Thursday, December 23, 2010

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്‍ട്രോപ്പി ഇൻ അള്ളാവാദം

ഡിസംബർ 13 ന്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പൊസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പ്രധാന വാദഗതികൾ താഴെപറയുന്നവയായിരുന്നു.

1. ആസൂത്രണവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുതുതായൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിലവിലുള്ളവ പുന:സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നേയുള്ളു. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായവയിൽ മാത്രമേ ആസൂത്രണം കാണുന്നുള്ളു. അല്ലാതെ പ്രകൃതിയിൽ ‘കാണുന്ന’ ആസൂത്രണങ്ങൾ കാണുന്നവന്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണ്‌. തോന്നൽ ഒന്നിന്റെയും തെളിവല്ല.

2. ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികളെയെല്ലാം ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാദമാണ്‌ സൃഷ്ടിവാദം. അതിനാൽ പരിണാമം ദൈവലീലയാണെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ ദുർബലപ്പെടുന്നത് പരിണാമവാദമല്ല മറിച്ച് സൃഷ്ടിവാദം തന്നെയാണ്‌.

3. ജീവോല്പത്തി ജീവശാസ്ത്രത്തേക്കാളേറെ രസതന്ത്രവുമായാണ്‌ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പരിണാമവാദത്തിനുമേൽ കുതിരകയറുന്നത് ന്യായമല്ല.

4. മതവിശ്വാസികൾ ദൈവം പ്രപഞ്ചാതീത യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ ചൊദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാടുമായി സംവാദത്തിനിറങ്ങുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ ആ വാദം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് രീതിയിൽ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നത് സ്വീകാര്യമല്ല.

5. പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ നല്കാവുന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ ദൈവാസ്തിക്യം സ്വികാര്യമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുവെന്നതിനാൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണമാകില്ല.

6. ഫ്രീഡ് മാന്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രപഞ്ചമാതൃകകളില്‍ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ കാലവും പിണ്ഡവും പൂജ്യത്തിലാണ്‌. ഇവിടെ ഗ്രാഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താരതമ്യ പഠനത്തിനു വേണ്ടിയാണ്‌. അത് സാങ്കല്പികമാണ്‌. നിലവിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്ഥലവും കാലവും അവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നേ ഇതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഫ്രീഡ് മാന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രപഞ്ചമാതൃക മഹാവിഭേദനത്തിലാണ്‌ അവസാനിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രപഞ്ചം ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന് എന്നാണ്‌ സങ്കല്പ്പം. അതിനര്‍ത്ഥം പ്രപഞ്ചദ്രവ്യം അനന്തമായ സാന്ദ്രതയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ്‌. അനന്തതയെ അക്കങ്ങള്‍കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകില്ല എന്നതിനാല്‍ അത് പൂജ്യമായി സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു. മഹാവിസ്ഫൊടനത്തിനു മുമ്പോ മഹാവിഭേദനത്തിനുശേഷമോ ദ്രവ്യം അതിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരവസ്ഥയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയാന്‍ ശാസ്ത്രിയമായി കഴിയില്ല.

7. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിന്‌ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാറ്റിനും കൂടി ഒരു മൂലകരണം എന്ന വാദം സ്വീകാര്യമല്ല.

8. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതൊന്ന് ചലിക്കുവാനും ഒരു പുറം ശക്തിയുടെ സഹായം വേണമെന്ന വാദം തികച്ചും വിഡ്ഢിത്തമാണ്‌. പ്രപഞ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ചലനം നടക്കുന്നു. സോഡിയവും ജലവും ചേരുമ്പോഴുള്ള  രാസപ്രവർത്തനം  ഇതിനുദാഹരണമായി പറഞ്ഞതാണ്‌.

9. ദൈവത്തിനുണ്ടെന്ന മതവാദികൾ സമർത്ഥിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ സർവ്വശക്തൻ, സർവ്വജ്ഞാനി, കരുണാമയൻ തുടങ്ങിയവ പരസ്പരം റദ്ദുചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്‌. ഉദാഹരണം: സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‌ തനിക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് സൃഷ്ടിക്കാനാകുമോ? സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ആ ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനാകുമോ? സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ താന്‍ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കല്ല് ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്ത ദൈവം എങ്ങനെ സര്‍വ്വശക്തനാകും?

10.പ്രപഞ്ചത്തിനു കാരണമായി ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ച ശേഷമേ നിരീശ്വരവാദികൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാവൂ എന്ന വാദം അത്തരമൊരു ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള തത്രപ്പാടിനെയാണ്‌ കാണിക്കുന്നത്.

11. എവറസ്റ്റ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരവും ദൈവത്തിന്റെ ഗുണവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പാപ്പരത്തമാണ്‌.

12. ദൈവങ്ങൾ ആരാധന ആവശ്യപ്പെടുന്നവരാനെന്ന വാദം നിരീശ്വരവാദികൾ കെടിച്ചമച്ചതാണെന്ന വാദം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പരാമർശങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതല്ല.

13. ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളെ പരിശോധന കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ ദൈവത്തെയും അതുപോലെതന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന വാദം ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്നും ദൈവസങ്കല്പ്പം രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെയുന്നുമുള്ള ധാരണക്കേടിനെ കാണിക്കുന്നു.

14. പൂജകളും വഴിപാടുകളും സ്വീകരിക്കാത്തതും തന്നെ തന്റെ സൃഷ്ടികൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു ദൈവസങ്കല്പ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല.


ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഡോക്കിൻസ് നിരൂപണം, അപ്പൂട്ടന്റെ ചിന്താശകലങ്ങൽ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും പലവട്ടം ഉന്നയിച്ചതാണ്‌. ഈ പോസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ലേഖകൻ ‘ആറാം ക്ലാസ സാസ്ത്രവുമായി ഗൊദയിലേക്ക്’ എന്ന പേരിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിരുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യക്തമായ ഉത്തരം നല്കുന്നില്ലെന്നതുപോകട്ടെ, പലതിനെക്കുറിച്ചും കമാന്നൊരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാനും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു പകരം അദ്ദേഹം സുശീൽ കുമാറിന്റെ ശാസ്ത്രം ആറാം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. 

അതിനായി എന്റെ പോസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു പരാമർശത്തെയാണ്‌ ലേഖകൻ കയറിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോള്‍ ദ്രവ്യം ഊര്‍ജമായി മാറുന്നു എന്നതാണ്‌ ആ പരാമര്‍ശം. ദ്രവ്യം ഊര്‍ജമായി മാറുന്നതിന്‌ ഈയൊരു ഉദാഹരണം ഞാന്‍ എടുത്തതില്‍ ചെറിയ അപാകതയുണ്ട്. അതിനേക്കാള്‍ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങള്‍ എടുക്കാമായിരുന്നു. കാരണം ദ്രവ്യ-ഊര്‍ജ കണ്‍വെര്‍ഷന്‍ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയര്‍ റിയാക്ഷനില്‍ തന്നെയാണ്‌. പക്ഷേ, മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ ദ്രവ്യം ഊർജമായി മാറുന്നു എന്ന പരാമർശം എന്തോ മഹാപരാധം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണ്‌ ഹുസ്സൈന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ ദ്രവ്യത്തിന്‌ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്രവ്യം കൂടുതലായി ഊർജരൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്‌ എങ്കിൽ പോലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും നാമമാത്രമായി അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ലേഖകന്‍ പറയുന്നു:-

"ന്യൂക്ലിയര്‍ റിയാക്ഷനില്‍ മാത്രമാണ് ദ്രവ്യം ഊര്‍ജമായി മാറുന്നത്. സാധാരണ രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇതു സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മൊത്തം തന്മാത്രകളുടെ പിണ്ഡം മൊത്തം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ പിണ്ഡത്തിനു തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് ദ്രവ്യനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നര്‍ത്ഥം. കെമിക്കല്‍ ബോണ്ടുകളിലെ ഊര്‍ജം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്(സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു ഹൈസ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോടു ചോദിക്കു). "


 കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകളിലെ ഊർജം സ്വതന്ത്രമക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം പരിമിതമായ രീതിയിലെങ്കിലും ദ്രവ്യ-ഊർജ മാറ്റം ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്
ഇലക്ട്രോണ്‍ നഷ്ടം കെമിക്കല്‍ ബോണ്ടിങ്ങില്‍ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ഹുസ്സൈനാകുമോ? ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രമനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണ്‍ ശോഷണം സജീവമായ സാധ്യതയാണ്‌. എത്രത്തോളം അവഗണനീയമാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണ്‍ ഫോട്ടൊണുകള്‍ ആയി മാറുമ്പോള്‍ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

"ന്യൂക്ലിയര്‍ റിയാക്ഷനില്‍ മാത്രമാണ് ദ്രവ്യം ഊര്‍ജമായി മാറുന്നത്. സാധാരണ രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇതു സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മൊത്തം തന്മാത്രകളുടെ പിണ്ഡം മൊത്തം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ പിണ്ഡത്തിനു തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് ദ്രവ്യനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നര്‍ത്ഥം. കെമിക്കല്‍ ബോണ്ടുകളിലെ ഊര്‍ജം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്(സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു ഹൈസ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോടു ചോദിക്കു)." എന്ന് ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തില്‍ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌? അത് ഏതൊ ആറാംക്ലാസുകാരോട് ചോദിച്ചുമനസ്സില്ലായതിന്റെ കുഴപ്പമാകും. കുറച്ചുകൂടി മുതിര്‍ന്ന ക്ലാസുകാരൊട് ചൊദിച്ചുനോക്കൂ.
  
പ്രപഞ്ചത്തെ വിശദീകരിക്കാന്‍ അള്ളാവാദം പോര, ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ വേണം.


 പ്രപഞ്ചോല്‍പ്പത്തി വിശദീകരിക്കാന്‍ പ്രപഞ്ചം തന്നെ മതിയെന്ന വീക്ഷണക്കാരനാണ് പ്രമുഖ ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്.പ്രപഞ്ചോത്പത്തി വിശദീകരിക്കാന്‍ ദൈവം അനിവാര്യമല്ല (not necessary )എന്നേ അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ. അത് അനാവശ്യമാണെന്നോ അസംബന്ധമാണെന്നോ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നോ ഉള്ള തീവ്രനിരീശ്വരവാദം ഹോക്കിങ്ങിനുമില്ല എന്നു വ്യക്തമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭൌതിക നിയമങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചം ഉല്‍ഭവിച്ചതെന്ന ഹോക്കിങ്ങിന്റെ വാദത്തെ ഇങ്ങനെ ഖണ്ഡിച്ചത്: "ബിഗ് ബാങ്ങിനു ശേഷമാണ് ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്നിരിക്കെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായതെന്നു വാദിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ് വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞാല്‍ അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലാതാവുമോ? " 
ഇതിനുള്ള സുശീല്‍കുമാറിന്റെ മറുപടി നോക്കൂ:"സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്ങ് മത്തിചുട്ടുതിന്നുന്ന കാര്യത്തില്‍ എന്തോ അബദ്ധം പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചുവശായെന്ന് തോന്നുന്നു. "എങ്ങനെയുണ്ട് സുശീല്‍കുമാറിന്റെ മറുപടി?!

ഒരു പ്രപഞ്ചമല്ല, ഒന്നിലധികം പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സാധ്യത ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനു മുന്നിലുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക നിയമങ്ങള്‍തന്നെയാണോ മറ്റ് പ്രപഞ്ചങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യത്തില്‍ നമുക്കു ഉറപ്പൊന്നും പറയാനാകില്ല. ബിഗ് ബാങിനു മുമ്പ് ഏത് പ്രപഞ്ചനിയമം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ബിഗ് ബാങ്ങിനു'ശേഷമാണ്‌' ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് ലേഖകനോട് ഏത് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ്‌ പറഞ്ഞുതന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങള്‍ ബിഗ് ബാങ്ങിനൊപ്പം തന്നെയാണുണ്ടായത് എന്നാണ്‌ ശാസ്ത നിഗമനം. ലോകം കണ്ട വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫന്‍ഹോക്കിങ്ങ് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ഒറ്റ നിയമം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ വിശദീകരണം നല്‍കാനാകുമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അതിനിടയില്‍ കയറി വിവരക്കേട് വിളിച്ചുപറയുന്നവര്‍ ധരിച്ചുവശായിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്ങ് മത്തി ചുട്ടുതിന്നുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്‌ പറഞ്ഞതെന്നാകണം.

മത്തിയോ മത്തിക്കച്ചവടമോ ഒന്നും മോശമായ കാര്യങ്ങളല്ല എന്നു തന്നെയല്ല ആയിരക്കണക്കിനു മനുഷ്യരുടെ മാന്യമായ ഉപജീവനമാര്‍ഗവും മറ്റു മനുഷ്യര്‍ക്ക് അവശ്യം വേണ്ടതുമാണ്.എന്നാല്‍ സുശീല്‍ കുമാര്‍ മറുപടിയെഴുതാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലാതാവുമ്പോള്‍ മത്തിയിലേക്കു തിരിയുന്നതിന് മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ വല്ല അര്‍ത്ഥങ്ങളുമുണ്ടോ?


മത്തിയും മത്തിക്കച്ചവടവുമൊന്നും മോശമാണെന്ന് ഞാന്‍ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ പൊന്നുതൂക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ച കിടന്ന് തിരിഞ്ഞുകളിക്കുന്നത് പൊന്നില്‍ കുട്ടയില്‍ മത്തിയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിതന്നെയാകാനേ തരമുള്ളു.

മത്തിപോലെ സുശീല്‍ കുമാറിന് ഒബ്സഷനുള്ള മറ്റൊരു സാധനമാണ്മൂത്രം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എഴുതിയ മറുപടി( 13 Dec) ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: "പ്രമുഖ ബ്ലോഗറും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനുമായ ജ: എന്‍ എം ഹുസ്സൈന്റെ ഡോക്കിന്‍സ് നിരൂപണമെന്ന കാളമൂത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഖണ്ഡം പുറത്തുവന്നു. "


കാളമൂത്രത്തിന്‌ വേണമെങ്കില്‍ ഗോമൂത്രം എന്ന് ഒരു ചെറിയ തിരുത്തല്‍ സാധ്യമാകും. പക്ഷേ ആനമൂത്രം എന്ന് തിരുത്താന്‍ ദയവായി പറയരുത്.

ഹുസ്സൈന്‌ അള്ളാഹുവിനെ ഇത്ര അലര്‍ജിയോ!"പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണമെന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈവത്തെ ഗ്രഹിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ മനസ്സോ മസ്തിഷ്ക്കമോ പാകപ്പെടാത്ത നിരീശ്വരവാദി ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. എവറസ്റ്റ് പര്‍വതംതന്നെ ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നയാള്‍ അതിന്റെ ഉയരത്തെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കിക്കുന്നത് അസംബന്ധമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്?"
 എന്ന എന്റെ ചോദ്യം ഉദ്ധരിച്ചശേഷം സുശീല്‍ കുമാര്‍  എഴുതിയതു നോക്കൂ:   "എങ്ങനെയുണ്ട് മഹത്തായ ആ ഉടുതുണി പൊക്കല്‍!!!"

പഞ്ചത്തിന്റെ കാരണം അല്ലാഹുവാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവന്‍ മതവിശ്വാസിയാണ്‌. നിരീശ്വരവാദി അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ അത് അംഗീകരിക്കാന്‍  വേണ്ടത്ര മാത്രം മനസ്സും മസ്തിഷ്മവും പാകപ്പെട്ട മതവിശ്വാസി അത് അംഗീകരിച്ചാല്‍ മതി. പക്ഷേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ഒരുത്തന്‍ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപാടേ പറയുന്നു,  ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ എന്റെ മണ്ടയ്ക്കാരോ അടിച്ചെന്ന്. ഏയ് അത് സ്വപ്നം കണ്ടാതായിരിക്കുമെന്ന് കേട്ടവന്‍ പറയും സ്വാഭാവികം. അതല്ല അടിച്ചിടുണ്ട് എന്ന്  ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നയാളോട് തീര്‍ച്ചയായും മറുചോദ്യമുണ്ടാകും? എത്രമണിക്ക്? എന്ത് വടികൊണ്ട്? വടി ഇരുമ്പാണോ അതോ മരമാണോ? നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? അടികിട്ടിയിട്ട്‍ ചോരവന്നോ? എന്തേ മുറിവൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ? അടിച്ചയാളേ നേരില്‍ കണ്ടോ? എത്ര പൊക്കമുണ്ടാകും? കറുത്തിട്ടോ വെളുത്തിട്ടോ? ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും. തലയില്‍ അടയാളം വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പോള്‍ അടികിട്ടി എന്നു പറഞ്ഞവന്‍ തെളിവുമായി വരും. തലയുടെ പിറകുവശത്ത് കഴുത്തിനുമുകളില്‍ ഒരു ചെറിയ കുഴി കാണുന്നില്ലേ? അത് താനെയുണ്ടകുമോ? അത് ആരെങ്കിലും അടിച്ച് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതല്ലാതെ താനെയുണ്ടാകുമോ? വിവരമുള്ളവര്‍ പറയും- ഏയ് അത് ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ള കുഴിയാണ്‌?

ചോദ്യം കേട്ട് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോള്‍ ആദ്യത്തെയാള്‍ പറയും 'നീ പോടാ പുല്ലേ'. പിന്നെ കൊഞ്ഞനം കുത്തലാണ്‌. അതും കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരം പറയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെകില്‍ ലേഖകന്‍ ചെയ്യുന്ന പണിയും അവന്‍ ചെയ്തെന്നിരിക്കും.


മതദര്‍ശനങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിപ്പോലും ആഴത്തില്‍ ധാരണയുള്ളവര്‍ നിരീശ്വരവാദികളിലില്ല എന്നു വ്യക്തമാണ്.

അവരെക്കാളും വളരെ വളരെ ആഴത്തിലാണ്‌ ലേഖകനും കൂടെ സംഘഗാനമാലപിക്കുന്നവരും എന്നതാണ്‌ കഷ്ടം.

വീണ്ടും സമര്‍ത്ഥനം?


ഞാന്‍ രണ്ടു പോസ്റ്റുകളിലായി ദീര്‍ഘമായി ഉപന്യസിച്ചത് വായിച്ച സാമാന്യബോധമെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാള്‍ "ഒന്നും സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടില്ല"എന്ന് ഏതായാലും എഴുതുകയില്ല. സമര്‍ത്ഥനം പിടികിട്ടാത്ത സുശീല്‍ കുമാറിനും എന്തെങ്കിലും സമര്‍ത്ഥിച്ചു എന്നു തന്നെയാകും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക(മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും). എന്നാല്‍ "ഒന്നും സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടില്ല"എന്നു പച്ചയായി നുണയെഴുതണമെങ്കില്‍ വിവരക്കേട് മാത്രം പോര അഹങ്കാരവും നിര്‍ലജ്ജതയും കൂടിയുണ്ടാകണം. ഏതായാലും നിരീശ്വരവാദികളുടെ കേരളീയ സ്വരൂപത്തിന് സുശീല്‍ കുമാറിനെപ്പോലുള്ളവര്‍ നല്‍കുന്ന പുത്തന്‍ സംഭാവനകള്‍ അവരുടെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കും എന്നതില്‍ സംശയം വേണ്ട.


ഹുസ്സൈന്‍ അയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും വികല ധാരണകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വിവരമുള്ളവര്‍ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. അവരെയെല്ലാം ഹുസ്സൈനും കൂട്ടാളികളും തെറിവിളിക്കുന്നു എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്താണ്‌ ഇദ്ദേഹം സമര്‍ത്ഥിച്ചത്? താന്‍ എല്ലാം സമര്‍ത്ഥിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നു പച്ചയായി നുണയെഴുതണമെങ്കില്‍ വിവരക്കേട് മാത്രം പോര അഹങ്കാരവും നിര്‍ലജ്ജതയും കൂടിയുണ്ടാകണം. ഏതായാലും അള്ളാവാദികളുടെ കേരളീയ സ്വരൂപത്തിന് ഹുസ്സൈനെ പ്പോലുള്ളവര്‍‍ നല്‍കുന്ന പുത്തന്‍ സംഭാവനകള്‍ അവരുടെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കും എന്നതില്‍ സംശയം വേണ്ട.

പെരും നുണകളുടെ ഘോഷയാത്ര.

അക്വിനാസിന്റെ തെളിവുകളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതിയില്ലെങ്കില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രതിഛായകൂടി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാലാകാം സുശീല്‍ തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യത്തെ വരികള്‍ രവിചന്ദ്രന്‍ എഴുതിയത് അപ്പടി പകര്‍ത്തിയതാണ്. ഈ നാണക്കേടിന് മറയിടാനാകാം "ഈ വാദം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് ഹുസൈന്‍ ചെയ്യുന്നത്"എന്ന നുണ കൂടി തട്ടിവിടുന്നു. ഡോക്കിന്‍സിന്റെ വിമര്‍ശനങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഞാന്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അക്വിനാസിന്റെ വാദം ആവര്‍ത്തിക്കുകയല്ല.

കൃസ്ത്യന്‍ സൃഷ്ടിവാദിയുടെ അഭിപ്രായം കോപ്പിപേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ താന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന പച്ച നുണതട്ടിവിട്ട് കളിക്കളത്തില്‍ മുഴുവന്‍ നടന്ന് ആര്‍പ്പുവിളിനടത്തുന്നത് അരൊചകമെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാന്‍!!

അള്ളാഹു ദ്രവ്യമാകുന്നു!!ശേഷം സുശീല്‍കുമാര്‍ ശാസ്ത്രം പറയാന്‍ തുടങ്ങുന്നത് ബഹുരസമായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു പോസ്റ്റുകളിലും ശാസ്ത്രമോ ദര്‍ശനമോ പറയാതെ ദൈവങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു നിന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ 'ശാസ്ത്രജ്ഞാനം' മതിയാകും!
"ആദിയില്‍ ഒരു ശക്തി ചലിപ്പിക്കാനില്ലാതെ ഒന്നിനും   ചലനം തുടങ്ങാനാവില്ല . ആ ശക്തിയാണ് ദൈവം" എന്നതാണ് അക്വിനാസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാദം. ഇതിനെതിരായ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ വാദത്തെ ഞാന്‍ സയുക്തികം ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപ്പറ്റി സുശീല്‍ കുമാര്‍ എഴുതിയത് നോക്കൂ: "ഒരു 'ശക്തി' ചലിപ്പിക്കാനില്ലാതെ ഒന്നിനും ചലനം തുടങ്ങാനാകില്ല എന്ന വാദം അക്വിനാസിന്‌ ഉന്നയിക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹം അത് ഉന്നയിച്ചത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്‌. എന്നാൽ ഐൻസ്റ്റീന്റെ E=mc²  എന്ന ശാസ്ത്രീയ സമവാക്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും ഈ വിഡ്ഢിത്തരം എഴുന്നെള്ളിക്കാന്‍ അസാമാന്യ വിവരക്കേടുതന്നെ വേണം "

"ശക്തി അഥവാ ഊര്‍ജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ 'എന്തൊ ഒന്നാണെന്ന' ധാരണ വെച്ച്‌ ഡൊക്കിന്‍സിനെ ഖണ്ഡിക്കാനിറങ്ങിയ കാര്യമാണ്‌ മഹാ കഷ്ടം " എന്നും സുശീല്‍ കുമാര്‍ എഴുതുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ എനിക്കുള്ളതായി ഞാനെവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ആരോടും സ്വകാര്യമായിപ്പോലും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പിന്നെ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ധാരണയുള്ളതായി സുശീല്‍ കുമാറിനു് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഉത്തരം ലളിതമാണ്. എഴുതിയതു തന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് എഴുതാത്തത് മനസ്സിലാക്കാനാവുമെന്നു കരുതാനാവില്ലല്ലോ. അതിനാല്‍ ഞാന്‍ എഴുതിയതില്‍ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചതാവില്ല ഇക്കാര്യം എന്നു വ്യക്തമാണ്. എഴുതിയത് ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് തെറ്റായ ധാരണകള്‍ ഉണ്ടായേ തീരൂ എന്നാണ് ന്യൂറോളജി പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടായ അബദ്ധ ധാരണയാകാം ഇത്."


ശക്തി അഥവാ ഊർജ്ജം ദ്രവ്യത്തിൻ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സ്വകാര്യമായിപ്പോലും ആരോടും പറയാത്ത ലേഖകൻ പിന്നെ സാമാന്യത്തിലധികം ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൂവുന്ന ‘പ്രപഞ്ചാതീത യാഥാർത്ഥ്യമായ’ ‘ശക്തി’ പിന്നെ എന്താണ്‌? അത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏത് രൂപമാണ്‌? മണ്ണിൽ തലപൂഴ്തിവെച്ചാൽ മറ്റാരും കാണില്ലെന്ന ഒട്ടകപക്ഷി നയവുമായി സംവാദത്തിനിറങ്ങുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്‌

ആദിയില്‍ ഒരു 'ശക്തി' ചലിപ്പിക്കാനില്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ ചലനം തുടങ്ങാനാകില്ല എന്ന വാദം ഏത് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തപ്രകരമുള്ളതാണ്‌? ശക്തി എന്നത് ദ്രവ്യത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണെന്ന് സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കാണാത്ത നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ നാഴികയ്ക്ക് നാല്പതുവട്ടം എഴുന്നെള്ളിക്കുന്ന ആ മഹാശക്തി എന്താണാവോ? ദ്രവ്യം തന്നെയാണോ അല്ലാഹു? 


 അക്വിനാസിന്റെ വിവരെക്കേടിന്‌ പരിധിയുണ്ട്.. പക്ഷേ, മുക്രി‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വിവരക്കേടിനു പരിധിയില്ല എന്നു തന്നെ! എല്ലാം അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ആയ ഇക്കാലത്ത് വിവരക്കേടിനു മാത്രം എന്തിനു പരിധിവെക്കണം എന്നായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അള്ളാവാദം.

അല്ലാഹുവിനെതന്നെ നിനച്ചിരുന്നാല്‍ കാണുന്നതെല്ലാം അവനെന്ന്(അവളല്ല) തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ്‌ നോക്കുന്നേടത്തെല്ലാം അല്ലാഹുവിനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നത് ഗ്രഹിക്കാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് തെറ്റായ ധാരണകള്‍ ഉണ്ടായേ തീരൂ എന്നാണ് ന്യൂറോളജി പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടായ അബദ്ധ ധാരണയാകാം ഇത്. ബരക് ഒബാമയെ നേരിട്ട് ഫോണ്‍ ചെയ്ത് രണ്ട് കിലോ പോത്തിറച്ചിവരെ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്ന എത്രപേര്‍ മെന്റല്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ടാകും!!

ചേനയെന്നാല്‍ ആനമുട്ട?
"ന്യൂട്ടോണിയന്‍ ഫിസിക്സുമായോ ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രവുമായോ അക്വിനാസിന്റെ വാദത്തിന് പ്രത്യേക ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഐന്‍സ്റ്റൈന്റെ സിദ്ധാന്തം അക്വിനാസിന്റെ വാദത്തെ കാലഹരണപ്പെടുത്തിയെന്ന മഠയത്തം തട്ടിവിടുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും സുശീല്‍ കുമാറിനാണുള്ളത്."

അക്വിനാസിന്റെ വാദത്തിന്‌ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫിസിക്സുമായോ ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രവുമായോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനല്ല, മറിച്ച്  ഹുസ്സൈന്റെയും അക്വിനസിന്റെയും ‘ഇഷ്ടശക്തിയായ’ ‘പ്രപഞ്ചാതീതയാഥാർത്ഥ്യം’ എന്ന ആനമുട്ട അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ്‌ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നു മനസ്സില്ലാകുമ്പോഴുള്ള  അസഹിഷ്ണുതയിൽനിന്ന് ജനിക്കുന്ന വീണിടത്ത് കിടന്ന് ഉരുളലാണ്‌ ലേഖകന്റെ ഈ അഭ്യാസം മുഴുവനും. 
ചേന എന്ന് പറയുമ്പോല്‍ ആനമുട്ട എന്ന് മന്‍സ്സിലാക്കുന്ന ഹുസ്സൈന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ചിരിക്ക് വകനല്‍കുന്നതാണ്‌.

അള്ളാഹു മണ്ണ് കുഴച്ചത് താപഗതിക സിദ്ധാന്തപ്രകാരം?

"എന്നാല്‍ ഞാനെഴുതിയത് ഭൌതികശാസ്ത്രത്തിലെ തെര്‍മോ ഡൈനാമിക്സ് അഥവാ താപഗതിക നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇത് സുശീല്‍ കുമാറിനറിയില്ല. ഏതായാലും ഇത് നഴ്സറി കുട്ടികള്‍ക്കു പോലും അറിയാമെന്ന് സുശീല്‍കുമാറും വാദിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. ഭൌതികശാസ്ത്രത്തിലെ താപഗതികനിയമങ്ങള്‍ അറിയാത്ത സുശീല്‍ കുമാറിന് എന്റെ വാദം മനസ്സിലാകുന്നതെങ്ങനെ? മനസ്സിലാകാത്തതെല്ലാം വിചിത്രമാണെന്നു മുന്‍പേ എഴുതിയിരുന്ന സുശീല്‍ കുമാര്‍ എന്നാല്‍ ഹുസൈന്റെ വിചിത്രവാദം നോക്കൂ എന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് എന്റെ വിവരണങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ചു ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത് :("1.സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലാത്ത ഒന്നിന് സ്വയം ചലനം ആരംഭിക്കാനാവുമോ? ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്. സ്വയം സമ്പത്തില്ലാത്ത ഒരാള്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നതെങ്ങനെ? എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാവാത്ത ഒരാള്‍ നടക്കുന്നതെങ്ങനെ? വഴിയറിയാത്ത ഒരാള്‍ വഴികാട്ടിയാവുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് "ഇല്ല'' എന്ന ഉത്തരമാവും നിരീശ്വരവാദിയും നല്‍കുന്നത്. എങ്കില്‍, സ്വയം ചലിക്കാന്‍ ശേഷിയി ല്ലാത്ത കണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഈ ഭൌതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ചലനസജ്ജമായി?  ) " 

ഹുസ്സൈന്റെ കുട്ടികള്‍ സിനിമാതിയേറ്ററുകള്‍ കത്തിക്കാന്‍‍ കൊണ്ടുവെയ്ക്കുന്ന കുട്ടിബോംബ് മുതല്‍ ബസ്റ്റാന്റുകളില്‍ ആളെകൊല്ലാനുപയോഗിക്കുന്ന സാദാബോംബും അമേരിക്ക വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന അണുബോംബും വരെ ഒന്നിനും സ്വയം ചലനശേഷിയില്ല. എന്നിട്ടും അവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു.  കണങ്ങള്‍ നിശ്ചിത അളവില്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നാണല്ലോ ദ്രവ്യമുണ്ടാകുന്നത്. ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടിച്ചേരുമ്പോള്‍ വെള്ളമുണ്ടാകുന്നു. വെള്ളത്തിന്‌ ഓക്സിജന്റെയോ ഹൈഡ്രജന്റെയോ സ്വഭാവമല്ല ഉള്ളത്. ആ സ്വഭാവമാറ്റത്തിനുപിന്നില്‍ 'ആരൊ' ഉണ്ടോ?  അതുപോലെ ചലനമെന്ന സ്വഭാവം ദ്രവ്യം സ്വയം ആര്‍ജിക്കുന്നതാണ്‌. (ശാസ്ത്രജ്ഞന്‌ അടുത്തവീട്ടിലെ ആറാം ക്ലാസുകാരോട് റഫര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌)

ഭൂമി സൂര്യനുചുറ്റും കറങ്ങുന്നതെങ്ങനെയെയെന്നും ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്റോണുകള്‍ ചലിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും ശാസ്തം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നും ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുവലിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ? എല്ലാറ്റിനും പിറകില്‍ 'ആരോ' ഉണ്ടെന്ന 'ആരോസിദ്ധാന്തം' നമ്മുടെ മുക്രിശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മാനസികവിഭ്രാന്തിയാണ്‌. അതിനെയാണ്‌ ഡോക്കിന്‍സ് 'GOD DELUSION' എന്ന് വിളിച്ചത്.  ചികില്‍സ വേറെയാണ്‌.

"പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലനം വിശദീകരിക്കുന്ന ഭൌതികശാസ്ത്ര നിയമം ഐന്‍സ്റ്റൈന്റെ E=mc²  അല്ലെന്നും താപഗതികനിയമമാണെന്നും സുശീല്‍ കുമാര്‍ ആദ്യം പഠിക്കണം. (ഇക്കാര്യം ശാസ്ത്രത്തില്‍ സാമാന്യമായ വിവരമുള്ളവര്‍ക്കു മനസ്സിലാക്കാനാണ് ബ്രാക്കറ്റില്‍ "ഊര്‍ജതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ എന്‍ട്രോപ്പി വ‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു"എന്നെഴുതിയത്. സുശീല്‍ കുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് സംവാദം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

E=mc²  പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചലനം വിശദീകരിക്കുന്ന നിയമമാണെന്ന് ഞാന്‍ സ്വകാര്യമായിപ്പോലും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ധാരണയുള്ളതായി ഹുസ്സൈന്‌ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഉത്തരം ലളിതമാണ്. എഴുതിയതു തന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് എഴുതാത്തത് മനസ്സിലാക്കാനാവുമെന്നു കരുതാനാവില്ലല്ലോ. അതിനാല്‍ ഞാന്‍ എഴുതിയതില്‍ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചതാവില്ല ഇക്കാര്യം എന്നു വ്യക്തമാണ്. എഴുതിയത് ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് തെറ്റായ ധാരണകള്‍ ഉണ്ടായേ തീരൂ എന്നാണ് ന്യൂറോളജി പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടായ അബദ്ധ ധാരണയാകാം ഇത്.


"ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ E=mc²  അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്‍പത്തെ ന്യൂട്ടോണിയന്‍ ധാരണയാണിത്. ഈ ധാരണ വച്ചാണ് ഞാന്‍ അക്വിനാസിനെ ന്യായീകരിച്ചത് എന്നു പറയുന്നതിനര്‍ത്ഥം ഈ ധാരണപ്രകാരം അക്വിനാസിനെ ന്യായീകരിക്കാമെന്നല്ലേ? അതോ അതിനു മുന്‍പേ അത് കാലഹരണപ്പെട്ടിരുന്നോ? ഏതു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമാണ് അതു സാധിച്ചത്? സുശീല്‍ കുമാറിന്റെ വിശദീകരണം ചിരിക്കു വക നല്‍കുന്നതാവും എന്നതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്."

അക്വിനാസ്‌ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിച്ച 'ശക്തി'യും ഹുസ്സൈന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ശക്തി'യും ഒന്നുതന്നെ. അതായത് ശക്തീ എന്നാല്‍ ദ്രവ്യത്തില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണെന്ന ധാരണ. തന്റെ പ്രപഞ്ചാതീത ശക്തിയായ അല്ലാഹു ദ്രവ്യത്തില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നല്ലെന്ന ഹുസ്സൈന്റെ കുറ്റസമ്മതം ചിരിക്കു വകനല്‍കുന്നതാണ്‌."ഐന്‍സ്റ്റൈന്റെ സിദ്ധാന്തം അക്വിനാസിന്റെ വാദത്തെ കാലഹരണപ്പെടുത്തിയെന്ന മഠയത്തം തട്ടിവിടുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും സുശീല്‍ കുമാറിനാണുള്ളത്. അങ്ങനെയൊരു ശ്രം നടത്തിയിട്ടേയില്ല".

ഐന്‍സ്റ്റൈനെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ശക്തിയും ദ്രവ്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. അതായത് ഹുസ്സൈന്റെ ആദിശക്തിയായ അല്ലാഹു ദ്രവ്യംതന്നെയന്നര്‍ത്ഥം. തന്റെ മഠയത്തരം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അത് മഠയത്തരമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഹുസ്സൈന്‍ ശാസ്ത്ര്ജ്ഞനാണുള്ളത്. അങ്ങനെയൊരു ശ്രമം നടന്നിട്ടേയില്ല.

അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടം ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫില്‍


"പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫിനെപ്പറ്റി ഞാനെഴുതിയത് നായയ്ക്ക് മുഴുവന്‍ തേങ്ങ കിട്ടിയതുപോലെയായിരുന്നു സുശീല്‍ കുമാറിനെന്നത് വായനക്കാര്‍ക്ക്  ഓര്‍മയുണ്ടാകും. ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കില്‍ നാണക്കേടില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനെങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ പഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ. സുശീല്‍ കുമാറിനെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് അതുമില്ല എന്നത് കഷ്ടം തന്നെ!"

പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫ്രീഡ്മാന്റെ പ്രവചനമാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാഫ്. അതില്‍ മഹാവിസ്ഫൊടനമെന്ന സിങ്കുലാരിറ്റിയില്‍ ദ്രവ്യവും കാലവും പൂജ്യത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചാരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരികല്പ്പനമാത്രമാണത്. ആ ഗ്രാഫിന്റെ 'പൂജ്യത്തില്‍' തന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ കസേര സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ കസര്‍ത്തുകാണിക്കുന്ന ഹുസ്സൈന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ തീവ്രശ്രമം വായനക്കാര്‍ക്ക് ഓര്‍മയുണ്ടാകും. ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫ് അല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹാസനമല്ലെന്ന് അറയില്ലെങ്കില്‍ നാണക്കേടില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനെങ്കിലും ഖുര്‍ ആന്‍ ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചുനോക്കണം. സാധാരനമനുഷ്യര്‍ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനാണ്‌. ഹുസ്സൈന്റെപ്പോലുള്ളവര്‍ പഠിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ മുക്രിവാദവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാനാണെന്നത് കഷ്ടം തന്നെ! 


ചലനം നിര്‍ത്താനും അള്ളാഹുവേണോ?


"പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ ചലനം മാക്സിമം ആയിരുന്നുവെന്നും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് തീര്‍ത്തും നിശ്ചലമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രപഞ്ചം എത്തുമെന്നുമാണ് രണ്ടാം താപഗതിക നിയമം (Second Law of Thermodynamics) പഠിപ്പിക്കുന്നത്. താപമരണം( Thermal Death)എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ പേര്"

ഹുസ്സൈന്‍ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കുട്ടികള്‍ പൊട്ടിച്ചുകളിക്കുന്ന ബോംബ് പൊട്ടിയാല്‍ അത് അനന്തതയിലേക്ക് തെറിച്ചുപോകാറില്ല. ചലനത്തിന്റെ ഗതിവേഗം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ അത് നിശ്ചലമായി നിപതിക്കും. ചലനം അവസാനിക്കുന്നതിന്‌ ഒരു പുറം ശക്തിയുടെ (പ്രപഞ്ചാതീത ‘ശക്തി’)തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തല്‍ ആവശ്യമാകുന്നില്ല. എങ്കില്‍ ചലനം തുടങ്ങാന്‍ മാത്രം എന്തിനു പുറം ശക്തി(പ്രപഞ്ചാതീത ‘ശക്തി’)വേണം? 

താപമരണവും താപഗതികസിദ്ധാന്തവുമൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാവാദത്തിനു പെയിന്റടിക്കുന്നതുകാണുമ്പോള്‍ സഹതാപമാണ്‌ തോന്നുന്നത്.

"പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കണത്തിനും ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ നിമിഷവും. സ്വയം ചലനശേഷിയുള്ളവക്ക് ഇപ്രകാരം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ലാതെ സ്വയം ആര്‍ജിക്കാന്‍ ഒരു കണികക്കും സാധ്യമല്ല. എങ്കില്‍ പ്രപഞ്ച കണികകള്‍ ഏറ്റവും ചലനശേഷിയുള്ള പ്രാരംഭാവസ്ഥ സ്വയം ആര്‍ജിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് താപഗതികനിയമത്തിന് വിരുദ്ധവും അശാസ്ത്രീയവുമാണ്. ഇനി, ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത സുശീല്‍ കുമാര്‍  എന്തെഴുതിയെന്നു നോക്കാം."

നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന വികല ധാരണയില്‍ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളില്‍ നിന്ന് ഇതിലും വലിയ വിഡ്ഢിത്തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റുണ്ടാവില്ല. അദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണെന്ന മൂഢ ധാരണയില്‍ നിന്നുരുത്തിരിയുന്നതാണ്‌ ഈ വികല ധാരണകള്‍.

ഇന്ത്യക്കാരനായ അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ.അഭയ്‌ അഷ്ടേക്കര്‍(Abhay Ashtekar) പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം:-

"ഒരു 'മഹാഉത്പതനം'(Big Bounce) ആണ്‌ മാഹവിസ്ഫോടന വേളയിലുണ്ടായത്‌. പഴയ പ്രപഞ്ചം ചുരുങ്ങി ഒരു ബിന്ദുവിലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍ സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടം സ്വഭാവം മൂലം ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം ശരിക്കും വികര്‍ഷണ ബലമായി മാറി. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം സ്വയം വികസിക്കുന്ന പുതിയ രൂപത്തിലെത്തി. "ഐന്‍സ്റ്റയിന്റെ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെ ക്വാണ്ടം പരിഷ്ക്കരണങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിധേയമാക്കിയപ്പോള്‍, മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന്‌ പകരം ഒരു 'മഹാഉത്പതന'മാണ്‌ സംഭവിച്ചതെന്ന്‌ തങ്ങള്‍ക്ക്‌ തെളിയിക്കാനായി'ഡോ.അഷ്ടേര്‍ക്കര്‍ പറയുന്നു. വിവിധ ഗണിത മാനദണ്ഡങ്ങളുപയോഗിച്ച്‌ തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലിനെ വിശകലനത്തിന്‌ വിധേയമാക്കിയപ്പോള്‍, പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ സംഭവിച്ചത്‌ 'മഹാഉത്പതനം' തന്നെയെന്നാണെന്ന്‌ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാകുകയാണ്‌ ചെയ്തതെന്ന്‌ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "

പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രപഞ്ചം കൊണ്ടുതന്നെ വിശദീകരിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുമ്പോള്‍ അതിന്‌ ഒരു സ്രഷ്ടാവിനെയുമന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മുക്രിശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കാര്യം കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാന്‍? എന്നിട്ടൊ അവരൊക്കെ മണ്ടത്തരം പറയുകയാണെന്നതിന്‌ യാതൊരു ജാള്യവുമില്ലെന്നതാണ്‌ മഹാകഷ്ടം.

" പന്തിന് സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലെന്ന കാര്യം ഏതായാലും ആറാം ക്ലാസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും അറിയാം. പക്ഷേ, കേരള നിരീശ്വരവാദികളുടെ സമുന്നത ബുദ്ധിജീവിയായ സുശീല്‍ കുമാറിന് അറിയില്ല! എങ്കില്‍ അനുയായികളായ നിരീശ്വരവാദികളുടെ നിലവാരം എത്രാം ക്ലാസായിരിക്കുമെന്നത് ഊഹിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്!"

പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ സ്വയം ചലനം ആര്‍ജിക്കാനാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. അതിനാല്‍ അക്കാര്യം ആറാംക്ലാസിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും അറിയാം. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ മുക്രിവാദത്തിന്റെ പരമോന്നതഗുരുവായ ഹുസ്സൈന്‍ശാസ്ത്രജ്ഞന്‌ അതറിയില്ല! പക്ഷേ അതിന്റെ കുറ്റം അനുയായികള്‍ക്കല്ലല്ലോ? അതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് അതിലും കൂടുതല്‍ നിലവാരമുണ്ടാകുമെന്ന് ഊഹിക്കാം.

"ദ്രവ്യം ഊര്‍ജവും ഊര്‍ജം ദ്രവ്യവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു "എന്നത് സാമാന്യശാസ്ത്രമാണ്. ഊര്‍ജം തന്നെ രണ്ടു തരമുണ്ടെന്ന വിവരം താപഗതികം പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ. "ദ്രവ്യം ഊര്‍ജവും ഊര്‍ജം ദ്രവ്യവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു "എന്നത് സാമാന്യശാസ്ത്രമാണ്. ഊര്‍ജം തന്നെ രണ്ടു തരമുണ്ടെന്ന വിവരം താപഗതികം പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള ഊര്‍ജവും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത ഊര്‍ജവും. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഓരോ നിമിഷവും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള ഊര്‍ജം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത ഊര്‍ജമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇതാണ് 'അന്ത്യനാളില്‍ 'താപമരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് താപഗതികം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ പറയാന്‍ കാരണം.

'കിയാമത്തുംനാള്‍' ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളരുമെന്നും നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ വീഴുമെന്നുമൊക്കെ കിതാബില്‍ വായിച്ചതോര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള ഊര്‍ജവും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിവില്ലാത്ത ഊര്‍ജവും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിത്തന്നാല്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക് ഉപകാരമാകും.

താപഗതികം പ്രകൃത്യാതീത നിയമമോ!!


"മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതും ലെന്‍സ് ഉപയോഗിച്ച് തീപടര്‍ത്തുന്നതും മനുഷ്യനാകാം. എന്നാല്‍ ഇവക്കാധാരമായ പ്രകൃതിനിയമങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചത് മനുഷ്യനോ മെഴുകുതിരിയോ ലെന്‍സോ തീയോ അല്ലെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? പ്രകൃതി നിയമങ്ങളൊന്നും പ്രകൃതിയുണ്ടാക്കിയതല്ലെന്ന് സാമാന്യബുദ്ധിയെങ്കിലും ഉള്ളവര്‍ക്കു മനസ്സിലാക്കാനാവുന്ന യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. താപഗതികശാസ്ത്രം പഠിച്ചാല്‍ ഇവയത്രയും ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. കംപ്യൂട്ടര്‍ സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു കാണുന്ന ഒരാള്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ സ്വയം ഉണ്ടായതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുമോ?"

യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിഖണ്ടുവിൽ നോക്കാൻ പല പ്രാവശ്യമായി പറഞ്ഞുവരുന്നതാണ്‌.  സാമാന്യബുദ്ധിയോ അതൊലധികമോ കുറവോ ബുദ്ധിയോ ഉള്ളവർക്ക് ‘മനസ്സില്ലാകുന്ന’ കാര്യത്തെയല്ല യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും ശാസ്ത്രമെന്നും  പറയുന്നത്. 

താപഗതികം പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല. ഹുസ്സൈൻശാസ്ത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയൊരു സംഗതി കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തമാണ്‌. ആ സിദ്ധാന്തം ബ്ലോഗിൽ ഈ അലവലാതികളായ യുക്തിവാദികളുമായി സംവാദം നടത്തി നശിപ്പിച്ചുകളയരുത്. ഇത്തരമൊരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയ ഉടനെ യുറീക്കാ.., യുറീക്കാ.. എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് ഓടേണ്ടതായിരുന്നു. അതേതായാലും നടന്നില്ല, ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഒരു പ്രബന്ധമാക്കി ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായാണ്‌. അവർ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കട്ടെ. 'ആപ്ലികേഷൻ ഒഫ് എന്‍ട്രോപ്പി ഇൻ അള്ളാവാദം' എന്നോ, 'ഹുസ്സൈൻസ് തിയറി ഒഫ് എന്‍ട്രോപ്പി ഇൻ അള്ളാവാദം' എന്നൊ പേർ നല്കാവുന്നതാണ്‌. ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. പ്ലീസ്.. 

ഹുസ്സൈന്റെ കണ്ടെത്തൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉരക്കല്ലിൽ വെച്ച് ഉരയ്ക്കാനും പരിശോധിക്കാനും ശാസ്ത്രസമൂഹം മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. അതുവരെ ഈ 'തോന്നൽശാസ്ത്രത്തെ' ഗൗളിശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യം മാലോകർ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ.

"ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ. ഊര്‍ജം ദ്രവ്യമായും മാറുമെന്ന് E=mc²  സിദ്ധാന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കത്തിത്തീര്‍ന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിയിലെ ഊര്‍ജം ശേഖരിച്ചാല്‍ അതിനെ വീണ്ടും മെഴുകുതിരിയാക്കാനാവുമോ? "ദ്രവ്യം ഊര്‍ജമായും ഊര്‍ജം ദ്രവ്യമായും മാറും" എന്ന സുശീല്‍കുമാറിന്റെ 6ാംക്ലാസ് വിവരപ്രകാരം ഇതു സാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്നത് E=mc²  അല്ല Thermodyanamics ആണ്."

ഒന്നു ചോദിച്ചോളൂ. ആറാം ക്ലാസ് നിലവാരത്തില്‍ അത് വിശദീകരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഇരുപത്തഞ്ചാം ക്ലാസ് നിലവാരത്തില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ തന്നെ വിശദീകരിക്കൂ.

മെഴുകുതിരി കെട്ടമരുന്നത് സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്!!

"മെഴുകുതിരി കെട്ടമരുന്നത് അതിന്‌ ചലനശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന അറിവ് അതി ഗംഭീരം തന്നെ"എന്നും സുശീല്‍ കുമാര്‍ എഴുതുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാനെവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല.
മെഴുകുതിരി കെട്ടമരുന്നത് ചലനശേഷിയില്ലാത്തുകൊണ്ടല്ല സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ചലനശേഷിയും സ്വയം ചലനശേഷിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത സുശീല്‍കുമാര്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലേ ആശ്ചര്യമുള്ളൂ.

മെഴുകുതിരി കെട്ടമരുന്നത് അതിന്‌ സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെത്രെ. സ്വയം ചലനശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അത് സ്വയം കത്താതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയേനെ! ദ്രവ്യത്തിന്റെ ചലനമെന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാന്‍ ഇത്രകാലമായിടും കഴിയാത്ത ഹുസ്സൈന്‍ ഇതിലപ്പുറം ആനമണ്ടത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലല്ലേ നിവൃത്തിയുള്ളു!!

"സോഡിയം എന്ന സാധനം വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴറിയാം അതിന്‌ സ്വയം ചലനശേഷിയുണ്ടോ എന്ന്." എന്നും സുശീല്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വയം ചലനശേഷിയുണ്ടെങ്കില്‍, പിന്നെ വെള്ളത്തിലിടാതെ തന്നെ സോഡിയം സ്വയം ചലിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? ഒരാള്‍ സോഡിയം വെള്ളത്തിലിടണം എന്നതുതന്നെ സോഡിയത്തിനല്ല ആള്‍ക്കാണ് സ്വയം ചലനശേഷി എന്നല്ലേ തെളിയിക്കുന്നത്?"

സോഡിയം വെള്ളവുമായി പ്രതിപ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ചലനമുണ്ടാകുന്നതെന്നും അത് അല്ലാഹു തള്ളിയിട്ടല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശേഷിയില്ലാത്ത  ഹുസ്സൈന്റെ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് വിവരക്കേടിന്‌ പരിധിയൊട്ടുമില്ലെന്ന് ഇതില്‍കൂടുതല്‍ എന്ത് തെളിവുവേണം?

 "അക്വിനാസിന്റെ ഈ വാദത്തെയാണ്‌ ഹുസ്സയിന്‍ ഖണ്ഡനാതീതമായ സംഭവമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചലനമില്ലാത്തതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ ദൈവമാണെന്ന ശാസ്ത്രീയ അറിവ് ഹുസ്സയിന്‌ ലഭിച്ചത് വെളിപാടിലൂടെയാകണം   " . മതദര്‍ശനത്തെപ്പറ്റി നിരീശ്വരവാദികള്‍ക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പണ്ടേ ഏവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിപ്പോലും അവര്‍ക്കറിയില്ല എന്നത് ഇപ്പോള്‍ തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. താപഗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരണം "വെളിപാടിലൂടെ ലഭിച്ചതാകണം" എന്നു പരിഹസിക്കണമെങ്കില്‍ നിരീശ്വരവാദികള്‍ എത്രമാത്രം വിവരദോഷികളാവണം!"

ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ സ്വയം ചലനശേഷിയാര്‍ജിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോള്‍ അതിന്‌ തള്ളല്‍കാരനെ അന്വേഷിച്ചുനടക്കുന്ന വെളിപാടിനെ വെളിപാടെന്നല്ലാതെ പിന്നെന്ത്‌ വിളിക്കണം? താപഗതികനിയമമനുസരിച്ചാണ്‌ താന്‍ പ്രപഞ്ചം നിര്‍മിച്ചതെന്ന് അല്ലാഹു എവിടെയും പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല. ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാവാദികള്‍ക്ക് ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് പണ്ടേ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിവുള്ളതാണ്‌. എന്നാല്‍ കിതാബ് ദര്‍ശനത്തെപ്പറ്റിയും അവര്‍ക്ക് ഒന്നുമറിയില്ല എന്ന് ഈ വെളിപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"എല്ലാറ്റിനും കാരണമായ  കാരണമില്ലാത്തവന്‍ എന്ന വാദത്തെ നിരൂപണം ചെയ്തത് നോക്കുക.
സുശീല്‍ കുമാര്‍ എഴുതുന്നു "ഒരു കാര്യത്തിന്‌ ഒരു കാരണമല്ല, പല കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. മേശയുണ്ടായതിന്‌ ആശാരി എന്ന കാരണം മാത്രം പോര. അതിന്‌ മരം, വാള്‍, ഉളി, ചുറ്റിക, ആണി, മറ്റുപകരണങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയവ കൂടി വേണം. അപ്പോള്‍ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം ആരാണോ അവനാണ്‌ ദൈവം എന്ന തെളിവ്‌ ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടിവരും."
എല്ലാറ്റിന്റേയും കാരണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ തന്നെ ഒന്നിലേറെ കാര്യങ്ങളുടെ കാരണമെന്നല്ലേ അര്‍ത്ഥം? ഈ വാദം ഒന്നിലേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാല്‍ ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുകയല്ല സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യബുദ്ധി പോലും സുശീല്‍ കുമാറിനില്ലാതെ പോയല്ലോ"

എല്ലാറ്റിനും കൂടി ഒരു കാരണം എന്ന വാദം പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും പ്രപഞ്ചവിരുദ്ധവുമാണ്‌. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എവിടേയും ഒരു കാര്യത്തിന്‌ ഒരൊറ്റ കാരണം കാണാന്‍ കഴിയില്ല. പിന്നെങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണം ഒന്നാകും? കാരണം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്ന് ഹുസ്സൈന്‌ ഏത് ആറാക്ലാസിലെ കുട്ടിയാണ്‌ പറഞ്ഞുതന്നത്? ഏത് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തപ്രകാരമാണ്‌ ഈ അവകാശ വാദം? ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്‌ അക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്? വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാനില്ലെങ്കില്‍ ഞഞ്ഞാമിഞ്ഞ പറഞ്ഞ് തടിതപ്പുന്ന ഏര്‍പ്പാട് ഇവിടെ വേണ്ട. മറുപടി പറയൂ.

"പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങളുടെ പിന്നോട്ടുള്ള ശൃംഘല നോക്കിയാല്‍ ഇവക്കെല്ലാം വിശദീകരണമായി ഒരു ആത്യന്തികമായ ആദി കാരണത്തെ സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്നതാണ് യുക്തിപരം എന്ന ന്യായമാണ് അക്വിനാസ് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഈ ആത്യന്തിക കാരണത്തിനും കാരണമുണ്ടെന്നു വന്നാല്‍ സ്വാഭാവികമായും അത് ആത്യന്തിക കാരണം അല്ലാതാവും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമായ കാരണമില്ലാത്തവന്‍ എന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചത്."

എങ്ങനെയുണ്ട് ബുദ്ധി? ആത്യന്തിക കാരണത്തിന്‌ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ടായാല്‍ അത് ആത്യന്തിക കാരണമല്ലാതാകും. ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒറ്റകാരണം എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചു. സംഗതിശരിതന്നെയെങ്കിലും ഇത് പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചുപറയാന്‍ അസാമാന്യ തൊലിക്കട്ടിതന്നെ വേണം. ദാര്‍ശനികനിലവാരത്തിന്റെ ഒരു ഊക്ക് നോക്കണേ?

കൃസ്ത്യന്‍ പാതിരിയുടെയും മുക്രിശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയും യുക്തിപരത എന്ത് എന്നതല്ല പ്രശ്നം. താപഗതികവും, കണികകളുടെ ചലനമില്ലായ്മയുമെല്ലാം ഉള്ളം കയ്യിലെടുത്ത അമ്മാനമാടുന്നയാള്‍ക്ക് ആദികാരണം ഒന്നുമാത്രം മതി എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ അക്വിനാസ് ശരണം. സാമാന്യബുദ്ധിയെന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി.

പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഒരു കാര്യത്തിനും ഒറ്റകാരണം മാത്രമല്ല ഉള്ളതല്ലെന്നിരിക്കെ കാര്യകാരണങ്ങളുടെ സഞ്ചയമായ പ്രപഞ്ചത്തിനുമാത്രം ഒരേയൊരു കാരണം മതി എന്ന് വിളിച്ചുപറയാന്‍ ഗ്രഹണശേഷിക്ക് അസാമാന്യ തകരാറുതന്നെ വേണം. അതിനാല്‍ ദൈവം പ്രകൃതിവുരുദ്ധവും പ്രപഞ്ചവിരുദ്ധവുമാണ്‌.

മസ്തിഷ്കത്തിന് ഘടനാപരമായി തകരാറുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണോ മുക്രിവാദ സംഘങ്ങള്‍ എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാല്‍ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവുമോ?

താനിതൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ ധരിച്ചാലോ എന്ന ആശങ്കയുള്ളതുകൊണ്ടാകാം മൂന്നാമത്തെ തെളിവായ പ്രാപഞ്ചികവാദത്തെപ്പറ്റി നാലു വരികള്‍ മാത്രം എഴുതി സുശീല്‍ കുമാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ഈ ഒരൊറ്റ വാദത്തെ ഇരുപതിലേറെ ഖണ്ഡികകളിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഞാന്‍ ഖണ്ഡിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവക്കെല്ലാമുള്ള സുശീല്‍കുമാറിന്റെ മറുപടികള്‍ വെറും നാലേ നാലു വരികള്‍! മുഖ്യമായ വാദങ്ങളെയൊന്നും പരാമര്‍ശിക്കാതെ "മൂര്‍ത്തമായ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോള്‍ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന വിഡ്ഢിച്ചോദ്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്"
"ദൈവത്തിനു നിലനില്‍ക്കാന്‍ സ്ഥലം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ 'എവിടെ' എന്ന ചോദ്യം തന്നെ അര്‍ത്ഥശൂന്യമാണ്. മൂര്‍ത്തമായ ഭൌതികവസ്തുക്കള്‍ക്കാണ് നിലനില്‍ക്കാന്‍ സ്ഥലം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അമൂര്‍ത്തമായതിന് സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല"എന്നു ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു."

തലങ്ങും വിലങ്ങും നൂറുകാളമൂത്രം എഴുതിയാലും എഴുതുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരമാണെങ്കില്‍ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ നാല്‌ വരി മതിയാകും.

മൂര്‍ത്തമായത് ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും അത്‌ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട ദ്രവ്യവുമാണ്‌.  അതിന്‌ സ്ഥിതിചെയ്യാന്‍ സ്ഥലം വേണം. അമൂര്‍ത്തമെന്ന് പറയുന്ന സംഗതികള്‍ ദ്രവ്യജന്യമായവയാണ്‌. വിശപ്പ്, സ്നേഹം, കരുണ, ദേഷ്യം തുടങ്ങിയ മാനുഷിക വികാരങ്ങള്‍ ഉദാഹരണം. ഇതുരണ്ടുമല്ലാതെ ഒരു അമൂര്‍ത്തവുമില്ല. അല്ലാഹു, കരിങ്കുട്ടി, കുട്ടിച്ചാത്തന്‍, മാട, മറുത, മലക്ക്, ചെകുത്താന്‍, ഇതൊക്കെ വെറും സങ്കല്പ്പങ്ങള്‍ മാത്രം. അവ മൂര്‍ത്തമോ അമൂര്‍ത്തമോ അല്ല. അതിനാല്‍ അവനിലനില്‍ക്കാന്‍ സ്ഥലം വേണ്ട. അവ മൂര്‍ത്തമാണെന്ന് പറയുന്നവര്‍ അതിന്റെയും അമൂര്‍ത്തമാണെന്ന് പറയുന്നവര്‍ അതിന്റെയും തെളിവ് നല്‍കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്‌.

ദൈവം അമൂര്‍ത്തമാണെന്ന് അരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അത് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്‌ അവര്‍ അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അമൂര്‍ത്തദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാനാകും എന്ന് ചോദിക്കുന്നതില്‍ യുക്തിവിരിദ്ധതയൊന്നുമില്ല. അമൂര്‍ത്തദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവനാണ്‌ വിഡ്ഡീ.

അക്വിനാസിന്റെ നാലാമത്തെ വാദം ഇതാണ്:"
താരതമ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ വാദത്തില്‍ (Argument from Degree) എല്ലാത്തിനും ഭിന്നഗുണനിലവാരമാണുള്ളത്. ഒന്ന് വേറൊന്നില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നത് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്. ഒരു വലിയ വരയുടെ സമീപം കുറേക്കൂടി വലിയൊരു വര വരയ്ക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യവര ചെറുതായിപ്പോകും. ഇതുപോലെയാണ് താരതമ്യത്തിന്റെ പോക്ക്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒന്നും പൂര്‍ണമല്ല. പൂര്‍ണമല്ലെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ പൂര്‍ണത നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നു. എങ്കിലേ പൂര്‍ണത ഇല്ലെന്നോ ഉണ്ടെന്നോ ആരോപിക്കാനാവൂ. അതിനാല്‍ എല്ലാംകൊണ്ടും പൂര്‍ണമായ ഒന്നുണ്ട്. അതാണ് ദൈവം. മനുഷ്യരിലും നന്മയും തിന്മയുമുണ്ട്. പരമാവധി നന്മയാണ് (maximum good) ദൈവം".

"അക്വിനാസിന്റെ ദര്‍ശനത്തില്‍ ദുര്‍ഗന്ധം സ്ഥായീഗുണമല്ല. ദുഷ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും ദുര്‍ഗുണങ്ങള്‍ക്കും സ്ഥായീഭാവമില്ല. നന്മയുടെയും സദ്ഗുണത്തിന്റെയും അഭാവമാണ് ഇവക്ക് നിലനില്‍പ്പ് നല്‍കുന്നത്. പിശാച് സ്ഥായീഭാവമുള്ള സൃഷ്ടിയല്ല. അതിനാല്‍ നല്ല ഗുണങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ അക്വിനാസ് സ്ഥായിയായ അസ്തിത്വം കല്‍പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പരമോന്നത നിലവാരമാണ് ദൈവത്തില്‍ ദര്‍ശിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അക്വിനാസിന്റെ ദര്‍ശനത്തില്‍ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ 'ദുര്‍ഗന്ധവാദം' ഒരു വാദമേയല്ല."

ദുര്‍ഗന്ധം എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഗന്ധമില്ല. അത് മണക്കുന്നവന്റെ മനോഭാവം പോലിരിക്കും. ചിലര്‍ക്ക് പോത്തിറച്ചി പാചകം ചെയ്യുന്ന മണം പോലും വേണ്ട, റോഡിലൂടെ ഒരു പോത്ത് നടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടാല്‍പോലും അതിന്റെ രുചിയും ഗന്ധവുമോര്‍ത്ത് നാവില്‍ വെള്ളമൂറും, എന്നാല്‍ മറ്റുചിലര്‍ക്ക് പോത്തിറച്ചി പാചകം ചെയ്യുന്ന ഗന്ധം ഓര്‍ക്കുമ്പോഴേ ഓക്കാനം വരും. അപ്പോല്‍ പോത്തിറച്ചിക്ക് സുഗന്ധമൊ ദുര്‍ഗന്ധമോ? ഈ ഒറ്റ ഉദാഹരണം മതി ഹുസ്സൈന്റെ വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിയാന്‍. നൂറുവട്ടം തലങ്ങും വിലങ്ങും ഖണ്ഡിച്ചെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്നയാളുടെ വദം നോക്കണേ!!!


മനുഷ്യന്‍ ദുര്‍ഗന്ധം മൂലം അടുത്തുപോകാന്‍ മടിക്കുന്ന ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒരു ജൈവാവശിഷ്ടത്തില്‍ കാക്കക്കളും കഴുകന്മാരും മല്‍സരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണാം. അതിന്‌ ദുര്‍ഗന്ധമോ അതോ സുഗന്ധമോ?

മനുഷ്യന്‍ തന്റെ നേത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കാണുന്ന സുന്ദരമായ നിറങ്ങളുടെ ലോകമാകില്ല മറ്റ് ജിവികള്‍ കാണുന്ന ലോകം. അവയുടെ കണ്ണുകളുടെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്യത്യാസങ്ങല്‍ ഉണ്ടാകും. അപ്പോള്‍ സ്ഥായിയായ നന്മയും സ്ഥായിയായ തിന്മയുമില്ലെന്ന് വരുന്നു. അതിനാല്‍ അക്വിനാസിന്റെ ദുര്‍ബലവാദത്തിന്‌ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ദുര്‍ഗന്ധവാദം ധാരാളം.  ഈ വിവരക്കേട്വാദത്തില്‍ തലങ്ങും വിലങ്ങും സമര്‍ത്ഥനം നടത്തുന്നതിന്‌ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് വിവരക്കേട് തന്നെ വേണം.

"സൃഷ്ടിവാദികളുടെ ബോധ്യത്തിനടിസ്ഥാനം ശാസ്ത്രം അസന്ദിഗ്ധമായി തെളിയിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആസൂത്രണമാണ്. ആസൂത്രണം 'തോന്നലാ'ണെന്നല്ല, യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്നാണ് വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകള്‍ സംശയരഹിതമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്."

ഇതൊരു വല്ലാത്ത ശാസ്ത്രമാണ്‌, ഗൗളിശാസ്ത്രം തന്നെയാകണം. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ആസൂത്രണമുണ്ടെന്ന് ശാസ്തം അസന്ദിഗ്ദമായി തെളിയിച്ചോ? എന്ന്? ഇന്നലെ രാവിലെയോ? ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍? എന്ന് തെളിയിച്ചു? എവിടെ തെളിയിച്ചു? അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? ഇത് താപഗതികത്തിലെ എത്രാമത്തെ നിയമമായിട്ട് വരും. പൂജ്യാമത്തെ നിയമം ഇതല്ലല്ലോ?


"സുശീല്‍ കുമാറിനു പിണഞ്ഞ വിഡ്ഢിത്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാല്‍ മറ്റു നിരീശ്വരവാദികള്‍ക്കു മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ, സുശീല്‍ കുമാറിനു മാത്രം മനസ്സിലാവില്ല എന്നതാണു സ്ഥിതി. "ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ അക്കാര്യം ഉണ്ട് എന്നു സമ്മതിക്കണമെന്ന് സുശീല്‍ കുമാറല്ലാതെ ലോകചചരിത്രത്തില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല"എന്നു ഞാനെഴുതിയിരുന്നു. ഇതും ശരിതന്നെയെന്ന് അദ്ദേഹം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നതു കാണുക  :"മേശയില്‍ പേനയുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ മേശ എന്നും പേന എന്നും പേരില്‍ രണ്ട് വസ്തുക്കള്‍ ഉണ്ട് എന്നു സങ്കല്പിച്ചാല്‍ മതിയാകില്ല; അവ ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുകതന്നെ വേണം. "
"ഒന്നാമതായി, മേശയും പേനയും ഉണ്ടോ എന്ന തര്‍ക്കമേ ആര്‍ക്കിടയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന തര്‍ക്കത്തിനിടയിലാണ് സുശീല്‍ കുമാര്‍ ഇങ്ങനെയൊരഭിപ്രായം എഴുതിയത്. 
രണ്ടാമതായി, പേനയെന്നൊരു സാധനം ഇല്ലെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരും തമ്മില്‍ സംവാദം നടക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. പേനയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ പേന യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്നു സുശീല്‍ കുമാര്‍ വാദിക്കുമോ? എങ്കില്‍, ദൈവം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്  അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാവുമോ സുശീല്‍ കുമാര്‍ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത്?"
ഖണ്ഡിക്കുന്നെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം തലങ്ങും വിലങ്ങും, തലയും വാലുമുണ്ടാകരുതെന്ന് മാത്രം.

1. "ഒന്നാമതായി, മേശയും പേനയും ഉണ്ടോ എന്ന തര്‍ക്കമേ ആര്‍ക്കിടയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

2.രണ്ടാമതായി, പേനയെന്നൊരു സാധനം ഇല്ലെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരും തമ്മില്‍ സംവാദം നടക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ."

ഒന്നാമതായി "പേനയും മേശയും ഉണ്ടോ എന്ന തര്‍ക്കം തന്നെയില്ല." പിന്നെ രണ്ടാമതായെങ്ങനെ "പേനയെന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവരും ഇല്ലെന്ന് കരുതുന്നവരും" ഉണ്ടാകും? മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ ഇത്രമാത്രം അണ്‍ലിമിറ്റഡായി എഴുന്നെള്ളിക്കരുത്. ഹുസ്സൈന്‌ സംഗതി ഇനിയുമങ്ങ് മനസ്സിലായില്ല. തര്‍ക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ ബാലപാഠം ഒന്നുകൂടിയൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചിട്ട് വരൂ. അതിനുശേഷം വാദിക്കാം.

അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയേ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനാകൂ. അല്ലെന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഹുസൈന്‍ ഇതൊന്ന് തെളിയിച്ചുതരൂ.

"ഗ്ലാംഗ്ലിംഗ്ലും" ആണ്‌ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാഥന്‍ എന്ന് ഞാന്‍‍ പറയുന്നു. സെമിറ്റിക് ദൈവങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്‌. അല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചുതരൂ. ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്‌. 

"പ്രപഞ്ചത്തിനു നല്‍കാവുന്ന യുക്തിപരമായ വിശദീകരണം നാസ്തികവാദമാണോ ആസ്തികവാദമാണോ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ദൈവത്തിന്റെ പൊതുവായ(General) സങ്കല്‍പ്പമാണ്  പരിശോധിക്കപ്പെടുക; വിഭിന്ന (Particular)ദൈവസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ , ദൈവസങ്കല്‍പ്പങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനത്തിലാണു വരുന്നത്. ചക്കപ്പുഴുക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ ചക്കയേയും പുഴുക്കിനെയും കുറിച്ചു ചര്‍ച്ചയാകാം. പായസത്തെപ്പറ്റി ആരും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാറില്ല."

സസ്തനികളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോല്‍ ഏതെല്ലാമാണ്‌ സസ്തനികള്‍ എന്ന് ചോദ്യം വരും. അതുപോലെ ദൈവസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച ചര്‍ച്ചയില്‍ ഏതെല്ലാമാണ്‌ ദൈവങ്ങള്‍ എന്ന ചര്‍ച്ച അനിവാര്യം. ചക്കപ്പുഴുക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ ചക്കയും പുഴുക്കും ചര്‍ച്ചചെയ്യാം. അസ്തികവാദം എന്ന് വെച്ചാല്‍ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്‌ എന്ന വാദമാണല്ലോ? അതിനാല്‍ അവിടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചയാകാം. ദൈവമില്ലാത്ത ആസ്തികവാദമോ?

പ്രപഞ്ചത്തിനു നല്‍കാവുന്ന വിശദീകരണവും ദൈവസങ്കല്പ്പങ്ങളും ചക്കപ്പുഴുക്കും പായസവും പോലെ വ്യത്യസ്തമാണോ? അത് സമ്മതിച്ചാല്‍ പ്രശ്നവും തീര്‍ന്നു. പ്രപഞ്ചവും മതദൈവസങ്കല്പങ്ങളും തമ്മില്‍ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് കടലും കടലാടിയും പോലെ വ്യത്യസ്തം. സമ്മതമാണോ?

കൃസ്ത്യന്‍ സൃഷ്ടിവാദം കോപ്പിയടിച്ച് വീരവാദം മുഴക്കുകയും ഇസ്ലാമിക അടിമത്തവ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിച്ച് ദിനേന അഞ്ചുവട്ടം തല നിലത്തുകുത്തി അല്ലാഹുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നയാള്‍ക്ക് അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച അസഹ്യം. കഷ്ടം.

സാമാന്യ ബുദ്ധിയെങ്കിലുമുള്ള ആര്‍ക്കും ഗ്രാഹ്യമാവുന്ന ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത വിധം നിലവാരത്തകര്‍ച്ച ബാധിച്ച ഒരു വിഭാഗമായി അള്ളാവാദികള്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . എത്ര  വിശദീകരിച്ചാലും ഗ്രാഹ്യമാകാത്തവര്‍ അള്ളാവാദത്തിനു് ഒരു 'മുതല്‍'ക്കൂട്ടു തന്നെ!

"അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദ് നബിയേയും നാലു തെറി പറയാന്‍ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദര്‍ഭവും പാഴാക്കത്തവരെന്നു മാത്രമല്ല കൂടുതല്‍ ചാന്‍സും തേടി നടക്കുന്ന അവര്‍ക്ക് ഇതു സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. യുക്തിയോ ശാസ്ത്രമോ അല്ല ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാളകൂട വര്‍ഗീയ വിഷമാണ് അവരെ അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്."

മുഹമ്മദിനെ ഞാന്‍ ഇതുവരെ ചര്‍ച്ചയില്‍ എടുത്തിരുന്നില്ല. അത് ചര്‍ച്ചയില്‍ എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും അതിനെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ അവരുടെ കയ്യും കാലും തലയുമൊക്കെ വെട്ടാനുള്ള ചാര്‍സ് ഒരുക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണൊ ലേഖകന്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ചതിക്കല്ലേ സര്‍....

"ചര്‍ച്ചയില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട യുക്തിഭദ്രമായ സമീപനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാന്‍ ഈ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. എനിക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലും തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലും മാത്രമല്ല മതത്തിലും രാഷ്ട്രാന്തരീയ സംഭവങ്ങളില്‍ വരെയും സ്വന്തം കാഴ്ച്ചപ്പാടുണ്ടെന്നും അവയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ വേണ്ടവിധം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ മടിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കട്ടെ."

ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ പ്രശ്നമാകും. ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഞമ്മ അതിന്റെയൊക്കെ അടിമയാണെന്ന് ചിലരെയെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തയാലല്ലേ സംഗതി ഗുണം പിടിക്കൂ.!!

"ഇതേ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള സുശീല്‍ കുമാറിന്റെ വരികള്‍ നോക്കൂ: "സംഗതിയുടെ കിടപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെപറ്റി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ തനി നിറം പുറത്തുവന്നു. അല്ലാഹു എന്നത് പല ദൈവങ്ങളില്‍ ഒന്നല്ലെന്നും അത് GOD എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അറബി വിവര്‍ത്തനമാണെന്നുമാണ്‌ വാദം."

"എന്നാല്‍ വിഡ്ഢിച്ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് ഈ വിവരക്കേടുകളൊക്കെയും മാലോകരെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ത് എന്നെങ്കിലും ഇവര്‍ക്കാലോചിച്ചുകൂടേ? സുശീല്‍ കുമാര്‍ തുടരുന്നു: " എന്നാല്‍ ചാത്തനും മാടനും മരുതയും, അയ്യപ്പനുമൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, അവര്‍ 'മുപ്പത്തിമുക്കോടി'യില്‍ വരും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് GOD  ആണെങ്കില്‍ പരമേശരന്റെ അറബിവാക്ക്‌ അല്ലാഹുവാകുമല്ലൊ?" എന്നാണു സംശയം. സംശയമില്ല, അല്ലാഹു തന്നെ. ബൈബിളിന്റെ അറബി വിവര്‍ത്തനത്തില്‍  ദൈവ(God)ത്തിന് അല്ലാഹു എന്നു തന്നെയാണ് ബൈബിള്‍ പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന വിവരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇത്തരം വിഡ്ഢിച്ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നോ?"

"പക്ഷേ, പാര്‍വതിയുടെ അറബി വാക്ക് ഏതാണാവോ "എന്നും സുശീല്‍കുമാറിനു സംശയമുണ്ട്. അല്ലാഹു അല്ല എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. (അറബി പണ്ഡിതന്മാര്‍ വ്യക്തമാക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം).

ഹൊ! അപ്പോള്‍ ഹുസ്സൈന്‍ ഒരു അറബി പണ്ഡിതനല്ലേ? എന്ന് ധരിച്ചാണ്‌ ചോദിച്ചുപോയത്. വിഡ്ഢികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെയല്ല വിഡ്ഢിച്ചോദ്യമെന്ന് പറയുക എന്ന് വിഡ്ഢികള്‍ക്കറിയില്ലേ?

"പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശദീകരണം (Universe does not explain itself , Nature is a fact not an explanation എന്നൊക്കെ ദാര്‍ശനികന്മാര്‍ പറയാറുണ്ട്) പ്രപഞ്ചാതീതമാകണം എന്ന് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിബോധം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദികള്‍ക്ക് അങ്ങനെയൊരു യുക്തിയില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ ആധുനിക അന്ധവിശ്വാസികളാണെന്നു തെളിയുമെന്നല്ലാതെ ആസ്തിക്യവാദം യുക്തിരഹിതമാണെന്നു വരുന്നില്ല. ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടു വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. വിശദീകരണം സിസ്റ്റത്തിനതീതമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൌതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഭൌതീകാതീതമാണെന്നു പറയുന്നത്."

ദാര്‍ശനികന്മാര്‍ ഇതുമാത്രമല്ല മറ്റുപലതും പറയാറുണ്ട്. “Full of sound and fury signify nothing.” അതുകൊണ്ട് ആസ്തിക്യവാദം യുക്തിസഹിതമാകുമോ? ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തെയും സിസ്റ്റം കൊണ്ടേവിശദീകരിക്കാനാകൂ. വയറിന്‌ അസുഖം വന്നാല്‍ ഡോക്റ്റര്‍ വയറ് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ്‌ രോഗനിര്‍ണയം നടത്തുന്നത്. പ്രശ്നം വെച്ചുനോക്കിയിട്ടല്ല. തലവേദന വന്നാല്‍ തല പരിശോചിച്ച് രോഗനിര്‍ണയം നടത്തി അസുഖം മനസ്സിലാക്കി മരുന്ന് കൊടുക്കും. അല്ലാതെ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടല്ല. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നല്ല നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അതിന്റെ പെട്ടി മാത്രം മതിയാകില്ല. അതിനുള്ളിലുള്ള ഓരോ ഉപകരണവും ഓരോ സിസ്റ്റമാണ്‌. ഇതുകൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ റൂമില്‍ ശരിയായ താപനിലയും പ്രഷറുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലേ അത് പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ. ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പാട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്‌.യഥാര്‍ത്ഥ സിസ്റ്റം ഒന്നേയുള്ളു; അത് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ്‌(പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്‌) കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിശദീകരണം ഭൗതീകാതീതമല്ല, അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും. ഭൗതികാതീതം എന്ന വാക്കുതന്നെ ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കാന്‍ കൊള്ളില്ല. അത് ശാസ്ത്രീയമല്ല, അത് പകൃതിവിരുദ്ധമാണ്‌. അത് മുക്രിസദസ്സുകളില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുക.

"ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫില്‍ അനന്തതയെ പൂജ്യമായോ പൂജ്യത്തെ അനന്തതയായോ സങ്കല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഏതു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലാണ് അനന്തതയെ പൂജ്യമായി കണക്കാക്കുന്നതെന്നു സുശീല്‍ കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കുമോ?
(എന്റെ ശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാദങ്ങള്‍ നേരിടാനാകാതെ വിരണ്ടുപോയ സുശീല്‍ കുമാര്‍ അതൊക്കെ 'ഗൌളിശാസ്ത്ര'മാണെന്നു പരിഹസിച്ചു രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്).ഗൌളിശാസ്ത്രത്തില്‍പ്പോലും അനന്തതയെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്ന കാര്യം സുശീലിനറിയുമോ? സുശീലിന്റെ ശാസ്ത്രം ഗൌളിശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലവാരം പോലും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞില്ലേ? കഷ്ടം!"

നമ്പറിട്ട് നിരത്തുന്ന ലേഖനത്തില്‍ ഇത് എത്രാം തവണയാണ്‌ ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫ് വരുന്നതെന്ന് ഹുസ്സൈന്‍ നോക്കിയോ? ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫിനെക്കുറിച്ചെഴുതുമ്പോള്‍ അത്‌ ഒരു നമ്പറില്‍ ഒതുക്കിക്കൂടേ? അതുകൊണ്ടാണ്‌ കാലമൂത്രം എന്ന് പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവന്നത്.

ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫ് പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരികല്പനയാണ്‌. ഫ്രീഡ്മാന്‍ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന്‌ മാതൃകകളും അതിനുമൂന്ന് ഗ്രാഫുകളും ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ ദ്രവ്യത്തിന്റെ പിണ്ഡം അനന്തമായിരുന്നു എന്നത് എന്റെ കണ്ടെത്തലൊന്നുമല്ല, അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളാണ്‌. പ്രപഞ്ചം നിലവില്‍ വന്ന ശേഷമാണ്‌ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് ഹുസ്സൈന്‍ വാദിക്കുന്നു. ഗണിതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ശാസ്ത്രമാണ്‌. അപ്പോള്‍ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പൂജ്യം പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകും മമ്പത്തെ പൂജ്യവും ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന അറിവ് എവിടെനിന്നാണ്‌ കിട്ടിയത്. അറിയാവുന്ന കാര്യത്തേക്കാള്‍ അറിയാത്ത കാര്യത്തിലാണ്‌ എപ്പോഴും മുക്രിശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് താല്പര്യം. അറിയാത്തിടത്താണല്ലോ ദൈവത്തെ കെട്ടിയിടാന്‍ സൗകര്യം!

"ഭൌതികനിയമങ്ങള്‍ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കെ ഭൌതികനിയമങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഡോക്കിന്‍സോ മറ്റേതെങ്കിലും നിരീശ്വര ബുദ്ധിജീവികളോ തൃപ്തികരമായ യാതൊരു വിശദീകരണവും നല്‍കിയിട്ടില്ല. സൃഷ്ടിവാദം മാത്രമാണ് തൃപ്തികരമായ വീക്ഷണമെന്ന് ആധുനിക-ആധുനികാനന്തര ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാല്‍ ബോധ്യമാകും. എന്നാല്‍ അല്പ്പജ്ഞാനികളുണ്ടോ ഇതറിയുന്നു"

ഭൗതികത്തിന്റെ നിയമം എപ്പോഴും ഭൗതികം തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതികനിയമാണോ, അതിനു മുമ്പത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമമാണോ എന്നൊക്കെ ശാസ്തം വിശദമായി കണ്ടെത്തട്ടെ. അതിനുമുമ്പ് തന്നെ സൃഷ്ടിവാദ്ം മാത്രമാണ്‌ വിശദീകരണമെന്ന് തീരുച്ചാലോ? ഇതാണ്‌ അല്പജ്ഞാനികളുടെ കുഴപ്പം. പക്ഷേ സൃഷ്ടിവാദം മാത്രമാണ്‌ തൃപ്തികരമായ ഉത്തരമെന്ന് ഏത് ആധുനിക ആധുനികോത്തര ശാസ്ത്രമാണ്‌ പറയുന്നത്? അത് ഗൗളിശാസ്ത്രം തന്നെയാകും.

സൃഷ്ടിവാദം മാത്രമാണ്‌ ഉത്തരമെങ്കില്‍ ദൈവലീലയായ പരിണാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്റ്റര്‍ ഹുസ്സൈന്‍? കഷ്ടം!

"(എന്റെ ശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാദങ്ങള്‍ നേരിടാനാകാതെ വിരണ്ടുപോയ സുശീല്‍ കുമാര്‍ അതൊക്കെ 'ഗൌളിശാസ്ത്ര'മാണെന്നു പരിഹസിച്ചു രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്)"

വളരെ ശരിയാണ്‌. വിരണ്ട് വിരണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പനിപിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രം പറയുന്നവരെയും ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരെയും എനിക്കിഷ്ടമാണ്‌. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുന്നവരെയും ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരെയും അതിലേറെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ, ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും അത് ശാസ്ത്രത്തെത്തന്നെ തള്ളിപ്പറയാനും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ മതവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് ഒരു ബഹുമാനവുമില്ല. അത്തരം കപടന്മാരെ നേരിടാന്‍ മൂന്നാം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെ ആര്‍ഭാഢമാണ്‌. ഹുസ്സൈന്‍ കനിഞ്ഞുനല്‍കിയ ആറാം ക്ലാസ് നിലവാരം അത്യാര്‍ഭാഢവും.

സുശീൽ കുമാറിന്റെ ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം ആറാം തരം നിലവാരത്തിലുതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ്‌ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും എന്റെ കഴിഞ്ഞപോസ്റ്റ് കൊള്ളേണ്ടിടത്തുതന്നെയാണ്‌ കൊണ്ടത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഉത്തരം പറയാനില്ലാതാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞവനെ തെറിവിളിക്കുന്നതും, തെറിവിളിക്കായി പ്രത്യേകം അളെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. 


മനുഷ്യന്‌ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചമാഹാസാഗരത്തിലെ ഏതാനും തുള്ളികൾ മാത്രം. അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ ഈയുള്ളവൻ വെറുമൊരു തൃണമാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുവൻ. ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തെ ഒട്ടൊരമ്പാരപ്പോടെ  നോക്കിക്കാണുകയും പരിമിതികൾ വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിയാവുന്നത്ര പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥിയാണ്‌ ഈയുവൻ. അത് തുറന്നുസമ്മതിക്കാൻ മാനസികപ്രയാസമോ ലജ്ജയോ ഒട്ടുമില്ല.


പക്ഷേ, റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് മുതൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങ് വരെ വിഡ്ഢിത്തം പറയുകയാണെന്ന് വിടുവായത്തം പറയുകയും, താൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കുകയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും, താനൊരു ഇരുപത്തഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനാണെന്ന് സ്വയം മേനി നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്പത്തമനോഭാവത്തോട് സംവാദം നടത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കുന്നു.

134 comments:

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

താപഗതികം പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല. ഹുസ്സൈൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയൊരു സംഗതി കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തമാണ്‌. ആ സിദ്ധാന്തം ബ്ലോഗിൽ ഈ അലവലാതികളായ യുക്തിവാദികളുമായി സംവാദം നടത്തി നശിപ്പിച്ചുകളയരുത്. ഇത്തരമൊരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയ ഉടനെ യുറീക്കാ.., യുറീക്കാ.. എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് ഓടേണ്ടതായിരുന്നു. അതേതായാലും നടന്നില്ല, ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഒരു പ്രബന്ധമാക്കി ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായാണ്‌. അവർ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കട്ടെ. 'ആപ്ലികേഷൻ ഒഫ് എന്റ്രോപ്പി ഇൻ അള്ളാവാദം' എന്നോ, 'ഹുസ്സൈൻസ് തിയറി ഒഫ് എന്റ്രോപ്പി ഇൻ അള്ളാവാദം' എന്നൊ പേർ നല്കാവുന്നതാണ്‌. ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. പ്ലീസ്..

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

മനുഷ്യന്‌ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചമാഹാസാഗരത്തിലെ ഏതാനും തുള്ളികൾ മാത്രം. അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ ഈയുള്ളവൻ വെറുമൊരു തൃണമാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുവൻ. ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തെ ഒട്ടൊരമ്പാരപ്പോടെ നോക്കിക്കാണുകയും പരിമിതികൾ വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിയാവുന്നത്ര പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ്‌ ഈയുവൻ. അത് തുറന്നുസമ്മതിക്കാൻ മാനസികപ്രയാസമോ ലജ്ജയോ ഒട്ടുമില്ല.


പക്ഷേ, റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് മുതൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങ് വരെ വിഡ്ഢിത്തം പറയുകയാണെന്ന് വിടുവായത്തം പറയുകയും, താൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കുകയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും, താനൊരു ഇരുപത്തഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനാണെന്ന് സ്വയം മേനി നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്പത്തമനോഭാവത്തോട് സംവാദം നടത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കുന്നു.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...
This comment has been removed by the author.
അപ്പൊകലിപ്തോ said...

... എന്നിട്ടും ചോട്ടിലെ മണ്ണു ചോരുകയാണല്ലോ സുശീല്‍ സാറേ ...

>>> സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...
... അത് തുറന്നുസമ്മതിക്കാൻ മാനസികപ്രയാസമോ ലജ്ജയോ ഒട്ടുമില്ല
<<

..എന്നിട്ടും ഒരിടത്തും അതു 'തുറന്ന്' സമ്മതിച്ചത്‌ കണ്ടില്ലല്ലോ !!!!

..naj said...

സുശീല്‍: ""ചലനം ദ്രവ്യത്തിന്റെ ___________ സ്വഭാവമാണ്‌. ""
എന്ത് സ്വഭാവം ""സഹജ""

ഇറ്റ്‌ ഈസ്‌ സൊ സിംപ്ള്‍.."സഹജം"

"ചലനത്തിന്‌ പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു ‘ശക്തി’യുടെ
""തള്ളൽ"" ആവശ്യമാണെന്ന വാദം ശാസ്ത്രമല്ല,

കാരണം അതിനു ""സഹജ" മുണ്ട്.
എന്റെ "സഹജ" ദൈവമേ..
ഈ വാക്ക് നീ എന്തിനു നല്‍കീ..
ഈ സഹജം മൂര്താമോ, അമൂര്താമോ...
ഒന്ന് വിവരിക്കുമോ..

ശ്രദ്ധേയന്‍ | shradheyan said...

===>

..naj said...

ദാവ്കിന്സിനെ ഘണ്ടിച്ച ഹുസ്സൈനോടുള്ള സുശീലിനെ ഫയങ്കര ചോദ്യം
"ഉയര്‍ത്താന്‍ പറ്റാത്ത കല്ല്‌ ദൈവത്തിനു സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമോ "?
ഗുരു (ജബ്ബാര്‍ മാഷിന്റെ) വിന്റെ ചോദ്യം " സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര്""!
_____________________________
സുശീല്‍ കുമാര്‍ പവര്‍ മാള്‍ട്ടിന്റെ പരസ്യത്തിനു ദൈവത്തെ വെച്ച് പരസ്യം ഉണ്ടാക്കാനാവും ഈ confirmation ചോദിച്ചത് ! സുശീലിനു കഴിയാത്തത് മറ്റാര്‍ക്കും കഴിയില്ല. !

സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നവന്‍ ആണെന്ന് ആ വാക്ക് തന്നെ ബോദ്യപെടുതുംപോള്‍, മാഷ്ടെ അപാര അധ്യാപക വിജ്ഞാന ചോദ്യം " എങ്കില്‍ സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര്" !
സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിക്കപെട്ടത്‌ സൃഷ്ടിയും ആണെന്ന സാമാന്യ ബോധവും, തിരിച്ചറിവും ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇത് പോലെ ഫയങ്കര ചോദ്യവുമായി ഗുരുവും, ശിഷ്യന്മാരും ഇനിയും ഇറങ്ങും.

..naj said...

susheel"".. താപഗതികം പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ""പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളെല്ലാം"" അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല.""
____________________________
""പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങള്‍"", ""തനിയെ"" ഉണ്ടായി എന്ന് താപഗതികം പഠിച്ച ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ കരുതുകയില്ല. അവര്‍ അങ്ങിനെ പറയുന്നുവെങ്കില്‍ "പ്രപഞ്ചത്തിനു നിയമങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നു അവരെ ഗവേഷണം പറയിപ്പിക്കും. അനസ്യൂതം ഒരു നിയമത്തെ പ്രപഞ്ചം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ ആ നിയമത്തെ നിയമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രം മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിനു കഴിയൂ. അത് വരെയുള്ള എന്ട്രിക്ക് മാത്രമേ ശാസ്ത്രമെന്ന പേര് മനുഷ്യന്‍ നല്കിയീട്ടുള്ളൂ. ആ നിയമത്തിന്റെ സോഴ്സിനെ (ക്രിയെടര്‍) അല്ലാഹുവെന്നോ, വിഷ്ണുവെന്നോ, എലോഹിം എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കപെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്‍ അത് വിശ്വാസപരമായ ആത്യന്തിക സത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അവിടെ ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ വിശ്വാസിയാവുന്നു. നിരീശ്വര വാദികള്‍ ആവുന്ന ചിലര്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധി വരെ മാത്രം പോയി തിരിച്ചു നടക്കുന്നവര്‍ ആണ്.
സുശീല്‍ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം "സഹജം" എന്നാ വാക്കില്‍ അവസാനിപ്പിക്കും.

Murali said...

ആ നിയമത്തിന്റെ സോഴ്സിനെ (ക്രിയെടര്‍) അല്ലാഹുവെന്നോ, വിഷ്ണുവെന്നോ, എലോഹിം എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കപെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്‍ അത് വിശ്വാസപരമായ ആത്യന്തിക സത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അവിടെ ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ വിശ്വാസിയാവുന്നു.

എന്നാലും പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, നാജേ.. ഇതു നമ്മുടെ കിത്താബില്‍ പറയുന്ന ദൈവമേ അല്ലല്ലോ? ‘നിയമത്തിന്റെ ആത്യന്ത സോഴ്സിന്’ അവിശ്വാസികളെ തീയിലിട്ട് പൊരിക്കാനും ജൂതന്മാരെ ശപിച്ച് ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളും പന്നികളുമൊക്കെ ആക്കാനും നേരമെവിടെ?

കണ്ടാല്‍ കളി, കണ്ടില്ലെങ്കില്‍ കാര്യം എന്നതാണ് വിശ്വാസിപക്ഷം. കിത്താബിലെ ദൈവം ഒരു abstract അല്ലെങ്കില്‍ subtle ആയ ദൈവമല്ല എന്നും, അത് തികച്ചും falsifiable ആയ ഒരു ആശയമാണ് എന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ അണ്ഡകടാഹവും ആത്യന്തിക സത്യവും ബിഗ് ബാങും സിംഗുലാരിറ്റിയും ബ്ലാക്ക് ഹോളുമെല്ലാം എടുത്തിടുക. അല്ലാത്തപ്പോള്‍ ഖുറാനിലെ ‘ശാസ്ത്രീയ സത്യവും’, reproductive biology-ക്കുള്ള തെളിവുകളും സമര്‍ഥിക്കുക! നല്ല പണി തന്നെ.

Murali said...

ഡോക്കിന്‍സ് താന്‍ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് സെമിറ്റിക് മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറയുന്ന ദൈവത്തെയാണെന്നും, സ്പിനോസയുടെയോ ഐന്‍സ്റ്റീന്റെയോ പോലെയുള്ള ഒരു subtle ദൈവത്തെയല്ല (അത് ഒരു falsifiable concept തന്നെയല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നവരെല്ലാം സമ്മതിക്കും) എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും ഈ അണ്ഡകടാഹം എടുത്തുള്ള കളി കാണുമ്പോള്‍ ചിരിയാണോ ഓക്കാനമാണോ വരുന്നതെന്നേ സംശയമുള്ളൂ.

..naj said...

നാജേ.. ‘നിയമത്തിന്റെ ആത്യന്ത സോഴ്സിന്’ അവിശ്വാസികളെ തീയിലിട്ട് പൊരിക്കാനും ജൂതന്മാരെ ശപിച്ച് ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളും പന്നികളുമൊക്കെ ആക്കാനും നേരമെവിടെ?
____________________
നേരമെവിടെ?
നേരമെവിടെ?
_____________________
ചോദ്യങ്ങള്‍ ഈ അവസ്ഥയില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു.
ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ""നിരീശ്വരവാധികള്‍ക്ക്" മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചോദ്യം
കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ "നേരമെവിടെ" എന്നാണു.
നിരീശ്വരവാധികള്‍ക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സ്ലോ ആണോ ! എന്താണ് ചോദിക്കെണ്ടാതെന്നു യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല.

Subair said...

സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‌ തനിക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് സൃഷ്ടിക്കാനാകുമോ? സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ആ ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനാകുമോ? സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ താന്‍ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കല്ല് ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്ത ദൈവം എങ്ങനെ സര്‍വ്വശക്തനാകും?
=================


മുഴുവന്‍ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടും മറുപടി പറയാന്‍ മാത്രം ഒന്നും കണ്ടില്ല.

അപ്പൊ തല്‍കാലം മുകളില്‍ സുശീല്‍ "കനത്തില്‍" പറഞ്ഞത്‌ വെച്ച് അല്പം തര്‍ക്കിക്കാം എന്ന് വെച്ചു.

സുശീല്‍ കുമാറിന്റെ ചോദ്യം ദൈവത്തിന്, തനിക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തയാത്ര പൊന്ന ഒരു കല്ല് നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്നാണ്. ശരിയായ ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ്. ഈ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ നല്‍കാന്‍ കാരന്നം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഏതെന്കിലും വൈരുധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ടല്ല.

ഏതായിരുന്നാലും ചര്‍ച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാന്‍, തല്‍കാലം ഞാന്‍ ദൈവത്തിന് അത്തരം ഒരു കല്ല് നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഇനി സുശീലിന്റെ അടുത്ത പ്രശനമെന്താണ് ?

Murali said...

ഏതായിരുന്നാലും ചര്‍ച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാന്‍, തല്‍കാലം ഞാന്‍ ദൈവത്തിന് അത്തരം ഒരു കല്ല് നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഇനി സുശീലിന്റെ അടുത്ത പ്രശനമെന്താണ് ?

സുശീ‍ല്‍കുമാറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല - പ്രശ്നം സുബൈറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിനുമാണ് - ദൈവം സര്‍വശക്തന്‍ അല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞല്ലോ?

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...

Murali :-) :-)

..naj said...
This comment has been removed by the author.
Subair said...

അതെങ്ങിനെയാ മുരളി ശരിയാകുക ? സര്‍വ ശക്തനായദൈവം സര്‍വ ശക്തനല്ലാതാവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അല്പം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍:

t0 സമയത്ത് ദൈവം സര്‍വ ശക്തനായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമായിരിന്നു.

t1 എന്ന സമയത്ത് ദൈവം തനിക്ക് പൊക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കല്ലുണ്ടാക്കി, സര്‍വ ശക്തനല്ലാതാവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങിനെത്തെ കല്ല്‌ ഉണ്ടാക്കുന്നതോട് കൂടി, ദൈവം സ്ര്വഷക്തനല്ലാതെയും, അത് വഴി ദൈവം തെന്നെ അല്ലാതെയും ആയി. ഇനി ആ ഉണ്ടാക്കിയ്‌ കല്ലെടുത്ത് പൊക്കാന്‍ പറ്റുമോ - ഇല്ലാ, പറ്റില്ല.

[ഇവിടെ എന്റെ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ ക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് - ഈ പറഞ്ഞതില്‍ എന്തെങ്കിലും വൈരുധ്യമുണ്ടോ എന്ന് പോരിശോധിക്കുകയാണ്. എന്റെ ദൈവ സങ്കല്പതിലേക്ക് വഴിയെ വരാം]

ഇനി പറയൂ, മുരളിക്കോ, സുശീലിണോ, ഈ പറഞ്ഞ ദൈവ സങ്കല്പതിനോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ?

..naj said...

സുശീല്‍ ദൈവത്തോട് : പൊക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കല്ല്‌ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമോ ?
ദൈവം : കഴിയും
(ദൈവം ആ കല്ല്‌ സൃഷ്ടിച്ചു.)
സുശീല്‍ പറഞ്ഞു, ശരി സര്‍വശക്തന്‍ തന്നെ !
സുശീല്‍ വീണ്ടും: ആ കല്ല്‌ ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയുമോ / ഉയര്താതിരിക്കാന്‍ കഴിയുമോ ?

ദൈവം: (രണ്ടും) കഴിയും.
സുശീല്‍ : ങേ !
സൃഷ്ടാവ്: എനിക്ക് ഉയര്‍ത്താനും, ഉയര്താതിരിക്കാനും കഴിയും. സൃഷ്ടിയുടെ പിറകിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് അവയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപെടുക. അതനുസരിച്ച് എന്റെ കഴിവുകളെ രൂപപെടുതുവാന്‍ എനിക്ക് തന്നെ കഴിയുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ സൃഷ്ടാവ് ആകുന്നതു. ഞാന്‍ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവന്‍ ആകുന്നു.
സുശീല്‍ : !!
______________________________________
സുബൈറിന്റെ ചോദ്യം സുശീലിന്റെ മറുപടി തേടുന്നു.
എങ്കില്‍ സര്‍വശക്തന്‍ എന്നാ വാദം പൊളിയില്ലേ എന്നാ ഉത്തരതിനപ്പുരം എന്തെങ്കിലും. !!

..naj said...

To Murali.
_____________
സുശീല്‍: ""സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‌ തനിക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് സൃഷ്ടിക്കാനാകുമോ? സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ആ ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനാകുമോ? സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ താന്‍ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കല്ല് ഉയര്‍ത്താന്‍ “”കഴിയാത്ത ദൈവം എങ്ങനെ സര്‍വ്വശക്തനാകും””?
_________

Subair: തല്‍കാലം ഞാന്‍ ദൈവത്തിന് അത്തരം ഒരു കല്ല് നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഇനി (സുശീലിന്റെ) അടുത്ത പ്രശനമെന്താണ് ?
________________

Murali: ദൈവം സര്‍വശക്തന്‍ അല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞല്ലോ????

_____________________________

മുരളി സുശീലിനെ അപമാനിക്കരുത്. (മലയാളം വായിക്കാനരിയാവുന്നവര്‍ക്ക് സുശീലിന്റെ മേല്പറഞ്ഞ കമന്റു വായിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് താങ്കള്‍ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ബല്യ യുക്തിയായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്). സുബൈറിന് വ്യക്തമായി അത് കൊണ്ടാണ് "തല്‍ക്കാലം" വാദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്.

താങ്കളെ പോലെ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വയം കൈ കൊട്ടി ചിരിക്കുന്നതിനെ "യുക്തി" എന്നല്ല പറയുക, എന്നെ കൊണ്ട് "അത്" പറയിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ea jabbar said...
This comment has been removed by the author.
ea jabbar said...

കാക്കത്തൊള്ളായിരം മലക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രപഞ്ചഭരണം നടത്തുന്ന അള്ളാഹു താന്‍ സര്‍വ്വശക്തനാണെന്നൊക്കെ വീമ്പു പറയുന്നത് ചുമ്മാ നമ്മളെ വെരട്ടാന്‍ മാത്രമല്ലേ?

..naj said...

""സുശീലിനു"", "" ജബ്ബാര്‍ മാഷ്‌ "" കൂട്ട് !!
_________________________
താങ്കല്‍ക്കിങ്ങിനെ ഒരുപാട് " " ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു "വ്യക്തി" ആണെന്ന് അറിയാം.
__________________
സൃഷ്ടിക്കപെട്ടതാണ് സൃഷ്ടികലെന്നു വിളിക്കപെടുന്നതറിയാത്ത "വിജ്ഞാനം" കൊണ്ട് നടക്കുന്ന , സൃഷ്ടിക്കപെട്ടതിനു അതീതനായവന്‍ ആരോ അതാണ്‌ സൃഷ്ടാവെന്നു വിളിക്കപെടുന്നതറിയാത്ത "വിഞാനവുമായി" നടക്കുന്ന സുശീലിന്റെ ഗുരു ആണല്ലോ സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതാരെന്ന മഹാ ചോദ്യ മുണ്ടാക്കിയതു.

പല ചോദ്യങ്ങളും വരും. !!! (സ്വയം അറിവ് ആര്ജ്ജിക്കുക , അല്ലെങ്കില്‍ കിട്ടിയ "യോഗ്യതാ സര്ടിഫികറ്റ്" തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കുക. )

..naj said...

ജബ്ബാര്‍ മാഷ്,
താങ്കള്‍ എന്നെങ്കിലും യുക്തി ഭദ്രമായി സംവധിചീട്ടുണ്ടോ. സംവാധതിലേക്ക് വരാതെ തെരുവ് വിഞാനവുമായി അതെ ഭാഷയില്‍ സംസാരിച്ച പാരമ്പര്യം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ യാതൊരു മാറ്റവും താങ്കളില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ താങ്കള്‍ സമ്മതിക്കില്ല.

Subair said...

സര്‍വ്വശക്തന്‍ എന്ന സങ്കല്‍പ്പം തന്നെ യുക്തിഹീനവും അപ്രായോഗികവുമാണ്. അതിനൊരു കല്ലു പൊക്കലിന്റെ ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല. പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ട് ഭക്തരെ സഹായിക്കാന്‍ പോലും ദൈവത്തിനു കഴിയാത്ത സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മില്‍ ഒരു ഫുഡ്ബാള്‍ മത്സരം നടക്കുന്നു. രണ്ടു ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഒരേ ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു : കളി ജയിപ്പിച്ചു തരണേ എന്ന്! രണ്ടു ടീമിന്റെയും പ്രാര്‍ത്ഥന സ്വീകരിക്കാന്‍ സര്‍വ്വശക്തനു കഴിയുമോ? പരമാവധി കളി സമനിലയിലാക്കിക്കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആവശ്യം ജയമാണല്ലോ !!
===================

ഓ ജബ്ബാര്‍ മാഷും എത്തിയല്ലോ പാര്‍ടിക്ക്.

വളരെ ശെരിയാണ് മാഷേ, പക്ഷെ ആരാണ് ഈ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ദൈവം സര്‍വശക്തനാണ് ഏന് പറയുന്നത്. യുക്തിവാദികള്‍ അവര്‍ക്ക് തോന്നുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്റെ മേലെ കെട്ടിവച്ച് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് സമര്തിക്കുകയോ?

എല്ലാം ചെയ്യുന്നവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍, സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്ന പദം വിശ്വാസികള്‍ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഞാന്‍ മനസ്സിലാകിയടെതോളം എല്ലാം ചെയ്യുന്നവന്‍ എന്ന് ദൈവത്തെ ക്കുറിച്ച് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നുമില്ല. ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവത്തെ ക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിന്റെയും മേല്‍ അധികാരമുല്ലവാന്‍ എന്നാണു പറയുന്നത്.

പൊക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു കല്ലുണ്ടാക്കല്‍ മാത്രമല്ല, നൂറുകണക്കിന് വേറെയും കാര്യങ്ങള്‍ എനിക്ക് പറയാന്‍ കഴിയും "സര്‍വശക്തനായ" ദൈവം ചെയ്യാതതായിട്ടു. ഉദാഹരണമായി ദൈവം ഉറങ്ങുകയില്ല, കളവു പറയുകയില്ല, അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല, മറവിയുണ്ടാകുകയില്ല, മറ്റൊരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാകുകയില്ല, മനുഷ്യനാകുകയില്ല എന്നിങ്ങനെ . അഥവാ ദൈവം, തെന്റെ ദൈവീകതക്ക് നിരക്കാത്തത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല, പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ദൈവം ദൈവം ത്തിന്റെ നിര്‍വചനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താകും. ഇത് വിദ്വാസികള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.

ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യുനവനല്ല എങ്കില്‍ എന്ത് കൊണ്ട് "സര്‍വശക്തന്‍" എന്ന് വിശ്വാസികള്‍ പറയുന്നു എന്നാണു ചോദ്യമെന്കില്‍, ആളുകള്‍ക്ക് കോമണ്‍ സെന്‍സ് ഉണ്ട് എന്ന് അവര്‍ [തെറ്റി]ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ് മറുപടി. സര്‍വശക്തന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആളുകള്‍ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും പാരമ്യതെയും പരിപൂര്‍ണതെയും ആണ് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലാതെ കഴിവ് കെട്ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവിനെയോ, അപൂര്നനവാനുള്ള കഴിവിനിയോ, അസംബന്ധങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുള്ള ക്ഴിവിനെയോ അല്ല. സ്വാഭാവികമായും "സര്‍വ ശക്തന്‍" എന്ന് കേട്ടാല്‍ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ ചതുര ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവന്‍ എന്നോ, മരിച്ചു ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവന്‍ എന്നോ, പൊക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കല്ലുണ്ടാക്കുന്നവന്‍ എന്നോ, രണ്ടു ടീമുകളെയും ഒരേ സമയം ജയിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവന്‍ എന്നോ ധരിക്കാറില്ല. ജബ്ബാര്‍ മാഷിന് അങ്ങിനെ തോന്നിയെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരുത്തുക, സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്നതിന് വിശ്വാസികള്‍ അത്തരം ഒരു നിര്‍വചനം നല്‍കിയിട്ടില്ല, അങ്ങിനെ നല്‍കാന്‍ യുക്തിവാദികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

Subair said...

കാക്കത്തൊള്ളായിരം മലക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രപഞ്ചഭരണം നടത്തുന്ന അള്ളാഹു താന്‍ സര്‍വ്വശക്തനാണെന്നൊക്കെ വീമ്പു പറയുന്നത് ചുമ്മാ നമ്മളെ വെരട്ടാന്‍ മാത്രമല്ലേ?
=============


ഇതെന്ത് വരട്ടു യുക്തിയാണ് മാഷേ ?

സര്‍വശക്തന് മലക്കുകളെ സൃഷിട്ക്കാന്‍ പാടില്ലേ ?
ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളില്‍ ദൈവം ഇപ്പോഴും തോല്‍ക്കുകയെ ഉള്ളൂ. ആലോചിച്ചു നൂക്കൂ, ദൈവം മലക്കുകളെ സ്ട്രുശുടിക്കാതിരുന്നാലും, ജബ്ബാറിന് ചോദിക്കാം, ശോ സര്‍വ ശക്തന്‍ ഒരു മലക്കിനെ പോലും സൃഷിടിക്കാതെ...

Murali said...

ഇനി പറയൂ, മുരളിക്കോ, സുശീലിണോ, ഈ പറഞ്ഞ ദൈവ സങ്കല്പതിനോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ?

പ്രശ്നം തീര്‍ച്ചയായും ദൈവ സങ്കല്പത്തിന്റെ തന്നെ. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഏകദൈവ സങ്കല്‍പത്തിന്റെ. കല്ലുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, സുബൈര്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ‘സര്‍വ്വശക്തനായ‘ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തതുണ്ട്. (സര്‍വശക്തനായ ദൈവം മതവിശ്വാസികളുടെ മേല്‍ യുക്തിവാദികള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചതാണെന്ന സുബൈറിന്റെ വാദം വിചിത്രം തന്നെ.) മേല്‍‌പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം (മതങ്ങളിലെ) ദൈവസങ്കല്പം മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നതാണ് (anthropocentric). ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ സട്ട്‌ല്‍ ദൈവത്തിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമെങ്കിലും, ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലും പാഗന്‍ വിശ്വാസങ്ങളിലും ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിലും ഉള്ള അനേക ദൈവസങ്കല്പത്തിനും ഇതില്‍നിന്നും കുറെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയും.

Subair said...

(സര്‍വശക്തനായ ദൈവം മതവിശ്വാസികളുടെ മേല്‍ യുക്തിവാദികള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചതാണെന്ന സുബൈറിന്റെ വാദം വിചിത്രം തന്നെ.)
==============


വിചിത്രമല്ല മുരളി. സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്നാല്‍ സ്വയം ആശക്തനാവുന്ന എന്നോ, കളവു പറയുന്ന എന്നോ, അനീതി ചെയ്യുന്ന എന്നോ, മരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ദൈവം എന്നാ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിശ്വാസികള്‍ ഒരു കാലത്തും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവയില്‍ പലതും ദൈവം ചെയ്യില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം തെന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട്. മാത്രല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നതിന്റെ അര്‍ഥം തെന്നെ ആ ഗുണങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി ദൈവം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല എന്നാണ്.ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അനീതി ചെയ്യില്ല എന്നര്‍ത്ഥം. പിന്നെ ഖുറാന്‍ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനു എല്ലാത്തിന്റെയും മേല്‍ അധികാരം ഉണ്ട് എനാണ് എന്നും, എല്ലാം ചെയ്യുന്നവന്‍ എന്നല്ല ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്ന മലയാളം പദം, ഗുണങ്ങളുടെ പരിപൂര്‍ണതയെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ്. അത് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരേ സമയം രണ്ടു ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നോ, പൊക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കല്ല്‌ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നോ മുരളിക്ക് തോന്നുവേന്കില്‍ അതിനു മലയാള ഭാഷയുടെ പരിമിതി മാത്രമാണ് കാരണം എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

ദൈവം അസംബന്ധങ്ങള്‍ പ്രവര്തിക്കുന്നവനാല്ല സെമിടിക്‌ തത്വ ശാസ്ത്രകാരന്മാര്‍ പണ്ടേക്കു പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണ്. അസംബന്ധങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ ദൈവം എന്ന് ചേര്‍ത്താല്‍ അവ അസംബന്ധങ്ങള്‍ അല്ലാതാവുന്നില്ല.

പാഗന്‍ വിശ്വാസങ്ങളിലും ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിലും ഉള്ള അനേക ദൈവസങ്കല്പത്തിനും ഇതില്‍നിന്നും കുറെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയും
===============


എന്തില്‍ നിന്നും ? ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, യുക്തിവാദികളുടെ ഗ്രഹണശേഷിക്കല്ലാതെ.

ea jabbar said...

സുബൈര്‍ :-
എല്ലാം ചെയ്യുന്നവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍, സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്ന പദം വിശ്വാസികള്‍ ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

-------
ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്:-
എല്ലാം കഴിയുന്നവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ സര്‍വ്വശക്തന്‍ ആവുക അസാധ്യമാണെന്നര്‍ത്ഥം

സുബൈറേ ഞാന്‍ എഴുതിയതിനുള്ള മറുപടിയുണ്ടോ?

ea jabbar said...

സുബൈര്‍ :-
സര്‍വശക്തന് മലക്കുകളെ സൃഷിട്ക്കാന്‍ പാടില്ലേ ?

ഞാന്‍ എഴുതിയത്:-
മലക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രപഞ്ചഭരണം നടത്തുന്ന അള്ളാഹു ...

ea jabbar said...

യുക്തിവാദികള്‍ അവര്‍ക്ക് തോന്നുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്റെ മേലെ കെട്ടിവച്ച് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് സമര്തിക്കുകയോ?
---
ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മതം ദൈവത്തില്‍ കെട്ടിവെച്ചതാണെന്നു ഞാന്‍ തെളിയിക്കാം സുബൈര്‍ !

ea jabbar said...

സര്‍വ്വശക്തന്‍ എന്ന സങ്കല്‍പ്പം തന്നെ യുക്തിഹീനവും അപ്രായോഗികവുമാണ്. അതിനൊരു കല്ലു പൊക്കലിന്റെ ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല. പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ട് ഭക്തരെ സഹായിക്കാന്‍ പോലും ദൈവത്തിനു കഴിയാത്ത സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മില്‍ ഒരു ഫുട്ബാള്‍ മത്സരം നടക്കുന്നു. രണ്ടു ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഒരേ ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു : കളി ജയിപ്പിച്ചു തരണേ എന്ന്! രണ്ടു ടീമിന്റെയും പ്രാര്‍ത്ഥന സ്വീകരിക്കാന്‍ സര്‍വ്വശക്തനു കഴിയുമോ? പരമാവധി കളി സമനിലയിലാക്കിക്കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആവശ്യം ജയമാണല്ലോ !!
എല്ലാം കഴിയുന്നവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ സര്‍വ്വശക്തന്‍ ആവുക അസാധ്യമാണെന്നര്‍ത്ഥം
ലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിനാളുകള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതു പോലെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെയായിരിക്കും . നിസ്സഹായനായ സര്‍വ്വശക്ത ദൈവം എന്തു ചെയ്യും ?


സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍ എന്ത് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാലും അതു സാധിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാണു വാഗ്ധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.. നരകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കണം എന്നൊരാവശ്യം ഒരു നന്മയുള്ള മനുഷ്യന്‍ മുന്നോട്ടു വെച്ചാല്‍ ദൈവം എന്തു ചെയ്യും? നിത്യനരകം എന്ന വാഗ്ധാനം പൊളിയും. ഹൂറിപ്പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവന്‍ തനിക്കു സ്വന്തമായി വേണം എന്നാണൊരു സ്ത്രീലംബടന്‍ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പൊകയാവില്ലേ?

Subair said...

എല്ലാം കഴിയുന്നവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ സര്‍വ്വശക്തന്‍ ആവുക അസാധ്യമാണെന്നര്‍ത്ഥം

സുബൈറേ ഞാന്‍ എഴുതിയതിനുള്ള മറുപടിയുണ്ടോ?
==============


ജബ്ബാര്‍ മാഷേ, എല്ലാത്തിനും കഴിവുല്ലവന്‍ എന്നാ പദം മലയാളികള്‍ ശക്തിയുടെ പാരമ്യത്തെ ക്കുറിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആക്തനാവുക എന്നതോ, പരിപൂര്‍ണനല്ലാതാകുക എന്ന "കഴിവിനെയോ" ക്കുറിക്കാന്‍ ആ പദം ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

ഖുറാനില്‍ അല്ലാഹു അവന്‍ ഇച്ച്ചിക്കുന്നത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നവനും, എല്ലാത്തിനും മേല്‍ അധികാരം ഉള്ളവനും ആണ് എന്നാണു പറയുന്നത്.

ഇനി ദൈവത്തിന് ദൈവീകഗുണങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ (തെറ്റു ചെയ്യുക, കളവു പറ്റുക തുടങ്ങി ദൈവം അല്ലാതാകാനുള്ള കഴിവ്) ചെയ്യാനുള്ള "കഴിവ്" ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാണു ഉത്തരം, ദൈവം അങ്ങിനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ. ഉണ്ട് എന്ന് വന്നാലും ഇല്ല എന്ന് വന്നാലും ഖുറാനില്‍ പറഞ്ഞ ഒരു പരാമര്‍ശവുമായി വൈരുധ്യം പുലര്തുന്നില്ല - ഉണ്ട് എങ്കില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ.

Subair said...

ഞാന്‍ എഴുതിയത്:-
മലക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രപഞ്ചഭരണം നടത്തുന്ന അള്ളാഹു ...
===========


മാഷേ, ഈ മലക്കുകളെ സൃഷിടിച്ചതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ടതെന്നെ അവ മലക്കുകള്‍ സ്വയം "സഹായിക്കലലല്ല. അങ്ങിനെ പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കാം എന്ന് ദൈവം തെന്നെ തീരുമൈച്ചതാണ് മലക്കുകള്‍ അല്ല.

മാഷൈന്‍ വീട്ടിലെ വൈദ്യതിയുടെ മേല്‍ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍, സ്വിചില്ലാതെ നേരിട്ട് പിടിക്കണം എന്നര്‍ത്ഥം ഇല്ലല്ലോ.

വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ താങ്കള്‍ വിചാരിച്ചാലും നേരിട്ട് പിടിക്ക്കാന്‍ കഴിയില്ല, എന്നാല്‍ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കില്‍ മറ്റൊരു രീതി അവിഷ്കരിക്കാം.

Subair said...

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍ എന്ത് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാലും അതു സാധിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാണു വാഗ്ധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്
===========

മാഷേ ലിങ്ക് കൊണ്ട് പോയീ ചോരിയല്ലേ, എനിക്ക് വേറെയും പണിയുള്ളതാ, നമ്മുക്ക് തല്‍കാലം സുശീല്‍ പറഞ്ഞ ഈ പൊക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കല്ല്‌ ഇപ്പൊ എടുക്കാം.

സ്വരഗത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് അവര്‍ ഇച്ചിക്കുന്നതെന്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ജബ്ബാറിനെ പ്രശനം, ശരി അവരുടെ ഇച്ഛയുടെ മേലുള്ള പരമാധികാരം ദൈവതിനാണല്ലോ, അപ്പൊ ദൈവം അവന്റെ അസൂത്രനതുതിനും ഇച്ച്ചക്കും വിധേയമായ ഇച്ച്ചയെയെ സ്വര്‍ഗ്ഗ ത്തിലെ ആളുകള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. പോരെ ?

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നിങ്ങള്ക്ക് സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍, സ്വരഗ പ്രവേശനത്തിന് അര്‍ഹനായ വ്യക്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് കുടുക്കി കളയാം എന്ന് ചിന്തികുകയില്ല എന്ന് വേറെ കാര്യം.ഇതൊരു ആഗോളപ്രശ്നമായി വിശ്വാസിക്ക് തോന്നുകയും ഇല്ല.

ea jabbar said...

ഇതൊരു ആഗോളപ്രശ്നമായി വിശ്വാസിക്ക് തോന്നുകയും ഇല്ല.
-------
വിശ്വാസിക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല !
വിശ്വാസം വിശ്വാസം മാത്രമല്ലേ?
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശാസ്ത്രവും യുക്തിയും വിളമ്പി സ്വയം പരിഹാസ്യരാകാന്‍ വരുന്നതല്ലേ പ്രശ്നം.
ഞങ്ങള്‍ കണ്ണൂം പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നങ്ങു സമ്മതിച്ചാല്‍ പിന്നെ അനാവശ്യമായ ഇത്തരം തര്‍ക്കങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമല്ലോ !
കാന്തപുരം മുസ്ല്യാരുമായോ ഗഫാര്‍ മൌലവിയുമായോ യുക്തിവാദികള്‍ക്കൊരു തര്‍ക്കവുമില്ല. അവര്‍ക്കു ഞങ്ങളോടും തര്‍ക്കമില്ല.

Subair said...

വിശ്വാസിക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല !
വിശ്വാസം വിശ്വാസം മാത്രമല്ലേ?
=============


വിശ്വാസി എന്നിടത്ത് കോമണ്‍ സെന്‍സ് ഉള്ളവര്‍ എന്നും വായിക്കാവുന്നതാണ് ജബ്ബാര്‍.

അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശാസ്ത്രവും യുക്തിയും വിളമ്പി സ്വയം പരിഹാസ്യരാകാന്‍ വരുന്നതല്ലേ പ്രശ്നം...
=============


ആരാണിപ്പോ പരിഹാസ്യനായത് ?. മാഷ് ചോദിച്ച ബാലിശമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ ഞാന്‍ ഉത്തരം തന്നില്ലേ ? പരിഹാസ്യനായി എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാല്‍ പോരല്ല. മാഷിന്റെ യേത് ചോദ്യത്തിനാണ് ഞാന്‍ യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായി മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്ന് കൂടിപരയൂ.

കോമണ്‍ സെന്‍സ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഇത്രയൊന്നും ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരതിനെട്യും ആവശ്യമില്ല എന്നെ ഞാന്‍ ഉദേശിച്ചള്ളൂ.

ea jabbar said...

ചിന്താപരമായി സുബൈറിന്റെയോ നാജിന്റെയോ പോലും നിലവാരമില്ലാത്ത പ്രാകൃത മനുഷ്യര്‍ അവരുടെ പരിമിതവും ശൂന്യവുമായ യുക്തിഭാവനയില്‍ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വികല കഥാപാത്രം മാത്രമാണു സുബൈറേ ദൈവം. അതാണിത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ക്കു കാരണം. ഇന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ധിഷണയുടെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കക്കള്ളിക്കായി സ്വയം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു ദൈവങ്ങള്‍. നിലനില്‍പ്പിനായുള്ള കൊട്ടിപ്പിടച്ചിലാണിവിടെയൊക്കെ നാം കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നത് ! വ്യാഖ്യാന ഫാകടറികളില്‍ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാത്ത ദൈവങ്ങള്‍ ഇന്നത്തെ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ എടുക്കാച്ചരക്കായി മാറുന്നു എന്നതാണു സത്യം !

ea jabbar said...

സുബൈറിന്റെ മറുപടികള്‍ സുബൈറിനെയെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത്രയും നല്ലത് !
ഞാന്‍ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലേ !!!!

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഷിഫ്റ്റിങ്ങ് ഓഫ് ഗോൾ പോസ്റ്റ്സ്. സുബൈർ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ തരാതരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‌ ഒരു വെറും കല്ലുപോലും പൊക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുവരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയോ ദൈവത്തിനുമേൽ ഗുണഗണങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ യുക്തിവാദികളുടെയോ കുഴപ്പമല്ല. അത് ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവരുടെ കുഴപ്പം മാത്രമാണ്‌. ഇജ്ജാതി അല്കുൽത്ത് പ്രശ്നമൊന്നും സർവ്വശക്തിക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന്‌ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അന്ന് ഓർത്തുകാണില്ല. ഇനിയിപ്പം ദൈവസംരക്ഷകർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്‌ പണി!! ദൈവത്തെ സർവ്വശക്തനാക്കണം, പിന്നീട് സർവ്വശക്തികൊണ്ട് സർവ്വശക്തി ഉപേക്ഷിപ്പിക്കണം. ചതുരത്തിലുള്ള ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കിക്കണം.

മന്നിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവമിരിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. അതെന്തൊരു നല്ല കാലമായിരുന്നു! ഇപ്പോൾ മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന്റെ സിങ്കുലാരിറ്റിയിലാണ്‌ മൂപ്പരുടെ ഇരിപ്പ്. അതൊരു 'ത്രീശങ്കുലാരിറ്റി'തന്നെയാണേ!!!!

Subair said...

ചിന്താപരമായി സുബൈറിന്റെയോ നാജിന്റെയോ പോലും നിലവാരമില്ലാത്ത പ്രാകൃത മനുഷ്യര്‍ അവരുടെ പരിമിതവും ശൂന്യവുമായ യുക്തിഭാവനയില്‍ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വികല കഥാപാത്രം മാത്രമാണു സുബൈറേ ദൈവം. അതാണിത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ക്കു കാരണം. ഇന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ധിഷണയുടെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കക്കള്ളിക്കായി സ്വയം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു ദൈവങ്ങള്‍. നിലനില്‍പ്പിനായുള്ള കൊട്ടിപ്പിടച്ചിലാണിവിടെയൊക്കെ നാം കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നത് ! വ്യാഖ്യാന ഫാകടറികളില്‍ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാത്ത ദൈവങ്ങള്‍ ഇന്നത്തെ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ എടുക്കാച്ചരക്കായി മാറുന്നു എന്നതാണു സത്യം !
=================


ഇത്തരം നാല് ഡയലോഗുകള്‍ എനിക്കും വേണമെങ്കില്‍ ജബ്ബാര്‍ മാഷിനെ ക്കുറിച്ച് എനിക്കും പറയാം.

മാഷ്‌ എന്നോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതാനല്ലോ? യുക്തിവചായിരുന്നില്ലേ കളി മുഴുവനും. പോരെട്ടെ യുക്തി വച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍. അല്ലാതെ ഇമ്മാതിരി അവിടെയും ഇവിടെയും തോടാതെയ്ടുള്ള വാച്ച ക്കസര്തുകള്‍കൊണ്ടെന്നു കാര്യം.

സുബൈറിന്റെ മറുപടികള്‍ സുബൈറിനെയെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത്രയും നല്ലത് !
=============


മാഷിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു നിബന്ധവുമില്ല. ഉത്തരം മുട്ടിയാല്‍ മാശുക്ക് ത്രിപ്തിയാവില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം. എന്റെ മറുപടികള്‍ യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാമാണോ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എങ്കില്‍ അത് പറയൂ..

ഞാന്‍ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലേ !!!!
============


എന്നാ പിന്നെ അത് ആദ്യമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞാല്‍ പോരായിരുന്നോ? യുക്തി എന്നും പറഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ വന്നത് എന്തിന്?

Subair said...

ഷിഫ്റ്റിങ്ങ് ഓഫ് ഗോൾ പോസ്റ്റ്സ്.
==========


വിശ്വാസികളുടെ പോസ്റ്റു എവിടെ വെക്കണം എന്ന് വിശ്വാസികള്‍ ഇല്ലെ തീരുമാനികേണ്ടത്. യുക്തിവാദികള്‍ അല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഷിഫ്ട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ സുശീല്‍ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ - പണ്ടും പോസ്റ്റു ഇവിടെ തെന്നെയായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി മറുപടി പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യവുമാണിത്.

സുബൈർ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ തരാതരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
=============


സുബൈര്‍ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഖുര്‍ആന്‍ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിനു എല്ലാത്തിനെയും മേല്‍ അധികാരം ഉള്ളവനാണ് എന്ന്.

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‌ ഒരു വെറും കല്ലുപോലും പൊക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുവരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയോ ദൈവത്തിനുമേൽ ഗുണഗണങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ യുക്തിവാദികളുടെയോ കുഴപ്പമല്ല.
=======


"സര്‍വ ശക്തനായ" ദൈവത്തിനു "ഒരു വെറും കല്ല്‌" പൊക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞത്‌? സുശീല്‍ കമ്മന്റുകള്‍ മുഴുവന്‍ വായിക്കൂ, എനിക്ക് വീണ്ടും അതൊക്കെ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

അത് ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവരുടെ കുഴപ്പം മാത്രമാണ്‌. ഇജ്ജാതി അല്കുൽത്ത് പ്രശ്നമൊന്നും സർവ്വശക്തിക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന്‌ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അന്ന് ഓർത്തുകാണില്ല.
==============


എന്ത് അല്കുല്ത് പ്രശ്നം ?

ജബ്ബാറിന് കാര്യം മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല . സുശീലിന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല അതാണ്‌ യാഥാര്‍ത്ഥ പ്രശ്നം. കാമ്മന്റുകള്‍ ആദ്യം മുതല്‍ വായിക്കൂ..പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ പറയൂ..

ea jabbar said...

എന്റെ മറുപടികള്‍ യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാമാണോ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എങ്കില്‍ അത് പറയൂ..
----
സുബൈറിനെപ്പോലുള്ള “ബുദ്ധി”ജീവികളുടെ ബലത്തിലാണിന്ന് ദൈവം നിന്നു പെഴക്കുന്നത്! ഇവരൊന്നും സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ മൂപ്പര്‍ ചുറ്റിപ്പോയേനേ!
സര്‍വ്വശക്ത സ്ഥാനം പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍ ദൈവത്തിനു സുബൈര്‍ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചുളുക്കുവിദ്യ കണ്ടില്ലേ?
പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ആദ്യമേ അവരുടെ ഇച്ഛയില്‍ കേറിയങ്ങു വിലങ്ങു വെക്കുക !
സ്വര്ര്ഗ്ഗത്തില്‍ “നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും തരാം” എന്ന വാഗ്ദാനം ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു തരും . അതിനനുസരിച്ചു മാത്രം നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ മതി എന്നു പരിമിതപ്പെടുത്തും എന്ന് ! അതോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ കാറ്റും പോകും. സൊമാലിയ പോലെയാകും അല്ലാഹൂന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം എന്നര്‍ത്ഥം !

ea jabbar said...

ഇനി ഭൂമിയിലെ ഉദാഹരണത്തിലേക്കു തന്നെ വന്നാലോ? പാകിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ബംഗ്ലാ ക്യാപ്റ്റനും ഒരേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാല്‍ അല്ലാഹു എന്തു ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം. സുബൈര്‍ അല്ലാഹുവിനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗം ഒന്നു വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കൂ. ആ രണ്ടു ടീമും ഫൈനലില്‍ എത്താതിരിക്കാനായി അല്ലാഹു ആദ്യമേ പാര വെക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ടീമിനെ നേരത്തെ പുറത്താക്കും. അതല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാതിരിക്കാന്‍ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു വല്ല പിശാചിനെയും കയറ്റി വിടും . അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ തടി സലാമത്താക്കും. സുബൈര്‍ ഈ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊല്ലായിരുന്നു എങ്കില്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ വരുകയും രണ്ടു പേരും ഒരു കളിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും അല്ലാഹു തല ചുറ്റി വീഴുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു !! [അല്‍ ഹംദു ലിസ്സുബൈര്‍ !]

ea jabbar said...

ഇക്കാലത്തെ മനുഷ്യന്മാരാണു ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ആ ദൈവത്തിന് ഒരു ഹുസൈന്റെ നിലവാരമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നേനേ . എങ്കില്‍ ദൈവസംരക്ഷകര്‍ ഇത്രയും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല.
ദൈവത്തിന്റെ സ്രഷടാവിനെ തേടി ഇനിയുംനാം ഏറെ അലയേണ്ടതുണ്ടോ ?

Subair said...

ഇനി ഭൂമിയിലെ ഉദാഹരണത്തിലേക്കു തന്നെ വന്നാലോ? പാകിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ബംഗ്ലാ ക്യാപ്റ്റനും ഒരേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാല്‍ അല്ലാഹു എന്തു ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം. സുബൈര്‍ അല്ലാഹുവിനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗം ഒന്നു വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കൂ. ആ രണ്ടു ടീമും ഫൈനലില്‍ എത്താതിരിക്കാനായി അല്ലാഹു ആദ്യമേ പാര വെക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ടീമിനെ നേരത്തെ പുറത്താക്കും. അതല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാതിരിക്കാന്‍ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു വല്ല പിശാചിനെയും കയറ്റി വിടും . അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ തടി സലാമത്താക്കും. സുബൈര്‍ ഈ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊല്ലായിരുന്നു എങ്കില്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ വരുകയും രണ്ടു പേരും ഒരു കളിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും അല്ലാഹു തല ചുറ്റി വീഴുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു !! [അല്‍ ഹംദു ലിസ്സുബൈര്‍ !]
===================ഓ ച്മാചുമ്മാല്ലാ മാഷ്‌ യുക്തിവദിയായത്.
ഞാന്‍ പറഞ്ഞട്ര്‍ഹു വല്ലതും മാഷ്‌ വായിച്ചോ?

സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്ന് മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞാലും അസംബന്ധങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവന്‍ എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ ആരും അര്‍ഥം മനസ്സിലാക്കാറില്ല. അസംബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ ദൈവം അന്ന് ചേര്‍ത്താല്‍ അവ അസംബന്ധമകാതിരിക്കില്ല. പരിമിതമായ അനന്തതയും, രണ്ടു ടീമിനെ ഒരേ സമയം ജയിപ്പിക്കളും ഒക്കെ അസംബന്ധമാന്. സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്ന വാക്കിന് മലയാളികള്‍ (യുക്തിവാത്യല്‍ ഒഴികെ) ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുനവന്‍ എന്ന് അര്‍ഥം കൊടുക്കാറില്ല.

Subair said...

സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്ന ഒരു മലയാള പടത്തില്‍ തൂങ്ങിയാണ് ഈ സര്‍കാസു കളി മുഴുവനും, എന്നിട്ട് ഞാന്‍ വ്യാഖാനിച്ചു എന്ന് പരാതിയും.


മാഷ്‌ കുയുക്തി പ്രയോഗിച്ചു തര്‍ക്കുക്ക്ന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നത് തെന്നെ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക.

Subair said...

അതല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാതിരിക്കാന്‍ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു വല്ല പിശാചിനെയും കയറ്റി വിടും . അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ തടി സലാമത്താക്കും
==============


ഇങ്ങനെ യൊന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞ്ട്ടില്ലേയില്ലല്ലോ?

ഈ ലോകത് ആരെന്തു പ്രാര്തിചാലും നടക്കും എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ?

Murali said...

വിചിത്രമല്ല മുരളി. സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്നാല്‍ സ്വയം ആശക്തനാവുന്ന എന്നോ, കളവു പറയുന്ന എന്നോ, അനീതി ചെയ്യുന്ന എന്നോ, മരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ദൈവം എന്നാ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിശ്വാസികള്‍ ഒരു കാലത്തും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.

‘സര്‍വ്വശക്തന്‍’ എന്നത് 'omnipotent' എന്നതിന്റെ വിവര്‍ത്തനമാണ്. അതിന്റെ അര്‍ഥം ഒന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കൂ. പിന്നെ ഒന്നുമില്ലയ്മയില്‍നിന്നും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചവന്‍ (അവളല്ല്ല്ലോ, മതങ്ങള്‍ക്ക്‌!) സര്‍വ്വശക്തന്‍ അല്ലാതെ പിന്നെന്താണ്?

അത് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരേ സമയം രണ്ടു ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നോ, പൊക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കല്ല്‌ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നോ മുരളിക്ക് തോന്നുവേന്കില്‍ അതിനു മലയാള ഭാഷയുടെ പരിമിതി മാത്രമാണ് കാരണം എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

തീര്‍ച്ചയായും ഭാഷയുടെ പരിമിതിയല്ല കാരണം - മുന്‍പ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവസങ്കല്‍പ്പം മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമാണ് എന്നതാണ് കാരണം. ദൈവത്തിന് ‘ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത’ കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വളരെ വലുതായിരുന്നു, ഒരുകാലത്ത് - അക്വിനാസിന്റെ ‘ലിസ്റ്റി’ല്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുകാര്യം ദൈവത്തിന് ആന്തരിക കോണുകളുടെ ആകെത്തുക 180 ഡിഗ്രിയ്യല്ലാത്ത ഒരു ത്രികോണം വരക്കാന്‍പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു (എന്നാല്‍ ഇത് ഒരു ഗോളീയ പ്രതലത്തില്‍ സാധിക്കും, അക്വിനാസ് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ ഏതാനും ദശകങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു!). ഇങ്ങനെ ഒരു ‘ലിസ്റ്റ്’ ഉണ്ടാകാന്‍ തന്നെ കാരണം ദൈവസങ്കല്‍പ്പം anthropocentric ആണെന്നതാണ്.

എന്തില്‍ നിന്നും ? ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, യുക്തിവാദികളുടെ ഗ്രഹണശേഷിക്കല്ലാതെ.

ഇത്തരം പാരഡോക്സുകളില്‍നിന്ന്. ദൈവം കുറച്ചുകൂടി 'humble' ആകുകയോ, ചില ഹിന്ദുദൈവങ്ങളെപ്പോലെ ‘സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്’ ദൈവങ്ങളാകുകയോ (ഒഫ്താല്‍മോളജിസ്റ്റിനോട് എന്തുകൊണ്ട് കാര്‍ഡിയോളജി അറിയില്ല എന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ലല്ലോ :) അഥവാ ദൈവങ്ങള്‍ക്കും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാനാകില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്താല്‍ മതി. പക്ഷെ സെമിറ്റിക് ദൈവങ്ങളൊന്നും അത്തരം ഒരു പഴുത് തരുന്നില്ല. അവരെല്ലാം സര്‍വ്വശക്തരും സര്‍വ്വജ്ഞാനികളും ആയിപ്പോയി.

Subair said...

സര്‍വ്വശക്തന്‍’ എന്നത് 'omnipotent' എന്നതിന്റെ വിവര്‍ത്തനമാണ്. അതിന്റെ അര്‍ഥം ഒന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കൂ. പിന്നെ ഒന്നുമില്ലയ്മയില്‍നിന്നും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചവന്‍ (അവളല്ല്ല്ലോ, മതങ്ങള്‍ക്ക്‌!) സര്‍വ്വശക്തന്‍ അല്ലാതെ പിന്നെന്താണ്?
==================


ഒന്നും ഇല്ലായ്മയില്‍ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച സര്‍വ ശക്തന്‍ തെന്നെയാണ് ദൈവം. എന്നാല്‍ സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്ന പദത്തിന് ആശക്തനാവാന്‍ കഴിയുന്നവനും ദൈവീക ഗുണങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്തിക്കുന്നവനും, അസംബന്ധങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവനും എന്നര്‍ത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്നാല്‍ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും മൂര്‍ത്തിഭാവം എന്നാണര്‍ത്ഥം.
കുയുക്തി ഇല്ലാതെ ഇത് എല്ല്ലാവര്‍ക്കും സാമാന്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്.

ഇത് ഒന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് - ഖുറാന്‍ ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യുന്നവന്‍ എന്നല്ല മറിച്ചു എല്ലാത്തിനും മേല്‍ അധികാരം ഉള്ളവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ മലയാളം മനസിലായില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഖുര്‍ആന്‍ പദാനുപദം തെന്നെ വായിച്ചാല്‍ മതി. ദൈവം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും ഖുറാനില്‍ നിന്ന് തെന്നെയാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്‌.

തീര്‍ച്ചയായും ഭാഷയുടെ പരിമിതിയല്ല കാരണം - മുന്‍പ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവസങ്കല്‍പ്പം മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമാണ് എന്നതാണ് കാരണം. ദൈവത്തിന് ‘ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത’ കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വളരെ വലുതായിരുന്നു, ഒരുകാലത്ത് - അക്വിനാസിന്റെ ‘ലിസ്റ്റി’ല്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുകാര്യം ദൈവത്തിന് ആന്തരിക കോണുകളുടെ ആകെത്തുക 180 ഡിഗ്രിയ്യല്ലാത്ത ഒരു ത്രികോണം വരക്കാന്‍പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു (എന്നാല്‍ ഇത് ഒരു ഗോളീയ പ്രതലത്തില്‍ സാധിക്കും, അക്വിനാസ് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ ഏതാനും ദശകങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു!). ഇങ്ങനെ ഒരു ‘ലിസ്റ്റ്’ ഉണ്ടാകാന്‍ തന്നെ കാരണം ദൈവസങ്കല്‍പ്പം anthropocentric ആണെന്നതാണ്
=============


അസംബന്ധങ്ങള്‍ ചെയ്യാതിരിക്കുക്ക എന്നത് ഒരു പരിമിതിയായിട്ടാണ് മുരളിക്ക് തോന്നുന്നതെന്കില്‍ ആയിക്കൊള്ളു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നില്ല.

വിശ്വാസികളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങള്‍, അവരയുടെ വേദഗ്രന്ഥവും, വിശ്വാസികളും അല്ലെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

പിന്നെ അകിനാസ്‌ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം, അസംബന്ധങ്ങള്‍ (non sense) ദൈവത്തിന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല എന്നാണ്, അകിനാസ്‌ നോണ്‍സെന്‍സ് ആയി തോന്നുന്നിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ നൊന്സേസേന്‍സ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം.

ഇത്തരം പാരഡോക്സുകളില്‍നിന്ന്. ദൈവം കുറച്ചുകൂടി 'humble' ആകുകയോ
===========


ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരടോക്സും ഇല്ല. താങ്കള്‍ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതലലാതെ.

യുക്തി said...

സുബൈര്‍ പറയുന്നു.....

1). ഞാന്‍ മനസ്സിലാകിയടെതോളം എല്ലാം ചെയ്യുന്നവന്‍ എന്ന് ദൈവത്തെ ക്കുറിച്ച് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നുമില്ല.>>>>>>>>>
2)ഖുറാനില്‍ അല്ലാഹു അവന്‍ ഇച്ച്ചിക്കുന്നത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നവനും, എല്ലാത്തിനും മേല്‍ അധികാരം ഉള്ളവനും ആണ് എന്നാണു പറയുന്നത്.>>>>>>

ഇനി ഖുറാന്‍ പറയുന്നത് കാണുക....

.....അല്ലാഹു സവ്വ കാര്യത്തിനും ശക്തിയുള്ളവണ് (5:17)ഉമര്‍ മൌലവി.

Allah is All-Power-ful.41 (5;17-തഫ്ഹീം)

And Allah is Able to do all things.( pickthal‌ -5:17)

സുബൈര്‍ വിട്ട മട്ടില്ല......
സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്നതിന് വിശ്വാസികള്‍ അത്തരം ഒരു നിര്‍വചനം നല്‍കിയിട്ടില്ല, അങ്ങിനെ നല്‍കാന്‍ യുക്തിവാദികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.>>>>>>>

എന്നാല്‍ തഫ്ഹീം 41ആം നമ്പരായി നല്‍കിയ വ്യാഖ്യാനം കൂടി കാണുക
.......for He is All-Powerful and All-Mighty.

മറുപടിയായി സുബൈറില്‍ നിന്നും അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ‍നത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കവുന്നത്....
1)എനിക്ക് വേറെയും പണിയുള്ളതാ -subair
2)വിവരമുള്ളവര്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനടക്ക് താങ്കളുമായി ചുമ്മാ കലപില കൂടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത്കൊണ്ടാ...subair.
തുടരും....

യുക്തി said...

സുശീല്‍ കുമാറെ,
ഇനി സുബൈറിന്റെ അല്ലാഹുവിനു‘ കല്ലിനെ‘ പൊക്കാം ആള് പുലിയാ..
സുബൈറിനും മറ്റും വിവരമുള്ളവര്‍ എന്ന നാട്യം ഉണ്ട്.എന്നാല്‍ സംഗതി അങ്ങനെയങ്ങു ഭവിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വലിയ വായില്‍ ശാസ്ത്രം വിളമ്പിയ സുബൈര്‍ ഇവിടെ പറയുന്നു...

ഒന്നും ഇല്ലായ്മയില്‍ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച സര്‍വ ശക്തന്‍ തെന്നെയാണ് ദൈവം>>>>>

സുബൈറെ,ഇവിടെ ശാസ്ത്രം എവിടെ?

എല്ലാം ചെയ്യാ‍ന്‍ കഴിവുള്ളവനാണു ദൈവം എന്നു നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുകയാണോ,
(സര്‍വ ശക്തന്‍),

ഇവരുടെ അറ്റകൈ കളി ഭാഷയെ പിടിച്ചാണ്(ഗതികേടുകൊണ്ട് പുലി അല്പം ചവറ് തിന്നോട്ടെ)
സുബൈര്‍ പറയുന്നു...

ജബ്ബാര്‍ മാഷേ, എല്ലാത്തിനും കഴിവുല്ലവന്‍ എന്നാ പദം മലയാളികള്‍ ശക്തിയുടെ പാരമ്യത്തെ ക്കുറിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആക്തനാവുക എന്നതോ, പരിപൂര്‍ണനല്ലാതാകുക എന്ന "കഴിവിനെയോ" ക്കുറിക്കാന്‍ ആ പദം ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

ശരിക്കുള്ള കേമന്‍ ഉത്തരം സുബൈര്‍ ഇതാമൊഴിയുന്നു....

സ്വരഗ പ്രവേശനത്തിന് അര്‍ഹനായ വ്യക്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് കുടുക്കി കളയാം എന്ന് ചിന്തികുകയില്ല എന്ന് വേറെ കാര്യം>>>>>

ഇതാണ് ഞമ്മന്റെ ശാസ്ത്രവും യുക്തിയും “വിവരവും”
ഇനി ആരും ഒന്നിനെയും കുടുക്കല്ലേ.‘കുടുക്കി‘ ശാസ്ത്രം വേണേല്‍ ഞങ്ങള്‍ പറയും.

യുക്തി said...

പലപ്പോഴും “ഭാഷ” ഒന്നു സഹായത്തിനില്ലങ്കില്‍
അല്ലാഹു(allah-who)ആയേനെ.

Jack Rabbit said...

Tracking

Jack Rabbit said...

Subair said...

t0 സമയത്ത് ദൈവം സര്‍വ ശക്തനായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമായിരിന്നു.

t1 എന്ന സമയത്ത് ദൈവം തനിക്ക് പൊക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കല്ലുണ്ടാക്കി, സര്‍വ ശക്തനല്ലാതാവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങിനെത്തെ കല്ല്‌ ഉണ്ടാക്കുന്നതോട് കൂടി, ദൈവം സ്ര്വഷക്തനല്ലാതെയും, അത് വഴി ദൈവം തെന്നെ അല്ലാതെയും ആയി. ഇനി ആ ഉണ്ടാക്കിയ്‌ കല്ലെടുത്ത് പൊക്കാന്‍ പറ്റുമോ - ഇല്ലാ, പറ്റില്ല.


Subair,
Using same steps in ontological argument, i can mentally construct a infinitely evil Devil who has all capabilities of God except infinitely compassionate. I can say the possibility of Devil beating the God, prevents God from acting in scenario at time=t1 as you said.

BTW, is this tuning of strengths [0-> infinity) applicable for other aspects omniscient, omnipresent, eternal, infinitely compassionate also ?

/JR

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

എനിക്ക് പരിണാമത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് ജാക്ക് മറുപടിയെഴുതിയപ്പോള്‍ ഇരുപത്തഞ്ച് വര്‍ഷമായി പരിണാമം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാനെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. മൂന്നുകൃതികളും ഇത് സംബന്ധമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ നിന്നും ഒരു പേജ് പോലും വായിക്കാതെ ഇവര്‍ അസംന്ധങ്ങള്‍ എഴുതുന്നത് തുടരുകയാണ്. വിവരമില്ല എന്നതിനെക്കാള്‍ “വിവരമില്ല എന്ന വിവരം കൂടി" ഇല്ലാതായാല്‍ ബുദ്ധിജീവിയായി ബൂലോകത്ത് വിലസിയിരു
ന്ന ജാക്കിന് ഇപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിണിതിയായിരിക്കും ഫലം.
ജാക്ക് റാബിറ്റ് മാളത്തിലൊളിക്കുന്നു !!

Jack Rabbit said...

Mr. Hussain,
I amn't coming back to your blog. I have no confidence that you won't repeat your circus again when ran out of arguments - restricting comments and come back after two days as if nothing had happened. You and your cheer girls can enjoy there.

You are welcome to comment in any of my post. I have posted some of your new blunders here. Don't worry i won't do tricks like you.

/JR

..naj said...

സുശീല്‍':.. ചലനം അവസാനിക്കുന്നതിന്‌ ഒരു പുറം ശക്തിയുടെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തല്‍ ആവശ്യമാകുന്നില്ല. എങ്കില്‍ ചലനം തുടങ്ങാന്‍ മാത്രം എന്തിനു പുറം ശക്തിവേണം?""
_______________________________

The above single statement is enough to prove that you are zero with your knowledge.

സുശീല്‍, ദയവായി തര്‍ക്കിക്കാന്‍ വേണ്ടി മണ്ടത്തരം എഴുന്നുള്ളിക്കരുത്.
താങ്കള്‍ എഴുതിയത് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് സ്വയം വായിച്ചാല്‍ മതി അതിന്റെ മണ്ടത്തരം തിരിച്ചറിയാന്.
ഒരു പന്ത് ചലനമില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്നു. സുശീല്‍ തള്ളാതെ അത് നീങ്ങുന്നില്ല. പിന്നെ ആ നീങ്ങാത്ത സാധനത്തിനെ നിരുതെണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. നീങ്ങുന്നതിനു ഒരു പുറം ശക്തി വേണം അത് ഇത്ര വരെ നീങ്ങണം എന്നത് സൃഷ്ടാവിനെ സംഭാന്ധിച്ചു വ്യക്തമായ സംവിധാനം ആണ്. അതിന്റെ നിയമം DETERMINED ആണ്. നമ്മള്‍ ഒരു പന്ത് തള്ളി വിടുമ്പോള്‍ അത് നീങ്ങുന്നതിനു അടിസ്ഥാനം പ്രെഷര്‍ ആണ്. എത്ര ദൂരം അത് നീങ്ങണം എന്നത് നമ്മളുടെ കാല്കുലെശന്‍ അനുസരിച്ച് നമ്മള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രെഷര്‍ ആണ്. അപ്പോള്‍ അതിന്റെ പിന്നില്‍ വ്യക്തമായ ഒരു കല്കുലെശന്‍ ഉണ്ട്. ഈ കല്കുലെഷനപ്പുരമുള്ള ഒരു DETERMINED LAW ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിറകില്‍ ഉണ്ട്.
പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ചലനം നില്‍ക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാല്കുലെശന്‍ എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. നില്‍ക്കുന്നതിനു അടിസ്ഥാനം തുടക്കത്തിലേ ചലനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. അതിനു പുറത്തു നിന്നുള്ള പ്രെഷര്‍ ആവശ്യമാണ്‌.
സുശീല്‍, താങ്കളുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളും പപ്പടം പോലെ പൊട്ടിക്കാം. പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി എന്നെ അതില്‍ നിന്നും തടയുന്നു.

ഹുസൈന്‍ എത്ര മനോഹരമായി വിശദീകരിചീട്ടും, താങ്കളും, ജാക്ക് രാബിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണെന്നു വേണം കരുതാന്‍. അല്ലെങ്കില്‍ ഹുസൈന്റെ സമയത്തെ വിദഗ്ധമായി ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു അദ്ധേഹത്തെ പരമാവധി പ്രോവോകെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സുശീല്‍-ജബ്ബാര്‍-ജാക്ക്-ബ്രൈറ്റ് കന്‍സ്പൈരാസി.
""ഹുസ്സൈന്റെ കുട്ടികള്‍ സിനിമാതിയേറ്ററുകള്‍ കത്തിക്കാന്‍‍ കൊണ്ടുവെയ്ക്കുന്ന കുട്ടിബോംബ് മുതല്‍ ബസ്റ്റാന്റുകളില്‍ ആളെകൊല്ലാനുപയോഗിക്കുന്ന സാദാബോംബും അമേരിക്ക വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന അണുബോംബും വരെ ഒന്നിനും സ്വയം ചലനശേഷിയില്ല. എന്നിട്ടും അവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. """

എങ്ങിനെയുണ്ട് ഹുസൈന്റെ വാധതിനുള്ള ഘന്ടന വിജയം ! (മക്കാ മസ്ജിദും, അജ്മീരും, മാലഗോവും, മാവോയിസ്റ്റു കലാപങ്ങളും, ടിയാനെന്മേന്‍ സ്ക്വയറും ഞങ്ങള്‍ വലിച്ചു വാരി ഇടുകയില്ല ഇതിനിടയില്‍)

I suspect you by the above, you are number one inherently fascist being who disguised as an Athiest and you proved that you are utter failure in this intellectual debate where you have nothing to counter on Hussain's argument.

പക്ഷെ നിഷ്പക്ഷരായവര്‍ക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ "STANDARD" നിങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. !
____________________

Surfing said...

<>
This is incorrect. Hussain is also wrong.

Surfing said...
This comment has been removed by the author.
Surfing said...

ചലനം അവസാനിക്കുന്നതിന്‌ ഒരു പുറം ശക്തിയുടെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തല്‍ ആവശ്യമാകുന്നില്ല. എങ്കില്‍ ചലനം തുടങ്ങാന്‍ മാത്രം എന്തിനു പുറം ശക്തിവേണം?
=================
<>
This is incorrect. Hussain is also wrong.
##Every body remains in a state of rest or uniform motion (constant velocity) unless it is acted upon by an external unbalanced force##

So, if you have to stop a moving thing or a thing that could move, you need external unbalanced force. In earth, gravity is there to stop. Outside atmosphere, it is different.

Naaj,
You also learn some physics, don't just spell out blunders.

സയ്യു said...

സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിനു 'സ്വയം പോക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കല്ലുണ്ടാക്കാന്‍' കഴിയുമോ..?

ചതുരം ആറു വശങ്ങളുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാന്‍ ദൈവത്തിനു കഴിയുമോ..?

ഒരു ഫുട്ബോള്‍ മാച്ചില്‍ രണ്ടു ടീമിനെയും ജയിപ്പിക്കാന്‍ ദൈവത്തിനു കഴിയുമോ..?

സര്‍വശക്തന്‍ എന്ന വാക്ക് എഴുതിക്കഴിയുന്നതോടെ 'സ്വയം പൊക്കാന്‍ കഴിയാത്ത' എന്ന വാക്കിനു പിന്നെന്താണ് അര്‍ഥം..?

ചതുരം എന്നെഴുതിയാല്‍ പിന്നെ 'ആറു വശം ഉള്ള ചതുരം' എന്നതിന് എന്തര്‍ത്ഥം..?

ഫുട്ബോള്‍ മാച് എന്നെഴുതിയാല്‍ തന്നെ രണ്ടു ടീമിനെയും ജയിപ്പിക്കുക എന്നതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ..?

ഈ വക ചോദ്യങ്ങളില്‍ ഒക്കെ കാണുന്നത് ആദ്യം ഒരു കണ്ടീഷന്‍ വെക്കുന്നു. ഫുട്ബോള്‍ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മള്‍ പറയുന്നത് രണ്ടിലൊരാള്‍ ജയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ സമനില ഉള്ള ഒരു കളി എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ്. ഈ കണ്ടിഷന്‍ നമ്മള്‍ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാളെയും ജയിപ്പിക്കാന്‍ പറ്റുമോ എന്ന്..? അതായത് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലെ പ്രയോഗങ്ങള്‍ സ്വയം തന്നെ പാരഡോക്സ് ആണ്..

അതായത് നാല് വശങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനെയാണ് ചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കണ്ടിഷന്‍ നമ്മള്‍ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആറു വശങ്ങളുള്ള ചതുരം എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ ചോദ്യം സ്വയം വിഡ്ഢിത്തം ആയി.. ഇത് പോലെ തന്നെ രണ്ടിലൊരാള്‍ മാത്രം ജയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ സമനിലയില്‍ ആവുകയോ ചെയ്യുന്ന കളി എന്ന കണ്ടീഷന്‍ വെച്ചിട്ട് ഇതില്‍ രണ്ടാളെയും ജയിപിക്കാന്‍... എന്ന് ചോദ്യം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ തന്നെ അത് സ്വയം വൈരുധ്യം ആണ്..

എന്നിട്ട് ഈ വൈരുധ്യം ദൈവത്തിനു നേരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു.. ഇത് ചോദ്യകര്‍ത്താവിന്റെ വൈരുധ്യമാണ് . ദൈവത്തിന്റെ അല്ല..

Subair said...

യുക്തി,

ഖുര്‍ആന്‍ 5:17 ല്‍ 'വല്ലാഹു അലാ കുല്ലി ശൈഇന്‍ ഖദീര്‍' എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്‍റെ പദാനുപദ വിവര്‍ത്തനം അല്ലാഹു എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മേല്‍ അധികാരമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് തെന്നെയാണ് - സംശയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ജബ്ബാര്‍ മാഷിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. യൂസുഫലിയെ പോലയുള്ളവര്‍ അങ്ങിനെ തെന്നെയാണ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും.

പിന്നെ, സര്‍വ ശക്തന്‍ എന്നോ, എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവന്‍ എന്നോ ഇതിനെ ആശയ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്‌താല്‍, കുരുട്ടു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും എന്നത് കൊണ്ട് ചിലര്‍ പദാനുപദം വിവര്‍ത്തനതിന് പകരം ചെയ്യാറില്ല എന്ന് മാത്രം.

അപ്പൊ, മറുപടി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അല്‍പം ഹോം വര്‍ക്ക്‌ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കില്‍ ഇത് പോലെ പരിഹാസനാകും.

ea jabbar said...

കുടുംബോത്സവം ; കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ

Subair said...

സുബൈറിനും മറ്റും വിവരമുള്ളവര്‍ എന്ന നാട്യം ഉണ്ട്.
==========


യുക്തി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായിരിക്കും. എനിക്ക് വലിയ വിവരവുമുമില്ല, നാട്യവുമില്ല.

എന്നാല്‍ സംഗതി അങ്ങനെയങ്ങു ഭവിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വലിയ വായില്‍ ശാസ്ത്രം വിളമ്പിയ സുബൈര്‍ ഇവിടെ പറയുന്നു...
=============


ശാസ്ത്രം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്‌ടി കര്‍ത്താവായ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് സമര്തിച്ചപ്പോള്‍ സുശീലിന്റെ പ്രശ്നം, ആ ദൈവത്തെ അലഹു എന്ന് വിളിക്കനമോ അയ്യപ്പന്‍ എന്ന് വിളിക്കനമോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നില്ലേ. ദി പോലെ തെന്നെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങള്‍ അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നല്ലോ സുശീലിന്റെ പ്രശനം.

ഇപ്പൊ സുശീലിന്റെ, രണ്ടു പോസ്റ്റില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച ത്തരം ഒരു വലിയ വിമര്‍ശനം ചര്ച്ചക്കെടുതപ്പോള്‍, പറയുന്നു ശാസ്ത്രം പറയുന്നില്ല. സുശീലിന്റെ വിമര്‍ശനതിനാണ് ഞാന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞത് - അതില്‍ ശാസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കില്‍ സുശീല്‍ പരയാഞ്ഞിട്ടാവും.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Surfing said...
ചലനം അവസാനിക്കുന്നതിന്‌ ഒരു പുറം ശക്തിയുടെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തല്‍ ആവശ്യമാകുന്നില്ല. എങ്കില്‍ ചലനം തുടങ്ങാന്‍ മാത്രം എന്തിനു പുറം ശക്തിവേണം?
=================
<>
This is incorrect. Hussain is also wrong.
##Every body remains in a state of rest or uniform motion (constant velocity) unless it is acted upon by an external unbalanced force##

So, if you have to stop a moving thing or a thing that could move, you need external unbalanced force. In earth, gravity is there to stop. Outside atmosphere, it is different.


>>>> Surfing, you are correct.

"In earth, gravity is there to stop. Outside atmosphere, it is different."

ഹുസ്സൈന്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ സ്വയം ചലനം തുടങ്ങാനാകില്ലെന്നും അതിന്‌ 'പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു ശക്തി(?)' യുടെ തള്ളല്‍ ആവശ്യമാണെന്നുമാണ്‌. ഈ 'ശക്തി'യെക്കുറിച്ചാണ്‌ എന്റെ പരാമര്‍ശം.

'പ്രപഞ്ചാതീമായ ശക്തി' എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുതന്നെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ്‌. അത് ഒരു ശാസ്ത്രചര്‍ച്ചയില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത മൗഢ്യമാണ്‌.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

1. ഞാന്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ബദല്‍ സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിവാദമാണ്. ആദം മാതൃകായോഗ്യനായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു(അദ്ദേഹം മോഹന്‍ലാലിനെപ്പോലെയോ മമ്മൂട്ടിയെപ്പോലെയോആണോ എന്നൊന്നുമല്ല താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശ്ശിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു). അതെ, അദ്ദേഹം ആധുനിക മനുഷ്യനെപ്പോലെയായിരുന്നു. എല്ലാ അര്‍ധ-മനുഷ്യ ഫോസിലുകളും പരിണാമ അഭ്യൂഹങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിണാമനിര്‍മ്മിതികളാണ്. പലതും ഡുബോയ്സിന്റെ ജാവാ അര്‍ധ-മനുഷ്യനെപ്പോലെ നഗ്നമായ കൃത്രിമങ്ങളിലൂടെ കെട്ടിച്ചമച്ചവയും.)


2. സൃഷ്ടിക്രമത്തില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മനുഷ്യനാണ്.അതിനാല്‍ ഏറ്റവും മുകളിലെ ശിലാസ്തരത്തില്‍ നിന്നും മനുഷ്യഫോസിലകള്‍ കിട്ടുന്നതും ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവയില്‍ നിന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിവാദത്തെ ദുര്‍ബ്ബലമാക്കുന്നില്ല.)
...................................................

>>>> "സൃഷ്ടിക്രമത്തില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മനുഷ്യനാണ്.അതിനാല്‍ ഏറ്റവും മുകളിലെ ശിലാസ്തരത്തില്‍ നിന്നും മനുഷ്യഫോസിലകള്‍ കിട്ടുന്നതും ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവയില്‍ നിന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിവാദത്തെ ദുര്‍ബ്ബലമാക്കുന്നില്ല."

സൃഷ്ടിവാദം ഫൊസിലുകള്‍ വെച്ച് സമര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയോ? ആദാമിന്റെ വാദിയെല്ലിന്റെ ഫോസിലാണൊ കിട്ടിയത്? ആദാമിന്റെ ഫോസിലില്‍ എത്ര വാരിയെല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു? ഒന്നു കുറവായിരിക്കുമല്ലോ? അപ്പോള്‍ ആദം എങ്ങനെ 'പൂര്‍ണമനുഷ്യ'നാകും?

പരിണാമവാദം ശരിയല്ല എന്ന് ഹുസ്സൈന്‍ പൂര്‍ണമായി തെളിയിച്ചാലും(?) അത് സൃഷ്ടിവാദം ശരിയാണെന്നതിന്‌ തെളിവാകുന്നില്ല. പരിണാമത്തിനു ബദലായി സൃഷ്ടിവാദത്ത് ബദല്‍ സിദ്ധാന്തമായി(?) അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹുസ്സൈന്‍ ഇരുപത്തഞ്ചുകൊല്ലം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞ ശേഷമാണൊ പരിണാമം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? അതോ പരിണാമസിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന്‌ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ച ശേഷം പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയോ?

പ്രിയസുഹൃത്തുക്കളേ, പോത്തിനോട് വേദമോതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇരുപത്തഞ്ചുകൊല്ലം പരിണാമം പഠിച്ചിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തയാള്‍ക്ക് ബ്ലോഗ്‌ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ അത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് കരുതുന്നതില്‍ ന്യായമില്ല.

ബദല്‍ സിദ്ധന്തമായി സൃഷ്ടിവാദത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹുസ്സൈന്‍ പരിണാമം തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഇനിയും പോസ്റ്റിടുന്നതില്‍ എന്തര്‍ത്ഥം? പരിണാമം ഇരുപത്തഞ്ച് വര്‍ഷം പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ‍ ശരിയാണെന്നുറപ്പിച്ച സൃഷ്ടിവാദത്തില്‍ എത്രവര്‍ഷം ഗവേഷണം നടത്തിക്കാണണം? അതിനാല്‍ ഹുസ്സൈന്‍ ഇനി സൃഷ്ടിവാദം ശരിയാണെന്നതിനാണ്‌ തെളിവ് നിരത്തേണ്ടത്.

സൃഷ്ടിവാദമാണ്‌ ശാസ്ത്രീയമെങ്കില്‍ അതേക്കച്ച് മതമൗലികവാദ മാസികകളില്‍ ലേഖനമെഴുതിയല്ല ‌തെളിവ് നല്‍കേണ്ടത്. ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ലിന്റെ ഫോസിലുവെച്ച് താന്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രബന്ധമായി ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിനുമുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. നാളത്തെ നോബല്‍ സമ്മാനം ഇന്ത്യക്കായിരിക്കില്ലെന്ന് ആരുകണ്ടു?

സൃഷ്ടിവാദത്തില്‍ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ 'തെറ്റായ' പരിണാമവാദം അവിടേവെയ്ക്കൂ. എന്നിട്ട് സൃഷ്ടിവാദം ശരിയാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി( ശാസ്ത്രീയമായി മാത്രം) സ്ഥാപിക്കൂ.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സൃഷ്ടിവാദപ്രകാരം ആദമിന്‌ പൊക്കിള്‍കൊടിയുണ്ടായിരുന്നോ? തെളിയിക്കാന്‍ ഹുസ്സൈനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഏത്‌ ദൈവമാണ്‌ ശരിയെന്ന കാര്യം ഇവിടെ ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതെന്ന പ്രാഥമികവിവരം പോലും യുക്തിവാദികള്‍ക്കില്ലെന്ന് പുളുവടിച്ച ഹുസ്സൈന്‍ എന്തേ ആദമിനെ ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുത്തു? ആദം സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ മാത്രം ആദ്യമനുഷ്യനാണ്‌. ഭാരതീയദര്‍ശനത്തില്‍ ആദമില്ല. ജൈന-ബുദ്ധദര്‍ശനങ്ങളിലും ദൈവം കളിമണ്ണുകുഴച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ആദമില്ല. ആദം അള്ളാവാദത്തിനുമാത്രം സ്വന്തം.

..naj said...

സുശീല്‍:
""..പ്രപഞ്ചാതീമായ ശക്തി' എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുതന്നെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ്‌. അത് ഒരു ശാസ്ത്രചര്‍ച്ചയില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത മൗഢ്യമാണ്‌"".
______________
സുശീല്‍ താങ്കള്‍ പിന്നെ എന്ത് സംവാധതിനാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് !ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിന്നുവെങ്കില്‍ താങ്കളുമായി സംവദിക്കാന്‍ വന്ന ഞങ്ങളുടെ സമയം വെറുതെ പോകുമായിരുന്നോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന താങ്കളെ എന്തിനോടാണ്‌ ഉപമിക്കേണ്ടത്‌ !

താങ്കള്‍ പോസ്റ്റ്‌ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങിനെ : റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് മുതൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങ് വരെ വിഡ്ഢിത്തം പറയുകയാണെന്ന് വിടുവായത്തം പറയുകയും, താൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കുകയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും, താനൊരു ഇരുപത്തഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനാണെന്ന് സ്വയം മേനി നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്പത്തമനോഭാവത്തോട് സംവാദം നടത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കുന്നു."""
ഈ അരിശം ഇങ്ങിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൂടി തന്റെ തോല്‍വി അംഗീകരിക്കുകയാണ്. സുശീല്‍ പഠിച്ച ""ശാസ്ത്രം" യുക്തിവാദത്തിനു വേണ്ടി വ്യഭിച്ചരിക്കപെടുമ്പോള്‍ ഹുസ്സൈണോ ഞങ്ങളോ അതൊരു വ്യഭിചാരമാനെന്നു ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല. അതെ സമയം ഹുസൈന്‍ താന്‍ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അത് വ്യഭിചാരവും. സുശീലിന്റെ വ്യഥ, ഇപ്പോള്‍ ""കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതില്‍"" എത്തിയിരിക്കുന്നു. ! ഇതിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പില്‍ സുശീല്‍ ചെറുതാവുകയാണ്.

..naj said...

സുശീല്‍:
""..പ്രപഞ്ചാതീമായ ശക്തി' എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുതന്നെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ്‌. അത് ഒരു ശാസ്ത്രചര്‍ച്ചയില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത മൗഢ്യമാണ്‌"".
______________
സുശീല്‍ താങ്കള്‍ പിന്നെ എന്ത് സംവാധതിനാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് !ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിന്നുവെങ്കില്‍ താങ്കളുമായി സംവദിക്കാന്‍ വന്ന ഞങ്ങളുടെ സമയം വെറുതെ പോകുമായിരുന്നോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന താങ്കളെ എന്തിനോടാണ്‌ ഉപമിക്കേണ്ടത്‌ !

താങ്കള്‍ പോസ്റ്റ്‌ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങിനെ : റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് മുതൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങ് വരെ വിഡ്ഢിത്തം പറയുകയാണെന്ന് വിടുവായത്തം പറയുകയും, താൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കുകയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും, താനൊരു ഇരുപത്തഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനാണെന്ന് സ്വയം മേനി നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്പത്തമനോഭാവത്തോട് സംവാദം നടത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കുന്നു."""
ഈ അരിശം ഇങ്ങിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൂടി തന്റെ തോല്‍വി അംഗീകരിക്കുകയാണ്. സുശീല്‍ പഠിച്ച ""ശാസ്ത്രം" യുക്തിവാദത്തിനു വേണ്ടി വ്യഭിച്ചരിക്കപെടുമ്പോള്‍ ഹുസ്സൈണോ ഞങ്ങളോ അതൊരു വ്യഭിചാരമാനെന്നു ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല. അതെ സമയം ഹുസൈന്‍ താന്‍ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അത് വ്യഭിചാരവും. സുശീലിന്റെ വ്യഥ, ഇപ്പോള്‍ ""കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതില്‍"" എത്തിയിരിക്കുന്നു. ! ഇതിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പില്‍ സുശീല്‍ ചെറുതാവുകയാണ്.

..naj said...

സുശീല്‍ പറയുന്നു: ""... അദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണെന്ന മൂഢ ധാരണയില്‍ നിന്നുരുത്തിരിയുന്നതാണ്‌ ഈ വികല ധാരണകള്‍.""
_________________________
പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ തന്റെ കിനരാനെന്ന മൂട ധാരണ ഹുസ്സൈനിലും ആരോപിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, തന്റെ അപകര്‍ഷത മൂടിവെക്കാനുള്ള വെമ്പല്‍ അതില്‍ കാണുന്നു. ഹുസൈന്‍ ഇത്രയൊക്കെ വിവരീച്ചിട്ടും ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതിന് തൊലികട്ടി കുറച്ചൊന്നും പോരാ.
_____________________________________
ഹോപ്കിന്സിനെ വിട്ടു ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ വണ്ടി വിട്ട സുശീല്‍ ഇപ്പൊ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാണുക. തന്റെ ""ശാസ്ത്ര ബോധം ""വാരി വലിചിടുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില്‍ താന്‍ ചെറുതല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ശാസ്ത്ര വിശദീകരണത്തില്‍ യാതൊരു തര്‍ക്കവും ഹുസ്സൈണോ ഞങ്ങള്‍ക്കോ ഇല്ല എന്നത് ഹുസൈന്റെ വിശദീകരനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും. പിന്നെ എന്തിനീ വ്യായാമം.

ഇനി ഇതില്‍ ഇതു വാക്കുകളിലൂടെ ""ശാസ്ത്രം"" ട്വിസ്റ്റ്‌ നടത്തുന്നു എന്നോ നോക്കാം.
""inന്ത്യക്കാരനായ അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ.അഭയ്‌ അഷ്ടേക്കര്‍(Abhay Ashtekar) പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം:-

"ഒരു 'മഹാഉത്പതനം'(Big Bounce) ആണ്‌ മാഹവിസ്ഫോടന വേളയിലുണ്ടായത്‌. (വിശദീകരണ എന്തായാലും അതോ , അതിനു സമാനമായ എന്തോ നടന്നീട്ടുണ്ട് എന്നത് തര്‍ക്കമില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ്)

പഴയ പ്രപഞ്ചം ചുരുങ്ങി ഒരു ""ബിന്ദുവിലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍"" സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ""ക്വാണ്ടം സ്വഭാവം"" മൂലം ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം ""ശരിക്കും""വികര്‍ഷണ ബലമായി മാറി.
ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്തുക... (എന്ത് നല്ല വിശദീകരണം !, ഏതാണാവോ ആ ബിന്ദു.. !),
സ്ഥല കാലങ്ങള്‍ ! (ഒരു ബിന്ദുവേ പോലും സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയില്‍ !)
ക്വാണ്ടം സ്വഭാവം (ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ ക്വാണ്ടം സ്വഭാവം !)
ആകര്‍ഷണം ! ആര്‍ക്കു എന്തിനോടു !
പിന്നെ ശരിക്കും, ""ശരിക്കും അത് സംബവിചില്ലെങ്കില്‍ )
പിന്നെ സുശീളിന്റെയും, ജബ്ബാര്‍ മാഷിന്റെയും, എല്ലാവരുടെയും കാര്യം കട്ട പോക !
സുശീല്‍ ശരിക്കും സംഭാവിപ്പിച്ചു...!

എല്ലാവര്ക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി..
നമ്മള്‍ക്ക് കൈകൊട്ടി പാടാം...
ഒരു നാള്‍ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്നാ ഒരു ബുദ്ധിമാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു..
അദ്ദേഹം.. എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ഡിസൈനിംഗ് നല്‍കി.. മനുഷ്യന് റോളിംഗ് കണ്ണുകളും, ചിന്തകളും, അവനു യോജിച്ച ഇണകളെയും നല്‍കി...
ഇതൊക്കെ ആ നച്ചരല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്നയാള്‍ മൂത്താശാന്‍ (mutation) എന്നാ ആളെയും കൂട്ട് പിടിച്ചു തമാഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായി
അങ്ങിനെ ഇങ്ങിനെയോക്കെയായി, അവരുടെ ആ മണ്ടത്തരങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ ""യുക്തി ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍""പഠിച്ചു ഫയങ്ങര ബുധിമാന്മാരായി !

..naj said...

സുശീലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം: ""സൃഷ്ടിവാദപ്രകാരം ആദമിന്‌ പൊക്കിള്‍കൊടിയുണ്ടായിരുന്നോ?
"" തെളിയിക്കാന്‍ ഹുസ്സൈനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു"""!!!
__________________________
സുശീലിന്റെ പുതിയ ""യുക്തി ""അവതാരം..
ഫാസ്റ്റ് ബെല്‍ എന്നാ സിനിമയില്‍.. മാനസിക രോഗാശുപത്രിയില്‍ ജഗദീഷ് ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു തടിച്ച (കണ്ടാല്‍ മണ്ടബുധിയെന്നു തോന്നുന്ന ഒരാള്‍) ജഗദീഷിനെ കണ്ടപ്പോള്‍ ഓടിച്ചെന്നു.. തന്നെ ഓടിക്കാനെന്നു കരുതി അയാളെ കണ്ടു പേടിച്ചു ജഗദീഷ് ഓടി..കുറച്ചു ഓടി നിന്നപ്പോള്‍ അയാള്‍ തൊട്ടടുത്ത്‌ കിതച്ചു എത്തി. ജഗദീഷ് പേടിച്ചു നില്‍ക്കവേ ""ഞാന്‍ തൊട്ടേ, ഇനി എന്നെ തൊടൂ ..""എന്ന് പറഞ്ഞു അയാള്‍ തിരിഞ്ഞോടുന്ന സീന്‍ കണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ജഗദീഷിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് സുശീലിന്റെ മേല്‍ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഞങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌.
സൃഷ്ടിവാദം കഴിഞ്ഞു.. ഇനി പൊക്കിലിലേക്ക് പോകാം ! പൊക്കിള്‍ മാത്രം കിട്ടിയൊള്ളൂ, അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട്.. ചിന്താ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അങ്ങോട്ട്‌ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇതിനേക്കാള്‍ ഉശിരന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങളോടെ ചോദിക്കാന്‍ സുശീലിനു തരാം..
___________________________________
ഇത് ബല്ലാത്ത യുക്തി വാദം.. സുശീലേ...
ജാക്കും, ബ്രൈടും...സുശീലിന്റെ ""യുക്തി"" എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ കണ്ടു സ്ഥലം വിട്ടോ......!!

യുക്തി said...

ഞാന്‍ എടുത്തുദ്ദരിച്ചവ......

.....അല്ലാഹു സവ്വ കാര്യത്തിനും ശക്തിയുള്ളവണ് (5:17)ഉമര്‍ മൌലവി.

Allah is All-Power-ful.41 (5;17-തഫ്ഹീം)

And Allah is Able to do all things.( pickthal‌ -5:17)

സുബൈര്‍ സമ്മതിച്ച കാര്യം....

ഒന്നും ഇല്ലായ്മയില്‍ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച സര്‍വ ശക്തന്‍ തെന്നെയാണ് ദൈവം.

ഖുര്‍ആന്‍ 5:17 ല്‍ 'വല്ലാഹു അലാ കുല്ലി ശൈഇന്‍ ഖദീര്‍' എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്‍റെ പദാനുപദ വിവര്‍ത്തനം അല്ലാഹു എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മേല്‍ അധികാരമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് തെന്നെയാണ്

സുബൈറെ നിങ്ങള്‍ സമ്മതിച്ചതുപോലേ ഇതിനര്‍ഥം “സര്‍വ്വ ശക്തന്‍“ എന്നുതന്നെയാണ്.

സര്‍വ്വ ശക്തന്‍ എങ്കില്‍,

“ഒന്നും ഇല്ലായ്മയില്‍“ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച സര്‍വ ശക്തന്‍ തെന്നെയാണ് ദൈവം.
തങ്കളുടെ ഈ വദപ്രകാരം “ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍“
ദൈവത്തിനു സ്ഥാ‍നമില്ലല്ലോ,
അപ്പോള്‍ ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ സര്‍വ്വശക്തനു സര്‍വ്വവ്യാപിയാകാന്‍ കഴിയില്ലന്നര്‍ഥം.
സര്‍വ്വവ്യാപിയായ ദൈവത്തിനു ശൂന്യത സ്രിഷ്റ്റിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

യുക്തി said...

nm hussain sahib said....

ജാക്ക് റാബിറ്റ് മാളത്തിലൊളിക്കുന്നു !!>>>>>>>

ജാക് റാബിറ്റിന്റെ എത്രയെത്ര ചോദ്യങ്ങള്‍ ഹുസ്സയിന്‍ സാഹിബിന്റെ ഉത്തരം കാത്തു കിടപ്പുണ്ട്.എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സാഹിബിന്റെ ദയനീയത സഹതാപം അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല.

അദ്ദേഹം തടിതപ്പാന്‍ മമ്മക്കാ കള്‍ട്ടുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റ് നാട്ടുന്നത്.
ഇത് സാഹിബിന്റെ കഴിവുകേടല്ല,വിഷയത്തിന്റെ
പോരായ്മയാണ്.‘ക്യാന്‍സറിനെ‘വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും പിടിവള്ളിക്കുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്.

യുക്തി said...

സുബൈര്‍ അഹങ്കാരം വെടിയുന്നു.....

യുക്തി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായിരിക്കും. എനിക്ക് വലിയ വിവരവുമുമില്ല, നാട്യവുമില്ല.>>>>>
നന്ദി സുബൈര്‍.

എന്നാല്‍ സുബൈര്‍ അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞത്.....


വിവരമുള്ളവര്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനടക്ക് താങ്കളുമായി ചുമ്മാ കലപില കൂടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത്കൊണ്ടാ...>>>>>

എന്നാലും മനം മാറ്റം സ്വാഗതര്‍ഹം.

Subair said...

“ഒന്നും ഇല്ലായ്മയില്‍“ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച സര്‍വ ശക്തന്‍ തെന്നെയാണ് ദൈവം.
തങ്കളുടെ ഈ വദപ്രകാരം “ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍“
ദൈവത്തിനു സ്ഥാ‍നമില്ലല്ലോ,
അപ്പോള്‍ ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ സര്‍വ്വശക്തനു സര്‍വ്വവ്യാപിയാകാന്‍ കഴിയില്ലന്നര്‍ഥം.
സര്‍വ്വവ്യാപിയായ ദൈവത്തിനു ശൂന്യത സ്രിഷ്റ്റിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?
==============


അപ്പൊ കല്ല്‌ വിട്ടു അല്ലെ. നന്ദി.
സുശീലിന്റെ പോസ്റ്റിലെ ഒരു പരാമര്‍ശത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാന്‍. പുതിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ സൌകര്യം പോലെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാവുനതാണ്.

എന്നാല്‍ സുബൈര്‍ അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞത്.....


വിവരമുള്ളവര്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനടക്ക് താങ്കളുമായി ചുമ്മാ കലപില കൂടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത്കൊണ്ടാ...>>>>>
==============


യുക്തി വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അവിടെ വിവരമുള്ളവര്‍ എന്ന് പറഞ്ഞത്‍ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല.

യുക്തിക്ക് വിവരമില്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, യുക്തി, മി യും ഹുസൈനും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക്, ഔചിത്യ ബോധമില്ലദി നിസാര ചോദ്യങ്ങളും ആയി വരുന്നതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്.

..naj said...

yukthi:... തങ്കളുടെ ഈ വദപ്രകാരം “ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍“
ദൈവത്തിനു സ്ഥാ‍നമില്ലല്ലോ,"
_____________________
ഒരു വസ്തു ഇല്ലാതിരിക്കെ ആ വസ്തു സൃഷ്ടിക്കുന്നവന്‍ എന്നതാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം. അതല്ലാതെ യാതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ എന്നല്ല.
പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും അങ്ങിനെയാണ്.

സര്‍വ്വവ്യാപിയായ ദൈവത്തിനു ശൂന്യത സ്രിഷ്റ്റിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?
എല്ലാം കഴിയും, സര്‍വ വ്യാപി എന്നതിന് മനുഷ്യന്‍ കാണുന്ന പദാര്‍ത്ഥ രൂപം അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ മതി.
വിശ്വാസികള്‍ക്ക് യുക്തിവാദികള്‍ മനസ്സിലാകിയ പോലെ അങ്ങിനെയൊരു കാഴ്ചപാടെ ഇല്ല.

യുക്തി said...

സുബൈറെ ആളുകളെ വടിയാക്കുന്നാ പരിപാടി ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബില്‍ നിന്നും പകര്‍ത്തുന്നത് സുബൈറിനു ചേര്‍ന്നതല്ല.ഈ ഉത്തരത്തിലൂടെ എനിക്കു ‘വിവരമില്ലാ’എന്നു താങ്കള്‍ വിചാരിക്കുന്നു.

കല്ലും ശൂന്യതയും തമ്മില്‍ വ്യതാസമുണ്ടോ?

പ്രിയ നാജ് കുറച്ചു കൂടി ചിന്തിച്ചു കമന്റ് ചുയ്യുക എന്നാലേ മറുപടീക്കു സാധ്യത വരൂ.താങ്കളുടെ എഫര്‍ട്ട് നല്ലതാണങ്കിലും വിഷയാധിഷ്ടിത മാകുന്നില്ല.

..naj said...

യുക്തി,
താങ്കള്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ പലതും ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം യുക്തിബദ്രമായി മറുപടി പറയുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല.
ജോലിക്കിടയില്‍ വീണു കിട്ടുന്ന സമയത്തില്‍, ചോദ്യങ്ങള്‍ വായിച്ചു അപ്പോള്‍ തന്നെ നല്‍കുന്ന മറുപടിയാണ് ഞാന്‍ നല്‍കുന്നത്. ആ മറുപടി ഏറ്റവും ചുരുക്കിയായിരിക്കും നല്‍കുക. താങ്കളുടെ പെര്സ്പെക്ഷന്‍ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരണം ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കൂ. സമയം എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രതിബന്ധം ആണ്.
(പിന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്‍കുക എന്നതില്‍ ഞാന്‍ ഉദേശിക്കുന്നത്, പരിച്ചയപെടുക, മനുഷ്യന്‍ എന്നാ നിലക്ക് നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ (തമാശയായി കാണുന്നു) അറിയുക ! പരസ്പരം അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുക.
ഞാനും, യുക്തിയും, സുശീലും ഒരേ ജനുസാണ് ! പിന്നെ ചിന്ത വിത്യാസപെടുന്നു.
ഞാന്‍ ഒരു യുക്തിവാധിയെ പരിചയപെട്ടു, ഞാന്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയില്ലാതെ ബിഗ്‌ ബാങ്ങും, ക്വാണ്ടം തിയറിയും, എല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു, അതിലെ ലൂപ് ഹോലുകളിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ സുഹൃത്ത്‌ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം!
അതെ പോലെ നമ്മള്‍ ഇനിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം
പിന്നെ ശാസ്ത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമാണ്. ശാസ്ത്രം സൃഷ്ടാവിനെ ശക്തിപെടുതുന്ന ഒരു അല്ടിമെറ്റ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ വിത്ത്‌ മടീരിയാല്‍ ഫാക്റ്റ് ആണ്.
നിങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോള്‍, ഞാന്‍ അതോടൊപ്പം എന്തല്ല എന്ന ആങ്കിളില്‍ ആണ് കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

കലിപ്പ് said...

ഞാന്‍ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളെഴുതിയിട്ടുണ്ട് . അതൊന്നും വായിക്കാതെ നിങ്ങളെന്തിനാ വെറുതെ തര്‍ക്കിക്കുന്നത്.. അതു വായിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും ..

കലിപ്പ് said...

///ഞാന്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയില്ലാതെ ബിഗ്‌ ബാങ്ങും, ക്വാണ്ടം തിയറിയും, എല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു, അതിലെ ലൂപ് ഹോലുകളിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ സുഹൃത്ത്‌ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം! ///

പന്ത് തള്ളി വിടുമ്പോള്‍ ഉരുളാന്‍ കാരണം പ്രഷര്‍ ആണെന്നു സ്ഥാപിച്ച ഈ മഹാന്‍ എന്തു ചോദ്യങ്ങളാണാവോ ചോദിച്ചത്..

Subair said...

കല്ലും ശൂന്യതയും തമ്മില്‍ വ്യതാസമുണ്ടോ?
==============


യുക്തിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ? ഉണ്ട് എന്നോ ല്ല എന്നോ?

..naj said...

സുശീല്‍: ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞു:""പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കണത്തിനും ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ നിമിഷവും. സ്വയം ചലനശേഷിയുള്ളവക്ക് ഇപ്രകാരം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ലാതെ സ്വയം ആര്‍ജിക്കാന്‍ ഒരു കണികക്കും സാധ്യമല്ല. എങ്കില്‍ പ്രപഞ്ച കണികകള്‍ ഏറ്റവും ചലനശേഷിയുള്ള പ്രാരംഭാവസ്ഥ സ്വയം ആര്‍ജിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് താപഗതികനിയമത്തിന് വിരുദ്ധവും അശാസ്ത്രീയവുമാണ്. ഇനി, ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത സുശീല്‍ കുമാര്‍ എന്തെഴുതിയെന്നു നോക്കാം."
________________
സുശീലിന്റെ മറുപടി: ""നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന വികല ധാരണയില്‍ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളില്‍ നിന്ന് ഇതിലും വലിയ വിഡ്ഢിത്തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റുണ്ടാവില്ല.
""അദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണെന്ന മൂഢ ധാരണയില്‍ നിന്നുരുത്തിരിയുന്നതാണ്‌ ഈ വികല ധാരണകള്‍.""
___________________________________
ഇത് മറുപടിയാണോ, സുശീല്‍ !
നമ്മുടെ ദൃശ്യാ പ്രപന്ച്ചതിനപ്പുരം പ്രപഞ്ചം/പ്രന്ച്ചങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അങ്ങിനെയുള്ള മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതോ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ആയിരിക്കാം നമ്മള്‍ ഉള്ളത്. പക്ഷെ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ കണത്തിനു ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞ പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍, നഷ്ടപെടുന്ന കഴിവ് സ്വയം ആര്‍ജിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോള്‍, തുടക്കത്തില്‍ ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങിനെ സ്വയം ആര്ജിചെടുത്തു എന്നാ ചോദ്യം ബാക്കിയാകുന്നു. athinu താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ മറുപടി യുക്തിപൂര്‍വമാനെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ. ഇതിനപ്പുറത്തു എത്ര വലിയ പ്രപന്ച്ചമുണ്ടായാലും, ഇനി ഈ ചലനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക കാരണം ആ പ്രപന്ച്ചമാനെന്നു വന്നാലും, ആ കാരണത്തിന്റെ തുടക്കം താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഉത്തരമായി അവശേഷിക്കുകയില്ലേ. (അതോ അങ്ങിനെയൊരു വിശ്വാസമായി ആ കാരണത്തെ കണ്ടാല്‍ മതിയോ !, ബുദ്ധി ചീന് അവസാനിക്കുന്നയിടം, ശൂന്യതയില്‍ എന്നതാകുമോ !)

..naj said...

Kalippu
Naj said"" പന്ത് തള്ളി വിടുമ്പോള്‍ ഉരുളാന്‍ കാരണം പ്രഷര്‍ ആണെന്നു സ്ഥാപിച്ച ഈ മഹാന്‍ എന്തു ചോദ്യങ്ങളാണാവോ ചോദിച്ചത്..""
___________________________________
ഞാന്‍ athu sthaapikkaan vendi പറഞ്ഞതല്ല. സ്വയം ചലനം തുടങ്ങുന്നതിനു കാരണം വേണ്ടെന്നിരിക്കെ, അവസാനിക്കുന്നതിനു ഒരു കാരണം വേണ്ടെന്ന കമന്റിനാണ് ഒരു കോമന്‍ മറുപടിയില്‍ ഒതുക്കിയത്. ചലനം തുടങ്ങുന്നതിനു ഒരു കാരണം ഉണ്ട്. അതാണ്‌ "ചലനം" തുടങ്ങുന്നത്. ആ കാരണത്തെ vyakthamaayi ഡിഫൈന്‍ കഴിയില്ല. അതിനു ശാസ്ത്രീയ vishadeekaranangal nalkaam.
ചലനം നില്‍ക്കുന്നതിനു കാരണം, ചലനം തുടങ്ങിയത് എന്നത് ആണ്. എപ്പോള്‍ ചലനം അവസാനിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിവിടെ പ്രസക്തമല്ല.

Jack Rabbit said...

Naj said ..
ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞു:""പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കണത്തിനും ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ നിമിഷവും. സ്വയം ചലനശേഷിയുള്ളവക്ക് ഇപ്രകാരം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ലാതെ സ്വയം ആര്‍ജിക്കാന്‍ ഒരു കണികക്കും സാധ്യമല്ല. എങ്കില്‍ പ്രപഞ്ച കണികകള്‍ ഏറ്റവും ചലനശേഷിയുള്ള പ്രാരംഭാവസ്ഥ സ്വയം ആര്‍ജിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് താപഗതികനിയമത്തിന് വിരുദ്ധവും അശാസ്ത്രീയവുമാണ്. ഇനി, ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത സുശീല്‍ കുമാര്‍ എന്തെഴുതിയെന്നു നോക്കാം."


This isn't correct. Second law only states the total entropy of the universe decreases with time. It doesn't deal with local entropy. In that case there is no inconsistency with thermodynamics for individual particles to gain energy or lose it (Higher kinetic energy => higher velocity).

This is the same mistake as applying second law to evolution to say it violates it. KP has replied on this in Appoottan's last post

To Hussain, it looks like all physics is elementary Newtonian physics. Does he know a particle can gain energy and hence velocity in electric field (with suitable electric field to its charge polarity) ? Not every particle in universe is a neutral one.

/JR

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

“പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കണത്തിനും ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ നിമിഷവും. സ്വയം ചലനശേഷിയുള്ളവക്ക് ഇപ്രകാരം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ലാതെ സ്വയം ആര്‍ജിക്കാന്‍ ഒരു കണികക്കും സാധ്യമല്ല. എങ്കില്‍ പ്രപഞ്ച കണികകള്‍ ഏറ്റവും ചലനശേഷിയുള്ള പ്രാരംഭാവസ്ഥ സ്വയം ആര്‍ജിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് താപഗതികനിയമത്തിന് വിരുദ്ധവും അശാസ്ത്രീയവുമാണ്. ഇനി, ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത സുശീല്‍ കുമാര്‍ എന്തെഴുതിയെന്നു നോക്കാം.“

നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന വികല ധാരണയില്‍ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളില്‍ നിന്ന് ഇതിലും വലിയ വിഡ്ഢിത്തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റുണ്ടാവില്ല. അദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണെന്ന മൂഢ ധാരണയില്‍ നിന്നുരുത്തിരിയുന്നതാണ്‌ ഈ വികല ധാരണകള്‍.


അതിനു താഴെ എഴുതിയത് നാജിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാഞ്ഞിട്ടല്ല. അതും മുമ്പ്‌ പൊക്കിയെടുത്ത് വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ?
കണികകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്‌ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഹുസ്സൈന്‌ ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചബാഹ്യമായ ഒരു ശക്തിയുടെ(?) സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മതവിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന തെളിവ്‌ മാത്രം മതി. തനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളിടത്ത് അന്ധവിശ്വാസവും മറ്റിടങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രവും സംസാരിക്കാം എന്ന രീതി സത്യസന്ധമല്ല. ഒന്നുകിൽ ശാസ്ത്രം സംസാരിക്കുക. പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ‘പ്രപഞ്ചാതീതശക്തി’യെ ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യാതിർക്കുക. രണ്ടും കൂടി ഒരു ചട്ടിയിൽ വേവില്ല.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

N M Hussain said:-

"Science is science and atheism is atheism and religion is religion. But each group claim a part of science.The question seems which claim is true.Let us exame each claim . This blog is a part of this examination, a critical examination of Dawkins' atheistic interpretation of science."

ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രമാണ്‌, നിരീശ്വരവാദം നിരിശ്വരവാദം നിരീശ്വരവാദമാണ്‌, മതം മതമാണ്‌.

മതം ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ഒരു മതവും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അന്ധമായ വിശ്വാസം മാത്രമാണ്‌ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മതഗ്രന്ധങ്ങളിലെ വെളിപാടുകൾക്ക്‌ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾക്കുമുന്നിൽ നില്ക്കക്കളിയില്ലാതാകുമ്പോൾ നിലനില്പ്പിനുവേണ്ടി വെപ്രാളപ്പെടുന്ന മതവിശ്വാസികൾക്കു ശാസ്ത്രത്തെ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ്‌ ’വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രമുണ്ടാകുന്നത്‘. അവിടെ ജിന്നുകൾ തരംഗങ്ങളായും മലക്കുകൾ ’തരംഗിണി‘കളായും രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ചേലാണ്‌. അല്ലാഹു പരത്തിയിട്ട ഭൂമിയെ ഭംഗിയായി ഉരുട്ടിയെടുത്ത വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ മഹാവിസ്ഫോടനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്‌ ഇനിയും പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലതൊക്കെ അതിനപ്പുറമുണ്ട്. അവിടെ അവർക്ക് പറ്റിയ ശാസ്ത്രീയ മേഖലയുണ്ട്.

സൃഷ്ടിവാദം ’ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന്‘ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുനകുന്നതിനുപകരം പരിണാമവാദത്തിന്റെ ‘വിടവുകളിൽ’ പിടിച്ചാണിപ്പോൾ സർക്കസ് കളിക്കുന്നത്. സ്വത്യസന്ധതയുടെയും തങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നൂറിലൊരംശം ആത്മാർത്ഥതയുമുടെങ്കിൽ അവർ സൃഷ്ടിവാദത്തിനു ശാസ്ത്രീയ തെളിവുമായി വരട്ടെ.

പരിണാമവാദത്തിൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അതിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെയും വികാരം വ്രണപ്പെടുകയുമ്നില്ല. അതിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രീയമാണ്‌. ഈ ലോകത്തെ സയൻസിന്റെ രീതിശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് കണ്ടെത്താനാണ്‌ അവരുടെ ശ്രമം. അതിനാൽ നിരീശ്വരവാദത്തിന്‌ സയൻസിന്റെ പേരിൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് പ്രത്യേകം ആളാകേണ്ടതില്ല. നിരീശ്വരവാദി സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടെത്താനാണ്‌. സയൻസിന്റെ പോരായ്മ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയല്ല, അത് സയൻസിന്റെ എല്ലാ പരിമിതികളും വെച്ചുകൊണ്ട്തന്നെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. വെളിപാടുകൾ ശാസ്ത്രത്തിനും അതുവഴിഃ നിരീശ്വ്രവാദികൾക്കും സ്വീകാര്യമല്ല.

വെളിപാടുകൾ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ മതത്തിനാകുമോ? പിന്നെ എന്തിന്‌ അവർ ശാസ്ത്രത്തിൽ അവകാശവാദമുന്നയിക്കണം!!!

യുക്തി said...

സുബൈര്‍ സെഡ്......
യുക്തിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ? ഉണ്ട് എന്നോ ല്ല എന്നോ?
സുബൈറിന്റെ മുന്‍ ചോദ്യം......

അപ്പൊ കല്ല്‌ വിട്ടു അല്ലെ. >>>>>>

“കല്ലുപൊക്കലും ശുന്യത സ്രിഷ്ടിക്കലും“-സുബൈറിന്റെ മനസിലായില്ലാ എന്ന നാട്യത്തിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>>>>>>പന്ത് തള്ളി വിടുമ്പോള്‍ ഉരുളാന്‍ കാരണം പ്രഷര്‍ ആണെന്നു സ്ഥാപിച്ച ഈ മഹാന്‍ എന്തു ചോദ്യങ്ങളാണാവോ ചോദിച്ചത്.<<<<<<

പ്രഷര്‍ എന്നല്ലല്ലോ സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രശര്‍ എന്നല്ലേ. ഹുസൈന്റെ സ്വന്തം Natural Selection പോലെ ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ മാത്രമുള്ള, താങ്കള്‍ക്കൊന്നും അറിയില്ലാത്ത എന്തോ ഒന്നാണിത്.

..naj said...

സുശീല്‍,
താങ്കളുടെ ദീര്‍ഘമായ പോസ്റ്റ്‌ സ്കിപ് ചെയ്തു. താങ്കള്‍ക്കു സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപാട് അതിനു ശാസ്ത്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാ ധാരണയാണ്.
ഞാന്‍/ഞങ്ങള്‍ വിശ്വാസികള്‍ എന്നാ നില്ലയില്‍ ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത്, സൃഷ്ടാവിനെ നിഷേടിച്ചു കൊണ്ടല്ല, സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ രീതി, ശാസ്ത്രം അതിന്റെ ഭാഷയില്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്കു സങ്കീര്‍ണമായ വിശദീകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന മെക്കാനിസം സൃഷ്ടികളില്‍ നല്‍കി എന്നതാണ്. മനുഷ്യ ബുദ്ധി എന്നതിന്റെ പ്രായോഗികത മനുഷ്യന് സാധ്യാമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങള്‍ samvidhaanichirikkunnathu. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ്രവ്യമെന്നും, ഊര്‍ജ്ജമെന്നും, നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ , mutation എന്നും സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രം നിസ്സഹായകാകുന്നത്. ഇതൊരു സൃഷ്ടിയായാലും അതിന്റെ ഘടന നിര്ന്നയിക്കപെട്ടത്‌ തന്നെ അത് സ്വയം ഉണ്ടായതല്ല, ഒരു intelligent ഡിസൈനര്‍ ഉടെ സാനിദ്ധ്യത്തെ പിറകില്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ningal സൃഷ്ടാവിനെ നിഷേദിച്ചു ശാസ്ത്രത്തെ vishadeekarikkunnathine amgeekarikkaathirikkaan യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും ഞങ്ങള്‍ക്കില്ല. പിന്നേ assumptions ശാസ്ത്രമെന്ന രീതിയില്‍ "തങ്ങളുടെ" താല്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി അകാടെമിക് രീതിയില്‍ അടിചെല്‍പ്പിക്കുന്നതിനെ ശരിയല്ലെന്ന കാഴ്ച്ചപാടുണ്ട്. ശാസ്ത്രവും, സൃഷ്ടാവും (സൃഷ്ടാവിലുള്ള വിശ്വാസവും) രണ്ടാണെന്ന ധാരണ പൊതുവില്‍ സൃഷ്ടിചെടുതതാണ് തങ്ങളുടെ നിരീശ്വരവാധതിന്റെ ശാസ്ത്രതിനുമെലുള്ള ആധിപത്യത്തിന്റെ കാതല്‍. അവിടെ അതല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍/അല്ലെങ്കില്‍ ബോധ്യപെടുതുന്നതില്‍ വിശ്വാസികള്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാഗമെങ്കില്‍ കൂടിയും മൌനത്തിലൂടെ ഈ "നിരീശ്വര വാദ ആധിപത്യത്തെ" അറിയാതെ സഹായിചീട്ടുണ്ട്.
സുശീലും, ജാക്കും, ബ്രിടും ഒകെ ഉത്ഭവിച്ചത്‌ മേല്പറഞ്ഞ ഈ പൊതു ധാരണയുടെ ഫലമാണ്.
________________
As you said;
മനുഷ്യന്‌ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചമാഹാസാഗരത്തിലെ ഏതാനും തുള്ളികൾ മാത്രം.

ശങ്കരനാരായണന്‍ മലപ്പുറം said...

സംവാദങ്ങളില്‍ മുങ്ങി സംഗതികള്‍ക്ക് മുടക്കം വരുത്തരുതേ!

Manoj മനോജ് said...

"സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നവന്‍ ആണെന്ന് ആ വാക്ക് തന്നെ ബോദ്യപെടുതുംപോള്‍, മാഷ്ടെ അപാര അധ്യാപക വിജ്ഞാന ചോദ്യം " എങ്കില്‍ സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര്" !
സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിക്കപെട്ടത്‌ സൃഷ്ടിയും ആണെന്ന സാമാന്യ ബോധവും, തിരിച്ചറിവും ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇത് പോലെ ഫയങ്കര ചോദ്യവുമായി ഗുരുവും, ശിഷ്യന്മാരും ഇനിയും ഇറങ്ങും."

:) :) :) 2010ലെ ഒടുക്കത്തെ തമാശി.... വേറൊരു വിശ്വാസി ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ച് പോകരുതെന്നായിരുന്നു കണ്‍ക്ലൂഡ് ചെയ്തത്.. ദാ ഇപ്പോ മറ്റൊരാള്‍ അതിലും ഫീകരമായ “തത്വം” മൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു....

2011ല്‍ ഇനി ഇതിലും ഫീകരമായത് കാണേണ്ടി വരുമോ ആവോ....

vipin said...

സുശീലേട്ടാ ,

അങ്ങേരു അക്വിനാസിന്റെ നാലാമത്തെ വാദത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആദ്യം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല , പിന്നെ അങ്ങേരു പറഞ്ഞു അതു സദ്‌ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്ന് .....മനുഷ്യര്‍ക്കു ദുര്‍ഗുണമായ നാറ്റം ഈച്ചകള്‍ക്ക് സദ്‌ഗുണമല്ലേ , മാര്‍ക്കോ ഡനേവിയുടെ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് എന്ന കഥയില്‍ ഈച്ചകള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വര്‍ഗം ഒരു വലിയ ചീഞ്ഞ മാംസക്കഷണം ആണ് ( http://cafeirreal.alicewhittenburg.com/denevi.htm ) ..

മനുഷ്യരുടെയും ഈച്ചയുടെയും കാര്യം ഒരുമിചെടുക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ ഒരേയൊരു സാധ്യത ഈ രണ്ടും ഇല്ലാത്തതാണ് ദൈവം എന്നതാണ്‌ ., അതായത് ദൈവം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പരമമായ ഗുണമില്ലായ്മ ആണ് , അതായത് അക്വിനസ്സിന്റെ വാദത്തിന്‍റെ നേര്‍ വിപരീതം !!! ... സദ്‌ഗുണങ്ങളും ദുര്‍ഗുണങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് കൂടി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അങ്ങേരു മുങ്ങി !!... അക്വിനാസിന്റെ പോഴത്തങ്ങളില്‍ കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡോക്കിന്‍സ്‌ അതിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയാഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം പോലുമില്ലാത്തത് കഷ്ടം തന്നെ !!!

പുതിയ പോസ്റ്റ്‌ ഇബടെ ... http://vipinavihari.blogspot.com/2010/12/blog-post.html

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

മിസ്സിംഗ്‌ ലിങ്ക് !!? എന്തൂട്ട് മിസ്സിംഗ്‌ ???? വിപിന്റെ അടിപൊളി സറ്റയർ ഇവിടെ വായിക്കുക.

..naj said...

All

വിയറ്റ്‌നാം കോളനിയില്‍ ഇന്നസെന്റ് സ്റെപ്പില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോള്‍
പഴത്തൊലിയില്‍ ചവിട്ടി തെന്നി താഴേക്കു വീഴുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ട്.
വീണതിനു ശേഷം, ചോദിച്ചു സ്ടെപ്പിന്റെ മേലേക്ക് നോക്കുന്ന സീനാണ് യുക്തിവാദികളുടെ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോള്‍ ഓര്മ വരുന്നത്.

പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തെ എതിര്‍ക്കുമ്പോള്‍ സൃഷ്ടിവാധികള്‍ എല്ലാ മേഖലയിലെയും ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നാ രീതിയില്‍ ആണ് യുക്തിവാദം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌.ഇത് യുക്തിവാദികളുടെ അന്ജത കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതുന്നതായിരിക്കും ശരി. അല്ലെങ്കില്‍ അറിഞ്ജീട്ടും, തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിജീവി നാട്യം സമൂഹത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഇങ്ങിനെയൊരു ഡ്രാമ ആവശ്യമായിരിക്കാം. (അല്ലെങ്കില്‍ എന്ത് ഐടന്റിട്ടി, അല്ലെ സുശീല്‍.)

പരിനാമമാകാമെന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ / പഠനത്തില്‍ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാന,സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, രംഗങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകള്‍ അത് നല്കീയിട്ടുന്ടെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും, ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.
പക്ഷെ പരിനാമാതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന്‍ എത്തിയതെന്ന് അവസാന വാക്കായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളില്‍ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടില്‍ , മൃഗങ്ങളുമായി താടാമ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില്‍ അറിയാതെയാണെങ്കിലും സ്ഥാപിചെടുക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങള്‍, ആധുനിക ജീവിതത്തില്‍ ഉത്തുംഗ വിഞാനമെന്ന രീതിയില്‍ ഇപ്രകാരം അവതരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ മനുഷ്യന്‍ ആര്‍ജിച്ച പരിണാമ ഇതര ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന് നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുകയാണ്. പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തെ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു , ശാസ്ത്രത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു, ശാസ്ത്ര കുത്തക മൊത്തം എത്റെടുതീട്ടാണ് പരിണാമ വാദികള്‍ ഈ സര്‍ക്കാസുകള്‍ സമൂഹത്തില്‍ കാണിക്കുന്നത്.
താന്‍ ""പരിണാമത്തിന്റെ ""ഫലമാണെന്ന്,"" പരിണാമത്തിനു"" വിധേയമായ ബ്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ച്, അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി സ്വയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു ജീവി യായിട്ടാണ് യുക്തിവാദികള്‍ മനുഷ്യനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌.

യുക്തിവാദികളുടെ പരിണാമ ദൈവങ്ങളെ.....എല്ലാത്തിനും നിങ്ങള്‍ സാക്ഷി !

Murali said...

സര്‍വ വ്യാപി എന്നതിന് മനുഷ്യന്‍ കാണുന്ന പദാര്‍ത്ഥ രൂപം അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ മതി.
വിശ്വാസികള്‍ക്ക് യുക്തിവാദികള്‍ മനസ്സിലാകിയ പോലെ അങ്ങിനെയൊരു കാഴ്ചപാടെ ഇല്ല.


അമ്പലങ്ങളും, പള്ളികളും മുഴത്തിന് മുന്നൂറെന്ന കണക്കിന് പണിയുകയും, അവയിലെല്ലാം നേര്‍ച്ചപ്പെട്ടി സ്ഥാപിക്കുകയും, വഴിപാടിനും, നേര്‍ച്ചക്കും ഒക്കെ രശീതി അടിച്ച് കാശുപിരിക്കുന്നതും, സര്‍ക്കാര്‍ സബ്സിഡി വാങ്ങി ഹജ്ജ് നടത്തുന്നതും അവിടെപ്പോയി ചെകുത്താനെ കല്ലെറിയുന്നതും, അവിശ്വാസികളെ ‘എവിടെക്കണ്ടാലും കൊന്നുകളായാനുള്ള’ വെളിപാട് ശിരസാവഹിച്ച് റെയില്‍‌വേസ്റ്റേഷനിലും മാര്‍ക്കറ്റിലുമെല്ലാം ‘പടക്കം’ പൊട്ടിക്കുന്നതും, ജംബോജെറ്റുകള്‍ റാഞ്ചി അംബരചുമ്പികളില്‍ ഇടിച്ചിറക്കുന്നതുമല്ലാം അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചപ്പാടേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ, അല്ലേ!

മതങ്ങളുടെ ദൈവസങ്കല്‍പ്പം, പ്രത്യേകിച്ചും സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടേത് അത്യന്തം മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. പഴയനിയമത്തിലെയും ഖുറാനിലെയുമെല്ലാം ദൈവം പ്രതികാരവാഞ്ചയുടേയും അക്രമവാസനയുടെയും മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളുടേയുമെല്ലാം കാര്യത്തില്‍ ഒരു മൂന്നാംകിട നാടുവാഴിയെ നാണിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. മതങ്ങളുടെ ട്രൈബല്‍ പ്രവാചകന്മാര്‍ ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ ‘പ്രപഞ്ചനിയമത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സോഴ്സിനെ’ അന്വേഷിക്കലൊന്നുമല്ല്ലായിരുന്നു (സൌരയൂഥത്തിന് വെളിയില്‍ ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടെന്ന് അവര്‍ക്ക് അറിയുകതന്നെയില്ലായിരുന്നു, എന്തിന്, സൌരയൂഥത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി തന്നെ അവര്‍ അജ്ഞരായിരുന്നു), അവര്‍ അവിശ്വാസികള്‍ക്കെതിരെ ജിഹാദ് നയിക്കുക, യുദ്ധാനന്തരം കൊള്ളമുതല്‍ എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കണം തുടങ്ങി അപ്പിയിട്ടാല്‍ ആസനം എങ്ങനെ കഴുകണം എന്നുവരെയുള്ള ‘ആത്യന്തിക’ പ്രശ്ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം തേടുക തുടങ്ങിയ തിരക്കുകളിലായിരുന്നു! അണ്ടകടാഹത്തെക്കുറിച്ചും നിര്‍ഗുണ പരബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പറഞ്ഞ മതങ്ങളില്‍ പോലും താന്ത്രിക മതത്തിനും, അനാചാരങ്ങള്‍ക്കും, ഗണപതിയുടെ പാലുകുടിക്കും, മറ്റ് മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ ദൈവ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കുമാണ് അന്നും ഇന്നും മുന്‍‌തൂക്കം. ഫിലോസഫിയെല്ലാം അപ്പുറത്ത്.

ഇന്നിപ്പോള്‍ ‘പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക സോഴ്സില്‍’ ദൈവത്തെ കെട്ടിയിടാനുള്ള വെമ്പല്‍ 'god of the gaps'-ന്റെ അവസാന അദ്ധ്യായമാണ്. ബിഗ് ബാങിന് മുന്‍പ് എന്തെന്നറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൈവസൃഷ്ടി എന്നത് നൂറ്റണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് മിന്നലുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിന് തിയറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ വാള്‍ എന്നായിരുന്നു. കോസ്മോളജിയിലെ പുതിയ തിയറികള്‍ ആ പുസ്തകവും വൈകാതെ അടപ്പിക്കുമായിരിക്കും. എന്നാലും ‘വേദപുസ്തക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍‘ അടങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ.

..naj said...

Murali said: "..സൌരയൂഥത്തിന് വെളിയില്‍ ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടെന്ന് അവര്‍ക്ക് അറിയുകതന്നെയില്ലായിരുന്നു, എന്തിന്, സൌരയൂഥത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി തന്നെ അവര്‍ അജ്ഞരായിരുന്നു""
_________

Murali, ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പണ്ടത്തെ ആള്കാരില്‍ ""പുരോഗമിച്ചു"" കിഴങ്ങും കഞ്ഞി കുടിയും നിറുത്തി ""വെളി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണോ !

അതോ കഞ്ഞി കുടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ??
പുറത്തൊരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട് എന്നരിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ കാര്യം ആകെ കുഴപ്പമായേനെ.
പിന്നെ, സ്ഫോടനങ്ങള്‍ എല്ലാം മതത്തില്‍ ചാരുന്ന ""ശാസ്ത്ര ബുജികള്‍".
_________
"""....മാര്‍ക്കറ്റിലുമെല്ലാം ‘പടക്കം’ പൊട്ടിക്കുന്നതും, ജംബോജെറ്റുകള്‍ റാഞ്ചി അംബരചുമ്പികളില്‍ ഇടിച്ചിറക്കുന്നതുമല്ലാം അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചപ്പാടേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ, അല്ലേ!""


ഇല്ലാത്ത WMD പറഞ്ഞു ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ അതെ WMD ഉപയോഗിച്ച് ചിന്നഭിന്നമാക്കിയ ""യുദ്ധ ശാസ്ത്ര"" വക്താക്കളുടെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട അറിയാത്ത ഈ"" ബുജികള്‍ക്കു"" അഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സമവാക്ക്യ്തിനു പിന്നിലെ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ മൌഡ്യമായിരിക്കും.

എന്തായാലും"" യുക്തികള്‍"" പരിണാമ രാമായണ ശാസ്ത്രം വായിച്ചു ഇരിക്കുക.

എല്ലാ സ്ഥാസ്ത്രതെയും തങ്ങളുടെ തലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയല്ലേ.
ഇബിന്‍ സീനയും, ഇബിന്‍ ഹയ്തമും, രാസീയും, അല്‍ കവാരിസ്മിയും, ഇബിന്‍ ജെബ്രിനെയും , അല്‍ കെമിയും അങ്ങിനെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ""ഈ ബുജികള്‍ക്കു" മുമ്പ് ശാസ്ത്രത്തിനു ഒരുപാട് സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. അതറിയണമെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന ""പരിണാമ കുരങ്ങില്‍"" നിന്നും കുറച്ചു കൂടി മുമ്പോട്ട്‌ പോയി ചിന്തിക്കണം, അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കണം.
______________
sorry Murali, no time i have to spare for your foolishness.

Murali said...

ഇല്ലാത്ത WMD പറഞ്ഞു ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ അതെ WMD ഉപയോഗിച്ച് ചിന്നഭിന്നമാക്കിയ ""യുദ്ധ ശാസ്ത്ര""

ഇതുകേട്ടാല്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ബുഷ് ചിലപ്പോള്‍ തൂങ്ങിച്ചാകും - ഒരു born again Christian ആയ തന്നെപ്പിടിച്ച് ശാസ്ത്രകാരനാക്കിയതിന്! പിന്നെ നാജിന് പേപ്പര്‍ വായനയൊന്നും ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു - ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന് തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ‘ദൈവ വെളിപാട്’ തന്നെയാണെന്ന് ബുഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചതൊന്നും നാജ് കേട്ടഭാവം തന്നെയില്ല!

ശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവന നല്‍കിയവരില്‍ മതവിശ്വാസികളും ധാരാളം പെടും. Renaissance കാലഘട്ടത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ദൈവ വിശ്വാസികളും മത വിശ്വാസികളും ആയിരുന്നു, ന്യൂട്ടണ്‍ അടക്കം. എന്നാല്‍ അവരും ഹുസൈനെപ്പോലുള്ള ‘ശാസ്ത്രകാരന്മാരും’ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അവരൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിലെ വചനങ്ങള്‍ ആത്യന്തിക സത്യമായിക്കണ്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ഗവേഷണമല്ല നടത്തിയത് എന്നാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ മതത്തിന് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണമായല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയെയും അതിന്റെ നിയമങ്ങളെയും അറിയുവാനുള്ള ഉപാധിയായാണ് അവര്‍ അതിനെ കണ്ടത്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ അര്‍ഥം മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മില്‍ ഒരു സംഘര്‍ഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല.തീര്‍ച്ചയായും ശാസ്ത്രവും ടെക്നോളജിയും മതത്തിന് ഭീഷണിയാകാത്തിടത്തോളം മതവിശ്വാസികള്‍ അതിനെ കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും. അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തിഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജിഹാദ് നടത്താന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ - അതിന് AK-47-ഉം RDX-ഉം ഒക്കെ വേണം! എന്നാല്‍ ടെക്നോളജി മതാധിപത്യത്തിന് നേരെ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്ന നിമിഷത്തില്‍ ഭാവം മാറും. OIC രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്റെര്‍നെറ്റിന് എന്തെല്ലാം വിലക്കുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക.

മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയിലെ Cornell University-യുടെ സ്ഥാപകന്മാരിലൊരാളും ചരിത്രകാരനും ഡിപ്ലോമാറ്റും ആയിരുന്ന Andrew Dickson White എഴുതിയ History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, നാജിനെപ്പോളുള്ളവര്‍ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്: http://www.human-nature.com/reason/white/contents.html . കോര്‍ണ്ണല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വൈറ്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ, അഥവാ ബന്ധമില്ലായ്മയെ വളരെ മനോഹരമായി അടിവരയിടുന്നു:[Cornell University is] an asylum for Science—where truth shall be sought for truth's sake, not stretched or cut exactly to fit Revealed Religion. ഹുസ്സൈനും നാജുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ നേര്‍വിപരീതം!

..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...

""..ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന് തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ‘ദൈവ വെളിപാട്’ തന്നെയാണെന്ന് ബുഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചതൊന്നും നാജ് കേട്ടഭാവം തന്നെയില്ല!""
__________________
ഹ ഹ ഹ ഹ, എനിക്ക് ചിരിചീട്ടു നിറുത്താന്‍ പറ്റുന്നില്ല, മുരളിയുടെ പത്ര വിഞ്ജാനം കേട്ടീട്ടു.
മീഡിയ വിളമ്പുന്നത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന ഈ ബുജീവികളെ കണ്ടീട്ടു തന്നെയാനാഉ അവര്‍ ഇത് വിളമ്പുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആയുധ വ്യവസായ സമവാക്യങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുവാന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാചകങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകള്‍ അറിയാത്ത ബുജീവികളെ ബസിന്റെ ദൈവ വെളിപാട് വിഴുങ്ങുക. വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട. അത് ദഹിചോളും. മാക് ടോനല്ടിന്റെയും, ലോക് ഹീദ് മാര്‍തിന്റെയും, ദാസോല്ടു തുടങ്ങിയ നീണ്ട ആയുധ വ്യവസായ നിരകളുടെ ആയുട സമവാക്ക്യങ്ങള്‍ അറിയണമെങ്കില്‍ പരിണാമ കുരങ്ങിന്റെ തലക്കകത്ത് നിന്ന് കളിമന്നു മാറ്റി പൂര്‍ണ മനുഷ്യന്‍ ആണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. താങ്കളുടെ തമാശ കേട്ട്, ""ഹാലി ബര്ടനും, ഷെല്ലും തുടങ്ങിയവര്‍ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും.

ഈ മീഡിയകളുടെ കേരള അവതാരങ്ങള്‍ ആണല്ലോ താങ്കളെ പോലുല്ലവര്‍ക്കായി ലവ് ജിഹാടിന്റെയും, മലപ്പുറം കപ്പലുകളെയും ഇറക്കി വിട്ടത്. അതും കുറച്ചു നാള്‍ ആഘോഷിച്ചല്ലോ, സത്യമായിട്ടു.

എന്തായാലും ഈ പത്ര മഹാ വിജ്ഞാനം വെച്ച് സംവദിക്കാന്‍ വരല്ലേ. താങ്കള്‍ക്കു പറ്റിയത് സുശീലിന്റെ കുരങ്ങു പരിണാമം തന്നെയാണ്. !

..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...

""..ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന് തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ‘ദൈവ വെളിപാട്’ തന്നെയാണെന്ന് ബുഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചതൊന്നും നാജ് കേട്ടഭാവം തന്നെയില്ല!""
__________________
ഹ ഹ ഹ ഹ, എനിക്ക് ചിരിചീട്ടു നിറുത്താന്‍ പറ്റുന്നില്ല, മുരളിയുടെ പത്ര വിഞ്ജാനം കേട്ടീട്ടു.
മീഡിയ വിളമ്പുന്നത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന ഈ ബുജീവികളെ കണ്ടീട്ടു തന്നെയാനാഉ അവര്‍ ഇത് വിളമ്പുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആയുധ വ്യവസായ സമവാക്യങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുവാന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാചകങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകള്‍ അറിയാത്ത ബുജീവികളെ ബസിന്റെ ദൈവ വെളിപാട് വിഴുങ്ങുക. വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട. അത് ദഹിചോളും. മാക് ടോനല്ടിന്റെയും, ലോക് ഹീദ് മാര്‍തിന്റെയും, ദാസോല്ടു തുടങ്ങിയ നീണ്ട ആയുധ വ്യവസായ നിരകളുടെ ആയുട സമവാക്ക്യങ്ങള്‍ അറിയണമെങ്കില്‍ പരിണാമ കുരങ്ങിന്റെ തലക്കകത്ത് നിന്ന് കളിമന്നു മാറ്റി പൂര്‍ണ മനുഷ്യന്‍ ആണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. താങ്കളുടെ തമാശ കേട്ട്, ""ഹാലി ബര്ടനും, ഷെല്ലും തുടങ്ങിയവര്‍ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും.

ഈ മീഡിയകളുടെ കേരള അവതാരങ്ങള്‍ ആണല്ലോ താങ്കളെ പോലുല്ലവര്‍ക്കായി ലവ് ജിഹാടിന്റെയും, മലപ്പുറം കപ്പലുകളെയും ഇറക്കി വിട്ടത്. അതും കുറച്ചു നാള്‍ ആഘോഷിച്ചല്ലോ, സത്യമായിട്ടു.

എന്തായാലും ഈ പത്ര മഹാ വിജ്ഞാനം വെച്ച് സംവദിക്കാന്‍ വരല്ലേ. താങ്കള്‍ക്കു പറ്റിയത് സുശീലിന്റെ കുരങ്ങു പരിണാമം തന്നെയാണ്. !

Surfing said...

What is Naj's problem here?
Are you putting the blame on science? or on evolution? Or on US? or on Murali? or on Susheel?


Make your argument clear...

Surfing said...

What is Naj's problem here?

Are you putting the blame on science? or on evolution? Or on US? or on Murali? or on Susheel?

Make your argument clear...
What is the meaning of this given below s__t in evolution?
-------
മാക് ടോനല്ടിന്റെയും, ലോക് ഹീദ് മാര്‍തിന്റെയും, ദാസോല്ടു തുടങ്ങിയ നീണ്ട ആയുധ വ്യവസായ നിരകളുടെ ആയുട സമവാക്ക്യങ്ങള്‍ അറിയണമെങ്കില്‍ പരിണാമ കുരങ്ങിന്റെ തലക്കകത്ത് നിന്ന് കളിമന്നു മാറ്റി പൂര്‍ണ മനുഷ്യന്‍ ആണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം.

..naj said...

surfing,""Are you putting the blame on science? or on evolution? Or on US? or on Murali? or on Susheel""

You ask Murali about his below comment which is not all related with the post.

"""""....മാര്‍ക്കറ്റിലുമെല്ലാം ‘പടക്കം’ പൊട്ടിക്കുന്നതും, ജംബോജെറ്റുകള്‍ റാഞ്ചി അംബരചുമ്പികളില്‍ ഇടിച്ചിറക്കുന്നതുമല്ലാം അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചപ്പാടേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ, അല്ലേ!"

Ask him what is his problem which you asked me.(my reply solely to his comment)
______________

മുരളിയുടെ above all കമന്റു വായിക്കുക, താങ്കള്‍ക്കു പക്ഷപാതിത്വ മില്ലെങ്കില്‍. ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ സ്ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട യുക്തിവാദികള്‍ തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ കാര്യം ആരോപിക്കുന്നത്. അത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല. താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരനായ മുരളിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാന്‍ കൊടുത്തത്, എനിക്കുള്ള വിവരം അദ്ധേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പറയുന്ന മഞ്ഞ പത്രങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ള മറുപടിയാണ്. താങ്കള്‍ ഇടപെടേണ്ട ! അല്ലെങ്കില്‍ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അധെഹതോട് ചോദിക്കൂ

..naj said...

surfing,""Are you putting the blame on science? or on evolution? Or on US? or on Murali? or on Susheel""

You ask Murali about his below comment which is not all related with the post.

"""""....മാര്‍ക്കറ്റിലുമെല്ലാം ‘പടക്കം’ പൊട്ടിക്കുന്നതും, ജംബോജെറ്റുകള്‍ റാഞ്ചി അംബരചുമ്പികളില്‍ ഇടിച്ചിറക്കുന്നതുമല്ലാം അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചപ്പാടേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ, അല്ലേ!"

Ask him what is his problem which you asked me.(my reply solely to his comment)
______________

മുരളിയുടെ above all കമന്റു വായിക്കുക, താങ്കള്‍ക്കു പക്ഷപാതിത്വ മില്ലെങ്കില്‍. ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ സ്ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട യുക്തിവാദികള്‍ തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ കാര്യം ആരോപിക്കുന്നത്. അത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല. താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരനായ മുരളിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാന്‍ കൊടുത്തത്, എനിക്കുള്ള വിവരം അദ്ധേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പറയുന്ന മഞ്ഞ പത്രങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ള മറുപടിയാണ്. താങ്കള്‍ ഇടപെടേണ്ട ! അല്ലെങ്കില്‍ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അധെഹതോട് ചോദിക്കൂ

KP said...

Husain has introduced comment moderation in his blog, and I am not sure when he is going to release my comments. So until then, I have posted my replies in Jack Rabbit's blog. You can find them here

Murali said...

ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ സ്ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട യുക്തിവാദികള്‍ തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ കാര്യം ആരോപിക്കുന്നത്.

അത് ഏത് കോണ്‍‌ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നാജിന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കില്‍ കുഴപ്പം ആരുടേതാണ്? നാജ് പറഞ്ഞ കമന്റ് ഇതാണ്: സര്‍വ വ്യാപി എന്നതിന് മനുഷ്യന്‍ കാണുന്ന പദാര്‍ത്ഥ രൂപം അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ മതി.
വിശ്വാസികള്‍ക്ക് യുക്തിവാദികള്‍ മനസ്സിലാകിയ പോലെ അങ്ങിനെയൊരു കാഴ്ചപാടെ ഇല്ല.
മതവിശ്വാസികള്‍ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ മറുപടിയാണത്. എന്നാല്‍ അതിന് മറുപടി പറയാതെ ബുഷിനേയും ഹാലിബര്‍ട്ടണേയും ലോക്ക് ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിനേയും ഒക്കെ ചര്‍ച്ചയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത് നാജ് തന്നെ.

പിന്നെ നാജേ, ഒരു സംശയം: ഹാലിബര്‍ട്ടന്റെ ബ്ലാക്ക്‌വാട്ടറിന്റെയും military-industrial complex - ന്റെയും ഒക്കെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ഈ മഞ്ഞപ്പത്രങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേ? ബുഷിന്റെ കമന്റ് കുറഞ്ഞപക്ഷം അദ്ദേഹം തന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. അതോ ഇതും പ്രവാചകന് ഖുറാന്‍ വെളിപെട്ടപോലെ നാജിന് വെളിപാടുണ്ടായതോ? അതോ മഞ്ഞപ്പത്രമാണെങ്കിലും ഞമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞാല്‍ മഞ്ഞമാറും, അല്ലെങ്കില്‍ മഞ്ഞ എന്നാണോ? ഇറാക്കിലെ മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതേ മീഡിയ പറഞ്ഞത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയല്ലോ? അതോ അന്ന് വിഴുങ്ങിയതിന്റെ വിമ്മിട്ടമാണോ ഇപ്പോഴു? :)

Murali said...

This blog is a part of this examination, a critical examination of Dawkins' atheistic interpretation of science.

ഈ ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രം മതി ഹുസൈന്‍ സയന്‍സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍! There is no theistic and atheistic 'interpretation' of science. Science itself is not a phenomenon to be 'interpreted'. And Dawkins is not trying to 'interpret' science. Science is not a quest to prove or disprove god, rather it is a body of knowledge and a method to interpret natural phenomenon. Science itself (but certainly not scientists) is indifferent to the debate on whether god exists or not.

..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...

murali: ബുഷിന്റെ കമന്റ് കുറഞ്ഞപക്ഷം അദ്ദേഹം തന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. "
_________________________

ഹ ഹ ഹ, ഉഗ്രന്‍ തെളിവ് ! അദ്ദേഹം (ഈ അഴിമതിയില്‍ ഉള്ള !!) ആരോപണം നിഷേദിചീട്ടില്ല.
നിഷേദിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു വാചകം. വിട്ടിത്വങ്ങള്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ അത് നിഷേടിക്കുന്നതും നോക്കി ഇരുപ്പാണ്.
അതിനപ്പുറത്ത് യഥാര്‍ത്ഥ നാടകങ്ങള്‍ അരങ്ങേരുംപോഴും ഡാര്‍വിന്റെ പരിണാമം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ളവര്‍ ഈ വാക്ക് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹം അത് നിഷേടിക്കാതിടത്തോളം ""ശാസ്ത്ര സത്യത്തില്‍ "" വരവ് വെച്ച് ഇങ്ങിനെയൊക്കെ പുലമ്പും.

എന്തായാലും പരിണാമ രാമായണം വായിച്ചിരിക്കുക !തലയില്‍ അതിനെങ്കിലും സ്ഥലം കിടക്കട്ടെ.


കൂടുതല്‍ ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
__________________
Murali, very sorry, i reiterate that i have no time on your childish foolishness.
This ends

Murali said...

Naj, I enjoy your harebrained comments - it's good to get a hearty laugh anytime, so I am not going to leave you!

പിന്നാമ്പുറ കഥകളെക്കുറിച്ചും ഈ മഞ്ഞപ്പത്രങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേ നാജേ പറഞ്ഞത്? ഇറാഖിലെ ജയിലുകളെക്കുറിച്ചും അന്തേവാസികള്‍ക്കെ നേരിടേണ്ടിവന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഈ പത്രങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? അന്നൊന്നും എന്താ അവക്ക് മഞ്ഞനിറം ഇല്ലായിരുന്നോ?

പിന്നെ ഹാലിബര്‍ട്ടനും മറ്റുള്ളവരും ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടേങ്കില്‍ തന്നെ, അതിന് ശാസ്ത്രത്തെ എന്തിന് പഴിക്കണം? ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികള്‍ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ മേല്‍ വെച്ചുകെട്ടുന്നു എന്ന് നമ്മള്‍ കാലാകാലങ്ങളായി കേള്‍ക്കുന്ന പരാതിയല്ലേ? ഹാലിബര്‍ട്ടണ്‍‌ന്റെ CEO, Origin of Species - ല്‍ നിന്നും വാക്യങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിച്ചോ? ബ്ലാക്ക്‌വാട്ടറിന്റെ സി.ഒ.ഒ ഒരുകയ്യില്‍ AK-47-നും മറുകയ്യില്‍ The Selfish Gene - ഉം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോസുചെയ്ത ഫോട്ടോ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമാണോ? സയന്‍സ് എന്നത് Scientology പോലെ എന്തോ ഒരു കള്‍ട്ടാണെന്ന് ധരിച്ചുവശമായിരിക്കുന്നവര്‍ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഓരോ അബദ്ധങ്ങളേ!

Jack Rabbit said...

സ്വന്തം നിലനില്പ്പിനു വേണ്ടി ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് മൈക്കേല്‍ ബീഹീയെ വരെ തള്ളിപറഞ്ഞു

Jack Rabbit said...

New post - വലിയ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ചെറിയ വൈജ്ഞാനിക ലോകം

CKLatheef said...

>>> 1. ആസൂത്രണവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുതുതായൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിലവിലുള്ളവ പുന:സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നേയുള്ളു. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായവയിൽ മാത്രമേ ആസൂത്രണം കാണുന്നുള്ളു. അല്ലാതെ പ്രകൃതിയിൽ ‘കാണുന്ന’ ആസൂത്രണങ്ങൾ കാണുന്നവന്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണ്‌. തോന്നൽ ഒന്നിന്റെയും തെളിവല്ല.<<<

പ്രിയ സുശീല്‍

ആസൂത്രണവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നാണെന്നോ, പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പുതുതായെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ല ദൈവവിശ്വാസികള്‍ക്കും പരിണാമ വിശ്വാസികള്‍ക്കും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കമെന്ന് അറിയാത്ത ആളാകില്ല താങ്കള്‍ എന്ന് കരുതട്ടേ. നിലവിലുള്ളവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ അതല്ല സ്രഷ്ടാവില്ലാതെ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായതോ എന്നതാണ്.

മനുഷ്യനിര്‍മിതമായവയില്‍ മാത്രമേ ആസൂത്രണമൊള്ളോ?. അതല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു പ്രതിഭാസങ്ങളിലും ഒരു ആസൂത്രണവും താങ്കള്‍ക്ക് കാണാനാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ആസൂത്രണത്തിന് നല്‍കുന്ന അര്‍ഥമെന്താണ് എന്നറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലും താങ്കളുടെ ശരീരത്തിലും കാണുന്ന ആസൂത്രണം കേവലം തോന്നലാണ് അല്ലേ. ഉഗ്രനായിരിക്കുന്നു വാദഗതികള്‍.

നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം തോന്നലുകളാണ്. ഈ തോന്നലുകളുടെയും വിചാരങ്ങളുടെയും വിചാരണ നടക്കാന്‍ പോകുന്നു.

CKLatheef said...

'അവന്‍ നിങ്ങളെ ആദ്യവട്ടം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനി അവങ്കലേക്കുതന്നെ നിങ്ങള്‍ തിരിച്ചയക്കപ്പെടുന്നു. രഹസ്യമായി പാപങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍, സ്വന്തം കണ്ണുകളും കാതുകളും ചര്‍മങ്ങളും ഒരിക്കല്‍ അതിനെതിരെ സാക്ഷിപറയുമെന്ന വിചാരമേ നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത കര്‍മങ്ങളില്‍ മിക്കതും അല്ലാഹു അറിയുന്നില്ല എന്നായിരുന്നുവല്ലോ വിചാരം. സ്വന്തം വിധാതാവിനെക്കുറിച്ച് പുലര്‍ത്തിയ ഈ വിചാരംതന്നെയാണ് നിങ്ങളെ നാശത്തിലാഴ്ത്തിയത്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ നിങ്ങള്‍ മഹാനഷ്ടത്തിലകപ്പെടുകയും ചെയ്തു.' (ഖുര്‍ആന്‍ )

ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ അല്ലേ എന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പരമപ്രധാനമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്കും നിഷേധിക്കുന്നവര്‍ക്കും അത്തരമൊരറിവ് മാത്രം വലിയ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ദൈവമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ആ ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും കല്‍പനകളും ഏര്‍പ്പെടുത്താനിടയുണ്ട് എന്നതല്ലേ ഇത്രയും ശക്തമായി ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാന്‍ ഊര്‍ജം ചെലവഴിക്കാന്‍ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന എന്റെ സംശയം ന്യായമല്ലേ?.

Noushad said...

സുശീല്‍ കടയടച്ചു പോയോ

ഹുസൈനു എതിരെ പ്രയോഗിക്കാന്‍ ഇനി ഗുണ്ടുകള്‍ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലേ

ഹുസൈന്‍ ഇപ്പോഴും സജീവം. സുശീല്‍ തളരരുത്. പോരാടൂ

ഇവിടാരുമില്ലേ

Jack Rabbit said...

ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങള്‍

ea jabbar said...

http://www.youtube.com/watch?v=_EoaQRn-4oM

യുക്തി said...

ലത്തീഫ് സെഡ്.......

ദൈവമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ആ ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും കല്‍പനകളും ഏര്‍പ്പെടുത്താനിടയുണ്ട് എന്നതല്ലേ ഇത്രയും ശക്തമായി ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാന്‍ ഊര്‍ജം ചെലവഴിക്കാന്‍ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന എന്റെ സംശയം ന്യായമല്ലേ?.>>>>>>>>>>

ലത്തീഫിന്റെ സംശയങ്ങള്‍ തീരുന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണമും കാണുന്നില്ല,ഇത്രയും കാലാം യുക്തിവാദികളോടു ബ്ലോഗിയിട്ടും വഞ്ചി തിരുനക്കരെ കുറ്റിയടിച്ചിരിക്കുന്നു.അതാണു വിശ്വാസം, അറിയൂ ബൂലോക യുക്തിവാദികളെ.

പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം....അതു ഞമ്മന്റെയാളുകള്‍ക്കു പോലും ‘ത്രണമൂല്‍’.ഒരുത്തനും ആ വഴിയെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കില്ല,പ്രകടനാത്മകമായ പള്ളിയില്‍ പോക്കും വലിയ വായില്‍ കരച്ചിലും അത്രക്കു കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല.സ്ത്രീധനം ഹറാമാണു പോലും,ഈ ഏടാകൂടം ഇല്ലേല്‍ പല
ജമാ‍ത്തുകളും വരുമാനം നിലച്ച് എന്നേ പൂട്ടിപ്പോയോനേ.’ജമാ’ക്കാരുടെ വേല ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുന്നികളോടു ചോദിചാല്‍ തെളിവു സഹിതം കള്ളനെ പിടിച്ചുതരും.

ജിഹാദിന്റെ അര്‍ഥം ഇവരില്‍ ത്തന്നെ നല്ലൊരു വേലിക്കെട്ടിന്റെ കോപ്പു തരും.

പലിശ,ആരുണ്ട് വരലില്‍ പറ്റിയ ശര്‍ക്കര നക്കാതെ,

നാട്ടുനടപ്പുകളുടെ വ്രിത്തികേടുകളില്‍ മുങ്ങാത്തവരുണ്ടോ,
അങ്ങനെ പട്ടിക നീട്ടികൊണ്ടേപോകാം...

ഓ... ഇവന്മാര്‍ കാട്ടികൂട്ടുന്നതിനു പടച്ചോന്‍ എന്തു പിഴച്ചു,

അതാണ് ഇവരുടെ ‘പടച്ചോന്റെ’മഹിമ

യുക്തി said...
This comment has been removed by the author.
യുക്തി said...

ലത്തീഫ് സെഡ്.......

ദൈവമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ആ ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും കല്‍പനകളും ഏര്‍പ്പെടുത്താനിടയുണ്ട് എന്നതല്ലേ ഇത്രയും ശക്തമായി ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാന്‍ ഊര്‍ജം ചെലവഴിക്കാന്‍ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന എന്റെ സംശയം ന്യായമല്ലേ?.>>>>>>>>>>

ലത്തീഫിന്റെ സംശയങ്ങള്‍ തീരുന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണമും കാണുന്നില്ല,ഇത്രയും കാലാം യുക്തിവാദികളോടു ബ്ലോഗിയിട്ടും വഞ്ചി തിരുനക്കരെ കുറ്റിയടിച്ചിരിക്കുന്നു.അതാണു വിശ്വാസം, അറിയൂ ബൂലോക യുക്തിവാദികളെ.
തുടരും..

യുക്തി said...

തുടരുന്നു..

പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം....അതു ഞമ്മന്റെയാളുകള്‍ക്കു പോലും ‘ത്രണമൂല്‍’.ഒരുത്തനും ആ വഴിയെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കില്ല,പ്രകടനാത്മകമായ പള്ളിയില്‍ പോക്കും വലിയ വായില്‍ കരച്ചിലും അത്രക്കു കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല.സ്ത്രീധനം ഹറാമാണു പോലും,ഈ ഏടാകൂടം ഇല്ലേല്‍ പല
ജമാ‍ത്തുകളും വരുമാനം നിലച്ച് എന്നേ പൂട്ടിപ്പോയോനേ.’ജമാ’ക്കാരുടെ വേല ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുന്നികളോടു ചോദിചാല്‍ തെളിവു സഹിതം കള്ളനെ പിടിച്ചുതരും.

ജിഹാദിന്റെ അര്‍ഥം ഇവരില്‍ ത്തന്നെ നല്ലൊരു വേലിക്കെട്ടിന്റെ കോപ്പു തരും.

പലിശ,ആരുണ്ട് വിരലില്‍ പറ്റിയ ശര്‍ക്കര നക്കാതെ,

നാട്ടുനടപ്പുകളുടെ വ്രിത്തികേടുകളില്‍ മുങ്ങാത്തവരുണ്ടോ,
അങ്ങനെ പട്ടിക നീട്ടികൊണ്ടേപോകാം...

ഓ... ഇവന്മാര്‍ കാട്ടികൂട്ടുന്നതിനു പടച്ചോന്‍ എന്തു പിഴച്ചു,

അതാണ് ഇവരുടെ ‘പടച്ചോന്റെ’മഹിമ

യുക്തി said...

നൌഷാദ് സെഡ്.....

സുശീല്‍ കടയടച്ചു പോയോ>>>>>>>>

pls ,തെറിക്കല്ലെ,
തുറന്നിരിക്കുന്ന കടയില്‍ വന്നിട്ട് മയ്യത്തായ കടയിലെ പറ്റുകാരന്‍ തല്‍ക്കാലം കരയണ്ട.

സൂശീലനു മറുപടി പറയാന്‍ “സജീവനോടൂ” തളരാതെ ആവശ്യപ്പെടുക പ്രിയ നൌഷാദേ.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ലോക നാസ്തിക സമ്മേളനം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ സമാപിച്ചു. റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇവിടെ വായിക്കുക.

..naj said...

സുശീലിന്റെ "യുക്തി" സുഹൃത്തിന്റെ ഘന്ദന സംവാദം ഇങ്ങിനെ പോകുന്നു ""....
ജിഹാദിന്റെ അര്‍ഥം ഇവരില്‍ ത്തന്നെ നല്ലൊരു വേലിക്കെട്ടിന്റെ കോപ്പു തരും.
പലിശ,ആരുണ്ട് വിരലില്‍ പറ്റിയ ശര്‍ക്കര നക്കാതെ,
നാട്ടുനടപ്പുകളുടെ വ്രിത്തികേടുകളില്‍ മുങ്ങാത്തവരുണ്ടോ,
അങ്ങനെ പട്ടിക നീട്ടികൊണ്ടേപോകാം..."""
_________________
യുക്തി മുസ്ലീം നാമ ധാരികള്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളില്‍ വരവ് വെക്കുകയാണോ.
മനുഷ്യ സമൂഹം ennaal യുക്തി jeevikkunna kaalayalavaaya ൬൦, ൭൦ ൮൦ വര്‍ഷമാണോ !
മനുഷ്യ സമൂഹത്തില്‍ നന്മയുള്ള എത്രയോ കാലങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനി ഇതില്‍ നന്മക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എത്രയോ സമൂഹം ഭാവിയില്‍ വരാം.
അവരെ എല്ലാം കണക്കാക്കിയാണ് നന്മ-തിന്മ vichaarananayil വരുന്നത്. അതല്ലാതെ യുക്തിയും ഞാനുമല്ല മനുഷ്യ സമൂഹം, യുക്തി കാണുന്ന പലിശ സമൂഹവും !
പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞു കാടടച്ചു വേദി വെക്കല്ലേ...
____________
നേരത്തെ ഒരു മുരളി ഇവിടെ ബുഷിനെ kurichu
പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു വന്നു പോയിരുന്നു..
_________
സുശീല്‍ താങ്കള്‍ ചര്‍ച്ച അവസാനിപ്പിച്ച മട്ടാണ്,
വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലെ...?? താങ്കളുടെ നിസ്സാഹായവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു..

Anonymous said...

സുശീല്‍,

ഹുസൈന് എതിരെ തുടങ്ങിയ ഈ ബ്ലോഗില്‍ വിഷയസംബന്ധമായുള്ള ചര്‍ച്ച കാണാത്തതില്‍ നിരാശയുണ്ട്. ഹുസൈനെ തോല്പിക്കാന്‍ ഇറങ്ങി താങ്കള്‍ തോറ്റുപോയി എന്ന് വായനക്കാര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടു വായനക്കാരെ ഒന്ന് ആവെഷിപ്പിച്ചൂടെ. എന്‍റെ സുഹൃത്ത്‌ "യുക്തി"യെ പോലുള്ളവരെ എനെര്‍ജെട്ടിക്‌ ആക്കാന്‍ അത് സഹായിച്ചേക്കും.

എട്ടാം ക്ലാസ്‌ ശാസ്ത്രവുമായി ഇനി സുശീല്‍ കുമാര്‍ യുക്തിവാദം പ്രച്ചരിപ്പിക്കില്ല എന്ന് കരുതട്ടെ. സുശീലിന്റെ അവസ്ഥയില്‍ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് നിരത്തുന്നു.

ജയ്‌ ഹിന്ദ്‌.

..naj said...

“””മഹാനായ നിരീശ്വരവാദി ഗോറ…””
പരിശീലനം ലഭിച്ച, പാന്റും കറുപ്പുഷര്ട്ടും തൊപ്പിയും യൂണിഫോമണിഞ്ഞ കേഡര്മാര് !!!!
"നാസ്തികതയും മാനവികതയും ഒരു ജീവിതരീതി"????
'കടവുള് ഇല്ലൈ, കടവുള് ഇല്ലൈ'””
ഭാരതീയ നൃത്തങ്ങളെ നാസ്തികതയുമായി എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കാമെന്നും ഗാനങ്ങളുമായി ഭരതനനാട്യത്തിന്റെ!!!
മഹാന്മാരായ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ആപ്തവാക്യങ്ങള് !!!!

നാസ്തികപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ “”ഭാവി”” ഭാസുരമാണെന്ന് വിളിച്ചോതുന്നതുമായിരുന്നു.

ഒരു കള്‍ട്ട് പോലെയാകുമോ ??
മേല്‍ പറഞ്ഞ പദ പ്രയോഗങ്ങള്‍ കണ്ദീട്റ്റ് ചോദിച്ചതാ.
പിന്നെ ഭാവി, ""വലിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സദസ്സ്"" കണ്ടീട്ടു ഭാവി ദിനോസറിന്റെ ഭാവി പോലെ ആകുമോ,,?
ഇങ്ങിനെ പോയാല്‍ എന്താകും...?? ഒരു ആശങ്ക !

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Naj said:"സുശീല്‍ താങ്കള്‍ ചര്‍ച്ച അവസാനിപ്പിച്ച മട്ടാണ്,
വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലെ...?? താങ്കളുടെ നിസ്സാഹായവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു"

Noushad said:"എട്ടാം ക്ലാസ്‌ ശാസ്ത്രവുമായി ഇനി സുശീല്‍ കുമാര്‍ യുക്തിവാദം പ്രച്ചരിപ്പിക്കില്ല എന്ന് കരുതട്ടെ. സുശീലിന്റെ അവസ്ഥയില്‍ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് നിരത്തുന്നു."

>>>> അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവരെങ്കിലും നാജും നൗഷാദും സ്നേഹമുള്ളവരാണ്‌. നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലും എത്തിനോക്കാന്‍ മനസുകാണിച്ചല്ലോ. അകൈതവമായ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും നിസ്സഹായവസ്ഥ തോന്നുമ്പോള്‍ അറിയിക്കാന്‍; അപ്പോഴും നാജ്‌ അത് 'മനസ്സിലാക്കാന്‍' വരണം.

നൗഷാദ് വലിയ ഉദാരശീലനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്വന്തം വക രണ്ട് കൂട്ടി. എട്ടാം ക്ലാസല്ല നൗഷാദ്, ആറാം ക്ലാസാണ്‌. ആറാം ക്ലാസ്.

നാജിനും നൗഷാദിനും നന്ദി....

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

"പിന്നെ ഭാവി, ""വലിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സദസ്സ്"" കണ്ടീട്ടു ഭാവി ദിനോസറിന്റെ ഭാവി പോലെ ആകുമോ,,?"

>>>> ദിനാസറാ.. അതെന്തര്‌ സാധനം!! നമ്മടെ കിതാബിലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലാ.. ഏയ്... കിതാബിലില്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ വഴിയില്ല... നാജിന്‌ തെറ്റിയതാകും.

Jack Rabbit said...

In his radio talk show, Mr. Hussain boasted how laws of thermodynamics support his arguments - Here is a reality check - 5 ക്ളാസ്സ് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനവുമായി 25 കൊല്ലത്തെ ഖണ്ഡനം

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സംഗതി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഖണ്ഡനത്തിന്‌ കുറവില്ല. സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതുപോലെ 'മധ്യലോക'ത്തെയെടുത്ത് തലങ്ങും വിലങ്ങും ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യലോകക്കാര്‍ എന്ന് ഡോക്കിന്‍സ് വിളിച്ചത് 'മദ്യ'ലോകക്കാര്‍ എന്ന് ഹുസ്സൈന്‍ മനസ്സിലാക്കാത്തത് നമ്മുടെയെല്ലാം ഭാഗ്യം. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കില്‍ നിരീശ്വരവാദികളെല്ലാം മദ്യപാനികളാണെന്നും മദ്യമാണ്‌ അവരുടെ ദൈവമെന്നും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായും യുക്തിഭദ്രമായും സമര്‍ത്ഥിച്ചുകളയുമായിരുന്നു. അതിന്‌ അവസരമൊരുക്കാത്ത 'സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‌' നന്ദിപറയുന്നു. ഡോക്കിന്‍സ് വധം ആട്ടക്കഥ നാലാം ദിവസം- പുതിയ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ വായിക്കുക.