Saturday, February 19, 2011

സംവാദത്തിൽ സംഭവിച്ചത്......


പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ദൈവം!


പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ വിശദീകരണം നല്കാൻ പ്രാപ്തി നാസ്തികതയ്ക്കാണോ അതോ ആസ്തികതയ്ക്കാണോ എന്ന ചർച്ചയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നിറമെന്താണ്‌ ഗുണമെന്താണ്‌ അത് ശബരിമല അയ്യപ്പനാണോ, അല്ലാഹുവാണോ, ഭാദ്രകാളിയാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അശാസ്തീയമാണെന്നും വിവരക്കേടാണെന്നുമൊക്കെ തന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീ. എൻ എം ഹുസ്സൈൻ പ്രസ്ഥാവിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ കൈരളി പ്യൂപ്പിൾ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ അവതാരകനായ ഡോ. ഗിരീഷ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിലാക്കുകയും ഉത്തരത്തിൽ അതുവരെ കക്ഷത്ത് വെച്ചിരുന്നതെല്ലാം താഴെ ചാടുകയും ചെയ്തു.

ദൈവം മനുസ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്‌ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം:

ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ  മറുപടി: "അത് മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ്‌."


ശ്രീ രവിചന്ദ്രന്റെ കമന്റ്: " സർവ്വശക്തൻ, സർവ്വജ്ഞാനി ഇങ്ങനെ കുറെ 'സർവ്വം' കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ‘ദൈവം’ പരീക്ഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തൊയോളജിസ്റ്റുകൾ വെറുതെവിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല."


മനുഷ്യനെ ‘പരീക്ഷിക്കുന്ന’ ദൈവസങ്കല്പ്പം സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ്‌. ഇത്തരമൊരു ദൈവസങ്കല്പ്പം ഹിന്ദു-ജൈന-ബുദ്ധ മതദർശനങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല.


ദൈവം എന്തിനാണ്‌ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് സർവ്വജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്‌ മുൻ കൂട്ടി അറിയാതിരിക്കുമോ? അയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ദൈവം. എന്നിട്ട് ശിക്ഷ പാവം മനുഷ്യനും.
മനുഷ്യന്‌ നല്ലതും ചീത്തയും ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീവിൽ ദൈവം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ്‌ ഇതിന്‌ സെമിറ്റിക് മതവാദികൾ നല്കുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ഉത്തരം. ആ ഫീവിൽ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്‌ നല്ലതും ചീത്തയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. അപ്പോഴും പ്രശ്നം ബാക്കിനില്ക്കുന്നു. ഈ ഫ്രീ വിൽ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കണെമെന്ന് മുൻ കൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതും ദൈവം ആകണമല്ലോ? അപ്പോൾ അയാൽ ചെയ്യുന്നതിനെന്തിനും ഉത്തരവാദി ദൈവം തന്നെ. മാത്രമല്ല, നല്ലത്, ചീത്ത എന്നീ ഗുണങ്ങൾ (അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടേന്നാണ്‌ ശ്രീ. ഹുസ്സൈന്റെ വാദം)ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവമാകണമല്ലോ? ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ ഏതും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് മുൻ കൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനായി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു!! അതെന്ത് ദൈവം!!!

ഈ അടുത്ത ദിവസം നടന്ന മനുഷ്യ മന:സ്സാക്ഷിയെ നടുക്കിയ സംഭവമയിരുന്നല്ലോ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട് ബലാൽസംഘം ചെയ്ത് കൊന്ന നീചകൃത്യം. ആ നരാധമൻ ഈ നിഷ്ഠൂരത ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ദൈവം. ആ കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവൻ ദൈവം. അത് തടയാതെ,  സർവ്വശക്തനായിരുന്നിട്ടും, കണ്ടുനിന്നവൻ ദൈവം. ഇത്തരമൊരു വികലമായ ദൈവസങ്കല്പ്പത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സും ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദവുമൊക്കെയായി അരങ്ങത്തെത്തിയ ശ്രീ ഹുസ്സൈൻ കെട്ടിയുയർത്തിയ വാദങ്ങളുടെ എല്ലാ ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളും തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. പൊയ്മുഖങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുവീണിരിക്കുന്നു.

കാറ്റുപോയ മറ്റൊരു വാദം സാധ്യതയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്‌. ആകസ്മികമായി ജീവനുണ്ടകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വിരളമാണെന്നും ആ സാധ്യത പൂജ്യമാണെന്നുമാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. എന്നാൽ ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ വളരെ വിദഗ്ദമായി ആ വാദവും പൊളിച്ചു. "അവതാരകനായ ഡോ. ഗിരീഷ് ഇപ്പോൾ ‘ഉണ്ട്‌’. അത് സത്യമാണ്‌. എന്നാൽ ആദിമ കോശത്തിൽ നിന്ന് ഡോ ഗിരീഷ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. A എന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത എത്രയാകാം? അത് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന ഒരു അക്കമിട്ടാൽ അതിനു മുന്നിൽ ഇടുന്ന പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ‘അറ്റത്തോളം’ ഇട്ടാലും അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു സാധ്യതയേ അതിനുള്ളു. എന്നിട്ടും ‘അയാൾ’ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്.

ശ്രീ. ഹുസ്സൈനെ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വിഹിച്ചയാൾ നമ്മുടെ സത്യാന്വേഷിയാണ്‌. അദ്ദേഹത്തിന്‌ ശ്രീ. ഹുസ്സൈനോട് വല്ല മുൻ വൈരാഗ്യവുമുണ്ടൊ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ എഴുത്തും വായനയും പുസ്തകരചനയുമൊക്കെയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹുസ്സൈൻ സാറിനെ ബോധപൂർവ്വം ഈ ബ്ലോഗിലേക്കും ചാനൽ ചർച്ചയിലേക്കുമൊക്കെ വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നോ?
 

370 comments:

1 – 200 of 370   Newer›   Newest»
സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഈ അടുത്ത ദിവസം നടന്ന മനുഷ്യ മന:സ്സാക്ഷിയെ നടുക്കിയ സംഭവമയിരുന്നല്ലോ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട് ബലാൽസംഘം ചെയ്ത് കൊന്ന നീചകൃത്യം. ആ നരാധമൻ ഈ നിഷ്ഠൂരത ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ദൈവം. ആ കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവൻ ദൈവം. അത് തടയാതെ, സർവ്വശക്തനായിരുന്നിട്ടും, കണ്ടുനിന്നവൻ ദൈവം. ഇത്തരമൊരു വികലമായ ദൈവസങ്കല്പ്പത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സും ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദവുമൊക്കെയായി അരങ്ങത്തെത്തിയ ശ്രീ ഹുസ്സൈൻ കെട്ടിയുയർത്തിയ വാദങ്ങളുടെ എല്ലാ ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളും തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. പൊയ്മുഖങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുവീണിരിക്കുന്നു.

തുര്‍കി... said...

ഇനി ദൈവവും പരീക്ഷണവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന നാസ്തികര്‍ പറ , മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രഭാന്ജം തന്നെയും ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് ?

lymi..... said...
This comment has been removed by the author.
christo said...

സുശീല്കു്മാറിണ്റ്റെ വാദങ്ങള്‍, ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ഈ ഭൂമിയില്‍ ദൈവത്തിണ്റ്റെ പ്രവര്ത്തംന രീതികളേക്കുറിച്ചും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതുള്ളതാണ്‌. ഒരു വശത്ത്‌ ദൈവം എല്ലാം 'അറിയുന്നവന്‍' ആയി നിലകൊള്ളുമ്പോള്‍, മറുവശത്ത്‌ ദൈവം, മനുഷ്യനെ ഏതു തീരുമാനവും സ്വതന്ത്രമായി എടുത്ത്‌ നടപ്പാക്കാന്‍ 'സ്വാതന്ത്യ്രമുള്ളവന്‍' ആയി ഈ ഭൂമിയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഓര്ക്കവണം! പെണ്കുനട്ടി ട്രെയിനില്നി‍ന്നും വീഴും എന്നുള്ള അറിവ്‌ ദൈവത്തിനുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ പെണ്കുനട്ടി വീണത്‌ ദൈവം തീരുമാനിച്ചതു കൊണ്ടാണ്‌ എന്നുള്ളത്‌ അത്ര ശരിയായ ദൈവശാസ്ത്രമല്ല.(ഇവിടെ ഞാന്‍ എഴുതുന്നത്‌ ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രതിണ്റ്റെ അടിസ്ഥനത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ്‌). അങ്ങനെ ആയാല്‍ അത്‌ 'വിധി' വിശ്വാസമാകും. 'വിധി' പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ദര്ശഅനമാണ്‌.(It's not of semetic alone). വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തേക്കാള്‍ മനുഷ്യണ്റ്റെ സ്വത്രന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവകാശമാണ്‌ ക്രൈസ്തവിശ്വാസം ഉന്നിപ്പറയുന്നത്‌. പ്രകാരം മനുഷ്യണ്റ്റെ തീരുമാനസ്വാതന്ത്യ്രം ദൈവഹിതപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ദുരന്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്‌. അപ്പോള്‍, ഇങ്ങനെ ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കത്തതിണ്റ്റെ പേരില്‍ മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തില്‍ നിന്നും ശിക്ഷാര്ഹ്നായും തീരും എന്നും ഇവിടെ ഓര്പ്പിപക്കട്ടെ! ഈ സംഭവത്തില്‍ ആര്ക്കൊാക്കെ സ്വതന്ത്രതീരുമാനത്തിനുള്ള അവകാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവര്‍ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ അവഗണിച്ചു എന്നും നോക്കാം!

1)ഒന്നാമതായി, ആ പെണ്കു്ട്ടിയെ ഒരു സഹോദരിയായികാണാനും അവളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം 'ഗോവിന്ദചാമി' എന്ന കുറ്റവാളിയ്ക്കുണ്ടയിരുന്നു. പക്ഷെ അയാള്‍ അതു ചെയ്തില്ല. പകരം, കുറ്റം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമാണ്‌ അയാള്‍ എടുത്തത്‌.

2) ആ പെണ്കുരട്ടി നിലവിളിച്ചപ്പോള്‍ അവളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്രതീരുമാന അധികാരവും, കരച്ചില്‍ കേട്ട ഓരോ യാത്രക്കാര്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ അതു ചെയ്തില്ല. പകരം സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ (സ്വാര്ത്ഥമതയില്‍) കൂടുതല്‍ താല്പേര്യം കാട്ടി യാത്ര തുടരുവാനുള്ള സ്വതന്ത്രതീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്‌ അവര്‍ ചെയ്തത്‌!

ദൈവിക കൃപയില്‍ നിന്നും വീണുപോയ മനുഷ്യണ്റ്റെ രക്ഷ, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലുടെ മാത്രമാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഇതു വിശ്വസിക്കാനും തള്ളാനുമുള്ള (രക്ഷയിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കാനും പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള) സ്വതന്ത്ര തീരുമാന അധികാരവും ദൈവം മനുഷ്യന്‌ നല്കിളയിരിക്കുന്നു. രക്ഷയ്ക്ക്‌ അര്ഹദനാകുമോ അതോ നിത്യന്യായവിധിയ്ക്ക്‌ അര്ഹരനാകുമോ എന്നത്‌, ഈ സ്വതന്ത്യതീരുമാനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച്‌ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ സുശീല്‍ കുമാര്‍ യേശുക്രിസ്തുവിണ്റ്റെ യാഗത്തിലും നാമത്തിലും വിശ്വസിച്ച്‌ രക്ഷയിലേക്ക്‌ വരുവാന്‍ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു.

KP said...

[["ഇത്തരമൊരു വികലമായ ദൈവസങ്കല്പ്പത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സും ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദവുമൊക്കെയായി അരങ്ങത്തെത്തിയ ശ്രീ ഹുസ്സൈൻ കെട്ടിയുയർത്തിയ വാദങ്ങളുടെ എല്ലാ ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളും തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. പൊയ്മുഖങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുവീണിരിക്കുന്നു."]]

അപ്പൊ ഉരുണ്ടു കളി ഒക്കെ തീർന്നു എന്നർത്ഥം!! വെറുതേയല്ല ഇപ്പൊ സാബിനെ അധികം പുറത്ത് കാണാത്തത്!!

KP said...

[[സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...: അല്ലെങ്കിൽ "നല്ല നിലയിൽ എഴുത്തും വായനയും " പുസ്തകരചനയുമൊക്കെയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹുസ്സൈൻ സാറിനെ ബോധപൂർവ്വം ഈ ബ്ലോഗിലേക്കും ചാനൽ ചർച്ചയിലേക്കുമൊക്കെ വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നോ?]]

"നല്ല നിലയിൽ എഴുത്തും" എന്നെഴുതിയത് കൈയക്ഷരത്തെപ്പറ്റിയാകാനെ ന്യായമുള്ളു.. (I agree that printing, etc. is involved in this).

"വായന" നല്ല നിലയിൽ ആയിരുന്നോയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.. ആയിരുന്നെങ്കിൽ, basic concepts മനസ്സിലാക്കാൻ 25 വർഷം ഒന്നും വേണ്ട.. That being the case, there is no need to mention anything about "പുസ്തകരചന".

തെർമോഡൈനാമിക്സും ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദവുമൊക്കെയായി ഹുസ്സൈൻ കെട്ടിയുയർത്തിയ വാദങ്ങളുടെ ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങൾ എല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു.

ഇതിനെല്ലാം ശാസ്ത്രലോകം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യാന്വേഷിയോട് മാത്രം!!

പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ!!

ഇപ്പോള്‍ വായനക്കാരന്‍ said...

ഈ സംവാദത്തിന്റെ uploaded വീഡിയോ ലഭ്യമാണോ? (യുടുബിലോ മറ്റോ ?)

Jack Rabbit said...

Problem of evil and free will ഇനെ പറ്റി ഞാന്‍ ഹുസൈനുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച ഇവിടെ വായിക്കാം. ഹുസൈനും ആലികൊയയും പറഞ്ഞു വരുമ്പോള്‍ evil മൊത്തം മനുഷ്യ സൃഷ്ടി ആണെന്ന പോലെയാണ്

KP പറഞ്ഞ പോലെ

1. Behavior of evangelicals/fundamentalists in US and situation of atheists in US

2. Dawkins wrote God Delusion after seeing item 1

3. Ravichandran translated it into Malayalam

4. Hussain deciding to write his grand refuttal

5. Sathyanweshi inviting Hussain to blog

6. Hussain showing his pathetic knowledge in all topics of discussion

7. Yukthi arranging TV debate between Hussain and Ravichandran after seeing blog discussions

8. Hussain's pathetic performance in TV (as i heard)

ഇതെല്ലം ഹുസൈന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്

/JR

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

christo said...

ദൈവിക കൃപയില്‍ നിന്നും വീണുപോയ മനുഷ്യണ്റ്റെ രക്ഷ, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലുടെ മാത്രമാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഇതു വിശ്വസിക്കാനും തള്ളാനുമുള്ള (രക്ഷയിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കാനും പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള) സ്വതന്ത്ര തീരുമാന അധികാരവും ദൈവം മനുഷ്യന്‌ നല്കിളയിരിക്കുന്നു. രക്ഷയ്ക്ക്‌ അര്ഹദനാകുമോ അതോ നിത്യന്യായവിധിയ്ക്ക്‌ അര്ഹരനാകുമോ എന്നത്‌, ഈ സ്വതന്ത്യതീരുമാനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച്‌ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ സുശീല്‍ കുമാര്‍ യേശുക്രിസ്തുവിണ്റ്റെ യാഗത്തിലും നാമത്തിലും വിശ്വസിച്ച്‌ രക്ഷയിലേക്ക്‌ വരുവാന്‍ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു.

>>>>അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയോ കൃഷ്ണനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയോ ലഭിക്കില്ലെന്ന് സാരം. നമ്മുടെ ഹുസ്സൈൻ സാറിന്റെയും നൗഷാദിന്റെയും പ്രകാശിന്റെയുമൊക്കെ കാര്യം കട്ടപ്പൊക.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

1)ഒന്നാമതായി, ആ പെണ്കു്ട്ടിയെ ഒരു സഹോദരിയായികാണാനും അവളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം ‘ഗോവിന്ദചാമി’ എന്ന കുറ്റവാളിയ്ക്കുണ്ടയിരുന്നു. പക്ഷെ അയാള്‍ അതു ചെയ്തില്ല. പകരം, കുറ്റം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമാണ്‌ അയാള്‍ എടുത്തത്‌.

2) ആ പെണ്കുരട്ടി നിലവിളിച്ചപ്പോള്‍ അവളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്രതീരുമാന അധികാരവും, കരച്ചില്‍ കേട്ട ഓരോ യാത്രക്കാര്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ അതു ചെയ്തില്ല. പകരം സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ (സ്വാര്ത്ഥമതയില്‍) കൂടുതല്‍ താല്പേര്യം കാട്ടി യാത്ര തുടരുവാനുള്ള സ്വതന്ത്രതീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്‌ അവര്‍ ചെയ്തത്‌!

>>> ഇനി മൂന്നാമതായി ഒരു എളിയ സംശയം. ഗോവിന്ദചാമിയുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും കാര്യം അവിടെ നില്ക്കട്ടെ. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്‌ ദൈവം കനിഞ്ഞുനല്കിയിരുന്നത്? കയ്യിലുതെല്ലാം കൊടുത്ത് ബലാൽസംഗവും ഏറ്റുവാങ്ങി യേശുവിലേക്ക് രക്ഷനേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്യമോ?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

തുര്‍കി... said...
ഇനി ദൈവവും പരീക്ഷണവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന നാസ്തികര്‍ പറ , മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രഭാന്ജം തന്നെയും ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് ?

>>>അതിന്‌ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് എന്താണിത്ര വാശി?

എങ്കിൽ ആസ്തികർ പറ: കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൂടി കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന്‌ എന്തിനാണ്‌?

Abdul Khader EK said...

ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലെ വിധി വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കില്‍ ഈ ലിങ്ക് നോക്കുക

http://islam-malayalam.blogspot.com/2010/10/blog-post_24.html

HUMANITY said...

ചര്‍ച കണ്ടിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ നന്മതിന്മകള്‍ ചര്‍ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൈവം പരീക്ഷണവും നിരീക്ഷണവുമൊക്കെ നടത്തുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യനായി തീരുന്നു എന്നാല്‍ പ്രപഞ്ച സ്രിഷ്ടിയെ കുറിചു പറയുമ്പൊള്‍ എല്ലാം അറിയുന്ന സര്‍വക്ജ്ഞന്‍. മനുഷ്യന്റെ ഭവനയില്‍ നിന്നും കൊടു ദൈവതെ സ്രിഷ്ടിചപ്പൊള്‍ പറ്റിയ ഒരോ അബദ്ധങ്ങളേ!

Seek Truth said...

തുര്‍കി... said...
ഇനി ദൈവവും പരീക്ഷണവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന നാസ്തികര്‍ പറ , മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രഭാന്ജം തന്നെയും ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് ?

>>>അതിന്‌ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് എന്താണിത്ര വാശി?

== പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചത്? ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്?
Mr. ഹുസൈന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്. താങ്കള്‍ക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ്ള്ളത്‌ എന്ന് കേള്‍ക്കാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്.

HUMANITY said...

@cristo
1)"ഒന്നാമതായി, ആ പെണ്കു്ട്ടിയെ ഒരു സഹോദരിയായികാണാനും അവളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം 'ഗോവിന്ദചാമി' എന്ന കുറ്റവാളിയ്ക്കുണ്ടയിരുന്നു. പക്ഷെ അയാള്‍ അതു ചെയ്തില്ല. പകരം, കുറ്റം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമാണ്‌ അയാള്‍ എടുത്തത്‌."
കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സ്വന്തന്ത്ര തീരുമാനമെടുത്ത ഗൊവിന്ദ ചമിയുടെ ബുദ്ധി ഈസ്രിഷ്ടിചതും പരമകാരുണ്യവനും നല്ലവനുമയ ഈ ദൈവം തന്നെയൊ?.

HUMANITY said...

@ തുര്‍ക്കി
സര്‍വശക്തനും സര്‍വജ്ഞനുമയ ഒരു ദൈവതിനു സ്തുതിപാടനം നടത്താനും അവനു വേണ്ടി തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യാനും അതു വഴി അവന്റെ കയ്യില്‍ നിന്നും മനുഷ്യനു സ്വര്‍ഗതിലെക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്‌ ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയാണു കോടാനു കോടി നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളും ജീവിവര്‍ഗങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാ(ക്കി)യതു

Chethukaran Vasu said...

"മനുഷ്യനെ ‘പരീക്ഷിക്കുന്ന’ ദൈവസങ്കല്പ്പം സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ്‌. ഇത്തരമൊരു ദൈവസങ്കല്പ്പം ഹിന്ദു-ജൈന-ബുദ്ധ മതദർശനങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല."

ഹിന്ദു ദര്‍ശനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് ശരിയാകാം എങ്കിലും ഹിന്ദു മത സങ്കല്‍പങ്ങളിലും പുരണ കഥകളിലും അത്തരം സങ്കല്പങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് .. നമ്മുടെ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്‍ തന്നെ ഉദാഹരണം.. പൊതുവില്‍ നന്മ തിന്മകള്‍ക്കു വിചാരിച്ച രീതിയില്‍ പ്രതിഭലം കണ്മുന്നില്‍ കാണാതെ വരുമ്പോള്‍ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഇത്തരം സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ നില നില്‍ക്കുന്നത് ... ജീവിതത്തിന്ടെ വ്യര്‍ത്ഥത സത്യമെങ്ങിലും അത് തിരിച്ചറിയുന്നത്‌ സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ..അപ്പൊ എന്തിനും ഏതിനും ഒരര്‍ത്ഥം ഉണ്ടാക്കാന്‍ "മനുഷ്യന്‍ " ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം ...

vavvakkavu said...

എന്തുപറഞ്ഞാലും ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങള്‍ വിശ്വസനീയമല്ലായിരുന്നു

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

== "പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചത്? ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്?
മ്മ്ര്. ഹുസൈന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്. താങ്കള്‍ക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ്ള്ളത്‌ എന്ന് കേള്‍ക്കാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്."

>>>> അവതാരകന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നെന്നോ അതിന്‌ ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ നല്കിയ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നെന്നോ എന്നതുമല്ല ഈ പോസ്റ്റിന്റെ വിഷയം. ആ ഉത്തരം പുതിയതുമല്ല. അത് സെമിറ്റിക് മതക്കാരുടെ സ്ഥിരം ഉത്തരമാണ്‌.

ഹുസ്സൈൻ ആ ഉത്തരം പറയാതെ, ദൈവത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതേ ഈ ചർച്ചയിൽ അനാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിർന്നു ഇതുവരെ. ആ പൊയ്മുഖമാണ്‌ ഈ ടി വി ചർച്ചയിൽ അഴിഞ്ഞുവീണത്.

ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ ഉന്നയിച്ച ‘അമൂർത്തവും പ്രപഞ്ചാതീതവുമായ’ ദൈവം ഖുർ ആനിലെ വ്യക്തിസ്വരൂപനും സ്വജനപക്ഷപാതിയും, തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, തന്നെമാത്രം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുപോയാൽ നരകത്തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പനാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ വാദം. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒളിച്ചോട്ടമാണ്‌ ഇപ്പോൾ അറിയാതെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

Seek Truth said...
This comment has been removed by the author.
Seek Truth said...

"ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ ഉന്നയിച്ച ‘അമൂർത്തവും പ്രപഞ്ചാതീതവുമായ’ ദൈവം ഖുർ ആനിലെ വ്യക്തിസ്വരൂപനും സ്വജനപക്ഷപാതിയും, തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, തന്നെമാത്രം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുപോയാൽ നരകത്തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പനാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ വാദം. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒളിച്ചോട്ടമാണ്‌ ഇപ്പോൾ അറിയാതെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. "

=പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ഒളിചോട്ടമാണല്ലോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ താങ്കള്‍ ഉന്നയിച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപെട്ട ചോദ്യത്തിനു തന്നെ ഉത്തരമില്ല.
ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് താങ്കള്‍ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തില്‍ യുക്തിവാദികളുടെ കാഴ്ചപാട് അറിയാനാണ് ഞാന്‍ ഇവിടെ കമന്റിയത്. അല്ലാതെ ഹുസൈന്‍റെ ദൈവത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളോ, കോട്ടങ്ങളോ അല്ല ചോദിച്ചത്.


ഇനി ദൈവവും പരീക്ഷണവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന നാസ്തികര്‍ പറ , മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രഭാന്ജം തന്നെയും ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് ?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കടക്കം കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടിയാകാം? ഗോവിന്ദചാമി നിരപരാധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നത് എന്തിനുവേണ്ടിയാകാം? ഉല്കാപതനം മൂലം ഈ ഭൂമിയികിലെ ‘ദൈവസൃഷ്ടി’കളായ ഡിനോസറുകൾ ഒന്നടങ്കം കൂട്ടവിനാശത്തിനിടയായത് എന്തിനുവ്വേണ്ടിയാകാം? അതിനൊന്നും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായതിനും പ്രത്യേക ഉദ്ധേശം ആവശ്യ്മുണ്ടാകേണ്ടതിലല്ലോ? പ്രപഞ്ചത്തിനു ശസ്ത്രത്തിനു നല്കാവുന്ന വിശദീകരണം തന്നെയാണ്‌ നാസ്തികരുടെ ഉത്തരവും.

ഗോവിന്ദചാമി നിരപരാധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നത് ദൈവത്തിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിനെ എനിക്കാവശ്യമില്ല. താങ്കൾ തന്നെയെടുത്തോളൂ.

Kamar said...

സുശീല്‍: "അവതാരകന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നെന്നോ അതിന്‌ ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ നല്കിയ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നെന്നോ എന്നതുമല്ല ഈ പോസ്റ്റിന്റെ വിഷയം.
ഹുസ്സൈൻ ആ ഉത്തരം പറയാതെ, ദൈവത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതേ ഈ ചർച്ചയിൽ അനാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിർന്നു ഇതുവരെ. ആ പൊയ്മുഖമാണ്‌ ഈ ടി വി ചർച്ചയിൽ അഴിഞ്ഞുവീണത്. "


ഹുസൈന്‍റെ പൊയ്മുഖം അഴിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സുശീലിന്റെ ഉടുതുണിയാണ് ഇവിടെ അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നത്‌.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതു എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന ചര്‍ച്ച യുക്തിവാദികളുമായി നടത്തേണ്ടതല്ല.
ഹുസൈന്‍ സാബിണ്റ്റെ മറുപടിപോലും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റില്‍ നിന്നും മാറിയുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു. ഹുസൈന്‍ സാബ്‌ രവിചന്ദ്രണ്റ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ ശാസ്ത്രനിഗമനങ്ങളെയും എതിര്‍ക്കുകയും അങ്ങനെയല്ലെന്നു സ്താപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രവിചന്ദ്രനു അതു തിരിച്ചു ഖണ്ഠിക്കാനായുമില്ല.

വിഷയത്തില്‍ നിന്നുമാറിയുള്ള ചോദ്യത്തിനു രവിചന്ദ്രന്‍ അയാളോടുള്ള ചോദ്യമല്ലാതിരുന്നിട്ടുകൂടി ചാടിവീണൂ മറുപടി നല്‍കിയതു യുക്തിവാദികളുടെ (സെമിറ്റിക്‌ എന്നു അവര്‍ പറയുന്ന) ദൈവത്തിനോട്‌ മാത്രമുള്ള ചൊറിച്ചിലിണ്റ്റെ ആഴം വെളിവാക്കാനും അവരുടെ രോഗം മനസ്സിലാക്കാനുമേ സാധിച്ചുള്ളു.

ശാസ്ത്രത്തെ സ്താപിക്കുന്നതിനു പകരം ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതില്‍ ആവേഷം കാണിക്കുന്ന യുക്തിവാദം തളര്‍വാതം മാത്രമാണെന്ന്‌ മാലോകര്‍ ആ സംവാദത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യുക്തിവാദത്തെ കുരിശില്‍ തറച്ച ഹുസൈന്‍ സാബിനു അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിക്കാതെ പോകുവതെങ്ങനെ...

Abdul Khader EK said...
This comment has been removed by the author.
Abdul Khader EK said...

പ്രിയ സുശീല്‍,

ഒരു പക്ഷെ, മനുഷ്യനെ അടിക്കടി ചിന്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉണര്‍ത്തിയ ഒരേഒരു ഗ്രന്ഥം ഖുര്‍ആന്‍ ആയിരിക്കും. 'വായിക്കുക' എന്ന പദത്തോട് കൂടിയാണ് അത് അവതീര്‍ണമായി തുടങ്ങിയത് തന്നെ. സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ ഇതിലൂടെ http://lalithasaram.net/ സഞ്ചരിക്കുക.

സംവാദത്തില്‍, അല്ലാഹുവിന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയാണ് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയില്‍ കേള്‍വിക്കാരെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇറക്കി ഹുസൈന്‍ സാബിനെ തോല്‍പ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലെ!

ഇതാണോ ആ സംവാദത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന വിജയം? ലജ്ജാവഹം

പ്രിയ സുശീല്‍, പരിണാമത്തിനു കാരണമായി പരിണാമ ശാസ്ത്രം ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട് (ഉദ്ദാ: നാച്ചുറല്‍ സലക് ഷ്യന്‍, മൂട്ടെസ്യന്‍, ...), പരിണാമം സംഭവിക്കാന്‍ കാരണം(ങ്ങള്‍) കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവര്‍, ജീവികള്‍ ഉണ്ടായാതിനുള്ള കാരണം അതായതു ജീവികള്‍ സ്രിഷ്ടിക്കപെട്ടതിനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കില്‍ അതിനു പിന്നിലുള്ള ലക്‌ഷ്യം കാണാതെ / അറിയാതെ / കണ്ടെത്താതെ പോകുന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരം തന്നെ.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

മനുഷ്യനെ ‘സൃഷ്ടിച്ചത്’ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് അത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിക്കുക സ്വാഭാവികം. അതാണല്ലോ അവതാരകനും അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടിവന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല, മറിച്ച് അത് പരിണാമത്തിലൂടെ ആയിത്തീർന്നതാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് എന്തിനുവേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലർത്ഥമില്ലല്ലോ? സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉദ്ദേശം ആകാം. എന്നാൽ ആയിത്തീരുന്നതിന്‌ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ.

"Kamar said...

"ഹുസൈന്‍റെ പൊയ്മുഖം അഴിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സുശീലിന്റെ ഉടുതുണിയാണ് ഇവിടെ അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നത്‌."

>>>>അതിനു സാധ്യതയില്ല കമർ. 'സാറേ സാറേ സാമ്പാറിനു' ശേഷം മുണ്ടുടുക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ പാന്റ്സ് മാത്രമാണ്‌ ധരിക്കുന്നത്.

പാലക്കാടൻ said...

ലതീഫിനോടും ഹുസൈനോടും കമര്‍, അബ്ദുല്‍ കാദരിനോടും, ഒക്കെ ബ്ലോഗില്‍ സംവാദം ചെയ്യാന്‍ അള്ളാഹു ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത...ആദ്യം തന്നെ മൂപ്പര് പടച്ച് വിടുമ്പോള്‍ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ..സുശീല്‍ ചേട്ടാ . ഇതൊക്കെ മൂപ്പരുടെ കന്ട്രോളിലാ ..

Kamar said...

"...എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല, മറിച്ച് അത് പരിണാമത്തിലൂടെ ആയിത്തീർന്നതാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് എന്തിനുവേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലർത്ഥമില്ലല്ലോ? സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉദ്ദേശം ആകാം. എന്നാൽ ആയിത്തീരുന്നതിന്‌ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ."

=കഥയില്‍ ചോദ്യമില്ല. കെട്ടുകഥയില്‍ തീരെയില്ല!!!.

Kamar said...

അതിനു സാധ്യതയില്ല കമർ. 'സാറേ സാറേ സാമ്പാറിനു' ശേഷം മുണ്ടുടുക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ പാന്റ്സ് മാത്രമാണ്‌ ധരിക്കുന്നത്

===വാതം അതികഠിനമായിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീണിച്ചുപോയി. പാന്റ്സ് ഊരിച്ചാടും.
(...(.

kaalidaasan said...

>>>ഒരു പക്ഷെ, മനുഷ്യനെ അടിക്കടി ചിന്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉണര്‍ത്തിയ ഒരേഒരു ഗ്രന്ഥം ഖുര്‍ആന്‍ ആയിരിക്കും. 'വായിക്കുക' എന്ന പദത്തോട് കൂടിയാണ് അത് അവതീര്‍ണമായി തുടങ്ങിയത് തന്നെ. സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ ഇതിലൂടെ http://lalithasaram.net/ സഞ്ചരിക്കുക.<<<<

കഷ്ടമാണല്ലോ ഖദറേ ഇത്. വായിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ചിന്തിക്കുക എന്നാണെന്ന് താങ്കള്‍ എവിടെ നിന്നാണു പഠിച്ചത്?

എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കപ്പെടാന്‍ വേണ്ടിയിട്ടാണെഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവര്‍ വായിക്കരുതെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇന്നു വരെ ആരും ഒരു പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടില്ല.

ഈ ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും, മൊല്ലാ ഒമറും, തടിയന്റവിട നസീറും മറ്റ് കക്കത്തൊള്ളായിരം ഇസ്ലാമിക ഭീകരരും ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെയല്ലേ വായിച്ചു പഠിച്ച് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരെ ബോംബ് വച്ചൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്. അവര്‍ക്കൊക്കെ ഭീകര ചിന്തകള്‍ നല്‍കിയ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭീകരരാകാന്‍ വേണ്ടിയാണോ?

അയത്തൊള്ള ഖൊമേനിയും, മൌദൂദിയും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചെഴുതിയ അസംബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവന്‍ പാട്ടാണ്.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidasan said : >>>> ഈ ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും, മൊല്ലാ ഒമറും, തടിയന്റവിട നസീറും മറ്റ് കക്കത്തൊള്ളായിരം ഇസ്ലാമിക ഭീകരരും ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെയല്ലേ വായിച്ചു പഠിച്ച് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരെ ബോംബ് വച്ചൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്. അവര്‍ക്കൊക്കെ ഭീകര ചിന്തകള്‍ നല്‍കിയ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭീകരരാകാന്‍ വേണ്ടിയാണോ? <<<<

അതാ കാളിദാസന്‍ എന്ന (ബ്ളോഗിലെ) ബിന്‍ലാദണ്റ്റെ മകന്‍ വന്നു. കാളീ നീയും ഈ ബ്ളോഗില്‍ ചെയ്യുന്നതും ബിന്‍ലാദന്‍ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാല്‍ കടുത്ത ഭീകരതയല്ലെ. അതൊക്കെ നീ ബൈബില്‍ വായിച്ചാണു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ നീ സമ്മതിക്കില്ലെ.

നിന്നെക്കാള്‍ ഒരു വൃത്തിക്കെട്ട ഭീകരന്‍ വെബ്‌ ലോകത്താരാ ഉള്ളതു. കാനഡ മുതല്‍ ഉഗാണ്ടവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ക്രിസ്തിയന്‍ ഭീകരരെല്ലാം ബൈബില്‍ വായിച്ചാണു ഉണ്ടായതെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതു സത്യമായിരിക്കില്ലെ. ?

പരിശുദ്ദ ഗ്രിഗറി പോപ്പടക്കമുള്ള ചരിത്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പോപ്പുമാരും ഭീകരരായിരുന്നു. അവരൊക്കെയും ബൈബിളില്‍ നിന്നായിരുന്നു കൊലപാതക ഉന്‍മാദം കണ്ടെത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞാന്‍ അതു ശരിയായിരിക്കില്ലെ.

ഇനി ജോര്‍ജു ബുഷും സമീപ ഭാവിയില്‍ ഒരു വിശുദ്ദനാക്കപ്പെടില്ലെന്നു ആരുകണ്ടു. ദശലക്ഷക്കനക്കിനു മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ടുമൂടിയ ആ ഭൂലോക തെമ്മാടിയും ദൈവത്തിണ്റ്റെ വിളിക്കുത്തരം നല്‍കി അതൊക്കെ ചെയ്തെന്നാണല്ലോ പറയുന്നതു.

അതിനാല്‍ ആ പരിപ്പ്‌ നിണ്റ്റെ ആസനത്തില്‍ വച്ചുതന്നെ തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചോ .. ദഹനക്കേടു മാറുന്നില്ലെങ്കില്‍ സുശീല്‍ പറഞ്ഞുതരും മറ്റു വിദ്യകള്‍..

kaalidaasan said...

>>>>അവരൊക്കെയും ബൈബിളില്‍ നിന്നായിരുന്നു കൊലപാതക ഉന്‍മാദം കണ്ടെത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞാന്‍ അതു ശരിയായിരിക്കില്ലെ. <<<<


ബിന്‍ ലാദന്‍ മുതല്‍ തടിയന്റവിട നസീര്‍ വരെയുള്ളവര്‍, വായിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കാനുള്ള അര്‍ത്ഥം കിട്ടിയ പൊത്തകം വായിച്ചാണ്, ഭീകരരായതെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഫസ്‌ലിയുടെ നിയന്ത്രണം വിടുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് നല്ലതാണ്. സ്വന്തക്കാരേക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോള്‍ വര്‍ഗ്ഗസ്നേഹമുള്ളവര്‍ അങ്ങനെയാണ്. അത് തുടരുക.>>>>ഇനി ജോര്‍ജു ബുഷും സമീപ ഭാവിയില്‍ ഒരു വിശുദ്ദനാക്കപ്പെടില്ലെന്നു ആരുകണ്ടു. ദശലക്ഷക്കനക്കിനു മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ടുമൂടിയ ആ ഭൂലോക തെമ്മാടിയും ദൈവത്തിണ്റ്റെ വിളിക്കുത്തരം നല്‍കി അതൊക്കെ ചെയ്തെന്നാണല്ലോ പറയുന്നതു.<<<

ഹുസൈന്‍ സാബിതു കേള്‍ക്കണ്ട. ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളയും. ബുഷിനെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കനക്കിനു മുസ്ലിം മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ടുമൂടിയതൊന്നും ബുഷല്ല എന്നാണദ്ദേഹം ആവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദി നിരീശ്വര വാദിയായ ഉപദേശകനാണത്രെ.

ഹുസൈനെ യുദ്ധ ശാസ്ത്രവിഷയത്തില്‍ സുബൈര്‍ പണ്ടെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ബുഷ് വിഷയത്തില്‍ ഫസ്‌ലിയും അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നു.

ബുഷൊക്കെ കൂടി ഇസ്ലാമിക ഭീകരര്‍ ആസനത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച പരിപ്പൊക്കെ അവിടെ വച്ചു തന്നെ വേവിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഭീകരരേക്കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചു. അതിന്റെ അരിശം ബ്ളോഗില്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ നോക്കിയിട്ട് ഫലമില്ല.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

വായില്‍വരുന്ന കോതപ്പാട്ടല്ലാതെ, ഒരു വെളിവും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ബ്ളോഗില്‍ തൂറുന്ന തനിക്കൊക്കെയല്ലെ അങ്കില്‍ സാം ആ പരിപ്പില്‍ നിന്നു ചിലവിനു തരുന്നത്‌.

ഈ ഫസ്ളി ആരാണപ്പാ.. നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനോ .. ??

kaalidaasan said...

>>>ഈ ഫസ്ളി ആരാണപ്പാ.. നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനോ .. ?? <<<

അമ്പതു വയസു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ നിരനിരയായി പത്തു പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി നിറുത്തിയില്ലായിരുന്നോ. അതുങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ ജാരനായിരിക്കാം.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kalidaasan >>> അമ്പതു വയസു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ നിരനിരയായി പത്തു പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി നിറുത്തിയില്ലായിരുന്നോ. അതുങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ ജാരനായിരിക്കാം. <<<


ശരി .. അപ്പോ നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനോ .. ? അതാരാ .. .. ?

കാണുന്നവനെയൊക്കെ ഉറക്കത്തില്‍ ഫസിലി ഫസിലി എന്നു പിറുക്കുന്നതിണ്റ്റെ കാരണം അങ്ങനെ (തണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനെന്നു) വിശ്വസിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നല്ലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു. ?

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍,

ഞാന്‍ ഇട്ട കുത്ത് (fullstop) കാണാന്‍ കഴിയാത്ത, കുതര്‍ക്കത്തിനു വേണ്ടിയും വിഷം ചീറ്റാന്‍ വേണ്ടിയും മാത്രം ബ്ലോഗില്‍ വരുന്ന കാളിദാസന് പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്ന് സ്വയം വായിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യം കാണിച്ചു തരാന്‍ പറ്റുമോ? ജബ്ബാറിന്റെ വിഷം വേണ്ട.

ഞാന്‍ നല്‍കിയ ലിങ്ക് താങ്കള്‍ വായിച്ചോ? അതില്‍ ഒരിടത്തും ചിന്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി പറയുന്നില്ലേ?

ചിന്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി പറയുന്നതിന് പുറമേ, വായിക്കുക എന്ന പദത്തിലൂടെയാന്നു വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അവതിരിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതില്‍ എന്താന്ന് തെറ്റ്? മലയാളം തിരിയാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ?

'വായിക്കുക'യും പഠിക്കുകയും 'ചിന്തിക്കുക'യും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ താങ്കള്‍ പെടാത്തതുകൊണ്ടോ അതോ ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന മാന്യമായ ചര്‍ച്ച കുളമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണോ എന്തിനാണ് താങ്കള്‍ എന്റെ കമന്റുകള്‍ക്ക് മരുപടിയന്ന രൂപേനെ കുറെ വിഷങ്ങള്‍ ഇവിടെ എഴുതിയത്?

കാളിദാസാ, താങ്കള്‍ പറ, താങ്ങള്‍ ആരാണെന്ന്? ആരാണെന്നു പറയാന്‍ ഭയമുണ്ടങ്കില്‍ നിലപാടെങ്കിലും പറ, ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അതോ നിരീശ്വര വാദിയാണോ അതോ യുക്തിവാദിയോ?

കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാനും സുശീലും മെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയാണ് സംവദിക്കുന്നത്.

താങ്കള്‍ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കില്‍: ബൈബിള്‍ വിശ്വാസികള്‍ ആയ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ലോകത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അക്രമങ്ങള്‍ (ലോക'മഹാ'യല്ല'ക്രൂര'യുദ്ധങ്ങള്‍) താങ്കള്‍ക്കു അറിയില്ലാ എന്നുണ്ടോ?

താങ്കള്‍ ഒരു യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വര വാദിയോ യാണെങ്കില്‍: കമ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ ലോകത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അക്രമങ്ങള്‍ (ലോക'മഹാ'യല്ല'ക്രൂര'യുദ്ധങ്ങള്‍) താങ്കള്‍ക്കു അറിയില്ലാ എന്നുണ്ടോ?

വാല്‍കഷ്ണം: നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലികങ്ങളുടെ അകൌണ്ടില്‍ ചേര്‍ത്തു നടത്തപെട്ട സ്പോടനങ്ങള്‍ ആരായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, താങ്കള്‍ ഉച്ചരിച്ച പേരുകളും അത്തരത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. (ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്ന ഇവോന്‍ റിഡ്ലിയോട് ചോദിച്ചാല്‍ മുല്ലാഉമറിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും സത്യം അറിയാന്‍ സാധിക്കും)

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

Abdul Khader EK..

പന്നികള്‍ക്ക്‌ നല്ലതിട്ടുകൊടുത്തിട്ടു വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ. മലംതന്നെ അതിനു പഥ്യം. അതിനാല്‍ കാളിദാസന്‍ എന്ന വരാഹത്തെ മേയാന്‍ വിടുക. അവണ്റ്റെ വിളയാട്ടങ്ങള്‍ സൈബറ്‍ സെര്‍ല്ലിണ്റ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണു. ഇത്രമാത്രം ഇപ്പോല്‍ തല്‍ക്കാലം അറിഞ്ഞാല്‍ മതി. അവന്‍ ഏതു പ്രോക്സി വച്ചു ആടിയാലും അവണ്റ്റെ പരിപ്പു ഉടനെ വരും..

Abdul Khader EK said...

സുശീല്‍ കുമാറിന്റെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ കാളിദാസനോടു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു, എന്റെ കമ്മണ്ടിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം:

"പ്രിയ കാളിദാസാ, ദയവുചെയ്തു അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദു നബിയേയും (സ) തെറിവിളിക്കരുത്.

ഞങ്ങള്‍ 'യഥാര്‍ത്ഥ വിജയം' അതായതു 'ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രീതി' അതോടപ്പം 'മരണ ശേഷം സ്വര്‍ഗ്ഗം' കൊതിക്കുന്നവരായതിനാല്‍, ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെക്കാളും ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്തിനെക്കാളും അല്ലാഹുവിനെയും ഇസാ നബി (അ) അടക്കമുള്ള അവന്‍റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു."

അതിനു മറുപടിയായി കാളിദാസന്‍ എഴുതി:

"അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദു നബിയേയും (സ) എന്തു തെറിയാണു ഞാന്‍ വിളിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു. കാരണം തെറി വിളിച്ചതായി ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നില്ല."
=============

കാളിദാസന്‍, അപ്പൊകലിപ്തോ താങ്കളെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പകരം അപ്പൊകലിപ്തോ യെ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക, അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നബി(സ)യെ ഒന്നും വിളിക്കാതിരിക്കുക.

വിഷമം കൊണ്ട് പറയുകയാണ്‌.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

Abdul Khader EK..

അവന്‍ തെറിപറയുന്നവനെ തെറിവിളിക്കില്ല. അവണ്റ്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും അവനെ തെറിവിളിച്ചാല്‍ അവന്‍ വിളിക്കുന്നവനെയല്ല, സ്വന്തം പിതാവിനെയായിരിക്കും വിളിക്കുക.

Abdul Khader EK said...

അപ്പൊകലിപ്തോ,

താങ്കള്‍ കാളിദാസനുമായി സംവദിക്കാതിരിക്കുക, അയാളോട് മോശമായത് പറയാതിരിക്കുക, താങ്കള്‍ക്ക് പകരം അയാള്‍ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നബിയെയും ചിലപ്പോള്‍ അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയും ചീത്ത വിളിക്കും.

വേണമെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അല്ലെങ്ങില്‍ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും തെറി വിളിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അതോടപ്പം അത്കൊണ്ടൊന്നും ഒരുകാര്യവുമില്ല:-

ഒന്നമതായി: തെറിവിളി ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും അല്ല.

രണ്ടാമതായി: അയാളുടെ ആരെ (മാതാപിതാക്കള്‍ അല്ലെങ്ങില്‍ അവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍, ഭാര്യ, പെണ്മക്കള്‍, അയാളെ) തന്നെ തെറി പറഞ്ഞാലും അല്ലാഹുവിനോ നബി(സ)ക്കോ പകരമാവുകയില്ല.

മൂന്നാമതായി: കാളിദാസന് മ്ലേച്ഛമായ ഈ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ വ്യക്തമായ ഒരു ഗൂഡലക്‌ഷ്യം ഉണ്ട്, അതായതു മാന്യമായ ചര്‍ച്ചയില്‍ / സംവാദത്തില്‍ അന്തിമമായ വിജയം നല്ലവര്‍ക്കായിരിക്കും. ഞാന്‍ പറയുന്ന നല്ലവര്‍ നമ്മുടെ ഇടയില്ലുള്ള എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരുമാണ്, ഇത്തരക്കാര്‍ മരണത്തിന് മുമ്പ് സത്യം അഗീകരിക്കുകയും സജനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്‍ഷാഅല്ലാഹ്. അതിനാല്‍ നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇടപെട്ടു കുളമാക്കുകയാണ് അയാളുടെ ആ ഗൂഡലക്‌ഷ്യം എന്നാണു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.

Abdul Khader EK said...

നാലാമതായി: അയാള്‍ക്ക്‌ (അയാള്‍ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കില്‍) അറിയാം മുസ്ലിങ്ങള്‍ ഈസാ നബി(അ)യെ - അയാളുടെ തെറി ഭാഷണം നിറുത്താന്‍ വേണ്ടീട്ടു പോല്ലും - തെറി വിളിക്കുകയില്ല.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സുഹൃത്തുക്കൾ വിഷയത്തിലേക്കു വന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിപോരാതെവരുമ്പോഴാണ്‌ തെറിവിളികൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്‌ ഓർക്കുക.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ christo :

[യേശുക്രിസ്തുവിണ്റ്റെ യാഗത്തിലും നാമത്തിലും വിശ്വസിച്ച്‌ രക്ഷയിലേക്ക്‌ വരുവാന്‍ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു.]

അച്ചായോ.....
ആലേലൂയ, ആലേലൂയ .......

['വിധി' പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ദര്ശനമാണ്‌.]

ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ്. സെമിറ്റിക് മതവിശ്വാസങ്ങളെ ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളതുതന്നെ. ഒരു ഹൈന്ദവ ദർശനവും ‘വിധി’യെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. Free will നെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു സംഭവം സന്തോഷമുള്ളതായാൽ അത് “ഭാഗ്യം”. അതേ സംഭവം ദുഖത്തെ തരുന്നതായാൽ “വിധി”. ഇത് സാധാരണ മനസ്സുറപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതൊന്നും ദർശനങ്ങളുടെ തലയിൽ കേറ്റിവയ്ക്കല്ലെ.
ആലേലൂയ.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ chethukaran vasu:

[എങ്കിലും ഹിന്ദു മത സങ്കല്‍പങ്ങളിലും പുരണ കഥകളിലും അത്തരം സങ്കല്പങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് .. നമ്മുടെ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്‍ തന്നെ ഉദാഹരണം.]

ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കഥയിൽ നിന്നും എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ. അതോ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ. അതോ ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയെക്കുറിച്ചോ. അതൊ നിഷ്ക്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ. സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നതിനെക്കുറിച്ചോ. ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി.

എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണവസ്തുവായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരിബുദ്ധിമുട്ടു തോന്നുന്നു.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

പ്രിയ സുശീല്‍,
വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചു കമണ്റ്റ്‌ (ഇടുന്നുവെങ്കില്‍) ഇടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വിമര്‍ഷനവും മറ്റാരും ഇവിടെ നടത്തിയതായി കണ്ടില്ല, കാളിദാസനൊഴിച്ചു.

ഒരുതരം കുഴിനഖം ബാധിച്ച വംശീയവെറിയുള്ള അവന്‍ കാണിക്കുന്നതു രഹസ്യഭാഗങ്ങള്‍ മാത്രം ചുരത്താന്‍ നടക്കുന്ന അമ്പട്ടണ്റ്റെ(ഒസാണ്റ്റെ) പണിയാണു. അതിനാല്‍ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പച്ചമനുഷ്യന്‍ എന്ന നിലക്ക്‌ ചിലര്‍ക്ക്‌ പ്രകോപിതരാവാതിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

എത്ര ഉയര്‍ന്ന ആദര്‍ശം മനസ്സിലുള്ളയാളും സ്വന്തം മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ തെറിപറഞ്ഞാല്‍ ചെള്ളയടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. അയാള്‍ക്ക്‌ വിമര്‍ഷിക്കാനുള്ള ഒരവകാശത്തെയും ആരും എതിര്‍ത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിന്ദിക്കാന്‍ ഒരു തെണ്ടിക്കും അവകാശവുമില്ല.


പ്രിയ Abdul Khader EK..

പലപ്പോഴും ഞാന്‍ പരിധിക്കപ്പുറം പോകാതരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടു. പിന്നെ കാളിദാസണ്റ്റെ മേല്‍ ഞാന്‍ അല്‍പം കൂടുതല്‍ സ്വാതന്ത്യ്രം എടുക്കാറുണ്ടു. അതു കാളിക്കും അറിയാം. അതിനുള്ള സ്പേസ്‌ അവന്‍ തന്നെ തരുന്നുണ്ടു. അല്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു. അവണ്റ്റെ കാര്യത്തില്‍ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കൂ.

kaalidaasan said...

>>>>ശരി .. അപ്പോ നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനോ .. ? അതാരാ .. .. ? <<<


ഇതു വരെ മനസിലായില്ലേ? ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും സ്വയം സമപ്പിക്കാന്‍ നടന്ന ആ വ്യക്തിയെ മനസിലായില്ലേ?

kaalidaasan said...

>>>>ഞാന്‍ ഇട്ട കുത്ത് (fullstop) കാണാന്‍ കഴിയാത്ത, കുതര്‍ക്കത്തിനു വേണ്ടിയും വിഷം ചീറ്റാന്‍ വേണ്ടിയും മാത്രം ബ്ലോഗില്‍ വരുന്ന കാളിദാസന് പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്ന് സ്വയം വായിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യം കാണിച്ചു തരാന്‍ പറ്റുമോ? <<<


അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

കുത്തുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മാറില്ല. വായിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാണ്‌ കുര്‍ആന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നതിനിവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. എഴുത്തും വായനയും അറിയാന്‍ വയ്യാത്ത ഒരു നിരക്ഷരനോട് വായിക്കുക എന്നു പറയുന്നതു തന്നെ അസംബന്ധമാണ്. അതറിയാത്ത ശക്തി ദൈവമെന്നു പറയുന്നത് അതിലും വലിയ അസംബന്ധം.

കുര്‍ആനില്‍ നിന്നും സ്വയം വായിച്ചു കണ്ടു പിടിച്ച അസംബന്ധങ്ങള്‍ വളരെയധികം ഞാന്‍ എന്റെ ബ്ളോഗിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവിടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക. ഞാന്‍ പ്രതികരിക്കാം.

kaalidaasan said...

>>>> ഞാന്‍ നല്‍കിയ ലിങ്ക് താങ്കള്‍ വായിച്ചോ? അതില്‍ ഒരിടത്തും ചിന്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി പറയുന്നില്ലേ?
? <<<ചിന്തിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ്. കുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നുമല്ല മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചത്. കുര്‍ആന്‍ താങ്കളുടെ വേദ പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് അതിലപ്പുറം മറ്റൊരു സത്യവും താങ്കള്‍ കാണുന്നില്ല.


ഒരു പക്ഷെ കുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കാം താങ്കളുടെ പൂര്‍വപിതാക്കളായ ഖുറൈഷികള്‍ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല.

kaalidaasan said...

>>>കാളിദാസാ, താങ്കള്‍ പറ, താങ്ങള്‍ ആരാണെന്ന്? ആരാണെന്നു പറയാന്‍ ഭയമുണ്ടങ്കില്‍ നിലപാടെങ്കിലും പറ, ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അതോ നിരീശ്വര വാദിയാണോ അതോ യുക്തിവാദിയോ?
കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാനും സുശീലും മെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയാണ് സംവദിക്കുന്നത്.
>>>>

ഖാദര്‍,

ഞാന്‍ ആരാണെന്നതിനെന്താണു പ്രസക്തി? താങ്കള്‍ അരാണെന്നു ഞാന്‍ അന്വേഷിക്കാറില്ല. താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതുന്ന അഭിപ്രായത്തെയാണു ഞാന്‍ കാണുനതും മനസിലാക്കുന്നതും.

ഒരാള്‍ എഴുത്ന്ന അഭിപ്രയത്തില്‍ നിന്നാണ്, ചിന്തിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവര്‍ അയാളുടെ നിലപാടു മനസിലാക്കുന്നത്. ചിന്തിക്കാന്‍ വേദപുസ്തകം ​പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നു നൂറു വട്ടം ആവര്‍ത്തിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശേഷികൂടി ഉണ്ടാകണം. അല്ലാത്തവര്‍ ചിന്തിച്ചിട്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല.

അപ്പോകലിപ്തോ എന്ന പേരില്‍ എഴുതുന്നയാളുടെ ഫോട്ടൊ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കള്‍ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിലെ യുക്തി എന്താണ്?

kaalidaasan said...

>>>കാളിദാസന്‍, അപ്പൊകലിപ്തോ താങ്കളെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പകരം അപ്പൊകലിപ്തോ യെ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക, അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നബി(സ)യെ ഒന്നും വിളിക്കാതിരിക്കുക..>>>>

ഖാദര്‍,

ഞാന്‍ ആരെ തെറി വിളിച്ചു എന്നാണു താങ്കള്‍ പറയുന്നത്? താങ്കള്‍ ഈ പോസ്റ്റു മുഴുവനും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ചിന്തിക്കാനും വായിക്കാനും കുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന തികച്ചും അപ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്നത് താങ്കളാണ്. അതേക്കുറിച്ചു ഞാനെഴുതിയ കമന്റില്‍ എന്ത് തെറിയാണു താങ്കള്‍ വായിച്ചെടുത്തത്? അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞ അപ്പോയുടെ വാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു തോന്നുനു. അത് ഞാന്‍ ഒന്നുകൂടി പകര്‍ത്താം.

അതാ കാളിദാസന്‍ എന്ന (ബ്ളോഗിലെ) ബിന്‍ലാദണ്റ്റെ മകന്‍ വന്നു. കാളീ നീയും ഈ ബ്ളോഗില്‍ ചെയ്യുന്നതും ബിന്‍ലാദന്‍ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാല്‍ കടുത്ത ഭീകരതയല്ലെ. അതൊക്കെ നീ ബൈബില്‍ വായിച്ചാണു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ നീ സമ്മതിക്കില്ലെ.

നിന്നെക്കാള്‍ ഒരു വൃത്തിക്കെട്ട ഭീകരന്‍ വെബ്‌ ലോകത്താരാ ഉള്ളതു. കാനഡ മുതല്‍ ഉഗാണ്ടവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ക്രിസ്തിയന്‍ ഭീകരരെല്ലാം ബൈബില്‍ വായിച്ചാണു ഉണ്ടായതെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതു സത്യമായിരിക്കില്ലെ. ?

പരിശുദ്ദ ഗ്രിഗറി പോപ്പടക്കമുള്ള ചരിത്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പോപ്പുമാരും ഭീകരരായിരുന്നു. അവരൊക്കെയും ബൈബിളില്‍ നിന്നായിരുന്നു കൊലപാതക ഉന്‍മാദം കണ്ടെത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞാന്‍ അതു ശരിയായിരിക്കില്ലെ.

ഇനി ജോര്‍ജു ബുഷും സമീപ ഭാവിയില്‍ ഒരു വിശുദ്ദനാക്കപ്പെടില്ലെന്നു ആരുകണ്ടു. ദശലക്ഷക്കനക്കിനു മനുഷ്യരെ ബോംബിട്ടുമൂടിയ ആ ഭൂലോക തെമ്മാടിയും ദൈവത്തിണ്റ്റെ വിളിക്കുത്തരം നല്‍കി അതൊക്കെ ചെയ്തെന്നാണല്ലോ പറയുന്നതു.

അതിനാല്‍ ആ പരിപ്പ്‌ നിണ്റ്റെ ആസനത്തില്‍ വച്ചുതന്നെ തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചോ .. ദഹനക്കേടു മാറുന്നില്ലെങ്കില്‍ സുശീല്‍ പറഞ്ഞുതരും മറ്റു വിദ്യകള്‍.


ഇത് കേട്ടപ്പോഴൊന്നും താങ്കള്‍ക്കുണ്ടാകാത്ത ധാര്‍മ്മിക രോഷം ഇപ്പോള്‍ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ ഞാന്‍ അവഗണിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടെ.

താങ്കള്‍ക്കൊക്കെ തോന്നുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു പൊതു വേദിയില്‍ എഴുതിയാല്‍ അതിനു ചിലപ്പോള്‍ മറുപടി വരും. അത് കേള്‍ക്കുമ്പോഴേക്കും കരച്ചില്‍ വരുന്നവര്‍ ഈ സാഹസത്തിനു പോകാതിരിക്കുക. താങ്കളോട് ഞാന്‍ മാന്യമായി തന്നെയല്ലേ പ്രതികരിച്ചത്? അപ്പോക്ക് നിയന്ത്രണം പോകേണ്ട എന്തെങ്കിലും എന്റെ കമന്റില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.

kaalidaasan said...

>>> താങ്കള്‍ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കില്‍: ബൈബിള്‍ വിശ്വാസികള്‍ ആയ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ലോകത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അക്രമങ്ങള്‍ (ലോക'മഹാ'യല്ല'ക്രൂര'യുദ്ധങ്ങള്‍) താങ്കള്‍ക്കു അറിയില്ലാ എന്നുണ്ടോ?

താങ്കള്‍ ഒരു യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വര വാദിയോ യാണെങ്കില്‍: കമ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ ലോകത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അക്രമങ്ങള്‍ (ലോക'മഹാ'യല്ല'ക്രൂര'യുദ്ധങ്ങള്‍) താങ്കള്‍ക്കു അറിയില്ലാ എന്നുണ്ടോ?
>>>>

ഖാദര്‍,

അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാല്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഭീകരതകള്‍ ഇല്ലാതാകുമോ? അതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തില്‍ ചില മുസ്ലിം ഭീകരര്‍ മുസ്ലിം പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ഒരധ്യാപകന്റെ കൈ വെട്ടി എടുത്തതിനു താങ്കള്‍ എന്ത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യും?

മുസ്ലിങ്ങള്‍ ഭീകര പ്രാവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നു എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അപ്പോള്‍ എന്തിനാണ്, മറ്റുള്ളവര്‍ നടത്തുന്ന ക്രൂരത എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്? അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാണോ?
താങ്കള്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലുമില്ലെങ്കിലും കുര്‍ആനില്‍ നിന്നും മൊഹമ്മദിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങള്‍ ലോകം മുഴുവനും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>> കാളിദാസന് മ്ലേച്ഛമായ ഈ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ വ്യക്തമായ ഒരു ഗൂഡലക്‌ഷ്യം ഉണ്ട്, അതായതു മാന്യമായ ചര്‍ച്ചയില്‍ / സംവാദത്തില്‍ അന്തിമമായ വിജയം നല്ലവര്‍ക്കായിരിക്കും. ഞാന്‍ പറയുന്ന നല്ലവര്‍ നമ്മുടെ ഇടയില്ലുള്ള എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരുമാണ്, ഇത്തരക്കാര്‍ മരണത്തിന് മുമ്പ് സത്യം അഗീകരിക്കുകയും സജനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്‍ഷാഅല്ലാഹ്. അതിനാല്‍ നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇടപെട്ടു കുളമാക്കുകയാണ് അയാളുടെ ആ ഗൂഡലക്‌ഷ്യം എന്നാണു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്?>>>>

ഖാദര്‍,

കാളിദാസ്ന്റെ ഗൂഡ ലക്ഷ്യം മനസിലാക്കിയത് നന്നായി. കളിദാസന്‍ എവിടെ എന്തെഴുതിയാലും കാളിദാസന്റെ വീറ്റുകാരെ വരെ തെറി പറയുന്ന അപ്പോയുടെ ഗൂഡ ലക്ഷ്യം കൂടി ഒന്നു പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ ഉപകാരമായിരിക്കും.

നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന ഏതു ചര്‍ച്ചയിലും കുര്‍ആന്‍ വചനങ്ങളുദ്ധരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനിറങ്ങുന്ന താങ്കളേപ്പൊലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഗൂഡ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും അറിയാം എന്നു കൂടി മനസിലാക്കുക.

കാളിദാസ്ന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പറ്റം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍ അലയുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റുകളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ വരെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട്. അവരുടെ നിരയിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ താങ്കളും കയറി നില്‍ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാന്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആരെയും സുഖിപ്പിക്കണമെന്ന് കാളിദാസനു തോന്നുന്നില്ല. കാളിദാസന്‍ എഴുതുന്നത് മ്ളേച്ചമെങ്കില്‍ അതൊക്കെ അവഗണിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്കള്‍ക്കും മറ്റ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍ക്കുമുണ്ട്.

മ്ളേച്ചമെന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം വേലിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തു നില്‍ക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആറു വയസുള്ള പിഞ്ചുകുട്ടിയെ മുതല്‍ അറുപതു വയസുള്ള കിളവികളെ വരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മ്ളേച്ചമാണെന്നു കരുതുന്നതാണെന്റെ സംസ്കാരം. പക്ഷെ അത് ദൈവികമാണെന്നു കരുതുന്നത് താങ്കളുടെ സംസ്കാരം. ഏതാണു മ്ളേച്ചമെന്ന് വായനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ.


ഇതും ഇതിലപ്പുറവും മ്ളേച്ചമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്, മറ്റുള്ളവര്‍ അതൊക്കെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്. മുഖം മോശമായതിന്‌ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിയെ ചീത്തപറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. മോശമായ മുഖം അതുപോലെ അംഗീകരിക്കാന്‍ പഠിക്കുക. എന്തൊക്കെ ഗുണഗണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മൊഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി ചെയ്ത പല പ്രവര്‍ത്തികളും സഭ്യതക്കും സമഷ്ടി സ്നേഹത്തിനും നിരക്കാത്തതാണ്. സമചിത്തതയോടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല്‍ അതൊക്കെ മനസിലാകും.

അരെവിടെ എന്ത് ചര്‍ച്ച ചെയ്താലും ഉടനെ കുര്‍ആന്‍ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭവമാണ്. ഞാനൊക്കെ അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പരസ്യ സംവാദം നടക്കുന്ന വേദികളില്‍ അതൊന്നും കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടു വരാതിരിക്കുക. എന്തിനാണിതുപ്പോലെ പരിഹസിക്കപ്പെടാന്‍ ഇത് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്? ഹുസൈന്‍ നടത്തിയ പരസ്യ സംവാദം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തു വരെ താങ്കളുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ കുര്‍ആനും പൊക്കിപ്പിടിച്ചു വരും. അതേക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായമെഴുതിയാല്‍ ഉടനെ ഇസ്ലാമിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നേ, പ്രവാചകനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നേ എന്നു കരഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പോയേപ്പോലുള്ളവര്‍ അഭിപ്രയമെഴുതുന്നവരുടെ വീട്ടുകാരേപ്പോലും പുലഭ്യം പറയും. ഇതാണൊ തങ്കളെയൊക്കെ താങ്കളുടെ മതം പഠിപ്പിച്ച രീതി?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ,

ബ്ലോഗ് ചർച്ച വിഷയകേന്ദ്രീകൃതമാക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിലെ ഒരു കമന്റുപോലും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

അപ്പോകലിപ്തോയുടെ ശൈലി എത്രത്തോളം മോശമാണെന്നും പ്രകോപനപരമാണെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ഒരു വംശീയമോ ജാതീയമോ ആയ പരാമർശത്തിന്‌ നീതീകരണമാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്ന ഒരു കമന്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു.

വിഷയകേന്ദ്രീകൃതമായി ചർച്ചതുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

@പാര്‍ത്ഥന്‍ said...
സെമിറ്റിക് മതവിശ്വാസങ്ങളെ ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ നോക്കുന്നവർക്ക്സം ഭവിക്കാറുള്ളതുതന്നെ. ഒരു ഹൈന്ദവ ദർശനവും ‘വിധി’യെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല
-------------------------------------------------------------------
അദ്വൈതം ഹൈന്ദവ ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടില്ലേ? അദ്വൈതത്തില്‍ വിധിവിശ്വസത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളില്ലേ?.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...
ഈ ഫ്രീ വിൽ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കണെമെന്ന് മുൻ കൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതും ദൈവം ആകണമല്ലോ
----------------------------------------------------------------------
ഇപ്പറയുന്നതൊക്കെ താങ്കളുടെ ഭാവാന മാത്രമാണ്.ദൈവം സര്‍വ്വജ്ഞാനാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യാരംഭം മുതല്‍ ലോകാന്ത്യം വരെയുള്ള മനുഷ്യന്‍ ഏതൊക്കെ,എങ്ങനെയൊക്കെ,തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയാം,അതൊക്കെ ഏടുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്‍റെ തീരുമാനമാകുന്നത്?!!!

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ സുശീല്‍ കുമാര്‍,

എന്നെ അഭിസംബോധനം ചെയ്ത എല്ലാ കമന്റുകള്‍ക്കും മറുപടി ഏഴുതുക എന്നത് എന്റെ ശീലമല്ല എന്ന് താങ്കള്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നു ധരിക്കട്ടെ, അതിനാല്‍ തന്നെ കാളിദാസന്റെ എല്ലാ കമന്ടുകള്‍ക്കും മറുപടി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ചിലതിനല്ലാം മറുപടി പറയാന്‍ താങ്കള്‍ എനിക്ക് അനുവാദം നല്‍കണം...

ഞാന്‍ ഇത്തരം വേദികളില്‍ വരുന്നന്നു, കൂടുതല്‍ പഠിക്കുവാനും ഞാന്‍ പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഷയര്‍ ചെയ്യുവാനുമാണ്, അതിനാല്‍ തന്നെ ഞാന്‍ ഖുര്‍ആനിനെ പ്രതിപാദിക്കും:

എല്ലാവരും വിജയം വരിക്കണം എന്ന അതിയായ ഗുണകാംക്ഷയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സന്മാര്‍ഗ്ഗം പ്രാപ്പിച്ചാല്‍ അതുകൊണ്ടു എനിക്ക് ഭൌതികമായി ഒരു നേട്ടവുമില്ല എന്നത് നിങ്ങള്‍ക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ.

നാം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നത് ആര്‍ക്കും നിഷേധിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളില്‍ ആരും ഏതു നിമിഷവും മരണപ്പെട്ടെക്കാം, അതിനാല്‍ ഞാന്‍ മനസില്ലാക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന മരണാനന്തരം വീണ്ടും ഒരു ജീവിതമെന്ന ഒരു സത്യം എല്ലാ സഹോദരന്‍മാരെയും അറിയിക്കണം എന്ന അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം.

നന്മ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് താങ്കളുടെ അനുവാദത്തിനു കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു.

നന്ദന said...

സുശീൽ വളരെ മുമ്പ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ലത്തീഫിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, അന്ന് ലത്തീഫ് ഉറുണ്ട്കളിച്ചും ആരോപണങ്ങൾ നടത്തിയും ഓളിച്ചോടീ. എന്തിന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെയൊരു സൃഷ്ടിപ്പ്.

ചർച്ച നടക്കുമോ?

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ :

[അദ്വൈതം ഹൈന്ദവ ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടില്ലേ? അദ്വൈതത്തില്‍ വിധിവിശ്വസത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളില്ലേ?.
---------------------
സഹോദരാ,
അദ്ദ്വൈതം എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ രണ്ടല്ലാത്തത് എന്നാണ്. അത് ഒരിക്കലും ‘ഏകം’ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്. ഉദാ: സുഖം-ദുഃഖം,തെറ്റും-ശരിയും, പുണ്യവും-പാപവും, സ്വർഗ്ഗവും-നരകവും ഒന്നും അദ്വൈതത്തിന്റെ ആത്മീയതലത്തിൽ വരുന്നില്ല.
ഇത് മനസ്സിലായിവരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഋഷിമാർ ചിലതെല്ലാം എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

കഠോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെആ‍ഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു:
“ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത, പ്രാപ്യവരാന്നിബോധത” (ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് യോഗ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ബോധമാർജ്ജിക്കൂ).


“ഹൈന്ദവത ധർമ്മവും ദർശനവും“ – എം.എം.അക്ബർ, “ദേവദർശനം“ – ശിഹാബുദ്ദീൻ ആരാബ്രം, “ബ്രഹ്മസൂത്രം ദ്വൈതമോ അദ്ദ്വൈതമോ” – എൻ.എം.ഹുസ്സൈൻ എന്നിവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനായില്ലെങ്കിലെ അത്ഭുതമുള്ളൂ.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:
"വായിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാണ്‌ കുര്‍ആന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നതിനിവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. എഴുത്തും വായനയും അറിയാന്‍ വയ്യാത്ത ഒരു നിരക്ഷരനോട് വായിക്കുക എന്നു പറയുന്നതു തന്നെ അസംബന്ധമാണ്. അതറിയാത്ത ശക്തി ദൈവമെന്നു പറയുന്നത് അതിലും വലിയ അസംബന്ധം."
---------------------
കാളിദാസന്റെ ഈ വാക്കുകളില്‍ നിന്ന് കാളിദാസനു ചരിത്രം അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാന്‍ പറയൂ, തീര്‍ച്ചയായും എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരു നിരക്ഷരന്‍ തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദു നബി(സ) (ബൈബിളിലും വരാന്‍ പോകുന്ന നിരക്ഷരനായ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ കേട്ട് അറിവ്) എന്നത് സത്യമാണ്, അത് ഖുര്‍ആന്‍ അഭിമാന പൂര്‍വം എടുത്തു പറയുന്നു, ഞാന്‍ അതിനെ പൂര്‍ണ്ണമായി അഗീകരിക്കുന്നു.

വായിക്കുക :

- എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത പ്രവാചകനിലൂടെ അറുനൂറ് പേജുകളുള്ള ഒരു ബ്രിഹത്ത്ഗ്രന്ഥം അവതീര്‍ണ്ണമായത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്‍റെ കഴിവ്.

- നബി(സ) ബൈബില്‍നിന്നും മറ്റും കോപ്പിയടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ നബി(സ)ക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ ആകണം, അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ അല്ലാഹു നബിയോട് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ താങ്കള്‍ക്ക് അസംബന്ധം എന്ന് വിളിക്കാന്‍ പറ്റില്ല.

- ഖുര്‍ആനിന്റെ അഭിസംബോധനത്തില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നന്നു അത് എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും വേണ്ടി - പ്രവാചകനിലൂടെ - അല്ലാഹു ഇറക്കിയതാണ് എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം വായിക്കാന്‍ പറഞ്ഞതില്‍ ഒരു അസംബന്ധവും ഇല്ല, വായിക്കാന്‍ അറിയുന്നവര്‍ക്ക് വായിക്കാം, വായിക്കാന്‍ അറിയത്തവര്‍ക്ക് കഴിയുമെങ്കില്‍ വായിക്കാന്‍ പഠിച്ചു വായിക്കാം, അതിനും സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് മറ്റുള്ളവര്‍ വായിക്കുന്നത് കേള്‍ക്കാം.

- പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മുഹമ്മദു നബി(സ)യിലൂടെ അവതീര്‍ണമായ ഖുര്‍ആന്‍ ഇന്നും ഒരു മാറ്റ തിരുത്തലുകള്‍ക്കും വിധേയമാവാതെ കോടികണക്കിനു കോപികളായി ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു, ബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ക്ക് ഇതില്‍ ഒരു ദ്രിഷ്ടാന്തവും ഇല്ലേ!

- നാല്‍പതാം വയസില്‍ നബി(സ)ക്ക് അവതീര്‍ണമായി തുടങ്ങിയ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ കൊണ്ട് ഒന്നും മല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാടന്‍ സമൂഹത്തെ, തന്റെ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സില്‍ ബാക്കിയുള്ള, ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഉന്നതിയില്‍ എത്തിച്ചു,
=====================
കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:
കുര്‍ആനില്‍ നിന്നും സ്വയം വായിച്ചു കണ്ടു പിടിച്ച അസംബന്ധങ്ങള്‍ വളരെയധികം ഞാന്‍ എന്റെ ബ്ളോഗിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവിടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക. ഞാന്‍ പ്രതികരിക്കാം.
------------------------------
ഒന്ന് രണ്ടണ്ണം ഇവിടെ പേസ്റ്റു ചെയ്യുക. എന്റെ നിബന്ധന ഒന്ന് കൂടി ആവര്‍ത്തിക്കട്ടെ: പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്ന് സ്വയം വായിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യം കാണിച്ചു തരിക, ജബ്ബാറിന്റെ വിഷം വേണ്ട, അതേപോലെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദരിച്ചത് പോയി നോക്കി കൊണ്ട് വരരുത്, താങ്കള്‍ സ്വയം കണ്ടു പിടിക്കുക, ഹാജരാക്കുക.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:
ചിന്തിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ്. കുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നുമല്ല മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചത്. കുര്‍ആന്‍ താങ്കളുടെ വേദ പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് അതിലപ്പുറം മറ്റൊരു സത്യവും താങ്കള്‍ കാണുന്നില്ല.

---------------------------

വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള എല്ലാവരും വേണ്ടവിധം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് വാദമുണ്ടോ?

എത്രയത്ര എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സൈന്റിസ്റ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ മനുഷ്യര്‍ സ്വന്തം കൈകള്‍ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു, ഇവരല്ലാം നല്ലരീതിയില്‍ ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ ആണെങ്കില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം അവരില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാവതല്ല.

==============================
കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:
ഒരു പക്ഷെ കുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കാം താങ്കളുടെ പൂര്‍വപിതാക്കളായ ഖുറൈഷികള്‍ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല.

-------------------------------

ഏതായാലും എന്നെ പോലുള്ളവര്‍ക്ക് പറയാനെങ്കിലും മനുഷ്യരായ പൂര്‍വപിതാക്കള്‍ ഉണ്ടല്ലോ, താങ്കളെ പോലുള്ളവരുടെ പൂര്‍വികരെ കണ്ടെത്താന്‍ ഇപ്പഴും പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മുമ്പത്തെ അറിവ് വെച്ച് അവര്‍ കുരങ്ങന്മാര്‍ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോള്‍ അത് വിട്ടു, ഡി.എന്‍.എ കളും ഫോസിലുകളും മായി ഓടിനടക്കുകയാണു വല്ല ജന്തുകളെയും (പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തോട് കടപ്പാട്) പിടിച്ചു പൂര്‍വികര്‍ ആക്കാന്‍.

==================================

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:

ഖാദര്‍,

ഞാന്‍ ആരാണെന്നതിനെന്താണു പ്രസക്തി? താങ്കള്‍ അരാണെന്നു ഞാന്‍ അന്വേഷിക്കാറില്ല. താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതുന്ന അഭിപ്രായത്തെയാണു ഞാന്‍ കാണുനതും മനസിലാക്കുന്നതും.

--------------------------------

വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവര്‍ക്ക് അറിയാം അതിന്റെ പ്രസക്തി, വ്യക്തിത്വം കാണിക്കാത്ത താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതുന്ന അഭിപ്രായം എനിക്ക് മുഖവിലക്കെടുക്കാനാവില്ല, ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകളില്‍ കയറികൂടി നബിയെയും മറ്റും തെറിവിളിച്ചു ചര്‍ച്ച കുളമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍ എന്നു ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയാല്‍ തെറ്റാവില്ല.

===============

കാളിദാസന്‍:

അപ്പോകലിപ്തോ എന്ന പേരില്‍ എഴുതുന്നയാളുടെ ഫോട്ടൊ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കള്‍ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിലെ യുക്തി എന്താണ്?

----------------------------------------

വ്യക്തിത്വം ഹൈഡ്‌ ചെയ്ത ഒരാള്‍ വ്യക്തിത്വം ഹൈഡ്‌ ചെയ്ത വേറെഒരാളെ അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ എന്ത് തെറി വിളിചാലും എനിക്ക് അവരുടെ ഐടെന്റിറ്റി ചോദികേണ്ടതായില്ല, പക്ഷെ താങ്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ നബിയെയാണ് ഉന്നം വെക്കുന്നത്, ബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാനാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

"ഇപ്പറയുന്നതൊക്കെ താങ്കളുടെ ഭാവാന മാത്രമാണ്.ദൈവം സര്‍വ്വജ്ഞാനാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യാരംഭം മുതല്‍ ലോകാന്ത്യം വരെയുള്ള മനുഷ്യന്‍ ഏതൊക്കെ,എങ്ങനെയൊക്കെ,തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയാം,അതൊക്കെ ഏടുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്‍റെ തീരുമാനമാകുന്നത്?!!!"

>>>> അത് എന്റെ ഭാവനയാകട്ടെ, താങ്കളുടെ ഭാവനയെന്താണ്‌? അതൊക്കെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിനറിയാം, ഏതൊക്കെ,എങ്ങനെയൊക്കെ,തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയാം,അതൊക്കെ ഏടുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

അതായത് ഈ തീരുമാനത്തിലൊന്നും ദൈവത്തിനൊരു പങ്കുമില്ലെന്നർത്ഥം. മൂപ്പര്‌ അവിടെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചശേഷം മിണ്ടാതിരുക്കുകയാണ്‌. പ്രപഞ്ചാരംഭത്തിൽ 'ഏടിൽ എഴുതിവെച്ച'തിന്‌ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ ദൈവത്തിനാകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല. എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും നോക്കിനിന്നുകൊള്ളും. ദൈവം നിസ്സംഗനാണ്‌. പ്രപഞ്ചം അനാഥമാണ്‌. അതുതന്നെയല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത്?

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:
ഖാദര്‍,
ഞാന്‍ ആരെ തെറി വിളിച്ചു എന്നാണു താങ്കള്‍ പറയുന്നത്? താങ്കള്‍ ഈ പോസ്റ്റു മുഴുവനും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

-------------------------------

ഇതിനു ഞാന്‍ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല, വായനക്കാര്‍ വായിച്ചു വിലയിരുത്തട്ടെ.

=======================

കാളിദാസന്‍:

ചിന്തിക്കാനും വായിക്കാനും കുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന തികച്ചും അപ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്നത് താങ്കളാണ്.

---------------------------------

സുശീല്‍ കുമാര്‍ എഴുതി (February 20, 2011 10:18 PM): "................ ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ ഉന്നയിച്ച ‘അമൂർത്തവും പ്രപഞ്ചാതീതവുമായ’ ദൈവം ഖുർ ആനിലെ വ്യക്തിസ്വരൂപനും സ്വജനപക്ഷപാതിയും, തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, തന്നെമാത്രം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുപോയാൽ നരകത്തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പനാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ വാദം. .........."

ഇതിനു മറുപടിയായി, ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ദൈവമല്ല ഖുര്‍ആനിലെ ദൈവമെന്നും അത് ചിന്തിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി മനുഷ്യനെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതെന്നും മനസിലാക്കി കൊടുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ താങ്കള്‍ പ്രതിപാദിച്ച ആ കമണ്ട് ഇട്ടതു.

കമന്റുകള്‍ (സുശീലന്ടെത് പോലും) മുഴുവന്‍ വായിക്കാതെ ഖുര്‍ആന്‍ എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും ഖുര്‍ആനെ തെറിവിളിക്കാന്‍ ചാടി പുറപ്പെടുകയല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യാം.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:

.......... അതേക്കുറിച്ചു ഞാനെഴുതിയ കമന്റില്‍ എന്ത് തെറിയാണു താങ്കള്‍ വായിച്ചെടുത്തത്? അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞ അപ്പോയുടെ വാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു തോന്നുനു. അത് ഞാന്‍ ഒന്നുകൂടി പകര്‍ത്താം.

---------------------------------

ഖുര്‍ആനിനെ കുറിച്ച് താങ്കള്‍ നടത്തിയ ഈ > ഈ ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും, മൊല്ലാ ഒമറും, തടിയന്റവിട നസീറും മറ്റ് കക്കത്തൊള്ളായിരം ഇസ്ലാമിക ഭീകരരും ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെയല്ലേ വായിച്ചു പഠിച്ച് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരെ ബോംബ് വച്ചൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്. അവര്‍ക്കൊക്കെ ഭീകര ചിന്തകള്‍ നല്‍കിയ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭീകരരാകാന്‍ വേണ്ടിയാണോ? < പരാമര്‍ശം അല്ലെ അപ്പൊകലിപ്തോയെ പ്രകോപ്പിച്ചത്.

താങ്കളുടെ ഈ വരികള്‍ വരുന്നതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ വായിച്ചുനോക്കൂ, താങ്കളുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ കമന്റുകള്‍ ആണോ ചര്‍ച്ചയെ വികലമാകിയത്?

==================================

കാളിദാസന്‍:

ഇത് കേട്ടപ്പോഴൊന്നും താങ്കള്‍ക്കുണ്ടാകാത്ത ധാര്‍മ്മിക രോഷം ഇപ്പോള്‍ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ ഞാന്‍ അവഗണിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടെ.

-----------------------------------

എല്ലാ കമന്റുകളും വായിക്കാത്തതിന്റെ കുഴാപ്പമാണ് താങ്കള്‍ക്ക്, ഞാന്‍ അപ്പൊകലിപ്തോ യോടും എന്റെ അമര്‍ഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

==========================

കാളിദാസന്‍:

താങ്കള്‍ക്കൊക്കെ തോന്നുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു പൊതു വേദിയില്‍ എഴുതിയാല്‍ അതിനു ചിലപ്പോള്‍ മറുപടി വരും. അത് കേള്‍ക്കുമ്പോഴേക്കും കരച്ചില്‍ വരുന്നവര്‍ ഈ സാഹസത്തിനു പോകാതിരിക്കുക. താങ്കളോട് ഞാന്‍ മാന്യമായി തന്നെയല്ലേ പ്രതികരിച്ചത്? അപ്പോക്ക് നിയന്ത്രണം പോകേണ്ട എന്തെങ്കിലും എന്റെ കമന്റില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.

-----------------------------------

എന്നെ ഈ പൊതു വേദിയില്‍ നിന്ന് അകറ്റാനാണ് താങ്കളുടെ ഉദ്ദ്യമമെങ്കില്‍ അതിനു താങ്കള്‍ക്ക് നബിയെ തെറി വിളിക്കാതെ വേറെ ഏതെന്കിലും വഴികള്‍ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ?

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:

ഖാദര്‍,

അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാല്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഭീകരതകള്‍ ഇല്ലാതാകുമോ? അതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തില്‍ ചില മുസ്ലിം ഭീകരര്‍ മുസ്ലിം പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ഒരധ്യാപകന്റെ കൈ വെട്ടി എടുത്തതിനു താങ്കള്‍ എന്ത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യും?

---------------------------------------------

ഭീകരതകള്‍ , ക്രൂരതകള്‍ , അക്രമങ്ങള്‍ , ഇത്തരം സംഗതികള്‍ക്ക് മതം ഇല്ല മനുഷ്യത്വവും ഇല്ല എന്നതെല്ലേ സത്യം, പിന്നെ എന്തിനാണ് അത്തരം സംഗതികളെ താങ്കള്‍ ഖുര്‍ആനുമായും ഇസ്ലാമുമായും മെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടുന്നത്?

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യഥാര്‍ത്ഥ ഭീകരര്‍ ആരെന്നു നാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു, മീഡിയ ലോകം അവകള്‍ എല്ലാം ആരുടെ അകൌണ്ടില്‍ ആയിരുന്നു അത് വരവ് വച്ചത്? താങ്കളും അതുതനെ ചെയ്യുന്നു, സത്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും പുലര്‍ത്താതെ.

ആ അധ്യാപകന്‍ ചെയ്തത് മഹാ നെറികേടാണ്, താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ അത് കാണില്ല, കൈ വെട്ടിയതും പാതകം തന്നെ, എനിക്ക് അതിനു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരന്മാര്‍ ആ തെമ്മാടി യായ അധ്യാപകന് രക്തം നല്‍കി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില്‍ ചെയ്യപെട്ട ആ പാതകത്തിനു തങ്ങളാല്‍ ആവും വിധം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said..
അതായത് ഈ തീരുമാനത്തിലൊന്നും ദൈവത്തിനൊരു പങ്കുമില്ലെന്നർത്ഥം.
മൂപ്പര്‌ അവിടെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചശേഷം മിണ്ടാതിരുക്കുകയാണ്‌. പ്രപഞ്ചാരംഭത്തിൽ 'ഏടിൽ എഴുതിവെച്ച'തിന്‌ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ ദൈവത്തിനാകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല. എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും നോക്കിനിന്നുകൊള്ളും. ദൈവം നിസ്സംഗനാണ്‌. പ്രപഞ്ചം അനാഥമാണ്‌. അതുതന്നെയല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത്?
--------------------------------------------------------------
ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said..
ഇപ്പറയുന്നതൊക്കെ താങ്കളുടെ ഭാവാന മാത്രമാണ്.ദൈവം സര്‍വ്വജ്ഞാനാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യാരംഭം മുതല്‍ ലോകാന്ത്യം വരെയുള്ള മനുഷ്യന്‍ [ഏതൊക്കെ,എങ്ങനെയൊക്കെ,"തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന്" പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയാം],അതൊക്കെ ഏടുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്‍റെ തീരുമാനമാകുന്നത്?!!!

[ഏതൊക്കെ,എങ്ങനെയൊക്കെ,തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയാം].....അതെ ഈ അറിവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദൈവം പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ ഓരോന്നിനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്ത് അതൊക്കെയും ഏടുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പിന്നീട് ആ രേഖ തിരുത്തണമെങ്കില്‍ ഭാവിയില്‍ മനുഷ്യന്‍റെ "തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍" മാറ്റം വരണം അതൊരിക്കലും സംഭാവിക്കില്ലല്ലോ കാരണം സര്‍വ്വജ്ഞാനായ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അറിവ്‌ തെറ്റുകയില്ലല്ലോ.ഇവിടെ പറയുന്ന "തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ‌" തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ കര്‍മ്മങ്ങളാണ്‌‌.മനുഷ്യ വിധിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകകങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം മനുഷ്യരുടെ കര്മാമാങ്ങളാണ്‌.അതായത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഭാവിയില്‍ ചെയ്യുന്ന കര്‍മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധികര്‍ത്താവ്‌ പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ വിധികുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്,ഭൂതവും ഭാവിയുമറിയുന്ന സര്‍വ്വജ്ഞാനായ അല്ലാഹുവിന് അത് പ്രയാസമില്ലല്ലോ.ഇസ്ലാമിലെ വിധിവിശ്വസം കമെന്റിലൂടെയൊന്നും വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.വിധിവിശ്വസം മനസ്സിലാവണമെങ്കില്‍ ഇസ്ലാമിലെ ചില തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ധാരണ വേണം.ചില ഇസ്ലാം വിമര്‍ശകര്‍ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ നന്നായി പഠിക്കാറുണ്ട് ...ഞാന്‍ പുതിയ ആളായത് കൊണ്ട് താങ്കളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല.
അവിടെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചശേഷം മിണ്ടാതിരുക്കുകയാണ്‌............ദൈവം നിസ്സംഗനാണ്‌...ഇവിടെ നിസ്സംഗന്‍ എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് "നിര്‍ഗുണന്‍"...എന്നാണോ?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

അമേരിക്ക ഇറാക്കിനുമേൽ ബോംബുകൾ വർഷിച്ച് നിരപരാധയോകളെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ദൃക്സാക്ഷിയായി നിന്ന നിസ്സംഗനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ(ഉണ്ടെങ്കിൽ) ആ ദൈവത്തിന്‌ നിർഗുണൻ എന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വിശേഷണം വേറേയുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം കുട്ടീ, താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരൂ.

ഏടിൽ എഴുതിവെച്ചതൊന്നും മനുഷ്യന്‌ മാറ്റാൻ കഴിയിലെന്നിരിക്കെ എന്തിന്‌ പ്രാർത്ഥിച്ചു സമയ കളയണം?

kaalidaasan said...

>>>>കാളിദാസന്റെ ഈ വാക്കുകളില്‍ നിന്ന് കാളിദാസനു ചരിത്രം അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാന്‍ പറയൂ, തീര്‍ച്ചയായും എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരു നിരക്ഷരന്‍ തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദു നബി(സ) (ബൈബിളിലും വരാന്‍ പോകുന്ന നിരക്ഷരനായ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ കേട്ട് അറിവ്) എന്നത് സത്യമാണ്, അത് ഖുര്‍ആന്‍ അഭിമാന പൂര്‍വം എടുത്തു പറയുന്നു, ഞാന്‍ അതിനെ പൂര്‍ണ്ണമായി അഗീകരിക്കുന്നു.<<<<


ഖാദര്‍,

ഖാദര്‍ ഹുസൈന്റെ ശൈലി കടം കൊണ്ടത് നന്നായി. അദേഹത്തോട് സംവദിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും ഒന്നുമറിയില്ല എന്നതാണദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതു നിലപാടാണെന്ന് ഇപ്പോള്‍ എനിക്കു മനസിലായി.


വായിച്ചു ചിന്തിച്ച് മനസിലാക്കുക എന്ന കുര്‍ആന്‍ അഹ്വാനത്തിനെതിരല്ലേ കാദറേ ഈ കേട്ടറിവ് വിശ്വസിക്കുന്നത്?

കളിദാസനു ചരിത്രമറിയുമോ എന്നതും മൊഹമ്മദ് നിരക്ഷരനായിരുന്നു എന്നതും തമ്മില്‍ എന്താണു ബന്ധം? മൊഹമ്മദിനെ നിരക്ഷരനായി ഇരുത്തിയാല്‍ അദ്ദേഹം പടച്ച കുര്‍ആന്‍ അള്ളാ ഇറക്കിയതാണെന്നു പറഞ്ഞു പരത്താം എന്ന് മുസ്ലിങ്ങള്‍ കരുതുന്നു.

താങ്കളതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചോളൂ. പക്ഷെ മൊഹമ്മദ് നിരക്ഷരനായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാക്കു മാത്രം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തിയെ ദൈവമെന്ന് സുബോധമുള്ള ആരും വിളിക്കില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>- നാല്‍പതാം വയസില്‍ നബി(സ)ക്ക് അവതീര്‍ണമായി തുടങ്ങിയ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ കൊണ്ട് ഒന്നും മല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാടന്‍ സമൂഹത്തെ, തന്റെ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സില്‍ ബാക്കിയുള്ള, ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഉന്നതിയില്‍ എത്തിച്ചു, .<<<<


ഖാദര്‍,

ഉന്നതി അളക്കുന്നത് താഴെ നിന്നാണെങ്കില്‍ ‍ താങ്കളീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്റെ പുസ്തകം ചിന്തക്കാന്‍ പറഞ്ഞ് എന്നു ഉരുവിട്ടതുകൊണ്ടായില്ല. അതിനുള്ള കഴിവു കൂടി വേണം.

മൊഹമ്മദ് അറബികളെ ഒരുന്നതിയിലും എത്തിച്ചില്ല . അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം ഖലീഫമാരായ നാലു പേരെയും കൂടെയുള്ളവര്‍ തന്നെ വധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ഒരു സമൂഹവും ഭരണാധികാരികളെ നിരനിരയായി വധിക്കില്ല. അധപതിച്ച സമൂഹം മാത്രമേ അതു ചെയ്യൂ. നാലാം ഖലീഫ മൊഹമ്മദിന്റെ മരുകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു മൊഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടഭാര്യ അയിശ. എന്തൊരുന്നതി പ്രാപിച്ച സമൂഹമായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ നയിച്ച അറബികള്‍.


ഇസ്ലാമിക സാമ്ര്യാജ്യം ഉന്നതി പ്രാപിച്ചത് മൊഹമ്മദു മരിച്ച് രണ്ടു നൂറ്റണ്ടു കഴിഞ്ഞുണ്ടായ Mutazilah കാലഘട്ടത്തിലെ liberal ആയ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു. അത് ഒരു രാജകുടുംബം സംഭാവന ചെയ്ത ഇറാക്കിലെ ബാഗ്ദാദിലുണ്ടായ പുരോഗതിയുമായിരുന്നു.

ഉന്നതി ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സമൂഹമുണ്ട് ഇസ്ലാമില്‍ ഇന്ന്?

kaalidaasan said...

>>>>- വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള എല്ലാവരും വേണ്ടവിധം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് വാദമുണ്ടോ?

എത്രയത്ര എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സൈന്റിസ്റ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ മനുഷ്യര്‍ സ്വന്തം കൈകള്‍ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു, ഇവരല്ലാം നല്ലരീതിയില്‍ ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ ആണെങ്കില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം അവരില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാവതല്ല., .<<<<ഖാദര്‍,

വേണ്ട വിധമാണോ വേണ്ടാത്ത വിധമാണോ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നതിനെന്താണു പ്രസക്തി? ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.
കുര്‍ആന്‍ വായിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ പേരുടെ പേരുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞല്ലോ. ബിന്‍ ലാദന്‍, മൊല്ല ഉമര്‍, അയത്തൊള്ള ഖൊമേനി, സവാഹിരി, തടിയന്റവിട നസീര്, മദനി തുടങ്ങി ഇപ്പോള്‍ തിരുനബിയുടെ തിരുകേശം വണങ്ങാന്‍ 40 കോടിയുടെ പള്ളി പണിയുന്ന കാന്തപുരം വരെയുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കുര്‍ആന്‍ വായിച്ച് വേണ്ട വിധം ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് ഇവരൊക്കെ ഇവ്വിധമായെങ്കില്‍ ആ പുസ്ത്കത്തിനു കര്യമായ എന്തോ തകരാറുണ്ട്.

രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യതയാണ്. അതൊരു തരത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കില്ല. ഇനി കാന്തപുരം എന്ന മുസ്ലിമും കൂടെയുള്ളവരുമൊരു തലമുടി ആരാധിക്കുന്നത് താങ്കള്‍ക്കൊക്കെ അടുത്തു തന്നെ കാണാം.

ഒരു രൂപത്തെയും ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നു വീമ്പു പറയുന്ന ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും ചെയ്യുന്ന ഉപദ്രവം ഏതായാലും രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ ചെയ്യുന്നില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>- വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവര്‍ക്ക് അറിയാം അതിന്റെ പ്രസക്തി, വ്യക്തിത്വം കാണിക്കാത്ത താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതുന്ന അഭിപ്രായം എനിക്ക് മുഖവിലക്കെടുക്കാനാവില്ല, ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകളില്‍ കയറികൂടി നബിയെയും മറ്റും തെറിവിളിച്ചു ചര്‍ച്ച കുളമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍ എന്നു ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയാല്‍ തെറ്റാവില്ല.
., .<<<<ഖാദര്‍,

ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് മുഖവിലക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിലക്കോ എടുക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം ​എഴുതാന്‍ എനിക്കാരുടെയും അനുവാദവും ആവശ്യമില്ല. ഈ ബ്ളോഗിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ സുശീല്‍ കുമാര്‍ അനുവദിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാന്‍ അത് എഴുതും.

മൊഹമ്മദിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും വിമര്‍ശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്കള്‍ക്ക് എന്തു ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമെന്നു കാണട്ടേ.

kaalidaasan said...

>>>>- വ്യക്തിത്വം ഹൈഡ്‌ ചെയ്ത ഒരാള്‍ വ്യക്തിത്വം ഹൈഡ്‌ ചെയ്ത വേറെഒരാളെ അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ എന്ത് തെറി വിളിചാലും എനിക്ക് അവരുടെ ഐടെന്റിറ്റി ചോദികേണ്ടതായില്ല, പക്ഷെ താങ്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ നബിയെയാണ് ഉന്നം വെക്കുന്നത്, ബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാനാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം., .<<<<


ഖാദര്‍,

താങ്കളുടെ നബിയെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ വ്യക്തിത്വം തുറന്നു കാണിക്കണമെന്ന് ഇന്‍ഡ്യന്‍ പീനല്‍ കോഡില്‍ വ്യവസ്ഥയില്ല. ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത് ശരിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തുമല്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ അതുകൂടി തിരിച്ചറിയും.

kaalidaasan said...

>>>>- ഇതിനു മറുപടിയായി, ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ദൈവമല്ല ഖുര്‍ആനിലെ ദൈവമെന്നും അത് ചിന്തിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി മനുഷ്യനെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതെന്നും മനസിലാക്കി കൊടുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ താങ്കള്‍ പ്രതിപാദിച്ച ആ കമണ്ട് ഇട്ടതു. .<<<<


ഖാദര്‍,

ആ പരാമര്‍ശത്തിനുള്ള മറുപടി, ഇതുപോലെ കുര്‍ആനിലെ ദൈവം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു തെളിയിക്കുകയാണ്. അതിനു ചിന്തയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

സുശീല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ്‌ കുര്‍ആന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം. കുര്‍ആന്‍ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പകുതി ഭാഗം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും അനുസരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന, തന്നെമാത്രം എല്ലാവരും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുപോയാല്‍ നരകത്തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പനാണെന്നു ന്തെളിയിക്കുന്നു. കുര്‍ആന്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള വായനാശേഷിയുള്ള ഏത് മനുഷ്യനുമത് ബോധ്യമാകും. നിരക്ഷരര്‍ വായിച്ചാല്‍ മറ്റ് പലതും മനസിലാക്കിയേക്കും.

ചിന്തശേഷിയുള്ള ആളുകള്‍ ഈ അല്‍പ്പനെ ഒരു ദൈവമായി കാണില്ല. ഭീകരരൂപിയായേ കരുതൂ.അമൂര്‍ത്തവും പ്രപഞ്ചാതീതവുമായ’ ഒരു ദൈവവും ഇതുപോലെ അല്‍പ്പത്തരം പറയില്ല.

സുശീല്‍ കുമാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു.

kaalidaasan said...

>>>>- ഖുര്‍ആനിനെ കുറിച്ച് താങ്കള്‍ നടത്തിയ ഈ > ഈ ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും, മൊല്ലാ ഒമറും, തടിയന്റവിട നസീറും മറ്റ് കക്കത്തൊള്ളായിരം ഇസ്ലാമിക ഭീകരരും ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെയല്ലേ വായിച്ചു പഠിച്ച് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരെ ബോംബ് വച്ചൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്. അവര്‍ക്കൊക്കെ ഭീകര ചിന്തകള്‍ നല്‍കിയ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭീകരരാകാന്‍ വേണ്ടിയാണോ? < പരാമര്‍ശം അല്ലെ അപ്പൊകലിപ്തോയെ പ്രകോപ്പിച്ചത്.

താങ്കളുടെ ഈ വരികള്‍ വരുന്നതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ വായിച്ചുനോക്കൂ, താങ്കളുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ കമന്റുകള്‍ ആണോ ചര്‍ച്ചയെ വികലമാകിയത്? .<<<<ഖാദര്‍,


അതിനു മുന്നേ സുശീള്‍ കുമാര്‍ എഴുതിയത് ഇതാണ്.


ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ ഉന്നയിച്ച ‘അമൂർത്തവും പ്രപഞ്ചാതീതവുമായ’ ദൈവം ഖുർ ആനിലെ വ്യക്തിസ്വരൂപനും സ്വജനപക്ഷപാതിയും, തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, തന്നെമാത്രം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുപോയാൽ നരകത്തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പനാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ വാദം. .........."

അപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ അള്ളാ ഒരു അല്‍പ്പന്‍ തന്നെയാണല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോകലിപ്തോക്കതില്‍ യാതൊരു എതിര്‍പ്പുമില്ലാതിരുന്നത്. അത് ഞാന്‍ മനസിലക്കിയിരുന്നില്ല. അള്ളായെ അല്‍പ്പനെന്നു വിളിച്ചാലും നിങ്ങള്‍ക്ക് പരാതിയില്ല. പക്ഷെ മൊഹമ്മദിനെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ സര്‍വ്വ നിയന്ത്രണവും വിടും. ഞാന്‍ പലയിടത്തും എഴുതിയത് ഇവിടെ ആവര്‍ത്തിക്കട്ടേ. താങ്കളേപ്പൊലുള്ളവര്‍ക്ക് അള്ളായെ അധിക്ഷേപിച്ചാലൊന്നുമൊരു ചുക്കുമില്ല. മൊഹമ്മദിനെ അധിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ഹാലിളകും. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മൊഹമ്മദ് അള്ളാക്കും മുകളിലുള്ള സൂപ്പര്‍ ദൈവം.

അല്‍പ്പനായ അള്ളായെയൊന്നും ഇപ്പോള്‍ ഒരു മുസ്ലിമിനും വേണ്ട. മൊഹമ്മദിനെ സ്വജീവനേക്കാള്‍ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വീമ്പടിക്കും. പക്ഷെ കാന്തപുരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തലമുടിയെ ബഹുമാനിച്ചാല്‍ അപ്പോള്‍ പലര്‍ക്കും ഹാലിളകും. തികഞ്ഞ കാപട്യം തന്നെ.

kaalidaasan said...

>>>>- എന്നെ ഈ പൊതു വേദിയില്‍ നിന്ന് അകറ്റാനാണ് താങ്കളുടെ ഉദ്ദ്യമമെങ്കില്‍ അതിനു താങ്കള്‍ക്ക് നബിയെ തെറി വിളിക്കാതെ വേറെ ഏതെന്കിലും വഴികള്‍ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ?
.<<<<ഖാദര്‍,


താങ്കള്‍ക്കങ്ങനെ തോന്നിയോ?.

താങ്കള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതൊന്നും എന്നെ അശേഷം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. ഇത് സുശീല്‍ കുമാറിന്റെ ബ്ളോഗാണ്. ഇവിടെ ആരൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഞാന്‍ ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന ഒരഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാല്‍ ആ നിമിഷം ഞാന്‍ ഇവിടെ നിന്നും പോകും. താങ്കളോ അപ്പോയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നു ഞാന്‍ നോക്കുക പോലുമില്ല.

ഞാന്‍ ഇവിടെ എഴുതിയതൊക്കെ താങ്കളുടെ നബിയെ തെറി വിളിക്കുന്നതണെങ്കല്‍ ഇത് ഇനിയും തുടരാന്‍ തന്നെയാണെന്റെ തീരുമാനം.

kaalidaasan said...

>>>>- ആ അധ്യാപകന്‍ ചെയ്തത് മഹാ നെറികേടാണ്, താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ അത് കാണില്ല, .<<<<


ഖാദര്‍,


അതെ മൊഹമ്മദു വന്നപ്പോഴേക്കും നെറികേടായി. മൊഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭ്രാന്തനായിരുന്നപ്പോള്‍ ഒരു നെറികേടുമില്ല. കുര്‍ആനിലെ അല്‍പ്പനായ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യരെ നായിന്റെ മോനെ എന്നല്ലേ വിളിക്കാന്‍ അറിയൂ. ശീലിച്ചു പോയത് നെറികേടിന്റെ വകുപ്പില്‍ വരില്ലല്ലോ.

ഏത് ഭ്രാന്തനെയും നായിന്റെ മോനേ എന്ന് അള്ളാ വിളിച്ചാല്‍ ഒരു മുസ്ലിമും അത് കേട്ട് വാളെടുക്കില്ല. പക്ഷെ മൊഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാല്‍ അവര്‍ വാളെടുക്കും കൈ വെട്ടും. കാരണം അല്‍പ്പനായ അള്ളാക്കും മുകളിലുള്ള സൂപ്പര്‍ അള്ളായാണല്ലോ മൊഹമ്മദ്.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...
അമേരിക്ക ഇറാക്കിനുമേൽ ബോംബുകൾ വർഷിച്ച് നിരപരാധയോകളെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ദൃക്സാക്ഷിയായി നിന്ന നിസ്സംഗനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ(ഉണ്ടെങ്കിൽ) ആ ദൈവത്തിന്‌ നിർഗുണൻ എന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വിശേഷണം വേറേയുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം കുട്ടീ, താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരൂ.

ഏടിൽ എഴുതിവെച്ചതൊന്നും മനുഷ്യന്‌ മാറ്റാൻ കഴിയിലെന്നിരിക്കെ എന്തിന്‌ പ്രാർത്ഥിച്ചു സമയ കളയണം
--------------------------------------------------------------------
സര്‍വ്വജ്ഞന്‍ എന്നതിന്‍റെ യഥാഅര്‍ഥം താങ്കള്‍ക്കറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു!.
അമേരിക്ക ഇറാക്കില്‍ ബോംബുകള്‍ വര്‍ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചു അപ്രതീക്ഷിതമല്ല,അവയും ദൈവത്തിന്‍റെ മുന്നറിവില്‍ ഉള്ളതാണ്.ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്‍റെ "നീതിയില്‍"ഈ കാര്യം കൊണ്ട് വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ സംശയം തോന്നില്ല.കാരണം ഈ പദാര്‍ത്ഥ ലോകം യഥാര്‍ത്ഥ ലോകമല്ല മറിച്ചു പരീക്ഷണ ലോകം മാത്രമാണ്,യഥാര്‍ഥവും സ്ഥിരവുമായ ലോകം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
പിന്നെ ദൈവം നിര്‍ഗുണനാണോ എന്ന എന്ന സംശയം എന്‍റെ മുന്‍ കമെനന്‍റ് വായിച്ചിട്ടും താങ്കള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കളുടെ ആ സംശയം ദുരീകരിക്കാന്‍ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
ഒരു കമ്പൂട്ടറിന് ജീവന്‍ നല്‍കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകള്‍(പ്രവര്‍ത്തന നിര്‍ദ്ദേശം അഥവാ വിധികുറിപ്പ്) ഉണ്ടായിട്ടും ആ കമ്പൂട്ടറോ പ്രോഗ്രമാറോ നിര്‍ഗുണനാണെന്ന് പറയാമോ?...ഇവിടെ മനുഷ്യന്‍ എന്ന കംപൂട്ടറിനെ സ്രഷ്ടിച്ചതും അവയ്ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള കറന്‍റ്(ശക്തി) നല്‍കുന്നതും അവയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയതും അല്ലാഹു തന്നെയാണ്.എന്നിട്ടും താങ്കളും താങ്കളെ പോലുള്ള ചിലരും ദൈവം നിര്ഗുണനാണെന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അത്ഭുതം!!.
പിന്നെ ഹിന്ദു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമുമായി വളരെയധികം യോജിക്കുന്ന ഒരു ദര്‍ശനമാണ് അദ്വൈതം എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്,അത് ഇന്നത്തെ അദ്വൈതവാദികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാവണമെന്നില്ല.
പിന്നെ നമ്മുടെ വിധി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാം പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്.അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.പിന്നെ നന്ദി പ്രകടനമായും പ്രാര്‍ഥിക്കാറുണ്ട്.
ഒരിക്കല്‍ അന്ത്യപ്രവാചകനോട്, താങ്കള്‍ പാപസുരക്ഷിതനല്ലേ താങ്കളെന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത് എന്ന ആയിഷ ബീവി(റ)ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രകടമാണെന്നായിരുന്നു.

HUMANITY said...

ഇബ്രഹിം കുട്ടീ


ഈ പഥാര്‍ത്ഥ ലോകം യഥാര്‍തഥമല്ലെങ്കില്‍ ഇസ്ലമിസ്റ്റുകള്‍ എന്റോസള്‍ഫാനെതിരെയും മറ്റും സമരം ചെയ്യുന്നതെന്തിനണു അതെല്ലാം ദൈവം ഏേടില്‍ എഴുതി വെച്ച പരീക്ഷണങ്ങളല്ലെ നിങ്ങള്‍ക്കത്‌ മാറ്റാനൊക്കുമോ

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

"സര്‍വ്വജ്ഞന്‍ എന്നതിന്‍റെ യഥാഅര്‍ഥം താങ്കള്‍ക്കറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു!.
അമേരിക്ക ഇറാക്കില്‍ ബോംബുകള്‍ വര്‍ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചു അപ്രതീക്ഷിതമല്ല,അവയും ദൈവത്തിന്‍റെ മുന്നറിവില്‍ ഉള്ളതാണ്.ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്‍റെ “നീതിയില്‍”ഈ കാര്യം കൊണ്ട് വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ സംശയം തോന്നില്ല.കാരണം ഈ പദാര്‍ത്ഥ ലോകം യഥാര്‍ത്ഥ ലോകമല്ല മറിച്ചു പരീക്ഷണ ലോകം മാത്രമാണ്,യഥാര്‍ഥവും സ്ഥിരവുമായ ലോകം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ."


>>>> എനിക്കറിയില്ല എന്നതൊരു പ്രശ്നമേയല്ല; താങ്കൾക്കറിയുന്നത് പറയൂ. അമേരിക്ക ഇറാക്കിൽ ബോംബിട്ടത് അല്ലാഹുവിന്‌ മുൻകൂട്ടി അറിയാം. സദ്ദാമിനെ തൂക്കുമെന്നും അല്ലാവിനറിയാം. ബാബരിമസ്ജിദ് സംഘപരിവാറുകൾ തകർക്കുമെന്നുമറിയാം. എന്നിട്ടും അള്ളാ നോക്കിനിന്നു. ആ അ"നീതി"യിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല! എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന്‌ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണണം? എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന്‌ അദ്വാനിയെയും, മോഡിയെയും പഴിപറയണം? ദൈവത്തിന്റെ ഈ "നീതി"യിൽ എതിരില്ലെന്നിരിക്കെ?

ഇത്തരമൊരു നെറികെട്ട സർവ്വശക്തനെ ഏതായാലും എനിക്കുവേണ്ട. താങ്കൾ എടുത്തോളൂ. ഏതായാലും ഈ ദൈവമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ ആദിതള്ളൽ നല്കി വിശ്രമിക്കുന്ന അമൂർത്തദൈവമെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്‌.

Jack Rabbit said...

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said ..

പിന്നെ ഹിന്ദു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമുമായി വളരെയധികം യോജിക്കുന്ന ഒരു ദര്‍ശനമാണ് അദ്വൈതം എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്,അത് ഇന്നത്തെ അദ്വൈതവാദികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാവണമെന്നില്ല.


വേറെ കുറെയിടത്തു ചിലര്‍ ബൈബിള്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതു പോലെയാവണമെന്നില്ലെന്നു വാശി പിടിക്കുന്നു

മറ്റൊരിടത്തു ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് evolution, natural selection, thermodynamics, philosophy of science, experimental results എന്നിവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ മനസ്സിലാക്കിയതു പോലെയാവണമെന്നില്ലെന്നു വാശി പിടിക്കുന്നു

/JR

KP said...

[[ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said ..: "പിന്നെ ഹിന്ദു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമുമായി വളരെയധികം യോജിക്കുന്ന ഒരു ദര്‍ശനമാണ് അദ്വൈതം എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്,അത് ഇന്നത്തെ അദ്വൈതവാദികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാവണമെന്നില്ല."]]

[[JR said :"വേറെ കുറെയിടത്തു ചിലര്‍ ബൈബിള്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതു പോലെയാവണമെന്നില്ലെന്നു വാശി പിടിക്കുന്നു

മറ്റൊരിടത്തു ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് evolution, natural selection, thermodynamics, philosophy of science, experimental results എന്നിവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ മനസ്സിലാക്കിയതു പോലെയാവണമെന്നില്ലെന്നു വാശി പിടിക്കുന്നു
"]]

******************************

This is great comedy indeed..

FRAUDS UNLIMITED!!!

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

>>>> എനിക്കറിയില്ല എന്നതൊരു പ്രശ്നമേയല്ല; താങ്കൾക്കറിയുന്നത് പറയൂ. അമേരിക്ക ഇറാക്കിൽ ബോംബിട്ടത് അല്ലാഹുവിന്‌ മുൻകൂട്ടി അറിയാം. സദ്ദാമിനെ തൂക്കുമെന്നും അല്ലാവിനറിയാം. ബാബരിമസ്ജിദ് സംഘപരിവാറുകൾ തകർക്കുമെന്നുമറിയാം. എന്നിട്ടും അള്ളാ നോക്കിനിന്നു. ആ അ"നീതി"യിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല! എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന്‌ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണണം? എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന്‌ അദ്വാനിയെയും, മോഡിയെയും പഴിപറയണം? ദൈവത്തിന്റെ ഈ "നീതി"യിൽ എതിരില്ലെന്നിരിക്കെ?
----------------------------------------------------------------
പദാര്‍ത്ഥ ലോകം മനുഷ്യനെ
സംബന്ധിച്ച് യഥാര്‍ത്ഥ ലോകവും(ക്ഷണിക) ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണ ലോകവുമാണ്.സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യന്‍റെ നീതിബോധം പദാര്‍ത്ഥലോകവുമായി മാത്രം ബന്ധപെട്ടതാണ്.അത് പോലെ,ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യവും ഒരു വിധിയാണു അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അഥവാ വിധി,ഒന്നോ പത്തോ,നൂറോ,ആയിരമോ,.....ലോകത്തിന് മുഴുവനുമോ ബാധകമാവാം.ഈ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാന്‍ ദൈവം തന്നെ ഒരു TEXT BOOK തന്നിട്ടുണ്ട് (ഇസ്ലാമില്‍ ശരീഅത്ത്) അതനുസരിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ട് യഥാര്‍ത്ഥ ലോകത്ത് എത്തണം.
.........അങ്ങനെ,ഈ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങളെ കിറുകൃത്യമായി മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യുകയും അതിന്‍റെ പുണ്യങ്ങള്‍ നീതിപൂര്‍വ്വം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവത്തിന്‍റെ "നീതി" എന്നത് ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപെട്ടതോ മാനുഷികാമോ അല്ല അത് യഥാര്‍ത്ഥ ലോകവുമായി ബന്ധപെട്ടതാണ്.ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്‍റെ നീതി പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.അത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ ദൈവത്തെ സത്യപ്പെടുത്താനും വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സുശീല്‍ കുമാറിനും കൂട്ടുകാര്‍ക്കും ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.അത് തുല്യനീതിയല്ലേ.യഥാര്‍ഥത്തില്‍ പ്രപഞ്ചം സ്രഷ്ടിക്കാന്‍ തന്നെ കാരണം,ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായ അല്ലാഹു,അല്ലാഹുവിന്‍റെ നീതി സ്രഷ്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ തന്നെയാണ്‌(താത്വികമായി).

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said.

ഇത്തരമൊരു നെറികെട്ട സർവ്വശക്തനെ ഏതായാലും എനിക്കുവേണ്ട. താങ്കൾ എടുത്തോളൂ. ഏതായാലും ഈ ദൈവമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ ആദിതള്ളൽ നല്കി വിശ്രമിക്കുന്ന അമൂർത്തദൈവമെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്‌.
-----------------------------------------------------------------
സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്ന അദ്വൈതവാദികള്‍ക്ക്,മാനുഷിക നീതിയും ദൈവിക നീതിയും വക തിരിച്ചു കാണാനുള്ള വക തിരിവ്‌ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല .ഇത് സിനിമയും ജീവിതവും വക തിരിച്ചു കാണാനുള്ള വക തിരിവില്ലാത്ത അണ്ണാച്ചിയെ പോലെയാണ്.രജനിക്ക് മൂല്യവത്തായ,അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള ദുരന്ത കഥാപാത്രം നല്‍കുന്ന സംവിധായകനെ കയ്യില്‍ കിട്ടിയാല്‍ രജനി ഫാന്‍സ്‌ തച്ചുകൊല്ലും.
ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തമുണ്ടായാല്‍ ചിലര്‍ പ്രപഞ്ച സംവിധായകനായ ദൈവത്തെ തെറി വിളിക്കുന്നതും വകതിരിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്.ആ കഥാ പാത്രങ്ങള്‍ക്ക് അഥവാ ദുരന്ത കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിക്കുമായിരിക്കും .ഏതായാലും അതിനൊരു ജൂറി മാത്രമേയുള്ളൂ,അത് ദൈവം മാത്രമാണ് .

kaalidaasan said...

>>>>>അത് പോലെ,ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യവും ഒരു വിധിയാണു അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അഥവാ വിധി,ഒന്നോ പത്തോ,നൂറോ,ആയിരമോ,.....ലോകത്തിന് മുഴുവനുമോ ബാധകമാവാം.ഈ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാന്‍ ദൈവം തന്നെ ഒരു TEXT BOOK തന്നിട്ടുണ്ട് (ഇസ്ലാമില്‍ ശരീഅത്ത്) അതനുസരിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ട് യഥാര്‍ത്ഥ ലോകത്ത് എത്തണം.<<<


അള്ളായില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന, അവന്‍ ഏക ദൈവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന, മൊഹമ്മദ് അവന്റെ അവസാന പ്രവാചകനാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഇറാക്കിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ബോംബിട്ട് കൊല്ലാന്‍ അനുവദിച്ച അള്ളയുടെ മനശാസ്ത്രം ഒന്നു വിശദീകരിക്കാമോ.

അമേരിക്ക ഇറാക്കില്‍ ബോംബിട്ട പരീക്ഷണത്തെ ശരിയത്ത് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നു കൂടി ഒന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു.

kaalidaasan said...

>>>>>സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്ന അദ്വൈതവാദികള്‍ക്ക്,മാനുഷിക നീതിയും ദൈവിക നീതിയും വക തിരിച്ചു കാണാനുള്ള വക തിരിവ്‌ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല ..<<<കുറച്ചു മുമ്പ് താങ്കള്‍ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ.

പിന്നെ ഹിന്ദു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമുമായി വളരെയധികം യോജിക്കുന്ന ഒരു ദര്‍ശനമാണ് അദ്വൈതം എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.


ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളും യോജിച്ചു പോകില്ലല്ലോ.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:
താങ്കള്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലുമില്ലെങ്കിലും കുര്‍ആനില്‍ നിന്നും മൊഹമ്മദിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങള്‍ ലോകം മുഴുവനും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

-------------------------------------

ഇത്തരം ആരോപണം ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങിനെ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, സത്യം അറിയാന്‍ വേണ്ടി ആളുകള്‍ ശ്രമിക്കട്ടെ (അങ്ങിനെ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരകരാവുന്നത് നാം കണ്‍ മുമ്പില്‍ കാണുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം).

പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദു നബി(സ)യുടെ അനുയായികള്‍ ധൈര്യമുള്ളവരാണ്, തങ്ങളുടെ നാട് പിടിച്ചടക്കാന്‍ വന്ന ശത്രുവിന് എതിരെ (ഇറാക്കിലെയും അഫ്ഗാനിലേയും പോലെ) പൊരുതി മരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഭയമില്ല (ഇവിടെ ചിലര്‍ക്ക് താന്‍ ആരാണെന്നു പറയാന് പോലും ഭയം).

==========================


കാളിദാസന്‍:
നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന ഏതു ചര്‍ച്ചയിലും കുര്‍ആന്‍ വചനങ്ങളുദ്ധരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനിറങ്ങുന്ന താങ്കളേപ്പൊലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഗൂഡ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും അറിയാം എന്നു കൂടി മനസിലാക്കുക.
----------------------------------
ഇത് എന്റെ ഗൂഡ ലകഷ്യമല്ല, മുകളില്‍ സുശീല്‍ കുമാരിനോടുള്ള കമന്റില്‍ എഴുതിയത് പോലെ പ്രക്യാപ്പിത ലകഷ്യമാണ്.
=========================

കാളിദാസന്‍:
കാളിദാസ്ന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പറ്റം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍ അലയുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റുകളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ വരെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട്. അവരുടെ നിരയിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ താങ്കളും കയറി നില്‍ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാന്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നു.
----------------------------------
താങ്കളുടെ പിന്നാലെ അലയുന്നവരുണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ടാവനമല്ലോ താങ്കള്‍ ഐഡന്റിറ്റി വെളിവാക്കാന്‍ ഭയക്കുന്നത്. ഞാന്‍ താങ്കളുടെ പിന്നാലെ അലയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പെട്ടവന്‍ ആണോ എന്ന് വായനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെ.
ഞാന്‍ താങ്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ചോദിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ പറയാം:
- ഐഡന്റിറ്റി വെളിവാക്കികഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ താങ്കള്‍ക്കു ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മാന്യമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ.
- അതുപോലെ തന്നെ ഏതു ചര്‍ച്ചയിലും മാന്യമായി മാത്രമെ ഇടപ്പെടുകയുളൂ, അതിനാല്‍ തന്നെ ചര്‍ച്ച ആരോഗ്യകരമായിരിക്കും.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:
ആരെയും സുഖിപ്പിക്കണമെന്ന് കാളിദാസനു തോന്നുന്നില്ല. കാളിദാസന്‍ എഴുതുന്നത് മ്ളേച്ചമെങ്കില്‍ അതൊക്കെ അവഗണിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്കള്‍ക്കും മറ്റ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍ക്കുമുണ്ട്.
----------------------------------
താങ്കള്‍ ആര്‍ക്കു പകരമായും എന്നെ പറയുകയാണെങ്കില്‍ അത് അവഗണിക്കാന്‍ ഞാന്‍ പ്രാപ്തനാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നബിയെ പറയുന്നത് അവഗണിക്കാന്‍ മാത്രം ഞാന്‍ ഭീരുവല്ല.
========================
കാളിദാസന്‍:
മ്ളേച്ചമെന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം വേലിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തു നില്‍ക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആറു വയസുള്ള പിഞ്ചുകുട്ടിയെ മുതല്‍ അറുപതു വയസുള്ള കിളവികളെ വരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മ്ളേച്ചമാണെന്നു കരുതുന്നതാണെന്റെ സംസ്കാരം. പക്ഷെ അത് ദൈവികമാണെന്നു കരുതുന്നത് താങ്കളുടെ സംസ്കാരം. ഏതാണു മ്ളേച്ചമെന്ന് വായനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ.
----------------------------------
അതെ വായനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ, പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഇവിടെ നോക്കുക : http://www.islampadanam.com/muhammednabi/index.html .
=========================

കാളിദാസന്‍:
അരെവിടെ എന്ത് ചര്‍ച്ച ചെയ്താലും ഉടനെ കുര്‍ആന്‍ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭവമാണ്. ഞാനൊക്കെ അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പരസ്യ സംവാദം നടക്കുന്ന വേദികളില്‍ അതൊന്നും കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടു വരാതിരിക്കുക. എന്തിനാണിതുപ്പോലെ പരിഹസിക്കപ്പെടാന്‍ ഇത് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്? ഹുസൈന്‍ നടത്തിയ പരസ്യ സംവാദം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തു വരെ താങ്കളുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ കുര്‍ആനും പൊക്കിപ്പിടിച്ചു വരും. അതേക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായമെഴുതിയാല്‍ ഉടനെ ഇസ്ലാമിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നേ, പ്രവാചകനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നേ എന്നു കരഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പോയേപ്പോലുള്ളവര്‍ അഭിപ്രയമെഴുതുന്നവരുടെ വീട്ടുകാരേപ്പോലും പുലഭ്യം പറയും. ഇതാണൊ തങ്കളെയൊക്കെ താങ്കളുടെ മതം പഠിപ്പിച്ച രീതി?
-----------------------------------
താങ്കളുടെ ഈ വരികള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞ ഗൂഡ ലക്‌ഷ്യം വെളിവാക്കി തരുന്നു.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറയുന്നു:
ഖാദര്‍ ഹുസൈന്റെ ശൈലി കടം കൊണ്ടത് നന്നായി. അദേഹത്തോട് സംവദിക്കുന്ന ആര്ക്കും ഒന്നുമറിയില്ല എന്നതാണദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതു നിലപാടാണെന്ന് ഇപ്പോള്‍ എനിക്കു മനസിലായി.

കളിദാസനു ചരിത്രമറിയുമോ എന്നതും മൊഹമ്മദ് നിരക്ഷരനായിരുന്നു എന്നതും തമ്മില്‍ എന്താണു ബന്ധം? മൊഹമ്മദിനെ നിരക്ഷരനായി ഇരുത്തിയാല്‍ അദ്ദേഹം പടച്ച കുര്ആൊന്‍ അള്ളാ ഇറക്കിയതാണെന്നു പറഞ്ഞു പരത്താം എന്ന് മുസ്ലിങ്ങള്‍ കരുതുന്നു.

താങ്കളതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചോളൂ. പക്ഷെ മൊഹമ്മദ് നിരക്ഷരനായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാക്കു മാത്രം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തിയെ ദൈവമെന്ന് സുബോധമുള്ള ആരും വിളിക്കില്ല.
---------------------------------------------
നിരക്ഷരനായ പ്രവാചകന് അല്ലാഹു വായിക്കുക എന്ന വാക്കിലൂടെ ഖുര്ആയന്‍ അവതരിച്ചത് അസംബന്ധം എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ താങ്കള്ക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ല എന്ന എന്റെ മറുപടിയില്‍ നിന്ന് അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് താങ്കള്ക്ിയി മനസിലായില്ല അല്ലെ? അയാം സോറി, താങ്കള്ക്ക്ന ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് മനസിലാവുകയും ചെയ്തു, ഫൈന്‍.
നിരക്ഷരനായ പ്രവാചകന് ഖുര്ആരന്‍ അവതരിച്ചത് അസംബന്ധം മായിരുന്നു എങ്കില്‍:
- ആ ഖുര്ആിന്‍ കൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവം സാധിക്കുമായിരുന്നോ? (ഈ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരെ പോലെ താങ്കള്‍ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ താങ്കള്ക്ക്ു ചരിത്രം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, താങ്കള്ക്ക് അതല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അറിയാത്തത് പോലെ നടിക്കുകയാണല്ലേ)
- ആ ഖുര്ആുന്‍ പതിനാലു നുറ്റാണ്ടുകള്ക്ക്റ ശേഷവും ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈരുധ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ നിലനില്ക്കുവമായിരുന്നോ?
- അല്ലാഹുവിന് മുഹമ്മദു നബി(സ) നിരക്ഷരന്‍ ആണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ കാളിദാസാ ബൈബിളിലും നിരക്ഷരനായ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്?
- നിരക്ഷരനു വേദം ഇറങ്ങാം എന്നതിന് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ബൈബിളിന്റെ? പ്രസ്താവന തന്നെയാണ്.
- നിരക്ഷരനായ ഒരാള്ക്ക് ‌ വേദം ഇറക്കുകയും അതിലൂടെ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തതിലൂടെ അല്ലാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുളവന്‍ ആണ് എന്ന് തെളിയുകയല്ലേ ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത്?

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

@kaalidaasan
>>>>>സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഒന്ന്ത ന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്ന അദ്വൈതവാദികള്‍ക്ക്,മാനുഷിക നീതിയും ദൈവിക നീതിയും വക തിരിച്ചു കാണാനുള്ള വക തിരിവ്‌ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല ..<<<
കുറച്ചു മുമ്പ് താങ്കള്‍ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ഹിന്ദു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമുമായി വളരെയധികം യോജിക്കുന്ന ഒരു ദര്‍ശനമാണ് അദ്വൈതം എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളും യോജിച്ചു പോകില്ലല്ലോ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
എന്‍റെ പ്രസ്താവനയില്‍ ,അദ്വൈതവാദികള്‍ അദ്വൈതം മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയല്ല ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു
പിന്നെ അദ്വൈതം എന്ന പേര് അതെ പോലെ എന്‍റെ പ്രസ്താവനയിലും ഉള്ളതാവുമോ പ്രശനം?

ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടാണ്,ആ രണ്ടില്‍ രണ്ട് ഒന്ന് ഇല്ല പകരം ഇമ്മിണി ബല്ല്യ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍...പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ അത്
രണ്ടില്ലാത്ത ഒന്നാവുമോ?!!!.[ഈ ഉദാഹരണം പേരുമായി മാത്രമുള്ളതാണ്,തുല്യമായ രണ്ട് ഒന്ന് പോലെ സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും തുല്യമല്ല ]

ഇനി അദ്വൈതവാദികള്‍ പറയുന്നത് പോലെ സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഒന്നാണെങ്കില്‍,വിധിവിശ്വാസം ആ ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ മൂല തത്വത്തില്‍
തന്നെയുണ്ട്.അതെ സമയം വിധി എന്നോ വിധിവിശ്വാസം എന്നോ ആ ദര്‍ശനത്തില്‍ പറയഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല.അത് കൊണ്ടാണ് വിധിവിശ്വാസം അദ്വൈതത്തിലും ഇല്ലേയെന്നു മുമ്പ് ഞാന്‍ ചോദിച്ചത്.അദ്വൈത ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ മൂല തത്വത്തില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വിധിവിശ്വാസത്തെ, എല്ലാ തിന്മക്കും ഒരേഒരു കാരണമേയുള്ളൂ അത് ദൈവം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്വൈതത്തിലെ സ്പെഷ്യല്‍ വിധിവിശ്വസത്തെ യുക്തി പരമായി വിശദീകരിക്കാന്‍ യുക്തിയുടെ ദര്‍ശനമെന്നു പ്രച്ചരിപ്പിക്കപെട്ട അദ്വൈത ദര്‍ശനത്തിന് കഴിയില്ല,
എന്നാല്‍ ഇസ്ലാമിലെ വിധിവിശ്വസത്തെ,യുക്തിദീക്ഷയിലൂടെ പ്രബോധനം നടത്താന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന(വി.ഖു) ഇസ്ലാമിന്
യുക്തിപരമായി വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിയും.
........അതിന് സാധ്യമാവുന്നത് ,സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ..ഇസ്ലാമും അദ്വൈതവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ്
അദ്വൈതത്തില്‍ സ്രഷ്ടിക്കും സ്രഷ്ടാവിനും ഇടയില്‍ [അവയ്ക്കിടയില്‍ ] ഒന്നുമില്ല.അത് കൊണ്ട് സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്

??!!എന്നാല്‍ ഇസ്ലാമില്‍ സ്രഷ്ടിക്കും സ്രഷ്ടാവിനും ഇടയില്‍ [അവയ്ക്കിടയില്‍ ഉള്ളത് ] എന്തോ ഒന്നുണ്ട്.

പിന്നെ ഇറാഖുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലാഹുവിന്‍റെ "മനശാസ്ത്രം" എന്ന പ്രയോഗത്തിന്‍റെ ()ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന്
മനസ്സിലായില്ല.ഏതായാലും ഇറാഖിലും അത് പോലുള്ള മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളിലും (വിധികള്‍) അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തിയാണ്(അല്‍ ഹാക്കീമിന്റെ അനന്തമായ യുക്തി അഥവാ ഹിക്മത് ) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്‍റെ
"മനസ്സ്‌ " അല്ല
.നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതു കാര്യ [വിധി] ത്തിനും കാരണം വേണമല്ലോ,ആ കാരണങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിനു ലഭിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിന്നാണ്. ആ കാര്യകാരണ ശൃംഖലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലാഹു വിധികല്‍പ്പിക്കുന്നത്.അതായത് ഇത്തരം
ദുരന്തങ്ങളിലും മറ്റും അല്ലാഹുവിന്‍റെ മനസ്സ് അഥവാ ...നമ്മള്‍ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ... പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.അതെ സമയം
അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നത്.

പിന്നെ ഇറാഖിലെ സംഭവത്തോട് ദൈവികനിയങ്ങളുടെ(ശരീഅത്ത്) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന്
ചോദിച്ചാല്‍,ആ പ്രത്യാക സംഭവത്തോട് ,അതായത് ബുഷിന്‍റെ തന്തയുടെ കാലത്ത് തൊടങ്ങിയ ആ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച് ഇന്ന് എനിക്ക്
വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല.ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചും തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോള്‍ സംഭവങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവും.
ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവികനിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നാണെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പൊതു തത്വം പറയാവുന്നതാണ്.....
ഒന്നാമതായി നമ്മള്‍ ആരും ദൈവം അല്ല,അത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള്‍ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട അതായത്
എഴുതാത്ത പുറം വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണ്ട.
പിന്നെ,നന്മയും തിന്മയും സത്യവും അസത്യവും ദൈവിക നിയമങ്ങളില്‍ വേര്‍തിരിഞ്ഞു കാണാവുന്നതാണ്.അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങളോട് സത്യത്തെയും നന്മയെയും പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ്.അതിന് കഴിയാത്തവര്‍ മനസ്സ്‌ കൊണ്ടെങ്കിലും അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ മതി.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:

മുഹമ്മദ് അറബികളെ ഒരുന്നതിയിലും എത്തിച്ചില്ല . അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം ഖലീഫമാരായ നാലു പേരെയും കൂടെയുള്ളവര്‍ തന്നെ വധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ഒരു സമൂഹവും ഭരണാധികാരികളെ നിരനിരയായി വധിക്കില്ല. അധപതിച്ച സമൂഹം മാത്രമേ അതു ചെയ്യൂ. നാലാം ഖലീഫ മുഹമ്മദിന്റെ മരുകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടഭാര്യ അയിശ. എന്തൊരുന്നതി പ്രാപിച്ച സമൂഹമായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ നയിച്ച അറബികള്‍.

------------------------------------
- ഒരു ഉന്നതിയിലും എത്തിച്ചിലങ്കില്‍ എങ്ങിനെയാ കാളിദാസാ ആ അറബികളില്‍ നിന്ന് താങ്കള്‍ ഈ പറയുന്ന ഖലീഫമാര്‍ ഉണ്ടായത്?

- അവര്‍ എങ്ങിനെയാ കാളിദാസാ പേര്‍ഷ്യന്‍ സാമ്രാജ്യവും റോമന്‍ സാമ്രാജ്യവും കീഴടക്കിയത്?

- ഇസ്ലാമിലെ ഖലീഫമാരെ കുറിച്ചല്ലാം ഭയങ്കര വിവരമാണല്ലോ! നാലു ഖലീഫമാരും വധിക്കപെടുകയാണോ ഉണ്ടായത്? കേട്ടത് അപ്പടി എഴുതുന്നതിന്‍റെ കുഴപ്പമാണ്.

- ഇസ്ലാമില്‍ രക്തസാക്ഷ്യത്തിന് ശഹീദ്‌ എന്നാണ് പറയുന്നത്, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനു അറബിയില്‍ ശഹാദ എന്നും പറയും, അല്ലാഹു അവനു കൂടുതല്‍ ഇഷ്ടപെട്ട ദാസന്മാര്‍ക്ക്‌ രക്തസാക്ഷ്യമെന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു നല്‍കി ആദരിക്കുമെന്നു സാരം.

- ഇസ്ലാമിലെ ഖലീഫമാര്‍ വലിയ സുശക്തമായ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളില്‍ ആയിരുന്നില്ല (അവര്‍ക്ക് അതിനു സാധിക്കുമായിരുന്നുട്ടു പോലും) താമസിച്ചിരുന്നത്, അവര്‍ക്ക് ചുറ്റും കാവല്‍ക്കാരെ നിറുത്തുകയോ നിരത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല, അവര്‍ തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ ഭരണാധികാരികലായിരുന്നില്ല പകരം സേവകരായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ്‌ മഹാത്മജി 'ഞാന്‍ ഉമറി(റ)ന്‍റെ ഭരണമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്' എന്ന് പറഞ്ഞത്, പതിമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പായിരുന്നു ഉമര്‍(റ) ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

- താങ്കള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങ് ഫലസ്തീനില്‍ കുറച്ചു കാലങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ഒരു അഹമ്മദു യാസീനും ഒരു രന്‍തീസിയും രക്തസാക്ഷ്യം വരിക്കുകയുണ്ടായി, ഇസ്രായീല്‍ എന്ന ചട്ടമ്പി രാജ്യത്തിന്‍റെ വധഭീഷണി നിലനില്‍ക്കെ അതിനെ ഗൌനിക്കാതെ പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാന്‍ പോയപ്പോഴായിരുന്നു അവര്‍ വധിക്കപെട്ടത്‌, അവര്‍ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അവര്‍ക്ക് ഈ ചെറിയ ഇഹലോക ജീവിതത്തെക്കാള്‍ പ്രിയം ശാശ്വതമായ സ്വര്‍ഗ്ഗമായിരുന്നു.നബി(സ)യുടെ ഭാര്യ ആയിശ(റ) യുദ്ധം നയിച്ചു എന്നത് ഇസ്ലാമില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു, സാധാരണ താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ ഇസ്ലാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണല്ലോ പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത്.തങ്ങള്‍ മനസിലാക്കിയ സത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങള്‍ മുഖം നോക്കാതെ സമരത്തിന്‌ ഇറങ്ങും, തെറ്റിധാരണ ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ യുദ്ധം സൌഹാര്‍ദപൂര്‍വ്വം പിരിയുകയാണുണ്ടായത് .

=================================

കാളിദാസന്‍ :

ഇസ്ലാമിക സാമ്ര്യാജ്യം ഉന്നതി പ്രാപിച്ചത് മുഹമ്മദു മരിച്ച് രണ്ടു നൂറ്റണ്ടു കഴിഞ്ഞുണ്ടായ Mutazilah കാലഘട്ടത്തിലെ liberal ആയ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു. അത് ഒരു രാജകുടുംബം സംഭാവന ചെയ്ത ഇറാക്കിലെ ബാഗ്ദാദിലുണ്ടായ പുരോഗതിയുമായിരുന്നു.


ഉന്നതി ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സമൂഹമുണ്ട് ഇസ്ലാമില്‍ ഇന്ന്?

------------------------------------------------------------

അപ്പോള്‍ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ഉന്നതി പ്രപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങിനെയായിരുന്നില്ലല്ലോ, സത്യം അങ്ങിനെയാണ്, ചിലര്‍ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ നാവിലൂടെ പുറത്തു വരും.

താങ്കള്‍ ചൂണ്ടി കാണിച്ചത് പോലെ കുറെ മുസ്ലിങ്ങള്‍ (മുടി ഒരു ഉദാഹരണം) യഥാര്‍ത്ഥ പാതയില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു സഞ്ചരിക്കന്നത് കൊണ്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഇല്ലായില്ല.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:

വേണ്ട വിധമാണോ വേണ്ടാത്ത വിധമാണോ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നതിനെന്താണു പ്രസക്തി? ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

കുര്‍ആന്‍ വായിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ പേരുടെ പേരുകള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞല്ലോ. ബിന്‍ ലാദന്‍, മൊല്ല ഉമര്‍, അയത്തൊള്ള ഖൊമേനി, സവാഹിരി, തടിയന്റവിട നസീര്, മദനി തുടങ്ങി ഇപ്പോള്‍ തിരുനബിയുടെ തിരുകേശം വണങ്ങാന്‍ 40 കോടിയുടെ പള്ളി പണിയുന്ന കാന്തപുരം വരെയുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കുര്‍ആന്‍ വായിച്ച് വേണ്ട വിധം ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് ഇവരൊക്കെ ഇവ്വിധമായെങ്കില്‍ ആ പുസ്ത്കത്തിനു കര്യമായ എന്തോ തകരാറുണ്ട്.
------------------------------------------------------------

കാളിദാസാ, മനുഷ്യരില്‍ ബുദ്ധി വൈകല്യ മില്ലാത്ത എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരോടു നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അവര്‍ പറയും, ഞങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്, ഞങ്ങള്‍ എപ്പഴും ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്, പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാന്‍ പറയുന്നന്നു എന്ന്? താങ്കള്‍ വളരെ ഉയരത്തില്‍ ചിന്തിക്കുന്നു, എനിക്ക് അത്രത്തോളം കഴിയില്ല, ഞാന്‍ തോറ്റു.

കാളിദാസനോളം ചിന്താശേഷിയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി: 'ചിന്തിക്കുക' എന്ന് നമ്മോട് പറയപ്പെട്ടാല്‍ അതിനര്‍ത്ഥം നാം ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് അത് കൊണ്ട് 'ദയവുചെയ്തു എന്തെങ്കിലും നാം ചിന്തിക്കൂ' എന്നാണോ അതല്ല 'നിങ്ങള്‍ ബുദ്ധിപൂര്‍വ്വം യുക്തിപൂര്‍വ്വം ചിന്തിക്കൂ' എന്നാണോ?

താങ്കള്‍ മുകളില്‍ എഴുതിയ നാമങ്ങളില്‍ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അടുത്തു വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ വേണ്ട ഒരു സൂചനയെങ്കിലും ഉണ്ടോ?

അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഇസ്രയേലും ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ മതേതര രാജ്യവും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കുന്ന നാടകങ്ങള്‍ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ സ്വയം പടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ അങ്ങിനെ എന്തല്ലാം, താങ്കള്‍ ഈ വിഷയം വിടാത്തത് കൊണ്ട് ചില ഉദാഹരങ്ങള്‍ ആവാം:

- ഇറാക്കിലെ രാസായുധങ്ങള്‍ , സത്യം പുറത്തു വന്നപ്പോഴേക്കും ആ രാജ്യവും അതിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം, താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ ഇപ്പഴും പഴയ നുണ പാട്ടുമായി നടക്കുന്നു.

- ഇപ്പോള്‍ ഇറാനിലെ അണ്‌ബോംബും ഒരു നുണ ബോംബുആണ്, വഴിയെ മനസ്സിലായികൊളും.

- താലിബാന്‍ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അക്രമങ്ങള്‍ , അവസാനം എന്തുണ്ടായി അത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ പോയ ഒരു വനിത സന്മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു.

- നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടന്ന കലാപങ്ങള്‍ , ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ .

- വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണം, അതില്‍ ഒരറ്റ ജൂതന്മാര്‍ പോലും മരണപെടാതിരുന്നത്.

- അമേരിക്ക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്‍ അകപ്പെടുമ്പോള്‍ മാത്രം ഇറങ്ങുന്ന ബിന്‍ ലാദിന്റെ കാസറ്റുകള്‍ .

- മൊസാദ് ബാങ്ക്ളൂരില്‍ വന്നു പോയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി അതുപോലൊരു കാസറ്റ്, മഅദനി അകത്തുമായി.

- ബിന്‍ ലാദിന്‍ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ സംസയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

kaalidaasan said...

>>>പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദു നബി(സ)യുടെ അനുയായികള്‍ ധൈര്യമുള്ളവരാണ്, തങ്ങളുടെ നാട് പിടിച്ചടക്കാന്‍ വന്ന ശത്രുവിന് എതിരെ (ഇറാക്കിലെയും അഫ്ഗാനിലേയും പോലെ) പൊരുതി മരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഭയമില്ല (ഇവിടെ ചിലര്‍ക്ക് താന്‍ ആരാണെന്നു പറയാന് പോലും ഭയം). <<<<


കാദര്‍,

മുസ്ലിങ്ങള്‍ പൊരുതി മരിക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ളവരാണെന്ന് താങ്കള്‍ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല. പൊരുതി മരിക്കാന്‍ വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ ശരീരത്തില്‍ ബോംബ് വച്ചു കെട്ടി ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത് , കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ തോക്കും കൊടുത്ത് ഇറക്കി വിടുന്നത്. അവര്‍ക്കും വരെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തി കാത്തിരിക്കുന്നത് മദ്യപ്പുഴകളും ഹൂറികളും, നിത്യബാലന്‍മാരുമൊക്കെയല്ലേ. അപ്പോള്‍ പിന്നെ പൊരുതി മരിക്കും. യതൊരു സംശവുമില്ല.

സാധാരണ സുബോധമുള്ള മനുഷ്യര്‍ പൊരുതുന്നത് ശത്രുക്കളോടാണ്. സുബോധം കൂടിയതു കൊണ്ട് ഇറാക്കിലും അഫ്ഘാനിസ്ഥനിലും മുസ്ലിങ്ങള്‍ പൊരുതി കൊല്ലുന്നത് സഹ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ്. സ്വനതം സഹജീവികളെ ശത്രുക്കളായി കണ്ട് അവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന വിചിത്ര ജന്‍മങ്ങള്‍ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. നാടു പിടിച്ചടക്കാന്‍ വരുനവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇവരോട് പിടിച്ചടക്കലുകാര്‍ക്ക് നല്ല മതിപ്പുണ്ടാകും.

പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമദിയ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഷിയകളും സുന്നികളും അഹമദിയകളെയും നാടു പിടിച്ചടക്കാന്‍ വരുന്ന ശത്രുവായി ആണല്ലോ കാണുന്നത്. ഷിയകളും സുന്നികളും പരസ്പരം മോസ്കുകളില്‍ ബോംബ് വച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നതും ഈ പിടിച്ചടക്കല്‍ രീതി ശാസ്ത്രം കാരണമാണല്ലോ. ഇപ്പോള്‍ ഇതുപോലെ ശത്രുക്കളെ വകവരുത്തുന്നുണ്ട്, ലിബിയയിലും, മോറോക്കോയിലും, ഈജിപ്റ്റിലും, ടുനീഷ്യയിലും, യമനിലുമൊക്കെ. നടക്കട്ടെ.

കേരളത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ജീവിക്കുമ്പോള്‍ ഇതുപോലെ പല ഗീര്‍വ്വാണങ്ങളും വിടാം. ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു താങ്കളൊക്കെ. പണ്ടേ ഹൂറികളുടെ അടുത്തേക്ക് വിസയും തന്ന് ജിഹാദികള്‍ അയച്ചേനെ, താങ്കേഏ.

kaalidaasan said...

>>>ഇത് എന്റെ ഗൂഡ ലകഷ്യമല്ല, മുകളില്‍ സുശീല്‍ കുമാരിനോടുള്ള കമന്റില്‍ എഴുതിയത് പോലെ പ്രക്യാപ്പിത ലകഷ്യമാണ്. <<<<


കാദര്‍,

സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും കുര്‍ആന്‍ ഉദ്ധരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കല്‍ താങ്കളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണെങ്കില്‍ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്റെയും പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണെന്നു കൂടി മനസിലാക്കുക. അന്തസുള്ളവര്‍ അത് കാണുമ്പോള്‍ കരയില്ല.

kaalidaasan said...

>>>താങ്കള്‍ ആര്‍ക്കു പകരമായും എന്നെ പറയുകയാണെങ്കില്‍ അത് അവഗണിക്കാന്‍ ഞാന്‍ പ്രാപ്തനാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നബിയെ പറയുന്നത് അവഗണിക്കാന്‍ മാത്രം ഞാന്‍ ഭീരുവല്ല.<<<<


കാദര്‍,

അവഗണിക്കരുത്. തര്‍ക്കിക്കണം. എന്റെ ഉദ്ദേശവും അതു തന്നെ. മൊഹമ്മദിനെയും കുര്‍ആനെയും മുസ്ലിം നിലപാടുകളെയും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ വെളിവാക്കാന്‍ എനിക്കതുപകരിക്കും. എന്റെ ബ്ളോഗില്‍ വന്ന് സംവാദം നടത്താന്‍ മടി കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഇതുപോലുള്ള ബ്ളോഗുകളില്‍ പ്രതികരിക്കും. അവരോട് പറയേണ്ട സംഗതികള്‍ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ പറയാനും കഴിയും. അപ്പോയൊന്നും ഇപ്പോള്‍ എന്റെ ബ്ളോഗിലെ ഇസ്ലാം വിമര്‍ശനത്തോട് പ്രതികരിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നു. എനിക്കു പറയാനുളതൊക്കെ ഞാനും പറയുന്നു. പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ മടിയുള്ള അപ്പോയോടായായ്ലും പേരു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാദറിനോടായാലും സംവാദിക്കാന്‍ എനിക്കു യാതൊരു മടിയുമില്ല. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ എന്ന് ഞാന്‍ കരഞ്ഞു നടക്കാറുമില്ല. ഞാന്‍ സംവദിക്കുന്നത് ആശയങ്ഗളോടാണ്. അല്ലാതെ വ്യക്തികളോടല്ല.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:

രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യതയാണ്. അതൊരു തരത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കില്ല. ഇനി കാന്തപുരം എന്ന മുസ്ലിമും കൂടെയുള്ളവരുമൊരു തലമുടി ആരാധിക്കുന്നത് താങ്കള്‍ക്കൊക്കെ അടുത്തു തന്നെ കാണാം.
-----------------------------------
താങ്കള്‍ക്ക് ഇത് പറയാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ടോ? താങ്ങളും അതുതന്നെയല്ലേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ താങ്കള്‍ പുച്ചിക്കുന്നു.

ഞങ്ങള്‍ ആരുടെയും ആരാധനാ വസ്തുവിനെ പുച്ചിക്കുകയില്ല, അത് ഖുര്‍ആന്‍ വിരോധിച്ച കാര്യമാണ്, പക്ഷെ മനുഷ്യന്‍ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാല്‍ ആരാധിക്കപെടാന്‍ മാത്രമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാന്‍ അവരോടു പറയുന്നു, അവര്‍ ചിന്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നുമില്ല, അവരോടു വെറുപ്പുമില്ല, കാരണം അത് അവരുടെ സ്വകാര്യമാണ്, അവര്‍ തങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ആരാധ്യനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ ഗുണം അവര്‍ക്കുതന്നെ, ഞങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് കിട്ടാന്‍.

തീര്‍ച്ചയായും ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യതതന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ സ്വകാര്യതയുടെ ആനുകൂല്യത്തില്‍ അവര്‍ചെയ്യുന്ന ഭീമാബധം ഞങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, തങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നതിനെ (ജന്തുക്കള്‍, പ്രതിമകല്‍, രൂപങ്ങള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍, ചെടികള്‍, തീ, മറ്റു പലതും) കുറിച്ച് അവരോടു ചിന്തിക്കാന്‍ പറയുന്നു.

==================================
കാളിദാസന്‍:

ഒരു രൂപത്തെയും ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നു വീമ്പു പറയുന്ന ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും ചെയ്യുന്ന ഉപദ്രവം ഏതായാലും രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ ചെയ്യുന്നില്ല.
------------------------------

ലോകഭീകരയുദ്ധങ്ങള്‍ക്ക് നേത്രത്വം വഹിച്ചവരില്‍ പകുതിയിലധികം താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ തന്നെയായിരുന്നു.
===============================
കാളിദാസന്‍:

ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് മുഖവിലക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിലക്കോ എടുക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം ​എഴുതാന്‍ എനിക്കാരുടെയും അനുവാദവും ആവശ്യമില്ല. ഈ ബ്ളോഗിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ സുശീല്‍ കുമാര്‍ അനുവദിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാന്‍ അത് എഴുതും.

മുഹമ്മദിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും വിമര്‍ശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്കള്‍ക്ക് എന്തു ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമെന്നു കാണട്ടേ.
---------------------------
സുശീല്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ വായനക്കാരായി മാന്യന്മാരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇടക്കൊക്കെ (താങ്കളുടെ കമന്റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍) വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുതന്നെയാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

താങ്കളുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ വെല്ലുവിളി എങ്കില്‍ അതിനൊരു അന്തസ്സുണ്ടാകുമായിരുന്നു, ഇനി എനിക്ക് ഒരു സഹോദരന്‍ (എന്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം നാം മെല്ലാം ആദമി(അ)ന്റെ മക്കളാണ്, അതിനാലും / ഇന്ത്യക്കാരനായതിനാലും) എന്ന നിലക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ദയവുചെയ്തു വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കരുത്, അങ്ങിനെ ഒരു കളങ്കം (ക്ഷമ കുറഞ്ഞവര്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തന്നിരിക്കും) കൂടി വഹിക്കാന്‍ അതിനു ഉത്തരം പറയാന്‍ എന്നെ പോലുള്ളവര്‍ അശക്തരാണ്.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍:

ആ പരാമര്‍ശത്തിനുള്ള മറുപടി, ഇതുപോലെ കുര്‍ആനിലെ ദൈവം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു തെളിയിക്കുകയാണ്. അതിനു ചിന്തയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

സുശീല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ്‌ കുര്‍ആന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം. കുര്‍ആന്‍ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പകുതി ഭാഗം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും അനുസരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന, തന്നെമാത്രം എല്ലാവരും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുപോയാല്‍ നരകത്തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പനാണെന്നു ന്തെളിയിക്കുന്നു. കുര്‍ആന്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള വായനാശേഷിയുള്ള ഏത് മനുഷ്യനുമത് ബോധ്യമാകും. നിരക്ഷരര്‍ വായിച്ചാല്‍ മറ്റ് പലതും മനസിലാക്കിയേക്കും.
----------------------------------

ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും മാത്രം അനുസരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഖുര്‍ആന്‍ പരിചയപെടുത്തുന്ന ദൈവം, ഇത് നോക്കൂ:

ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിയിലും ദിനരാത്രങ്ങള്‍ മാറിമാറിവരുന്നതിലും, ബുദ്ധിശാലികള്‍ക്ക് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്; നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും ഒക്കെ അല്ലാഹുവിനെ ജപിക്കുകയും ആകാശഭൂമികളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിശാലികള്‍ക്ക്. (അവര്‍ അനിഛയാ പറഞ്ഞുപോകുന്നു:) `ഞങ്ങളുടെ നാഥാ! ഇതൊക്കെയും നീ മിഥ്യയായും വ്യര്‍ഥമായും സൃഷ്ടിച്ചതല്ലതന്നെ. നിന്റെ വിശുദ്ധി പാഴ്വേലകള്‍ക്കെല്ലാം അതീതമാകുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ നരകശിക്ഷയില്‍നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ! (വി.ഖു.4:190-1) ഇങ്ങിനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ബോധ്യം വരുത്തിയാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ്‌ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വെച്ചതും.

മനുഷ്യരെ പോലെ സ്വതന്ത്രരായ ഫ്രീവില്‍ ഉള്ള ഒരു ജീവിയുടെ മുന്നില്‍ ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടു വഴികള്‍ , ഒന്ന് ധര്‍മ്മത്തിന്റെ വഴി, മറ്റൊന്ന് അധര്‍മ്മത്തിന്റെ വഴി. നേര്മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചാല്‍ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും, ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചാല്‍ നല്‍ക്കുന്ന ശിക്ഷയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു.

നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ മാത്രം പോരെ ഇതിന്റെ ന്യായം മനസ്സിലാവാന്‍ . നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നിയമമുണ്ട്, ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച് നാം ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു, ചിലെരെങ്കിലും ശിക്ഷയെ ഭയന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ?

ഇതുവായിക്കൂ:
പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍.

സ്തുതിയൊക്കെയും അല്ലാഹുവിന്നാണ്. അവന്‍ മുഴുലോകരുടെയും പരിപാലകന്‍. പരമകാരുണികന്‍. ദയാപരന്‍. വിധിദിന 1ത്തിന്നധിപന്‍. നിനക്കു മാത്രം ഞങ്ങള്‍ വഴിപ്പെടുന്നു. നിന്നോടു മാത്രം ഞങ്ങള്‍ സഹായം തേടുന്നു. ഞങ്ങളെ നീ നേര്‍വഴിയിലാക്കേണമേ. നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയില്‍. നിന്റെ കോപത്തിന്നിരയായവരുടെയും പിഴച്ചവരുടെയും വഴിയിലല്ല. (വി.ഖു.1:1-7)

ഇത് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ പ്രാരംഭ സൂക്തമാണ്, ഇതില്‍ പരമകാരുണികന്‍, ദയാപരന്‍ എന്ന അല്ലാഹുവിന്‍റെ രണ്ടു ഗുണങ്ങളെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതില്‍ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവമാണോ ഇത്?

കുരിശിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും കല്ലിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും മുടിയെ ആരാധിക്കുന്നവരും എന്‍റെ കാഴ്ചയില്‍ സമന്മാരാണ്, ഉപദ്രവും ഉപകാരവും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ .

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ :

....................... അള്ളായെ അല്‍പ്പനെന്നു വിളിച്ചാലും നിങ്ങള്‍ക്ക് പരാതിയില്ല. പക്ഷെ മൊഹമ്മദിനെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ സര്‍വ്വ നിയന്ത്രണവും വിടും. ഞാന്‍ പലയിടത്തും എഴുതിയത് ഇവിടെ ആവര്‍ത്തിക്കട്ടേ. താങ്കളേപ്പൊലുള്ളവര്‍ക്ക് അള്ളായെ അധിക്ഷേപിച്ചാലൊന്നുമൊരു ചുക്കുമില്ല. മൊഹമ്മദിനെ അധിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ഹാലിളകും. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മൊഹമ്മദ് അള്ളാക്കും മുകളിലുള്ള സൂപ്പര്‍ ദൈവം.
-------------------------------

അല്‍പ്പന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ ഒരു തെറിയാണോ കാളിദാസാ ?

============================
കാളിദാസന്‍ :

...................... മൊഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭ്രാന്തനായിരുന്നപ്പോള്‍ ഒരു നെറികേടുമില്ല.
-------------------------------

കാളിദാസന്‍, താങ്കളുടെ അച്ഛന്‍റെ പേര് അറിയുന്ന ഒരു വിദ്വാന്‍, മനപൂര്‍വ്വം മോശമായ ഒരു അഭിസംബോധനത്തിനു വിധേയമാകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് താങ്കളുടെ അപ്പന്‍റെ പേര് നല്‍കി ആ കഥ താങ്കളോട് തന്നെ പറഞ്ഞാല്‍ എങ്ങിനെ യായിരിക്കും താങ്കളുടെ പ്രതികരണം, ഇനി താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്തായാലും എനിക്കുവിരോധമില്ല, പക്ഷെ താങ്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാന്‍ ആണെങ്കില്‍ എനിക്ക് താങ്കളുടെ അത്ര ചിന്താശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാന്‍ വേണ്ടത് ചെയ്യും.

-----------------------------

സുശീല്‍, കാളിദാസന്‍ അതിരുവിടുകയാണെങ്കില്‍ വേണ്ടത് ചെയ്യുമല്ലോ.

kaalidaasan said...

>>>>- നിരക്ഷരനായ ഒരാള്ക്ക് ‌ വേദം ഇറക്കുകയും അതിലൂടെ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തതിലൂടെ അല്ലാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുളവന്‍ ആണ് എന്ന് തെളിയുകയല്ലേ ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത്?<<<<


kaadar_,


പക്ഷെ ആ അള്ളാക്ക് മൊഹമ്മദ് നിരക്ഷരനായിരുന്നു എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. പാവം.

എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്‌ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങള്‍ ദിവസം തോറും നൂറു കണക്കിനു കൊല്ലപ്പെടുന്നതു തടയാന്‍ മാത്രം കഴിവില്ല.

അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വസത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്തി നരകത്തിലെ വിറകു ശേഖരം തീരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാ, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലുള്ള ഹൂറികള്‍ ബോറടിക്കാതിരിക്കാന്‍ ദിവസം തോറും നൂറു കണക്കിനു ജിഹാദികളെ നൂറു കക്ഷണങ്ങളാക്കി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ മൊഹമ്മദ് ഭൂമിയില്‍ ചെയ്തപോലെ ഈ ഹൂറികളെയെല്ലാം സ്വന്തം ഹാരത്തില്‍ പാര്‍പ്പീച്ച് സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നേനേ. എല്ലാറ്റിനും കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആ ഡിപാര്‍ട്ട് മെന്റില്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ അത്ര കഴിവുണ്ടെന്നു തോനുന്നില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>- പിന്നെ ഇറാഖുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലാഹുവിന്‍റെ "മനശാസ്ത്രം" എന്ന പ്രയോഗത്തിന്‍റെ ()ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന്
മനസ്സിലായില്ല.ഏതായാലും ഇറാഖിലും അത് പോലുള്ള മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളിലും (വിധികള്‍) അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തിയാണ്(അല്‍ ഹാക്കീമിന്റെ അനന്തമായ യുക്തി അഥവാ ഹിക്മത് ) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്‍റെ
"മനസ്സ്‌ " അല്ല<<<<മനശാസ്ത്രം എന്നതിഷ്ടമായില്ലെങ്കില്‍ യുക്തി എന്താണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മതി.

എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാ, ഇറക്കിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അമേരിക്ക ബോംബിട്ടു കൊല്ലുമെന്നും കാക്കത്തൊള്ളായിരം മുസ്ലിം ഭീകര്‍ ബോംബ് വച്ച് കൊല്ലുമെന്നും അറിയുന്ന അള്ളാ, അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാന്‍ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ചെകുത്താനെ അനുവദിക്കുന്നതിലെ യുക്തി എന്താണ്?
ഇത് പരീക്ഷണമാണെങ്കില്‍ അള്ളാ എന്തിനിത്ര ക്രൂരനാകുന്നു. താന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ചുനേരം നിസ്കരിക്കുകയും കുര്‍ആന്‍ ഉത്ബോധനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും പര്‍ദ്ദയിട്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു വിനോദിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയെ ഏത് യുക്തി വച്ചാണ്, ദൈവം എന്നു വിളിക്കാനാകുക.?

kaalidaasan said...

>>>>>പിന്നെ ഇറാഖിലെ സംഭവത്തോട് ദൈവികനിയങ്ങളുടെ(ശരീഅത്ത്) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന്
ചോദിച്ചാല്‍,ആ പ്രത്യാക സംഭവത്തോട് ,അതായത് ബുഷിന്‍റെ തന്തയുടെ കാലത്ത് തൊടങ്ങിയ ആ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച് ഇന്ന് എനിക്ക്
വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല.<<<ദൈവികനിയങ്ങളുടെ(ശരീഅത്ത്) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ മുസ്ലിങ്ങള്‍ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ വെറുതെ ഒരോളത്തിനു പറഞ്ഞതായിരുന്നു അല്ലേ?പുട്ടിനു തേങ്ങാപ്പീര ഇടുന്നതുപോലെ.


ഇതില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നത് ഒന്നുകില്‍ ശരീയത്ത് എന്താണെന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ എവിടെയാണു ശരിയത്ത് ഉപയോഗികേണ്ടതെന്നറിയില്ല എന്നോ ആണ്

>>>>- ഒന്നാമതായി നമ്മള്‍ ആരും ദൈവം അല്ല,അത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള്‍ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട അതായത്
എഴുതാത്ത പുറം വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണ്ട.<<<<നല്ല ഉത്തരം. അപ്പോള്‍ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന അക്രമം അള്ളാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം അള്ളയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ്. ഇതുള്‍ക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് നിറുത്തുമെന്നു കരുതാന്‍ ഉള്ള ബുദ്ധി മാന്ധ്യം എനിക്കില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>> പിന്നെ,നന്മയും തിന്മയും സത്യവും അസത്യവും ദൈവിക നിയമങ്ങളില്‍ വേര്‍തിരിഞ്ഞു കാണാവുന്നതാണ്.അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങളോട് സത്യത്തെയും നന്മയെയും പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ്..<<<

അപ്പോള്‍ അത് ദൈവത്തോടുള്ള ബാധ്യതയല്ല സമൂഹത്തോടുള്ള ബാധ്യതയാണെന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയാം.

ദൈവം പറയാതെ തന്നെ നന്മയും തിന്മയും സത്യവും അസത്യവും ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേര്‍തിരിച്ചു കാണാനാകും. അതിനൊരു ദൈവീക നിയമവും ആവശ്യമില്ല. ഇന്‍ഡ്യന്‍ പീന കോഡ് ഒരു ദൈവിക നിയമത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. മനുഷ്യരുടെ വിശേഷ ബുദ്ധിയില്‍ രൂപപ്പെട്ട നന്മ തിന്മകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണത് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. സമൂഹത്തോടുള്ള ബാധ്യത കൊണ്ടാണവ എഴുതപ്പെട്ടതും. ഒരു ദൈവവും കെട്ടിയിറക്കാതെ നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നിയമമുണ്ടാക്കാന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കാകുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണത്.

kaalidaasan said...

>>>>> - ഒരു ഉന്നതിയിലും എത്തിച്ചിലങ്കില്‍ എങ്ങിനെയാ കാളിദാസാ ആ അറബികളില്‍ നിന്ന് താങ്കള്‍ ഈ പറയുന്ന ഖലീഫമാര്‍ ഉണ്ടായത്?<<

എത്ര അധഃപതിച്ച സമൂഹത്തിനും രാജാവുണ്ടാകും. ഇപ്പോള്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഗദ്ദാഫിയും മുബാറക്കുമൊക്കെ അതാത് സമൂഹത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായ ഭരണാധികരികളാണ്. ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായ അതേ ഉന്നത സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുമാണ്, ആദ്യ ഖലീഫമാരുമുണ്ടായത്.

ബ്രീട്ടിഷുകാര്‍ ഇന്‍ഡ്യയും ലോക്കത്തിന്റെ മുന്നിലൊരു ഭാഗവും കീഴടക്കി ഭരിച്ചില്ലേ,. അതിനു മുന്നേ മുഗള്‍ അക്രമികള്‍ ഇന്‍ഡ്യ കീഴടക്കി ഭരിച്ചില്ലേ. അതൊക്കെ പോലെ.


>>- ഇസ്ലാമിലെ ഖലീഫമാരെ കുറിച്ചല്ലാം ഭയങ്കര വിവരമാണല്ലോ! നാലു ഖലീഫമാരും വധിക്കപെടുകയാണോ ഉണ്ടായത്? കേട്ടത് അപ്പടി എഴുതുന്നതിന്‍റെ കുഴപ്പമാണ്.<<<

പിന്നെ അവര്‍ എങ്ങനെയാണു മരിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞു താ.

ഇവരെയൊക്കെ പള്ളികളില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു കഴുത്തു വെട്ടി കൊന്നത്. അല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ തെളിയിക്ക്.

kaalidaasan said...

>>>നബി(സ)യുടെ ഭാര്യ ആയിശ(റ) യുദ്ധം നയിച്ചു എന്നത് ഇസ്ലാമില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു, സാധാരണ താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ ഇസ്ലാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണല്ലോ പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത്.<<


അത് താങ്കള്‍ മനസിലാക്കുന്ന രീതി. രണ്ടാം ഭാര്യയും ഒന്നാം ഭാര്യയുടെ മകളുടെ ഭര്‍ത്താവും അധികാരത്തിനു വേണ്ടി കടിപിടി കൂടി യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് സുബോധമുള്ളവര്‍ മനസിലാക്കുന്ന രീതി.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അത്രയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ മൊഹമ്മദ് മരിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 14 ഭാര്യമാരിലൊരാളെ പിടിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഖലീഫയാക്കിയില്ല? അയിശ യുദ്ധം ചെയ്തത് സ്വയം ഖലീഫയാകാനല്ലായിരുന്നോ ? പക്ഷെ തോറ്റ് തുന്നം പാടി. അതുകൊണ്ട് ഖലീഫ മോഹവും പൊലിഞ്ഞു. മൊഹമ്മദിനോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത മറ്റൊരവസരത്തില്‍ വേലി ചാടിയ അവര്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഖലീഫ സ്ഥനത്തിനേറ്റവും അര്‍ഹ. സ്ത്രീക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കൂവുന്ന ഒരു പുരുഷനും അന്ന് അയിശയുടെ അവകാശവാദം അംഗീകരിച്ചില്ല. ഭംഗിയായി യുദ്ധത്തില്‍ തോല്‍പ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു താങ്കളുടെയൊക്കെ അവകാശവാദം. മൊഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്നു അയിശ എന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പെറ്റു വീണ അന്നു മുതല്‍ അതിനെ കെട്ടാനുള്ള മോഹവുമായാണ്, മൊഹമ്മദ് ജീവിച്ചതു തന്നെ. ആറാം വയസില്‍ കെട്ടി ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തിയും വരുത്തി. അയിശയുടെ നെഞ്ചില്‍ കിടന്നാണ്‌ മൊഹമ്മദ് മരിച്ചതു പോലും . പക്ഷെ അയിശയെ മറ്റ് പുരുഷന്‍മാരൊക്കെ ചേര്‍ന്ന് അടിച്ചമര്‍ത്തി. അവസാനം അവര്‍ യുദ്ധവും ചെയ്തു. പക്ഷെ തോറ്റു പോയി. ഉന്നതമായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാണ്, ഇഷ്ടഭാര്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച് മൊഹമ്മദിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ഉന്നത സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ ഇത് വായിക്കുന്നരൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളല്ല കാദറേ.

kaalidaasan said...

>>> അപ്പോള്‍ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ഉന്നതി പ്രപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങിനെയായിരുന്നില്ലല്ലോ, സത്യം അങ്ങിനെയാണ്, ചിലര്‍ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ നാവിലൂടെ പുറത്തു വരും..<<


Mutazilah കാലഘട്ടം എന്നായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം വായിച്ചു പഠിക്കുക..

kaalidaasan said...

>>> അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഇസ്രയേലും ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ മതേതര രാജ്യവും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കുന്ന നാടകങ്ങള്‍ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ സ്വയം പടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ അങ്ങിനെ എന്തല്ലാം, താങ്കള്‍ ഈ വിഷയം വിടാത്തത് കൊണ്ട് ചില ഉദാഹരങ്ങള്‍ ആവാം:<<


ഇതൊന്നും അള്ളാക്കറിയില്ല എന്നല്ലേ സുശീല്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്?. അറിയാമെന്ന് താങ്കളും മറ്റ് പല മുസ്ലിങ്ങളും പറയുന്നു. പക്ഷെ അള്ളാ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ചത്തു തുലയട്ടെ എന്നു തീരുമാനിച്ച് നിസംഗനായി ഇരിക്കുന്നു. ഇതല്ലെ സുശീല്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം?. അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ലേ കാദറേ താങ്കള്‍ തെളിയിക്കേണ്ടത്. അതിനു പകരം അള്ളാക്കാറിവില്ലാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്തു പറഞ്ഞ് അള്ളായെ അപമാനിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്കൊന്നും ലജ്ജയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അള്ളാ അല്‍പ്പനാണെന്ന പരാമര്‍ശം കണ്ടിട്ടും കാദറിനോ അപ്പോക്കോ ഒരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ മൊഹമ്മദിനേപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിയന്ത്രണവും വിട്ടു.

ബിന്‍ ലാദന്‍ എന്ന പടപ്പ് ഇല്ലെങ്കില്‍, അള്ളാ നിങ്ങളെ നീറ്റായി പറ്റിക്കുകയാണ്. ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ വച്ച് അഫ്ഘാനിസ്താനിലെയും ഇറാക്കിലെയും മറ്റ് പലയിടത്തേയും മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്ന് തള്ളാന്‍ അനുവദിച്ച് അതില്‍ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു ഭീകര രൂപിതന്നെയാണു കാദറെ താങ്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാ.

kaalidaasan said...

>>> തീര്‍ച്ചയായും ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യതതന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ സ്വകാര്യതയുടെ ആനുകൂല്യത്തില്‍ അവര്‍ചെയ്യുന്ന ഭീമാബധം ഞങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, തങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നതിനെ (ജന്തുക്കള്‍, പ്രതിമകല്‍, രൂപങ്ങള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍, ചെടികള്‍, തീ, മറ്റു പലതും) കുറിച്ച് അവരോടു ചിന്തിക്കാന്‍ പറയുന്നു.
:<<അവിശ്വസികളെ അവിശ്വാസത്തിലുറപ്പിച്ചു നിറുത്തുന്നത് അള്ളായാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കുര്‍ആന്‍ പറയുമ്പോള്‍ പിന്നെ നിങ്ങളെന്തിനാണതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ നടക്കുന്നത്. അള്ളായെ ധിക്കരിക്കാനോ?

kaalidaasan said...

>>> ഇത് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ പ്രാരംഭ സൂക്തമാണ്, ഇതില്‍ പരമകാരുണികന്‍, ദയാപരന്‍ എന്ന അല്ലാഹുവിന്‍റെ രണ്ടു ഗുണങ്ങളെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതില്‍ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവമാണോ ഇത്?:<<


പ്രാരംഭ സൂക്തമൊക്കെ അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. കുര്‍ആന്‍ മുഴുവന്‍ വായിക്ക്. എന്നിട്ട് പറയ് അള്ളാ നരകം കാട്ടി ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന്.

ഇതു വരെ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇതാ കുറച്ചെണ്ണം.

22.

These twain (the believers and the disbelievers) are two opponents who contend concerning their Lord. But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them; boiling fluid will be poured down on their heads, (19) Whereby that which is in their bellies, and their skins too, will be melted; (20) And for them are hooked rods of iron. (21) Whenever, in their anguish, they would go forth from thence they are driven back therein and (it is said unto them): Taste the doom of burning. (22)

6. And forsake those who take their religion for a pastime and a jest, and whom the life of the world beguileth. Remind (mankind) hereby lest a soul be destroyed by what it earneth. It hath beside Allah no friend nor intercessor, and though it offer every compensation it will not be accepted from it. Those are they who perish by their own deserts. For them is drink of boiling water and a painful doom, because they disbelieved. (70)

37: And lo! they verily must eat thereof, and fill (their) bellies therewith. (66) And afterward, lo! thereupon they have a drink of boiling water (67) And afterward, lo! their return is surely unto hell. (68)

44: And it will be said): Take him and drag him to the midst of hell, (47) Then pour upon his head the torment of boiling water. (48) (Saying): Taste! Lo! thou wast forsooth the mighty, the noble! (49) Lo! this is that whereof ye used to doubt. (50)

56: Will all be brought together to the tryst of an appointed day. (50) Then lo! ye, the erring, the deniers, (51) Ye verily will eat of a tree called Zaqqum (52) And will fill your bellies therewith; (53) And thereon ye will drink of boiling water, (54) Drinking even as the camel drinketh. (55) This will be their welcome on the Day of Judgment. (56)

56;But if he is of the rejecters, the erring, (92) Then the welcome will be boiling water (93) And roasting at hell-fire. (94) Lo! this is certain truth. (95)

ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിനുണ്ട് താങ്കളുടെ വേദ പുസ്തകമായ കുര്‍ആനില്‍. ഇതില്‍ നിന്നും എന്തു മനസില്ക്കണമെനു കൂടി പറഞ്ഞു താ.

kaalidaasan said...

>>> അല്‍പ്പന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ ഒരു തെറിയാണോ കാളിദാസാ ?<<


എന്താണ്, ഇസ്ലാമിക നിദാനശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് തെറി? ഞാന്‍ മൊഹമ്മദിനെ തെറി പറഞ്ഞു എന്ന് തങ്കള്‍ ആക്ഷേപിച്ചല്ലോ. ഞാന്‍ പറഞ്ഞ തെറി ഒന്നു പറയ്.


അല്‍പ്പന്‍ എന്നു വിളിക്കുനത് ബഹുമാനപുരസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് നന്നായി. അപ്പോള്‍ ഇനി മൊഹമ്മദ് അല്‍പ്പനായിരുന്നു എന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞോളം.

ea jabbar said...

സിനിമാ നടന്‍ ശ്രീനിവാസന്റെ അനുഭവം:- ചക്ക വീണു മുയലു ചത്തു !

നിസ്സഹായന്‍ said...

@ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ ,

"പിന്നെ ഹിന്ദു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമുമായി വളരെയധികം യോജിക്കുന്ന ഒരു ദര്‍ശനമാണ് അദ്വൈതം എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അത് ഇന്നത്തെ അദ്വൈതവാദികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാവണമെന്നില്ല."

നമ്മുടെ ഹുസൈന്‍ യോജിക്കാത്ത പോയന്റാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ബ്രഹ്മസൂത്രം ദ്വൈതമോ അദ്വൈതമോ ? ' എന്ന കൃതിയില്‍ ഗൌഢപാദന്റെയും ശങ്കരന്റെയുമൊക്കെ അദ്വൈതവാദങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നും രാമാനുജന്റെ വിശിഷ്ടാദ്വൈതമോ മാധ്വാചാര്യരുടെയോ ദ്വൈതമോ ആണ് വേദാന്തസാരാംശമായ ബാദരായണന്റെ 'ബ്രഹ്മസൂത്ര'ത്തോട് നീതി പുലര്‍ത്തുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

വേദാന്തപാരമ്പര്യം മുഴുവന്‍ ദ്വൈതത്തിലാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അദ്ദേഹം ബൂലോകത്ത് വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒച്ചപ്പാടുകളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വേണം മനസ്സിലാക്കാന്‍. സെമറ്റിക് മതങ്ങളില്‍ ദൈവവും, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ ജീവജാലങ്ങളുള്‍പ്പെടുന്ന ലോകവും രണ്ടാണ്. അദ്വൈതത്തില്‍ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എല്ലാം ഒന്നുതന്നെയെന്നു എന്നുവരുന്നതായ വാദങ്ങളോട് യോജിച്ചുപോയാല്‍ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും രണ്ടാണെന്നു വാദിക്കുന്ന തന്റെ സ്വന്തം മതത്തിന് ഒരു ഭാരതീയ പിന്തുണയാകില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനു ശ്രമിക്കുന്നത്.

സ്വന്തം മതത്തിന്റെ പരിമിതികളുമായി ഒത്തു പോകുന്നതെന്തിനേയും ന്യായീകരിക്കാനും അതിന്റെ അടിത്തറ മാന്തുന്ന എന്തുമായും സംഘര്‍ഷപ്പെടാനുമാണ്, പരിണാമവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് പഠനവും ഗവേഷണവും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചോ മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുപ്പെടുന്ന സങ്കല്പനങ്ങളില്‍, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വീകാര്യമായ ഹൈപ്പോതിസീസിനോട് ശാസ്ത്രം യോജിച്ചു പോകുമ്പോള്‍ ഇവയില്‍ നിന്നും ചെറിപിക്കിംഗ് നടത്തി, തനിക്കാവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ ശാസ്ത്രം ലോകത്തിന്റെ ഉത്ഭവം തെളിയിച്ചുവെന്നും, വിശ്വാസികളായ പരിണാമവാദി ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇന്റെലിജെന്റ് ഡിസൈനെ സാധൂകരിക്കുകയും, സൃഷ്ടിവാദി ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൂട്ടിനു വിളിച്ച് പരിണാമവാദത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഹുസൈന്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയമായി ദൈവാസ്തിത്വം തെളിയിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് അപഹാസ്യനാകുകയാണ്.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഭാരതീയ ദര്‍ശനങ്ങളുമായി കാര്യമായ യാതൊരു പൊരുത്തവും ഇല്ലെന്നതാണ് സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. ആ രീതിയിലും ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയുടെ വാദം തെറ്റാണ്.

Abdul Khader EK said...

സുഹൃത്തുക്കളെ,

കാളിദാസനുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന നിഗമനങ്ങള്‍, അതിനെ ആസ്പതമാക്കി ഞാന്‍ എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങള്‍, ഇവയാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. എന്‍റെ നിഗമനങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ കാളിദാസന്‍ അല്ലാത്ത ആരങ്കിലും ചൂണ്ടി കാണിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ എന്‍റെ തീരുമാനങ്ങളും തിരുത്തുന്നതാണ്.

നിഗമനങ്ങള്‍:

- കാളിദാസന്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചയും നല്ല രീതിയില്‍ കൊണ്ട് പോകാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നടക്കാന്‍ അവുവധിക്കുകയില്ല,

- നാം മനുഷ്യര്‍ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ കാളിദാസന്‍ ആരെയും ബഹുമാനിക്കുകയില്ല,

- ഈ ബ്ലോഗിലെ ചര്‍ച്ച തന്നെ ഖുര്‍ആന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സംബധിച്ചുള്ളതാണ് (പോസ്റ്റിലെ ബോള്‍ഡ്‌ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങള്‍ നോക്കുക), അത്തരം ഒരു ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹുസൈന്‍ സഹിബുമായി നടന്ന ഒരു ചര്‍ച്ചയുടെ തുടര്‍ച്ച എന്നോണം. എന്നിട്ടും കാളിദാസന്‍ പറയുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് ഖുര്‍ആനുമായി വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ്, അത് തടയാന്‍ വേണ്ടി ചര്‍ച്ച കുളമാക്കല്‍ അയാളുടെ ലകഷ്യവും,

- ആ ലകഷ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവാചകനെയും അല്ലാഹുവിനെയും തെറിവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, സുശീല്‍ അനുവദിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ ബ്ലോഗിലും,

- കാളിദാസനോട് മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അയാള്‍ 'മാ' യില്‍ പിടിച്ചു തര്‍ക്കിക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ 'ങ്ങ' യില്‍ പിടിച്ചു തര്‍ക്കിക്കും, എന്നെ പോലുള്ളവരെ ഇത്തരം തര്‍ക്കത്തില്‍ തളചിടുക എന്നത് അയാള്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞ അജണ്ടയാണ്,

- ഇനി അയാളോട് മാങ്ങയും ചക്കയും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നുങ്കില്‍ അയാള്‍ മാങ്ങ മാത്രമേ കാണൂ അല്ലെങ്കില്‍ ചക്ക മാത്രം, (ഉദാ: ഖുര്‍ആനില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറയുകയും അതോടപ്പം മനുഷ്യന് ചിലപ്പോള്‍ ഭീഷണിയും വേണ്ടിവരും എന്ന് സമര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു, തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടിലങ്കില്‍ ഇതാ കുറെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയാള്‍ ഖുര്‍ആന്‍ താക്കീതു നല്‍കുന്ന ചില ആയത്തുകള്‍ എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നു, ഞാന്‍ ഖുര്‍ആനില്‍ ഭീഷണിയില്ല എന്നോ താക്കീത്‌ ഇല്ല എന്നോ പറഞ്ഞത് പോലെ),

- അയാള്‍ എല്ലാ കമന്റുകളും വായിക്കുകയില്ല, ബുദ്ധിപരമായും മാന്യമായും അവതരിപ്പിച്ച പല പോയന്റുകളും വിട്ടുകളഞ്ഞു തര്‍ക്കിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമെ അയാള്‍ കമന്റുകള്‍ നോക്കാരുള്ളൂ.
ഇത്രയും മതിയാവും.

തീരുമാനങ്ങള്‍:

- കാളിദാസനുമായി ഇത്തരം ഒരു സംവാദം തുടര്‍ന്നു പോകണ്ട,

- അയാളുടെ കമന്റുകളെ അവോയിട് ചെയ്യാം,

- ആവശ്യമായി വരുമ്പോള്‍ ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ള വായനക്കാരെ മുന്നില്‍ കണ്ടു കാര്യപ്രസ്ക്തമായ എന്തെങ്കിലും പൊയന്റ്സ് അയാളില്‍നിന്നു വരികയാണെങ്കില്‍ മറുപടി പറയാം,

- എന്‍റെ എല്ലാ കമന്റുകളും അതിനുള്ള അയാളുടെ മറുപടികളും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ്, പഠിക്കണം എന്നുള്ളവര്‍ക്ക് അതുതന്നെ ധാരാളം എന്നാണു എന്‍റെ ചെറിയ ബുദ്ധി എന്നോട് പറയുന്നത്.

തുടരുന്നു....

Abdul Khader EK said...

ഞാന്‍ ആദ്യമേ മറുപടി എഴുതാന്‍ തീരുമാനിച്ച ചിലവിഷയങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഇവിടെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി ചര്‍ച്ച തുടരുകയും, കാളിദാസനില്‍ നിന്ന് മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും തുടര്‍ന്നും ഇടപെടും അന്നും അറിയിച്ചു കൊണ്ട് തുടരട്ടെ.

കാളിദാസന്റെ കമന്ടുകളില്‍ നിന്ന്:-

= അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച്;

- കുര്‍ആനിലെ അല്‍പ്പനായദൈവത്തിനു മനുഷ്യരെ നായിന്റെ മോനെ എന്നല്ലേ വിളിക്കാന്‍ അറിയൂ. ശീലിച്ചു പോയത് നെറികേടിന്റെ വകുപ്പില്‍ വരില്ലല്ലോ.

= പ്രവാചകനെ കുറിച്ച്;

- ഒന്ന്: അമ്പതു വയസു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ നിരനിരയായി പത്തു പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി നിറുത്തിയില്ലായിരുന്നോ. അതുങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ ജാരനായിരിക്കാം.

- രണ്ടു: ആറു വയസുള്ള പിഞ്ചുകുട്ടിയെ മുതല്‍ അറുപതു വയസുള്ള കിളവികളെ വരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മ്ളേച്ചമാണെന്നു കരുതുന്നതാണെന്റെ സംസ്കാരം.

- മൂന്ന്: മൊഹമ്മദ് ഭൂമിയില്‍ ചെയ്തപോലെ ഈ ഹൂറികളെയെല്ലാം സ്വന്തം ഹാരത്തില്‍ പാര്‍പ്പീച്ച് സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നേനേ. എല്ലാറ്റിനും കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആ ഡിപാര്‍ട്ട് മെന്റില്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ അത്ര കഴിവുണ്ടെന്നു തോനുന്നില്ല.

- നാല്: പെറ്റു വീണ അന്നു മുതല്‍ അതിനെ കെട്ടാനുള്ള മോഹവുമായാണ്, മൊഹമ്മദ് ജീവിച്ചതു തന്നെ. ആറാം വയസില്‍ കെട്ടി ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തിയും വരുത്തി.

= പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച്;

- ഒന്ന്: മൊഹമ്മദിനോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത മറ്റൊരവസരത്തില്‍ വേലി ചാടിയ അവര്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഖലീഫ സ്ഥനത്തിനേറ്റവും അര്‍ഹ.

- രണ്ടു: അയിശയുടെ നെഞ്ചില്‍ കിടന്നാണ്‌ മൊഹമ്മദ് മരിച്ചതു പോലും .

ഒരു സ്റ്റെമെന്റ്റ്‌:

ഞാന്‍ ഇവിടെ എഴുതിയതൊക്കെ താങ്കളുടെ നബിയെ തെറി വിളിക്കുന്നതണെങ്കല്‍ ഇത് ഇനിയും തുടരാന്‍ തന്നെയാണെന്റെ തീരുമാനം.

ഒരു വെളുവിള്ളി:

മൊഹമ്മദിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും വിമര്‍ശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്കള്‍ക്ക് എന്തു ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമെന്നു കാണട്ടേ.
-----------------------------

പ്രിയ സുശീല്‍ കുമാര്‍; കാളിദാസന്റെ ആ കമന്റുകള്‍ എല്ലാം ഇവിടെ (താങ്കളുടെ ഈ ബ്ലോഗില്‍) നിലനിര്‍ത്തണമോ എന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം, ഇനി എന്റെ കമന്റുകളില്‍ അത്തരം എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച(കള്‍) ഉണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ഒഴിവാക്കുക അലെങ്കില്‍ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തരിക, ഞാന്‍ തന്നെ ഒഴിവാക്കികൊള്ളാം.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

അല്ലാഹുവിനെ - കുറിച്ച് അറിയാത്തവര്‍ക്ക് വേണ്ടി - ചിലത് പറയാം: അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അറബിയില്‍ ദൈവത്തിനു വിളിക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ്, ഖുര്‍ആനില്‍ ദൈവത്തെ മൊത്തം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്‍പതു വിശിഷ്ടമായ നാമങ്ങളില്‍ പരിചയ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതില്‍ ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ നാമം 'അല്ലാഹ്‌' എന്നതാണ്, ഈ വാക്കിന് ബഹുവചനം ഇല്ലാ എന്നതാണ് ഇതിനെ ഉല്‍കൃഷ്ടമാക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്.

ഖുര്‍ആന്‍ പുതിയതായി ഒരു ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയല്ല.

എല്ലാം സൃഷ്‌ടിച്ച എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മെ എപ്പഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം പറയുന്നത് കേള്‍ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്രിയങ്ങള്‍ക്ക് അരൂപിയായ നമ്മുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയാത്ത നമ്മുക്ക് കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍ക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനനവും മരണവും മെല്ലാം തീരുമാനിച്ച ഒരു ദൈവം, അവന്‍ ഏകനാണ്, അവനു സമന്മാരില്ല, അവനു സന്താനങ്ങള്‍ ഇല്ല, അവന്‍ ആരുടെയും സന്താനവുമല്ല, അവനു തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ല, അവനു പങ്കുക്കാരായി ആരും അലെങ്കില്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല.

അത്തരം ഒരു ദൈവത്തെ അല്ലാഹുവിനെ അഗീകരിക്കണമോ ആരാധിക്കണമോ എന്നല്ലാം എല്ലാവരുടെയും സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനത്തിലുള്ളതാണ്.

പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പത്നി ആയിശ(റ)യെ കുറിച്ചും എഴുതിയതിനു ഞാന്‍ മറുപടി പറയുന്നില്ല, അതിനു മറുപടികൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ ദൈവത്തെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നു. പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഈ ലിങ്കുകള്‍ ഉപകരിക്കും:

1 - ലോകാനുഗ്രഹി (പ്രവാചക ജീവിതത്തിലെ നൂറ്റിപ്പതിനൊന്ന്‌ മഹദ്‌ സംഭവങ്ങള്‍ ‍) / ശൈഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ കാരക്കുന്ന്‌
http://www.islampadanam.com/muhammednabi/index.html

2 - മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാചകന്‍ / കെ.എല്‍. ഗൗബ
http://www.islampadanam.com/ebooks/Marubhumiyile%20Pravachakan.pdf

3 - മുഹമ്മദ്‌ മഹാനായ പ്രവാചകന്‍/ പ്രൊഫ. കെ.എസ്‌. രാമകൃഷ്ണറാവു
http://www.islampadanam.com/ebooks/muhamed%20mahanaya%20pravachakan.pdf


സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വെളുവിളിയും: വെല്ലുവിള്ളി ഞാന്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, 'അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും തെരിവിളിക്കരുത്' എന്ന എന്‍റെ മാന്യമായ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ വിനീതമായ അപേക്ഷക്ക് ശേഷവും അതുതന്നെ തുടര്‍ന്ന താങ്കള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഇതിനു അര്‍ഹനാണ്. എനിക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നത് ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നു;

കാളിദാസാ താങ്കള്‍ ഇത്തരം വൃതികേടുകളില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയാത്ത കാലത്തോളം, കാളിദാസാ താങ്കള്‍ നശിച്ചു പോകട്ടെ, മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ താങ്കളുടെ നാവും കൈകളും ശരീരം മൊത്തത്തില്‍ പുഴുത്തു നാറട്ടെ, എന്‍റെ സൃഷ്ടാവിനെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഞാന്‍ പറയുന്നു, അയാള്‍ പിന്തിരിയുന്നിലെങ്കില്‍, അയാള്‍ ചീഞ്ഞു നാറുന്നത് നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും കാണാം, ഇന്‍ഷാ അല്ലാഹ്‌. വെയിറ്റ് ആന്‍ഡ്‌ സീ.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ ഈ ആയത്തുകളോടുകൂടി ഞാന്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

അബൂലഹബി(കാളിദാസ)ന്റെ ഇരു കരങ്ങളും നശിക്കട്ടെ. അവന്‍ നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വത്തോ അവന്‍ സമ്പാദിച്ചതോ അവന്നൊട്ടും ഉപകരിച്ചില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിലവന്‍ ചെന്നെത്തും. (111 : 1 - 3)

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

ഇബ്രാഹിംകുട്ടി വീണ്ടും ഇതു തന്നെ പറയുന്നു:

[ഇനി അദ്വൈതവാദികള്‍ പറയുന്നത് പോലെ സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഒന്നാണെങ്കില്‍,വിധിവിശ്വാസം ആ ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ മൂല തത്വത്തില്‍
തന്നെയുണ്ട്.
]
----------
സഹോദരാ,
താങ്കൾ ഇതിനുമുമ്പ് പോസ്റ്റു ചെയ്ത ഈ കമന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുമല്ലൊ.

@ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ :

[അദ്വൈതം ഹൈന്ദവ ദര്ശ നങ്ങളില്‍ ഉള്പ്പൊടില്ലേ? അദ്വൈതത്തില്‍ വിധിവിശ്വസത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളില്ലേ?.]
---------------------
സഹോദരാ,
അദ്ദ്വൈതം എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ രണ്ടല്ലാത്തത് എന്നാണ്. അത് ഒരിക്കലും ‘ഏകം’ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്. ഉദാ: സുഖം-ദുഃഖം,തെറ്റും-ശരിയും, പുണ്യവും-പാപവും, സ്വർഗ്ഗവും-നരകവും ഒന്നും അദ്വൈതത്തിന്റെ ആത്മീയതലത്തിൽ വരുന്നില്ല.
ഇത് മനസ്സിലായിവരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഋഷിമാർ ചിലതെല്ലാം എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

കഠോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെആഹ്വാ നം ചെയ്യുന്നു:
“ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത, പ്രാപ്യവരാന്നിബോധത” (ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് യോഗ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ബോധമാർജ്ജിക്കൂ).


“ഹൈന്ദവത ധർമ്മവും ദർശനവും“ – എം.എം.അക്ബർ, “ദേവദർശനം“ – ശിഹാബുദ്ദീൻ ആരാബ്രം, “ബ്രഹ്മസൂത്രം ദ്വൈതമോ അദ്ദ്വൈതമോ” – എൻ.എം.ഹുസ്സൈൻ എന്നിവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനായില്ലെങ്കിലെ അത്ഭുതമുള്ളൂ.
February 24, 2011 5:53 PM
-----------------
@ christo :

[യേശുക്രിസ്തുവിണ്റ്റെ യാഗത്തിലും നാമത്തിലും വിശ്വസിച്ച്‌ രക്ഷയിലേക്ക്‌ വരുവാന്‍ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു.]

അച്ചായോ.....
ആലേലൂയ, ആലേലൂയ .......

['വിധി' പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ദര്ശനമാണ്‌.]

ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ്. സെമിറ്റിക് മതവിശ്വാസങ്ങളെ ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളതുതന്നെ. ഒരു ഹൈന്ദവ ദർശനവും ‘വിധി’യെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. Free will നെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു സംഭവം സന്തോഷമുള്ളതായാൽ അത് “ഭാഗ്യം”. അതേ സംഭവം ദുഖത്തെ തരുന്നതായാൽ “വിധി”. ഇത് സാധാരണ മനസ്സുറപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതൊന്നും ദർശനങ്ങളുടെ തലയിൽ കേറ്റിവയ്ക്കല്ലെ.
ആലേലൂയ.
February 22, 2011 10:58 PM

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

ഇസ്ലാമിക ജനതയുടെയും ഇപ്പോൾ അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെയും പ്രസ്ഥാവന :

[- വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണം, അതില്‍ ഒരറ്റ ജൂതന്മാര്‍ പോലും മരണപെടാതിരുന്നത്.]

നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ മറ്റൊരു ആംഗിളിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൂടെ ?

ജൂതന്മാരുടെ ദൈവം ഈ വിവരം അവരെ നേരത്തെകൂട്ടി സ്വപനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചതാവാൻ സാധ്യതയില്ലെ. മുഹമ്മദിന് മലയുടെ പിന്നിലുള്ള ശത്രുസൈന്യത്തെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെ. കാന്തരൂരിനെ വിശുദ്ധകേശം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശിയായി കാണിച്ചുകൊടുത്തില്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

അബ്ദുൾ ഖാദർ,
ഒടിയനെ വിട്ട് ചാവടിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഒരേർപ്പാടുണ്ട്. ഇത്തിരി കടന്ന കയ്യാണ്.

KP said...

വിമർശനങ്ങൾ താങ്ങാൻ കെല്പില്ലാത്തവർ, പരസ്യവേദികളിലെ സംവാദത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം..

വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അലമുറയിട്ടിട്ട് എന്തു കാര്യം!!!

KP said...

[[നിസ്സഹായന്‍ said: നമ്മുടെ ഹുസൈന്‍ യോജിക്കാത്ത പോയന്റാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ബ്രഹ്മസൂത്രം ദ്വൈതമോ അദ്വൈതമോ ? ' എന്ന കൃതിയില്‍ ഗൌഢപാദന്റെയും ശങ്കരന്റെയുമൊക്കെ അദ്വൈതവാദങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നും രാമാനുജന്റെ വിശിഷ്ടാദ്വൈതമോ മാധ്വാചാര്യരുടെയോ ദ്വൈതമോ ആണ് വേദാന്തസാരാംശമായ ബാദരായണന്റെ 'ബ്രഹ്മസൂത്ര'ത്തോട് നീതി പുലര്‍ത്തുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.]]

ഹുസൈൻ സാബിന്റെ പരാക്രമങ്ങൾ ചില്ലറയൊന്നുമല്ലല്ലോ!!

എല്ലാത്തിനെയും വളചൊടിച്ചു "ഇസ്ളാമിന്റെ തൊഴുത്തിൽ" കൊണ്ട് ചെന്ന് കെട്ടാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദയനീയാവസ്ഥയും "പരീക്ഷണങ്ങൾ" തന്നെയാകാം!!

KP said...

മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നടക്കുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ നന്ന്..

1. സംവാദത്തിൽ സ്വന്തം വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അതു താങ്ങാൻ കെല്പില്ലാത്തവർ, പരസ്യവേദികളിലെ സംവാദത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം..

2. സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ഏത് രീതിയിൽ വിമർശിക്കണം എന്നൊക്കെ ശഠിക്കുന്നത് ബാലിശമാണ്‌..

3. നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധമായതിനെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന ശാഠ്യം നന്നല്ല. മറ്റുള്ളവർ വിശുദ്ധമായി കാണുന്നവയെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും..

4. വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അലമുറയിട്ടിട്ട്, ശാപവചനങ്ങളുമായി എന്തിനു സ്വയം അപഹാസ്യനാകണം.. എല്ലാം വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിലെ "ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ" എന്നു കരുതി ശാന്തനാവുക..

5. എല്ലാം നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ച സ്ഥിതിക്ക്, വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് എന്തിനു അസഹിഷ്ണുത കാട്ടണം??

Jack Rabbit said...
This comment has been removed by the author.
Jack Rabbit said...

[അബ്ദുൾ ഖാദർ said]: വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണം, അതില്‍ ഒരറ്റ ജൂതന്മാര്‍ പോലും മരണപെടാതിരുന്നത്.

This is a BIG LIE. Is this also mentioned in Hussain's book on 9/11 ?

4000 Jews rumor

complete-list-of-people-killed-in-911-attacks

Most of the Jews can be easily recognized by their last names.

/JR

Abdul Khader EK said...

ഡിയര്‍ KP,

ആ അപഹാസ്യത ഞാന്‍ സഹിച്ചോളാം, ശാപങ്ങള്‍ സഹിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്കും പരസ്യവേദി ഒഴിവാക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മാന്യമായി സംവദിക്കാന്‍ പഠിക്കുക.

ഞാന്‍ വളരെ താഴ്മയോടെ ഒരുപാട് അപേക്ഷിച്ചതാണ് അയാളോട്, എന്നിട്ടും അയാള്‍ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങി.

താങ്കളും JR റും സുശീലും യുക്തിയുമെല്ലാം ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു സംവാദനരീതിയുണ്ട്, പരസ്പരം മാനിച്ചുകൊണ്ട്.

അയാള്‍ എന്നെ മാനിക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല, അയാള്‍ അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും നിന്നിക്കരുത് എന്നെ ഞാന്‍ അപേക്ഷിചിട്ടുളൂ. അപോഴാണ് വെളുവിളി.

ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ ചെയ്തത് അയാള്‍ അര്‍ഹിച്ചതാണ്, നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും കാത്തിരുന്നു കാണാം ഞങ്ങളുട ദൈവത്തിനു ശക്തിയുണ്ടോയെന്നു.

വരാന്‍ പോകുന്ന രിസല്‍ട്ടിനു, താങ്കള്‍ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു ശാസ്തീയ നിര്‍വചനം തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചാല്‍ , അന്നത് നിര്‍വചിക്കാന്‍ എളുപ്പമായിരിക്കും.

പിന്നെ എനിക്കറിയാത്തത് അതല്ല, എന്തിനാ യുക്തിവാദിയായ താങ്കള്‍ ഈ ശാപം എന്ന അന്തവിശ്വാസത്തിനെ ഇത്രകാര്യമായി എടുക്കുന്നത്.

ഞാന്‍ പ്രവാചകനിന്ത സഹിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിച്ച താങ്കള്‍ക്ക് അയാളെയും ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാം, ഈ ശാപം സഹിക്കാന്‍ വേണ്ടി.

Abdul Khader EK said...

ആരാണ് വടി കൊടുത്തത് എന്നും ആരാണ് അടി വാങ്ങിയത് എന്നും കാത്തിരുന്നു കാണുക.

KP said...

[[Abdul Khader EK said:
പിന്നെ എനിക്കറിയാത്തത് അതല്ല, എന്തിനാ യുക്തിവാദിയായ താങ്കള്‍ ഈ ശാപം എന്ന അന്തവിശ്വാസത്തിനെ ഇത്രകാര്യമായി എടുക്കുന്നത്]]

ഞാൻ കാര്യമായൊന്നും എടുത്തില്ല സുഹൃത്തേ..This is what I said: "..ശാപവചനങ്ങളുമായി എന്തിനു സ്വയം അപഹാസ്യനാകണം".. And I am least bothered about "ശാപം എന്ന അന്തവിശ്വാസം"..

വിമർശനങ്ങളെ അസഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിട്ടാൽ മാത്രമെ ദൈവത്തെയും, വിശ്വാസസംഹിതയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധികൂ എന്നതാണ്‌ താങ്കളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്കു കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല..

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി.. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും

Abdul Khader EK said...
This comment has been removed by the author.
Abdul Khader EK said...

കെ.പി. പറഞ്ഞു:
മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നടക്കുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ നന്ന്..
1. സംവാദത്തിൽ സ്വന്തം വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ..................
2. സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ഏത് രീതിയിൽ വിമർശിക്കണം ....................
വിമർശനങ്ങളെ അസഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിട്ടാൽ മാത്രമെ ദൈവത്തെയും, വിശ്വാസസംഹിതയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധികൂ എന്നതാണ്‌ താങ്കളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്കു കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല..
------------------------------
ഡിയര്‍ കെ.പി.,
താങ്കളുടെ സുഹൃത്ത് വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ വിമര്‍ശന വിധേയമാക്കിയതിനെ ഞാന്‍ എവിടെയാണ് എതിര്‍ത്തത്? വിശ്വാസങ്ങളെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെ എവിടെയും എതിര്‍ത്തിട്ടില്ല.

എന്‍റെ കമന്റുകള്‍ വായിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും എന്‍റെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ പഠിപ്പിചത് എന്ന് മനസ്സില്ലാവും, ഞാന്‍ ആരെയും തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയുകയുമില്ല, അങ്ങിനെയാണ്‌ എന്‍റെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.

താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിന് ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുടെയും ബലമില്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, വായ തുറന്നാല്‍ തെറി വരുന്നത് അത് കൊണ്ട് തന്നെ.
====================
കെ.പി. പറഞ്ഞു:
3. നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധമായതിനെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന ശാഠ്യം നന്നല്ല. മറ്റുള്ളവർ വിശുദ്ധമായി കാണുന്നവയെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും..
4. വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അലമുറയിട്ടിട്ട്, ശാപവചനങ്ങളുമായി എന്തിനു സ്വയം അപഹാസ്യനാകണം..
"..ശാപവചനങ്ങളുമായി എന്തിനു സ്വയം അപഹാസ്യനാകണം".. And I am least bothered about "ശാപം എന്ന അന്തവിശ്വാസം"..
5. എല്ലാം നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ച സ്ഥിതിക്ക്, വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് എന്തിനു അസഹിഷ്ണുത കാട്ടണം?
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി.. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും

------------------------------
കെ.പി.,
എനിക്ക് വിശുദ്ധമായമായതിനെ മറ്റുള്ളവര്‍ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ എവിടെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അപമാനിക്കരുത് എന്ന് പറയുക (അപേക്ഷിക്കുക) മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

ഞാന്‍ മറ്റുള്ളവർ വിശുദ്ധമായി കാണുന്നവയെ
അപമാനിക്കാറില്ല.

വടി തന്നു, അടി ഞാന്‍ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു, അപഹാസ്യത ഞാന്‍ സഹിച്ചോളാം, അയാള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ പരീക്ഷണമാണോ ശാപമാണോ അന്തവിശ്വാസമാണോ എന്നൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ അറിയാം.
===========================
കെ പി പറഞ്ഞു:
എല്ലാം വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിലെ "ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ" എന്നു കരുതി ശാന്തനാവുക..
--------------------------
താങ്കളുടെ ഇച്ചക്കനുശരിച്ചു താങ്കള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയാറുണ്ടോ? താങ്കള്‍ക്ക് അത് സാധിക്കുമെന്കില്‍ താങ്കളുടെ ഈ വാദത്തിനു വല്ല അടിസ്ഥാനവുമുണ്ടോ?

ത്രികാലക്ഞ്ഞനായ ദൈവം എല്ലാം അറിയുമെന്നും അവ രേഖപെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുമല്ലേ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം? കൂടാതെ താന്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായി അറിയാത്തവന്‍ പിന്നെ എന്തോന്ന് ദൈവം?

ഞാന്‍ മുമ്പ് ഒരു കമന്റില്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നാം നമ്മുക്ക് റിസള്‍ട്ട്‌ കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി മറ്റു ജീവികളില്‍ നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണമല്ല ഈ പരീക്ഷണം, നമ്മുക്കാണ് അതായതു മനുഷ്യര്‍ക്കാണ് ആ പരീക്ഷണം, അതിന്‍റെ രിസള്‍ട്ടിനു അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലവും അവര്‍ക്കുന്നത്തെ.
----------------------------------
വാല്‍കഷ്ണം: അയാള്‍ തന്റെ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞാല്‍ അയാള്‍ക്ക്‌ നല്ലത്.

kaalidaasan said...

>>>>>കാളിദാസാ താങ്കള്‍ ഇത്തരം വൃതികേടുകളില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയാത്ത കാലത്തോളം, കാളിദാസാ താങ്കള്‍ നശിച്ചു പോകട്ടെ, മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ താങ്കളുടെ നാവും കൈകളും ശരീരം മൊത്തത്തില്‍ പുഴുത്തു നാറട്ടെ, എന്‍റെ സൃഷ്ടാവിനെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഞാന്‍ പറയുന്നു, അയാള്‍ പിന്തിരിയുന്നിലെങ്കില്‍, അയാള്‍ ചീഞ്ഞു നാറുന്നത് നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും കാണാം, ഇന്‍ഷാ അല്ലാഹ്‌. വെയിറ്റ് ആന്‍ഡ്‌ സീ.<<<<

അയ്യയ്യോ. ശാപത്തിന്റെ ഉസ്താദ് ശപിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ നശിക്കുന്നെങ്കില്‍ നശിക്കട്ടെ.അപ്പോള്‍ ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കാന്‍ ഇത്ര നല്ല ആയുധം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടാണോ മുസ്ലിങ്ങള്‍ ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

ശാപം ​മൊഹമ്മദില്‍ നിന്നും പഠിച്ചതാണല്ലോ. 1400 വര്‍ഷങ്ങളായി ശപിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സമൂഹമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത്? അള്ള ആരെയാണു ശപിച്ചതെന്ന് അതില്‍ നിന്നൊക്കെ മനസിലാക്കുക.

മൊഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അവസാന വാക്കുകള്‍ യഹൂദരെ ശപിക്കണമേ എന്ന് അള്ളായോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജറുസലെം ദേവാലയം ​പോലും യഹൂദര്‍ക്ക് നല്‍കി അള്ളാ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റി. ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസിലാക്കാനാകും. പക്ഷെ ചിന്തിക്കണം.എന്നാണു ചീഞ്ഞു നാറുന്നതെന്നു കൂടി പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും തയ്യാറായി ഇരിക്കാമല്ലോ. ആ കാഴ്ച്ച കാണാന്‍.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ ഈ ആയത്തുകളോടുകൂടി ഞാന്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

അബൂലഹബി(കാളിദാസ)ന്റെ ഇരു കരങ്ങളും നശിക്കട്ടെ. അവന്‍ നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വത്തോ അവന്‍ സമ്പാദിച്ചതോ അവന്നൊട്ടും ഉപകരിച്ചില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിലവന്‍ ചെന്നെത്തും. (111 : 1 - 3)<<<ആ സൂറ മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ പകര്‍ത്താം.


പരമദയാലുവും കരുണാവാരിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍.
 (1-5) അബൂലഹബിന്റെ കൈകള്‍ രണ്ടും ഒടിഞ്ഞുപോയി. അവന്‍ നശിച്ചു.1 അവന്റെ സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും യാതൊരുപകാരവും ചെയ്തില്ല.2 തീര്‍ച്ചയായും ജ്വാലകളുയരുന്ന നരകത്തില്‍ അവന്‍ എരിയുന്നതാകുന്നു. (ഒപ്പം) അവന്റെ ഏഷണിക്കാരിയായ3 പെണ്ണും.4 അവളുടെ കഴുത്തില്‍ പനനാരുകൊണ്ടൊരു വടമുണ്ടാകും.5


ഇസ്ലാമിക ഒടി വിദ്യക്കുള്ള മന്ത്രം ഇതാണെന്നിപ്പോളാണു മനസിലായത്. അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന കൂടെ ഇതുമുരുവിട്ടാല്‍ ഏതു ശത്രുവിന്റെയും കൈയും അള്ളാ ഒടിക്കും, അവരുടെ ഭാര്യമാരെ അള്ളാ പനനാരുകൊണ്ടുള്ള വടം കെട്ടി വലിക്കും. അള്ളാക്കെന്താനന്ദമായിരിക്കും അപ്പോള്‍ കിട്ടുക.

കാളിദാസന്റെ കൈ അള്ളാ ഒടിക്കുമ്പോള്‍ സഹായത്തിനു ഖാദറും കൂടെ ചെല്ലണേ. ഭാര്യയെ കഴുത്തില്‍ വടം കെട്ടി വലിക്കുമ്പോളും സഹായിക്കണേ. അള്ളാ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാനാണ്.

അള്ളാ ഈ പന എവിടെയാണു വളര്‍ത്തുന്നതെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇടക്കൊക്കെ ഞാനും പോയി അതിനു വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. ഇനി പനനാരില്ലാതെ അള്ളാ കഷ്ടപ്പെടരുതല്ലോ.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>ജൂതന്മാരുടെ ദൈവം ഈ വിവരം അവരെ നേരത്തെകൂട്ടി സ്വപനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചതാവാൻ സാധ്യതയില്ലെ. മുഹമ്മദിന് മലയുടെ പിന്നിലുള്ള ശത്രുസൈന്യത്തെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെ. കാന്തരൂരിനെ വിശുദ്ധകേശം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശിയായി കാണിച്ചുകൊടുത്തില്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.<<<<<

പാര്‍ത്ഥന്‍,


യഹൂദര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ദൈവമില്ലെന്നല്ലേ മുസ്ലിങ്ങള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം അള്ളാ തന്നെ. കാദര്‍ പറഞ്ഞതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അള്ള യഹൂദന്‍മാരെ ഈ വിവരം മുന്‍കൂട്ടി അറിയിച്ചു. അവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെയും അള്ളാ മുസ്ലിങ്ങളെ നീറ്റായി പറ്റിച്ചു.

യഹുദരോടുള്ള അത്ര പോലും ഇഷ്ടം അള്ളാക്ക് മുസ്ലിങ്ങളോടില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>ത്രികാലക്ഞ്ഞനായ ദൈവം എല്ലാം അറിയുമെന്നും അവ രേഖപെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുമല്ലേ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം? കൂടാതെ താന്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായി അറിയാത്തവന്‍ പിന്നെ എന്തോന്ന് ദൈവം? .<<<<<

എന്തോന്ന് ദൈവം?

കാളിദാസന്‍ എന്നയാള്‍ ഇതൊക്കെ എഴുതുമെന്ന് അറിയാതിരുന്ന അള്ളാ എന്തോന്ന് ദൈവം.? അതൊഴിവാക്കാനാകാത്ത അള്ളാ എന്തോന്ന് ദൈവം? അള്ളായെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കാദര്‍ എന്ന് ചാവേറിനെ ഏര്‍പ്പാടാക്കേണ്ടി വരുന്ന അള്ളാ എന്തോന്നു ദൈവം? മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കാന്‍ കാദര്‍ എന്ന കൂലിയെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന അള്ളാ എന്തോന്ന് ദൈവം?

Abdul Khader EK said...

JR:

"Most of the Jews can be easily recognized by their last names."

Dear JR,
Could you please tell me what are their last names?

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

ഇവിടെ കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലര്‍ യുക്തിവാദികളായിരിക്കുമെന്നു ഞാന്‍ കഷ്ടപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് വെറുതെയായി....അവര്‍ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുപ്തമായ ഗുണങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്.ക്രിസ്ത്യനികളും മുസ്ലിങ്ങളും കൊമ്പ് കോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ചോര ദേവിക്കോ ദേവനോ രക്താര്‍പ്പണം നടത്താം.(കടപ്പാട്:ഡോക്കിന്‍സ് നിരൂപണം ബ്ലോഗ്‌ കമെന്റുകള്‍ )

bright said...

@ Abdul Khader EK,

കാളിദാസന്റെ നാവും കൈകളും ശരീരവും മൊത്തത്തില്‍ പുഴുത്തു നാറാന്‍ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.സംഭവം ഫോളോ ചെയ്യാന്‍
എളുപ്പമായേനെ.ഇതിപ്പോ എത്ര കാലം എന്ന് വച്ചാ?ദയവായി പ്രാര്‍ത്ഥന/ശാപം ഒന്ന് പുതുക്കണം.കാളിദാസന് വേണമെങ്കില്‍ സ്വന്തം ബ്ലോഗില്‍ ഒരു കൌണ്ട്ഡൌണും തുടങ്ങാം.


മറ്റൊരു സംശയം...സര്‍വജ്ഞനായ ദൈവം കാളിദാസന് എന്തുപറ്റും എന്ന് മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അബ്ദുല്‍ കാദറിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തി?കാദറിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ട് അള്ളാഹു കാളിദാസന്റെ വിധി മാറ്റുമോ?സര്‍വ്വശക്തന്‍ കാദറിന്റെ വിളിപ്പുറത്താണ് എന്നാണോ?അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ അള്ളാഹു എന്ത് സര്‍വജ്ഞനാണ്‍?ഇനി അള്ളാഹു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പോകുന്നതെങ്കില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ/ശാപത്തിന്റെ കാര്യമെന്ത് ?

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

kaalidaasan said...
എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാ, ഇറക്കിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അമേരിക്ക ബോംബിട്ടു കൊല്ലുമെന്നും കാക്കത്തൊള്ളായിരം മുസ്ലിം ഭീകര്‍ ബോംബ്
വച്ച് കൊല്ലുമെന്നും അറിയുന്ന അള്ളാ, അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാന്‍ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ചെകുത്താനെ അനുവദിക്കുന്നതിലെ യുക്തി എന്താണ്?
ഇത് പരീക്ഷണമാണെങ്കില്‍ അള്ളാ എന്തിനിത്ര ക്രൂരനാകുന്നു. താന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ചുനേരം നിസ്കരിക്കുകയും കുര്‍ആന്‍ ഉത്ബോധനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും പര്‍ദ്ദയിട്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊന്ന്
പരീക്ഷിച്ചു വിനോദിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയെ ഏത് യുക്തി വച്ചാണ്, ദൈവം എന്നു വിളിക്കാനാകുക.?

kaalidaasan said...

നല്ല ഉത്തരം. അപ്പോള്‍ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന അക്രമം അള്ളാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം അള്ളയുടെ
സമ്മതത്തോടെയാണ്. ഇതുള്‍ക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് നിറുത്തുമെന്നു കരുതാന്‍ ഉള്ള ബുദ്ധി മാന്ധ്യം
എനിക്കില്ല.

kaalidaasan said...
എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്‌ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങള്‍ ദിവസം തോറും നൂറു കണക്കിനു കൊല്ലപ്പെടുന്നതു തടയാന്‍
മാത്രം കഴിവില്ല.


kaalidaasan said...

അപ്പോള്‍ അത് ദൈവത്തോടുള്ള ബാധ്യതയല്ല സമൂഹത്തോടുള്ള ബാധ്യതയാണെന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയാം.
ദൈവം പറയാതെ തന്നെ നന്മയും തിന്മയും സത്യവും അസത്യവും ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേര്‍തിരിച്ചു കാണാനാകും. അതിനൊരു ദൈവീക നിയമവും ആവശ്യമില്ല. ഇന്‍ഡ്യന്‍ പീന കോഡ് ഒരു ദൈവിക നിയമത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. മനുഷ്യരുടെ വിശേഷ ബുദ്ധിയില്‍ രൂപപ്പെട്ട നന്മ തിന്മകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണത് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. സമൂഹത്തോടുള്ള ബാധ്യത കൊണ്ടാണവ എഴുതപ്പെട്ടതും. ഒരു ദൈവവും കെട്ടിയിറക്കാതെ നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നിയമമുണ്ടാക്കാന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കാകുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണത്.-----------------------------------------------------------------------
ആകെ മൊത്തം പരയുകായാണെങ്കില്‍ ദൈവം എന്ന ശക്തിയുണ്ട്,പക്ഷെ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല,ആണെങ്കില്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ വിധികള്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എതിരാവില്ലല്ലോ എന്നാണ്‌ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്.ദൈവ വിധിയില്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ "ഇഷ്ടം" അല്ല യുക്തിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്ന ഇസ്ലാമിക ദര്‍ശനം ഇവരുടെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായത് കൊണ്ട് ഇവര്‍ക്കത് സ്വീകാര്യവുമല്ല.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

@bright
കാളിദാസന്‍റെ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി കാദറിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവം പ്രപഞ്ചാരംഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ പ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാം.അത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഏറ്റവും വലിയ യുക്തിമാനാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിക ദര്‍ശനം പറയുന്നത്.കാളിദാസന്‍ അല്ലാഹുവിനെ തെറി പറഞ്ഞാലും കാളിദാസനെ സ്വന്തം "ഇഷ്ടം"പ്രകാരം അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കണമെന്നില്ല എന്നാല്‍ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അതിനൊരു കാരണം കിട്ടുകയാണെങ്കില്‍(യുക്തി=കാര്യകാരണം) ശിക്ഷിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

ഭൂമിയിലോ നിങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളില്‍ തന്നെയോ യാതൊരു ആപത്തും ബാധിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല; അതിനെ നാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ തന്നെ ഒരു രേഖയില്‍ ഉള്‍പെട്ടുകഴിഞ്ഞതായിട്ടല്ലാതെ. തീര്‍ച്ചയായും അത്‌ അല്ലാഹുവെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം എളുപ്പമുള്ളതാകുന്നു(വി.ഖു)

Abdul Khader EK said...

പാര്‍ത്ഥന്‍ പറഞ്ഞു:
ജൂതന്മാരുടെ ദൈവം ഈ വിവരം അവരെ നേരത്തെകൂട്ടി സ്വപനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചതാവാൻ സാധ്യതയില്ലെ. മുഹമ്മദിന് മലയുടെ പിന്നിലുള്ള ശത്രുസൈന്യത്തെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെ. കാന്തരൂരിനെ വിശുദ്ധകേശം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശിയായി കാണിച്ചുകൊടുത്തില്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

------------------------------------
ഇതിനു മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല; പക്ഷെ രസകരമായ ഒരു യാദ്രിക്ഷികത ഉണ്ടുവിടെ, അതു പറയാം: ഞാന്‍ എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ കമന്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഖുര്‍ആന്‍ ആയത്തുകള്‍ അവതരിച്ചത് ഈ (മുഹമ്മദിന് മലയുടെ പിന്നിലുള്ള ശത്രുസൈന്യത്തെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്ത) സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ആ സംഭവത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം:

" 'ഈ മലയുടെ മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ സൈന്യം താവളമടിച്ചിട്ടുണെടന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ?'' മക്കയിലെ സ്വഫാമലയുടെ മുകളില്‍ കയറിനിന്ന് നബി തിരുമേനി ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ തന്റെ ഗോത്രക്കാരായ ഖുറൈശികള്‍ കൂടിനില്‍ക്കുന്നുണടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയതായിരുന്നു.
"തീര്‍ച്ചയായും നിന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഞങ്ങളൊരുകാരണവും കാണുന്നില്ല. നീ ഇന്നോളം കള്ളം പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവമില്ല.'' അവിടെക്കൂടിയവര്‍ ഏകസ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞു. മറിച്ചൊരു നിലപാടെടുക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സത്യവിരുദ്ധമോ വിശ്വസ്തതക്ക് ചേരാത്തതോ ആയി ഒന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തതോ പറഞ്ഞതോ ആയി, അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്ന ആര്‍ക്കും ആരോപിക്കാനാവില്ല. 'വിശ്വസ്തന്‍' എന്നര്‍ഥം വരുന്ന 'അല്‍അമീന്‍' എന്ന അപരനാമത്തിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
തന്റെ വിശ്വസ്തത കേള്‍വിക്കാരെക്കൊണട് അംഗീകരിപ്പിച്ച ശേഷം പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞു: 'കൊടിയ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് താക്കീത് നല്‍കുന്നവനാണ് ഞാന്‍. എന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുവാന്‍ അല്ലാഹു എന്നോട് കല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍, അല്ലാഹുവല്ലാതെ ദൈവമില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുക. നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമോ പരലോകവിജയമോ ഉറപ്പു നല്‍കാന്‍ എനിക്കു സാധ്യമല്ല.'
ഇതു കേട്ടപ്പോഴേക്കും പ്രവാചകന്റെ പിതൃവ്യന്‍ അബൂലഹബ് അത്യധികം പ്രകോപിതനായി. കോപാധിക്യത്താല്‍ അയാള്‍ അലറി:'' നിനക്കു നാശം! ഇതു പറയാനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയത്!''
അങ്ങനെ പരസ്യപ്രബോധനത്തിനുളള പ്രവാചകന്റെ പ്രഥമശ്രമം പിതൃവ്യന്‍ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും ഒട്ടും നിരാശനാവാതെ നബി തിരുമേനി തന്റെ നിയോഗം തുടര്‍ന്നും നിര്‍വഹിച്ചുകൊണടിരുന്നു. "
തുടരുന്നു....

Abdul Khader EK said...

ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട പിതൃവ്യന്‍ അബൂലഹബിന്റെ ഈ പ്രവര്‍ത്തിയും തുര്‍ന്നുള്ള ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളു(ഭാര്യയുടെതും)മാണ് ഈ സൂറത്ത് അവതരിക്കാന്‍ കാരണം. സൂറത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം:

അബൂലഹബി ന്റെ ഇരു കരങ്ങളും നശിക്കട്ടെ. അവന്‍ നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വത്തോ അവന്‍ സമ്പാദിച്ചതോ അവന്നൊട്ടും ഉപകരിച്ചില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിലവന്‍ ചെന്നെത്തും. വിറക് ചുമക്കുന്ന അവന്റെ ഭാര്യയും. അവളുടെ കഴുത്തില്‍ ഈന്തപ്പന നാരുകൊണ്ടുള്ള കയറുണ്ട്. (വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ = 111 : 1 - 5)

അബൂലഹബ് എന്തായിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്നത് അതുതന്നെയാണ് കാളിദാസന്‍ ഇവിടെ ചെയ്തു (അദ്ദേഹം ഒരു കമന്റില്‍ അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്) കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രവാചകനു മക്കയില്‍ കഠിന ശത്രുക്കളുടെ ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ഒരാളുടെ പേര്‍ മാത്രം പറഞ്ഞു അയാളെ മാത്രം ശപിക്കാന്‍ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടാകും, ആ കാരണം തന്നെയാണ് കാളിദാസന്റെ കാര്യത്തിലും ഉള്ളത്.

അബൂലഹബിന്റെ അന്ത്യവും അന്ത്യകര്‍മ്മവും എങ്ങിനെയായിരുന്നു എന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷി. ശരീരം മൊത്തത്തില്‍ വ്രണം വന്നു ചീഞ്ഞു നാറി ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ പട്ടി ചാകുന്നത് പോലെ ചത്തു. അയാളുടെ ശവസംസ്കാരമാണ് അതിലും രസകരം, ചീഞ്ഞു നാറിയിട്ടു ആരും (അയാളുടെ അടിമകള്‍ പോലും) അടുക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല, അവസാനം അകലെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് നീളമുള്ള വടികള്‍കൊണ്ട് അടിമകള്‍ അകലെ നിന്ന് നീക്കിനീക്കി ചത്ത പട്ടിയെ കുഴിയിലേക്ക് തോണ്ടി ഇടുന്നത് പോലെയാണ് കുഴിയിലേക്ക് തോണ്ടിയിട്ടു കുഴി മൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

ചരിത്രം പാഠമാണ്, അതില്‍നിന്നു പാഠം ഉള്‍ക്കൊള്ളാത്തവരില്‍ ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കാനുള്ളതാണ്, കടല്‍ പിളര്‍ത്തി തന്ത്രപൂര്‍വ്വം അതിലേക്ക് ആനയിച്ച് ഫറോവയെയും സൈന്യത്തെയും മുക്കികൊന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രം.

ഒന്ന് ഞാന്‍ വീണ്ടും തറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, തന്റെ മ്ലേച്ചവൃത്തികളില്‍ നിന്ന് അയാള്‍ പിന്തിരിയുന്നില്ല എങ്കില്‍, നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും പാഠം നല്‍കിക്കൊണ് ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കും. ഓര്‍ക്കുക, ഇതിലും വലിയവരുടെ വെല്ലുവിളികള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്.

ബ്ലോഗില്‍ കാളിദാസന്‍ എന്ന പേര്‍ സ്വീകരിച്ചാല്‍ (അയാളുടെ വാക്കുകള്‍ നോക്കൂ: " 'കാളിദാസന്റെ കൈ' അള്ളാ ഒടിക്കുമ്പോള്‍ സഹായത്തിനു ഖാദറും കൂടെ ചെല്ലണേ. ഭാര്യയെ കഴുത്തില്‍ വടം കെട്ടി വലിക്കുമ്പോളും സഹായിക്കണേ. അള്ളാ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാനാണ്." ഇവിടെ എന്‍റെ കൈ എന്ന് പറയേണ്ടുന്നിടത്തു കാളിദാസന്റെ കൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഗതികേട് നോക്കണേ) ദൈവത്തിനു അറിയില്ല എന്ന തോന്നല്‍ നല്ലതാണ്.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

എന്താണ് കാളിദാസാ ...ശരീഅത്ത്?
ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വ്യക്തി(സിവില്‍) നിയമം മാത്രമാണോ ശരീഅത്ത്?ക്രിമിനല്‍ നിയമം ശരീഅത്തില്‍ ഉള്പെടില്ലേ?ഇനി അത് രണ്ടും മാത്രമാണോ ശരീഅത്ത്????


ഒന്നാമത്തെ സത്യമായ ജനനം മുതല്‍ രണ്ടാമത്തെ സത്യമായ മരണം വരെ...അതായത് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന്,സ്ഥലകാലങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായ ദൈവം നല്‍കിയ സ്ഥലകാലങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായ ദൈവിക നിയമമാണ് ശരീഅത്ത്.
ഇന്ത്യന്‍ പീനല്‍കോഡ് സ്ഥലകാലങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമാണോ?
എല്ലാ ദേശത്തേക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കും അനുയോജ്യമാണോ?
ഇന്ത്യന്‍ പീനല്‍കോഡ് ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമേ അനുയോജ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

>>>>- ഒന്നാമതായി നമ്മള്‍ ആരും ദൈവം അല്ല,അത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള്‍ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട അതായത് എഴുതാത്ത പുറം വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണ്ട.
പിന്നെ,നന്മയും തിന്മയും സത്യവും അസത്യവും ദൈവിക നിയമങ്ങളില്‍ വേര്‍തിരിഞ്ഞു കാണാവുന്നതാണ്.അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങളോട് സത്യത്തെയും നന്മയെയും പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ്.അതിന് കഴിയാത്തവര്‍ മനസ്സ്‌ കൊണ്ടെങ്കിലും അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ മതി. <<<<

kaalidaasan said...
നല്ല ഉത്തരം. അപ്പോള്‍ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന അക്രമം അള്ളാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം അള്ളയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ്. ഇതുള്‍ക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് നിറുത്തുമെന്നു കരുതാന്‍ ഉള്ള ബുദ്ധി മാന്ധ്യം എനിക്കില്ല.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
പണ്ടൊരു ഗുരു'ത്വം കെട്ട ചെക്കന്‍....സള്‍ ഫൂരിക് ആസിഡ്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിധം വിവരിക്കുക,എന്ന ചോദ്യത്തിന് എഴുതിയ ഉത്തരം.സള്‍ ഫൂരിക് ആസിഡും മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളും ദൈവം നിര്‍മ്മിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു.ഇത് കണ്ട പരിശോധകന്‍ എഴുതി വെച്ചു "അതിനുള്ള മാര്‍ക്ക്‌ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു".
പണ്ടത്തെ ആ ബാലന്‍റെ ബാലിശമായ വാദമാണ്,ആസ്തിയുള്ള ആസ്തികര്‍ അല്ലാത്ത,എല്ലാത്തിന്‍റെയും ഫലം നാസ്തിയായ നാസ്തികര്‍ എന്ന് പറയുന്ന പലര്‍ക്കും ഉള്ളത്.
ഇറാഖ്‌ സംഭവം അല്ലാഹു സ്രഷ്ടിച്ചതാണ്‌.പിന്നെന്തിന് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍,അതൊരു പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷയില്‍,... നേരത്തെ പറഞ്ഞ ...പോലെ മാര്‍ക്ക്‌ ലഭിക്കാനാണ്.അല്ലാതെ,ഇറാഖ്‌ ദുരന്തം അല്ലാഹു സ്രഷ്ടിച്ചതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിമര്‍ശനം നിര്‍ത്താന്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ താങ്കളെ പോലെ പൊട്ടന്‍ അല്ലല്ലോ.
പിന്നെ,താങ്കളുടെ കമെന്റിലെ ദ്വയാര്‍ത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും,അതിന് താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാനും വെയ്റ്റ്‌ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Jack Rabbit said...

[JR]: Most of the Jews can be easily recognized by their last names.

[Abdul Khader]: Could you please tell me what are their last names?


Abdul Khader,
For eg: please look for stein, berg, baum, man etc in last names

/JR

അപ്പൂട്ടൻ said...

സുഹൃത്തുക്കളെ,
ചർച്ച വന്നുവന്ന് ശാപവചനങ്ങളിൽ വരെയെത്തിയല്ലൊ. ഇതിനുമാത്രം എന്താണുണ്ടായതെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായിട്ടില്ല.
കാളിദാസൻ എന്ന ബ്ലോഗറുടെ വാക്കുകളിൽ ‘തെറി’യുണ്ടെന്ന് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച തെറിവാക്കുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതന്നാൽ നന്ന്. പരിഹാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ വ്യക്തികളെ, ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തെറി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അബ്ദുൽ ഖാദറോ ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയോ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പോസ്റ്റുകൾ വായിച്ചിട്ടാണോ അതോ മറ്റുപലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതുകണ്ടിട്ടാണോ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നേരേമറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ച പദങ്ങൾ പലതും അതിരുകടക്കുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട് (ഫസ്ലിഫാസ് എന്നയാളെ മറന്നാൽപ്പോലും). ഈ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉദാഹരണം കാണാം.

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ അപ്പുട്ടാ,

ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി.

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ തെറികള്‍ സോറി തെറി എന്ന് വിളിച്ചത് ശരിയായ പ്രയോഗമല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഉചിതമായത് ചേര്‍ത്ത് വായിക്കാം: ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഡേറ്റും സമയവും: February 27, 2011 5:22 PM

Please go through that commends and let me know your feedback. Please note that he played that much dirty game by avoiding many humbly / politely / sincerely requests, which I did personally. He declared that he will continue with same aspects and he challenged to do what I can.

If he retire from these kinds of dirty games and continue with gentleman discussions it will be good for him.

I expect your comments…

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

@അപ്പൂട്ടൻ

കാളിദാസന്‍ "തെറി" പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല.അദ്ദേഹം തെറി പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞതായി എന്‍റെ ഏതു കമെന്റില്‍ നിന്നാണ് താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായത്?!!
പിന്നെ,ദൈവ വിധിക്ക്‌ കാരണം ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ ആണെന്ന് കാളിദാസനും മറ്റു ചിലരും സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ (),അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്‍റെ അനന്തമായ യുക്തിയാണ് ദൈവവിധിക്ക്‌ കാരണമെന്ന എന്‍റെ വാദത്തിന് ഉദാഹരണമായി ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

.....കാളിദാസന്‍ അല്ലാഹുവിനെ തെറി പറഞ്ഞാലും കാളിദാസനെ സ്വന്തം "ഇഷ്ടം"പ്രകാരം അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കണമെന്നില്ല എന്നാല്‍ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അതിനൊരു കാരണം കിട്ടുകയാണെങ്കില്‍(യുക്തി=കാര്യകാരണം) ശിക്ഷിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
മുമ്പൊരിക്കല്‍ സുശീല്‍ കുമാറിനോടും ഇത് മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

Jack Rabbit said...

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said @അപ്പൂട്ടൻ

പിന്നെ,ദൈവ വിധിക്ക്‌ കാരണം ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ ആണെന്ന് കാളിദാസനും മറ്റു ചിലരും സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ (),അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്‍റെ അനന്തമായ യുക്തിയാണ് ദൈവവിധിക്ക്‌ കാരണമെന്ന എന്‍റെ വാദത്തിന് ഉദാഹരണമായി ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.


എന്താണു ഈ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ യുക്തി ?

ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബും അപ്പൂട്ടനെ ഉപദേശിക്കുന്നതു കണ്ടു

ഏതായാലും ശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറവും ഉറപ്പും ബോധ്യങ്ങളുമുണ്ടന്ന് അപ്പൂട്ടന്‍ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനാല്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവും creationism തന്നെയാണു സത്യമെന്ന്;ശാസ്ത്രീയമായും യുക്തിപരമായും മനുഷ്യുബുദ്ധിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രപഞ്ച വീക്ഷണമെന്ന്.

ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിക്കും അപ്പുറത്തും അതീതനുമായ ഒരാളുടെ അസ്തിത്വം എങ്ങനെയാണു നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രവും യുക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു തെളിയിക്കുന്നതു/ന്യായീകരിക്കുന്നതു ?

/JR

KP said...

[[ JR asked : എന്താണു ഈ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ യുക്തി ?]]

What I feel is that all these are nothing but verbal gymnastics.

This is what is called "ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ യുക്തി" as per semitic beliefs:

ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ യുക്തി= "ത്രികാലക്ഞ്ഞനായ ദൈവം എല്ലാം അറിയും, and അവ രേഖപെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Even then, humans has full freedom for their acts (but note that all of them are pre-recorded!!) and are liable to be punished for any misdeeds.. At the same time God is not responsible of any of these acts by humans. Oddly enough, God a-priori knows all these, allows humans to commit them, and later punishes them for that!!"


When confronted with the difficult task of providing a logical explanation to all the "not so" logical deeds of their own "personal God", these guys bring such "super-logic" into picture. Naturally, all such statements follow...

So it not really "ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ യുക്തി" but "circular logic of semitic beliefs" that one needs to analyze

യുക്തി said...

abdul khader എന്ന വ്യക്തിയും അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ എന്ന വിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാം.

പ്രിയ ഖാദര്‍ സഹിഷ്ണുതയോടെ തുടര്‍ന്നും കമന്റുക.കൂവിയാല്‍ സൂര്യന്‍ ഉദിക്കാറില്ല,കുരച്ചാല്‍ അസ്തമിക്കാറുമില്ല.താങ്കള്‍ പഠനം നിര്‍ത്തി പോകരുത്.

കാളിദാസന്‍ ഇവിറ്റെ പറഞ്ഞതിനെക്കാളും നൂറിരട്ടി http://www.faithfreedom.org/

എന്ന സൈറ്റില്‍ അലിസിനയുടേതായി നിലവിലുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക,പറ്റുമെങ്കില്‍ മറുപടിക്കു പലവിധത്തിലും ശ്രമിക്കുക.
അവിടെയും സമാനമായ ഒരു ശാപ പ്രാര്‍ഥന നീക്കവും വായിക്കാം.
ബെസ്റ്റ് വിഷസ്.

Abdul Khader EK said...

ഏതായാലും ബ്രൈറ്റും അപ്പുട്ടനും ഒക്കെ ഈ വഴിയെ വന്നതല്ലേ, നമ്മുക്ക് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാം.

ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയേണ്ടത് ദൈവം എന്ത് കൊണ്ട് ഇറാക്കില്‍ ഇടപെട്ടില്ല? ദൈവം എന്ത് കൊണ്ട് ട്രൈനില്‍ പിച്ചിച്ചീന്തപെട്ട കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചില്ല?

ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാനുള്ള പ്രധാനകാരണമായി ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്നു പറയാം. ചിലര്‍ കുറേകാലമായി ദൈവത്തെ അഗീകരിക്കാതെ ദൈവത്തിന്‍റെ അസ്ഥിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു വെല്ലുവിളിച്ചു നടക്കുന്നു, തങ്ങള്‍ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ദൈവമെന്താ തങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് എന്ന ചിന്തയാണ് അത്തരക്കാരെ മുകളിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇത് പരിണാമം പോലെ കുറച്ചു അധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും:

ദൈവം അവന്‍റെ ഇച്ഛക്കനുശ്രതമായി നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാല്‍ ഒരു തമാശയായാണ് തോന്നുക; ഇപ്പോള്‍ നാമെല്ലാം എത്ര ഭയങ്കരന്മാരാണ് ? ഈ ഭയങ്കരന്മാരായ നാം ജനിച്ചപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ, അവരുടെ ദേശം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഇവകള്‍ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് നാമാണോ? നമ്മുടെ ലിഗം, നിറം, ശരീരപ്രകൃതി, ബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം, ഭംഗി ഇവകള്‍ നിര്‍ണയിച്ചതില്‍ നമ്മുക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കു ഉണ്ടായിരുന്നോ?

ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കല്ലാം ഇല്ലാ എന്നാണു ഞാന്‍ പറയുന്ന ഉത്തരം, ഇനി എന്‍റെ മരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ആ ഉത്തരം തന്നെയാനുള്ളത്. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെമേലില്‍ മറ്റൊരു ശക്തിക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായ അധികാരം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സംശയം 'പൂര്‍ണ്ണമായ' എന്ന് പറയാന്‍ പറ്റുമോ എന്നതാണ്, തീര്‍ച്ചയായും ഈ സംശയം ന്യായമാണ്, പക്ഷെ ഒരു രീതിയില്‍ വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ഉത്തരം 'അതെ' അതായതു 'പൂര്‍ണ്ണമായി വിധേയമാണ്' എന്ന് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു രീതിയില്‍ വീക്ഷിച്ചാല്‍ 'ഒട്ടും വിധേയമല്ല' എന്നും കാണാന്‍ സാധിക്കും.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

ഏതാണാ രണ്ടു അവസ്ഥകള്‍ എന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം, രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തന മേഖല.

നമ്മുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമാത്തെതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം: നമ്മുടെ ശരീരം മറ്റു എല്ലാജീവജാലങ്ങളെയും പോലെ, അല്ല എല്ലാ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങളെയും പോലെ സുശക്തമായ ഒരു നിയമത്തിനു വിധേയമാണ്, ഈ സംഗതി വേറെ ഒരു രീതിയില്‍ പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലും പറയുന്നു [It is tempting to see evolution as a grand progressive ladder with Homo sapiens emerging at the top. But evolution produces a tree, not a ladder — and we are just one of many leaves on the tree.] (ലിങ്ക്: http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_54) അതായത്‌ നാം മറ്റു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പോലെ ഒരു ജീവി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആ നിയമത്തില്‍ നിന്ന് സ്വല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തത്തിലും ഓരോ അവയവങ്ങളും എന്തിനു പറയുന്നു ഓരോ രോമം പോലും ആ നിയമങ്ങളെ പൂര്‍ണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും, നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ചെറിയ കണം പോലും ആ നിയമത്തിന് വിധേയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവും. ഞാന്‍ ഖുര്‍ആനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇനി ഇപ്പോള്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ ആരും തെറി പറയേണ്ടല്ലോ.
ആസ്വാദകരമായ ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കൂ : http://www.jihkerala.org/songs/player/playav.php?vid=278

ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നോക്കാം: നമ്മുടെ ഫ്രീവില്‍ വെച്ച് നമ്മുക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്യം, ഇതില്‍ എന്താണ് നമ്മുക്ക് ഇത്രമാത്രം ചര്‍ച്ചചെയ്യാനുള്ളത്? നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും നാം ഇച്ചിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ? നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടികണക്കിനു ജീവജാലങ്ങളില്‍ നമ്മുക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് . ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പോലെ പരിണമിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉണ്ടായതെങ്കില്‍ എന്താ മനുഷ്യനു മാത്രം ഇങ്ങിനെ ഒരു കഴിവ് ലഭിച്ചത് ? ചിലര്‍ പറയും മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിന്‍ വലിപ്പകൂടുതല്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന്, ശരിയായിരിക്കാം, ഞാന്‍ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വലിയ ബ്രെയിന്‍ എന്ത്കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു ഒരൊറ്റ ജീവിക്കും ലഭിച്ചില്ല? നാമുമായി ജീനില്‍ 95% സാമ്യമുള്ള (സുശീലനോട് കടപാട്) ചിമ്പാന്‍സിക്ക് ലഭിച്ചില്ല? അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിക്ക്!ഇവിടെയാണ് "Homo sapiens emerging at the top" എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അത് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പോലെ evolution നില്‍ അല്ല, സ്രിഷ്ടിപ്പില്‍തന്നെയാണ് നാം മുകളില്‍ . ദൈവം ഒരിടത്ത് പറയുന്നണ്ട്, "ഞാന്‍ മനുഷ്യരെ അതായതു ആദം സന്തതികളെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു", മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നു, "നിശ്ചയം നാം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയില്‍ പ്രതിനിധിയാക്കി".

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

സഹോദരന്മാരെ സ്വല്പം ചിന്തിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വാദമനുസരിച്ച് പരിണാമത്തിലൂടെ ഉടലെടുത്ത അനേകം ജീവജാലങ്ങളില്‍ ഒന്നായ മനുഷ്യന്‍ മാത്രമല്ലെ ഇവിടെ പൂര്‍ണ്ണമായ സ്വതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നുളൂ? നാം മാത്രമല്ലേ ഈ പ്രകൃതില്‍ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവികളെയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്തുന്നത്? നാമല്ലേ സസ്യലതാതികളെ വേണ്ടുന്ന വിധം ഉപയോകപെടുത്തുന്നത്? ഈ ഭൂമിയിലെ ജൈവവസ്തുക്കളെ സംസ്ക്കരിച്ചു എടുത്തു വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അന്തരീക്ഷം പോലും നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലയോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള നാം അതായതു ഹോമോ സാപിയനസല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ലാടറിന്റെ മുകളിലിരിക്കേണ്ടത്? ആകാശത്തിലൂടെ വിമാനത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പെഇസിലേക്ക്‌ പേടകമയക്കുന്ന നാമ്മും നമ്മുടെ വീടുകള്‍ക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന തവളകളും തേരട്ടകളും എലികളും മെല്ലാം സമമാകുന്നത് എങ്ങിനെയാണ്? എന്തിനാ ചങ്ങാതിമാരെ സ്വന്തത്തെ തവലകളോടും പല്ലികളോടും സമപ്പെടുത്തി അപഹാസ്യരാവുന്നത്. നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ?

നമ്മുക്ക് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ അതോടപ്പം തന്നെ ഒരു ബാധ്യതയും കൂടി ഉണ്ടായിതീരുന്നുണ്ട്, ആ ബാധ്യത നാം എങ്ങിനെ നിറവേറ്റി എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടെണ്ടതുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഞങ്ങള്‍ പറയുന്ന മരണാനന്തരജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കില്‍ അനിവാര്യത എന്ന് പറയാം. നമ്മുക്ക് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും തോന്നുന്നവിധം നാം നമ്മുടെ ബാധ്യതവിലയിരുത്തി അങ്ങിനെ ജീവിതം നയിച്ചാല്‍ മതിയോ? അതല്ല അവിടെ ദൈവത്തിന്റെതായി എന്തെങ്കിലും ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്‌, അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ ഈ ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ എവിടെ? അതു ദൈവം എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ നല്‍ക്കുന്നത്? അവിടെയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെയും മതങ്ങളുടെയും മെല്ലാം പ്രസക്തി.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

ഇനി ആദ്യം നിങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ (ഓരോ സംഭവങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ ) ഇടപ്പെടുന്നില്ല? എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ദൈവം ഇടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടപ്പ്ട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്, ഞാന്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകരിലൂടെ പലപ്പോഴായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ലവരായ മനുഷ്യരിലൂടെ ആ ഇടപെടല്‍ ഇപ്പഴും തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരിലൂടെ യുള്ള ഇടപെടലാണ് ഈ പദാര്‍ത്ഥ വല്‍കൃതമായ കാര്യകാരണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനു അനുയോജ്യമായത്. അതിനാല്‍ ദൈവം മനുഷ്യനെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കല്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിയും മനുഷ്യര്‍ തന്നെ (നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണങ്കിലും ശരി) .

അതോടപ്പം തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയുണ്ട്, ഇവിടെ വലിയ വലിയ അതിക്രമങ്ങള്‍ ചെയ്ത ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അഹങ്കാരികളും ഉണ്ട്, അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാന്‍ ഈ പദാര്‍ത്ഥ വല്‍കൃതമായ ഈ ലോകം പര്യാപ്തമല്ല, ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരാളെ കൊന്നവനെയും നൂറു പെരെകൊന്നവനെയും നമ്മുക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ നീതിപീടത്തിനു ഒരേ ശിക്ഷയെ കൊണ്ടുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവവും ഈ ലോകഘടനയില്‍ അങ്ങിനെ മാത്രമേ ചെയ്യുകയൊള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചിലകാര്യങ്ങള്‍ പിന്നേക്കു (പരലോകത്തിലേക്ക് ) മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.

ചില പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ദൈവം നേരിട്ടും ഇടപെടാറുണ്ട്, ഉദാഹരണം: കൊടിയധിക്കാരിയായ ഫറോവയെ കടലില്‍ മുക്കികൊന്നതും ദൈവധിക്കരികലായ പല സമൂഹങ്ങളേയും പലപല രീതിയില്‍ പാടെ നശിപ്പിച്ചതും.

തീര്‍ന്നു.

Abdul Khader EK said...

ഈ കമന്റുകള്‍ എന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ ഒരു പോസ്റ്റായി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്:

http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/02/blog-post_28.html

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

അതോടപ്പം തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയുണ്ട്, ഇവിടെ വലിയ വലിയ അതിക്രമങ്ങള്‍ ചെയ്ത ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അഹങ്കാരികളും ഉണ്ട്, അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാന്‍ ഈ പദാര്‍ത്ഥ വല്‍കൃതമായ ഈ ലോകം പര്യാപ്തമല്ല, ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരാളെ കൊന്നവനെയും നൂറു പെരെകൊന്നവനെയും നമ്മുക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ നീതിപീടത്തിനു ഒരേ ശിക്ഷയെ കൊണ്ടുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവവും ഈ ലോകഘടനയില്‍ അങ്ങിനെ മാത്രമേ ചെയ്യുകയൊള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചിലകാര്യങ്ങള്‍ പിന്നേക്കു (പരലോകത്തിലേക്ക് ) മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.

>>>> ഖാദറേ, ഇത് പറയാനാണോ ഈ രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചത്. ഇപ്പോഴും രാമൻ സീതയ്ക്ക് എപ്പടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ജ്യോർജ് ബുഷിനും, ട്രെയിനിലെ വില്ലനും ബിൻ ലാദനും തടിയന്റവിട നസീറിനും ഇഹലോകത്തെ ശിക്ഷ പോര എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് സർവ്വശക്തനായ ദൈവം പരലോകത്ത് ശിക്ഷനല്കാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുക്യാണെനാണ്‌ ഈ തത്വവാദം.

ചോദ്യം അതല്ല, ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് അക്രമിക്ക് ഒത്താശചെയ്യുന്നു? ദുർബലനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നില്ക്കുന്നു? കുറ്റമൊക്കെ നടത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയ ശേഷം ശിക്ഷനല്കുകയാണോ അതോ, കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ തടയുകയാണൊ നീതി?

ഒരു ക്രൂരൻ ഒരു നിരപരാധിയായ പെൺകുട്ടിയെ ബലൽസംഘം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകണ്ടയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. ഉടൻ എത്തി രക്ഷിക്കണം സർ.

പോലീസ്: ബലാൽസംഘം നടന്നുകഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കെടേ.. റാസ്കൽ.. അവനെ ഞങ്ങൾ ലോക്കപ്പിലിട്ട് പരലോകത്തേക്കയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവന്‌ ശിക്ഷ അവിടെ കിട്ടും.

ഇതേ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ജഡ്ജി: പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷയൊന്നും അവന്‌ മതിയാകില്ല. അവൻ പരലോകത്ത് ചെന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>> ആകെ മൊത്തം പരയുകായാണെങ്കില്‍ ദൈവം എന്ന ശക്തിയുണ്ട്,പക്ഷെ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല,ആണെങ്കില്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ വിധികള്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എതിരാവില്ലല്ലോ എന്നാണ്‌ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്.ദൈവ വിധിയില്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ "ഇഷ്ടം" അല്ല യുക്തിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്ന ഇസ്ലാമിക ദര്‍ശനം ഇവരുടെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായത് കൊണ്ട് ഇവര്‍ക്കത് സ്വീകാര്യവുമല്ല.<<<<<<


ആകെ മൊത്തം പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെയൊന്ന് എന്റെ വാക്കുകളില്‍ നിന്നും വളച്ചെടുത്ത നിദാന ശാസ്ത്രം ഒന്നു പറഞ്ഞു തരാമോ.

ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിനു താങ്കള്‍ മനസിലാക്കിയ ഒരര്‍ത്ഥവുമില്ല. മുസ്ലിങ്ങള്‍ അള്ളായെന്നു വിളിക്കുന്ന ദൈവം എന്തിനാണ്, മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാന്‍ അനുവദിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്? ഇപ്പോള്‍ ഇറാക്കിലും അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിലും, അടുത്തിടെ ഈജിപ്റ്റിലും അനേകം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാന്‍ വിധിച്ച ആ വിധിയെ ഏത് യുക്തി കൊണ്ടാണു താങ്കള്‍ക്ക് ന്യായീകരിക്കാന്‍ ആകുക. ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് ദര്‍ശനമുപയോഗിച്ചാണിതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാകുക?

അതൊക്കെ അള്ളയുടെ പരീക്ഷണവും അ മനുഷ്യരുടെ വിധിയുമാണെങ്കില്‍ അത് ചെയ്യുന്നവരെ എന്തിനാണിസ്ലാമിക ലോകം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ വക്താവാകാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കില്‍,താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഒന്നു പറയാമോ?

ടുണീസ്യയിലെ ബെന്‍ ആലി അവിടത്തെ ജനതയെ അടിച്ചമര്‍ത്തിയത് ദൈവ നിശ്ചയപ്രകാരമാണോ? ഈജിപ്റ്റിലെ മുബാറക് അസ്വന്തം ജനതയെ അടിച്ചമര്‍ത്തിയത് ദൈവ നിശ്ചയപ്രകരമാണോ. ഇപ്പോള്‍ ലിബിയയിലെ ഗദ്ദാഫി അവിടത്തെ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നതും ദൈവ നിശ്ചയപ്രകാരമാണോ? ആണെന്നാണു താങ്കളുടെ വാദമെങ്കില്‍ ഈ നേതാക്കളെ അവരുടെ പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ താങ്കള്‍ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തോടാഹ്വാനം ചെയ്യുമോ?

kaalidaasan said...

>>>>>>>>> ഒന്ന് ഞാന്‍ വീണ്ടും തറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, തന്റെ മ്ലേച്ചവൃത്തികളില്‍ നിന്ന് അയാള്‍ പിന്തിരിയുന്നില്ല എങ്കില്‍, നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും പാഠം നല്‍കിക്കൊണ് ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കും. ഓര്‍ക്കുക, ഇതിലും വലിയവരുടെ വെല്ലുവിളികള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. <<<<<<


രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലധികമായി ഞാന്‍ ഇസ്ലാമിലെ ജീര്‍ണ്ണതെക്കെതിരെയും താങ്കളേപ്പോലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇനിയും കാദറുമാര്‍ എഴുതുന്ന അല്‍പ്പത്തങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ മറുപടി എഴുതും. അതിന്റെ പേരില്‍ ഒരു ദൈവവും എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല. താങ്കളുടെ ദൈവത്തിനു ശക്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ ശിക്ഷിപ്പിക്ക്. അതല്ലേ അന്തസ്. അതില്ലെങ്കല്‍ ഇനിയും ശാപ വാക്കുകളും പറഞ്ഞ അലഞ്ഞു നടക്കുക.

ബ്രൈറ്റിനേപ്പോലുള്ളവര്‍ താങ്കളുടെ ശാപം ഫലിക്കുന്നത് കാണാനിരിക്കുകയാണ്. യഹൂദരെ ശപിക്കണമെന്ന് മൊഹമ്മദ് അള്ളായോട് അവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല. പിന്നെയല്ലേ ഒരു കാദര്‍. ഉപ്പോളം വരില്ലല്ലോ ഉപ്പിലിട്ടത്.

മലയാളത്തില്‍ ഒരു പഴം ചൊല്ലുണ്ട്. കെട്ടിലമ്മ ചാടിയാല്‍ കൊട്ടിയമ്പലത്തോളം. അല്ലെങ്കില്‍, കൊഞ്ചൊന്നു തുള്ളിയാല്‍ മുട്ടോളം, പിന്നെയും തുള്ളിയാല്‍ ചട്ടിയോളം. അതിന്റെ വിലയേ ഉള്ളു താങ്കളുടെ ജല്‍പ്പനങ്ങള്‍ക്കും.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>> ബ്ലോഗില്‍ കാളിദാസന്‍ എന്ന പേര്‍ സ്വീകരിച്ചാല്‍ (അയാളുടെ വാക്കുകള്‍ നോക്കൂ: " 'കാളിദാസന്റെ കൈ' അള്ളാ ഒടിക്കുമ്പോള്‍ സഹായത്തിനു ഖാദറും കൂടെ ചെല്ലണേ. ഭാര്യയെ കഴുത്തില്‍ വടം കെട്ടി വലിക്കുമ്പോളും സഹായിക്കണേ. അള്ളാ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാനാണ്." ഇവിടെ എന്‍റെ കൈ എന്ന് പറയേണ്ടുന്നിടത്തു കാളിദാസന്റെ കൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഗതികേട് നോക്കണേ) ദൈവത്തിനു അറിയില്ല എന്ന തോന്നല്‍ നല്ലതാണ്.. <<<<<<


അബു ജഹാലിന്റെ കൈ ഒടിയട്ടേ എന്നല്ലേ മൊഹമ്മദ് ശപിച്ചത്. അബുജഹാല്‍(കാളിദാസന്‍) എന്നല്ലേ കാദര്‍ എഴുതിയത്. അപ്പോ എന്റെ കൈ അല്ലേ അള്ളാ ഒടിക്കേണ്ടത്? ആരണതൊടിക്കുന്നത് കാദറേ? അള്ളായോ പിശാചോ? അള്ളയെല്ലെങ്കില്‍ പിശാചായിരിക്കും. രണ്ടായാലും കുഴപ്പുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അള്ളാക്ക് പിശാചിന്റെ പണിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ.

ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ അയാളുടെ കൈ ഒടിക്കണം, കഴുത്തില്‍ പനനാരുകൊണ്ട് കെട്ടി വലിക്കണം. അള്ളാ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ ഗതികേടേ? ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ പ്രവര്‍ത്തികളായ കൈ വെട്ടലോ കഴുത്തുവെട്ടലോ ആണെങ്കില്‍ കുറച്ചു കൂടെ അന്തസുണ്ടാകുമായിരുന്നു.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>> എന്താണ് കാളിദാസാ ...ശരീഅത്ത്?
ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വ്യക്തി(സിവില്‍) നിയമം മാത്രമാണോ ശരീഅത്ത്?ക്രിമിനല്‍ നിയമം ശരീഅത്തില്‍ ഉള്പെടില്ലേ?ഇനി അത് രണ്ടും മാത്രമാണോ ശരീഅത്ത്????<<<<<<


ചോദ്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനസിലായില്ല.

സിവിലും ക്രിമിനല്‍ എന്നൊക്കെ ഞാന്‍ പരാമര്‍ശിച്ചോ?

അബുജഹലിനെ പട്ടിയെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ഒടിക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കഴുത്തില്‍ പനനാരു കൊണ്ട് കെട്ടി വലിക്കുന്നതും സിവില്‍ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണോ ക്രിമിനല്‍ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണോ?

kaalidaasan said...

>>>>>>>>> ഇറാഖ്‌ സംഭവം അല്ലാഹു സ്രഷ്ടിച്ചതാണ്‌.പിന്നെന്തിന് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍,അതൊരു പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷയില്‍,... നേരത്തെ പറഞ്ഞ ...പോലെ മാര്‍ക്ക്‌ ലഭിക്കാനാണ്???<<<<<<


അപ്പോള്‍ പരീക്ഷയില്‍ മാര്‍ക്കു കിട്ടാനാണ്, ഇറാക്കിലെ സംഭവവികാസങ്ങളില്‍ പ്രതിക്ഷേധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രതിക്ഷേധികേണ്ട കോപ്പൊന്നും അതിലില്ല. എന്നു വച്ചാല്‍ വെറും അഭിനയം. അള്ളാ മാര്‍ക്കിടാന്‍ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വെറും അഭിനയം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച കേരള നിയമ്സഭയില്‍ നിന്നും പ്രതിപക്ഷം ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഇറങ്ങിപ്പോക്കു നാടകം നടത്തിയ അതേ അഭിനയം.

ഇപ്പോള്‍ മനസിലായി ഇസ്ലാമിക നീതി ശസ്ത്രം.

ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി. ആര്‍ക്കെതിരെയാണു പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുവദിച്ച അള്ളാക്കെതിരെയോ അതോ അള്ളായുടെ കയ്യിലെ വെറും ഉപകരണമായ അമേരിക്കക്കെതിരെയോ?

അപ്പൊകലിപ്തോ said...
This comment has been removed by the author.
അപ്പൊകലിപ്തോ said...

അപ്പൂട്ടന്‍..
താങ്കള്‍ അല്‍പം നിലവാരമുള്ളയാളാണു (മറ്റേത്‌ യുക്തിവാദികളെക്കാളും) എന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നതില്‍ എനിക്കിതുവരെയും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല.

കാളിദാസന്‍ എന്ന കള്ളപ്പേരില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മനോരോഗിയായ വംശീയവാദി തെറിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു താങ്കള്‍ പറയാനിടയായ സാഹചര്യം താങ്കളുടെ നിലപാടുകളെ അല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ എതിര്‍ക്കുന്ന നിലപാടുകളെ അയാളും അതേപടി അട്രസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ താങ്കള്‍ക്ക്‌ തോന്നുന്ന ഒരുതരം മാനസിക അടുപ്പം മാത്രം കൊണ്ടു താങ്കള്‍ എഴുതാനിടയായതാണു . അല്ലാതെ നീതി യുടെ സ്വരം അതിലില്ല. താങ്കളെ ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍ ഖേദിക്കുന്നു.

താങ്കള്‍ "എന്നെ" വിമര്‍ഷിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ രൂക്ഷമായി വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതെല്ലാം "താങ്കളുടെ പിതാവിണ്റ്റെ" പേരില്‍ ഞാന്‍ 'തെറി'വാക്കുപയോഗിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ചാരോപിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ തെറിയെക്കാള്‍ ഗുരുതരമായ പിഴവാണു വരുത്തുന്നതു എന്ന അഭിപ്രായം താങ്കള്‍ക്കുണ്ടാവില്ലെ ?

താങ്കള്‍ എന്നെ കുറിച്ചുപറഞ്ഞാല്‍ , താങ്കളുടെ പ്രിയമുള്ളവര്‍ എനിക്കാരുമല്ലായിരിക്കാം എന്നുകരുതി താങ്കള്‍ സ്നേഹിക്കുന്ന താങ്കളുടെ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ ഞാന്‍ തിരിച്ചുപറയുന്നതു സംസ്കാരമാണോ. ഇതൊരു നല്ല സംസ്കാരമാണെന്നു അപ്പൂട്ടനു തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അപ്പൂട്ടനെ പറ്റിയുള്ള എണ്റ്റെ നല്ല മതിപ്പുകള്‍ ഞാന്‍ റദ്ദ്‌ ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളെ സുഖിപ്പിക്കാനല്ല മതിപ്പുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതു.

അപ്പൂട്ടൻ said...

അബ്ദുൾ ഖാദർ,
ഞാൻ എന്റെ മറുപടിയെഴുതാം, അല്പം തിരക്കിലാണ്‌, സദയം ക്ഷമിക്കുക.

അപ്പൊകലിപ്തൊ,
താങ്കൾ എന്നെക്കുറിച്ച്‌ എന്ത്‌ കരുതുന്നു എന്നത്‌ എനിക്ക്‌ പ്രസക്തമല്ല, താങ്കളെക്കുറിച്ച്‌ എനിക്ക്‌ ഒന്നും തന്നെയറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ തത്വാധിഷ്ഠിതമായ നിലപാടും എനിക്ക്‌ പരിചിതമല്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ്‌ റദ്ദ്‌ ചെയ്യുന്നതിലും എനിക്ക്‌ വലിയ വിരോധമൊന്നുമില്ല. എന്നെ സുഖിപ്പിക്കാനല്ല മതിപ്പുണ്ടെന്ന്‌ പറഞ്ഞത്‌ എന്നതുപോലെത്തന്നെ ഭാവിയിൽ എന്നെ നിശബ്ദനാക്കാനല്ല മതിപ്പ്‌ റദ്ദ്‌ ചെയ്യും എന്ന്‌ പറഞ്ഞത്‌ എന്നും കരുതാമല്ലൊ അല്ലേ. Thanks.

Anyway, ഞാൻ പറഞ്ഞത്‌ കാളിദാസൻ നബിയേയോ അല്ലാഹുവിനേയോ വ്യക്തിപരമായി ആരെയെങ്കിലുമോ തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ്‌. വ്യക്തികളുടെ നിലപാടുകളേയല്ലാതെ (എന്റെ നോട്ടത്തിൽ, അതിൽ അല്പം ബ്രാൻഡിങ്ങും എക്സാജറേഷനും ഉണ്ട്‌) വ്യക്തിപരമായി ആരെയും ശാപവചനങ്ങളുമായി നേരിട്ടതായും കണ്ടിട്ടില്ല.
അനാവശ്യമായി പിതാവിനേയും ഭാര്യയേയുമൊക്കെ ചർച്ചയിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവന്നതും അതിന്റെ പ്രതികരണവുമൊക്കെ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട്‌. അതിനാൽ താങ്കൾ ”എന്നെ“ വിമർഷിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ രൂക്ഷമായി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ”താങ്കളുടെ പിതാവിൺറ്റെ“ പേരിൽ ഞാൻ ‘തെറി’വാക്കുപയോഗിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ചാരോപിച്ചാൽ ഞാൻ തെറിയെക്കാൾ ഗുരുതരമായ പിഴവാണു വരുത്തുന്നതു എന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടാവില്ലെ ? എന്ന ചോദ്യം ആരോടാണ്‌ ചോദിക്കേണ്ടത്‌ എന്ന്‌ താങ്കൾക്കുതന്നെ ചിന്തിക്കാം. എന്നിട്ട്‌ എന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യൂ.
താങ്കൾ എന്നെ കുറിച്ചുപറഞ്ഞാൽ , താങ്കളുടെ പ്രിയമുള്ളവർ എനിക്കാരുമല്ലായിരിക്കാം എന്നുകരുതി താങ്കൾ സ്നേഹിക്കുന്ന താങ്കളുടെ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ ഞാൻ തിരിച്ചുപറയുന്നതു സംസ്കാരമാണോ. ഇതൊരു നല്ല സംസ്കാരമാണെന്നു അപ്പൂട്ടനു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൂട്ടനെ പറ്റിയുള്ള എൺറ്റെ നല്ല മതിപ്പുകൾ ഞാൻ റദ്ദ്‌ ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെയും കണ്ണാടി സ്വയം നോക്കേണ്ടതാണ്‌, എന്നിട്ടു പറയൂ അത് നല്ല സംസ്കാരമാണോ എന്ന്.
വിമർശിക്കുന്നത്‌ വ്യക്തിയേയല്ല, വ്യക്തിയുടെ നിലപാടുകളേയാണ്‌. അതേ സമീപനമല്ലേ തിരിച്ചും വേണ്ടത്‌.

കാളിദാസൻ ഇസ്ലാമിനെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച്‌ മോശമായി വിമർശിക്കുന്നു എന്ന പറയുന്നവർ ചെയ്യുന്നതെന്താണ്‌? അവർ കാളിദാസനെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച്‌ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നു, പലയിടത്തും അദ്ദേഹത്തെ ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യണം എന്ന ആഹ്വാനം വരെ കാണാം. താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കൂ, അതല്ലേ വേണ്ടത്‌?

കാളിദാസനുമായി എനിക്ക്‌ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്‌. ചിലയിടങ്ങളിൽ അത്‌ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്‌, എന്നുതന്നെയല്ല, തർക്കിച്ചിട്ടുതന്നെയുണ്ട്‌. ഇവിടെയും കാളിദാസന്റെ സംവാദരീതിയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്‌. (അതുവായിച്ചയുടൻ കാളിദാസൻ രീതി മാറ്റുമെന്ന്‌ കരുതിയിട്ടല്ല, ഒരു ബാലൻസ്‌ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുമല്ല).

എന്റെ നിലപാടുകൾ മറ്റൊരാൾ അഡ്രസ്‌ ചെയ്യുന്നതോ അറ്റസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നതോ എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല, എതിർക്കുന്നത്‌ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി ഞാൻ കാണാറുമില്ല. കഴിവതും മറ്റൊരാളുടെ നിലപാടുകൾ അതേപടി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുനിലക്കാറുമുണ്ട്‌. എനിക്കെന്റെ നിലപാട്‌, that‘s all.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

അപ്പൂട്ടന്‍,,

താങ്കളെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവര്‍ കരുതുന്നു എന്നതു പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കാം. അതെല്ലാര്‍ക്കും അങ്ങനെതന്നെയാണു പറയുമ്പോള്‍. സ്വന്തം ദാര്‍ഷ്ട്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ പലരും ഉരുവിടുന്ന വിലകുറഞ്ഞ വാക്കല്ലാതെ അതിനപ്പുറം മൂല്യമില്ലെന്ന സാമാന്യബോധം താങ്കള്‍ക്കുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

താങ്കള്‍ ഒരു തത്വാദിഷ്ടിത നിലപാടും എന്നില്‍ നിന്ന്‌ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഞാന്‍ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോല്‍ കണ്ണാടിപിടിക്കേണ്ടതുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ലല്ലൊ ബ്ളോഗെഴുതി നിലപാടുകളും വളിപ്പും വിതറുന്നവര്‍ ചെയ്യേണ്ടതു. മറ്റുള്ളവര്‍ ആദരിക്കുന്നതു ഒരു കുറച്ചിലായി അപ്പൂട്ടനു തോന്നുന്നുവോ. ?

താങ്കളെ കുറിച്ചു നല്ലതുപറഞ്ഞാല്‍ താങ്കള്‍ വായടക്കും എന്നു ഞാന്‍ കരുതുമെന്ന താങ്കളുടെ കരുതലിലെ മൌഢ്യമെങ്ങനെയും താങ്കള്‍ക്കുണ്ടാവാന്‍ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. എന്നെ കുറിച്ചുതാങ്കള്‍ക്കൊന്നുമറിയില്ലെന്നു താങ്കള്‍ തന്നെ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്കു പ്രത്വേകിച്ചും..

നിലപടും വ്യക്തിയും പൈശാചികമായാല്‍ എന്തിനെ വിമര്‍ഷിക്കും. രണ്ടും രണ്ടായി നിലനില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു അപ്പൂട്ടനെ പറ്റി എണ്റ്റെ നിലപാടറിയിച്ചതു. അപ്പൂട്ടണ്റ്റെ നിലപാടുകളെ ഒരിക്കലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലതു.

appoottan : >> കാളിദാസൻ ഇസ്ലാമിനെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച്‌ മോശമായി വിമർശിക്കുന്നു എന്ന പറയുന്നവർ ചെയ്യുന്നതെന്താണ്‌ .. ?<<<

എന്താണു ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നതെന്നു അപ്പൂട്ടനു ഇതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമല്ലെ. താങ്കളെ ആരും (so called islamists) ശപിക്കാറില്ലെന്ന്നതിണ്റ്റെ കാരണമെന്തു ?

ഇനി ആരെങ്കിലും എന്നെ ശപിച്ചാലും വിരോധമില്ലെന്നു പറയുന്ന നിലപാടും ആദ്യം പറഞ്ഞ വിടുദാര്‍ഷ്ട്യത്തിണ്റ്റെയും , നാട്ടുഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, പിശാചു ബാധയല്ലെ ?

കാളിദസണ്റ്റെ ചില സദ്‌വചനങ്ങള്‍ (അപ്പൂട്ടണ്റ്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു. )
-----------------------------------

ഈ ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും, മൊല്ലാ ഒമറും, തടിയന്റവിട നസീറും മറ്റ് കക്കത്തൊള്ളായിരം ഇസ്ലാമിക ഭീകരരും ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെയല്ലേ വായിച്ചു പഠിച്ച് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരെ ബോംബ് വച്ചൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്.

>>>ഈ ഫസ്ളി ആരാണപ്പാ.. നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനോ .. ?? <<<
അമ്പതു വയസു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ നിരനിരയായി പത്തു പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി നിറുത്തിയില്ലായിരുന്നോ. അതുങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ ജാരനായിരിക്കാം.


-----------------------------------

വിശയസംബന്ധിയല്ലാതെ വെറുതെ മൂത്രിച്ചുവച്ച കാളിയുടെ ഈ പോസ്റ്റിലെ ഈ വരികളെ കുറിച്ച്‌ താങ്കളുടെ നിലപാടറിയിക്കുക. !

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍,

മുന്‍ പറയപ്പെട്ട എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍, ഞാന്‍ കാളിദാസന്റെ കമന്റുകളില്‍ നിന്ന് എടുത്ത്‌ പേസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത കുറെ ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അത് വളരെയധികം മോശമായതായത് കൊണ്ടാണ് വേണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കാത്തത്, താങ്ങള്‍ അത് വായിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ കാളിദാസന് ഗുഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തതിനോട് എന്‍റെ വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.

മൂന്നു കമന്റുകളിലായി ഞാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ വായിച്ച് വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു കമന്റാണ് ഞാന്‍ അപ്പുട്ടനില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said...

@Jack Rabbit
@KP
അല്‍ ഹക്കീമിന്റെ ഹിക്മത്ത് എന്നതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം പക്ഷെ...

അല്ഹകീം(ഏറ്റവും വലിയ യുക്തിമാന്‍ ) എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഗുണനാമങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്.ഹിക്മത്ത് എന്നതിനെ മലയാളത്തില്‍ യുക്തി എന്നും പറയാം.അപ്പോള്‍ അല്‍ ഹകീമിന്റെ ഹിക്മത്ത് എന്നതിനെ അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതി .പക്ഷെ യുക്തി എന്ന പദം അശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിച്ച്‌ വളരെയധികം വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട് .ആ യുക്തിയെ അല്ലാഹുമായി ചേര്‍ത്ത് പറയാന്‍
തോന്നിയില്ല.അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പദം കൂടി അന്വഷിച്ചത്.സൂപ്പര്‍ നാച്ചുറല്‍ പോലെ സൂപ്പര്‍ ലോജിക് ഞാന്‍ ആലോചിച്ചതായിരുന്നു.പക്ഷെ മറ്റൊരു പ്രശനം,സര്‍വ്വ വ്യാപിയായ അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തിക്ക് പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ ആധിപത്യമുണ്ട്.പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ അതിര് ഇത് വരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല (കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ?!!!).അങ്ങനെയാണ്, അനന്തമായ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ ആധിപത്യമുള്ള സര്‍വ്വ വ്യാപിയായ അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തി എന്നര്‍ത്ഥത്തില്‍..."അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനന്തമായ യുക്തി" എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്.

മാത്രമല്ല,ഈ ബ്ലോഗിലെ മറ്റ് ചില പോസ്റ്റില്‍ മുമ്പൊക്കെ കമെന്റിയിരുന്ന sEVEN VERSER എന്ന സഹോദരന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ Infinity എന്ന വേര്‍ഡ്‌ അല്ലാഹുവിനോട് ചേര്‍ത്തി പറയുന്നുണ്ട്.(ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ഉറവിടം ഒന്ന് തന്നെയാവാം/ഇസ്ലാമിന്‍റെ ദാര്‍ശനിക തലം)

KP said...

[[ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കാരത്തൂര്‍ said: അനന്തമായ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ ആധിപത്യമുള്ള സര്‍വ്വ വ്യാപിയായ അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തി എന്നര്‍ത്ഥത്തില്‍..."അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനന്തമായ യുക്തി" എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്.
]]

Thanks for your reply..

But none of your explanations constitute a logical reply to the questions raised by Susheel.

Sorry to say this: What you say as "അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തി" is just another desperate act of evading the difficult task of providing a logical explanation to all the "not so" logical deeds of your own "personal God"..

അപ്പൂട്ടൻ said...

അപ്പൊകലിപ്തൊ,
എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലതുപറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സുഖിച്ചേക്കുമോ എന്ന് താങ്കൾക്ക് സംശയമുണ്ടായില്ലേ, അത്തരത്തിൽ ഒരു സംശയമായിത്തന്നെ എന്റെ “നിശബ്ദനാക്കാൻ” പരാമർശവും കണ്ടാൽ മതി.

മറ്റുള്ളവർ എന്നെ എങ്ങിനെ കാണുന്നു എന്നതിന്‌, പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തവരുടേയും അനോണികളുടെയും (സ്വന്തം ബ്ലോഗ് ഐഡി മറച്ചുവെച്ച് പരിഹസിക്കാനായി മാത്രം ഒരു ഐഡി ഉണ്ടാക്കുന്നവരും പെടും) കാര്യത്തിൽ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ ഞാനെന്തിന്‌ ബുദ്ധിമുട്ടണം. അത് ധാർഷ്ട്യമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല.

കാളിദാസൻ എന്ന വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ വന്നാലുടനെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ (അതെന്തുതന്നെയയാലും) ചർച്ച നടക്കുന്നതിലധികം സംഭവിയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുക എന്നതാണ്‌. അതെന്ത് വിഷയസംബന്ധിയാണെന്ന് എനിക്കിനിയും മനസിലായിട്ടില്ല.

അബ്ദുൾ ഖാദർ,
എന്റെ വിലയിരുത്തലിനോട് താങ്കൾക്ക് വിയോജിക്കാം, പക്ഷെ ഇസ്ലാം വിരോധം കൊണ്ടുമാത്രം അദ്ദേഹം യാതൊരാവശ്യവുമില്ലാതെ നബിയേയും അല്ലാഹുവിനേയുമൊക്കെ തെറിപറയുകയാണെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് ഞാനും വിയോജിക്കുന്നു. ആ ഒരു വിയോജനക്കുറിപ്പോടെ എന്റെ നിഷ്പക്ഷത (അങ്ങിനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ) ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല.

താങ്കൾ ക്വോട്ട് ചെയ്ത കാളിദാസന്റെ കമന്റുകൾക്ക് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ കമന്റുകൾ താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ഒരിക്കൽ അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് മറന്നിട്ടല്ല അത് പറയുന്നത്, പക്ഷെ കാര്യം ഇത്രയധികം നീട്ടിവലിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ ശാപവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു എന്നുമാത്രം. ആദ്യം കമന്റിട്ടയാളെ ഒരു ഉപദേശത്തിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ കാളിദാസന്റെ പ്രതികരണം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് നിലയ്ക്കാണ്‌?
വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചാൽ പലരും (എല്ലാവരും എന്നുപറയുന്നില്ല) ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതികരണം അല്ലേ ഇത്? അതിൽത്തന്നെ തെറി എന്നു പറയാവുന്നവ എന്താണ്‌?

ഞാനാർക്കും ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. തെറി പറഞ്ഞതായി തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്‌, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആരുടെയെങ്കിലും അനുവാദം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല.

ഇനി ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാനില്ല. ഞാൻ മറുപടിയെഴുതാം എന്നുപറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ വലിയ കമന്റിനാണ്‌.

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ സുശീല്‍ ,

ഞാന്‍ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സാമാന്യം വലിയ വിഷയമാണന്നു, പിന്നെ രാമായണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിലപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ, പക്ഷേ പരിണാമത്തെ പോലെ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമല്ല താനും.

താങ്കളോടുള്ള എല്ലാ ആദരവും നിലനിര്‍ത്തികൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ, എന്‍റെ രാമായണം മുഴുവന്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഈ കമന്റുകള്‍ ഇട്ടതു? അതില്‍ താങ്ങള്‍ക്ക്‌ അഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തത് എണ്ണി എണ്ണി പറയൂ. ഞാന്‍ ഉത്തരം പറയാന്‍ ശ്രമിക്കാം.

താങ്കള്‍ കാളിദാസന്റെ ശൈലി കടമെടുക്കുന്നതിനെ ഞാന്‍ ഭയപെടുന്നു. ബിന്‍ലാദനെയും തടിയന്റെവിട നസീറിനെയും (തെളിയിക്ക പെടാത്ത, ഊതി വീര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ബലൂണുകള്‍ ആണെങ്കിലും, സുഖമമായ ചര്‍ച്ചക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ അഗീകരിക്കാം) മാത്രം പറഞ്ഞു നിര്‍ത്താതെ ഹിറ്റ്ലരെയും മോസോളിനിയെയും സ്റ്റാലിനെയും ഗോദുസേയെയും പ്രജാസിങ്ങിനെയും ഹുസ്നി മുബാറക്കിനെയും ബിന്‍ അലിയെയും വീരപ്പെനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ബുഷിനെയും മെല്ലാം ചേര്‍ത്തു പറയൂ, അപ്പഴല്ലേ നാം മെല്ലാവരും മതേതരവാദികള്‍ തന്നെയാണെന്നതു എല്ലാവര്‍ക്കും ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഇന്നലെ വിശദീകരിക്കാതെ വിട്ട ചില ഭാഗങ്ങള്‍ കൂടി ചര്‍ച്ച ചെയ്താല്‍ താങ്കളുടെ ലാസ്റ്റ്‌ കമന്റില്‍ വന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമാവും.

ഞാന്‍ മുമ്പ് എഴുതിയ കമന്റില്‍ മനുഷ്യനു ഫ്രീവില്‍ നല്‍കിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് സമര്‍ത്തിക്കുകയുണ്ടായി, 'എന്തിനാ മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ഇച്ചക്കനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കി സൃഷ്ടിച്ചത്' എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു താങ്കള്‍ എന്നെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കാന്‍ വേണ്ടി ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, അങ്ങിനെ ചോദിച്ചിരുന്നു വെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഉത്തരം മുട്ടുമായിരുന്നു, കാരണം അതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് അറിയില്ല, ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അറിയൂ. ഒരു പക്ഷെ ബുദ്ധിയും സ്വതന്ത്ര്യവും അതോടപ്പം ഒരു മാര്‍ഗ്ഗരേഖയും നല്‍കപ്പെട്ട സൃഷ്ടി ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗപെടുത്തി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വീക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാന്‍ അനുമാനിക്കുന്നത് .

മറിച്ചു മനുഷ്യന്‍ എന്തിനു സ്രിഷ്ടിക്കപെട്ടു ചോദിച്ചാല്‍ 'തന്‍റെ സൃഷ്ടാവിനെ പ്രതിനീധീകരിച്ചു അവന്‍റെ കല്‍പനപ്രകാരം ജീവിതം നയിക്കാന്‍' എന്ന് ഞാന്‍ ഉത്തരം പറയും. അപ്രകാരം ജീവിതം നയിച്ചവര്‍ക്ക് അതിന്‍റെ പ്രതിഫലമുണ്ട്, ധിക്കാരികള്‍ക്ക് ശിക്ഷയുംമുണ്ട്, എന്‍റെ മുകളിലെ കമന്റുകള്‍ ഒന്ന് രണ്ടു ആവര്‍ത്തി വായിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാവും.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതില്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശം എന്താണന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയില്ല, അത് അറിയേണ്ടതുമില്ല, പക്ഷെ നാം എന്തിത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് നമ്മുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം.

ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം: കുറച്ചു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിശ്ചയിച്ച സിലബസിന്‍റെ കാര്യമെടുക്കാം, തങ്ങളുടെ സിലബസായി നിശ്ചയിച്ചവ ഏതല്ലാമാണോ അതല്ലാം പഠിച്ചു പരീക്ഷ പാസാകുക എന്നതാണ് ആ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ചെയ്യന്നുള്ളത്, അല്ലാതെ അത് തയ്യാറാക്കാന്‍ എല്പ്പിക്കപ്പെട്ടവര്‍ അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് വെച്ചുപുലര്തിയത് എന്നോ, അവര്‍ ആ സിലബസ് തയ്യാറാക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇന്ന ഇന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ അവലംബിക്കാന്‍ കാരണമെന്താണ് എന്നോ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും നോക്കെണ്ടാതായില്ല, തങ്ങളില്‍ അര്‍പ്പിതമായ പരീക്ഷജയിക്കുക, വിവരങ്ങള്‍ നേടുക എന്നീ രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാണാം, ഒന്ന്: ശാശ്വതമായ പരലോക വിജയം, രണ്ടു: ഇഹലോകത്ത് മനസംത്രിപ്തി.

നാം ഇന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ എല്ലാം അവര്‍ ചെയ്തകൂട്ടിയ അക്രമങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായി / അനുശ്രുതമായി ശിക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്ന് താങ്കള്‍ക്കു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആയിരങ്ങളെയും പതിനായിരങ്ങളെയും കൊന്നവര്‍ക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കാന്‍ കഴിയുക? രഹസ്യമായി ചെയ്യപ്പെട്ട തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് എവിടെയാണ് ശിക്ഷലഭിക്കുന്നത്?

അതേപോലെ അക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായവര്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നീധിയുടെ കാര്യവും അപ്രകാരം തന്നെ. ഇസ്ലാം വരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അറബികള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ച മൂടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കരിച്ച സമൂഹം ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി കൊന്നുകളയുന്നു, ആ കുട്ടികള്‍ക്ക് (ഒരു പക്ഷെ ഈ കുട്ടികള്‍ ആയിരിക്കും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഹൂറികള്‍) നീധി ലഭിക്കേണ്ടേ?

ഈ ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നല്ലാം എന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് ബോധ്യമാവുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചഘടന നമ്മെ (മനുഷ്യരെ) പോലെ ഫ്രീവില്‍ നല്‍കപ്പെട്ടു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിക്ക് പര്യാപ്തമല്ല. ഒരു കുറ്റവാളിയും രക്ഷപ്പെടാത്ത, എല്ലാ കുറ്റവാളികള്‍ക്കും തക്ക ശിക്ഷക്കിട്ടുന്ന, അക്രമത്തിനു വിധേയമായ എല്ലാവര്‍ക്കും നീധിലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോകം അനിവാര്യമാണ്. ആകയാല്‍ അതിനെലാം പര്യാപ്തമായ ഒരു ലോകം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലെ, അത്തരം ലോകത്തിലെ ജീവിതം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്‍റെ തേട്ടം പൂര്‍ത്തീകരിക്കപെടുകയുള്ളൂ.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

അത്തരം ഒരു ലോകം ദൈവം സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ഇവിടെനാം കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയില്ല, ഏത് കൊടിയ അക്രമിയും മരണാനന്തരം അവനിലേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത്? ഏതൊരു ശക്തിയുടെ കല്പനക്ക് വിധേയമായാണോ നാം ജനിച്ചത്‌ അതെ ശക്തിയുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നാം മരണപെടുകയും ആ ശക്തിയെ കണ്ട് മുട്ടുകയും ചെയ്യും. അന്ന് ഓരോ അക്രമിയും തങ്ങളുടെ അക്രമത്തിന്‍റെ തോതനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്യും.

ആ മരണാന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ വേണ്ടികൂടിയാണ് പ്രവാചകന്മാര്‍ നിയോഗിതരായത്, അത്തരം പ്രവച്ചകന്മാരിലെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ). മുഹമ്മദ്‌ നബിക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു പ്രവാചകന്‍ വരില്ല, കാരണം മുഹമ്മദുനബി(സ)യിലൂടെ സര്‍വ്വ മനുഷ്യരിലേക്കുമായി ഇറക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ലോകാവസാനം വരെ ദൈവം തമ്പുരാന്‍ കാത്തു രക്ഷിക്കും (ഖുര്‍ആനിന് മുമ്പ് ഇറക്കപെട്ട ഒരു വേദവും അത് ഇറക്കപ്പെട്ട യഥാര്‍ത്ഥ രൂപത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല എന്നതും, പതിനാലു നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷവും വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഒരു വിത്യസവും മില്ലാതെ കോടികണക്കിനു കോപികളായി ഇപ്പഴും നില നിലക്കുന്നു). ഖുര്‍ആന്‍ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുക്ക് പലരെയും കാണാം, അതും പ്രകൃതി നിയമം.

ചിലസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ദൈവം ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും, അത്തരം സംഭവങ്ങളള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ വേണ്ടുവോളമുണ്ട്:

- നോഹ് നബി(അ)യുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രളയം.
- ലോത്ത് നബി(അ)യുടെ സമൂഹത്തിലെ കല്ലുമഴയും പ്രതലം മറിച്ചിട്ടതും.
- സലിഹ് നബി(അ)യുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇടിമുഴക്കം.
- ഫറോവയെയും സൈന്യത്തെയും കടലില്‍ മുക്കികൊന്നത്.

ഇതല്ലാം ചരിത്രങ്ങലാണ്, സംശയമുള്ളവര്‍ക്ക് പഠിച്ച് ബോധ്യപെടുത്താം.

ഉത്തരങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളില്‍ :
- ഈ ജീവിതം ശാശ്വതമല്ല, നമ്മുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ .
- മരണാനന്തര ജീവിതമാണ് ശാശ്വതം.
- ഇവിടെ എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിച്ചുകൊള്ളനമെന്നില്ല, ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷ അപൂര്‍ണ്ണമാണ്..
- പരലോകത്ത് ആര്‍ക്കും നീധി നിഷേധിക്കപെടുകയില്ല.
- ഇവിടുത്തെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് നാം പരലോകത്ത് അനുഭവിക്കുക.
- ഇസ്ലാമിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഒരു അധര്‍മിക്കും പൂര്‍ണ്ണമായി ശിക്ഷനല്‍കാന്‍ ഇഹലോകത്ത് സാധിക്കില്ല,
- അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെത്തെ നിയമങ്ങള്‍ ശിക്ഷാനടപടികള്‍ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ വേണ്ടിമാത്രമുള്ളതാണ്, ഇതിനു പുറമേ യഥാര്‍ത്ഥ ശിക്ഷ പരലോകത്ത് ലഭിക്കും.

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍ ,

ഞാന്‍ കാളിദാസനോട് അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും കുറിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് എന്നപേക്ഷിച്ചു, അയാള്‍ മ്ലേച്ചമായത് പറയുകയും അത് തുടരുമെന്നു അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു, താന്‍ അങ്ങിനെ ചെയ്താല്‍ ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഞാന്‍ എനിക്ക് എളുപത്തില്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം, ഒരു അനോണിയുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗ്ഗവും അത് തന്നെയാണ്.

പിന്നെ താങ്കള്‍ പരാമര്‍ശിച്ച വ്യക്തി എന്‍റെ ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മ്ലേച്ഛമായ ഒരു പ്രയോഗവും നടത്തിയിട്ടില്ല, അതോടപ്പം തന്നെ കാളിദാസനു അവനെ തെറിവിളിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചുവിളിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ തന്നെ ഉണര്‍ത്തിയതാണ്. പക്ഷെ അയാള്‍ എപ്പഴും അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും പ്രവാചകന്‍റെ കുടുംബത്തിനും ഏതിനെ തിരിഞ്ഞു മ്ലേച്ചമായത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും.

സുശീലിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ സാമാന്യം കമന്റുകള്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത ഒരുവെക്തിയാണ് ഞാന്‍ , താങ്കള്‍ എന്‍റെ വരികളില്‍ നിന്ന് മ്ലേച്ഛമായ ഒരു പദംപോലും ആര്‍ക്കും കാണാന്‍ കഴിയില്ല.

ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇനി ചര്‍ച്ച വേണ്ട, എന്‍റെ വലിയ കമന്റുകള്‍ക്ക് മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Jack Rabbit said...

[Abdul Khader]: മറിച്ചു മനുഷ്യന്‍ എന്തിനു സ്രിഷ്ടിക്കപെട്ടു ചോദിച്ചാല്‍ 'തന്‍റെ സൃഷ്ടാവിനെ പ്രതിനീധീകരിച്ചു അവന്‍റെ കല്‍പനപ്രകാരം ജീവിതം നയിക്കാന്‍' എന്ന് ഞാന്‍ ഉത്തരം പറയും. അപ്രകാരം ജീവിതം നയിച്ചവര്‍ക്ക് അതിന്‍റെ പ്രതിഫലമുണ്ട്, ധിക്കാരികള്‍ക്ക് ശിക്ഷയുംമുണ്ട്

അപ്പോള്‍ ദൈവം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ എന്തിനാണു സ്രിഷ്ടിച്ചതു ?. Also 99% of all species that have lived on Earth are now extinct

/JR

kaalidaasan said...

>>>>>ഞാന്‍ കാളിദാസനോട് അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും കുറിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് എന്നപേക്ഷിച്ചു, അയാള്‍ മ്ലേച്ചമായത് പറയുകയും അത് തുടരുമെന്നു അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു, താന്‍ അങ്ങിനെ ചെയ്താല്‍ ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.<<<<<<

സത്യമായവ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചീത്ത എന്നും മ്ളേച്ചമെന്നും തോന്നുന്നത് അവ അംഗീകരിക്കാന്‍ മടിയുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ?

മൊഹമ്മദ് 6 വയസുള്ള അയിഷയെ മുതല്‍ കിളവികളെ വരെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇത് ഞാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അതെങ്ങനെ മ്ളേച്ചമാകും?

അപ്പോയെ പ്രകോപിപിച്ചു എന്ന അദ്ദേഹം അപ്പൂട്ടനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു താഴെ.

ഈ ബിന്‍ ലാദനും സവാഹിരിയും, മൊല്ലാ ഒമറും, തടിയന്റവിട നസീറും മറ്റ് കക്കത്തൊള്ളായിരം ഇസ്ലാമിക ഭീകരരും ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെയല്ലേ വായിച്ചു പഠിച്ച് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരെ ബോംബ് വച്ചൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്.

ബിന്‍ ലദനൊക്കെ നൂറു വട്ടം അല്‍ ജസീറ ചാനല്‍ വഴി കുര്‍ആന്‍ ഉദ്ധരിച്ച് തന്റെ ക്രൂര നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവന്‍ കാണുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരിനയച്ച ഒരു കത്ത് ഈ ലിങ്കില്‍ വായിക്കാം.

http://www.globalsecurity.org/security/library/report/2002/021120-ubl.htm

ഇത് ഞാന്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞാല്‍ അതെങ്ങനെ മ്ളേച്ചമാകും?>>>ഈ ഫസ്ളി ആരാണപ്പാ.. നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനോ .. ?? <<<
അമ്പതു വയസു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ നിരനിരയായി പത്തു പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി നിറുത്തിയില്ലായിരുന്നോ. അതുങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ ജാരനായിരിക്കാം. .എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജാരന്‍ എന്ന് അപ്പോ പ്രയോഗിച്ചപ്പോള്‍ ഇതേ ഐഷയുടെ ജാരനേക്കുറിച്ചും ഞാന്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു. അപ്പോയുടെ ഭാര്യക്ക് ജാരനുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ജാരനേക്കുറിച്ചു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു.ജവഹരിയയെ മൊഹമ്മദിനു ബന്ധിയായി കിട്ടിയ "ഗസ്‌വ" കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഐഷ മൊഹമ്മദിനൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് വന്നില്ല. മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ പുറകില്‍ നിന്ന്, കൂടെ വരാന്‍ വിട്ടുപോയി എന്നാണവര്‍ വിശദീകരിച്ചത്. എന്തായാലും അവര്‍ കുറച്ചു പിന്നിലായേ വന്നുള്ളു. സാഫ്‌വാന്‍ ഇബന്‍ അല്‍ മുത്തലിന്റെ പുറകില്‍ ഒട്ടകപ്പുറത്തിരുന്നാണവര്‍ മദീനയിലെത്തിയത്.

ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒറ്റക്കിരുന്നാല്‍ അവരുടെ കൂടെ മൂന്നാമതായി സാത്താനും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് (ഈ തത്വമാണ്‌ ഇന്നും മുസ്ലിങ്ങള്‍ ലോകമെമ്പാടും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയേയും വേര്‍തിരിക്കാനും സ്ത്രീകളെ പര്‍ദ്ദയീറ്റ് മൂടി കൊണ്ടു നടക്കാനും പറയുന്ന ന്യായീകരണവും)പഠിപ്പിച്ച മൊഹമ്മദിനെ വിശ്വസിച്ചവര്‍ ഐഷയെ സംശയിച്ചു. ഒരു മാസത്തോളം മിണ്ടാതിരുന്ന മൊഹമ്മദ് വ്യഭിചാരം തെളിയിക്കണമെങ്കില്‍ നാലു സാക്ഷികള്‍ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആയത്തിറക്കി അപമാനത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ മ്ളേച്ഛമായ സംഗതി ചെയ്തത് ഞാനല്ല. ഐഷ എന്ന മൊഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടഭാര്യയാണ്.

എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജാരന്‍ എന്ന പരാമര്‍ശമുണ്ടായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പ്രതികരിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ എന്നേക്കൊണ്ട് പ്രതികരിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോ താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാളിദാസന്‍ എവിടെ എന്തെഴുതിയാലും അദ്ദേഹം അല്‍പ്പം സ്വാതന്ത്ര്യമെടുക്കും എന്ന്. ഞാനും അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നു. അപ്പോക്കതറിയാം. ഇതിനു മുമ്പും ഇതു പോലെ ചില കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ എവിടെയും കാണും.

പിന്നെ ഉയരാവുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജാരനേപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ അപ്പോയുടെ ഭാര്യയുടെ ജാരനേപ്പറ്റി അല്ലേ പറയേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോ എന്ന വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോള്‍ അയാളുടെ ഭാര്യയെ ഇവിടേക്കു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധഃപ്പതനം എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് "ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോയേക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന", ആദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികളാണു ഞാന്‍ പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലും മറുപടി പറയാനുള്ളവ കുര്‍ആനിലും മൊഹമ്മദിന്റെ നടപടികളിലുമുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ മ്ളേച്ചത ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലീമും അംഗീകരിക്കില്ല. എന്നു കരുതി അതൊന്നും മ്ളേച്ചതയല്ലാതാകില്ല.

Abdul Khader EK said...

JR:
അപ്പോള്‍ ദൈവം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ എന്തിനാണു സ്രിഷ്ടിച്ചതു ?. Also 99% of all species that have lived on Earth are now extinct
----------------
Answer so simple, God created earth for human; and all other species 99.99% for human or for the steadiness of the earth.

This is not only my answer but the big fact as everybody knows.

Please think about human and what they does here and how they utilize the earth, minerals, natural resources, animals, trees, etc…

Could you please show any other specie utilizing 0.000001% natural resources?

Abdul Khader EK said...

Dear susheel,

Could you please stop the stupidities from the Kalidasan?

He is digging his grave, still he is bringing prophet to the discussions without any violence. ‘Apokaliptho’ already stopped his bad kind of approach.

Kalisasan, please give your identity to Susheel or Apputtan and someone from your group in order to know by others ‘what happening to you!’

Can you avoid this dirty game and be with gentleman man activities and discussions?

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ :
..........അതുകൊണ്ട് "ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോയേക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന", ആദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികളാണു ഞാന്‍ പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
---------------

ഇത് താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ! ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ മിനിമം താങ്കളുടെ നിലപാടെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്, താങ്കളെ ആരാണ് അല്ലെങ്കില്‍ ഏതു തത്വസംഹിതയാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ.

ഞാന്‍ വിശാലമായ കുറെ കമന്‍റുകള്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചര്‍ച്ച അതിലേക്കു തിരിക്കൂ, കഴിയുമെങ്കില്‍ മാന്യമായി മറുപടികള്‍ എഴുതൂ.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ :
എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജാരന്‍ എന്ന പരാമര്‍ശമുണ്ടായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പ്രതികരിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ എന്നേക്കൊണ്ട് പ്രതികരിപ്പിച്ചതാണ്.
-----------------
അത് താങ്കളുടെ അവകാശമാണ്, ഞാന്‍ അത് എപ്പഴോ അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു, താങ്കളുടെ സംസ്കാരം അതാണെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ അപോകലിപ്തോയെ തന്നെ തിരിച്ചു പറയാമായിരുന്നു. താങ്കളുടെ സംസ്കാരം അതിലും മോശമായത് കൊണ്ട് താങ്കള്‍ ചെയ്തത് ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷെയിം വെരി ഷെയിം.

താങ്കള്‍ക്ക് അപോകലിപ്തോ യില്‍ നിന്ന് ഒരു വാക്ക്, താങ്കള്‍ തിരിച്ചു അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും പ്രവാചകപത്നിക്കും മെതിരെ അപ്പോള്‍ മുതല്‍ ചര്‍തിക്കല്‍ തുടങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പഴും തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അതോടപ്പം, ഞാന്‍ താങ്കളോട് 'അപേക്ഷിച്ച'പ്പോള്‍ അപോകലിപ്തോ യോട് 'കല്‍പ്പിക്കു'കയാണ് ഉണ്ടായത്,അതൊന്നും താങ്കള്‍ കാണില്ല. പിന്നെ ഒന്നൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, താങ്കള്‍ എന്തിനാ അപോകളിപ്തോയെ ഫസലി എന്ന് വിളിച്ചതു?

kaalidaasan said...

>>>>>ഇത് താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ! ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ മിനിമം താങ്കളുടെ നിലപാടെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്, താങ്കളെ ആരാണ് അല്ലെങ്കില്‍ ഏതു തത്വസംഹിതയാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ.<<<<


അത് താങ്കളുടെ ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് അറിയാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൂടെ?. എന്റെ നിലപാടാണു ഞാന്‍ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഞാന്‍ എഴുതുന്നത് വായിച്ചിട്ട് അതൊന്നും മനസിലായില്ലെങ്കില്‍, അതൊക്കെ മനസിലാകാനുള്ള വിവേകം താങ്കളുടെ ദൈവം തന്നിട്ടില്ല എന്നു സമാധാനിക്കുക. അതല്ലെങ്കില്‍ ഇതും താങ്കളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമാണെന്നു സമാധാനിക്കുക.

<<<<<ഞാന്‍ വിശാലമായ കുറെ കമന്‍റുകള്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചര്‍ച്ച അതിലേക്കു തിരിക്കൂ, കഴിയുമെങ്കില്‍ മാന്യമായി മറുപടികള്‍ എഴുതൂ<<<

താങ്കള്‍ ഇട്ട വിശാലമായ കമന്റുകളില്‍ മറുപടിഎഴുതാന്‍ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഈ ബ്ളോഗിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് വായിച്ചില്ലേ. മറുപടി എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ ഇവിടെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുനവര്‍ മറുപടി എഴുതുന്നുണ്ട്. താങ്കളുദ്ദേശിക്കുന്ന മറുപടി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കില്‍ എഴുതുന്നതിനു പ്രസക്തിയില്ലെന്നാണത് തെളിയിക്കുന്നത്. പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെഴുതിയാല്‍ ഒരു പക്ഷെ മറുപടി കിട്ടിയേക്കും.


നടന്നതാണോ വെറും ഭാവയാണോ എന്നു തിരിച്ചറിയാത്ത യഹൂദരുടെ വേദപുസ്തകത്തില്‍ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി വയ്ക്കുന്നതില്‍ എന്തു കാര്യം. കഴിഞ്ഞ 1400 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. മംഗോളിയര്‍ ബാഗ്ദാദ് ചുട്ടെരിച്ചു. പലയുദ്ധങ്ങള്‍ വഴി ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ശിഥിലമായി. ജറുസലെം യഹൂദര്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇറക്കിലും അഫ്ഘാനിസ്താനിലും ദിവസേന നൂറുകണക്കിന്‌ മുസ്ലിങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കുറച്ചു മുമ്പ് ഈജിപ്റ്റിലെ കുറെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ പ്രസിഡണ്ട് തന്നെ കൊന്നു. ഈപ്പോള്‍ ലിബിയയിലും അതാവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലിബിയന്‍ തീഅത്തേക്കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഇറാക്കാവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ താങ്കളുടെ ദൈവം മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ശിക്ഷയാണോ എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയേണ്ടത്?

kaalidaasan said...

>>>>>>അതോടപ്പം, ഞാന്‍ താങ്കളോട് 'അപേക്ഷിച്ച'പ്പോള്‍ അപോകലിപ്തോ യോട് 'കല്‍പ്പിക്കു'കയാണ് ഉണ്ടായത്,അതൊന്നും താങ്കള്‍ കാണില്ല. പിന്നെ ഒന്നൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, താങ്കള്‍ എന്തിനാ അപോകളിപ്തോയെ ഫസലി എന്ന് വിളിച്ചതു.<<<<<

താങ്കള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നതും കല്‍പ്പിക്കുന്നതും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമെനിക്കില്ല. അതില്‍ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അത് ശ്രദ്ധിക്കും.

അപ്പോ എന്നെ എന്തെല്ലാം വിളിക്കുന്നു. ഞാന്‍ ഫസ്‌ലി എന്നല്ലേ വിളിച്ചുള്ളു? ഇതും തെറിയാണോ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമനുസരിച്ച്?

അപ്പോ എന്നെ യുക്തി എന്നു വിളിച്ചു. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഫസ്‌ലി എന്നും വിളിച്ചു

kaalidaasan said...

>>>>>താങ്കള്‍ക്ക് അപോകലിപ്തോ യില്‍ നിന്ന് ഒരു വാക്ക്, താങ്കള്‍ തിരിച്ചു അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും പ്രവാചകപത്നിക്കും മെതിരെ അപ്പോള്‍ മുതല്‍ ചര്‍തിക്കല്‍ തുടങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പഴും തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.<<<

കുര്‍ആനില്‍ നിന്നും ഹദീസുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഞാന്‍ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളു. അത് ഛര്‍ദ്ദിക്കലാണെങ്കില്‍ ഈ ഛര്‍ദ്ദിയൊക്കെ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകത്തിനു നേരെ കുതിര കയറുക.

താങ്കള്‍ എന്നെ വിളിച്ചത് അബു ജഹാലെന്നാണ്. താങ്കളുടെ ജന്സുസില്‍പ്പെട്ട മറ്റൊരു മുസ്ലിം, ശ്രദ്ധേയന്‍ എന്ന മുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചതും അബു ജഹാലെന്നാണ്. അതിന്റെ കാരണം മൊഹമ്മദിന്റെ തിരുകേശം സൂക്ഷിക്കാന്‍ മോസ്ക് പണിയുന്നതിനെ എതിര്‍ത്തതുകൊണ്ടും.

അവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകള്‍ താഴെ.

http://www.shradheyan.com/2011/02/blog-post_09.html?showComment=1298567271302#c1511435926184868725.

Ivane vitteekkoo Sahodarangale...Abu Jahlin chandrane 2 pilarp aaki kanichuttu polum vishwasichittilla.Ivanepolulla abu jahlumark Allahu thanne arhamaya shiksha kodukatte,,,ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയൊക്കെ അബു ജഹാലെന്ന വട്ടപ്പേരുവിളിക്കണമെന്ന് മൊഹമ്മദ് ഉപദേശിച്ചതാണോ?