Saturday, February 19, 2011

സംവാദത്തിൽ സംഭവിച്ചത്......


പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ദൈവം!


പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ വിശദീകരണം നല്കാൻ പ്രാപ്തി നാസ്തികതയ്ക്കാണോ അതോ ആസ്തികതയ്ക്കാണോ എന്ന ചർച്ചയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നിറമെന്താണ്‌ ഗുണമെന്താണ്‌ അത് ശബരിമല അയ്യപ്പനാണോ, അല്ലാഹുവാണോ, ഭാദ്രകാളിയാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അശാസ്തീയമാണെന്നും വിവരക്കേടാണെന്നുമൊക്കെ തന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീ. എൻ എം ഹുസ്സൈൻ പ്രസ്ഥാവിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ കൈരളി പ്യൂപ്പിൾ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ അവതാരകനായ ഡോ. ഗിരീഷ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിലാക്കുകയും ഉത്തരത്തിൽ അതുവരെ കക്ഷത്ത് വെച്ചിരുന്നതെല്ലാം താഴെ ചാടുകയും ചെയ്തു.

ദൈവം മനുസ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്‌ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം:

ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ  മറുപടി: "അത് മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ്‌."


ശ്രീ രവിചന്ദ്രന്റെ കമന്റ്: " സർവ്വശക്തൻ, സർവ്വജ്ഞാനി ഇങ്ങനെ കുറെ 'സർവ്വം' കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ‘ദൈവം’ പരീക്ഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തൊയോളജിസ്റ്റുകൾ വെറുതെവിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല."


മനുഷ്യനെ ‘പരീക്ഷിക്കുന്ന’ ദൈവസങ്കല്പ്പം സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ്‌. ഇത്തരമൊരു ദൈവസങ്കല്പ്പം ഹിന്ദു-ജൈന-ബുദ്ധ മതദർശനങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല.


ദൈവം എന്തിനാണ്‌ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് സർവ്വജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്‌ മുൻ കൂട്ടി അറിയാതിരിക്കുമോ? അയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ദൈവം. എന്നിട്ട് ശിക്ഷ പാവം മനുഷ്യനും.
മനുഷ്യന്‌ നല്ലതും ചീത്തയും ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീവിൽ ദൈവം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ്‌ ഇതിന്‌ സെമിറ്റിക് മതവാദികൾ നല്കുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ഉത്തരം. ആ ഫീവിൽ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്‌ നല്ലതും ചീത്തയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. അപ്പോഴും പ്രശ്നം ബാക്കിനില്ക്കുന്നു. ഈ ഫ്രീ വിൽ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കണെമെന്ന് മുൻ കൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതും ദൈവം ആകണമല്ലോ? അപ്പോൾ അയാൽ ചെയ്യുന്നതിനെന്തിനും ഉത്തരവാദി ദൈവം തന്നെ. മാത്രമല്ല, നല്ലത്, ചീത്ത എന്നീ ഗുണങ്ങൾ (അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടേന്നാണ്‌ ശ്രീ. ഹുസ്സൈന്റെ വാദം)ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവമാകണമല്ലോ? ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ ഏതും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് മുൻ കൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനായി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു!! അതെന്ത് ദൈവം!!!

ഈ അടുത്ത ദിവസം നടന്ന മനുഷ്യ മന:സ്സാക്ഷിയെ നടുക്കിയ സംഭവമയിരുന്നല്ലോ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട് ബലാൽസംഘം ചെയ്ത് കൊന്ന നീചകൃത്യം. ആ നരാധമൻ ഈ നിഷ്ഠൂരത ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ദൈവം. ആ കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവൻ ദൈവം. അത് തടയാതെ,  സർവ്വശക്തനായിരുന്നിട്ടും, കണ്ടുനിന്നവൻ ദൈവം. ഇത്തരമൊരു വികലമായ ദൈവസങ്കല്പ്പത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സും ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദവുമൊക്കെയായി അരങ്ങത്തെത്തിയ ശ്രീ ഹുസ്സൈൻ കെട്ടിയുയർത്തിയ വാദങ്ങളുടെ എല്ലാ ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളും തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. പൊയ്മുഖങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുവീണിരിക്കുന്നു.

കാറ്റുപോയ മറ്റൊരു വാദം സാധ്യതയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്‌. ആകസ്മികമായി ജീവനുണ്ടകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വിരളമാണെന്നും ആ സാധ്യത പൂജ്യമാണെന്നുമാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. എന്നാൽ ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ വളരെ വിദഗ്ദമായി ആ വാദവും പൊളിച്ചു. "അവതാരകനായ ഡോ. ഗിരീഷ് ഇപ്പോൾ ‘ഉണ്ട്‌’. അത് സത്യമാണ്‌. എന്നാൽ ആദിമ കോശത്തിൽ നിന്ന് ഡോ ഗിരീഷ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. A എന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത എത്രയാകാം? അത് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന ഒരു അക്കമിട്ടാൽ അതിനു മുന്നിൽ ഇടുന്ന പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ‘അറ്റത്തോളം’ ഇട്ടാലും അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു സാധ്യതയേ അതിനുള്ളു. എന്നിട്ടും ‘അയാൾ’ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്.

ശ്രീ. ഹുസ്സൈനെ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വിഹിച്ചയാൾ നമ്മുടെ സത്യാന്വേഷിയാണ്‌. അദ്ദേഹത്തിന്‌ ശ്രീ. ഹുസ്സൈനോട് വല്ല മുൻ വൈരാഗ്യവുമുണ്ടൊ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ എഴുത്തും വായനയും പുസ്തകരചനയുമൊക്കെയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹുസ്സൈൻ സാറിനെ ബോധപൂർവ്വം ഈ ബ്ലോഗിലേക്കും ചാനൽ ചർച്ചയിലേക്കുമൊക്കെ വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നോ?
 

370 comments:

«Oldest   ‹Older   201 – 370 of 370
Abdul Khader EK said...

പ്രിയ ഹെല്‍പ്‌,

ഞാന്‍ ഒരു ഹെല്‍പ്‌ കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി പലരോടും കെഞ്ചിയതാണ്, അപ്പോഴൊന്നും ഒരു ഹെല്‍പ്‌ നെയും ഇവിടെ കണ്ടില്ല.

പ്രശ്നമെന്തായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാല്‍ കാളിദാസന്‍ (അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സംവാദകനാണ് കേട്ടോ, അയാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാമിസ്ടുകള്‍ക്ക് മുട്ടിടിച്ചു തുടങ്ങും, അതോടപ്പം കലികയറും, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ്‌ ചെയ്യണം: അപ്പുട്ടനോട് കടപ്പാട്) ഖുര്‍ആന്‍ എന്നോ ഇസ്ലാം എന്നോ കാണുമ്പോഴേക്കും അല്ലാഹുവിനെയോ പ്രവാച്ചകനെയോ പ്രവാചകന്‍റെ കുടുംബത്തെയോ തെറിവിളിക്കും, അതൊന്നു നിര്‍ത്താന്‍ പറയാനാണ് ഞാന്‍ ഹെല്‍പ് തേടി നടന്നത്.

താങ്കള്‍ ഈ ലിങ്ക് വായിച്ചതിനു ശേഷം അതിനെ വിലയിരുത്തി അതിവിടെ എഴുതി എന്നെ ഉപദേശിക്കു, ഞാന്‍ സ്വീകരിക്കാം

http://yukthidarsanam.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html?showComment=1298807521670#c5627350607100058434

താങ്കളുടെ മറുപടി കാക്കുന്നു, ശേഷം (വേണമെങ്കില്‍ ) താങ്കളുടെ ഈ കമന്റിനും മറുപടി എഴുതാം. ഒന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ ഒരാളെ മാത്രം ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ രീതി എനിക്കില്ല, അയാള്‍ പറയുന്നത് താങ്കള്‍ കണ്ടിലന്നുണ്ടോ?

Abdul Khader EK said...

പ്രശാന്ത്‌,

വന്നതിനു നന്ദി, താങ്കള്‍ കമന്റു ഡിലിറ്റിയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഒന്ന് മാത്രം പറയാം.

ഒന്ന് മാത്രം പറയാം, താങ്കളുടെ ശംസയങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ള മറുപടികള്‍ (ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വ്യൂവില്‍ ഉള്ള) എല്ലാം എന്റെ മുന്‍ കമന്റുകളില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോട് കൂടി വായിക്കുക എന്നിട്ടും ശംസയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍ ചോദിക്കുക, ഉത്തരം പറയാന്‍ ശ്രമിക്കാം.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

KP said...

>>>>>>Sorry to say this: What you say as "അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തി" is just another desperate act of evading the difficult task of providing a logical explanation to all the "not so" logical deeds of your own "personal God"<<<<<<<

ഇത് കമ്പൂട്ടര്‍ ഭാഷയില്‍ പറയുകയാണെങ്കില്‍,മനുഷ്യരുടെ ഓരോ കര്‍മ്മവും ഓരോ ലൈന്‍, പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ്‌,ഇങ്ങനെയുള്ള കര്‍മ്മങ്ങളെ (സ്ക്രിപ്റ്റ്‌) മൊത്തത്തില്‍ സോഴ്സ്കോഡ് എന്ന് പറയാം.ഒരു സോഴ്സ്കോഡിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ അതിനെക്കാള്‍ കുറച്ചധികമോ സ്ക്രിപ്റ്റുകള്‍ കണ്ടാലും,ജീനിയസ്സായ ഒരു പ്രോഗ്രാമര്‍ക്ക് പോലും ആ സോഴ്സ്കോഡില്‍ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു രൂപം കിട്ടാത്തത് പോലെ,..നമ്മുടെയും നമുക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കര്‍മ്മങ്ങളുടെ,വ്യവഹാരങ്ങളുടെ യഥാഅര്‍ഥം അല്ലെങ്കില്‍ പരമഅര്‍ത്ഥം നമുക്ക് അറിയാന്‍ കഴിയുകയോ നാം അന്വഷിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല.എന്നാല്‍ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്‌കള്‍ അഥവാ കര്‍മ്മങ്ങള്‍... ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനകാലവും ഭാവിയും അറിയുന്ന സര്‍വ്വജ്ഞന്‍റെ/അല്‍ അലീമിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ അനന്തമായ ഡാറ്റാബേസില്‍ ഡികോഡ് ചെയ്ത് (ആത്മീയ ഭാഷയില്‍) ശേഖരിക്കപെടുകയും.കൃത്യമായ സമയത്ത് അല്‍ ഹ്ക്കീമിന്‍റെ/അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഹിക്മത്ത്/യുക്തി എന്ന മഹാ കംപൈലെറിലിറ്റ് കംപൈല്‍ ചെയ്യുകയും ഒബ്ജെക്റ്റ് കോഡ് എന്ന ഔട്പുട്ട് സ്രഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് കോഡാണ് "വിധി" യായി നമുക്ക്‌ ലഭിക്കുന്നത് .ഈ വിധിയില്‍ നാസ്തികര്‍ക്ക് പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍, സോഴ്സ്കോഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രം ഒബ്ജെക്റ്റ് കോഡ് സ്രഷ്ടിക്കുന്ന മഹാ കംപൈല്‍റായ ദൈവത്തെ തെറി പറയുകയല്ല വേണ്ടത്,മറിച്ച് സോഴ്സ്കോഡിലെ ബഗുകള്‍ ഡിബഗ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുകയാണ്.അഥവാ തന്‍റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ശരിപ്പെടുത്തുകയാണ്.നമ്മുടെ വിധിയെ മറ്റുള്ളവരുടെയും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ട്,നമ്മുടെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ മാത്രം ശരിപ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയാവില്ല.മറ്റുള്ളവരുടെ കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ നമുക്ക്‌ നിയന്ത്രനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നും.എന്നാല്‍ ,..ഈ സമയത്താണ് ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്.ഒരേ ഒരു ദൈവം ഒരേഒരു കര്‍മ്മം അഥവാ കര്‍മങ്ങളുടെ ....ബാലന്‍സിംഗ് .....സമവിധാനം....സമാധാനം....അഥവാ അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം.

[അല്‍ ഹക്കീം,അല്‍ അലീം,അസ്വമദ്‌=ഇവ അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിശുദ്ധനാമങ്ങളാണ്‌‍,ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിധിവിശ്വാസം ഈ മൂന്ന് വിശുദ്ധനാമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത് ]

......നമ്മുടെയും നമുക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കര്‍മ്മ്ങ്ങളാണ്‌ നമ്മുടെ വിധിക്ക്‌ കാരണം അല്ലാതെ ദൈവമല്ല.......

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

സുശീല്‍കുമാര്‍ said...
ശ്രീ. ഹുസ്സൈൻ ഉന്നയിച്ച ‘അമൂർത്തവും പ്രപഞ്ചാതീതവുമായ’ ദൈവം ഖുർ ആനിലെ വ്യക്തിസ്വരൂപനും സ്വജനപക്ഷപാതിയും, തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, തന്നെമാത്രം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുപോയാൽ നരകത്തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പനാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ വാദം. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒളിച്ചോട്ടമാണ്‌ ഇപ്പോൾ അറിയാതെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്

KP said...
Sorry to say this: What you say as "അല്ലാഹുവിന്‍റെ യുക്തി" is just another desperate act of evading the difficult task of providing a logical explanation to all the "not so" logical deeds of your own "personal God"..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
അല്ലാഹുവിന്‍റെ അസ്തിത്വം യുക്തിപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാല്‍,അത് ഖുര്‍ആനിലെ അല്ലാഹു അല്ലെന്ന് വാദിക്കണമെന്ന് ബ്ലോഗിലെ നാസ്തിക യൂണിയന്‍ മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ ?.അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല,....വയ്യെങ്കില്‍ കച്ചോടം നിര്‍ത്തി പോയ്കൂടെ ..എന്തിനാ കള്ളകച്ചോടം ചെയ്യുന്നത് ?
എങ്കിലും നാസ്തിക യൂണിയനില്‍ ഒന്നാം തരം മെമ്പര്‍ഷിപ്പ്‌ ഉള്ളവര്‍ വളരെ തുച്ഛവും, നാസ്തികര്‍ രണ്ടാം തരമായി തള്ളിയ സത്യാന്വേഷി മേമ്പര്ഷിപ്പുള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ മെച്ചവുമായത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.അവര്‍ക്ക് സത്യം മനസ്സിലാവും.

ഖുര്‍ആനിലെ ദൈവം വ്യക്തി/ഗോത്ര ദൈവമാണെന്ന് നാസ്തികര്‍ക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്.

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
KP said...

[[ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said :അല്ലാഹുവിന്‍റെ അസ്തിത്വം യുക്തിപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാല്‍,അത് ഖുര്‍ആനിലെ അല്ലാഹു അല്ലെന്ന് വാദിക്കണമെന്ന് ബ്ലോഗിലെ നാസ്തിക യൂണിയന്‍ മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ?]]

Thanks for your comments and concerns. You might as well preach this to Husain himself. At least Husain very well knows the inherent dangers associated with arguing for "ഖുര്‍ആനിലെ അല്ലാഹു" and is "wise (or lack of confidence)" enough to not bring such things to discussion

So, you might be better off if you could convince Husain to argue for "Scientific creationism" on the basis of "ഖുര്‍ആനിലെ അല്ലാഹു".


Thanks

അപ്പൂട്ടൻ said...

അബ്ദുൾ ഖാദർ,
തങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ദൈവമെന്താ തങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്‌ എന്ന ചിന്തയാണ്‌ അത്തരക്കാരെ മുകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്‌.
ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർ ആരാണ്‌? ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തവരോ അതോ നിരീശ്വരവാദികൾ (യുക്തിവാദികൾ എന്ന പ്രയോഗം തല്ക്കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല) എന്നറിയപ്പെടുന്നവരോ?
മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവം, മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കൽപങ്ങളിൽ ഉള്ള ദൈവം(ങ്ങൾ), ഇല്ല എന്ന ബോധ്യമാണ്‌ ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്കുള്ളത്‌. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന്‌ അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്തിന്‌ ദൈവമെന്താ എന്നെ (അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറ്റവാളികളെ) ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് എന്ന ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കില്ല, ആ ചോദ്യം ദൈവം ശിക്ഷിക്കും എന്ന് കരുതുന്നവരോടാണ്‌. യക്ഷി എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപൂർവം പറയുന്ന ഒരാൾ യക്ഷി എന്റെ ചോരകുടിക്കില്ല എന്ന് സ്വയം സമാധാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലൊ.
ജീവിതാരംഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നോ?
ഉണ്ടെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. താങ്കൾ എന്ത് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാലും, പരിണാമസിദ്ധാന്തം പ്രയോഗിച്ചാലും ഇത്തരമൊരു വാദത്തിന്‌ പ്രസക്തിയുണ്ടാവില്ല. അതിൽ മനുഷ്യന്‌ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ജീവിയ്ക്കും ഈ ചോയ്സ് ഇല്ലതന്നെ, കാരണം ജനിച്ചതിനു ശേഷമല്ലേ ആ ജീവി (ഞാനടക്കം) ഉണ്ടാകുന്നതുതന്നെ. ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആര്‌ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ്‌?
അതിനർത്ഥം മറ്റൊരു ശക്തിയ്ക്ക് എന്റെ മേൽ പൂർണാധികാരം ഉണ്ടെന്ന് automatically proven ആകുമോ? ഒരു സങ്കല്പം ആയി പറയാം, ഇതെല്ലാം മുകളിലോ തൂണിലും തുരുമ്പിലുമൊക്കെയിരുന്നോ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ അത് സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും.
Sorry for posting my comment in an id that was not being used as my blog id.

അപ്പൂട്ടൻ said...

പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്താണ്‌?

കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്‌. അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ്‌. ഇവിടെയും ഒരു വ്യക്തി ജീവിയ്ക്കുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥ പ്രധാനമാണ്‌, കാരണം അവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്‌ അവൻ(ൾ) പഠിക്കുന്നത്. ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ ആണ്‌ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത്. അവ സ്ഥായിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആകണമെന്നില്ല, പലതും വർത്തമാനസാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒക്കെ മാറിവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. (ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്‌, ഇരുപത് വയസിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നതുപോലെയല്ലല്ലൊ ഇപ്പോൾ)

ഇനി, താങ്കൾ പറഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനമേഖലയുടേയും കാര്യങ്ങൾ...
ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിത്തന്നെയാണ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നതും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരാൾ (അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ) മാത്രമായി പ്രതിമകൾക്ക് ജീവൻ വെയ്പ്പിക്കാനും മുന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ ജലമോ ആഹാരമോ കൂടാതെ ജീവിയ്ക്കാനും മറ്റാരും കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കുവാനും കഴിവുള്ളവരാകുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വന്നാൽ ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ നിയമം തെറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥ തെറ്റാണ്‌. ഇനി താങ്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം.

നാം ഇച്ഛിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു. ശരി തന്നെ (ഒരു പരിധി വരെ).

പക്ഷെ മറ്റുജീവികൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് എങ്ങിനെ പറയാനാവും. ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിവർഗം, ഒരുപക്ഷെ, ബാക്റ്റീരിയ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയൊരു ശരീരഘടന ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെ ജീവിതവും അത്രയ്ക്ക് ലളിതമാണ്‌, ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനേക്കാളധികം.

മൃഗങ്ങൾക്കുതന്നെ എന്താണ്‌ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊരു കുറവ്? (മൃഗശാലയിലെ ജീവികളല്ല). ഏതുനിമിഷവും ഒരു predator വന്ന് ആക്രമിക്കാം എന്നൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനപ്പുറം അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മനുഷ്യനും ഒരുകാലത്ത് (ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ പരിതാപകരമായിരുന്നു, കാരണം മൃഗങ്ങളിൽ പലർക്കുമുള്ള ശാരീരികമായ advantages പലതും മനുഷ്യനില്ല)

താങ്കൾ ഇന്ന് മനുഷ്യനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഒട്ടൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്‌ കാലമെത്ര വേണ്ടിവന്നു? താങ്കൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര കാലമായി? ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഭൂമിയിൽ വന്നതിനുശേഷം തന്നെ കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാണ്‌ കൃഷി തന്നെ തുടങ്ങിയത്? ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുതന്നെയാണോ താങ്കൾ ലാഡറിനുമുകളിൽ മനുഷ്യനെ ഇരുത്തിയത്?

പരലോകവും മറ്റുകാര്യങ്ങളും ഒരു wishful thinking മാത്രമാണ്‌. ഇതിനെല്ലാം ഭാവിയിൽ എന്നെങ്കിലും കണക്കുചോദിക്കും എന്ന ഒരു ആശ്വാസം, അത്രമാത്രം. നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സമാധാനം. അതിനെ ശാസ്ത്രവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല.

ദൈവം നേരിട്ടിടപെട്ട സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എഴുതി, ചില ചോദ്യങ്ങൾ.
1. ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറം ശരിയാണ്‌ എന്നതിനോ മറ്റൊരു കാരണവുമില്ലാതെ (പ്രാപഞ്ചികനിയമങ്ങൾ ബാധകമാകാതെ) ദൈവമാണിതെല്ലാം പ്രത്യേകമായി ചെയ്തത് എന്നതിനോ വല്ല തെളിവുമുണ്ടോ?
2. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം സംഭവിച്ചതെന്തുകൊണ്ട്? ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളോ ഭൂമികുലുക്കങ്ങളോ തീപിടുത്തങ്ങളോ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഭൌതികതലത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു?
3. സമൂഹങ്ങളെ പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്തിന്‌? ആ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കുറ്റവാളികളാണോ, കുട്ടികൾ അടക്കം?

അപ്പൂട്ടൻ said...

Off: The Comment posted in the name "Prasanth" was my comment. It's a gmail id that I use for my personal communications, as the id that I was using earlier (for creating the blog) was so old that I lost all control over the mails there. I had logged in yesterday, had not logged out then. It's by mistake that I posted the comment and then realized that it was not the id which people are familiar with.

kaalidaasan said...

>>>>2.നമ്മുടെയും നമുക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കര്‍മ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലാഹു വിധിക്കുന്നത്.എന്ന് വെച്ചാല്‍ നമ്മുടെ വിധി നാം ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ്.<<<<

ഈ വിധി എവിടെയാണു നല്‍കപ്പെടുന്നത്? ഈ ലോകത്താണോ പരലോകത്താണോ?

മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമായ അള്ളായില്‍ വിശ്വസിക്കാത്തവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷാ വിധി എന്താണ്?

Help said...

ഖാദര്‍ ...,
കാളിദാസന്‍ ശ്രേഷ്ടമെന്നു കരുതുന്ന കാളിദാസന്റെ അമ്മയെയും.. പെങ്ങളെയും... ഭാര്യയേയും ... അധിഷേപിച്ചാല്‍ കാളിദാസന്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.... വിളിച്ചവര്‍ പിതാവിനെക്കാളും... മാതാവിനെക്കാളും ... ശ്രേഷ്ടമെന്നു സ്വയം കരുതുന്ന പ്രവാചകന്റെയും പത്നിയും അധിഷേപിക്കും.... അത് അപ്പോകലിപ്റ്റോക്കും അറിയാം..... എന്നിട്ടും കാളിദാസന്റെ പുറകെ നടക്കും.... പരിഹസിക്കും.... അപ്പോള്‍ തിരിച്ചും കിട്ടും ... അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിറുത്തേണ്ടത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ പറയുക....

ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ കാളിദാസനെ ശപിച്ചു.... അതിന്റെ മറുപടി കേട്ടോ.... പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചിട്ടു പോലും യഹൂദര്‍ക്ക്‌ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.... എങ്കില്‍ പിന്നെ താങ്കള്‍ ശപിച്ചാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം... എന്തിനാണ് നിങ്ങള്‍ സ്വയം പരിഹാസ്യ പാത്രമാകുന്നത്....? കൊടുത്താല്‍ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് കൊടുക്കുക.... അപ്പോള്‍ മോങ്ങേണ്ടി വരില്ല..... ഇത് ഉപദേശമായിയൊന്നും എടുക്കല്ലേ... ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവത്തെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം... തലയില്‍ കേറിയാ ....

കാളിദാസന്റെ ചോദ്യത്തിന് (പ്രവാചകന്‍ യഹൂദരെ ശപിച്ചിട്ടു എന്തായി എന്ന ചോദ്യത്തിന്) മറുപടിയുണ്ടെങ്കില്‍ കൊടുത്താല്‍ മതിയന്നെ....ഇല്ലേ വേണ. പ്രവാചകനെ പോലും അല്ലാഹ് പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് മനസിലാക്കാം ..എന്ത്യേ..?

Abdul Khader EK said...

ഹെല്‍പ്‌,

ആലോകലിപ്തോ കാളിദാസന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല, കാളിദാസനെയാണ് അധിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന സത്യം പോലും താങ്കള്‍ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കള്‍ ഒരു മഞ്ഞ കണ്ണട വെച്ചിരിക്കുന്നു (യുക്തിവാദികളോട് കടപാട്).

ആലോകലിപ്തോ കാളിദാസനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, കാളിദാസന്‍ മുസ്ലിം ലോകം മുഴുവനും മുസ്ലിലങ്ങള്‍ അല്ലാത്ത മറ്റു നല്ല വ്യക്തിതങ്ങളും ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രവാചകനെയും പ്രവച്ചകകുടുംബത്തെയും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പത്തു പറഞ്ഞു അതൊരു തൊഴില്‍ ആയി എടുത്തു.

താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ 300 ദശലക്ഷം വര്‍ഷവും 30 കോടി വര്‍ഷവും പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകളുടെ (സുശീലിനോട് കടപ്പാട്) പിന്നാലെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ (ചരിത്രങ്ങള്‍ ) അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല, താങ്കളെ പോലുള്ള നിഗമനവാദികള്‍ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ചരിത്രങ്ങളല്ലാം 300 ദശലക്ഷം വര്‍ഷള്‍ക്ക് മുമ്പാക്കി മാറ്റി തരിക എന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല.

ഒന്ന് മാത്രം കേട്ടോളൂ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ പോലും ജൂതമാര്‍ യൂറോപ്പില്‍ അടക്കം ഗതികിട്ടാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ആയിരുന്നു.

താങ്കള്‍ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നാന്നയിരിക്കും, കാളിദാസന്‍ ആരാണെന്നു അറിഞ്ഞു വെക്കൂ, അയാള്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നു 'tracking' ചെയ്യൂ.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ കാളിദാസന്‍ തന്നെ മതി, താങ്കള്‍ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിഷയാതിഷ്ടിത ചര്‍ച്ചയിലേക്ക് വരൂ, അതില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയൂ.

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍, താങ്കളുടെ വരവില്‍ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ഞാന്‍ ആദ്യമേ പങ്കുവെക്കുന്നു.

യുക്തിവാദികള്‍ സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ചില വരികള്‍ ഉണ്ട്, ഈ പോസ്റ്റിലും കമന്റിലും നമ്മുക്ക് അത് കാണാം.

ദൈവം എന്താ അവിടെ ഇടപെടാത്തത്‌ ഇവിടെ ഇടപെടാത്തത് എന്നാ ചോദ്യം, 'ദൈവം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇടപെടുമായിരുന്നില്ലേ' എന്ന ചോദ്യത്തിനു എന്താ അര്‍ത്ഥം? അതില്‍ നിന്ന് എന്നെ പോലുള്ളവര്‍ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ പോലുള്ളവര്‍ ദൈവം ഇടപെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ദൈവം തങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ ദൈവത്തെ അഗീകരിക്കത്തത് എന്ന് തന്നെയാണ്.

ജീവിതാരമ്പത്തില്‍ നമ്മുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തുകയല്ല ഞാന്‍ ചെയ്തത്, അത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ ഇപ്പഴും നമ്മുടെ കണ്ട്രോലിനു പുറത്താണ്, അതാണ് ചര്‍ച്ചയുടെ കാതലും, അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കള്‍ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവിടെയാണ് മറ്റൊരു ശക്തിയുടെ എന്റെ വാക്കില്‍ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ .

Help said...

>>>>>>>>>>>>>
ആലോകലിപ്തോ കാളിദാസന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല, കാളിദാസനെയാണ് അധിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന സത്യം പോലും താങ്കള്‍ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കള്‍ ഒരു മഞ്ഞ കണ്ണട വെച്ചിരിക്കുന്നു (യുക്തിവാദികളോട് കടപാട്).
<<<<<<<<<

താങ്കള്‍ വല്ല പച്ച കണ്ണടയും വച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ വായിക്കുക...

>>>>>>>>>>>>

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

വായില്‍വരുന്ന കോതപ്പാട്ടല്ലാതെ, ഒരു വെളിവും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ബ്ളോഗില്‍ തൂറുന്ന തനിക്കൊക്കെയല്ലെ അങ്കില്‍ സാം ആ പരിപ്പില്‍ നിന്നു ചിലവിനു തരുന്നത്‌.

ഈ ഫസ്ളി ആരാണപ്പാ.. നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെ ജാരനോ .. ??
February 22, 2011 3:05 PM

<<<<<<<<<<<<<<<

ഇതില്‍ നിന്നാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്... അല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ കാണിച്ചു താ.... വടി കൊടുത്തു അടി വാങ്ങിക്കുന്ന പണി ഇനിയും ഉണ്ടോ അഫനേ...!

>>>>ഒന്ന് മാത്രം കേട്ടോളൂ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ പോലും ജൂതമാര്‍ യൂറോപ്പില്‍ അടക്കം ഗതികിട്ടാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ആയിരുന്നു. <<<<<

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും അവര്‍ അങ്ങിനെ തന്നെയായിരുന്നു... ഭൂമിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറി പോയിയിരുന്നു... ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ (അതോ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ) തന്നെ അവരുടെ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു .... ചരിത്രം നോക്കി നോക്കൂ... പ്രവാചകന്റെ ശാപ ഫലമായി ഒന്നും കൂടുതലായി യഹൂദര്‍ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല... ഇപ്പോഴാണെങ്കില്‍ ഇതേ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളുടെ പേടി സ്വപ്നമായി നിലകൊള്ളുന്നു.... ശാപത്തിന്റെ ശക്തിയേ...!!

>>>താങ്കള്‍ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നാന്നയിരിക്കും, കാളിദാസന്‍ ആരാണെന്നു അറിഞ്ഞു വെക്കൂ, അയാള്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നു 'tracking' ചെയ്യൂ.<<<

കാളിദാസാ... നിങ്ങള്‍ ആരെന്നു arinjaal എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഖാദറിന് അറിയാം... കൈയ്യില്‍ മാത്രം siksha ഒതുങ്ങില്ലെന്നു ധ്വനി.... ഇദ്ദേഹം ഉച്ചരിച്ച ശാപ വാക്കുകള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്... ജാഗ്രത....! കുറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ... ഹദീസും കുരാനും ആവര്‍ത്തിച്ചു ബ്ലോഗില്‍ വിളമ്പുന്നത്രേ...!

kaalidaasan said...

>>>>> കാളിദാസാ... നിങ്ങള്‍ ആരെന്നു arinjaal എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഖാദറിന് അറിയാം... കൈയ്യില്‍ മാത്രം siksha ഒതുങ്ങില്ലെന്നു ധ്വനി.... ഇദ്ദേഹം ഉച്ചരിച്ച ശാപ വാക്കുകള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്... ജാഗ്രത....! കുറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ... ഹദീസും കുരാനും ആവര്‍ത്തിച്ചു ബ്ലോഗില്‍ വിളമ്പുന്നത്രേ...! <<<<


ഹെല്‍പ്,


കാദറിനു കഴുത്തു വെട്ടണമെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടാകും. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പാകിസ്താനില്‍ ചില കാദറുമാര്‍ അവരുടെ ഒരു മന്ത്രിയെ വെടി വച്ചു കൊന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ master piece എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ദൈവ നിന്ദ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണെമെന്നു പറഞ്ഞതിനാണത്.

ഇതിനു മുമ്പും മറ്റ് ചില ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍ കാളിദാസനെ ശരിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.പാവം കാദര്‍. അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് പണ്ട് മൊഹമ്മദ് ശപിച്ചതു കൊണ്ടാണ്, ഹിറ്റ്ലര്‍ യഹൂദരെ പീഢിപ്പിച്ചതെന്നാണ്.

ഇത്ര വലിയ ആയുധം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടാണോ ഇവര്‍ അമേരിക്ക എന്ന വലിയ സാത്തനെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. ശപിച്ചില്ലാതാക്കിയാല്‍ പോരെ. കാദറുമാര്‍ നിരന്നു നിന്നു ശപിച്ചാല്‍ അമേരിക്ക ഒരു പക്ഷെ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കും. പിന്നെ എന്താണാവോ ഇവര്‍ അതിനു ശ്രമിക്കാത്തത്.

Help said...

>>>>രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പാകിസ്താനില്‍ ചില കാദറുമാര്‍ അവരുടെ ഒരു മന്ത്രിയെ വെടി വച്ചു കൊന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ master piece എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ദൈവ നിന്ദ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണെമെന്നു പറഞ്ഞതിനാണത്. <<<<<

എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ അവര്‍ ചെയ്തത് എന്നറിയാമോ...? കാരണം...

ഇസ്ലാം == സമാധാനം

ഇത്രയും സമാധാന പ്രിയരായ സമൂഹം എവിടെ കാണും...?

അപ്പൂട്ടൻ said...

അബ്ദുൾ ഖാദർ,
ദൈവം ഉണ്ട്‌, നീതിമാനാണ്‌, ശിക്ഷിക്കും എന്നീ വാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നവരോട്‌ തിരിച്ചുചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണിത്‌. വ്യക്തമായ മറുപടി ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.
ദൈവം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്‌ ഞാൻ ഇത്‌ ചോദിക്കുന്നത്‌ എന്നത്‌ തെറ്റായ ഒരു നിഗമനമാണ്‌ (Actually, ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറില്ല). വിശദീകരണം എന്റെ മുൻകമന്റിലുണ്ട്‌. എന്തായാലും ഒരിക്കല്ക്കൂടി പറയട്ടെ..
താങ്കൾ പറയുന്നത്‌ മനസിലാക്കിയിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണ്‌.
1. ദൈവം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ല.
2. സ്വാഭാവികമായും ദൈവം ഇല്ല.

കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലല്ല. ദൈവം ഇല്ല എന്ന ബോധ്യമാണ്‌ ആദ്യം വരുന്നത്‌. ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതൊന്നും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമേയല്ല, കാരണം ദൈവം എന്ന ഈ ശക്തി നിലനില്ക്കുന്നതല്ലെന്ന ബോധ്യം അയാൾക്കുണ്ട്‌. ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യാത്തതെന്ത്‌ എന്ന ചോദ്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ദൈവശിക്ഷയെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിക്കുന്നവരോടുള്ള മറുചോദ്യം മാത്രമാണ്‌.

ജീവിതാരമ്പത്തിൽ നമ്മുക്ക്‌ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന്‌ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്‌, അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പഴും നമ്മുടെ കണ്ട്രോലിനു പുറത്താണ്‌, അതാണ്‌ ചർച്ചയുടെ കാതലും, അതിനെ കുറിച്ച്‌ താങ്കൾക്ക്‌ എന്താണ്‌ പറയാനുള്ളത്‌? അവിടെയാണ്‌ മറ്റൊരു ശക്തിയുടെ എന്റെ വാക്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ.

Sorry, I'm confused with this statement, എനിക്ക് മനസിലായില്ല. ഏതിനെക്കുറിച്ചാണ്‌ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത്? ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു.


എന്റെ പഴയ കമന്റിലെ ഒരുവാചകം ഒന്നുകൂടി എടുത്തെഴുതട്ടെ.

അതിനർത്ഥം മറ്റൊരു ശക്തിയ്ക്ക്‌ എന്റെ മേൽ പൂർണാധികാരം ഉണ്ടെന്ന്‌ automatically proven ആകുമോ? ഒരു സങ്കല്പം ആയി പറയാം, ഇതെല്ലാം മുകളിലോ തൂണിലും തുരുമ്പിലുമൊക്കെയിരുന്നോ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്‌, പക്ഷെ അത്‌ സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും.

അപ്പൂട്ടൻ said...

Abdul Khader,
There are lot more things that I had written in my earlier comment. I hope you have seen those as well, and would attempt to respond to them as well.

Abdul Khader EK said...

I hope that you can understand I have replied only on your first comment, of course you will get my comments about your comments that you have commented as second comment.

Abdul Khader EK said...

Same time please try to give me your idea about my question

Sorry little busy.

അപ്പൂട്ടൻ said...

Same time please try to give me your idea about my question

Abdul Khader,
I'm still not sure what is the explanation required for. If you could point the exact question, I'll try.

Dr.Doodu said...

അബ്ദുല്‍ഖാദറിന്റെ വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ഭീഷണി ചുവയ്ക്കുന്നു. പച്ചത്തെറി വിളിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോയെ ഖാദര്‍ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ...

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയ അല്ലാഹു അമൂര്‍ത്തനും പ്രപഞ്ചാതീതനുമാണ്,ഈ സത്യം ആര് പറഞ്ഞാലും അതിനോട് ഞാന്‍ പൂര്‍ണമായും യോജിക്കും.അങ്ങനെ യോജിക്കണമെങ്കില്‍ "അമൂര്‍ത്ത" "പ്രപഞ്ചാതീതം" എന്ന പദങ്ങള്‍ ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയായിരിക്കണം അഥവാ ആ പദങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കേണ്ടാതാണ്.
അമൂര്‍ത്തമായ ആശയങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ടാവം,അവയൊക്കെ മൂര്‍ത്തവല്‍ക്കരിച്ചു പറയാറുമുണ്ട്.എന്നാല്‍ അല്ലാഹു എന്ന അമൂര്‍ത്ത സത്യത്തെ മൂര്‍ത്തവല്‍ക്കരിച്ചു പറയാന്‍ കഴിയില്ല.അതായത് അല്ലാഹു എന്ന അമൂര്‍ത്ത സത്യത്തെ മൂര്‍ത്തവല്‍ക്കരിച്ചു "മൂര്‍ത്തിയാക്കി" ആരാധിക്കാന്‍ കഴിയില്ല,കാരണം അല്ലാഹുവിനെ മൂര്‍ത്തവല്‍ക്കരിക്കാനുള്ള,മൂര്‍ത്തമായ ഒരു വസ്തുവിനെയും അല്ലാഹു സ്രഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല.അതെ സമയം അല്ലാഹുവിന്‍റെ അമൂര്‍ത്തതയെ(അല്ലാഹുവിനെയല്ല,അല്ലാഹുവിന്‍റെ അമൂര്‍ത്തതയെ മാത്രം) വിശദീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടി അമൂര്‍ത്തമായ മറ്റൊരു ആശയത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത്(ഓര്‍ക്കുക,അല്ലാഹുവിന്‍റെ സത്തക്ക് ഉപമയില്ല) കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.

അത് പോലെ,പ്രപഞ്ചാതീതം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍,പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറമുള്ളവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥമുണ്ടോ?ഉണ്ടെങ്കില്‍ ‍,രണ്ട് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാവുമോ ?ഏതായാലും,ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായവന്‍(വിധേയമല്ലാത്തവന്‍ ) എന്നാണ്.മറ്റ് രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍,"ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന്" അപ്പുറമുള്ളവന്‍.

ഖുര്‍ആനിലെ അല്ലാഹു വ്യക്തി ദൈവമാണെന്ന് നാസ്തികര്‍ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ?!!!
അല്ലാഹുവിന് ബോധാമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? അല്ലാഹുവിന് ഗുണങ്ങള്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ?
തീര്‍ച്ചയായും, സര്‍വ്വഗുണങ്ങളുടെയും ഉറവിടം അല്ലാഹുവാണ്.സ്രഷ്ടാവിന്‍റെ ആ ഗുണങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് സ്രഷ്ടികള്‍ക്ക് ഗുണഗണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.അത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റ് ജീവികള്‍ക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.അല്ലാഹുവിന് കാഴ്ച്ചയുണ്ട്,മനുഷ്യനും മറ്റ് മൃഗങ്ങള്‍ക്കും കാഴ്ച്ച ശക്തിയുണ്ട്.അല്ലാഹുവിന് ബോധമുണ്ട്,കുറച്ച് ബോധം മനുഷ്യനുമുണ്ട് എന്നാല്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ബോധമില്ല,മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യനുള്ള ബോധം തന്നെയാവണം,ഭൂമിയുടെ ഖലീഫയാവാനുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ പ്രധാന യോഗ്യത.

മലപ്പുറം ഹാജി said...

I hope that you can understand I have replied only on your first comment, of course you will get my comments about your comments that you have commented as second comment.

അനക്ക് പുടികുട്ടിയാ അപ്പൂട്ടാ.
.

ഇത് കുറാന്‍ പൊലെയുണ്ടല്ലൊ ബദരീങ്ങളെ..

ഈ ഇരുപഥി ഒന്നാം നൂറ്റാന്ടിലും മനുസനെ സപിക്കുന ഹിമാറുകളോ ന്റെ റബ്ബേ.

ഇവന്റെ മുക്കാല്‍ ചെത്തി വല്ലപട്ടികും ഇട്ടു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവടെ മുളകരച്ച്തേക്കണം. ആസനത്തില്‍ കുന്തം കടത്തി നാല്‍ക്കവലയില്‍ നാട്ടി നിറുത്തിയാല്‍ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന പന്നിയിറച്ചി കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാതിരികും.

kaalidaasan said...

>>>>>>>> നീ എറിയുമ്പോൽ എറിയുന്നത് നീയല്ല, നാമാകുന്നു; നീ വെട്ടുമ്പോൽ വെട്ടുന്നത് നീയല്ല, നാമാകുന്നു, നീ കൊല്ലുമ്പോൾ കൊല്ലുന്നത് നീയല്ല, നാമാകുന്നു; നീ ബലാൽസ്സംഘം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നീയല്ല, നാമാകുന്നു എന്നിക്കൊയല്ലേ മൂപ്പര്‌ വീമ്പിളക്കുന്നത്? <<<

ഈ വരികള്‍ താങ്കള്‍ തന്നെ എടുത്തോള്ളൂ, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ട ഇസ്ലാം പുറത്തു നിന്ന് കടമെടുക്കാറില്ല.<<<<


അപ്പോള്‍ മൊഹമ്മദ് ചെയ്ത പലതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെയാണല്ലേ. ഇത്പുതിയ അറിവാണല്ലോ.

മുസ്ലിങ്ങള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത് എല്ലാം അള്ളാ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ്.
അതിനവര്‍ നിരത്തുന്ന ന്യായീകരണം ഈ കുര്‍ആന്‍ വാക്യങ്ങളും.


4:

We have sent thee (Muhammad) as a messenger unto mankind and Allah is sufficient as Witness. (79) Whoso obeyeth the messenger hath obeyed Allah, and whoso turneth away: We have not sent thee as a warder over them. (80)

53:

By the Star when it setteth, (1) Your comrade erreth not, nor is deceived; (2) Nor doth he speak of (his own) desire. (3) It is naught save an inspiration that is inspired, (4) Which one of mighty powers hath taught him, (5)

kaalidaasan said...

ഹെല്‍പ്,


പക്ഷെ കുര്‍ആന്‍ പ്രകാരം അള്ളാ യഹൂദരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

2:47.

O Children of Israel! Remember My favour wherewith I favoured you and how I preferred you to (all) creatures.

2:122.

O Children of Israel! Remember My favour wherewith I favoured you and how I preferred you to (all) creatures.

5:20

And (remember) when Moses said unto his people: O my people! Remember Allah's favour unto you, how He placed among you prophets, and He made you kings, and gave you that (which) He gave not to any (other) of (His) creatures. (20)

44:

And We delivered the Children of Israel from the shameful doom; (30) (We delivered them) from Pharaoh. Lo! he was a tyrant of the wanton ones. (31) And We chose them, purposely, above (all) creatures.(32)

45:

And verily we gave the Children of Israel the Scripture and the Command and the Prophethood, and provided them with good things and favoured them above (all) peoples; (16)


ഈ അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം യഹൂദര്‍ മുസ്ലിങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും. അവിടെയും അള്ളാ മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു. കാദറുമാര്‍ അതൊന്നും മനസിലാക്കില്ല.

Abdul Khader EK said...
This comment has been removed by the author.
Abdul Khader EK said...

പ്രിയ വായനക്കാരെ,

ഹെല്‍പിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഐ ആമ് ഹെല്‍പ്‌ ലെസ്സ് ആണ് , ഹെല്പിന് മഞ്ഞ കണ്ണട ഉണ്ട് എന്നതിനോടപ്പം സത്യസന്തത എന്നൊന്നില്ല, ഞാന്‍ ഈ ചര്‍ച്ചില്‍ പലവട്ടം സമ്മതിച്ചതാണ് അപോകലിപോ കാളിദാസനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന്, ഹെല്പിനുള്ള എന്റെ ലാസ്റ്റ്‌ കമന്റിലും അത് കാണാം, കാളിദാസന്‍ തിരിച്ച് പത്തും നൂറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെയും മറ്റുമാണ്.

ഹെല്‍പ്‌ പുതിയ കണ്ടു പിടുത്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അപോകലിപ്തോ യുടെതായ വരികള്‍ "വായില്‍വരുന്ന കോതപ്പാട്ടല്ലാതെ, ഒരു വെളിവും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ബ്ളോഗില്‍ തൂറുന്ന തനിക്കൊക്കെയല്ലെ അങ്കില്‍ സാം ആ പരിപ്പില്‍ നിന്നു ചിലവിനു തരുന്നത്‌. ഈ ഫസ്ളി ആരാണപ്പാ.. നിണ്റ്റെ കെട്ടിയോളുടെജാരനോ .. ??" കാളിദാസന്‍ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാന്‍ ഈ വാക്കുകളുടെ പേരില്‍ അപോകലിപ്തോ യെ ശാസിച്ചു എന്നാണ്, പിന്നെയും എനിക്ക് കാണാന്‍ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു! സത്യസന്ധതയുള്ളവര്‍ ഒരു വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുമ്പോള്‍ നീധി പുലര്‍ത്തും, വിഷയം പഠിക്കും (വിഷയത്തിനു പുറത്തുള്ള ഒരു വിഷയമായാലും). എന്തോ ഞാന്‍ ഒരു യുക്തിവാദിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം അപോകലിതോ യുടെ ഈ വാക്കുകളില്‍ കാളിദാസന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും മാണ് പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായില്ല.

യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് ഇവിടം മുതലല്ല, കാളിദാസന്‍ ഖുര്‍ആനിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ചില പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ നിന്നാണതു.

അപോകലിപ്തോ യുടെ മുകളില്‍ എഴുതിയ വാക്കുകള്‍ക്ക് പകരമായി അതായതു കാളിദാസന്റെ കെട്ടിയോളെ പറഞ്ഞതിന് പകരമായി കാളിദാസന്‍ പ്രവാചകന്‍റെ എല്ലാ പത്നിമാരെയും തിരിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ മുതലാണ് യുദ്ധത്തില്‍ (ഈ ഔട്ട്‌ ടോപിക്കില്‍ ) ഞാന്‍ ഇടപെടുന്നത്, ഞാന്‍ എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് (കാളിദാസനോട് വേറെ പോസ്റ്റില്‍ മുമ്പ് നടത്തിയ) ആവര്‍ത്തിച്ചു, അല്ലാഹുവിനെയും നബിയേയും തെരിവിളിക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു അത്. എന്‍റെ ഈ അപേക്ഷക്കു ശേഷവും അയാള്‍ പലവുരു അത് തുടര്‍ന്ന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റെറ്റ്മെന്റും ഒരു വെല്ലു വിളിയും ഇറക്കി, അതിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണിധിയായിരുന്നു എന്‍റെ ശപഥം.

ഹെല്‍പ്പിന്‍റെ ചരിത്ര വിവരത്തിനു മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ ചൂളി പോയി. എഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുംജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപോയിരുന്നു, സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ വരവിനു മുമ്പ് അവര്‍ പലയിടങ്ങളിലായി (ചിതറി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാന്‍ പറ്റില്ല ) പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ച ശക്തരായ സമ്പന്നരായ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവര്‍. ഇന്നും ആര്‍ക്കു ആരെയാണ് ഭയം എന്നത് പക്ഷം പിടിക്കാതെ ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇറാന്‍ അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആര്‍ത്തു വിളിക്കുന്നത്‌ ആരാണ്, ഇസ്രായില്‍ അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം ഇങ്ങനെ മുറവിളി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ?

ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യില്ല എന്നല്ലാം പറയാന്‍ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് എന്ന് ധരിച്ച ഹെല്പിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സഹതാപ്പമാണ് തോന്നുന്നത്, ഒന്ന് കൂടെ പറയട്ടെ, ഞാന്‍ (എന്‍റെ കാര്യമേ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്‍ പറ്റൂ) എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക യാണെങ്കില്‍ അത് ആണുങ്ങളെ പോലെ ചെയ്യുകയും ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു, 'എന്നെ പോലെ'യുള്ള മുസ്ലിങ്ങള്‍ ഇത്തരം സംഗതികള്‍ ദൈവത്തിനു വിടുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ ഞാന്‍ അത് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്.

ഈ പോസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഖുര്‍ആനിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് ഹെല്പിന് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടോ അതോ അഭിനയമോ?

എന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ തളച്ചിടാന്‍ വേണ്ടി കാളിദാസനെ ഹെല്‍പ്‌ ചെയ്യുകയാണ് എന്നതാണ് ഹെല്പിന്റെ ഹെല്‍പ്‌.

Help said...

>>>> എന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ തളച്ചിടാന്‍ വേണ്ടി കാളിദാസനെ ഹെല്‍പ്‌ ചെയ്യുകയാണ് എന്നതാണ് ഹെല്പിന്റെ ഹെല്‍പ്‌. <<<<
ഖാദര്‍ ..,ഞാന്‍ നിഷ്പക്ഷന്‍ ആണെന്ന് താങ്കള്‍ മുമ്പ്‌ കരുതിയത്‌ താങ്കളുടെ തെറ്റ്... എനിക്ക് ശരി ഒന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം ഞാന്‍ പിടിക്കും...

>>>>ഒന്ന് കൂടെ പറയട്ടെ, ഞാന്‍ (എന്‍റെ കാര്യമേ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്‍ പറ്റൂ) എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക യാണെങ്കില്‍ അത് ആണുങ്ങളെ പോലെ ചെയ്യുകയും ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു, 'എന്നെ പോലെ'യുള്ള മുസ്ലിങ്ങള്‍ ഇത്തരം സംഗതികള്‍ ദൈവത്തിനു വിടുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ ഞാന്‍ അത് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. <<<<

ഇന്ത്യയില്‍ ജനിച്ചതിന്റെ നിസഹായത ഈ വരികളില്‍ സ്പഷ്ടം.... പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ...ഹായ്‌... കാളിദാസന്റെ തല തന്നെ ആണുങ്ങളെ പോലെ വെട്ടിയെടുക്കാമായിരുന്നു.... കഷ്ടായി... താങ്കളും ഒരു ഭീകരവാദിയും തമ്മില്‍ എന്ത് വ്യത്യാസം...? രണ്ടു പേരുടെയും മനോനില തുല്യം തന്നെ... താങ്കള്‍ ഒരു ഷണ്ടനെ പോലെ ജീവിക്കാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ... എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഞാന്‍ കാണുന്നുള്ളൂ....

>>>>എന്തോ ഞാന്‍ ഒരു യുക്തിവാദിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം അപോകലിതോ യുടെ ഈ വാക്കുകളില്‍ കാളിദാസന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും മാണ് പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായില്ല.<<<

താങ്കള്‍ക്ക് ... ഭാര്യ എന്നത് വേണ്ടപെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാവുകയില്ല... പാശ്ചാത്യര്‍ തുണി മാറുന്ന പോലെ താങ്കള്‍ക്കും ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലി വേറെ ഒന്നിനെ എടുക്കാവുന്നത്തെ ഉള്ളൂ.... കാളിദാസന് ഭാര്യ വേണ്ടപെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം ...അവരെ പറ്റി മറ്റൊരാള്‍ വേണ്ടദീനം പറയുന്നത് കേട്ട് നില്‍ക്കാന്‍ അയാള്‍ പുണ്യാളന്‍ ആവില്ല.

>>>>>ഞാന്‍ ഈ ചര്‍ച്ചില്‍ പലവട്ടം സമ്മതിച്ചതാണ് അപോകലിപോ കാളിദാസനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന്, കാളിദാസന്‍ തിരിച്ച് പത്തും നൂറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെയും മറ്റുമാണ്<<<<

അവിടെയാണ് താങ്കള്‍ക്ക് തെറ്റിയത്.... കാളിദാസനയല്ലേ..., കാളിദാസന് വേണ്ടപെട്ടവരെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത്... തിരിച്ചും മറുവശത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ രണ്ടു പറഞ്ഞു.... നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടപ്പെട്ടത്‌ പിതാവിനെക്കാളും പ്രവാചകനായത് കൊണ്ട് പ്രവാചകനെ മൂന്ന്‍ പറഞ്ഞു..... ഇത് കാളിദാസന്‍ ചെയ്യും എന്ന് അപ്പോകളിപ്‌റ്റോയ്ക്ക് അറിയാത്തതല്ല.... പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും ഇത് കാണുന്നതാണ്....
>>>>>
ഈ പോസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഖുര്‍ആനിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് ഹെല്പിന് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടോ അതോ അഭിനയമോ?
<<<<<

ഖുര്‍ആനിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ കാളിദാസന്‍ ഖുര്‍ആനിനെ പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ പറയുന്ന ആളെ വ്യക്തിയെയോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയോ പരാമര്‍ശിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്..... അപ്പോകളിപ്‌റ്റോയാണ് എല്ലാം തുടങ്ങിയത് എന്ന് സമ്മതിക്കുവാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ ആ കാര്യത്തില്‍ നമ്മള്‍ രണ്ടു പേരും യോജിപ്പിലായി.....


>>>> ഹെല്‍പ്പിന്‍റെ ചരിത്ര വിവരത്തിനു മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ ചൂളി പോയി. എഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുംജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപോയിരുന്നു, സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ വരവിനു മുമ്പ് അവര്‍ പലയിടങ്ങളിലായി (ചിതറി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാന്‍ പറ്റില്ല ) പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ച ശക്തരായ സമ്പന്നരായ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു. <<<<

അതാണോ സത്യം ... അപ്പോള്‍ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലും യഹൂദര്‍ ചിതറി കിടന്നിരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലമാണോ...?... സംഭവാമീ യുഗേ യുഗേ... പ്രവാചകന്റെ ശപിക്കുന്നു.... ശാപം ഫലിക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.... അല്ലാതെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചതല്ല.....(ഇനി ഖാദറിനും അത് തന്നെ വേണ്ടി വരും.... ശാപം നടപ്പാക്കുവാന്‍ പ്രയത്നിക്കുക.... അല്ലാതെ അല്ലാഹുവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട...) മുസ്ലീകുകള്‍ ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ റോമക്കാരും ബൈസന്റയിന്‍ക്കാരും ഇതേ യഹൂദരെ ഭരിച്ചിരുന്നു..... അതും പ്രവാചകന്റെ ശാപമാണോ ...? എനിക്ക് ചരിത്ര വിജ്ഞാനം കുറവ് തന്നെ.

Help said...

(ഗൂഗിളില്‍ സ്ഥലം കുറവാണെന്ന്... അത് കൊണ്ട് തുടരുന്നു...)


(ഇപ്പോള്‍ ഒന്ന് ബോദ്യമായിട്ടുണ്ട്.... പ്രവാചകന്‍ യഹൂദരെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ എന്ന്... പല കാര്യങ്ങളും മുസ്ലീം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്ന് കാളിദാസന്‍ പറയുമ്പോള്‍ വയലന്റ് ആകുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ശരിക്കും പുടികിട്ടി....)

താങ്കള്‍ പറയുന്നു ഖുരാനാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന്..... എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദരെ നബി ശപിച്ചത്? അവര്‍ അല്ലാഹുവില്‍ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ....? യഹൂദരുടെ യഹോവയും മുസ്ലീമുകളുടെ അല്ലാഹുവും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ...? പിന്നെ എന്തിനാണ് അവരെ ശപിച്ചത്.... ഈ രണ്ടു ദൈവങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടാണോ...? അതോ താങ്കളുടെ പ്രവാചകനില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ യഹൂദര്‍ വിസമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടോ...? പറഞ്ഞു വരുകയാണെങ്കില്‍ ... അല്ലാഹുവല്ല പ്രധാനി... പ്രവാചകനാണ് പ്രധാനി...! അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രവാചക നിന്ദ ഇത്ര വലിയ തെറ്റായതു.... ? സ്വയം പ്രവാചകന്‍ ആയി അവരോധിചിരിക്കുന്നു....! സ്വേച്ഛാധിപതികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ചെറിയ പതിപ്പ് ഞാന്‍ കാണുന്നതില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് എന്ത് തെറ്റ് പറയുവാന്‍ കഴിയും...?

kaalidaasan said...

പ്രിയ വായനക്കാരെ,
ഞാന്‍ ഈ ചര്‍ച്ചില്‍ പലവട്ടം സമ്മതിച്ചതാണ് അപോകലിപോ കാളിദാസനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന്, ഹെല്പിനുള്ള എന്റെ ലാസ്റ്റ്‌ കമന്റിലും അത് കാണാം, കാളിദാസന്‍ തിരിച്ച് പത്തും നൂറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെയും മറ്റുമാണ്.
ഇതിനു വായനക്കാരെ എന്തിനാണു കൂട്ടു പിടിക്കുന്നത്. കാളിദാസനെ എവിടെ കണ്ടാലും ഒന്നു പറയാന്‍  അപ്പോക്കു തോന്നുമെന്നു എല്ലാ വയനക്കാര്‍ക്കുമറിയാം.

അപ്പോ ഒന്നു പറഞ്ഞു എന്നു സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടെന്തു കാര്യം? അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് താങ്കള്‍ അപ്പോയോടു ചോദിക്ക്. പര്‍ദ്ദയിടാതെ ഒരു സ്ത്രീ മുന്നില്‍ വന്നാല്‍ ഒരു ശരാശരി മുസ്ലിമിന്റെ നിയന്ത്രണം പോകും. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പര്‍ദ്ദ ഇടുവിച്ച് നടത്തും. അതുപോലെ കാളിദാസനെ എവിടെ കണ്ടാലും അപ്പോയുടെ കണ്ട്രോളു പോകും. ഇതു രണ്ടും ഒരേ തരം അസുഖമാണോ കാദര്‍? കാദര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. ഞാന്‍ ഇത് കൈകര്യം ചെയ്തോളാം.

അപ്പോ ഒന്നു പറയും. ഞാന്‍ തിരികെ ഒന്നു പറയും. അങ്ങനെ കുറേ കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ അപ്പോക്ക് മതിയാകും. പിന്നെ കുറെ നാളത്തേക്ക് കാണില്ല. ഇതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിച്ചതാണ്. പലര്‍ക്കുമറിയം. ഇതൊക്കെ ഇടക്ക് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അപ്പോക്ക് വല്ലാതൊരു സുഖമുണ്ട്. അദ്ദേഹമതനുഭവിച്ചോട്ടേ. താങ്കളിവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍ ,

താങ്കളെ പോലെ ഒരാള്‍ ഇവിടെ വന്നതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്, ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാന്യമായ ഒരു സംവാദമാണ്, അതിനു ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് താങ്കള്‍ (ചര്‍ച്ചയെ തന്റെ കാഴ്ച പാടില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം - തുറന്ന മനസ്സല്ല എന്നര്‍ത്ഥം - കാണുന്നത് സംവാദ ത്തിനെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാവും), നമ്മുക്ക് തുടരാം, സത്യം പുലരട്ടെ.

അപ്പുട്ടന്‍:
കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്‌. അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ്‌. ഇവിടെയും ഒരു വ്യക്തി ജീവിയ്ക്കുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥ പ്രധാനമാണ്‌, കാരണം അവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്‌ അവൻ(ൾ) പഠിക്കുന്നത്. ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ ആണ്‌ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത്. അവ സ്ഥായിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആകണമെന്നില്ല, പലതും വർത്തമാനസാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒക്കെ മാറിവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. (ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്‌, ഇരുപത് വയസിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നതുപോലെയല്ലല്ലൊ ഇപ്പോൾ)
-------------------------------------------
താങ്കളുടെ ഈ വരികള്‍ക്ക് ഞാന്‍ അടിവരയിട്ടുന്നു. അതോടപ്പം ചിലത് ചേര്‍ത്തു പറയുന്നു, നാം ഒന്നും അറിയാത്തവരായി ജനിക്കുന്നു, താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ അതോടപ്പം തന്നെ ലഭ്യമാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിന്‍റെയല്ലാം കൂടെ വിശകലനവും ചിന്താശേഷിയും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നാം പ്രാപ്തി കൈ വരിക്കുന്നത്, എന്നാല്‍ ഈ പ്രാപ്തി പരിപൂര്‍ണ്ണ മാണോ? അല്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ ഈ വരികള്‍ " ഇരുപത് വയസിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നതുപോലെയല്ലല്ലൊ ഇപ്പോൾ" സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

നാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രകാരന്‍ മാരടക്കം എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും ബാധകമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്‌ എന്‍റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ പല കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള അറിവ് ഭാഗിമാണ് എന്നാണു ഞാന്‍ മനസിലാകുക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങിനെ തന്നെയല്ലേ? കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ നമ്മുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന ശാസ്ത്രവും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എത്ര വലുതാണ്? പഠനങ്ങള്‍ ത്വരിതഗതിയില്‍ നടക്കുന്ന ഈ പുതിയ യുഗത്തില്‍ നാം എത്ര എത്ര പുതിയ അറിവുകളാണ് നേടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പഴയ പലതും നാം തിരുത്തി എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തിലുള്ളവരുടെ വികാശത്തെ കുറിച്ച ചിന്ത നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷ്യന് പുറത്താണ്.

ചിലത് പറയാം: നമ്മുക്ക് ലഭ്യമായ അറിവ് വെച്ച് തെളിയിക്കപെട്ടതോ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന നിഗമനമോ ആണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം (പ്രിയരേ, ഞാന്‍ ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവന്നല്ല), നമ്മുക്ക് ലഭ്യമാവാത്ത അറിവിന്‍റെ ബ്രഹത്തായ ശേഖരം ഇനിയും പ്രകൃതിയില്‍ ഉണ്ട്, അതാണു നമ്മുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവകള്‍ കൂടി വായിക്കൂ:

- ആരാണോ പ്രകൃതിയയും നമ്മെയും മെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍. അവന്‍റെ അറിവില്‍ നിന്ന് അവന്‍ ഇച്ചിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും നാം അറിയുന്നില്ല (പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ )

- നമ്മുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ പലതും പൂര്‍ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കുറിച്ച് പൂര്‍ണവിവരവും അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകളുമായും ദൈവം വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഇറക്കിയത്, പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് അവസാന വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് അവകാശ പെട്ട്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അവതീര്‍ണമായി (ഇന്ന് അത് ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ നിലനില്‍ക്കുന്നു), അത് ഒരു മതഗ്രന്ഥം മാത്രമായിരുന്നിട്ടും അന്നത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഗ്രഹ്യമാവാത്ത - അവര്‍ക്ക് ആവിശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടു പോലും - പല ശാസ്ത്ര വിഷങ്ങളും അതില്‍ വിശകലനം ചെയ്തു, ഈ പുതിയ യുഗത്തില്‍ പോലും ആ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ വേദത്തിലെ ഇത്തരം വിശകലനങ്ങളില്‍ ഒരു അപാകത കണ്ടെത്താന്‍ നാം അശക്തരാണ്, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇറങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ പോലും നാം പലതും തിരുത്തി, ചിലത് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ റെകോര്‍ഡ് ബുക്ക്‌ പോലെ അടക്കാന്‍ നേരം കിട്ടാതെ തിരുത്തി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു (സോറി, ക്രിക്കറ്റിനെ കുറച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചക്ക് ഞാന്‍ ഇല്ല).

ഇതില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരോട് വിനീതമായി പറയന്നുള്ളത്, നിങ്ങള്‍ ആ ഗ്രന്ഥം ( http://www.thafheem.net/sura_index.html ) വായിക്കണം എന്നിട്ട് പഠനവിധേയമാക്കണം (അതിന്റെ ശത്രുക്കള്‍ നല്‍ക്കുന്ന റഫറന്‍സുകളില്‍ ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കാതെ), എന്നിട്ട് നമ്മുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിള്‍ ആയ ശാസ്ത്രം മുന്നില്‍ വെച്ച് വിലയിരുത്തുക, നാം സത്യം കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഇനി ഒന്നുമില്ലങ്കില്‍ അതിലൂടെ നമ്മുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ ചില പുതിയ വശങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും ലഭ്യമാവലാവും.

തടരുന്നു....

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍:
ഇനി, താങ്കൾ പറഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനമേഖലയുടേയും കാര്യങ്ങൾ...
ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിത്തന്നെയാണ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നതും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരാൾ (അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ) മാത്രമായി പ്രതിമകൾക്ക് ജീവൻ വെയ്പ്പിക്കാനും മുന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ ജലമോ ആഹാരമോ കൂടാതെ ജീവിയ്ക്കാനും മറ്റാരും കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കുവാനും കഴിവുള്ളവരാകുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വന്നാൽ ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ നിയമം തെറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥ തെറ്റാണ്‌. ഇനി താങ്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം.
--------------------------------------------
താങ്കളുടെ മുമ്പത്തെ ഖണ്നിക അവസാനിച്ചിടത്തുന്നിന്നു നിന്ന് തുടങ്ങാനാണെനിക്കിഷ്ടം, അതായതു നമ്മുടെ ചെറിയ വിവരം ("ഇരുപത് വയസിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നതുപോലെയല്ലല്ലൊ ഇപ്പോൾ", ഇനിയും കൂടാമെന്നാണ് ഇതിലെ ധ്വനി) വെച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമാണ്, പറയാം: മനുഷ്യരായ നാം എല്ലാം നാമ്മുടെ പഞ്ചാന്ത്രിയങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മാത്രം ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു നിഗമനത്തില്‍ എത്തുന്നത്‌ (പഞ്ചാന്ത്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച ഞാന്‍ ചിലത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/01/blog-post.html), വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം.

നമ്മുക്ക് മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ മാത്രമേ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മെ സൃഷ്‌ടിച്ച പ്രപഞ്ചം സൃഷ്‌ടിച്ച സൃഷ്ടാവിന് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല, കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ആത്മാത്യ ചെയ്ത കമിതാക്കളുടെ കുട്ടിയുടെ ഉദ്ദാഹരണം ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു, ചില കലാമിറ്റിസിലും നാം അത് കാണാറുണ്ട്, 'ഒരിക്കലും മുങ്ങാത്ത ടൈറ്റാനിക്കി'ന്‍റെ മുങ്ങലില്‍ നാം അത് കണ്ടു. ഫറോവയുടെ ജഡത്തിലും നാം അത് കാണുന്നു (പ്ലീസ് ചര്‍ച്ച ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടരുത്). കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് മല്ലാതിരുന്ന നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവന് കളിമണ്ണിനു ജീവന്‍ കൊണ്ടുക്കാനും മനുഷ്യനെ മുന്നൂറു വര്‍ഷം ഉറക്കി കിടത്താനും നാലും പത്തും ദിവസം കുട്ടികളെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ നിലനിര്‍ത്താനും സാധിക്കും.

ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കാം: മനുഷ്യന്‍റെ ശരാശരി തൂക്കം സ്ത്രീകള്‍ 54 - 64 കിലോയും, പുരുഷ്യന്‍മാര്‍ 76 - 83 കിലോയും (wiki)ആണ്, ഇത്രയും തൂക്കം വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാവാന്‍ നാം എടുക്കുന്നത് ഇരുപതോളം വര്‍ഷങ്ങളുമാണ്, ഇനി ഇത് നോക്കൂ, പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ആനകുട്ടിയുടെ പൊതുവേ പറയാവുന്ന തൂക്കം 120 കിലോ, അതിനു എടുക്ക പെട്ട സമയം 22 മാസങ്ങള്‍ (wiki) മാത്രം, ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വന്നത്, കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളില്‍ (22 മാസങ്ങള്‍ ) ഒരു ജീവിയുടെ തൂക്കം മറ്റാരുജീവിയുടെ പൂര്‍ണ്ണ വളര്‍ച്ച എത്തിമ്പോഴുള്ള അതും ഇരുപതു വര്‍ഷത്തെ നീണ്ട കാലത്തിനു ശേഷമുള്ള തൂക്കത്തിലും കൂടുതല്‍ , ഇതില്‍ കാണുന്ന ഈ സമയത്തിന്‍റെ വിത്യാസം അത് പ്ലാന്‍ ചെയ്ത ശക്തിക്ക് വേണമെങ്കില്‍ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും മെല്ലാം ചെയ്യാം. അതായതു നമ്മെ വേണമെങ്കില്‍ സെക്കന്റുകള്‍ കൊണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാം എന്നര്‍ത്ഥം, അത് കൊണ്ട്,

ഒന്ന്: തന്നെ അവന്‍റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നാം സംസയിക്കണ്ട, അവനു മണ്ണിനു ജീവന്‍ കൊടുക്കാനും ............

രണ്ടു: മനുഷ്യനെ അവന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ വളര്‍ച്ചക്ക്‌ ഇത്രയും കാലമെടുത്തതിന്റെ യുക്തി അതായതു നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായ വികാസം, ഇത ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണതയാണ് വിളിച്ചോതുന്നത്.

ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ദ്രിഷ്ടാന്തമുണ്ട്.

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍:

നാം ഇച്ഛിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു. ശരി തന്നെ (ഒരു പരിധി വരെ).

പക്ഷെ മറ്റുജീവികൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് എങ്ങിനെ പറയാനാവും. ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിവർഗം, ഒരുപക്ഷെ, ബാക്റ്റീരിയ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയൊരു ശരീരഘടന ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെ ജീവിതവും അത്രയ്ക്ക് ലളിതമാണ്‌, ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനേക്കാളധികം.

മൃഗങ്ങൾക്കുതന്നെ എന്താണ്‌ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊരു കുറവ്? (മൃഗശാലയിലെ ജീവികളല്ല). ഏതുനിമിഷവും ഒരു predator വന്ന് ആക്രമിക്കാം എന്നൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനപ്പുറം അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മനുഷ്യനും ഒരുകാലത്ത് (ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ പരിതാപകരമായിരുന്നു, കാരണം മൃഗങ്ങളിൽ പലർക്കുമുള്ള ശാരീരികമായ advantages പലതും മനുഷ്യനില്ല)
--------------------------------------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,
നാം ഇവിടെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്കള്‍ ഇവിടെ പരാമര്‍ശിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല എന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കട്ടെ, ആ ബാക്റ്റീരിയകള്‍ അതെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള മറ്റു ജന്തുക്കള്‍ അവകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഭൂമിയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത നാഗരികതകള്‍ നശിപ്പിച്ച നാഗരികതകള്‍ എത്രെയത്രയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ.

======================================
അപ്പുട്ടന്‍:

താങ്കൾ ഇന്ന് മനുഷ്യനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഒട്ടൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്‌ കാലമെത്ര വേണ്ടിവന്നു? താങ്കൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര കാലമായി? ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഭൂമിയിൽ വന്നതിനുശേഷം തന്നെ കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാണ്‌ കൃഷി തന്നെ തുടങ്ങിയത്? ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുതന്നെയാണോ താങ്കൾ ലാഡറിനുമുകളിൽ മനുഷ്യനെ ഇരുത്തിയത്?

പരലോകവും മറ്റുകാര്യങ്ങളും ഒരു wishful thinking മാത്രമാണ്‌. ഇതിനെല്ലാം ഭാവിയിൽ എന്നെങ്കിലും കണക്കുചോദിക്കും എന്ന ഒരു ആശ്വാസം, അത്രമാത്രം. നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സമാധാനം. അതിനെ ശാസ്ത്രവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല.
---------------------------------------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍, ഹോമോ സാപിയന്‍സ് എന്നാണോ ഭൂമിയില്‍ വന്നത് അന്ന് മുതല്‍ അവന്‍ തന്നെയാണ് ലാഡരിനു മുകളില്‍ , ഇല്ല എന്നായിരുന്നു വെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ അഗീകരിക്കുന്ന നാച്ചോറല്‍ സലക്ഷ്യനില്‍ മനുഷ്യന്‍ (പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ JR എനിക്ക് ഒരു ലിങ്ക് കുറിച്ച് തന്നിരുന്നു : http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_25 ) മനുഷ്യന്‍ പരിണമിച്ചു ഇല്ലാതാവുമായിരുന്നു.

കൃഷിയുടെ കാര്യത്തില്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്നത്തേത് പോലെ ട്രാക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കില്ല ആദ്യമനുഷ്യന്‍ കൃഷി ചെയ്തത്, പക്ഷെ അവര്‍ക്ക് ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കരസ്ഥമാക്കാനും തങ്കളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ശക്തിയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെയും മറ്റും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ അവര്‍ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കില്‍ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്രാണിക്ക് (മുന്‍ പറഞ്ഞ ലിങ്കിനോട് കടപ്പാട്) സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യര്‍ക്കും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു.

Abdul Khader EK said...

ഹെല്‍പ്‌,

എനിക്ക് ഇവിട ചര്‍ച്ച നടക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെ കുറെ എഴുതാനുണ്ട്, പ്ലീസ് എന്നെ വിടൂ. കാളിദാസനോട് ചോദിച്ചു ഖുര്‍ആനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കൂ, കൂടെ സാധിക്കുമെങ്കില്‍ സ്വന്തമായും പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക, എല്ലാം മറ്റുള്ളവുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് മാത്രം കാണണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ളവുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണുമ്പോള്‍ അവരുടെ കാഴ്ച ശക്തി/കുറവ് വെച്ചല്ലേ നമ്മുക്കും കാണാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

താങ്കള്‍ക്ക് നല്ല നമസ്കാരം.

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍:
ദൈവം നേരിട്ടിടപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എഴുതി, ചില ചോദ്യങ്ങൾ.
1. ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറം ശരിയാണ്‌ എന്നതിനോ മറ്റൊരു കാരണവുമില്ലാതെ (പ്രാപഞ്ചികനിയമങ്ങൾ ബാധകമാകാതെ) ദൈവമാണിതെല്ലാം പ്രത്യേകമായി ചെയ്തത് എന്നതിനോ വല്ല തെളിവുമുണ്ടോ?
2. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം സംഭവിച്ചതെന്തുകൊണ്ട്? ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളോ ഭൂമികുലുക്കങ്ങളോ തീപിടുത്തങ്ങളോ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഭൌതികതലത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു?
3. സമൂഹങ്ങളെ പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്തിന്‌? ആ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കുറ്റവാളികളാണോ, കുട്ടികൾ അടക്കം?
-----------------------------------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,
ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടേ, പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചിലര്‍ നിഗമനത്തില്‍ എത്തി അത് ശാസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അവതിരിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്ത് തെളിവാണ് അതിനുള്ളത് (നിറം മാറുന്നതും ചിലനിറത്തിലുള്ളവ നശിച്ചു പോകുന്നതും ചിലത് നിലനിന്നു പോകുന്നത് മല്ല ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നത് മറിച്ചു ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായതിനു)? ലഭ്യമായ ഫോസില്‍ വെച്ചിട്ടു പറയൂ ഇതാ ഇന്ന ജീവി ഇന്ന ജീവിയായി പരിണമിച്ചു എന്ന്!

ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം: ശരിയാണ് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത്, 'വെറും' നാലായിരത്തിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെയും ഇടയില്‍ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങള്‍ ആണ് അതില്‍ അധികവും. കൂടാതെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു അത്ഭുതം ഇന്നും ഇവിടെ നമ്മുടെയല്ലാം മുമ്പില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു, അതെ 'പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനി'നെയാണ് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്.

മുകളിലെ പാരഗ്രാഫില്‍ 'വെറും' എന്ന് ഞാന്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം എഴുതിയത് തന്നെയാണ്, പരിണാമ വാദികള്‍ പരിണാമത്തിനു തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ പറയുക: ഇത് സ്രിഷ്ടിവാദം പോലെ 'ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ' എന്ന രീതിയില്‍ ഒറ്റ വക്കില്‍ ഉത്തരം പറയാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ്, അഥവാ പറഞ്ഞാല്‍ തന്നെ അത് കുറെ സംഖ്യകള്‍ ആയിരിക്കും. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ: 300 ദശലക്ഷം വർഷം. സൈനോബാക്റ്റീരിയ : 350 കോടി വർഷം (സുശീലിനോട് കടപ്പാട് ), വെറും 2000വും 4000വും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പു നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വെറുതെ പറഞ്ഞത്! 300റും 350തും ദശലക്ഷമോ കോടികളോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞത് സത്യസന്തമായ ശാസ്ത്രവും!

ഒന്ന് മാത്രം പറയാം, അതലാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്ര സംഭവങ്ങലാണ്, നിങ്ങള്‍ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ ചിലവയിക്കുന്നതിന്റെ വളരെകുറച്ചു സമയം ഇതിനും വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക, അത് വികലമായ ചരിത്രമാണെങ്കില്‍ എന്നെ പോലുള്ളവരെ തിരുത്തുകയും മാവാം.

തുടരുന്നു....

Abdul Khader EK said...

അതലാം ദൈവം പ്രത്യേകമായി ചെയ്തതാണ് എന്നതിന് ചില തെളിവുകള്‍ തരാം:

ഒന്ന് - നൂഹ് നബി(അ)യുടെ ചരിത്രം:
സത്യമതവുമായി നൂഹ് തന്‍റെ ജനതയെ സമീപ്പിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ അദ്ദേഹത്തെ കളവാക്കി, അവസാനം ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. നൂഹിനു ഒരു കപ്പല്‍ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ദൈവ കല്പനയുണ്ടായി, നൂഹ് തന്നെ വിശ്വസിച്ച തുച്ചമായ വിശ്വാസികളും കപ്പല്‍ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു. പൊതുജനം അവരെ പരിഹസിച്ചു, കുടിക്കാന്‍ പോലും വേണ്ടവിധം വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഈ മരുഭൂമിയില്‍ കപ്പലുണ്ടാകുന്ന വിഡ്ഢികള്‍ . അവരെ കുറ്റം പറയരുതല്ലോ, നാമ്മും അതുതന്നെയല്ലേ ചെയ്യുക? പുഴകള്‍ ഇല്ലാത്ത കനാലുകള്‍ ഇല്ലാത്ത കടലിന്‍റെ അടുതല്ലാത്ത മരുഭൂമിയില്‍ ചിലര്‍ കപ്പലുണ്ടാക്കുന്നു! കാരണമെന്താ ദൈവം അവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കുമെത്രേ, ഇതിലും വലിയ തമാശയുണ്ടോ?

പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ പ്രളയമിറക്കി, മരുഭൂമി പിളര്‍ന്നു വെള്ളം പുറത്തു വന്നു, ആകാശത്തു നിന്ന് ശക്തമായ മഴയും. നൂഹും സംഘവും കപ്പലില്‍ രക്ഷപ്പെടു, ആ ജനതയെ ദൈവം മുക്കി കൊന്നു, ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ എഴുതുന്നില്ല, താങ്കള്‍ സത്യം അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുക, ശേഷം റിസള്‍ട്ട് എന്തായാലും മറ്റു മാന്യ വായനക്കാരുമായി പങ്കു വെക്കുക.

ചിലത് ചോദിചോട്ടെ: ഇവിടെ ദൈവ കല്പനയല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ നൂഹു എന്തിനാണ് കപ്പല്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്? കപ്പല്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കാരണം മറ്റെന്തിങ്കിലുമാണെങ്കില്‍ പൊതുജനം എന്ത് കൊണ്ട് കപ്പല്‍ ഉണ്ടാക്കിയില്ല? ദൈവ കല്പനയനുസരിച്ചല്ലെങ്കില്‍ അവിടെ എന്ത് കൊണ്ട് പ്രളയം തന്നെ ഉണ്ടായി? ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റുവല്ലതും ഉണ്ടായില്ല?

രണ്ടു - സലിഹ് നബി(അ)യുടെ ചരിത്രം:
അവിടെയും നൂഹിനെ പോലെ സാലിഹിനെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജനം കളവാക്കി, ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇവിടെ രസകരമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള ജനത മലമുകളില്‍ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയവര്‍ ആയിരുന്നു, അതിനാല്‍ തന്നെ അവര്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഭൂകമ്പത്തിലൂടെയായിരുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കു ഭൂകമ്പത്തില്‍ തകരാത്ത വീട് തന്നെ വേണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവര്‍ മലകള്‍ തുറന്നു വീടുണ്ടാക്കി (http://en.wikipedia.org/wiki/Mada'in_Saleh), അവരെ ദൈവം ഒരു ഘോരമായ ശംബ്ദത്താല്‍ നശിപ്പിച്ചു.

ഇവിടെയും ചിലത് ചോദിക്കേണ്ടാതയുണ്ട്: അവര്‍ക്ക്‌ മുമ്പുള്ള സമൂഹം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും തങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കപെടും എന്ന താക്കീതും അവക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ താക്കീതിന് ശേഷം വരുന്ന വിപത്തിനെ ഏതു രീതിയില്‍ വിലയിരുത്തണം?

ഇനി താങ്കളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം :
ഏതൊരു സമൂഹത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അവര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ താക്കീതു നല്‍കും, ശേഷം അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരില്‍ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം കാത്തിരിക്കും. ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : സലിഹിന്റെ ജനത അവരിലേക്ക് ദൈവ ഇറക്കിയ ഒട്ടകത്തെ അറുകൊല ചെയ്തു. ലൂത്തിന്റെ ജനത അവരിലേക്ക് മനുഷ്യ(പുരുഷ)രൂപത്തില്‍ അവതരിച്ച മാലാഖമാരെ ലൈകിക വേഴ്ചക്ക് തുനിഞ്ഞു (പ്ലീസ് ചര്‍ച്ച ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടരുത്). ദൈവം ഏതൊരു സമൂഹത്തിലെയും വിശ്വാസികളെ രക്ഷപെടുത്തിയത്തിന് ശേഷമേ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലെയും ബുദ്ധിയും വിവേകവും മുള്ളവര്‍ മാത്രമേ കുറ്റക്കാരാവുന്നുള്ളൂ, നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെകൂടാത്ത എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കപ്പെടും, അവരിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ അനിവാര്യമായ മരണം ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം (ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവര്‍ കളിയാക്കാറുള്ള സ്വര്‍ഗത്തിലെ ബാലന്മാര്‍ ഇവരായിരിക്കും, പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഹൂരികളും)

താങ്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്‍റെ മറുപടി എന്ന നിലയില്‍ ചിലത് പറയാനുണ്ട്‌: ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കലാമിറ്റീസ്‌ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം, പറയാം. ഒരു സമൂഹത്തില്‍ നല്ലവരും നിലനില്‍ക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ സമൂഹത്തെ ശിക്ഷനല്‍കി നശിപ്പിക്കുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കലാമിറ്റീസിനെ ശിക്ഷയായി വിലയിരുത്തണ്ട, ഞാന്‍ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ അനിവാര്യമായ മരണം ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മതി. പക്ഷെ ആ സംഭവങ്ങളിലും അതുപോലെ നമ്മളില്‍ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതായതു നമ്മുക്ക് വ്യക്തമായ പാഠം ഉണ്ട്, നാളെ നാമ്മും മരിച്ചു പോകാനുള്ളവരാണ് എന്ന സുവ്യക്തമായ ഒരു പാഠം.

Jack Rabbit said...

Abdul Khader said..

ആരാണോ പ്രകൃതിയയും നമ്മെയും മെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍. അവന്‍റെ അറിവില്‍ നിന്ന് അവന്‍ ഇച്ചിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും നാം അറിയുന്നില്ല (പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ )

- നമ്മുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ പലതും പൂര്‍ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കുറിച്ച് പൂര്‍ണവിവരവും അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകളുമായും ദൈവം വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഇറക്കിയത്, പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് അവസാന വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് അവകാശ പെട്ട്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അവതീര്‍ണമായി (ഇന്ന് അത് ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ നിലനില്‍ക്കുന്നു), അത് ഒരു മതഗ്രന്ഥം മാത്രമായിരുന്നിട്ടും അന്നത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഗ്രഹ്യമാവാത്ത - അവര്‍ക്ക് ആവിശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടു പോലും - പല ശാസ്ത്ര വിഷങ്ങളും അതില്‍ വിശകലനം ചെയ്തു, ഈ പുതിയ യുഗത്തില്‍ പോലും ആ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ വേദത്തിലെ ഇത്തരം വിശകലനങ്ങളില്‍ ഒരു അപാകത കണ്ടെത്താന്‍ നാം അശക്തരാണ്.


One example.

ഞങ്ങള്‍ വാനലോകം പരതിനോക്കിയപ്പോള്‍ അവിടം ബലിഷ്ഠരായ കാവല്‍ക്കാരാല്‍ നിറക്കപ്പെട്ടതായും തീജ്വാലകള്‍ വര്‍ഷിക്കുന്നതായും കണ്ടു. പണ്ട് നാം കട്ടുകേള്‍ക്കുന്നതിനായി വാനലോകത്ത് ചിലയിടങ്ങളിലിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കട്ടുകേള്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവന്‍, അവനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന തീയമ്പിനെ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു [72:9]

സമീപവാനത്തെ നാം ഗംഭീരമായ ദീപങ്ങളാല്‍ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.അവ ചെകുത്താന്മാരെ എറിഞ്ഞോടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. [67:9-11]

The above is a description where Allah created stars, what was its purpose and how we can see his action in the form of shooting stars. This is a bold empirical claim. Anyone with a basic knowledge in astronomy can tell this is rubbish. This kind of empirical claims can be found in all scriptures which can be refuted by our present knowledge.

Also there is no evidence that Noachian flood has happened. Hussain knows this. That is why a fraud like him promotes scientific creationism with out its core content - flood geology. It is like talking about Marxism without referring to worker class.

/JR

അസുരന്‍ said...

@ Abdul Khader EK ,

ഒരു സംശയം ചോദിക്കയാണ്. ആറുവയസ്സുകാരിയായ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ?

അസുരന്‍ said...

@ Abdul Khader EK ,

ഒരു പുരുഷനു നാലുകെട്ടാന്‍ അനുവാദം കൊടുത്ത അല്ലാഹു അതേ അവകാശം സ്ത്രീകള്‍ക്കും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ ?
അപ്പോള്‍ സ്ത്രീയെ പുരുഷന്റെ അടിമയായി കാണുന്ന മതമല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റേത് ?.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

@Help

"""നമ്മുടെയും നമുക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കര്‍മ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലാഹു വിധിക്കുന്നത്.എന്ന് വെച്ചാല്‍ നമ്മുടെ വിധി നാം ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ്."""
-------------------------------------------------------------------
>>>>>ഈ വിധി എവിടെയാണു നല്‍കപ്പെടുന്നത്? ഈ ലോകത്താണോ പരലോകത്താണോ?<<<<<

വിധിവിശ്വസമാണല്ലോ വിഷയം.സ്വാഭാവികമായും ഈ ലോകം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് .അതെ സമയം ഓരോ വിധി/കാര്യവും ഓരോ പരീക്ഷണമായത് കൊണ്ട് അത് പരലോകത്തെ വിധിയും തീരുമാനിക്കും.അതായത് ,പരീക്ഷയും റിസള്‍ട്ടും പോലൊരു ബന്ധം ഇഹലോകവും പരലോകവും തമ്മിലുണ്ട്.
പിന്നെ അല്ലാഹുവില്‍ വിശ്വസിക്കാത്തതിലുള്ള ,അനുസരിക്കാത്തതിലുള്ള വിധി,പരമ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുന്ന വിധി/ശിക്ഷ തന്നെയാണ്.അതായത് ....
ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ദ്രവ്യവും തമ്മിലൊരു ഗുരുത്വബന്ധമുണ്ട് ,അത് പോലെ,അതിലും വലിയൊരു ബന്ധം സ്രഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലുണ്ട് ആ ബന്ധത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത്,ആകാശത്തിലൂടെ കയറിപ്പോകുന്നത്‌ പോലെയാണ്.
ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് അകന്ന്‍ പോകുംതോറും ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അഥവാ ഗുരുത്വബന്ധത്തിന് കേടു (ഗുരുത്വകേട്‌) പറ്റികൊണ്ടിരിക്കും,അങ്ങനെ ആ അകല്‍ച്ചയുടെ അവസാനം ഒരു വീഴ്ച്ചയായിരിക്കും .താഴോട്ടുള്ള ആ വീഴ്ച്ച കാരണം പാതാളത്തില്‍(നരകം) എത്തിയാല്‍‍ മാത്രമേ അല്ലാഹു സ്രഷ്ടിച്ച ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം എന്ന ഭൌതിക യാഥാര്‍ത്ഥ്യം നാസ്തികര്‍ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ?. അത് പോലെ അല്ലാഹു മുന്‍കൂട്ടി തന്നെ നിര്‍ണ്ണയിച്ച ആത്മീയ വ്യവസ്ഥകളെ നിഷേധിച്ചു അല്ലാഹുവിനെ തന്നെ അഥവാ അല്ലാഹു എന്ന പരമസത്യത്തെ നിഷേധികുന്നത്തിന്റെയും വിധി നരകം തന്നെയാണ്....എന്ന വിധി,എന്ന സത്യം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും.ആ സത്യത്തിന് അഥവാ എല്ലാ സത്യത്തിനും ഒരൊറ്റ മുഖം മാത്രമേയുള്ളൂ ....

ഏതൊരാളെ നേര്‍വഴിയിലേക്ക്‌ നയിക്കുവാന്‍ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവന്‍റെ ഹൃദയത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക്‌ അവന്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതാണ്‌. ഏതൊരാളെ അല്ലാഹു പിഴവിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവന്‍റെ ഹൃദയത്തെ ഇടുങ്ങിയതും ഞെരുങ്ങിയതുമാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നതാണ്‌. [അവന്‍ ആകാശത്തിലൂടെ കയറിപ്പോകുന്നത്‌ പോലെ]. വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ മേല്‍ അപ്രകാരം അല്ലാഹു ശിക്ഷ ഏര്‍പെടുത്തുന്നു[കോപി പേസ്റ്റ്‌ വചനം..കടപ്പാട്:ഹുദാ ഇന്‍ഫോ സൊലൂഷന്‍ ]

kaalidaasan said...

>>>>>വിധിവിശ്വസമാണല്ലോ വിഷയം.സ്വാഭാവികമായും ഈ ലോകം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് .
<<<<<<


കാദര്‍ യഹൂദ വേദപുസ്തകം തപ്പി അതില്‍ നിന്നും പലതും പകര്‍ത്തിവച്ച് എന്തോ പിച്ചുപേയും പറയുന്നുണ്ട്. തല്‍ക്കാലം അതവഗണിക്കാം.

ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ചില ശിക്ഷാവിധികളേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം.

1200 കളില്‍ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദ് നഗരം മംഗോളിയക്കാര്‍ ചുട്ടെരിച്ചു. അത് ദൈവ ശിക്ഷയാണെന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഏത് തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു അത്?

ഇസ്ലാമിക സമ്രാജ്യം ഛിഹ്നഭിന്നമായി പല കഷണങ്ങളായി. ഇപ്പോള്‍ ഇസ്ലാമികലോകം ​മുഴുവന്‍ പ്രശ്ന ബാധിത പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഏത് തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയാണത്?

യഹൂദര്‍ ജറുസലേമില്‍ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കി അത് കൈവശപ്പെടുത്തി. ഏത് തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയാണത്?

മുസ്ലിം ലോകം ഷിയ സുന്നി അഹമ്മദിയ എന്നൊക്കെ പേരുകളില്‍ വിഘടിച്ച് പരസ്പരം കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഏത് തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയാണത്?

kaalidaasan said...

>>>>>ഏതൊരാളെ നേര്‍വഴിയിലേക്ക്‌ നയിക്കുവാന്‍ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവന്‍റെ ഹൃദയത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക്‌ അവന്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതാണ്‌. ഏതൊരാളെ അല്ലാഹു പിഴവിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവന്‍റെ ഹൃദയത്തെ ഇടുങ്ങിയതും ഞെരുങ്ങിയതുമാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നതാണ്‌
<<<<<<


ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സൂക്തമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായ ഒരു പോസ്റ്റുതന്നെ ഞാന്‍ കുറച്ചു മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താങ്കളിവിടെ ഇത്പകര്‍ത്തി വച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാന്‍ പറയാം.

ഈ വാക്കുകള്‍ പ്രകാരം താങ്കളെ നേര്‍വഴിയില്‍ നടത്തുന്നത് അള്ളായാണ്. എന്നെ വഴി പിഴപിച്ചതും അള്ളായണ്. സാധാരണ മറ്റ് മതങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങള്‍ മനുഷ്യരെ സന്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാറേ ഉള്ളു. പിശചാണവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അള്ളാ എന്ന മുസ്ലിം ദൈവം ചില മനുഷ്യരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു.എന്നു വച്ചാല്‍ പിശാചിന്റെ പണി കൂടി ദൈവം ചെയ്യുന്നു.

ഇത് വിചിതമായ ഒരു ദൈവ സങ്കല്‍പ്പമാണെന്നു പറയേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തിയെ സുബോധമുള്ള ഒരാള്‍ക്കും ദൈവമെന്നു വിളിക്കാനാകില്ല. ചില സമയങ്ങളില്‍ ദൈവത്തേപ്പോളെയും ചില സമയങ്ങളില്‍ പിശചിനേപ്പോലെയും പെരുമാറുന്ന വിചിത്ര സങ്കല്‍പ്പമാണ്‌ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവ സങ്കല്‍പ്പം.

ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. എന്തിനാണ്‌ അള്ളാ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ചില ആളുകളെ പിഴവിലാക്കുന്നത്? നരകത്തിലെ വിറകു ശേഖരം ഒരിക്കലും തീരരുതെന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണോ?

എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും നേര്‍വഴിയില്ലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന് അള്ളാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചു കൂടാ? ഇതിനു യുക്തിസഹമായ ഒരുത്തരം താങ്കള്‍ക്ക് പറയാമോ?

അനോണിക്കുട്ടൻ അഥവാ അനോണിക്കുട്ടൻ said...

“ആനക്കാരൻ കുഞ്ഞിപ്പ” പറഞ്ഞു : ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് അകന്ന്‍ പോകുംതോറും ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അഥവാ ഗുരുത്വബന്ധത്തിന് കേടു (ഗുരുത്വകേട്‌) പറ്റികൊണ്ടിരിക്കും,അങ്ങനെ ആ അകല്‍ച്ചയുടെ അവസാനം ഒരു വീഴ്ച്ചയായിരിക്കും .താഴോട്ടുള്ള ആ വീഴ്ച്ച കാരണം പാതാളത്തില്‍(നരകം) എത്തിയാല്‍‍ മാത്രമേ അല്ലാഹു സ്രഷ്ടിച്ച ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം എന്ന ഭൌതിക യാഥാര്‍ത്ഥ്യം നാസ്തികര്‍ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ?. ------------------------
ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാമോ ന്റെ കുഞ്ഞീപ്പ. മുകളിലേക്ക് പോയി പോയി താഴോട്ട് വീഴുമ്പോഴാണൊ പാതാളം അതോ നരകമോ ? അപ്പോ ഈ ഭൂമീരെ അടീല്ണ്ടെന്ന് പറേന്ന പാതാളം ഇല്ലേ??

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidaasan said : >>> അപ്പോ ഒന്നു പറയും. ഞാന്‍ തിരികെ ഒന്നു പറയും. അങ്ങനെ കുറേ കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ അപ്പോക്ക് മതിയാകും. പിന്നെ കുറെ നാളത്തേക്ക് കാണില്ല. ഇതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിച്ചതാണ്. പലര്‍ക്കുമറിയം. ഇതൊക്കെ ഇടക്ക് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അപ്പോക്ക് വല്ലാതൊരു സുഖമുണ്ട്. <<<കാളിദാസാ..
ഞാന്‍ നിനക്കിട്ടിരിക്കുന്നതു ഒരു പേപിടിച്ച പ്രാന്തണ്റ്റെ വില മാത്രമാണു. സ്വന്തം മലം തിന്നുന്ന നിന്നെ കാണുമ്പോല്‍ അരിഷം മൂത്തു കുട്ടികള്‍ പേപ്പട്ടികളെ കല്ലെറിയുന്നതു പോലുള്ള ഒരു മനോഭാവം മാത്രമാണെനിക്കുണ്ടാവുന്നതു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പേപട്ടി ആ പ്രദേശത്തു നിന്നു ഓടുകയോ വിഷം മണ്ണിലമര്‍ത്തുകയോ ചെയ്യട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതു ഒരുസാമൂഹികമായ ഉത്താവാദിത്തത്തിണ്റ്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണു. അല്ലാതെ ആരും പേപ്പട്ടികളില്‍ നിന്നു സുഖമനുഭവിക്കാറില്ല.

പ്രാന്തന്‍മാരെ ആരും ഉപദേശിക്കാറില്ലല്ലോ. പ്രാന്തു മൂക്കുമ്പോല്‍ പറ്റുമെങ്കില്‍ ചങ്ങലക്കിട്ടു രണ്ടു പെടനല്‍കില്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ പോകുകയല്ലെ ചെയ്യാറുള്ളു.


നിന്നെ പറയുമ്പോല്‍ എന്നെ മാത്രം പറയാനുള്ള ഒരു തന്തയുടെ മഹിമ നിനക്കുണ്ടെങ്കില്‍ എനിക്കു നിനക്കുള്ള മറുപടിയുണ്ടു. അല്ലാതെ മുസ്ളിംകളെയും അവരുടെ ബഹുമാനാദരവുകളെയും പുലഭ്യം പറയാന്‍ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാല്‍ പേപ്പട്ടികളെ എറിഞ്ഞിട്ടു പാട്ടിനു വിട്ടേക്കുക എന്നതു മാത്രമേ എനിക്കു ചെയ്യാനുള്ളൂ.

Abdul Khader EK said...

ആപ്പുട്ടന്‍ പറഞ്ഞു:

അബ്ദുൾ ഖാദർ,
ദൈവം ഉണ്ട്‌, നീതിമാനാണ്‌, ശിക്ഷിക്കും എന്നീ വാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നവരോട്‌ തിരിച്ചുചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണിത്‌. വ്യക്തമായ മറുപടി ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.
ദൈവം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്‌ ഞാൻ ഇത്‌ ചോദിക്കുന്നത്‌ എന്നത്‌ തെറ്റായ ഒരു നിഗമനമാണ്‌ (Actually, ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറില്ല). വിശദീകരണം എന്റെ മുൻകമന്റിലുണ്ട്‌.
--------------------------------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,
ദൈവം ഉണ്ട്‌, നീതിമാനാണ്‌, ശിക്ഷിക്കും, അതെ ഒരാളോടും അനീതി കാണിക്കുകയില്ല, സത്യമാണ്, ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് പരലോകത്താണ്. പരലോകം കൂടി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുമ്പോഴെ മനുഷ്യന്‍റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഉദേശം പൂര്‍ണ്ണ മാകുകയുള്ളൂഎന്നും പരലോകം അനിവാര്യമാണെന്നും കാര്യകാരണങ്ങള്‍ നിരത്തി മുകളില്‍ ഞാന്‍ സമര്‍ത്തിച്ചതാണ്, അത് വായിക്കാത്തവര്‍ക്കും വായിച്ചിട്ട് തിരിയാത്തവര്‍ക്കും വേണ്ടി ഞാന്‍ എന്‍റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് വിശദമായി പറയാന്‍ ശ്രമിക്കാം (എല്ലാവരും വായിച്ച് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയണം എന്നില്ല, അവിടെ വായിക്കാത്തവരും, വായിച്ചിട്ട് തിരിയാത്തവരും മാത്രം വായിച്ചാല്‍ മതി):

ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് താങ്കള്‍ എന്‍റെ മറുപടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്കില്‍ ഒരു പക്ഷെ താങ്കള്‍ക്ക് ബോധ്യമായേക്കാം: (ദൈവം ഉണ്ട്‌, നീതിമാനാണ്‌, ശിക്ഷിക്കും) ഇത്തരം ഒരു ദൈവത്തെ (ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ, നാം അടക്കം സര്‍വ്വവും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവന്‍) പരിചയ പെടുത്തുന്നവര്‍ ഇതിനോട് ചേര്‍ത്ത് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, പരലോക വിശ്വാസം, ഇത് ഇസ്ലാമിലെ ആറു വിശ്വാസകാര്യങ്ങളില്‍ അഞ്ചാമതായി എണ്ണപെട്ട കാര്യമാണ്, അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വാഭാവികമായും ദൈവത്തിലുള്ള അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ്, പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ പരലോക വിശ്വാസത്തെ ദൈവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നിടത്തു ചേര്‍ത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റു മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കാതെ തന്നെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിനോട് ചേര്‍ത്ത് പറയുകയുണ്ടായി എന്നതാണ്, ഇതില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സംഗതി എന്തെന്നാല്‍ മനുഷ്യരായ നമ്മളില്‍ ദൈവ വിശ്വാസത്തോടപ്പമോ സജീവമായി ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതായതു ബോധമാണ് പരലോക വിശ്വാസം.

ഇത്തരം ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ള മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ മാത്രമേ സ്ഥായിയായി സത്യത്തോടപ്പം നിലകൊള്ളുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള ചില ഉദാഹരണം പറയാം, ഈ ലോകത്തുള്ള ഭരണ കര്‍ത്താക്കളില്‍ അധികപ്പേരും (ഇനി ചുരുക്കം ചിലരാണെങ്കില്‍ അവര്‍ ) അഴിമതിയില്‍ മുങ്ങി കുളിക്കുന്നു, അതായാണ് പൊതു മുതല്‍ കട്ടുമുടിക്കുന്നു (ദൈവ വിശ്വാസം പൂര്‍ണ്ണമായി ഉള്‍ക്കൊള്ളാത്ത പരലോക വിശ്വാസം തീരെയില്ലാത്ത ഹുസ്നി മുബാറക്കിനെ പോലെ ബിന്‍ അലിയെ പോലെ പല മുസ്ലിം നാമ ഭരണകര്‍ത്താക്കളെയും നമ്മുക്ക് കാണാനാവും). സോഷ്യലിസം ഉത്ഘോഷിച്ചു ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത തനി ഭൌതിക വാദികള്‍ വരെ അതില്‍ പെട്ടുന്നു, ഇതല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുനോക്കിയാല്‍ അവര്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കെണ്ടാതായ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ മനുഷ്യനിര്‍മ്മിത കോടതികള്‍ അധികാരമുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല എന്നത് ഒരു പരമമായ സത്യം.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

എന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍ പരലോകം അനിവാര്യമാകാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ ഇവകളാണ്:

- മനുഷ്യന്‍റെ പ്രകൃതി, എന്‍റെ വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ദൈവം മനുഷ്യനു നല്‍കിയ പ്രകൃതി, പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുളള പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ നാം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, മിനിമം ലോകമാന്യമെങ്കിലും നാം ആഗ്രഹിക്കും.

- ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം മനുഷ്യനെ തന്‍റെ മ്ലേച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ നിന്നും തടയും.

- എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ ചെയ്തികളും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ മാത്രം ശക്തമായ ഒരു ശക്തി മനുഷ്യരുടെ നീധി പൂര്‍വ്വമായ ഗമനത്തിനു അനിവാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ കാഴ്ച്ചയില്‍ നല്ലവരായി രുന്നവര്‍ പോലും സമ്പത്തും അധികാരവും ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ദുഷ്ടന്മാര്‍ ആയി പരിണമിക്കും.

- പരലോക വിശ്വാസ മില്ലായിമ മനുഷ്യനില്‍ നിന്ന് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എടുത്തു കളയും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ മരണം വരെ ഏതു വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയും ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി കൊണ്ടിരിക്കും.

- പരലോക വിശ്വാസ മില്ലാത്തവരില്‍ കൂടുതല്‍ പേരും പരിമിധമായ നന്മകളെ (അതും ലോകമാന്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം) ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

- കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞാന്‍ വിശദീകരിച്ചതാണ്, എത്ര വലിയ തെറ്റ് (എത്ര പേരെ കൊന്നാലും) നമ്മുക്ക് നല്‍കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ വധശിക്ഷയാണ്, ഇത് പലരുടെയും വന്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് പകരമാവുകയില്ല.

- നാം ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുളള അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, അതില്‍ അവര്‍ വരുത്തുന്ന വീഴ്ച കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്, മറിച്ചു അവര്‍ കൂടുതല്‍ നന്നായി ചെയ്താല്‍ പ്രമോഷനും ബോണസും മെല്ലാം നല്‍കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ മനുഷ്യരായ നമ്മുക്ക് ഭൂമിയില്‍ അധികാരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നല്‍കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് നാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടെണ്ടതായുണ്ട്.

എന്‍റെ ഈ ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റില് ഞാന്‍ ചിലത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് : http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/02/blog-post_07.html

ഇനിയും പരലോകത്തിന്‍റെ അനിവാര്യത ബോധ്യമാവാത്തവരോടു ഞാന്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തില്‍ നന്മചെയ്തവര്‍ക്ക് പ്രതിവലവും തിന്മ ചെയ്തവര്‍ക്ക് ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന പരലോകവുമായി ചേര്‍ത്ത് വായിക്കുമ്പോള്‍ നീതിമാനാണ്‌, ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ടാകാവതല്ല.

'നീതിമാനാ'ണ്‌, 'ശിക്ഷിക്കുന്ന'വനാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നര്‍ വാദിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് 'പരലോക'മുണ്ട് എന്നത്, ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍വും പൂര്‍ണ്ണമായും നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് പരലോകത്താണ് എന്നും അവര്‍ വാദിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളും മുഖവിലക്ക് എടുക്കുമ്പോള്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ തന്നെ അപ്രസക്തമാണ്, കാരണം ആദ്യ രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ അഗീകരിച്ചവര്‍ മൂന്നാമത്തേതും അഗീകരിക്കണമല്ലോ.

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍:
എന്തായാലും ഒരിക്കല്ക്കൂടി പറയട്ടെ..
താങ്കൾ പറയുന്നത്‌ മനസിലാക്കിയിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണ്‌.
1. ദൈവം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ല.
2. സ്വാഭാവികമായും ദൈവം ഇല്ല.
-----------------------------------------------
ഞാന്‍ പറഞ്ഞതില്‍ നിന്ന് താങ്കള്‍ ഇങ്ങിനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്കില്‍ അത് എന്‍റെ തെറ്റ്, അതായതു ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിലെ തെറ്റ്. ദൈവം നിയന്താവാണ് പരിപാലകനാണ് എന്തല്ലാം പറയുന്നതില്‍ നിന്ന് എങ്ങിനെയാ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്?

താങ്കളില്‍ ദൈവം ഇടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ :
(മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്) ജനനം, ജനന സ്ഥലം ..... , ജനന സമയം ..... , മാതാപിതാക്കള്‍ , അവരുടെ ദേശം, നമ്മുടെ ലിങ്കം , ശരീര പ്രകൃതി , ശരീര സൗന്തര്യം, ഭാഗികമായി ജീവത വിഭവങ്ങള്‍ & വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള്‍ & ജോലി (ചിലപ്പോള്‍ നാം ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ലഭിച്ചെന്നു വരാം, ചിലപ്പോള്‍ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാര്‍പ്പിടവും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യവും ജോലിയും കിട്ടി എന്ന് വരില്ല), മരണം, മരണ സമയം, മരണ സ്ഥലം & മരണം. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നെ പോലുള്ളവര്‍ താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിവ്‌ നല്‍കുക എന്നത്.

താങ്കളില്‍ ദൈവം ഇടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ :
താങ്കളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും താങ്കള്‍ക്ക് വിട്ടുതന്നിക്കുന്നു.

ഇനി താങ്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം:
ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാ നിലക്കും തെറ്റാണു, ദൈവം അഥവാ സൃഷ്ടാവ്‌ ഇലെങ്കില്‍ പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത്? വെറുതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നതാണല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. ചിലര്‍ ചോദിക്കും അപ്പോള്‍ ദൈവത്തെ ആരുണ്ടാക്കി? ഇത് വെറുതെ വായിച്ചാല്‍ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് ശരിക്കൊന്നു ചിന്തിച്ചാല്‍ ആ ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പദാര്‍ത്ഥവും സമയവും മെല്ലാം ഉണ്ടായി വന്നത്, ഈ പദാര്‍ത്ഥ ലോകത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന നിയമം ബാധകമാവുകയോള്ളൂ. പദാര്‍ത്ഥ ലോകത്തിനു മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ശക്തിക്ക് ഒരു സൃഷ്ടാവിന്‍റെ ആരായുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല, അതോടപ്പം യുക്തിയുമില്ല.

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍ :
കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലല്ല. ദൈവം ഇല്ല എന്ന ബോധ്യമാണ്‌ ആദ്യം വരുന്നത്‌. ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതൊന്നും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമേയല്ല, കാരണം ദൈവം എന്ന ഈ ശക്തി നിലനില്ക്കുന്നതല്ലെന്ന ബോധ്യം അയാൾക്കുണ്ട്‌.
--------------------------------------------------
'ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന ബോധം' അല്ലെങ്കില്‍ 'ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധം' നാം ചിന്തിച്ചു ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്,

എന്തിനെയെല്ലാം കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്?
- ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രിഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച്,
- അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചു,
- അതിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച്.......

- ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും,
- നമ്മെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ജീവനെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്.......

- ഇതല്ലാം വെറുതെ ഉണ്ടായതാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചും തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടി ചിന്തിക്കുക......
=====================================
അപ്പുട്ടന്‍ :
Sorry, I'm confused with this statement, എനിക്ക് മനസിലായില്ല. ഏതിനെക്കുറിച്ചാണ്‌ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത്? ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു.
എന്റെ പഴയ കമന്റിലെ ഒരുവാചകം ഒന്നുകൂടി എടുത്തെഴുതട്ടെ.
അതിനർത്ഥം മറ്റൊരു ശക്തിയ്ക്ക്‌ എന്റെ മേൽ പൂർണാധികാരം ഉണ്ടെന്ന്‌ automatically proven ആകുമോ? ഒരു സങ്കല്പം ആയി പറയാം, ഇതെല്ലാം മുകളിലോ തൂണിലും തുരുമ്പിലുമൊക്കെയിരുന്നോ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്‌, പക്ഷെ അത്‌ സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും.
------------------------------------------------------------
ആദ്യമേ ഒന്ന് പറയട്ടെ, സങ്കല്‍പ്പം ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്, മനുഷ്യന്‍റെ ബുദ്ധിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള ശക്തിയാണ് ദൈവം, അതിനാല്‍ തന്നെ ദൈവം അവനെ ഏതു വിധത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയോ നാം അതെ വിധത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുക്കയും പറയുകയും ചെയ്യുക, മനുഷ്യന്‍ സങ്കല്‍പ്പിക്കുക എന്ന അപരാധം ചെയ്തതിനാലാണ് നാം ഇന്നുകാണുന്ന നമ്മുക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയാന്‍ സാധിക്കാത്ത പലതിനെയും ആരാധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്‍ അവനെ എത്തിച്ചത്.

നമ്മുക്ക് ഒട്ടും സ്വതന്ത്യയമില്ലാത്ത ഒരു മേഖല ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ മേല്‍ പൂര്‍ണാധികാരം ഇല്ലാ എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അങ്ങിനെയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അത്തരം മേഖലയില്‍ നിരന്തരം പലതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതായത്‌ മറ്റൊരു ശക്തി അതിനെ പൂര്‍ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Abdul Khader EK said...

മാന്യ വായനക്കാരെ,

എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?

കാളിദാസനാണ് അത് എഴുതിയത്, പിന്നെ കാളിദാസന്‍ തന്നെ ജൂതന്മാരെ പുകഴ്ത്തി എഴുതി.

സ്വാഭാവികമായും ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചില യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചു, ദാണ്ടെ വരുന്നു കാളിദാസന്റെ അടുത്ത കമന്റുകള്‍ :

ഖുര്‍ആന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിക്കുകയല്ല അനുഗ്രഹിക്കുകയന്നെന്നു.

സ്വയം തന്നെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക, പിന്നെ സ്വയം തന്നെ അതിനെ കണ്ണിക്കുക.

അശ്രദ്ധമായി കമന്റുകള്‍ വായിക്കുന്നവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ.

അപാരം തന്നെ, സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ.

Help said...

>>>>എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? <<<<

ഖാദര്‍ ...,
അതായത് പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്......
കാളിദാസാ..., നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു... ശപിച്ചു എന്ന്... എവിടെയാണ് അങ്ങിനെ ഒള്ളത് ...? തെളിവുണ്ടോ...?


ഖാദര്‍ ...,
നിങ്ങള്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ...? പ്രവാചകന്റെ പ്രാര്‍ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി ജൂതര്‍ ചിതറി പോയി എന്നാണ്...

>>>> ഹെല്‍പ്പിന്‍റെ ചരിത്ര വിവരത്തിനു മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ ചൂളി പോയി. എഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുംജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപോയിരുന്നു, സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം, <<<<<

സത്യം... യേത്... മുകളില്‍ പറഞ്ഞത്‌ ഖാദര്‍ തന്നെയല്ലേ...? എന്താണ് നിങ്ങള്‍ വസ്തുതകള്‍ മാറി മാറി പറയുന്നത്.... ഇവിടെ ജൂതന്മാരെ ചിതറിക്കാന്‍ മാത്രം പ്രവാചകന്‍ എന്താണ് പ്രാര്‍ഥിച്ചത്....?എന്തിനാണ് അങ്ങിനെ പ്രാര്‍ഥിച്ചത്... ? എന്തിനായിരുന്നു അവരോട് ശത്രുത ...! അവരും അല്ലാഹുവിനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു... ഏക ദൈവത്തില്‍ ...! പ്രവാചകനില്‍ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നത് ശരിയായിരിക്കാം... മതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ല എന്ന് പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ആണ്...സമാധാനത്തിന്റെ മതം.... പിന്നെ എന്തിനാണ് ജൂതര്‍ ചിതറി പോകാന്‍ പ്രവാചകന്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചത് ...? ശപിക്കുന്നതും.... നശിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ എന്തു വ്യത്യാസം എന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പുടികിട്ടിട്ടില്ല.....വ്യക്തതവേണമല്ലോ...... പ്രവാചകന്‍ ജൂതരെ ശപിചിട്ടുണ്ടോ...അവര്‍ നശിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ.... ഇല്ലയോ..? നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തന്നെ ഖണ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിപ്പോഴറിയാം

kaalidaasan said...

>>>>ഖാദര്‍ ...,
അതായത് പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്......
കാളിദാസാ..., നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു... ശപിച്ചു എന്ന്... എവിടെയാണ് അങ്ങിനെ ഒള്ളത് ...? തെളിവുണ്ടോ...?<<<


ഹെല്‍പ്പ്,

ഒരു ശരാശരി മുസ്ലിമിന്റെ മനസില്‍ അടിച്ചു കയറ്റിയ ചിന്തകളാണ്, കാദറിന്റെ വാക്കുകളിലുള്ളത്. യഹൂദരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അള്ളായെക്കൊണ്ട് മൊഹമ്മദ് ശപിപ്പിച്ചിട്ടാണെന്നാണ്‌ മുസ്ലിങ്ങള്‍ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നതും.

യഹൂദരോടുള്ള മൊഹമ്മദിന്റെ നിലപാട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കുര്‍ആനിലെയും ഹദീസുകളിലെയും പരാമര്‍ശങ്ങളാണു താഴെ.

Quran 5:

O Messenger! Let not them grieve thee who vie one with another in the race to disbelief, of such as say with their mouths: "We believe," but their hearts believe not, and of the Jews: listeners for the sake of falsehood, listeners on behalf of other folk who come not unto thee, changing words from their context and saying: If this be given unto you, receive it, but if this be not given unto you, then beware! He whom Allah doometh unto sin, thou (by thine efforts) wilt avail him naught against Allah. Those are they for whom the Will of Allah is that He cleanse not their hearts. Theirs in the world will be ignominy, and in the Hereafter an awful doom; (41)


Hadith Sahih Bukhari,


Volume 4, Book 52, Number 176.

Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

Allah's Apostle said, "You will fight with the Jews till some of them will hide behind stones. The stones will (betray them) saying, 'O 'Abdullah ! There is a Jew hiding behind me; so kill him.'"

Volume 4, Book 52, Number 177:

Narrated Abu Huraira:

Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

Volume 2, Book 23, Number 414:

Narrated 'Urwa:

Aisha said, "The Prophet in his fatal illness said, 'Allah cursed the Jews and the Christians because they took the graves of their Prophets as places for praying."' Aisha added, "Had it not been for that the grave of the Prophet (p.b.u.h)

would have been made prominent but I am afraid it might be taken (as a) place for praying.

Volume 2, Book 23, Number 472:

Narrated 'Aisha:

Allah's Apostle in his fatal illness said, "Allah cursed the Jews and the Christians, for they built the places of worship at the graves of their prophets." And if that had not been the case, then the Prophet's grave would have been made prominent before the people. So (the Prophet ) was afraid, or the people were afraid that his grave might be taken as a place for worship

Volume 5, Book 59, Number 725:

Narrated Urwa bin Az-Zubair:
'Aisha said, "The Prophet said during his fatal illness, "Allah cursed the Jews for they took the graves of their prophets as places for worship." 'Aisha added, "Had it not been for that (statement of the Prophet ) his grave would have been made conspicuous. But he was afraid that it might be taken as a place for worship."ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ കൊടുത്ത വിഷം കഴിച്ച് മരണക്കിടക്കയില്‍ കിടന്നു കൊണ്ട് മൊഹമ്മദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, അയിശ ഓര്‍മ്മിച്ചു വച്ചിരുന്നത്. മരണകിടക്കയില്‍ കിടന്ന ആ മനസിലെ ഇരുട്ടിന്റെ ആഴം ആണാ വാക്കുകളില്‍ കാണാന്‍ ആകുക.

Abdul Khader EK said...

ഹെല്‍പ്‌ ,

ഇതാ കാളിദാസന്റെ ആ വരികള്‍ , "ശാപം ​മൊഹമ്മദില്‍ നിന്നും പഠിച്ചതാണല്ലോ. 1400 വര്‍ഷങ്ങളായി ശപിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സമൂഹമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത്? അള്ള ആരെയാണു ശപിച്ചതെന്ന് അതില്‍ നിന്നൊക്കെ മനസിലാക്കുക.

മൊഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അവസാന വാക്കുകള്‍ യഹൂദരെ ശപിക്കണമേ എന്ന് അള്ളായോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജറുസലെം ദേവാലയം ​പോലും യഹൂദര്‍ക്ക് നല്‍കി അള്ളാ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റി. ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസിലാക്കാനാകും. പക്ഷെ ചിന്തിക്കണം."Feb 28, 6:30 am" ലിങ്ക് : http://yukthidarsanam.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html?showComment=1298854810879#c8405601730685765979

ശേഷം യഹൂദരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചില സത്യങ്ങള്‍ (കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ പോലും അവര്‍ക്ക് ഗതികിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതും ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്ത സമൂഹം അവരാണ്) ഞാന്‍ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു, ഇനി താങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തരൂ, പ്രവാചകന്‍ യഹൂദരെ ശപിച്ചു എന്ന് ഞാന്‍ എഴുതിയത്.

താങ്കള്‍ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ, അലെങ്കില്‍ സത്യസന്തമായ എന്തെങ്കിലും പറയൂ.

ഹെല്‍പ്‌ & കാളിദാസന്‍,

ഈ വിഷയത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ റഡിയാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ വേണ്ട ഇവിടെയും വേണ്ട. നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ബ്ലോഗില്‍ ആവാം.

പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചു എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതാണ് എന്‍റെ വരികള്‍ : "എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?"

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

@അനോണിക്കുട്ടൻ അഥവാ അനോണിക്കുട്ടൻ

പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ/അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ നിഷേധിചാലുള്ള ശിക്ഷയെന്താണെന്ന ,കാളിദാസന്റെ
ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞാന്‍ ആ കമെന്റ് എഴുതിയത്.അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചാല്‍ അല്ലാഹു നരകമെന്ന ശിക്ഷ നല്‍കും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചാല്‍ നരകമെന്ന ശിക്ഷ അനിവാര്യമാകും അഥവാ അല്ലാഹു മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥപ്രകാരം നരകം അനിവാര്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണവുമായി
അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചത്.അതായത്,ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് അകലുന്നത് ആകാശത്തിലൂടെ കയറിപോകുന്നത് പോലെ വളരെയേറെ പ്രയാസകരമാണ്,അങ്ങനെ കയറിയാലും അവസാനം എത്തുന്നത്(വീഴുന്നത്) ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെയായത് പോലെ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് എത്രതന്നെ അകന്ന് അകന്ന് പോയാലും അവസാനം എത്തുന്നത് ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്,അപ്പോള്‍ അവന് ലഭിക്കുന്നത് നരകമായിരിക്കും.
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണത്തില്‍ നരകമൊന്നും വരുന്നില്ല,അതെ സമയം ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് അകലുന്നതിന്റെ/നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന ഫലം അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ എത്തിച്ചേരുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണെന്നും എനിക്ക് പറയണം.അങ്ങനെയാണ് പാതാളത്തെ നരകമാക്കിയത്.
(പാതാളം?അതെന്താണ് ?എന്‍റെ ധാരണ, കാളിദാസന്‍റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വിശ്വാസം പാതാളം നരകമാണെന്നും അത് ഭൂമിക്കടിയിലുമാണെന്നുമായിരുന്നു) .

അപ്പോള്‍, വിഷയം പാതാളമോ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണമോ അല്ല, ഇവിടെ അതൊരു ഉപമ മാത്രം.

അത് പോലെ,ആരെങ്കിലും ദൈവം സ്നേഹം പോലെ അമൂര്‍ത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍,ദൈവം സ്നേഹം എന്ന വികാരമാണെന്ന്
മനസ്സിലാക്കരുത്,മറിച്ച് ദൈവത്തിന്‍റെ "അമൂര്‍ത്തതക്കുള്ള" ഉപമ മാത്രമാണ് "സ്നേഹം" എന്നാണു മനസ്സിലാകേണ്ടത് .

Help said...

>>>> "എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?" <<<<

ഉരുണ്ടു കളിക്കല്ലേ ഖാദര്‍ ...,

താഴെ പറയുന്നവ ആരുടെ വാക്കുകള്‍ ആണ് ഹേ...


>>>> ഹെല്‍പ്പിന്‍റെ ചരിത്ര വിവരത്തിനു മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ ചൂളി പോയി. എഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുംജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപോയിരുന്നു, സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം, <<<<<

ഈ പറഞ്ഞവയില്‍ എന്താണീ പ്രവാചകന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന....? നശിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രാര്തിക്കുന്നതും ശപിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ എന്താണ് വ്യത്യാസം... നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ മറുപടി ആയാലും ധാരാള അം.

ശപിച്ചതിന്റെ തെളിവുകള്‍ മുസ്ലീം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും കാളിദാസന്‍ ഹാജരാകി..... ഇനി നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും.... ശപിച്ചതിനു വേറെ എന്ത് തെളിവ് വേണം...?

Abdul Khader EK said...

ഡിയര്‍ JR,

വിമര്‍ശിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും താങ്കള്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വായിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ അതിയായി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, നന്മകള്‍ നേരുന്നു.

താങ്കള്‍ 9/11 വിഷയവുമയി ബന്ധപ്പെട്ടു ചില പേരുകള്‍ തന്നിരുന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കാന്‍ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്, അത് ജൂതന്മാരുടെ പേരുകള്‍ ആണ് എന്നതിനുള്ള മാനദന്ധം എന്താണ്?
===========================
താങ്കളുടെ പുതിയ കമന്റിലെ വാക്കുകള്‍ :

The above is a description where Allah created stars, what was its purpose and how we can see his action in the form of shooting stars.
----------------------------------
നമ്മുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് പരിശോദിക്കാം :
"ഞങ്ങള്‍ വാനലോകം പരതിനോക്കിയപ്പോള്‍ അവിടം ബലിഷ്ഠരായ കാവല്‍ക്കാരാല്‍ നിറക്കപ്പെട്ടതായും തീജ്വാലകള്‍ വര്‍ഷിക്കുന്നതായും കണ്ടു. പണ്ട് നാം കട്ടുകേള്‍ക്കുന്നതിനായി വാനലോകത്ത് ചിലയിടങ്ങളിലിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കട്ടുകേള്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവന്‍, അവനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന തീയമ്പിനെ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു [72:8-9]"

ഇത് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ 72 ആം അധ്യാത്തിലെ 8 & 9 സൂക്തങ്ങള്‍ ആണ്, അധ്യാത്തിന്റെ നാമം തന്നെ 'ജിന്ന്' എന്നതാണ്, അതിന്‍റെ മലയാള പദം എനിക്കറിയില്ല, ചിലര്‍ പിശാച് എന്ന് പറയാനുണ്ട്‌, ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നറിയില്ല. ഒന്ന് പറയാം, ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി വ്യൂഹമാണ്, മനുഷ്യനെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉള്ള 'തീ'യാല്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ജിന്നുകള്‍ , ചുരുക്കി പറഞ്ഞാന്‍ നമ്മുക്ക് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം.

ജിന്നുകള്‍ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്രിയങ്ങള്‍ക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ അവയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുക്ക് ഗോചരമായിരിക്കില്ല. ഈ സൂക്തങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള സൂക്തങ്ങള്‍ ആണ്.

ഇനി ആ സൂക്തങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകാം, അതില്‍ എവിടെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഒരു പക്ഷെ തീജ്വാലകള്‍ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശമാകാം, നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്ക് അറബിയില്‍ നുജൂമു എന്നാണ് പറയുക, നജ്മു എന്നാ പേരില്‍ ഖുര്‍ആനില്‍ ഒരു അധ്യായം (53) തന്നെ ഉണ്ട്. ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഖുര്‍ആനിലെ ശാസ്ത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂക്തകള്‍ അല്ല ഇവകള്‍ , നമ്മുക്ക് അഗോചരമായ ജിന്നുകള്‍ പറയുന്നതായി ഖുര്‍ആന്‍ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചില വചനങ്ങള്‍ ആണവ.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് എടുക്കാം:
"സമീപവാനത്തെ നാം ഗംഭീരമായ ദീപങ്ങളാല്‍ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.അവ ചെകുത്താന്മാരെ എറിഞ്ഞോടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. [67:5]"

ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ 67 ആം അധ്യായത്തിലെ 5 ആം (JR ന് നമ്പറില്‍ പിശക് വന്നതാകാം) സൂക്തമാണ്, ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തില്‍ മൌലാനാ മൌദൂദി എഴുതുന്നു: "ഈ താരകങ്ങളാണ് സാത്താന്മാരുടെ നേരെ എറിയപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല അര്‍ഥം. ചെകുത്താനെ ഓടിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജ്വാലകള്‍ എറിയപ്പെടുന്നത് എന്നും അര്‍ഥമില്ല. താരകങ്ങളില്‍ നിന്നുല്‍സര്‍ജിക്കുന്ന കണക്കറ്റ ജ്വാലകള്‍ അതിവേഗത്തില്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണര്‍ഥം. അത് ഭൂമിയിലും പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് സാത്താന്മാര്‍ ഉപരിലോകം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രതിഭാസം തടസ്സമാകുന്നു. അവര്‍ ഉപരിലോകത്തെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ത്തന്നെ ഈ ജ്വാലകള്‍ അവരെ ആട്ടിയോടിക്കും. ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ടായ കാരണമിതാണ്: പിശാചുക്കള്‍ തങ്ങളുടെ സേവകരാണെന്നോ തങ്ങള്‍ക്ക് പിശാചുക്കളില്‍ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നോ അറേബ്യന്‍ ജ്യോത്സ്യന്മാര്‍ അവകാശപ്പെടുകയും അറബികള്‍ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചെകുത്താന്മാര്‍ മുഖേന തങ്ങള്‍ക്ക് അദൃശ്യവിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുവഴി തങ്ങള്‍ക്ക് ആളുകളുടെ ഭാഗ്യ-നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും ജോത്സ്യന്മാര്‍ വാദിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ചെകുത്താന്മാര്‍ക്ക് ഉപരിലോകത്തെത്താനോ അദൃശ്യകാര്യങ്ങളറിയാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അസന്ദിഗ്ധമായി പ്രസ്താവിച്ചത്. ശരി, എന്താണ് ഈ ജ്വാലകളുടെ യാഥാര്‍ഥ്യം? അതേപ്പറ്റി ഇന്നുവരെ മനുഷ്യന് ഖണ്ഡിതമായ യാതൊരു സൂക്ഷ്മ വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആധുനിക യുഗം വരെ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഉല്‍ക്കാവര്‍ഷ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ വിവരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ നിഗമനം ഇതാണ്: "ഈ ജ്വാലകള്‍ (കൊള്ളിമീനുകള്‍) ഗോളങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉല്‍സര്‍ജിക്കപ്പെട്ട് കറങ്ങിത്തിരിയുന്നതാണ്. പിന്നീട് എപ്പോഴോ അത് ഭൂമിയുടെ ആകര്‍ഷണവലയത്തിലെത്തി ഭൂമിക്കു നേരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. (എന്‍സൈക്ളോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക, 1967-ലെ പതിപ്പ്, 15-ആം വാള്യം `meteorites` എന്ന ടൈറ്റില്‍ നോക്കുക)."

ഇതില്‍ എനിക്ക് ഇനി കൂടുതല്‍ ഒന്നും എഴുതാനില്ല, ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ പഠിക്കൂ, ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യൂ.

സൌകര്യപ്പെടുമ്പോള്‍ വായിക്കുക:
http://www.islampadanam.com/ebooks/quranum%20athunika%20sastravum.pdf

വീണ്ടും നന്മകള്‍ നേരുന്നു കൊണ്ട്.

Abdul Khader EK said...

അസുരന്‍, ആ ചര്‍ച്ച പിന്നെ യാവാം, അതല പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം :

- മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാചകന്‍ / കെ.എല്‍. ഗൗബ:
http://www.islampadanam.com/ebooks/Marubhumiyile%20Pravachakan.pdf

- മുഹമ്മദ്‌ മഹാനായ പ്രവാചകന്‍ - പ്രൊഫ. കെ.എസ്‌. രാമകൃഷ്ണ റാവു :
http://www.islampadanam.com/ebooks/muhamed%20mahanaya%20pravachakan.pdf

Abdul Khader EK said...

പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഈ ഹെല്‍പ്‌ നെ ഹെല്‍പ്‌ ചെയ്യൂ.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

@കാളിദാസന്‍

"നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാ "കാര്യങ്ങളും" അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നാണ്" ഈ വിശ്വാസത്തെയാണ് വിധിവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്.
നന്മയോ തിന്മയോ അല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒരവസ്തയില്ല. അപ്പോള്‍ വിധിയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ "കാര്യങ്ങളുമാണ് ".അത് കൊണ്ട് ഈ "വിധി" തന്നെയാണ്,സ്രഷ്ടി "സ്ഥിതി" സംഹാരത്തിലെ "സ്ഥിതി" എന്നും പറയാവുന്നതാണ്.
ഈ ലോകത്ത് ഓരോ നിമിഷവും ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന "ഓരോ വിധിയും " രക്ഷയാണോ ശിക്ഷയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല,ഞാന്‍ സര്‍വ്വജ്ഞന്‍ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവയുടെ അവസാന്‍ ഫലം എനിക്കറിയില്ല.എന്നാല്‍ പലരും ചെയ്യുന്നത് ആ "വിധി" യുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് അവ ദൈവിക ശിക്ഷയായോ രക്ഷയായോ സ്വയം വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില്‍ കുറെയൊക്കെ ശരിയുമായിരിക്കും.എന്നാല്‍ ദൈവമോ ദൈവദൂതാനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പൂര്‍ണമായും ശരിയായിരിക്കും.പിന്നെ എന്‍റെ കമെന്റില്‍ വിധിയും ശിക്ഷയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ചത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്,എല്ലാത്തിന്‍റെയും അവസാനം പരലോകമായത് കൊണ്ട്..പരലോകത്തെ ശിക്ഷ ശിക്ഷയും രക്ഷ രക്ഷയുമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.
നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു "വിധി" എന്നത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ "കാര്യ" ങ്ങളാണെന്ന്.ഈ വിധിക്ക്‌ അഥവാ "കാര്യ"ങ്ങള്‍ക്ക് "കാരണം" വേണമല്ലോ,അതിനെയാണല്ലോ,അതായത് കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിനെയാണല്ലോ യുക്തി ഭദ്രതയെന്നു പറയുന്നത്.ഏറ്റവും വലിയ യുക്തിമാനായ(അല ഹക്കീം) അല്ലാഹുവിനു ഓരോ വിധിക്കുമുള്ള/കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള "കാരണം" ലഭിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ നിന്നാണെന്ന്,പലവട്ടം പല പല ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ പോസ്റ്റിലെ പല കമെന്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോള്‍ "ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ചില ശിക്ഷാവിധികള്‍" എന്ന് താങ്കള്‍ സ്വയം പറഞ്ഞ് ഉദാഹരിച്ച ആ സംഭവങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട.കാരണം വിധി എന്നത് ശിക്ഷയാണെന്ന് അഥവാ ശിക്ഷ മാത്രമാണെന്നത് താങ്കളുടെ വീക്ഷണമാണ്.മാത്രമല്ല വിധിയില്‍ പ്രകടമാവുന്നത് ദൈവത്തിന്‍റെ കാരുണ്യമോ കോപമോ ആണെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് എന്നല്ല ,ആര്‍ക്കും തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.ഇസ്ലാമില്‍,അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനന്തമായ യുക്തിയാണ് ഓരോ വിധിയും സ്രഷ്ടിക്കുന്നത് .ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ ഇതിന് അപവാദങ്ങളും ഉണ്ടാവാം.

KP said...

[[Abdul Khader EK said:

പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഈ ഹെല്‍പ്‌ നെ ഹെല്‍പ്‌ ചെയ്യൂ]]

Help ഇന്റെ ചോദ്യത്തിനു നേരെ ചൊവ്വെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേയുള്ളൂ..(quoted below)

**********************
Abdul Khader EK said>>>> "എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?" <<<<

Help said:

ഉരുണ്ടു കളിക്കല്ലേ ഖാദര്‍ ...,

താഴെ പറയുന്നവ ആരുടെ വാക്കുകള്‍ ആണ് ഹേ...

>>>> ഹെല്‍പ്പിന്‍റെ ചരിത്ര വിവരത്തിനു മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ ചൂളി പോയി. എഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുംജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപോയിരുന്നു, സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം, <<<<<

ഈ പറഞ്ഞവയില്‍ എന്താണീ പ്രവാചകന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന....? നശിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രാര്തിക്കുന്നതും ശപിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ എന്താണ് വ്യത്യാസം... നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ മറുപടി ആയാലും ധാരാള അം.

ശപിച്ചതിന്റെ തെളിവുകള്‍ മുസ്ലീം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും കാളിദാസന്‍ ഹാജരാകി..... ഇനി നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും.... ശപിച്ചതിനു വേറെ എന്ത് തെളിവ് വേണം...?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

കെട്ടുകഥകളിലാണ്‌ മതത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്തത്തിനുമുന്നിൽ ആ ദുർബലശിലകൾ തകർന്നുപോകുമെന്ന് മതത്തെ താങ്ങിനിർത്തുകയും അതിന്റെ ചെലവിൽ മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞതയെ മുതലെടുത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതവർഗത്തിനും മതവക്താക്കൾക്കും നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതിനാലാണ്‌ പരിണാമശാസ്ത്രം എന്നും അവരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി നിലകൊള്ളുന്നത്. പക്ഷേ, പൊൻപാത്രം കൊണ്ട് മൂടിയാലും സത്യത്തെ അധികകാലം മൂടിവെയ്ക്കാൻ ആർകുമാവില്ല എന്നാണ്‌ കഴിഞ്ഞകാലചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. മനുഷ്യപരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാജു വാടാനപ്പള്ളിയുടെ ഉജ്ജ്വല ലേഖനം ഇവിടെ വായിക്കുക.

Jack Rabbit said...

[JR]: Most of the Jews can be easily recognized by their last names.

[Abdul Khader]: Could you please tell me what are their last names?

[JR]: For eg: please look for stein, berg, baum, man etc in last names

[Abdul Khader]: ഒന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്, അത് ജൂതന്മാരുടെ പേരുകള്‍ ആണ് എന്നതിനുള്ള മാനദന്ധം എന്താണ്?


പൊന്ന് അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍, ഞാന്‍ തോറ്റു. ഈ പേരുളളവരൊക്കെ ജൂതന്മാരയിരുന്നുവെന്നു അറിയാമോ ?

Albert EinSTEIN, mark zuckerBERG, richard feynMAN

താങ്കള്‍ക്കു 9/11 സംഭവത്തില്‍ ജൂതന്മാരാരും കൊല്ലപെട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് തോന്നുന്നു

/JR

firefly said...
This comment has been removed by the author.
firefly said...

'പരിനാമാതര്‍ക്കം ബ്ലോഗ്സ്' എല്ലാം കുറെ കാലമായി വായിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

എന്തെങ്കിലും കമന്റ്‌ ഇടാന്‍ മാത്രം വിവരം അതെക്കുരിച്ച്ചു ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് കൊണ്ട് എല്ലാം വായിച്ചു പോകുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷെ ഇന്ന് രണ്ടു വാക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നു...

അലക്കി തേച്ച ഷര്‍ട്ട്‌ ഇട്ടു അതിനു മേലെ ഒരു ടൈ കെട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്നും മാന്യന്നവില്ലെന്നും യഥാര്‍ത്ഥ സ്വഭാവം അധിക നേരം മറച്ചു വെക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നതിനും ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആണ് അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍.

Shame on you, Abdul Khader, Sham on you.

ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോള്‍ പക്ഷെ അദ്ദേഹം തെറി വിളിച്ചോന്നുമില്ല..പകരം ഒരു ശാപം അങ്ങടാ കൊടുത്തു. സ്ഥിരമായി തെറിവിളി നടത്തുന്ന അപ്പോയും ഫസ്ലിയും സത്യത്തില്‍ ഇതിനേക്കാള്‍ മാന്യന്മാരാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുവന്‍ നശിച്ചു പോണേ എന്നവര്‍ ആഗ്രഹിച്ചു കണ്ടില്ല. അതും ഒരു പുണ്ണ്യ പുരാതന ഗ്രന്ഥത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വിമ്മര്ശിച്ചതിനു. കാളിടാസനോട് തര്‍ക്കിച്ചു ജയിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിന്റെ വേദന ഇങ്ങനെയാണോ തീര്‍ക്കുന്നത്??? ഭയങ്കര ആണത്തം ആണ് പോലും. നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്‍ ചെയ്തു കൂടിയതിലെല്ലാം അത്രക്ക് വിശ്വാസമാണെങ്കില്‍ കാളിദാസന്റെ ബ്ലോഗുകള്‍ എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അയാള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കു. ഹദീസ് നമ്പരും, ഉദ്ധരണികളും, കുരാന്‍ വചനങ്ങളും അടക്കം അല്ലെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകില്‍ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ലെന്നു തെളിയിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ അവ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെയും, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും നിങ്ങളുടെ മതത്തെയും രേക്ഷിക്ക്, പ്ലീസ്..

Abdul Khader EK said...

Dear KP,

Please see my comments to Help:

===========================
മാന്യ വായനക്കാരെ,

എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?

കാളിദാസനാണ് അത് എഴുതിയത്, പിന്നെ കാളിദാസന്‍ തന്നെ ജൂതന്മാരെ പുകഴ്ത്തി എഴുതി.

സ്വാഭാവികമായും ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചില യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചു, ദാണ്ടെ വരുന്നു കാളിദാസന്റെ അടുത്ത കമന്റുകള്‍ :

ഖുര്‍ആന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിക്കുകയല്ല അനുഗ്രഹിക്കുകയന്നെന്നു.

സ്വയം തന്നെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക, പിന്നെ സ്വയം തന്നെ അതിനെ കണ്ണിക്കുക.

അശ്രദ്ധമായി കമന്റുകള്‍ വായിക്കുന്നവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ.

അപാരം തന്നെ, സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ.
===========================

My next comment:
===========================
ഹെല്‍പ്‌ ,

ഇതാ കാളിദാസന്റെ ആ വരികള്‍ , "ശാപം ​മൊഹമ്മദില്‍ നിന്നും പഠിച്ചതാണല്ലോ. 1400 വര്‍ഷങ്ങളായി ശപിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സമൂഹമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത്? അള്ള ആരെയാണു ശപിച്ചതെന്ന് അതില്‍ നിന്നൊക്കെ മനസിലാക്കുക.

മൊഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അവസാന വാക്കുകള്‍ യഹൂദരെ ശപിക്കണമേ എന്ന് അള്ളായോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജറുസലെം ദേവാലയം ​പോലും യഹൂദര്‍ക്ക് നല്‍കി അള്ളാ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റി. ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസിലാക്കാനാകും. പക്ഷെ ചിന്തിക്കണം."Feb 28, 6:30 am" ലിങ്ക് : http://yukthidarsanam.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html?showComment=1298854810879#c8405601730685765979

ശേഷം യഹൂദരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചില സത്യങ്ങള്‍ (കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ പോലും അവര്‍ക്ക് ഗതികിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതും ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്ത സമൂഹം അവരാണ്) ഞാന്‍ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു, ഇനി താങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തരൂ, പ്രവാചകന്‍ യഹൂദരെ ശപിച്ചു എന്ന് ഞാന്‍ എഴുതിയത്.

താങ്കള്‍ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ, അലെങ്കില്‍ സത്യസന്തമായ എന്തെങ്കിലും പറയൂ.

ഹെല്‍പ്‌ & കാളിദാസന്‍,

ഈ വിഷയത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ റഡിയാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ വേണ്ട ഇവിടെയും വേണ്ട. നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ബ്ലോഗില്‍ ആവാം.

പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചു എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതാണ് എന്‍റെ വരികള്‍ : "എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?"

Now you can say your opinion, pls

KP said...

ഖാദർ ഇത്തരത്തിലാണ്‌ "സംവാദം" മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോക്കുന്നത് എങ്കിൽ, താങ്കളുടെ comments വായിക്കാൻ പോലും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവർ കുറയും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു..

You can read this once again..
******************************
[[Abdul Khader EK said: പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം]]

[[Help said: ഈ പറഞ്ഞവയില്‍ എന്താണീ പ്രവാചകന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന....? നശിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രാര്തിക്കുന്നതും ശപിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ എന്താണ് വ്യത്യാസം...]]

Now you are saying this:

[[Abdul Khader EK said: പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചു എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല]]

എത്ര വേണമെങ്കിലും താങ്കൾ ഉരുണ്ടു കളിച്ചോള്ളു.. പക്ഷേ വായനക്കാരും ഒപ്പം ഉരുളണം എന്നു ശഠിക്കരുത്..

ഇനി താങ്കളുടെ മറ്റൊരു പരാമർശവും, അതിനോടുള്ള ഇന്റെ മറുപടിയും..

*****************************

[[Abdul Khader EK said: ഒന്ന് കൂടെ പറയട്ടെ, ഞാന്‍ (എന്‍റെ കാര്യമേ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്‍ പറ്റൂ) എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക യാണെങ്കില്‍ അത് ആണുങ്ങളെ പോലെ ചെയ്യുകയും ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു, 'എന്നെ പോലെ'യുള്ള മുസ്ലിങ്ങള്‍ ഇത്തരം സംഗതികള്‍ ദൈവത്തിനു വിടുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ ഞാന്‍ അത് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്]]

[[Help said: ഇന്ത്യയില്‍ ജനിച്ചതിന്റെ നിസഹായത ഈ വരികളില്‍ സ്പഷ്ടം.... പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ...ഹായ്‌... കാളിദാസന്റെ തല തന്നെ ആണുങ്ങളെ പോലെ വെട്ടിയെടുക്കാമായിരുന്നു.... കഷ്ടായി... താങ്കളും ഒരു ഭീകരവാദിയും തമ്മില്‍ എന്ത് വ്യത്യാസം...? രണ്ടു പേരുടെയും മനോനില തുല്യം തന്നെ... താങ്കള്‍ ഒരു ഷണ്ടനെ പോലെ ജീവിക്കാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ... എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഞാന്‍ കാണുന്നുള്ളൂ....]]

താങ്കളൊടൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല.. മതത്തിന്റെ മഞ്ഞക്കണ്ണടയിലൂടെ അല്ലാതെ ഒന്നും താങ്കളുടെ തലയിൽ കയറില്ല.. താങ്കൾ എഴുതുന്നവ മറ്റുള്ളവർ യാതൊരു വിലയും കല്പിക്കാതെ അവഗണിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല..

ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല..

KP said...

[[JR said:
പൊന്ന് അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍, ഞാന്‍ തോറ്റു]]

@ജാക്ക്

ഖാദറിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.

Now he will come back and ask for proof for at least two things- (1) Show him that only Jews use such surnames, (2) Other proof to show why the list of names should be authentic (may be birth certificate, etc.).

ആ surnames എല്ലാം ഖുർ‍ആനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ അവരൊക്കെ സമ്മതിക്കൂ..

"യുക്തിപരം, ശാസ്ത്രീയം, തെളിവുകൾ" എന്നിവയ്ക്കൊക്ക അവരുടെതായ നിർവചനം ഉണ്ടാകും.. എല്ലാത്തിനും പുറമെ "മതത്തിന്റെ മഞ്ഞക്കണ്ണടയും"..

Help said...

ഖാദറില്‍ നിന്ന് നേരെ ചോവ്വെയുള്ള ഒരു മറുപടി കിട്ടൂന്ന്‍ തോന്നണീലാ ... എങ്കിലും പങ്കിലും...
ഒരു ചിന്ത കൂടി തോന്നീത്....


>>>> കാളിദാസന്‍ സെഡ്‌... ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ കൊടുത്ത വിഷം കഴിച്ച് മരണക്കിടക്കയില്‍ കിടന്നു കൊണ്ട് മൊഹമ്മദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, അയിശ ഓര്‍മ്മിച്ചു വച്ചിരുന്നത്. മരണകിടക്കയില്‍ കിടന്ന ആ മനസിലെ ഇരുട്ടിന്റെ ആഴം ആണാ വാക്കുകളില്‍ കാണാന്‍ ആകുക. <<<<<

പ്രവാചകന്‍ അപമരണപെടുകയാണ് എന്ന് ഞാന്‍ ആദ്യമായി കേള്‍ക്കുകയാണ്... അതിനെ പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയാനും ശ്രമിച്ചു.... മരിക്കുന്നതിനു മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് പ്രവാചകനെ വിഷം തെണ്ടിയത്.... ഒരു അനുചരന്‍ തത്ഷണം മരിച്ചു.... നബി വിഷം തീണ്ടിയ മാംസം കുറച്ചേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടയിരുന്നുള്ളൂ...... പ്രവാചകന്‍ മൂന്നു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു അസുഖം വന്നു മരിച്ചത്‌ ഈ വിഷം തീണ്ടല്‍ ആണോ....?

അങ്ങിനെയാണ് ഹദീസില്‍ കാണുന്നത്....
Sahih Bukhari 3.786:
Narrated Anas bin Malik: A Jewess brought a poisoned (cooked) sheep for the Prophet who ate from it. She was brought to the Prophet and he was asked, "Shall we kill her?" He said, "No." I continued to see the effect of the poison on the palate of the mouth of Allah's Apostle.

Kitab al-Tabaqat al-Kabir, ibn Sa'ad page 251 - 252:
....When the apostle of Allah conquered Khaibar and he had peace of mind, Zaynab Bint al-Harith the brother of Marhab, who was the spouse of Sallam Ibn Mishkam, inquired, "Which part of the goat is liked by Muhammad?" They said, "The foreleg." Then she slaughtered one from her goats and roasted it (the meat). Then she wanted a poison which could not fail. .... The apostle of Allah took the foreleg, a piece of which he put into his mouth. Bishr took another bone and put it into his mouth. When the apostle of Allah ate one morsel of it Bishr ate his and other people also ate from it. Then the apostle of Allah said, "Hold back your hands! because this foreleg; ...informed me that it is poisoned. Thereupon Bishr said, "By Him who has made you great! I discovered it from the morsel I took. Nothing prevented me from emitting it out, but the idea that I did not like to make your food unrelishing. When you had eaten what was in your mouth I did not like to save my life after yours, and I also thought you would not have eaten it if there was something wrong.

Bishr did not rise form his seat but his color changed to that of "taylsan" (a green cloth)..........The apostle of Allah sent for Zaynab and said to her, "What induced you to do what you have done?" She replied, "You have done to my people what you have done. You have killed my father, my uncle and my husband, so I said to myself, "If you are a prophet, the foreleg will inform you; and others have said, "If you are a king we will get rid of you.""......

The apostle of Allah lived after this three years till in consequence of his pain he passed away. During his illness he used to say, "I did not cease to find the effect of the (poisoned) morsel, I took at Khaibar and I suffered several times (from its effect) but now I feel the hour has come of the cutting of my jugular vein."

Tafsir al Tabari Volume 8, page 124:
The messenger of God said during the illness from which he died - the mother of Bishr had come in to visit him - "Umm Bishr, at this very moment I feel my aorta being severed because of the food I ate with your son at Khaybar."

Sahih Bukhari's 5.713:
Narrated 'Aisha:
The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison."

Help said...

Ibn Sa'd page 294 Umm Bishr [the mother of the Muslim man who also died eating poison], came to the prophet during his illness and said, "O apostle of Allah! I never saw fever like it in any one." The prophet said to her, "Our trial is double and so our reward [in heaven], is double. What do the people say about it [his illness]?" She said, "They say it is pleurisy." Thereupon the apostle said, "Allah will not like to make His apostle suffer from it (pleurisy) because it indicates the possession of Satan, but (my disease is the result of) the morsel that I had taken along your son. It has cut my jugular vein."

എവിടെ പോyee ഈ അല്ലാഹു....? സ്വന്തം പ്രവാചകരെ (ഈസാ, ഏലിയ...)...കുരിശില്‍ നിന്നും മറ്റും....രക്ഷപെടുത്തി.... അതും യഹൂദരുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും.... എങ്കീ എന്തുകൊണ്ട്....എന്തുകൊണ്ട്...എന്തുകൊണ്ട്.... അവസാന പ്രവാചകനെ യഹൂദരില്‍ നിന്ന് അല്ലാഹു രക്ഷിച്ചില്ല.....?ഗബ്രിയല്‍ വരെ പ്രവാചകനെ സുഖപ്പെടുത്താന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു...

From Ibn Sa'd page 265
Aisha, the wife of the prophet used to say, "When the apostle of Allah fell ill, Gabriel chanted on him saying, "In the name of Allah Who will cure you and Who will heal you from every malady (and will ward off) the evil of envier who envies and from smite of the evil eye.""

എന്നിട്ട് വല്ലോം നടന്നോ....?

എന്തര്‍ഥത്തില്‍ ആണ് ഇദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്‍ എന്ന് പറയപെടുന്നത്... സ്വയം അവരോധിക്കുന്നതല്ലാതെ....? കൂടുതല്‍ വിശദാക്കാമോ....?

Abdul Khader EK said...

ഹായ് firefly,

"വന്നല്ലോ വനവാല" എന്ന പരസ്യം ചിലര്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പോസ്റ്റുന്നത് ഓര്‍മ്മ വന്നു. സമ്മതിച്ചു, ഞാന്‍ കാളിദാസനോട് തോറ്റു, വേറെ നിര്‍വാഹമില്ലാത്തത് ഞാന്‍ ശപിച്ചു, എന്താ സന്തോഷമായില്ലേ?

ഇതൊന്നു വായിക്കൂ:
http://yukthidarsanam.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html?showComment=1298807521670#c5627350607100058434

മുമ്പ് KP യോട് പറഞ്ഞ അതെ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആ shame ഞാന്‍ സഹിച്ചോളാം.

താങ്കള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കില്‍ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി വല്ലതും പറയുക, അല്ലെങ്കില്‍ മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഇത് ഒരു തരം കുരുടന്‍ ആനയെ കണ്ടത് പോലെയുള്ളതായി പോയി.

അതോടപ്പം എന്റെ ഈ വരികള്‍ കാണാതെ പോകരുത് "കാളിദാസാ താങ്കള്‍ ഇത്തരം വൃതികേടുകളില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയാത്ത കാലത്തോളം, ............" വൃത്തികേടുകളില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു മാന്യമായ ചര്‍ച്ചയിലേക്ക് വരണം എന്നര്‍ത്ഥം.

kaalidaasan said...

>>>>>"നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാ "കാര്യങ്ങളും" അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നാണ്" ഈ വിശ്വാസത്തെയാണ് വിധിവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്.<<<<


കുഞ്ഞാപ്പ,


വിധി വിശ്വാസം എന്താണെന്നോ അതിനുള്ള പ്രസക്തിയെന്തെന്നോ ഞാന്‍ ചോദിച്ചില്ല.

മറ്റ് മതങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തിന്‍മ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് പിശാചിന്റെ പ്രേരണകൊണ്ടാണെന്നാണ്.

കുര്‍ആനിലെ താങ്കള്‍ ഉദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങള്‍ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്, ഞാന്‍ അവിശ്വസിയായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും. എന്നു വച്ചാല്‍ അള്ളാ പിശാചിന്റെ പണി കൂടി ചെയ്യുന്നു.

എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അള്ളാ ഞാന്‍ വിശ്വാസിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? താങ്കള്‍ക്കുത്തരം നല്‍കാന്‍ ആകുമെങ്കില്‍ അത് നല്‍കുക. മറ്റ് ഉഡായിപ്പുകളിലൊന്നും എനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമില്ല.

നരകത്തിലെ വിറകു ശേഖരം തീര്‍ന്നു പോകാതിരിക്കാന്‍ എന്നത് എന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. അതല്ലതെ മറ്റൊരു കാരണം ഞാന്‍ കാണുന്നില്ല. എങ്കിലേ പിശാചിനു നിലനില്‍പ്പുള്ളു. കുര്‍ആന്‍ ഇവ്വിധം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാ പിശാചു തന്നെയാണെന്നേ എനിക്കിതില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാനാകുന്നുള്ളു.

kaalidaasan said...

>>>>>ഈ ലോകത്ത് ഓരോ നിമിഷവും ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന "ഓരോ വിധിയും " രക്ഷയാണോ ശിക്ഷയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല,ഞാന്‍ സര്‍വ്വജ്ഞന്‍ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവയുടെ അവസാന്‍ ഫലം എനിക്കറിയില്ല.എന്നാല്‍ പലരും ചെയ്യുന്നത് ആ "വിധി" യുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് അവ ദൈവിക ശിക്ഷയായോ രക്ഷയായോ സ്വയം വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. <<<<


കുഞ്ഞാപ്പ,


താങ്കള്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ശിക്ഷ ഈ ലോകത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന്. കാദര്‍ ഇവിടെ യഹൂദ വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില ദുരന്തങ്ങളെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷാവിധികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ പറയുന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയില്ല എന്ന്.

ഈ ലോകത്തു തന്നെ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന പ്രസ്താവന താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നുണ്ടോ?

Abdul Khader EK said...

എന്റെ പോന്നു KP,

ഞാന്‍ താങ്കളെ കൊണ്ടും ഹെല്പിനെ കൊണ്ടും തോറ്റു, ഒന്നാമതായി പറയട്ടെ, ഇതല്ല ഈ പോസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ച വിഷയം, ഈ പോസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ച വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രസക്തമായി തോന്നിയതും തോന്നുന്നതും മെല്ലാം എഴുതി ഞാന്‍ വിശാലമായ കമന്റുകള്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയന്നുള്ളത് പറയൂ, ഇത് ഒരു തരം ഒളിച്ചു കളിയാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.

'ജൂതന്മാരെ പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചു' എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്:

ഒന്ന് - ഈ വിഷയം ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്നത് കാളിദാസന്‍ ആണ്.
രണ്ടു - ശപിച്ചു എന്നോ ശപിചിട്ടില്ല എന്നോ ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല,
മൂന്നു - ജൂതന്മാരുടെ ഉന്നതിയെ കുറിച്ച് കാളിദാസന്‍ ചിലത് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ജൂതന്മാരുടെ ഉന്നതിയെ നിരാകരിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
നാല് - ഖുര്‍ആന്‍ ജൂതമാരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കാളിദാസന്‍ തന്നെ താന്‍ കൊണ്ട് വന്ന വാദത്തിനെ കണ്ണിക്കുന്നു
അഞ്ച് - ഞാന്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് തയ്യാറാണ്, ഇവിടെ സുശീലിന്റെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ അല്ല, എന്റെയോ കാളിദാസന്റെയോ ഹെല്പിന്റെയോ ബ്ലോഗില്‍ .

ഇനി പറയാം:
ഹെല്‍പ്‌ ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് എഴുതിയതിനു (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും അവര്‍ അങ്ങിനെ തന്നെയായിരുന്നു... ഭൂമിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറി പോയിയിരുന്നു... ) മറുപടി യായി ഞാന്‍ എഴുതി (എഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുംജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപോയിരുന്നു, സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ വരവിനു മുമ്പ് അവര്‍ പലയിടങ്ങളിലായി (ചിതറി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാന്‍ പറ്റില്ല ) പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ച ശക്തരായ സമ്പന്നരായ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവര്‍. ) യത് പൊക്കി പിടിച്ചു ഹെല്‍പ്‌ നടത്തുന്ന ഈ പൊറാട്ട് നാടകത്തിന് സപ്പോര്‍ട്ടുമായി KP വന്നത് എന്നെ അത്ഭുത പെട്ടുത്തുന്നു.

'പ്രാര്‍ത്ഥന' എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ 'ശപിക്കല്‍ ' എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ വൈകിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കണം.

പ്രിയ KP, വെറും വിശ്വാസത്തിന്റെയും വെറും യുക്തിവാദത്തിന്റെയും കണ്ണട വെക്കാത്തവരെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം, താങ്കള്‍ വെറും യുക്തിവാദത്തിന്റെ കണ്ണട വെച്ചില്ലായിരുന്നു വെങ്കില്‍ അത് ഈ പോസ്റ്റിലെ വിഷയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചക്ക് ഒരു മുതല്‍കൂട്ട് ആവുമായിരുന്നു. അതോടപ്പം താങ്കള്‍ക്കും.

ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ :

ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവവും മരണാനന്തര ജീവിതവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടെ അവസ്ഥ?

താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ വാദിക്കുന്നതിനെ നിരാകരിച്ചാലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്? ഈ ലോകത്ത് അലക്കി തേച്ച ഷര്‍ട്ട്‌ ഇടുന്നു അതിനു മേലെ ഒരു ടൈ കെട്ടുന്നു (ഫയര്‍ഫ്ലൈ യോട് കടപ്പാട്); സമ്പാദിക്കുന്നു, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു, നല്ല പാര്‍പ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിനൊക്കെ പുറമേ നല്ല നിലയില്‍ ജീവിച്ചാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം ലഭിക്കുമെന്ന സന്തോഷവും, അതോടപ്പോം മരണം വരിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ നല്ലത് ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന മനസമാധാനവും മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമില്ലായിമയും.

ഇതൊന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞാല്‍ മനസ്സിലായി കൊള്ളണം എന്നില്ല, അത് കൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം: വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വിവാഹജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നമില്ലേ, അത് നമ്മുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന സന്തോഷമില്ലേ (നിങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ) അതുപോലെതന്നെ, തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡെലിവറി കോമ്പ്ളികേറ്റഡാവും എന്ന് അറിഞ്ഞു പ്രസവമുറിക്കു പുറത്തു മണിക്കൂറുകളോളം വിഷമിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഭര്‍ത്താവിനോട് സുഖപ്രസവത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷവാര്‍ത്ത അറിയിക്കുമ്പോള്‍ അയാള്‍ക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന സന്തോഷം, ആനന്ദം , സമാധാനം, അത്തരത്തിലുള്ള സന്തോഷം, ആനന്തം, സമാധാനം അവകള്‍ പറഞ്ഞു അറിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല, അനുഭവിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം.

നന്മകള്‍ നേരുന്നു, എല്ലാവരും നന്മ കൈവരിക്കട്ടെ, സത്യം വിജയിക്കട്ടെ.

kaalidaasan said...

>>>>>അപ്പോള്‍ "ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ചില ശിക്ഷാവിധികള്‍" എന്ന് താങ്കള്‍ സ്വയം പറഞ്ഞ് ഉദാഹരിച്ച ആ സംഭവങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട.കാരണം വിധി എന്നത് ശിക്ഷയാണെന്ന് അഥവാ ശിക്ഷ മാത്രമാണെന്നത് താങ്കളുടെ വീക്ഷണമാണ്.<<<<


കുഞ്ഞാപ്പ,


ഈ ലോകത്ത് ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്. താങ്കളാണ്. അത് താങ്കളുടെ മാത്രം വീക്ഷണമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ആ വാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നുണ്ടോ?. ഇതൊക്കെ വായിക്കുനവര്‍ക്ക് കുറച്ചു കൂടെ വിവേചന ശേഷിയുണ്ടെന്നു കൂടി മനസിലാക്കുക.


"ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ചില ശിക്ഷാവിധികള്‍" നമുക്ക് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട. ഞമ്മന്റെ ലോകത്തു ദുരന്തങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് അള്ളാ അറിയതെയാണല്ലോ. യഹൂദ ലോകത്തെയും മറ്റ് പലയിടത്തെയും  ദുരന്തങ്ങളെ നമുക്ക് പൊക്കിപ്പിടിക്കാം. കാരണം അള്ളായുടെ കണ്ണും കാതും അവിടേക്കു മാത്രമാണല്ലോ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ആരാന്റെ അമ്മക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിച്ചല്‍ കാണാന്‍ നല്ല ചേല്. ഞമ്മന്റെ അമ്മക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിച്ചാല്‍ അത്ര ചേലില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചു എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതാണ് എന്‍റെ വരികള്‍ : "എന്‍റെ കമന്റുകളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകന്‍ ജൂതന്മാരെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?"<<<<


ശരിക്കും നപുംസക നിലപാട്?

അന്യമത വിശ്വാസികളെ അവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, അവരെ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ വച്ച് തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്നു പറഞ്ഞ മൊഹമ്മദിന്റെ അതേ നപുംസക നിലപാട്.

മൊഹമ്മദ് യഹൂദരെ ശപിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവം  താങ്കള്‍ക്കുണ്ടോ. ഉവ്വ് അല്ലെങ്കില്‍ ഇല്ല എന്നു പറയാന്‍ താങ്കള്‍ക്കാകുമോ കാദറേ?

താങ്കള്‍ എഴുതി.

എഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുംജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപോയിരുന്നു, സത്യം, പ്രവാചകന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായി അവര്‍ ചിതറിപോയി എന്നത് സത്യം.

ഇത് താങ്കളുടെ തന്നെ വാക്കുകളാണോ? അതോ പണ്ട് മൊഹമ്മദിന്റെ വായില്‍ പിശാശ് വാക്കുകള്‍ തിരുകിയ പോലെ ഏതെങ്കിലും പിശാച് വന്ന് താങ്കളുടെ കൈവിരലില്‍ തിരുകിയതാണോ ഇത്? അതോ അള്ളായോ? പിശാചിന്റെ ചില പണികള്‍ അള്ളാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ്,. കുര്‍ആന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

KP said...

ഖാദർ.. താങ്കളുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല.. "സൃഷ്ടിവാദ"ത്തിനു "ശാസ്ത്രീയമായ" പിൻബലമുണ്ടെന്ന അവകാശവാദത്തെ മാത്രമെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ളു..

[[Abdul Khader EK said: ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവവും മരണാനന്തര ജീവിതവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടെ അവസ്ഥ? ]]

താങ്കളുടെ "ദൈവം" എന്തു ചെയ്യും എന്നെനിക്കറിയില്ല..

ഇനി മരണാനന്തരജീവിതം എന്നൊന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ..

ഒരാളുടെ ചിന്താധാര എന്തുമായിക്കൊട്ടെ (atheist, rationalist, believer in Christianity, Islam, Hinduism or any other religion, etc.), അയാളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിനൊ, പ്രകൃതിക്കൊ യാതൊരു ദ്രോഹവും ചെയ്യുന്നിലെങ്കിൽ "അമൂർത്തനും, പ്രപഞ്ചാതീതനുമായ ദൈവം", തന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണം (or did not worship him the way any particular religion demands) കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല..

"അമൂർത്തനും, പ്രപഞ്ചാതീതനുമായ ദൈവത്തിന്‌" ഒരിക്കലും ഒരു അല്പനാകാൻ കഴിയില്ല..!!


PS: I saw your explanations on "ജൂതന്മാരെ പ്രവാചകന്‍ ശപിച്ചു". As I said before, I have no intentions to discuss it any further.. Thanks

Abdul Khader EK said...

എന്റെ ഈ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങള്‍ എല്ലാവരോടും കൂടിയുള്ളതാണ്, എല്ലാവരില്‍ നിന്നും ഉത്തരങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒന്ന് - ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവവും മരണാനന്തര ജീവിതവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടെ അവസ്ഥ?

രണ്ടു - യുക്തിവാദികള്‍ വാദിക്കുന്നതിനെ നിരാകരിച്ചാലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് (വിശ്വാസികള്‍ക്ക്) എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്?

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ KP,

താങ്കളുടെ ഉത്തരം വളരെ മാന്യവും ബുദ്ധിപരവും യുക്തിപരവുമമാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവ് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

ഞാന്‍ ആ ഉത്തരത്തിനെ ബോള്‍ഡ്‌ ചെയ്യുകയും അടിവരയിടുകയും ചെയ്യുന്നതോടപ്പം ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയ ചില സത്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് പറയുന്നു.

നമ്മെ പോലെ ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ആളുകള്‍കിടയില്‍ എന്നെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികളിലൂടെ ദൈവം നടപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം ഉണ്ട്, അതായതു, അവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവന്‍റെ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവാര്‍ത്ത അവന്‍റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള താക്കീത്‌ ഇവകളല്ലാം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുകഎന്നതാണ് അത്, എന്നിലൂടെ താങ്കളില്‍ അത് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു.

ഇനി ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന പരലോകത്തില്‍ താങ്കളോട് ചോദിക്കപ്പെടാവുന്ന ചോദ്യം എന്താവുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, അത് ഇങ്ങിടെ ആയിക്കൂടെ?

പരലോകത്ത് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു: കെ.പീ. നീ എന്ത് കൊണ്ട് എന്നെ അഗീകരിച്ചില്ല? കെ.പി. യുടെ മറുപടി: ദൈവമേ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാമായിരുന്നില്ല,
ദൈവം വീണ്ടും ചോദിക്കും: എന്റെ ദാസന്മാര്‍ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനവുമായി നിന്‍റെ അടുത്തു വന്നില്ലായിരുന്നോ?

ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് താങ്കള്‍ക്ക് എന്താണ് ഉത്തരം പറയാന്‍ സാധിക്കുക?

എന്‍റെ വാക്കുകള്‍ കേട്ട് താങ്കള്‍ ദൈവത്തെ അഗീകരിക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ പറയില്ല, പകരം താങ്കള്‍ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും, ദൈവഗ്രന്ഥം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഖുര്‍ആന്‍ പഠിച്ചും ദൈവത്തെ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുക, ബോധ്യമായാല്‍ മാത്രം അഗീകരിക്കുക.

ഞാന്‍ തരുന്ന ഈ ലിങ്കില്‍ : http://www.thafheem.net/ പഠിക്കാന്‍ സാധിക്കും, പഠിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, സത്യം ബോധ്യമായാല്‍ (തന്‍റെ ദുരഭിമാനം മാറ്റിവെച്ചു) അഗീകരിക്കുക, അതിന്റെ വക്താവാവും പ്രചാരകനും ആവുക, എല്ലാവരുടെയും നന്മയാവട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.

ഇനി ഖുര്‍ആന്‍ പഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് താങ്കള്‍ക്ക് ദൈവത്തെ ബോധ്യമാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ തുടരുക, കൂടാതെ ഞാന്‍ മുകളില്‍ ബാക്കി വെച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരുവുമാവും.

ആ ഉത്തരം:
ദൈവമേ നിന്‍റെ ഗ്രന്ഥം ഞാന്‍ പഠിച്ചതാണ്, അതില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ ബോധ്യമായില്ല, അതിന്‍റെ പേരില്‍ നീ എന്നെ ശിക്ഷക്ക് വിധേയമാക്കരുതെ.

നല്ല മനസ്സും നന്മകളും നേരുന്നു.

Help said...

>>>'പ്രാര്‍ത്ഥന' എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ 'ശപിക്കല്‍ ' എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ വൈകിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കണം.<<<<

ഉരുണ്ടു കളി തന്നെ താത്പര്യം ..എന്താണ് ഹേ...?

"നശിപ്പിക്കാനായി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതും " , "ശപിക്കുന്നതും " തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാന്‍ ചോദിച്ചത്..... നിങ്ങള്‍ ഉരുണ്ടു കളിച്ച് അതിനെ "പ്രാര്‍ത്ഥനയും " "ശപിക്കലും" ഒന്നാണോ എന്നാക്കി..... എല്ലാം മറക്കാം..... താങ്കള്‍ എല്ലാവരോടുമായി ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്‌ ഈ ചെറിയ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം താ...

പ്രവാചകന്‍ ജൂതരെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ...? (yes/no)

ഖാദര്‍ ..., എതര നേരം നിങ്ങള്‍‌ ഉരുണ്ടു കളി നടത്തും....?

Help said...

>>>>> "സമീപവാനത്തെ നാം ഗംഭീരമായ ദീപങ്ങളാല്‍ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.അവ ചെകുത്താന്മാരെ എറിഞ്ഞോടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. [67:5]"

ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ 67 ആം അധ്യായത്തിലെ 5 ആം (JR ന് നമ്പറില്‍ പിശക് വന്നതാകാം) സൂക്തമാണ്, ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തില്‍ മൌലാനാ മൌദൂദി എഴുതുന്നു: "ഈ താരകങ്ങളാണ് സാത്താന്മാരുടെ നേരെ എറിയപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല അര്‍ഥം. ചെകുത്താനെ ഓടിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജ്വാലകള്‍ എറിയപ്പെടുന്നത് എന്നും അര്‍ഥമില്ല. <<<<<<<<<


ഖുറാനില്‍ പറയുന്നു.... "അവ ചെകുത്താന്മാരെ എറിഞ്ഞോടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു"
വിശദീകരണ അം പറയുന്നു.... "ഈ താരകങ്ങളാണ് സാത്താന്മാരുടെ നേരെ എറിയപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല അര്‍ഥം."എന്ന്...

എന്തോന്നാ പിന്നെ അവ എന്ന് കുരാനില്‍ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്...? നേരെ വിപരീതം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അറിയാം ...ഈ ഗ്രന്ഥം ഉദായിപ്പാനെന്നു..... അല്ലെങന്കീ അവര്‍ തന്നെ ആ വാചകത്തിന് നേരെ വിപരീത അര്‍ഥം കൊടുക്കുമോ...?

അത് കണ്ണുമടച്ചു വിഴുങ്ങി തങ്ങള്‍ "ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്" എന്ന് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നവരോട് എന്ത് സംവാദം...?

ഇമ്മാതിരി ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന വിശദീകരണം വായിച്ചു വായിച്ചാകും....ഉരുണ്ടു കളി നിങ്ങള്‍ പഠിച്ചത്....അല്ലിയോ...?

Abdul Khader EK said...
This comment has been removed by the author.
Abdul Khader EK said...

പ്രിയ കെ.പി.,

താങ്കളുടെ ഉത്തരം പൂര്‍ണമായും ശരിയാവുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ആരിലുടെയും വന്നത്താതിരിക്കുകയും സ്വയം ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം, ഒന്ന് ഞാന്‍ തറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ അവരോടു ദൈവം അനീധി കാണിക്കുകയില്ല.

ഞാന്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, താങ്കളുടെ ആത്മാര്‍ഥതയുള്ള ആത്മസുഹൃത്തുക്കളുമായി കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക.

ഇനി എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടും താങ്കള്‍ക്ക് ദൈവത്തെ ബോധ്യമാവാതിരിക്കുകയും അതിനാല്‍ അഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ താങ്കളോടുള്ള എന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം: ഒരു മനുഷ്യപുത്രന്‍ അതായത്‌ എന്റെ സഹോദരന്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള എല്ലാ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളും തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടാവും.

ഇപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ക്ക്, കാളിദാസനോടുള്ള എന്റെ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാവും, പറയാം ഒരു അവിശ്വാസി എന്നനിലയില്‍ കാളിദാസനോടുള്ള എന്‍റെ നിലപാട്‌ മുകളിലെ പാരഗ്രാഫില്‍ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ദൈവത്തെ/അല്ലാഹുവിനെ, പ്രവാചകനെ, പ്രവച്ചകപത്നിമാരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു, അതോടപ്പം പറയട്ടെ, കാളിദാസന്റെ പ്രവര്‍ത്തിക്കു അയാളെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ ദൈവം എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ദൈവത്തില്‍ ഭരമേല്‍പ്പിച്ചത്, അതും അയാള്‍ പിന്തിരിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ എന്ന നിബന്ധനയോടെയും.

കാളിദാസനെ പോലുള്ളവര്‍ താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ക്ക് സത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു തടസമാവാതിരിക്കട്ടെ.

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം ഒരു സഹോദരന്‍.

kaalidaasan said...
This comment has been removed by the author.
kaalidaasan said...
This comment has been removed by the author.
kaalidaasan said...

>>>>>>>>>പരലോകത്ത് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു: കെ.പീ. നീ എന്ത് കൊണ്ട് എന്നെ അഗീകരിച്ചില്ല? കെ.പി. യുടെ മറുപടി: ദൈവമേ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാമായിരുന്നില്ല,
ദൈവം വീണ്ടും ചോദിക്കും: എന്റെ ദാസന്മാര്‍ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനവുമായി നിന്‍റെ അടുത്തു വന്നില്ലായിരുന്നോ?

ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് താങ്കള്‍ക്ക് എന്താണ് ഉത്തരം പറയാന്‍ സാധിക്കുക?<<<<


കെ പി,

കാദര്‍ മുസല്യാരുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പോകേണ്ടി വന്നാല്‍ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, കുര്‍ആന്‍(http://www.thafheem.net/ ) ഒരെണ്ണം കയ്യില്‍ വച്ചോളണം.

എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള ചോദ്യം വരികയാണെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ആയത്തുകള്‍ കാദറിന്റെ ദൈവത്തെ വായിച്ചു കേള്‍പ്പിക്കുക.

6.

ആയ: 42 - 45

നിനക്കുമുമ്പും നിരവധി സമുദായങ്ങളിലേക്കു നാം ദൂതന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമുദായങ്ങളെ വിപത്തുകളിലും യാതനകളിലും അകപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്- അവര്‍ താഴ്മയോടെ നമ്മുടെ മുമ്പില്‍ തലകുനിക്കേണ്ടതിന്ന്. അതിനാല്‍, നമ്മുടെ പീഡനം ബാധിക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കൂട്ടര്‍ കീഴ്വണക്കം കാണിക്കാത്തതെന്ത്? പക്ഷേ, ഇവരുടെ മനസ്സുകള്‍ ഏറെ കടുത്തുപോയിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ചെകുത്താന്‍ അവരെ തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

27:

പരലോകത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാത്തവര്‍ക്ക് നാം അവരുടെ ചെയ്തികള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവര്‍ വഴിപിഴച്ച് വിഹരിക്കുന്നു.5 അവരത്രെ ദുഷ്ടമായ ശിക്ഷയുള്ളവര്‍.6

അധ്യായം 45


23 സ്വേച്ഛകളെ തന്റെ ദൈവമായി വരിച്ചവന്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചുനോക്കിയിട്ടുണ്േടാ. അല്ലാഹു അറിവോടെ അവനെ ദുര്മാര്ഗത്തില് തള്ളിയിരിക്കുന്നു.3 അവന്റെ കാതുകള്ക്കും മനസ്സിനും മുദ്രവെച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകള്ക്ക് മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിനുശേഷം ആരാണവനെ മാര്ഗദര്ശനം ചെയ്യുക? എന്ത്, നിങ്ങള് ഒരു പാഠവും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നോ?

അധ്യായം 6


39 അല്ലാഹു ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ അവന് വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. അവന് ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ നേരായ മാര്ഗത്തിലുമാക്കുന്നു.


അധ്യായം 35


8-9 ആര്ക്ക് തന്റെ ചീത്ത നടപടി അലങ്കാരമാക്കപ്പെടുകയും, സ്വയം അത് വിശിഷ്ടമെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുവോ (അവന്റെ ദൌര്ഭാഗ്യത്തിന് അതിരുണ്േട ാ?) നിശ്ചയം, അല്ലാഹു അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ദുര്മാര്ഗത്തിലകപ്പെടുത്തുകയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സന്മാര്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല് (പ്രവാചകാ,) ഈ ജനത്തെച്ചൊല്ലി വ്യസനിച്ചും ദുഃഖിച്ചും നീ ജീവന്കളയേണ്ട തില്ല.


അധ്യായം 13


27-29 (മുഹമ്മദീയദൌത്യം അംഗീകരിക്കാന്) വിസമ്മതിച്ചവര്, 'ഇയാള്ക്ക് ഇയാളുടെ റബ്ബിങ്കല്നിന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അവതരിക്കാത്തതെന്ത്?' എന്നു ചോദിക്കുന്നു. പറയുക: 'അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവന് ദുര്മാര്ഗത്തിലാക്കുന്നു. അവങ്കലേക്ക് മടങ്ങുന്നവര്ക്കേ തന്നിലേക്കുള്ള മാര്ഗം അവന് കാണിച്ചുകൊടുക്കൂ.

അധ്യായം 14


4 നാം മനുഷ്യര്ക്ക് സന്ദേശം നല്കുന്നതിനായി അയച്ച ഏതു ദൈവദൂതനും സ്വജനത്തിന്റെ ഭാഷയില്തന്നെയാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം അവരെ കാര്യങ്ങള് സുവ്യക്തമായി ഗ്രഹിപ്പിക്കേണടതിന്നാണിത്. പിന്നെ അല്ലാഹു, ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു. അവന് ഇച്ഛിക്കുന്നവര്ക്ക് സന്മാര്ഗമേകുന്നു. അവന് അജയ്യനും അഭിജ്ഞനുമല്ലോ.

അധ്യായം 17


45-48 ഖുര്ആന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള് നിനക്കും പരലോകത്തില് വിശ്വസിക്കാത്തവര്ക്കുമിടയില് നാം ഒരു അദൃശ്യമായ മറയിടുന്നു. അത് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മൂടികളണിയിക്കുന്നു. അവരുടെ കാതുകള്ക്ക് അടപ്പുകളിടുന്നു.20 നീ ഖുര്ആനില് ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോള്, അവര് നീരസത്തോടെ പിന്തിരിഞ്ഞുപോകുന്നു.21 നിന്നെ ചെവിയോര്ത്തു കേള്ക്കുമ്പോള് യഥാര്ഥത്തില് എന്താണ് അവര് കേള്ക്കുന്നതെന്നും, പരസ്പരം കുശുകുശുക്കുമ്പോള് എന്താണു പറയുന്നതെന്നും നമുക്ക് നന്നായറിയാം.


അധ്യായം 18.


57. തന്റെ റബ്ബിന്റെ സൂക്തങ്ങള് കേള്പ്പിച്ച് ഉപദേശിക്കുമ്പോള് അവഗണിച്ചു തള്ളുകയും തന്റെ തന്നെ കരങ്ങള് നേരത്തെ ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങള് വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെക്കാള് വലിയ ധിക്കാരി ആരാണുള്ളത്? (ആര് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ) അവരുടെ ഹൃദയങ്ങള്ക്ക് ഈ ഖുര്ആന് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തവണ്ണം, നാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ചെവികള്ക്ക് അടപ്പുമിട്ടിരിക്കുന്നു. നീ അവരെ സന്മാര്ഗത്തിലേക്ക് എത്രതന്നെ ക്ഷണിച്ചാലും, ഈ അവസ്ഥയില് അവര് ഒട്ടും സന്മാര്ഗം പ്രാപിക്കുകയില്ല.

To be contd....

kaalidaasan said...

Contd.....


അധ്യായം 36

7-11 അവരിലധികമാളുകളും ശിക്ഷാവിധിക്ക് അര്ഹരായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാല് സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നതല്ല.1 നാം അവരുടെ കഴുത്തുകളില് വളയങ്ങളിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവ താടിയെല്ലുകള്വരെ ഇറുകിക്കിടക്കുകയാണ്. തന്മൂലം അവര് തലപൊക്കി നില്ക്കുകയാകുന്നു.2 നാം അവര്ക്കുമുന്നില് ഒരു മതില്ക്കെട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവര്ക്കു പിന്നിലും മതില്ക്കെട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നാം അവരെ മൂടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അവര് യാതൊന്നും കാണുകയില്ല.3 നീ മുന്നറിയിപ്പു നല്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണ്, അവര് വിശ്വസിക്കുകയില്ല. ഉദ്ബോധനത്തെ പിന്പറ്റുകയും ദയാപരനായ ദൈവത്തെ കാണാതെത്തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനെ മാത്രമേ നിനക്ക് ഉണര്ത്താന് കഴിയൂ. അവനെ പാപമുക്തിയുടെയും മഹത്തായ കര്മഫലത്തിന്റെയും സുവിശേഷമറിയിച്ചുകൊള്ളുക.അധ്യായം 19

മര്‍യം


83-87 നാം സത്യനിഷേധികളുടെ മേല് ചെകുത്താന്മാരെ വിട്ടയച്ചിട്ടുള്ളത് നീ കണടില്ലയോ? ആ ചെകുത്താന്മാര് അവരെ (സത്യവിരോധത്തില്) അധികമധികം ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണടിരിക്കുകയാണ്. ശരി, അവരുടെ മേല് ശിക്ഷയിറങ്ങാന് നീ ധൃതിപ്പെടേണട. നാം അവരുടെ ദിനം എണ്ണിക്കൊണടിരിക്കുകയാണ്.അധ്യായം 32


12-14 കഷ്ടം! ഈ ധിക്കാരികള് റബ്ബിന്റെ മുന്നില് തലകുമ്പിട്ടു നില്ക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് നീ കാണുകയാണെങ്കില്! (അന്നേരം ഇവര് കേണുകൊണ്ടിരിക്കും:) 'നാഥാ, ഞങ്ങള് നല്ലവണ്ണം കാണുകയും കേള്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കേണമേ! ഞങ്ങള് സല്ക്കര്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊള്ളാം. ഇപ്പോള് ഞങ്ങള്ക്കുറപ്പായിരിക്കുന്നു.' (മറുപടിയരുളും:) 'നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് നേരത്തേതന്നെ ഓരോ ആത്മാവിനും അതിന്റെ സന്മാര്ഗം നല്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇത് നമ്മില് നിന്നുണ്ടായ പ്രഖ്യാപനം പുലര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തെന്നാല് നരകത്തെ നാം ജിന്നുകളാലും മനുഷ്യരാലും നിറക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇനി, ഈ ദിനത്തെ കണ്ട ുമുട്ടുമെന്നത് മറന്നുകളഞ്ഞതിന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചുകൊള്ളുവിന്. ഇപ്പോള് നാം നിങ്ങളെയും മറന്നിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം കര്മഫലമായ ശാശ്വത ശിക്ഷ രുചിച്ചുകൊള്ളുക.'


അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കേള്‍ക്കുന്നത്. ഞാന്‍ ബോള്‍ഡായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നു നാലാവര്‍ത്തി വായിച്ച് കേള്‍പ്പിക്കണം. കാദറൊക്കെ ഒരു ജന്മം മുഴുവന്‍ വായിച്ചീട്ടും ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോള്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാല്‍ അള്ളാക്കും പിടി കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയില്ല.

എന്നിട്ട് അള്ളയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാല്‍ മതി. ചെകുത്താന്‍മാരെ വിട്ട് എന്നെ (സത്യവിരോധത്തില്) അധികമധികം ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുനിറുത്തിയിട്ട്, ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ നാണം തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന്. എന്നെ മനപൂര്‍വം സത്യനിഷേധത്തിലുറപ്പിച്ചു നിറുത്തിയിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ അങ്ങേക്കെന്തവകാശം? എന്നുകൂടി ചോദിക്കുക. നാണവും മാനവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അള്ളാ പമ്പ കടക്കും.

കാദറിനേപ്പോലുളവര്‍ ആരാധിക്കുന്ന ഈ പൈശാചിക ശക്തിയാണ്, അള്ളായെങ്കില്‍ നാണവും മാനവും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്.

Abdul Khader EK said...

പ്രിയരേ,

എന്‍റെ ചില കമന്റുകള്‍ ഞാന്‍ എന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റായി നല്‍കാറുണ്ട്, വരാനും കാണാനും വായിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയാനും താഴ്മയോടെ ക്ഷണിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

താങ്കള്‍ എന്‍റെ കമന്റുകള്‍ (താങ്കള്‍ക്ക് മറുപടിയായുള്ള) കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, അതില്‍ എന്തെങ്കിലും അപാകതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചൂണ്ടി കാണിക്കുക.

താങ്കളില്‍ നിന്ന് അതിനുള്ള മറുപടിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ജയം തോല്‍വി വിഷയമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്.

സഹകരിക്കുക, നന്മകള്‍ നേരുന്നു,,,

KP said...

ഖാദർ..

ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മുഴുവനായി ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല.. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു..

"അമൂർത്തനും, പ്രപഞ്ചാതീതനുമായ ദൈവത്തിന്‌" ഒരിക്കലും ഒരു അല്പനാകാൻ കഴിയില്ല..!!


[[ Abdul Khader EK said: പരലോകത്ത് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു: കെ.പീ. നീ എന്ത് കൊണ്ട് എന്നെ അഗീകരിച്ചില്ല? കെ.പി. യുടെ മറുപടി: ദൈവമേ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാമായിരുന്നില്ല,
ദൈവം വീണ്ടും ചോദിക്കും: എന്റെ ദാസന്മാര്‍ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനവുമായി നിന്‍റെ അടുത്തു വന്നില്ലായിരുന്നോ?
]]

ഒരു അപേക്ഷ.. "അമൂർത്തനും, പ്രപഞ്ചാതീതനുമായ ദൈവത്തെ" ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്പനാക്കരുത്, ഖാദർ!!

[[ Abdul Khader EK said: ദൈവഗ്രന്ഥം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഖുര്‍ആന്‍ പഠിച്ചും ദൈവത്തെ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുക, ബോധ്യമായാല്‍ മാത്രം അഗീകരിക്കുക.]]

ദൈവഗ്രന്ഥം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഖുര്‍ആനിലെ "ദൈവം" മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ പരലോകത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? Is so, I am sorry.. എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല..

എനിക്ക് നാനാ ജാതിമതസ്ഥരായ സുഹൃത്തുകൾ ഉണ്ട്.. താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്ന "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിക്കുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരും.. താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിച്ചവരുടെ ജീവിതരീതിയിലൊ, സ്വഭാവത്തിലൊ, ഒരു multi-cultural, multi-religious and democratic society ഇൽ ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഗുണവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല..

എന്നാൽ, ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയട്ടെ.. മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് താരതമ്യേന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസഹിഷ്ണുത അവരിൽ ചിലരിലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു പറയാതിരിക്കാനാവില്ല..

പിന്നെ താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥ"ത്തിലെ "യുക്തിഭദ്രത" ബ്ലോഗിൽ പലയിടത്തുമായി പലരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.. അവിടെയുള്ള ചർച്ചകൾ വീക്ഷിച്ചാൽ ഈ അവകാശപ്പെടുന്ന "യുക്തിഭദ്രത" വെറും അവകാശവാദം മാത്രമാണ്‌ എന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം..


Thanks

firefly said...

ഖാദെര്‍,
എന്റെ കണ്ണിനു കാഴ്ചക്കുറവ് ഒട്ടുമില്ല. എല്ലാ കമെന്ടും വായിച്ചിട്ട്‌ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്‌. വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചും സമാധാന മതത്തെ കുറിക്ച്ചും വാ തൊരാതെ സംസാരിച്ചു തീരുന്നതിനു മുന്‍പേ തനി ഗുണം കാണിച്ചല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ്‌ പറഞ്ഞത്.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

കാളിദാസാ.. നീ ഖുര്‍-ആന്‍ വിമര്‍ഷിക്കാനെങ്കിലും വായിക്കുന്നല്ലോ എന്നറിയുന്നതില്‍ സന്തോഷം. കാരണം വിമര്‍ഷകരാണല്ലോ ഏതൊരു പുസ്തകത്തെയും വളരെ സൂക്ഷമമായി തപ്പുന്നതു വാക്കുകളില്‍ എന്തെകിലും സാന്ദര്‍ഭികമായെങ്കിലും ഒരു വിറകുകൊള്ളി കിട്ടുമോ എന്നുനോക്കാന്‍.. .

നീ ഇവിടെ പേസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത വചനങ്ങളെ നിനക്കുതന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ കാളിദാസാ.. നിണ്റ്റെ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെയല്ലെ ഇവിടെ അനാവൃതമാവുന്നതു..

"ഖുര്ആന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള് നിനക്കും പരലോകത്തില് വിശ്വസിക്കാത്തവര്ക്കുമിടയില് നാം ഒരു അദൃശ്യമായ മറയിടുന്നു. അത് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മൂടികളണിയിക്കുന്നു. അവരുടെ കാതുകള്ക്ക് അടപ്പുകളിടുന്നു. നീ ഖുര്ആനില് ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോള്, അവര് നീരസത്തോടെ പിന്തിരിഞ്ഞുപോകുന്നു."

എന്തൊരു അതിശയകരമായ വിലയിരുത്തലാണു ഖുര്‍-ആണ്റ്റേതു.. ആ ആയത്തില്‍ എന്താണു പറയുന്നതെന്നുപോലും നിന്നക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. നിണ്റ്റെ കാതിലിട്ടിരിക്കുന്ന മൂടി വല്ലാത്ത കടുപ്പം തന്നെയല്ലെ.. !!

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

"സ്വേച്ഛകളെ തന്റെ ദൈവമായി വരിച്ചവന്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചുനോക്കിയിട്ടുണ്േടാ. അല്ലാഹു അറിവോടെ അവനെ ദുര്മാര്ഗത്തില് തള്ളിയിരിക്കുന്നു"

സ്വയം ചെയ്യുന്ന ംളേച്ചതക്കു ദൈവത്തെ പഴിച്ചിട്ടുകാര്യമുണ്ടോ . ? സ്വന്തം അപ്പനെ വീട്ടില്‍ വച്ചു പട്ടിണിക്കിടുകയും അനാഥാലയത്തില്‍ ചെന്നു കഞ്ഞിവച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ കരുണയുള്ളവന്‍ എന്നുപറയില്ലല്ലോ .. ? ദൈവത്തെ തെറിവിളിച്ചിട്ട്‌ എന്നെ നല്ലവഴിക്കാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ദൈവമാണോ പിശാചിണ്റ്റെ പണിയെടുക്കുന്നതു അതോ കാളിദാസനാണോ വിശാചിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതു.


അങ്ങനെയുള്ളവനെയല്ലെ കാളിദാസാ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു.
"അല്ലാഹു ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ അവന് വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. അവന് ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ നേരായ മാര്ഗത്തിലുമാക്കുന്നു."

സ്വയം പിശാചിനു വിടുപണി ചെയ്യുന്നവനെ ഗതികേടിലാക്കല്‍ നീതിയുടെ ഭംഗിയല്ലെയോ കാളിദാസാ. എന്നിട്ടും അവന്‍ വലിയ വലിയ ധിക്കാരികള്‍ക്കു പോലും അവരുടെ ഹൃദയം സ്വയം തുറന്നാല്‍ നേര്‍വഴിയിലാക്കാനും ദൈവത്തിണ്റ്റെ ഇശ്ച്ഛ മലര്‍ക്കെ തുറന്നുതന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നു.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

"തന്റെ റബ്ബിന്റെ സൂക്തങ്ങള് കേള്പ്പിച്ച് ഉപദേശിക്കുമ്പോള് അവഗണിച്ചു തള്ളുകയും തന്റെ തന്നെ കരങ്ങള് നേരത്തെ ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങള് വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെക്കാള് വലിയ ധിക്കാരി ആരാണുള്ളത്?"

ദൈവം എത്രമഹാനും നീതിമാനുമാണു...
നിണ്റ്റെ ചെവിതുറക്കാന്‍ നീതന്നെ കോലിട്ടുകുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ദൈവം വന്നു കുത്തിത്തരില്ലെന്നു നിനക്കറിയാമെന്നു കരുതുന്നതുപോലും ബുദ്ദിമോശമായിരിക്കും. കാരണം പിശാചിനു വിടുപണിചെയ്യുന്ന നിനക്കും പരിശുദ്ധ ഖുര്‍-ആനുമിടയില്‍ ആ മറയുണ്ടെന്നു പറയുന്നതു ആ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണല്ലോ !!!

നിനക്കിനിയും പന്നിമലര്‍ത്തല്‍ തുടരാം .. സര്‍വ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്‌. but there is an inevitable full stop ahead for anything..

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

K.P said : >> എനിക്ക് നാനാ ജാതിമതസ്ഥരായ സുഹൃത്തുകൾ ഉണ്ട്.. താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്ന "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിക്കുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരും.. താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിച്ചവരുടെ ജീവിതരീതിയിലൊ, സ്വഭാവത്തിലൊ, ഒരു multi-cultural, multi-religious and democratic society ഇൽ ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഗുണവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.. <<<

കെ.പി ക്ക്‌ ഖാദര്‍ പറഞ്ഞതും മനസ്സിലായില്ല. കരിയിലകളെ നോക്കി മരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനല്ല ഖാദര്‍ പറഞ്ഞതു. കരിയിലകള്‍ അടുത്ത കാറ്റുവരെയേ ഉള്ളു.

സംവദിക്കാനല്ല. എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു വിടുവായത്തം കേട്ടപ്പോല്‍ ചുമ്മ ഒരു കമണ്റ്റിട്ടെന്നേയുള്ളു.

kaalidaasan said...

>>>>സ്വയം പിശാചിനു വിടുപണി ചെയ്യുന്നവനെ ഗതികേടിലാക്കല്‍ നീതിയുടെ ഭംഗിയല്ലെയോ കാളിദാസാ. എന്നിട്ടും അവന്‍ വലിയ വലിയ ധിക്കാരികള്‍ക്കു പോലും അവരുടെ ഹൃദയം സ്വയം തുറന്നാല്‍ നേര്‍വഴിയിലാക്കാനും ദൈവത്തിണ്റ്റെ ഇശ്ച്ഛ മലര്‍ക്കെ തുറന്നുതന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നു.<<<

ഖുര്ആന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള്‍  അത് കേള്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ പിശാചിനെ വിട്ട് ഒരു അദൃശ്യമായ മറയിടുകയും, അത് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മൂടികളണിയിക്കുകയും, അവരുടെ കാതുകള്‍ക്ക് അടപ്പുകളിടുകയും ചെയ്യുന്ന പിശാചു സേവക്കാരുടെ ഒത്താശയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. പിശാചിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും മുഖം മൂടി മാറി മാറി അണിയുന്ന അള്ളായെ മൊത്തമായി താങ്കളെടുത്തോളൂ.

firefly said...
This comment has been removed by the author.
firefly said...
This comment has been removed by the author.
firefly said...

ഇനി കാദര്‍ ന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള എന്റെ മറുപടി..

>>>>ഒന്ന് - ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവവും മരണാനന്തര ജീവിതവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടെ അവസ്ഥ?<<<

ഇനി അങ്ങനെ ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതം ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിചുമ് അനുസരിച്ചും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാല്‍ തന്നെ, ബീയിംഗ് ആ ഫീമേല്, എനിക്കവിടെ കൂടിയാല്‍ കിട്ടുന്നത്‌ എന്റെ കേട്യോണേയും കൂടെ 72 ഹൂരികളെയും. അങ്ങനെ 1/73ത്ത്‌ ഭാര്യ ആയി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വര്‍ഗത്തേക്കാള്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ നരകത്തില്‍ പോയിക്കൊള്ളാം :-). അതു കൊണ്ട്‌ കാഫിര്‍ ആയിതന്നെ ഭൂമിയില്‍ ഇത്തിരി സന്തോഷത്ോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിച്ചോട്ടെ.

<<<<രണ്ടു - യുക്തിവാദികള്‍ വാദിക്കുന്നതിനെ നിരാകരിച്ചാലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് (വിശ്വാസികള്‍ക്ക്) എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്?<<<<<<

സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും ഉള്ള അവസരം

Abdul Khader EK said...

കെ.പി. പറഞ്ഞു:
ഖാദർ..
ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മുഴുവനായി ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല.. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു..
"അമൂർത്തനും, പ്രപഞ്ചാതീതനുമായ ദൈവത്തിന്‌" ഒരിക്കലും ഒരു അല്പനാകാൻ കഴിയില്ല..!!
---------------------------
ഡിയര്‍ കെ.പി.,

ധിക്കാരികലളെ മോനെ തേനേ എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്പത്തം, ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ലേ "ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ആരിലുടെയും വന്നത്താതിരിക്കുകയും സ്വയം ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം, ഒന്ന് ഞാന്‍ തറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ അവരോടു ദൈവം അനീധി കാണിക്കുകയില്ല." ഇത്തരം ആളുകളെയും ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്‍ അതാകുമായിരുന്നു അല്പ്പത്തം.

ധിക്കാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നത് അല്പത്തമാണങ്കില്‍ ആ അല്പ്പത്തം ഞാന്‍ അഗീകരിക്കുന്നു എന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉത്തരം ഞാന്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു:
ലോകതമ്പുരാനായ നാഥാ നീ ഇത്രയും അല്പനാകരുത്, ഞാന്‍ ജബാറിന്റെയും മറ്റും പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ പഠിച്ചിരുന്നു, അവിടെയൊന്നും ഇങ്ങിനെ അല്പനായ ഒരു ദൈവത്തെയല്ലല്ലോ കണ്ടിരുന്നത്! ദൈവം ഉത്തരം മുട്ടും (നഹൂദുബില്ലാഹ് )

പ്രിയ സഹോദരാ,
ഖുര്‍ആന്‍ അതിന്‍റെ വക്താക്കളില്‍ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കൂ, ഈ കാര്യത്തില്‍ താങ്കള്‍ Cherry pickling നടത്തുന്നതിനെ ഞാന്‍ ഭയപ്പെടുന്നു, ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം: താങ്കള്‍ ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ഞാന്‍ ആനയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും സങ്കല്‍പിക്കൂ, താങ്കള്‍ ആനയുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു "ആന ആളുകളെ ഓടിപ്പിക്കും ചവിട്ടിക്കൊല്ലും എന്നിട്ട് ആ ശവം തന്റെ തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് എടുത്തു ചുയറ്റി ഏറിയും." സ്വാഭാവികമായും ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ആനകളുടെയും സ്വഭാവം താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാവും, താങ്കള്‍ , "താങ്കള്‍ കണ്ട ആന മദമിളകിയതായിരുന്നു എന്ന് പറയുവോളമെങ്കിലും. താങ്കള്‍ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ലെങ്കിലോ!

ഞാന്‍ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു: താങ്കള്‍ കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുര്‍ആന്‍ വാക്യങ്ങള്‍ അപ്രകരമുള്ളതാണ്, സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നിന്ന് അടര്‍ത്തു മാറ്റപ്പെട്ടവ, തലയും വാലും മുറിച്ചത്, വൈകല്യമായ അര്‍ത്ഥകല്പ്പന നല്‍കിയത്. സഹോദരാ താങ്കള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ ദുരഭിമാനം മാറ്റിവെച്ചു ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുന്നതിനു എന്താണ് തടസ്സം?

Abdul Khader EK said...

കെ.പി.:
ദൈവഗ്രന്ഥം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഖുര്‍ആനിലെ "ദൈവം" മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ പരലോകത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? Is so, I am sorry.. എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല..
---------------------------------------
"പരലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനു അപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകമാണ്, താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകാന്‍ വേണ്ടി ഞാന്‍ എന്‍റെ വാക്കുകളില്‍ അനുമാനിച്ചു എഴുതിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ആണവ," അത് ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് താങ്കള്‍ ധരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് മുന്‍കൂട്ടി കാണാന്‍ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാചകം ഞാന്‍ അവിടെ എഴുതാതിരുന്നത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക.
=============================

കെ.പി.:
എനിക്ക് നാനാ ജാതിമതസ്ഥരായ സുഹൃത്തുകൾ ഉണ്ട്.. താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്ന "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിക്കുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരും.. താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിച്ചവരുടെ ജീവിതരീതിയിലൊ, സ്വഭാവത്തിലൊ, ഒരു multi-cultural, multi-religious and democratic society ഇൽ ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഗുണവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല..
എന്നാൽ, ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയട്ടെ.. മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് താരതമ്യേന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസഹിഷ്ണുത അവരിൽ ചിലരിലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു പറയാതിരിക്കാനാവില്ല..
---------------------------------------
ദൈവിക ഗ്രന്ഥത്തെ മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാതെ ആ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക, അത് പഠിക്കുന്നു എന്നോ അത് അഗീകരിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രധാനം, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുണ്ടോ എന്നതില്ലാണ്, അവര്‍ അവരുടെ കര്‍മ്മഫലം കണ്ടുമുട്ടുകതന്നെ ചെയ്യും. "തല്‍കാല ദുനിയാവ് കണ്ടു നീ മയങ്ങാതെ, എപ്പഴും മരണം നിന്‍ കൂടെ യുണ്ടെന്നു മറക്കാതെ............"

=============================

കെ.പി.:
പിന്നെ താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥ"ത്തിലെ "യുക്തിഭദ്രത" ബ്ലോഗിൽ പലയിടത്തുമായി പലരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.. അവിടെയുള്ള ചർച്ചകൾ വീക്ഷിച്ചാൽ ഈ അവകാശപ്പെടുന്ന "യുക്തിഭദ്രത" വെറും അവകാശവാദം മാത്രമാണ്‌ എന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം..
--------------------------------------
ജബ്ബാര്‍ , കാളിദാസന്‍ , തുടങ്ങിയവരായിരിക്കും. ഭ്രാന്തന്മാര്‍ മദമിളകിയ ആനയെ കണ്ടത് പോലുണ്ടാകും!

ഒരു ഖുര്‍ആന്‍ വചനം: "വാലാ തെസിര വാസിരത്തെന്‍ വിസറ ഉഖറാ", അര്‍ഥം: "ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരം പേറുകയില്ല", തെളിയിച്ചു പറയാം താങ്കളുടെ കുഴിയില്ലേക്ക് താങ്കള്‍ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ജബ്ബാറും കാളിദാസനും മൊന്നും വരില്ല.

വിത്ത്‌ പ്രയര്‍സ് ,,,

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidaasan said : >>> ഖുര്ആന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത് കേള്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ പിശാചിനെ വിട്ട് ഒരു അദൃശ്യമായ മറയിടുകയും, അത് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മൂടികളണിയിക്കുകയും, അവരുടെ കാതുകള്‍ക്ക് അടപ്പുകളിടുകയും ചെയ്യുന്ന പിശാചു സേവക്കാരുടെ ഒത്താശയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട <<,

ഇനിയും നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ.
നീ പറയുന്നതുപോലെയല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഖുര്‍-ആന്‍ പറയുന്നതു : നീ എന്താ പൊട്ടന്‍ കളിക്കുകയാണോ ? ഇങ്ങനെയല്ലെ പറയുന്നതു.

"ഖുര്ആന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള് നിനക്കും പരലോകത്തില് വിശ്വസിക്കാത്തവര്ക്കുമിടയില് നാം ഒരു അദൃശ്യമായ മറയിടുന്നു. അത് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മൂടികളണിയിക്കുന്നു. അവരുടെ കാതുകള്ക്ക് അടപ്പുകളിടുന്നു. നീ ഖുര്ആനില് ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോള്, അവര് നീരസത്തോടെ പിന്തിരിഞ്ഞുപോകുന്നു."

ദൈവത്തെയും പരലോകത്തെയും നിന്ദിക്കാനായി സ്വയം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാല്‍ പിന്നെ നീ ദൈവത്തില്‍ നിന്നു എന്താണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു. ?

നിനക്കു ദൈവത്തെ വേണ്ടെങ്കില്‍ ... അയ്യോ പാവം.. ദൈവം അങ്ങു ഹാര്‍ട്ടറ്റാക്കു വന്നു ദിവംഗതനായി പോകും... ശ്ശൊ..

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

kaalidaasan said...
ഈ ലോകത്ത് ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്. താങ്കളാണ്. അത് താങ്കളുടെ മാത്രം വീക്ഷണമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ആ വാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നുണ്ടോ?. ഇതൊക്കെ വായിക്കുനവര്‍ക്ക് കുറച്ചു കൂടെ വിവേചന ശേഷിയുണ്ടെന്നു കൂടി മനസിലാക്കുക.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...
വിധിവിശ്വസമാണല്ലോ വിഷയം.സ്വാഭാവികമായും ഈ ലോകം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് .അതെ സമയം ഓരോ വിധി/കാര്യവും ഓരോ പരീക്ഷണമായത് കൊണ്ട് അത് പരലോകത്തെ വിധിയും തീരുമാനിക്കും.അതായത് ,പരീക്ഷയും റിസള്‍ട്ടും പോലൊരു ബന്ധം ഇഹലോകവും പരലോകവും തമ്മിലുണ്ട്.
പിന്നെ അല്ലാഹുവില്‍ വിശ്വസിക്കാത്തതിലുള്ള ,അനുസരിക്കാത്തതിലുള്ള വിധി,പരമ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുന്ന വിധി/ശിക്ഷ തന്നെയാണ്.അതായത് ...

ഇതാണല്ലോ താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച എന്‍റെ കമെന്റ്.ഇതില്‍ എവിടെയാണ് "വിധി" ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയുന്നത്.ഇതില്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രം ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നരക ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്.അത് പരലോകത്തിലെ ശിക്ഷയാണ്,നരക "ശിക്ഷ" എന്ന "വിധി" ശിക്ഷയാകുന്നത് അത് പരലോകത്തിലെ "വിധിയാകുന്നത്" കൊണ്ടാണ് ,അതായത് അത് അവസാനഫലമാണ്.
ഓരോ വിധിയും ദൈവശിക്ഷയോ ദൈവരക്ഷയോ എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി അതൊരു പരീക്ഷണമാണെന്നാണ് ഞാന്‍ പറയാറുള്ളത്,ഈ കമെന്റിലും അത് തന്നെയാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

പിന്നെ എന്‍റെ കമെന്റിലെ ഈ വാചകമാണോ താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്?...."വിധിവിശ്വസമാണല്ലോ വിഷയം.സ്വാഭാവികമായും ഈ ലോകം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് " ഇതില്‍ വിധിവിശ്വാസം ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത്,എല്ലാ വിധിയും ശിക്ഷയാണെന്ന് താങ്കള്‍ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്?!!!
"വിധി" യെ ശിക്ഷയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് താങ്കള്‍ക്കും താങ്കളെ പോലുള്ള മറ്റ് ചിലര്‍ക്കും അബദ്ധം പറ്റുന്നത്.ഈ പോസ്റ്റിലെ മറ്റൊരു കമെന്റില്‍ പാര്‍ത്ഥന്‍ പറയുന്നു."ഒരു സംഭവം സന്തോഷമുള്ളതായാൽ അത് “ഭാഗ്യം”. അതേ സംഭവം ദുഖത്തെ തരുന്നതായാൽ “വിധി”. ഇത് സാധാരണ മനസ്സുറപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്." അപ്പോള്‍ അങ്ങനെയാണ് ആളുകള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.എന്നാല്‍ ഇസ്ലാമില്‍ ...

1. ഓരോ "വിധിയും" നന്മയോ തിന്മയോ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാല്‍,വിധിയെന്നാല്‍ നന്മയോ തിന്മയോ അല്ല .
2. വിധികള്‍ ഒരാള്‍ക്ക്‌ അല്ലെങ്കില്‍ ചിലര്‍ക്ക് നന്മയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റ് ചിലര്‍ക്ക് തിന്മയുണ്ടാക്കാം.
3. വിധികള്‍ ദൈവ രക്ഷയോ ശിക്ഷയോ എന്നതിലുപരി അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്....
4. അതായത് യഥാര്‍ത്ഥ രക്ഷയും ശിക്ഷയും പരലോകത്താണ് ലഭിക്കുന്നത്.
5. ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് നാം നമ്മുടെ കര്‍മ്മങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ വിധിയെ,കാര്യങ്ങളെ,പരീക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരലോകത്തെ രക്ഷയും ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്നത്.

പിന്നെ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ വിവേചന ശേഷിയുണ്ടെന്ന് വസ്തുത വായനക്കാരെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി.തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ എന്‍റെ കമെന്റുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും എന്‍റെ ഒരൊറ്റ കമെന്റിലും ഈ ലോകത്തെ "വിധി" "ശിക്ഷ"യാണെന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അവര്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും.മാത്രമല്ല,ഇതൊക്കെ ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ "അല്ലാഹുവിന്‍റെ അസ്തിത്വം യുക്തിപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ,അത് ഖുര്‍ആനിലെ അല്ലാഹു അല്ലെന്ന് പറയുന്ന നാസ്ഥിക തന്ത്രത്തിന്‍റെ ബാക്കിയാണെന്നും അവര്‍ മനസ്സിലാക്കും.ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ചിലര്‍,അതായത്.....
എട്ട് കാളിയെ(സോറി തെറ്റിപോയി,എട്ട് കാലി) ആരാധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കാം.....

(കേരളത്തില്‍ എട്ട് കാലിയെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമുണ്ടെന്നു ഇന്ന്, താങ്കളുടെ കമെന്റ് വായിച്ച ഇന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്‌,അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഓരോ ഹിക്മത്ത് !!!..."വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും" എന്ന പരിപാടിയുടെ പരസ്യം ഏഷ്യാനെറ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു,ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 10:30ന്,)

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

kaalidaasan said...
ഈ വാക്കുകള്‍ പ്രകാരം താങ്കളെ നേര്‍വഴിയില്‍ നടത്തുന്നത് അള്ളായാണ്. എന്നെ വഴി പിഴപിച്ചതും അള്ളായണ്. സാധാരണ മറ്റ് മതങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങള്‍ മനുഷ്യരെ സന്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാറേ ഉള്ളു. പിശചാണവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അള്ളാ എന്ന മുസ്ലിം ദൈവം ചില മനുഷ്യരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു.എന്നു വച്ചാല്‍ പിശാചിന്റെ പണി കൂടി ദൈവം ചെയ്യുന്നു.
---------------------------------------------------------------
അപ്പോള്‍ ,താങ്കള്‍ക്ക് യുക്തിസഹമായി തോന്നുന്ന ,ആ മറ്റ് മതങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ദൈവത്തിന്‍റെ വിശേഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?"സര്‍വ്വശക്തന്‍" എന്നൊരു വിശേഷണം ആ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടോ?. ദൈവവും സാത്താനും രണ്ട് തുല്യ ശക്തികള്‍ ആണോ?.ആണെങ്കില്‍ ദൈവവും സാത്താനും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം രണ്ട് പേരില്‍ രണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പോരെ?താങ്കള്‍ പറയുന്ന ആ മതം മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവം വരെയാവാം എന്ന് പറയുന്ന മതമാണോ?ദൈവമെന്ന ദൈവത്തിനും സാത്താനെന്ന ദൈവത്തിനും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ രണ്ട് പ്രപഞ്ചമുണ്ടോ?ഇല്ലെങ്കില്‍,ആ ദൈവങ്ങള്‍ ആധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി തല്ലു കൂടി,നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം കുട്ടി'ചോര്‍ ആകൂലെ?ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാം ....
ഏതായാലും,ഇസ്ലാമില്‍ സാത്താന്‍റെ "പണി" ദുര്‍ബോധനം നടത്തി ആളുകളുടെ നല്ല കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പിഴപ്പിക്കുകയാണ്.മനുഷ്യരുടെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ആണല്ലോ "വിധിക്ക്‌" അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥിതിക്ക് "കാരണം".
പിന്നെ ആ സൂക്തത്തില്‍ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം വിധിച്ചു അല്ലെങ്കില്‍ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്.അതില്‍ നിന്ന് അവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്‍റെ "ഇഷ്ടം,ആഗ്രഹം" എന്നോക്കെ നമ്മള്‍ പറയുന്ന ആ സംഗതിയല്ല.ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തിന് ചേര്‍ന്നതല്ല.അത് ആഗ്രഹത്തിന്റെ മനശാസ്ത്രം അറിയുന്നവര്‍ക്ക്‌ മനസ്സിലാവും.സര്‍വ്വ മനുഷ്യരെയും വിശ്വാസികളും അവിശ്വസികലുമാക്കാന്‍ ദൈവത്തിന് ഒരു നിമിഷം മതി.(നിമിഷമെന്ന സമയ അളവ് പോലും ദൈവവുമായി ചേര്‍ത്ത്‌ പറയില്ല,കാരണം ദൈവം സ്ഥലകാലത്തിന് അതീതനാണ് )

ഇനി ആഗ്രഹാമാണെങ്കില്‍ അത് ദൈവത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹമല്ല താങ്കള്‍ക്ക് പോലും അറിയാത്ത താങ്കളുടെ(മനസ്സിന്‍റെ) ആഗ്രഹം മാത്രമാണ്,എല്ലാ അറിയുന്ന അല്ലാഹു താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.താങ്കളുടെ അബോധമനസ്സ് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയില്‍ എത്തിയതിന് കാരണം,ഇത് വരെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന വിധിയാണ്.ഈ വിധിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെയും നമുക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ആണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ അബോധം എത്തുന്നതിനുള്ള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ ചെയ്യുന്നത്, സാത്താന്‍റെ ദുര്‍ബോധനം കാരണമായിട്ടാണ്.ഇവയൊക്കെയാണ് മുമ്പും മറ്റ് രീതിയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്,അത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ കമെന്റിനു പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത്.

KP said...

K.P said : >> എനിക്ക് നാനാ ജാതിമതസ്ഥരായ സുഹൃത്തുകൾ ഉണ്ട്.. താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്ന "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിക്കുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരും.. താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിച്ചവരുടെ ജീവിതരീതിയിലൊ, സ്വഭാവത്തിലൊ, ഒരു multi-cultural, multi-religious and democratic society ഇൽ ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഗുണവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.. <<<


[[അപ്പൊകലിപ്തോ said:
കെ.പി ക്ക്‌ ഖാദര്‍ പറഞ്ഞതും മനസ്സിലായില്ല. കരിയിലകളെ നോക്കി മരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനല്ല ഖാദര്‍ പറഞ്ഞതു. കരിയിലകള്‍ അടുത്ത കാറ്റുവരെയേ ഉള്ളു.

സംവദിക്കാനല്ല. എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു വിടുവായത്തം കേട്ടപ്പോല്‍ ചുമ്മ ഒരു കമണ്റ്റിട്ടെന്നേയുള്ളു. ]]

ഞാൻ എഴുതിയത് ഒന്നു കൂടി വായിക്കുക.. താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥം" പഠിച്ചവരും മറ്റുള്ളവരും (other religions) തമ്മിൽ മാനുഷികമൂല്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമില്ല എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം? നേരാം വണ്ണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുതിരകയറാൻ നോക്കിയാൽ പോരെ?

"കരിയിലകളെ ഒഴിവാക്കി മരത്തെ മാത്രം വിലയിരുത്തിയതാണ്‌" ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം. "കരിയിലകൾ" കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മോശമാവുകയേയുള്ളു.. അതു "വിടുവായത്തം" ആണെങ്കിൽ അപ്പൊയ്ക്ക് തിരുത്താം.. What I said is a reflection of the society we live in. Elsewhere, it could be very different and I do not want to get into any details of that..

P.S.: അപ്പൊ സ്വയം "കരിയില" ആകാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ച പോലെയാണെല്ലോ.. ഒരു സംവാദത്തിന്‌ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല..

KP said...

[[Abdul Khader EK said: സഹോദരാ താങ്കള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ ദുരഭിമാനം മാറ്റിവെച്ചു ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുന്നതിനു എന്താണ് തടസ്സം? ]]

നല്ല ചോദ്യം.. പക്ഷേ, ഞാൻ ഇതിനെന്തുത്തരം നൽകിയാലും താങ്കളുടെ "യുക്തി"ക്ക് ബോധ്യമാവില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്, ഞാൻ എന്തിനു അതിന്‌ മിനക്കെടണം?

പിന്നെ, "ദുരഭിമാനം" കൊണ്ടാണ്‌ താങ്കളുടെ "ദൈവഗ്രന്ഥ"ത്തെ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുടെ പരിണിതഫലമാണ്‌.. താങ്കൾ സ്വയം ശ്രമിക്കാതെ, ആ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല..


[[Abdul Khader EK said: തെളിയിച്ചു പറയാം താങ്കളുടെ കുഴിയില്ലേക്ക് താങ്കള്‍ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ജബ്ബാറും കാളിദാസനും മൊന്നും വരില്ല. ]]

കൊള്ളാം.. താങ്കളെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഖാദർ..

താങ്കൾ ബേജാറാകണ്ട.. ജബ്ബാറും കാളിദാസനും മൊന്നും വരില്ല എന്നറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്‌ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്..

സന്തോഷവും സമാധാനത്തോടെയും അതൊന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ..

kaalidaasan said...

>>>>>"ഖുര്ആന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള് നിനക്കും പരലോകത്തില് വിശ്വസിക്കാത്തവര്ക്കുമിടയില് നാം ഒരു അദൃശ്യമായ മറയിടുന്നു. അത് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മൂടികളണിയിക്കുന്നു. അവരുടെ കാതുകള്ക്ക് അടപ്പുകളിടുന്നു. നീ ഖുര്ആനില് ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോള്, അവര് നീരസത്തോടെ പിന്തിരിഞ്ഞുപോകുന്നു."<<<<

പരലോകത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ കാര്യം തന്നെയാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. താങ്കളുടെ കുര്‍ആന്‍ പറയുന്ന പരലോകത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാത്ത എന്നേപ്പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് അള്ളായിടുന്ന മറയേപ്പറ്റി തന്നെയാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഹൃദയത്തെ മൂടി വയ്ക്കുന്ന, എന്റെ കാതുകള്‍ക്ക് അടപ്പുകളിടുന്ന അതേ അള്ളായേക്കുറിച്ച്. പിശാചിനേക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്ന അള്ളായേക്കുറിച്ച്. പിശാചിന്റെ പണി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ റബ്ബിനേക്കുറിച്ച് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ സുബോധമുള്ളവര്‍ നീരസത്തോടെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും. അടിമകളും പിശാചു ബാധിതരും  അത്ഭുതതോടെ പരലോകത്ത് കിട്ടാന്‍ പോകുന മദ്യപ്പുഴകളെയും ഹൂറികളെയും നിത്യ ബാലന്‍മാരെയും സ്വപ്നം കണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടും.


>>>>>>നിനക്കു ദൈവത്തെ വേണ്ടെങ്കില്‍ ... അയ്യോ പാവം.. ദൈവം അങ്ങു ഹാര്‍ട്ടറ്റാക്കു വന്നു ദിവംഗതനായി പോകും... ശ്ശൊ<<<<<

ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കായി ചത്തുപോകുമെന്ന പേടി കൊണ്ടല്ലേ താങ്കളും കാദറും മറ്റനേകം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചവേറുകളായി മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനും കൈവെട്ടാനും കഴുത്തു വെട്ടാനുമിറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിറുതേണ്ട. അള്ള ഹാര്‍ട്ട് അട്ടാക്കായി ചത്തുപോയാലോ.

കുര്‍ആനിലെ പിശാച് ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കായി ചത്തുപോകുമെന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല. ചില സത്വങ്ങള്‍ ശപിച്ചാലൊന്നും ഞാന്‍ ആവിയായി പോകുകയുമില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>ഇതാണല്ലോ താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച എന്‍റെ കമെന്റ്.ഇതില്‍ എവിടെയാണ് "വിധി" ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയുന്നത്.<<<<

അപ്പോള്‍ വിധി എന്നു താങ്കളുദ്ദേശിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് വരുന്ന ദുരന്തങ്ങള്‍, കാദര്‍ ഇവിടെ അക്കമിട്ടു നിരത്തിയ യഹൂദരുടെ വേദ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങള്‍ അള്ളാ നല്‍കിയ ശിക്ഷയല്ലെന്നാണോ താങ്കള്‍ പറയുന്നത്?

എങ്കില്‍ ആദ്യം കാദറും താങ്കളും തമ്മില്‍ ഒരു യോജിപ്പിലെത്തുക.

താങ്കള്‍ പറയുന്നതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. മനുഷ്യര്‍ക്ക് വരുന്ന ദുരന്തത്തേക്കുറിച്ചാണു ഞാന്‍ പരമര്‍ശിച്ചത്. പണ്ട് യഹൂദരുടെ കാലത്തു നടന്ന ചില ദുരന്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ്, കാദര്‍ ഇവിടെ അതൊക്കെ അള്ളാ നല്‍കിയ ശിക്ഷയാണെന്നു പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ആരുടെ വിധിയാണ്? അള്ളായുടെ അല്ലേ? അള്ളായുടെ അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എങ്ങനെ യാണ്, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാം അറിയുന്നവനെന്നും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെനും വിളിക്കും.

താങ്കള്‍കിതറിയില്ലെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കണമെന്നില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>> പിന്നെ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ വിവേചന ശേഷിയുണ്ടെന്ന് വസ്തുത വായനക്കാരെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി.തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ എന്‍റെ കമെന്റുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും എന്‍റെ ഒരൊറ്റ കമെന്റിലും ഈ ലോകത്തെ "വിധി" "ശിക്ഷ"യാണെന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അവര്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. <<<<

ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്ക് വന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളയുടെ ശിക്ഷയാണെന്ന് കാദര്‍ പറഞ്ഞു. അതേക്കുറിച്ചാണു ഞാന്‍ ചോദിച്ചത്. അത് അള്ളാക്കറിയില അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമല്ല, എന്നു താങ്കള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരമായി. അത് ചെയ്യാതെ ആര്‍ക്കും മനസിലാകാത്ത വിധം മറ്റെന്തോ എഴുതുന്നതില്‍ എതാണു കര്യം?

താങ്കളും കാദറും അപ്പോയുമൊഴികെ ബാക്കി വായനക്കാരൊക്കെ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടും താങ്കള്‍ക്കതൊന്നും മനസിലാകുന്നില്ല. കഷ്ടം.

kaalidaasan said...

>>>>> അപ്പോള്‍ ,താങ്കള്‍ക്ക് യുക്തിസഹമായി തോന്നുന്ന ,ആ മറ്റ് മതങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ദൈവത്തിന്‍റെ വിശേഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?"സര്‍വ്വശക്തന്‍" എന്നൊരു വിശേഷണം ആ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടോ?. <<<<

മറ്റ് മതങ്ങള്‍ യുക്തി സഹമാണെന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു എന്നാണോ ഇതില്‍ നിന്നും താങ്കള്‍ മനസിലാക്കിയത്? വായിച്ചിട്ടു മനസിലായില്ലെങ്കില്‍ വീണ്ടും എഴുതാം.

അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്താന്‍ മറ്റൊരു മതത്തിലെയും ദൈവം  ശ്രമികുന്നില്ല. പിശാചിനേക്കൊണ്ട് ആ പണി ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

@ kaalidaasan

>>>>അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്താന്‍ മറ്റൊരു മതത്തിലെയും ദൈവം ശ്രമികുന്നില്ല. പിശാചിനേക്കൊണ്ട് ആ പണി ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. <<<<<

അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ച് നിര്‍ത്താനോ അവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റാനോ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവവും ശ്രമിക്കുന്നില്ല.ഉണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ആദ്യം അത് തെളിയിക്കൂ.
പിന്നെ പിശാച് (ഇബ്‌ലീസ്)എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ പോലെ മറ്റൊരു സ്രഷ്ടിയാണ്, ജിന്ന് വര്‍ഗത്തില്‍പെട്ട ഇബ്‌ലീസിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അദൃശ്യമാണ്/ഗുപ്തമാണ് ‌.ഇബ്‌ലീസിന് നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ നേരിട്ട് (ബോധത്തിലല്ല അബോധത്തില്‍ ) ദുര്‍ബോധനം നടത്താന്‍ കഴിയും.എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ഉപരിദേഹത്തിനു(അബോധത്തിനു)വിശുദ്ധിയുടെയും ധാര്‍മ്മികതയുടെയും പ്രതിരോധവലയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ നമ്മുടെ ഉപരിദേഹത്തില്‍ കടക്കാനോ ദുര്‍ബോധനം നടത്താനോ ഇബ്ലീസിനു കഴിയില്ല.

>>>>>ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്ക് വന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളയുടെ ശിക്ഷയാണെന്ന് കാദര്‍ പറഞ്ഞു. അതേക്കുറിച്ചാണു ഞാന്‍ ചോദിച്ചത്. അത് അള്ളാക്കറിയില അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമല്ല, എന്നു താങ്കള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരമായി.<<<<<<

അതെ,..താങ്കള്‍ എന്നില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
പിന്നെ ഖാദര്‍ പറഞ്ഞ ആ ദുരന്തങ്ങളെ(അത് താങ്കള്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ച പോലെയല്ല) സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ...
"""എന്നാല്‍ ദൈവമോ ദൈവദൂതാനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പൂര്‍ണമായും ശരിയായിരിക്കും.""" അതായത് ഖുര്‍ആനില്‍ ചില ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.അത് പോലെ ചിലത് നബിവചനത്തിലും ഉണ്ട്.ഈ ശിക്ഷകള്‍ എല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ് നല്‍കിയത്.എന്നാല്‍....ആ ശിക്ഷ ലഭിച്ചവര്‍ക്ക്‌ പരലോകത്തില്‍ ശിക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഇതിനര്‍ഥമില്ല....
അതായത് ,ചില മതദര്‍ശനത്തില്‍ പരലോകവിശ്വാസം ഇല്ല.അതില്‍ പുനര്‍ജന്മവിശ്വാസം മാത്രമേയുള്ളൂ.ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ദുഷ് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇവിടെ തന്നെ ലഭിക്കും,ആ ശിക്ഷ മതിയായില്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ കര്‍മ്മ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവര്‍ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കും അതങ്ങനെ ആവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിരിക്കും.ഈ ദര്‍ശനത്തെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ഞാന്‍,താങ്കള്‍ എല്ലാ വിധിയും ദൈവശിക്ഷയാണെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഇസ്ലാമിനെ ഈ ദര്‍ശനത്തിലെക്ക് എത്തിക്കനാണോ താങ്കളുടെ ശ്രമമെന്ന് സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കും.അത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന വിധികള്‍ ദൈവ ശിക്ഷയോ രക്ഷയോ എന്നതിലുപരി അതൊരു പരീക്ഷനമാണെന്ന് ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidaasan said: >>> കുര്‍ആനിലെ പിശാച് ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കായി ചത്തുപോകുമെന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല <<<

"ഏലീ, ഏലീ, ലമ്മാ ശബക്താനി (മത്തായി 27:46)" എന്നു പണ്ടു യേശു വിലപിച്ചതും ഈ 'പിശാചു' ദൈവത്തെയായിരുന്നു. ഏലീ എന്നു ഹീബ്രുവില്‍ പറഞ്ഞാലും എലാഹ്‌ (അല്ലാഹു) എന്നു അറബിയില്‍ പറഞ്ഞാലും ഒരേദൈവമാണെന്നു നിനക്കറിയില്ലയോ 'കാളി'പുത്രാ..

വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണമല്ലെ പുത്തരിക്കണ്ടത്തു വിരിയുന്ന 'കാളി' സുതന്‍മാര്‍ക്കുണ്ടാവുകയുള്ളു.

kaalidaasan said...

>>>>>അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ച് നിര്‍ത്താനോ അവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റാനോ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവവും ശ്രമിക്കുന്നില്ല.ഉണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ആദ്യം അത് തെളിയിക്കൂ.<<<

aഅബ്ദുള്‍ കാദര്‍ വായനക്കാരോട് വായിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു തന്ന കുര്‍ആനില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ ഉദ്ധരിച്ചതൊന്നും താങ്കള്‍ കണ്ടില്ലേ? ഇല്ലെങ്കില്,ഒരിക്കല്‍ കൂടി അതൊക്കെ ഒന്നു വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയ്.

kaalidaasan said...

>>>>>അതെ,..താങ്കള്‍ എന്നില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
പിന്നെ ഖാദര്‍ പറഞ്ഞ ആ ദുരന്തങ്ങളെ(അത് താങ്കള്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ച പോലെയല്ല) സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ...<<<ദൈവദൂതന്‍  പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഞാന്‍ ചോദിച്ചത്. കാദറൊക്കെ ഇവിടെ എന്തോ കേമത്തം പോലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചിന്തിക്കാന്‍ അഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു വേദപുസ്തകം കുര്‍ആനെ ഉള്ളു എന്ന്. ചിന്തിക്കുന്ന അവയവും ഇപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ചിന്തിച്ച് ഒരഭിപ്രായം പറയുക. ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണോ?

മറ്റ് മനുഷ്യര്‍ക്കുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളില്‍ ചിലതൊക്കെ ദൈവ ശിക്ഷയാണെന്ന് കാദര്‍ പറഞ്ഞു.

ദൈവമോ ദൈവദൂതാനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പൂര്‍ണമായും ശരിയായിരിക്കും എന്നത് അടിമ മനോഭാവ ഉത്തരമാണ്. അവിടെ താങ്കളുടെ ചിന്താശേഷി അശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. താങ്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി ദൈവവും ദൈവ ദൂതനും ആണവിടെ ചിന്തിച്ചത്. അത് വിട്ടു കള. അത് 1400 വര്‍ഷം മുന്നേ സംഭവിച്ചതാണ്. അതല്ല വേണ്ടത്. താങ്കള്‍ എന്ന വ്യക്തി ചിന്തിച്ചു മനസിലാക്കിയ ഉത്തരമാണു വേണ്ടത്.

പിന്നോട്ടു പോകണ്ട.
ഇപ്പോള്‍ ലിബിയയില്‍ ഗദ്ദാഫി സ്വന്തം ജനതയെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുകയാണ്. അത് ദൈവ ശിക്ഷയാണോ?

Dr.Doodu said...

കലിപ്തോ , നീ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലേക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനമാണെടാ ....(ചില കലിപ്തോകള്‍ (കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവ ) കാശ്മീരില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ്‌ മരിച്ചിരുന്നു . :-) go ahead .

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

Doodu said : >>> കലിപ്തോ , നീ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലേക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനമാണെടാ ....(ചില കലിപ്തോകള്‍ (കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവ ) കാശ്മീരില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ്‌ മരിച്ചിരുന്നു . :-) . <<<

എനിക്കു മുന്നേ സെണ്ട്രല്‍ ജയിലില്‍ കഞ്ഞിവയ്ക്കാന്‍ നിനക്ക്‌ cyber police വലവിരിച്ചിടുണ്ട്‌ ഡൂഡൂ എന്ന കാളീ .. കാശ്മീരില്‍ ചത്തവര്‍ക്ക്‌ ബോംബ്‌ എത്തിച്ചതു ഒരു കോട്ടയംകാരനായ നിണ്റ്റെ കുടുംബക്കാരനായിരുന്നല്ലോ..

Dr.Doodu said...

നീ അകത്താവാന്‍ ഈ ഒറ്റ പോസ്റ്റ്‌ മതി ..http://aboobakar.blogspot.com/2010/05/1.html
കാത്തിരുന്നു കാണാം .

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

ങാ ഹാ .. അയ്യോ പാവം.. ഇതു കൊള്ളാമല്ലോ ഡൂഡൂ/ കാളീ .. വല്ലവനെയും അപ്പനെന്നു വിളിക്കുന്ന നിണ്റ്റെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരിലും ആരോപിക്കുന്ന നിണ്റ്റെ സംസ്കാരം തനിതങ്കം .. നീ ആ വട്ടപ്പറമ്പു തങ്കമ്മയുടെ മോന്‍ തന്നെ.. !!

kaalidaasan said...

>>>>>"ഏലീ, ഏലീ, ലമ്മാ ശബക്താനി (മത്തായി 27:46)" എന്നു പണ്ടു യേശു വിലപിച്ചതും ഈ 'പിശാചു' ദൈവത്തെയായിരുന്നു. ഏലീ എന്നു ഹീബ്രുവില്‍ പറഞ്ഞാലും എലാഹ്‌ (അല്ലാഹു) എന്നു അറബിയില്‍ പറഞ്ഞാലും ഒരേദൈവമാണെന്നു നിനക്കറിയില്ലയോ 'കാളി'പുത്രാ.. <<<<


ആ ദൈവം ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാനും പിശാചും കൂടെ അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്തുന്നു, എന്ന്. വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ കണ്ടെത്തി തന്റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണാ, ദൈവം പറഞ്ഞത്.

സ്വന്തം ശവക്കുഴി തോണ്ടി, പിശാചിനു വിടുപണി ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം. അത് കുര്‍ആനിലെ ദൈവമാണ്. സ്വന്തം ചേരിയില്‍ ആളെ കൂട്ടുന്നതിനു പകരം പിശാചിന്റെ ചേരിയില്‍ ആളെക്കൂട്ടാനാണാ ദൈവത്തിനു കൂടുതല്‍ ഉത്സാഹം.

ഇത് രണ്ടും ഒരേ ദൈവമാണെന്നു പറയുന്നവരുടെ തലയില്‍ നെല്ലിക്കാ തളം വയ്ക്കണം.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidasan : >> സ്വന്തം ശവക്കുഴി തോണ്ടി, പിശാചിനു വിടുപണി ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം <<<

ഹ..ഹാ.. അപ്പോല്‍ ഈ ദൈവമോ ..?

"ഞാൻ പ്രകാശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു, അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഞാൻ നന്മയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തിന്മയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു യഹോവയായ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു.യെശയ്യാ 45 : 7"

യാഹുദനായിരുന്നുന്നെന്നു നിങ്ങള്‍ പരയുന്ന യേശു ഈ ദൈവത്തെയല്ലെ മുട്ടി പ്രാര്‍ഥിച്ചതു.


"ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; സമാധാനം അല്ല വാൾ അത്രേ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നതു. മത്തായി : 10:34"
ഇങ്ങനെയും പറയുന്ന ബൈബിളിനെ സുവിഷേശകനായ പെന്തക്കോസ്‌ കാളി എന്തു പറയുന്നു.


ദൈവത്തെ തെറിവിളിക്കുന്നവനെ സ്വയം മടങ്ങിവരാന്‍ ഒരുപാട്‌ പ്രവാചകന്‍മാരെ അയച്ചിട്ടും കൂട്ടാക്കാതെ ജനയിതാക്കള്‍ക്കും പോലും ലജ്ജയുണ്ടാക്കി നിന്നാല്‍ അവരെ നേര്‍വഴിക്കുകൊണ്ടുവന്നിട്ടു എന്തുകിട്ടാന്‍. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിനു ധിഷണത നല്‍കി അയക്കേണ്ടിയ്യിരുന്നില്ലല്ലൊ. കാളിയെ പോലുള്ള മനുഷ്യ പോത്തുകളെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാല്‍ മതിയായിരുന്നല്ലോ..

അപ്പൂട്ടൻ said...

അബ്ദുൾ ഖാദർ,
അല്പം തിരക്കുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത്, പലതവണയായി, എഴുതിയതാണ്‌. എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ.

താങ്കൾ എനിക്കായി എഴുതിയ മറുപടികളിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്‌ പറയേണ്ടിവരുന്നു.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ്‌ പൂർണമാണെന്ന്‌ ശാസ്ത്രബോധം ഉള്ളവരാരും പറയില്ല. അതിൽ അൽഭുതമൊന്നും ഇല്ലതാനും. പുതിയ അറിവുകൾ ധാരാളം നാം നേടുന്നുണ്ട്‌, ഇനിയും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടുതാനും.
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതും ഒരു evolution തന്നെയാണ്‌. ഒറ്റയടിക്ക്‌ നേടുന്നതല്ല നമ്മുടെ അറിവ്‌. ഇനിയും അറിവുകൾ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ഇതേകാര്യത്തിൽ മതങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താണ്‌? അവിടെ അറിവുകൾ ഏതാണ്ട്‌ ഒറ്റയടിയ്ക്ക്‌ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ്‌. All the information is available in a very short span of time, when equated against the actual history of science, it's close to being "in an instant".
താങ്കൾ എഴുതുന്നു, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച്‌ പൂർണവിവരവും അത്‌ കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകളുമായും ദൈവം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കിയത്‌
ഇവിടെ വിവക്ഷ പൂർണവിവരം ലഭ്യമാണെന്നതാണ്‌.
താങ്കൾ ആദ്യകമന്റിലെ രണ്ട്‌ പാരഗ്രാഫിലായി എഴുതിയവ എത്രമാത്രം യോജിച്ചുപോകുന്നു എന്ന്‌ താങ്കൾക്ക്‌ തന്നെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്‌.

ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന എല്ലാകാര്യങ്ങളും ഒരു പരിണാമപാത തന്നെയാണ്‌ പിന്തുടരുന്നത്. മനുഷ്യൻ ആർജിക്കുന്നതെന്തും അതിന്റെ വഴികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. താങ്കൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതെങ്ങിനെ, എപ്പോൾ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നല്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം ഒരുദിവസം പൊടുന്നനെ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യമല്ലിത്. ശാരീരികമായ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് പടിപടിയായി, മുൻപ് നേടിയ അറിവിന്റെ മുകളിൽ പുതിയ അറിവുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച്, നടക്കുന്നതിന്റെ ടെക്നിക് മനസിലാക്കി പതിയെ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ്‌ നടത്തം. അതുതന്നെ, തുടക്കത്തിൽ well balanced ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, അതിന്‌ പിന്നെയും സമയമെടുക്കും. നമ്മുടെ അറിവും സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങളും ശാസ്ത്രവും എല്ലാം ആ പാത തന്നെയാണ്‌ പിന്തുടരുന്നതും.

അപ്പൂട്ടൻ said...

ഖുർആൻ വായിക്കാത്ത ആളല്ല ഞാൻ. വായിച്ചിട്ടുതന്നെയാണ്‌ അതേക്കുറിച്ച്‌ എഴുതുന്നതും, if at all I do so.

നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ മനസിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കല്ലേ, ഖാദർ, ഒരു നിഗമനമാകാനുള്ള സാധ്യതയെങ്കിലുമുള്ളൂ. മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കാര്യം ഇപ്രകാരമാണെന്ന്‌ പറയുന്നത്‌, അതും സ്വയം പരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവ, എന്തിന്‌ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം?

താങ്കൾ എനിക്കെഴുതിയ ആദ്യകമന്റ്‌ പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചില ഭൌതികനിയമങ്ങളുണ്ട്‌. ഏതൊരു ജീവിയും വസ്തുവും ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ നിലനില്ക്കൂ. പക്ഷെ പിന്നീട്‌ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവന്‌ മനുഷ്യനെ മുന്നൂറ്‌ വർഷം ഉറക്കിക്കിടത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന്‌. ഇതുരണ്ടും യോജിച്ചുപോകുമോ?

മുന്നൂറ്‌ വർഷം ജലപാനമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നത്‌ ഇപ്പോഴും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം കഷ്ടമാണ്‌ ഖാദർ. നാലോ പത്തോ ദിവസം പോലെയല്ല മുന്നൂറ്‌ വർഷം എന്നത്‌, അത്‌ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ ആയുസിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ്‌. ഒരു ശിശു നാലുദിവസം ജീവിച്ചു എന്നത്‌ ചിലർ മുന്നൂറ്‌ വർഷം ജീവിച്ചു എന്നതിന്‌ ഒരു ഉദാഹരണമായി താങ്കൾക്ക്‌ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ഷമിക്കൂ, അത്‌ അബദ്ധമായേ വിലയിരുത്താനാവൂ. മാത്രമല്ല അത്‌ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌. ഖുർആനിൽ അപാകതകളില്ലെന്ന്‌ താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞാണോ എഴുതുന്നത്‌?

ഇനി അഥവാ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന്‌ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ലല്ലൊ.

ബാക്റ്റീരിയ നാഗരികത സൃഷ്ടിച്ചുവോ ഇല്ലയോ എന്നതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ? ചിമ്പാൻസി സർവകലാശാലയുണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന്‌ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണിത്‌. ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ ആദിമമനുഷ്യൻ, ഹോമോസാപ്പിയൻസ്‌ തന്നെ, നമ്മേക്കാൾ എത്രയോ പടി താഴെയാണ്‌. അവരും ഇപ്പറയുന്ന നാഗരികതയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലൊ. കൃഷി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമാണ്‌ ഇപ്പറയുന്ന സാമൂഹികചുറ്റുപാടുകളും മറ്റും നാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌. അതിനുമുൻപ്‌ മൻഷ്യൻ വെറും hunters-gatherers ആയിരുന്നു. സമൂഹമായി ജീവിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു നാഗരികതയുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നന്ദി പറയേണ്ടത്‌ ദൈവത്തിനോടല്ല, മനുഷ്യനോടുതന്നെയാണ്‌, കാരണം അവൻ നേടിയ അറിവുകൾ തന്നെയാണ്‌ അവനെ ഈ നാഗരികതയിലേയ്ക്ക്‌ നയിച്ചത്‌.

മനുഷ്യന്‌ ഒട്ടും ഇണങ്ങാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ജീവികളുണ്ട്, പാറ്റ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം. അപ്പോൾ എന്താണ്‌ ഇപ്പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം?
താങ്കൾ മാനസികവ്യാപാരങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്‌ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിർവചിച്ചത് എന്നുകൂടി ചേർക്കട്ടെ.

പരിണാമം കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കൂ ഖാദർ. എന്നാലല്ലേ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയവശം എന്തെന്ന്‌ മനസിലാകൂ. ഫോസിലുകളാണ്‌ തെളിവ്‌ എന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മറുപടി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. സുശീൽ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലൊ.

അപ്പൂട്ടൻ said...

രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുൻപുമാത്രം എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ദശലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക്‌ മിസിങ്ങ്‌ ആയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്‌. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട്‌ ഇതെല്ലാം ഭൌതികമായി വശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ്‌. ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിന്‌ ഇപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ്‌ വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്‌.

നോഹയുടേയും സാലിഹിന്റേയും കാര്യം ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്‌ “ദൈവകോപമാണ്‌” എന്നതിന്‌ തെളിവ്‌ എന്നാണ്‌ ഞാൻ ചോദിച്ചത്‌. നോഹ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നത്‌ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ പറയുന്നത്‌? ആ കഥ ശരിയാണെന്നതിന്‌ മതഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാതെ വേറെ സോഴ്സ്‌ ഒന്നുമില്ലല്ലൊ?

ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും അവർ അർഹിക്കാത്ത ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌, ഖാദർ? അവർക്ക്‌ ജീവൻ നല്കുന്നത്‌, താങ്കളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം, ദൈവം, അവരെ ജീവിക്കാനനുവദിക്കാത്തതും ദൈവം. അതെന്ത്‌ നീതിയാണെന്ന്‌ മനസിലാകുന്നില്ല.

ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണോ അഴിമതിക്കാരാകുന്നത്‌? ക്ഷമിക്കൂ, അത്‌ വസ്തുതകൾക്ക്‌ നിരക്കാത്ത ഒരു കണക്കാണ്‌. പിന്നെ, സൌകര്യപൂർവം “ശരിയായ വിശ്വാസം” എന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ഈ തിന്മയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാമെന്ന രീതി സാധാരണയായി കാണാറുള്ളതാണ്‌, ആ ഒഴിവുകഴിവ്‌ അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതല്ല.

താങ്കളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പരലോകം അനിവാര്യമാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വായിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി മൂലമാണ്‌ പരലോകം ആവശ്യമായി വരുന്നത്‌. പക്ഷെ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന്‌ തിരിച്ചുവച്ചാൽ മനസിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അത്‌ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ നിന്നും തന്നെ വന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും. മനുഷ്യപ്രകൃതി ഇത്തരത്തിലായിരിക്കേ ഇങ്ങിനെയൊന്ന്‌ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന്‌ പറയുന്ന ശക്തിയേയുള്ളു ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക്‌.

താങ്കൾ പറയുന്നത്‌ മനസിലാക്കിയിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണ്‌.
1. ദൈവം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ല.
2. സ്വാഭാവികമായും ദൈവം ഇല്ല.


ഈയെഴുതിയത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, താങ്കൾ നിരീശ്വരവാദികളുടെ വാദം ഇത്തരത്തിലാണ്‌ മനസിലാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്‌. അടുത്ത ലൈനിൽ തന്നെയെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലല്ല എന്ന്. താങ്കൾ എന്റെ വാദത്തെ രണ്ടായി മുറിച്ച് രണ്ടിനും താങ്കളുടെ പ്രത്യേകം മറുപടികൾ നല്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്, താങ്കളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസിലാക്കൂ ഖാദർ.

അപ്പൂട്ടൻ said...

ഇനി താങ്കളുടെ മറ്റുചില പരാമർശങ്ങൾ കൂടി.

നക്ഷത്രങ്ങളെ ചെകുത്താന്മാരെ എറിഞ്ഞോടിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാക്കി എന്ന ഖുർആൻ വചനത്തിന്‌ താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചു. ഇതാരാണ്‌ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞുതന്നത്? ഇതാണ്‌ ഈ വചനത്തിന്റെ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് ആരാണ്‌ തീരുമാനിച്ചത്? ഈ വചനത്തിലെ അബദ്ധം മനസിലാക്കി പിന്നീടാരൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടി കണ്ടെത്തിയ ഒന്നാണിത്, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ (ലളിതമെന്ന് വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന) ഖുർആനിൽ ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു കാര്യം ഇത്രയ്ക്ക് ദുർഗ്രഹമായി പറയേണ്ട കാര്യമെന്താണ്‌?

താങ്കളുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുകൂടി ഒരു മറുപടി.

ആദ്യചോദ്യം... ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ദൈവം നിലനില്ക്കുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. അന്നിലയ്ക്ക് അത്തരമൊരു ദൈവവും മരണാനന്തരജീവിതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ്‌. എങ്കിലും, “ഉണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കുക” എന്ന അവസ്ഥയാണ്‌ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം.
സ്വന്തം ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ എനിക്കാവശ്യമില്ല. ആ ദൈവം മരണാനന്തരജീവിതത്തിൽ എനിക്കെന്ത് തന്നാലും അതൊരു പ്രശ്നവുമല്ല. (ഇവിടെ താങ്കൾ ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതുകേട്ട് ദൈവവിശ്വാസിയായാൽ ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ)

യുക്തിവാദികൾ വാദിക്കുന്നതിനെ സ്വീകരിച്ചാലും നിരാകരിച്ചാലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരുമാനങ്ങൾ താങ്കളുടേതാണ്‌, അതിലെ ലാഭനഷ്ടക്കണക്കുകളും താങ്കൾ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ്‌. “ഇപ്പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്‌, പക്ഷെ ഇതംഗീകരിച്ചാൽ എന്റെ ഉള്ള ദൈവവിശ്വാസം കൂടി നഷ്ടപ്പെടും എന്നെനിക്ക് പേടിയുണ്ട്” എന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെയെങ്കിലും എനിക്കറിയാം (ഞാനുമായുള്ള സംവാദത്തിലൊന്നുമല്ല് കേട്ടോ, ചില പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കമാണ്‌ പരാമർശം). ഇവിടെ ആ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തനിക്ക് വിശ്വാസം “നഷ്ടപ്പെടും” എന്നാണ്‌, പുതിയൊരു ചിന്താരീതി “നേടും” എന്നല്ല.

So, it's just a matter of how you look at things

Dr.Doodu said...

അപ്പൊ കലിപ്തോ ( ബക്കര്‍ ) എന്ന യഥാര്‍ത്ഥ മുസ്ലിം സഹോദരാ, നീ ശരിക്കും മഹാമദന്‍ എന്ന ഗുരുവിന്റെ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരന്‍ തന്നെ. യഥാര്‍ത്ഥ മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിന്റെ പതാക വാഹകന്‍ ! നീ ഈ ബ്ലോഗുലകം മുഴുവന്‍ ചുറ്റി , നീ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരം വിളംബരം ചെയ്യുക. :-)

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

["ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; സമാധാനം അല്ല വാൾ അത്രേ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നതു. മത്തായി : 10:34"

ന്റെ അപ്പോകലിപ്റ്റോ :
ബൈബിളിൽ ഒരു ‘വാൾ’ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും അത് മുഹമ്മദ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വാളു തന്നെയെന്നു കരുതുന്ന അന്ധ കപട വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് മണ്ണുകൊണ്ടു തന്നെ.
യേശു പറഞ്ഞ ‘വാൾ’ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ എന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് സമാധാനത്തോടെ വായിക്കുക. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഇസ്ലാമിലെ വാളല്ല എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം.
--------------
അസംഗമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും കർമ്മബന്ധങ്ങളെയും അറുത്തുകളയണം എന്ന ദൃഢമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് യേശു പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

kaalidaasan said...

>>>>>>"ഞാൻ പ്രകാശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു, അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഞാൻ നന്മയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തിന്മയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു യഹോവയായ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു.യെശയ്യാ 45 : 7"<<<<<<

ഹിഹിഹി,


ഇതിലെവിടെയാണ്, അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്താന്‍ പിശാചിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു , വേദം ഉരുവിടുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ വിശ്വാസികളുടെ ചുറ്റം ​മറയിടുന്നു, അവരുടെ കാതുകളില്‍ ഞാന്‍ അടപ്പിടുന്നു, എന്നൊക്കെയുള്ള അര്‍ത്ഥമൊക്കെ ? കുര്‍ആനിലെ ദൈവം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണതില്‍ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് ബൈബിളിലെ ദൈവമാണെന്ന് മനോരാജ്യം കണ്ടിട്ടു കാര്യമില്ല.

>>>>>കാളിയെ പോലുള്ള മനുഷ്യ പോത്തുകളെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാല്‍ മതിയായിരുന്നല്ലോ.<<<<<

അപ്പോയേ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതായാലും ദൈവമല്ലെന്ന് ഇവിടെ എഴുതുന്നതില്‍ നിന്നും വളരെ വ്യക്തം.

കുര്‍ആനിലെഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന അസംബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് കുര്‍ആന്‍ ഉപയോഗിച്ചു മറുപടി നല്‍കാന്‍ ആകുന്നില്ലല്ലോ കലിപ്പോ. അവിടെ തകര്‍ന്നു വീഴുന്നു ആ പൊത്തകത്തിന്റെ മേന്മ. ബൈബിളിലാണ്‌ കൂടുതല്‍ വിശ്വാസമെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് യഹോവയുടെ മതത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു കൂടെ?

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidaasan said : >> ഇതിലെവിടെയാണ്, അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്താന്‍ പിശാചിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു , വേദം ഉരുവിടുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ വിശ്വാസികളുടെ ചുറ്റം മറയിടുന്നു, അവരുടെ കാതുകളില്‍ ഞാന്‍ അടപ്പിടുന്നു, എന്നൊക്കെയുള്ള അര്‍ത്ഥമൊക്കെ ? കുര്‍ആനിലെ ദൈവം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണതില്‍ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് <<<


പടുവിഡ്ഢി എന്നല്ലാതെ കാളിയെ എന്തു വിളിക്കും. കാളിയെ പോലുള്ള മാറാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ നില്‍ക്കുന്ന തെമ്മാടികളുടെ വിഷയമാണു ഖുര്‍-ആന്‍ പറയുന്നതു. അല്ലാതെ "വിശ്വാസികളുടെ" കാര്യമല്ല എന്നു എത്രപ്രാവശ്യം ഏതുഭാഷയില്‍ നിന്നോടു പറയണം. ഇതൊരു അതിശയം തന്നെ. 'മറ'വീണുകിടക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണം തന്നെ കാളി...


kaalidasan said : >>> കുര്‍ആനിലെഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന അസംബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് കുര്‍ആന്‍ ഉപയോഗിച്ചു മറുപടി നല്‍കാന്‍ ആകുന്നില്ലല്ലോ കലിപ്പോ. അവിടെ തകര്‍ന്നു വീഴുന്നു ആ പൊത്തകത്തിന്റെ മേന്മ. <<<


പുഹി .. പുഹീ ... ഇതാരുപറഞ്ഞതു .. കാളിതന്നെയല്ലെ :


"സ്വന്തം ശവക്കുഴി തോണ്ടി, പിശാചിനു വിടുപണി ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം"
അപ്പോല്‍ ബൈബിളില്‍ നിന്നു മറുപടിപറയരുതോ. ?

“രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു പെസഹ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ; അന്നു മനുഷ്യ പുത്രനെ ക്രൂശിപ്പാൻ ഏല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു." മത്തായി 26:2

സ്വന്തം ശവക്കുഴി തോണ്ടി ആത്മഹത്യക്കു പോകുന്ന 'ദൈവത്തെ' നിങ്ങള്‍ ബൈബിളിലല്ലെ എഴുവച്ചിരിക്കുന്നതു. !!

അപ്പൊകലിപ്തോ said...
This comment has been removed by the author.
അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidasan said : "ഇത് രണ്ടും ഒരേ ദൈവമാണെന്നു പറയുന്നവരുടെ തലയില്‍ നെല്ലിക്കാ തളം വയ്ക്കണം."

ഇപ്പോല്‍ കാളിയുടെ തലയില്‍ നെല്ലിക്കാത്തളം പോലും പോരാതെവരുമെന്നു തെളിഞ്ഞില്ലെ ?

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

പാര്‍ഥാ..
'വാള്‍' എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പൊള്‍ ഇന്നു കൂടുതലും മുഴങ്ങിക്കേള്‍ക്കുന്നതു "ബൈബില്‍ എഴുതിയൊട്ടിച്ച" എ.കെ 47 തോക്കെന്നെങ്കിലും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലെ. , കുറഞ്ഞപക്ഷം അഫ്ഗാനിലും ഇരാഖിലും ?

ബൈബിളില്‍ വാള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതു കര്‍മ്മബന്ധങ്ങളറുക്കുന്ന വാളെന്നു വായിക്കണമെന്നും ഇസ്ളാമില്‍ വാള്‍ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു വാള്‍ ഇസ്ളാമിനിരിക്കട്ടെ എന്നും പറയുന്ന പാര്‍ഥനേ പാര്‍തുനടക്കൂ, തെന്നിവീഴരുതു.

kaalidaasan said...

>>>>കാളിയെ പോലുള്ള മാറാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ നില്‍ക്കുന്ന തെമ്മാടികളുടെ വിഷയമാണു ഖുര്‍-ആന്‍ പറയുന്നതു. അല്ലാതെ "വിശ്വാസികളുടെ" കാര്യമല്ല എന്നു എത്രപ്രാവശ്യം ഏതുഭാഷയില്‍ നിന്നോടു പറയണം. ഇതൊരു അതിശയം തന്നെ. 'മറ'വീണുകിടക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണം തന്നെ കാളി... <<<<

ഒരക്ഷരത്തെറ്റു പറ്റിയപ്പോഴേക്കും അപ്പോ അര്‍മ്മാദിക്കുകയാണല്ലോ.

അവിശ്വാസികളെ തന്നെയാണ്, അവിശ്വാസത്തില്‍ അള്ളാ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്തുന്നത്..

kaalidaasan said...

>>>>ഇപ്പോല്‍ കാളിയുടെ തലയില്‍ നെല്ലിക്കാത്തളം പോലും പോരാതെവരുമെന്നു തെളിഞ്ഞില്ലെ ?<<<<


അപ്പോയേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ ഹൂറികളെയും നിത്യബാലന്‍മാരെയം ​മദ്യപ്പുഴകളെയും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു കുര്‍ആനിലെ ദൈവം. അതു കൂടാതെ അവിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്താന്‍ പിശാചുമായി ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും നടത്തുന്നു. ഇതൊന്നും ബൈബിളിലെ ദൈവം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശക്തി ദൈവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ തലയിലല്ലേ തളം വയ്ക്കേണ്ടത്? അതിനു ഒരു പക്ഷെ നെല്ലിക്കാത്തളം പോരാതെ വന്നേക്കാം..

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ അപ്പൊകലിപ്റ്റോ:
ഖുർ‌ആനും, ബൈബിളും, ഗീതയും വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവേണം. അത് എല്ലാം സർവ്വകാലപ്രസക്തമാണെന്ന പിടിവാശിയുള്ളിടത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അഫ്ഘാനിലും ഇറാക്കിലും മാത്രമാക്കണ്ട; ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിലും ലിബിയയിലും യമനിലും ഒക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എന്നെഴുതിവെച്ചിട്ടുതന്നെയാണ്.
ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ അധികവും ‘ഉപമകൾ‘ ആണ്. യേശു ഈ വാളെടുത്ത് ആരുടെയും തലയറുത്തിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും സമ്മതിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം. അന്ധമായ വിശ്വാസം മാത്രം പോര, ഇത്തിരി ഭാഷാ ജ്ഞാനം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

kaalidasan said : "അപ്പോയേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ ഹൂറികളെയും നിത്യബാലന്‍മാരെയം മദ്യപ്പുഴകളെയും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു കുര്‍ആനിലെ ദൈവം."


എന്തു മനോഹരമായ സ്വര്‍ഗ്ഗമായിരിക്കും കാളീ അതു.

അല്ലാതെ ...

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോടു സദൃശം; അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു.” - മത്തായി 13:33

ഈ പുളിച്ച സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ആരെങ്കിലും പോകാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ കാളീ.. നീപോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പുളിച്ച സ്വര്‍ഗ്ഗതിനുവേണ്ടിയായതിനാലാണു ഈലോകത്തു നീ ഇങ്ങനെകിടന്നു പുളിച്ചുതികട്ടുന്നതു..

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

പാര്ത്ഥന് : >> ഖുർ‌ആനും, ബൈബിളും, ഗീതയും വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവേണം. അത് എല്ലാം സർവ്വകാലപ്രസക്തമാണെന്ന പിടിവാശിയുള്ളിടത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും<<<

പാര്‍ഥാ.. ഇതൊക്കെ ഒരു മുസ്ളിമിനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ ഖുറാനില്‍ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടു. അതിങ്ങനെ..

"( നബിയേ, ) നിനക്ക് വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അവനത്രെ. അതില്‍ സുവ്യക്തവും ഖണ്ഡിതവുമായ വചനങ്ങളുണ്ു. അവയത്രെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൌലികഭാഗം. ആശയത്തില്‍ സാദൃശ്യമുള്ള ചില വചനങ്ങളുമുണ്ു. എന്നാല്‍ മനസ്സുകളില്‍ വക്രതയുള്ളവര്‍ കുഴപ്പമുണുാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണുും, ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം നടത്താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണുും ആശയത്തില്‍ സാദൃശ്യമുള്ള വചനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു. അതിന്റെ സാക്ഷാല്‍ വ്യാഖ്യാനം അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ." - Quran - 3:7

അന്നത്തെ അറബികളോട്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഹൂറികളുടെ ഉപമകള്‍ പറയുമ്പോല്‍ ഇന്നത്തെ കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ സായിപ്പിനു ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നു ദൈവത്തിനു അറിവില്ലാത്തതല്ലല്ലോ. അതല്ല മൌലികമെന്നും അതിണ്റ്റെ കളകള്‍ അന്വേഷിച്ചുപോകുന്ന ജബ്ബറുമാരും കാളിദാസന്‍മാരും വിഡ്ഡികളെന്നു കുറഞ്ഞപക്ഷം ഖുര്‍-ആന്‍ മുന്നേ പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പാര്‍ഥന്‍ അവരോടു പരഞ്ഞുകൊടുക്കണം.

പിന്നേ ഇസ്ളാമിനെ ഇതേവക്രതയുമായി സമീപിക്കുമ്പോല്‍ ആ സമീപനം മറ്റുഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ അതിവിപുലമായി കിടപ്പുണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങല്‍ മനസ്സിലാക്കണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളു. അല്ലാതെ കൃസ്തുപറഞ്ഞ വാളിണ്റ്റെ അര്‍ഥം മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല. കാളി എന്ന പടുവിഡ്ഡിയെ അതു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക.

ഞാന്‍ ഇവിടെ എല്ലാം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി.

kaalidaasan said...

>>>>“സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോടു സദൃശം; അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു.” - മത്തായി 13:33

ഈ പുളിച്ച സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ആരെങ്കിലും പോകാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ കാളീ.. നീപോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പുളിച്ച സ്വര്‍ഗ്ഗതിനുവേണ്ടിയായതിനാലാണു ഈലോകത്തു നീ ഇങ്ങനെകിടന്നു പുളിച്ചുതികട്ടുന്നതു..?<<<<ബൈബിളില്‍ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം മാവു പുളിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണോ, കുര്‍ആനില്‍ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം ​മദ്യപ്പുഴ ഉണ്ടാക്കിയത്.നല്ല ന്യായീകരണമാണല്ലോ അപ്പോ.

അപ്പോള്‍ മുസ്ലിം ദൈവം വാറ്റുകാരനാണോ? ബൈബിളില്‍ പുളിപ്പിച്ചു വച്ച മാവു വാറ്റിയാണോ അള്ളാ സവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മദ്യമുണ്ടാക്കുന്നത്. മദ്യത്തോടൊപ്പം ഹൂറികളെയും നിത്യ ബാലന്‍മാരെയും കാഴ്ച്ച വയ്ക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ഏത് പരാമര്‍ശത്തെ പിന്തുടര്‍ന്നാണ്?
ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ പുളിച്ച മാവു തിന്നാന്‍ പോകട്ടെ. അപ്പോ മദ്യപ്പുഴയില്‍ നീന്താനും ഹൂറികളോടൊപ്പം സല്ലപിക്കാനും നിത്യ ബാലന്‍മാരുമൊത്ത് കൂത്താടാനും പൊയ്ക്കൊള്ളു. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ചേരുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗം അവരവരുടെ ദൈവം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നെ സംവാദത്തില്‍ നേരിട്ടു എന്നതിനു തന്നെ ഒരു ഹൂറിയും ഒരു ഗ്ളാസ് മദ്യവും ഒരു ബാലനും എന്തായാലും അപ്പോക്കുറപ്പിക്കാം. ആരുടെയെങ്കിലും കൈ വെട്ടിയാല്‍ 10 ഹൂറിമാരെയെങ്കിലും കിട്ടും. തല വെട്ടിയാല്‍ 72 ഹൂറിമാരും സ്വന്തം. അപ്പോള്‍ പിന്നെ തല വെട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളു.

kaalidaasan said...

>>>>>>അതല്ല മൌലികമെന്നും അതിണ്റ്റെ കളകള്‍ അന്വേഷിച്ചുപോകുന്ന ജബ്ബറുമാരും കാളിദാസന്‍മാരും വിഡ്ഡികളെന്നു കുറഞ്ഞപക്ഷം ഖുര്‍-ആന്‍ മുന്നേ പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പാര്‍ഥന്‍ അവരോടു പരഞ്ഞുകൊടുക്കണം.<<<<<

എങ്കില്‍ ആദ്യം പടു വിഡ്ഢി എന്നു വിളിക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ പ്രവാചാകന്‍ മൊഹമ്മദിനെയല്ലേ. 1400 വര്‍ഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം തോറയിലെയും ബൈബിളിലെയും കളകള്‍ അന്വേഷിച്ചല്ലേ കുര്‍ആന്‍ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. അതേ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് ഇപ്പൊഴും കളകള്‍ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ എന്തു പേരു വിളിക്കണമെന്നു കൂടി പറഞ്ഞാല്‍ ശരിയായ ഉപസംഹാരമായേനേ.

കുര്‍ആനിലെ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് വിമര്‍ശിച്ചതിനു മറുപടിയായി ബൈബിളിലെ കളകള്‍ ചികഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ വിളമ്പിയ താങ്കളെ എന്തു വിളിക്കണം എന്നു കൂടി പറഞ്ഞാല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും.

ചിന്തിക്കണമെന്നു തന്നെയല്ലേ താങ്കളുടെ വേദ പുസ്തകം ഉപദേശിക്കുന്നത്. പാര്‍ത്ഥനോട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാന്‍ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ സ്വയം ചിന്തിച്ചു മനസിലാക്കുക.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

കാളിദാസാ .. നീ പോ .. 'പോ'മോനേ ദിനേശാ... !! നിനക്ക്‌ വകതിരിവു വരുമ്പോല്‍ വാ.. !!

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

kaalidaasan said...
>>>>>ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണോ?<<<<<

ഓരോ നിമിഷവും കോടാനുകോടി ദൈവവിധികള്‍ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.അവയില്‍ കുറെയൊക്കെ ദുരന്തസ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും അവയില്‍ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രക്രതി ദുരന്തങ്ങളും അതിനേക്കാള്‍ കുറച്ചധികം സാമൂഹിക ദുരന്തങ്ങളും അതിലും കൂടുതല്‍ വ്യക്തി ദുരന്തങ്ങളും ആവാം.ഇവയില്‍ ഓരോന്നും ദൈവശിക്ഷയാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം,ഇവയെല്ലാം ബാധകമായ തത്വങ്ങള്‍(വിധിവിശ്വാസം) പറഞ്ഞാല്‍ മതിയല്ലോ,എന്‍റെ മുന്‍ കമെന്റില്‍ പൂര്‍ണമായി തന്നെ അവയൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും താങ്കള്‍ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്റ് അര്‍ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിയെ മനുഷ്യന്‍ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍,കാളിദാസന്‍ മനുഷ്യനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നെ പ്രസക്തിയുണ്ടോ?.ഉണ്ടോ ?(???).ഈ രീതിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്‌ താങ്കളുടേത്.

>>>>വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ കണ്ടെത്തി തന്റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണാ, ദൈവം പറഞ്ഞത്.<<<<<

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വക്താവായി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ വാക്കുകളാണിത്.താങ്കളുടെ വീക്ഷണത്തിലുള്ള ഈ ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനാണോ?.സര്‍വ്വശക്തനാണെങ്കില്‍ ഒരേ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വഴി തെറ്റിപോകുന്നവരെയെല്ലാം തന്‍റെ മാര്‍ഗത്തില്‍ കൊണ്ട് വരാമല്ലോ.എന്നിട്ടും ആ ദൈവത്തിന് എന്ത് കൊണ്ട് വഴി തെറ്റി പോകുന്നവരെയെല്ലാം തന്‍റെ മാര്‍ഗത്തില്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ കഴിയുന്നില്ല?!!!.ഈ ചോദ്യത്തിന് ആര്‍ക്കും പറയാന്‍ കഴിയുന്ന രണ്ടു ഉത്തരമേയുള്ളൂ ...
...1.ഈ ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനല്ല.
2.അല്ലെങ്കില്‍,ഈ ദൈവത്തിന് തുല്യമായ, ഈ ദൈവത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശക്തിയുണ്ട്.അതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥവും ഈ ദൈവം സര്‍വ്വ ശക്തനല്ല എന്ന് തന്നെയാണ്.
.....ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള യുക്തിപരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല,കാരണം അത് യുക്തിയുടെ മതമാണ്‌,യുക്തി ബോധമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിന്‍റെ യുക്തി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ.

യുക്തികൊണ്ടും സദുപദേശം കൊണ്ടും നീ ജനത്തെ നിന്റെ നാഥന്റെ മാര്‍ഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. ഏറ്റം നല്ല നിലയില്‍ അവരുമായി സംവാദം നടത്തുക. നിശ്ചയമായും നിന്റെ നാഥന്‍ തന്റെ നേര്‍വഴി വിട്ട് പിഴച്ചുപോയവരെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായറിയുന്നവനാണ്. നേര്‍വഴി പ്രാപിച്ചവരെപ്പറ്റിയും സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണവന്‍[കടപ്പാട്:www.lalithasaram.net]

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

>>>>>ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണോ?<<<<<

അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകം പരീക്ഷണലോകം മാത്രമാണ്,അത് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവിധികള്‍ ദുരന്തസ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണമാണ്.ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പിന്നീട് പരലോകത്ത് വെച്ചുള്ളാ വിധിയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ വിധിയും അഥവാ രക്ഷയും ശിക്ഷയും.ഇനി നമുക്ക്‌ ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന വിധികള്‍ രക്ഷയുടെയോ ശിക്ഷയുടെയോ സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ അവയൊക്കെ നമ്മള്‍ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ്.അതായത് നമ്മുടെയും നമുക്ക്‌ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കര്‍മ്മഫലങ്ങളാണത്.കര്‍മ്മം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍,അതില്‍ പ്രാര്‍ഥനയും ഉള്‍പ്പെടുമല്ലോ,അത് പ്രാവാചക ശ്രേഷ്ടന്റ പ്രാര്തനയാവുമ്പോള്‍.....പ്രവാചക ശ്രേഷ്ടന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥന "വിധി"ക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണമാണ്.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന ഫലമായിട്ടാണ് ജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപ്പോയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ വിധിവിശ്വസത്തിന് എതിരാവുന്നില്ല.ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ആ തരത്തിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാത്തിന്‍റെയും,രാജപദവി എല്ലാ കാലത്തും നിലനിര്‍ത്തുന്ന ജൂതന്മാര്‍,അതിന്‍റെ പേരിലുള്ള ദുരന്തങ്ങള്‍ അവര്‍ അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
സൌദിയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും പൊതു സുഹൃത്ത് അമേരിക്കയാണെന്ന വസ്തുത ഇറാഖ്‌ സംഭവം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>>>>>കാളിദാസാ .. നീ പോ .. 'പോ'മോനേ ദിനേശാ... !! നിനക്ക്‌ വകതിരിവു വരുമ്പോല്‍ വാ.. !<<<

ഉപസംഹരിച്ചിട്ടും താങ്കളിപ്പോഴും പോയില്ലേ?


അന്നത്തെ അറബികളോട്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഹൂറികളുടെ ഉപമകള്‍ പറഞ്ഞതാണ്, മൊഹമ്മദെന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ചുമലില്‍ വച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്.

തന്റെ പുതിയ മതത്തിലേക്ക് അറബികളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ അവരുടെ ഇഷ്ട വിനോദങ്ങളൊക്കെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രലോഭനം മൊഹമ്മദ് നല്‍കി എന്നത് നേരാണ്. മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും മദിരാക്ഷനുമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഇസ്ലാമിക സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായത്.

യഥാര്‍ത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതു പോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. യഹൂദരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ദൈവം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഇതു പോലെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുമില്ല. ഉപമകളിലൂടെ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സൂചന അവരുടെ ദൈവം നല്‍കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദൈവം തന്നെയാണ്‌ മുസ്ലിം ദൈവമായ അള്ളായെന്നത് യുക്തി സഹമല്ല. ഇനി അറബികളേക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്താനായി അവയൊക്കെ മൊഹമ്മദിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം അള്ളാ ഒരുക്കിയതാണെന്നാണു വാദമെങ്കില്‍ അത് വേറെ പ്രശ്നമാണ്.

kaalidaasan said...

>>>>>>ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിയെ മനുഷ്യന്‍ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍,കാളിദാസന്‍ മനുഷ്യനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നെ പ്രസക്തിയുണ്ടോ?.ഉണ്ടോ ?(???).ഈ രീതിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്‌ താങ്കളുടേത്.!<<<

എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്.

കാദര്‍ കുറെ സംഭവങ്ങളുദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണെന്നാണ്. അതേ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണോ? എന്തേ ഈ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാന്‍ ഇത്ര മടി. താങ്കളും ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യന്‍ തന്നെയല്ലേ?

കൂടുതല്‍ വിശദീകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ല. അതേ എന്നോ അല്ല എന്നോ അറിയില്ല എന്നോ മറുപടി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ വിഷയം തീരും.

kaalidaasan said...

>>>>>>മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന ഫലമായിട്ടാണ് ജൂതന്മാര്‍ ചിതറിപ്പോയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ വിധിവിശ്വസത്തിന് എതിരാവുന്നില്ല.ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ആ തരത്തിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാത്തിന്‍റെയും,രാജപദവി എല്ലാ കാലത്തും നിലനിര്‍ത്തുന്ന ജൂതന്മാര്‍,അതിന്‍റെ പേരിലുള്ള ദുരന്തങ്ങള്‍ അവര്‍ അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.<<<<

ഇസ്ലാമിലെ വിധിവിശ്വസത്തിനെതിരാണോ എന്നതിനു പ്രസക്തിയില്ല. എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്, യഹൂദന്‍മാര്‍ ചിതറിപ്പോയതെന്നത് ചരിത്ര സത്യം. അത് മൊഹമ്മദും ജനിക്കുന്നതിനും 5 നൂറ്റണ്ടു മുന്നേ ആണ്. അപ്പോള്‍ മൊഹമ്മദ് എവിടെ ഇരുന്നാണാ പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തിയതെന്നത് സ്വാഭാവിക ചോദ്യം.


<<സൌദിയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും പൊതു സുഹൃത്ത് അമേരിക്കയാണെന്ന വസ്തുത ഇറാഖ്‌ സംഭവം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്..!<<<

ഉണ്ട്. വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒന്നുകില്‍ ഇവരൊക്കെക്കൂടി ഇറാക്കിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലാന്‍ അള്ളാ അനുവദിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ അള്ളാ അത് തടയുന്നതില്‍ നിസഹായനാണ്.

ഇതില്‍ ഏതാണ്‌ ഇസ്ലാമിലെ വിധി വിശ്വാസം?

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

താങ്കളുടെ സമയത്തിനും മറുപടിക്കും നന്ദി.

=============

അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

താങ്കൾ എനിക്കായി എഴുതിയ മറുപടികളിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്‌ പറയേണ്ടിവരുന്നു.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ്‌ പൂർണമാണെന്ന്‌ ശാസ്ത്രബോധം ഉള്ളവരാരും പറയില്ല. അതിൽ അൽഭുതമൊന്നും ഇല്ലതാനും. പുതിയ അറിവുകൾ ധാരാളം നാം നേടുന്നുണ്ട്‌, ഇനിയും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടുതാനും.
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതും ഒരു evolution തന്നെയാണ്‌. ഒറ്റയടിക്ക്‌ നേടുന്നതല്ല നമ്മുടെ അറിവ്‌. ഇനിയും അറിവുകൾ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ഇതേകാര്യത്തിൽ മതങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താണ്‌? അവിടെ അറിവുകൾ ഏതാണ്ട്‌ ഒറ്റയടിയ്ക്ക്‌ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ്‌. All the information is available in a very short span of time, when equated against the actual history of science, it's close to being "in an instant".
താങ്കൾ എഴുതുന്നു, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച്‌ പൂർണവിവരവും അത്‌ കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകളുമായും ദൈവം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കിയത്‌
ഇവിടെ വിവക്ഷ പൂർണവിവരം ലഭ്യമാണെന്നതാണ്‌.

------------------

പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

ഇവിടെ 'പൂര്‍ണ്ണ വിവരം' എന്ന എന്‍റെ പദ പ്രയോകമാണ് താങ്കള്‍ക്ക് കണ്ഫുഷ്യന്‍ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് തോന്നുന്നു, പൂര്‍ണ്ണ വിവരം എന്നത് താങ്കള്‍ ഉള്‍കൊണ്ട അര്‍ത്ഥത്തില്‍ തന്നെയാണ് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കില്‍ 'അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകള്‍' എന്ന എന്‍റെ പ്രയോഗം വരില്ലായിരുന്നു, ഒന്ന് കൂടി വെളിവാക്കി പറയാം: പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ദൈവത്തെയും പരലോകത്തെയും കുറിച്ചും മറ്റു മുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആണ്, ഇത്തരത്തില്‍ പുനര്‍വായന നടത്തിയാല്‍ തങ്ങളുടെ സംശയം ദുരീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ.

ഖുര്‍ആന്‍ തികച്ചും ഒരു മതഗ്രന്ഥമാണ്, എന്നിട്ടും അതില്‍ ഇഷ്ടംപോലെ ശാസ്ത്ര സൂചനകള്‍ ഉണ്ട്, അവ അവതീരണ മായതാണെങ്കിലോ പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പും, അതിലെ ശാസ്ത്ര സൂചനകള്‍ കാലം പുരോഗമിക്കും തോറും കൂടുതല്‍ തെളിയിക്ക പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ ലിങ്ക് നോക്കൂ : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12ea046a97cb004b&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Db47f62bdf3%26view%3Datt%26th%3D12ea046a97cb004b%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26realattid%3Dfile0%26zw&sig=AHIEtbS8E8YRK8PaHu7ykIdpk4sFrn1LQg&pli=1

=============

അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന എല്ലാകാര്യങ്ങളും ഒരു പരിണാമപാത തന്നെയാണ്‌ പിന്തുടരുന്നത്. മനുഷ്യൻ ആർജിക്കുന്നതെന്തും അതിന്റെ വഴികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. താങ്കൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതെങ്ങിനെ, എപ്പോൾ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നല്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം ഒരുദിവസം പൊടുന്നനെ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യമല്ലിത്. ശാരീരികമായ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് പടിപടിയായി, മുൻപ് നേടിയ അറിവിന്റെ മുകളിൽ പുതിയ അറിവുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച്, നടക്കുന്നതിന്റെ ടെക്നിക് മനസിലാക്കി പതിയെ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ്‌ നടത്തം. അതുതന്നെ, തുടക്കത്തിൽ well balanced ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, അതിന്‌ പിന്നെയും സമയമെടുക്കും. നമ്മുടെ അറിവും സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങളും ശാസ്ത്രവും എല്ലാം ആ പാത തന്നെയാണ്‌ പിന്തുടരുന്നതും.

---------------------

പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

ഇത്തരം അഭിപ്രായത്തെ അതികരിച്ചു കൊണ്ട് എന്‍റെ ചില വീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം: http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/02/blog-post.html, താങ്കള്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഈ വീക്ഷണത്തിലൂടെ എല്ലാറ്റിനെയും സമീപ്പിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ പരിണാമം പോലുളള നിഗമനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചത് എന്ന് ചുരുക്കം.

==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

ഖുർആൻ വായിക്കാത്ത ആളല്ല ഞാൻ. വായിച്ചിട്ടുതന്നെയാണ്‌ അതേക്കുറിച്ച്‌ എഴുതുന്നതും, if at all I do so.
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

വായന തുടരുക, നന്മകള്‍ നേരുന്നു.


==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ മനസിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കല്ലേ, ഖാദർ, ഒരു നിഗമനമാകാനുള്ള സാധ്യതയെങ്കിലുമുള്ളൂ. മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കാര്യം ഇപ്രകാരമാണെന്ന്‌ പറയുന്നത്‌, അതും സ്വയം പരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവ, എന്തിന്‌ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം?
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

താങ്കളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നാം പരിണാമത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ എത്രത്തോളം പരിതാപകരമായിരിക്കും പരിണാമത്തിന്റെ അവസ്ഥ?

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

താങ്കൾ എനിക്കെഴുതിയ ആദ്യകമന്റ്‌ പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചില ഭൌതികനിയമങ്ങളുണ്ട്‌. ഏതൊരു ജീവിയും വസ്തുവും ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ നിലനില്ക്കൂ. പക്ഷെ പിന്നീട്‌ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവന്‌ മനുഷ്യനെ മുന്നൂറ്‌ വർഷം ഉറക്കിക്കിടത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന്‌. ഇതുരണ്ടും യോജിച്ചുപോകുമോ?
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

ദൈവം എന്നത് പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കുന്നതിത് മുമ്പേയുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച പരാശക്തി, അപ്പോള്‍ ആ ശക്തിക്ക് പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാവില്ല /മാവേണ്ടതില്ല എന്നത് സാമാന്യയുക്തി. ആ ശക്തിക്ക് പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാവാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഏതു കാലത്തും സാധിക്കുക എന്നത് യുക്തിഭദ്രം അല്ലാത്തവുന്നത് എങ്ങിനെ?

ഫറോവയുടെ ശവശരീരം ഇന്നും നിലനില്‍കുന്നത് താങ്കളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നില്ലെ? അതിനന്താ പ്രകൃതിനിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാവാതിരുന്നത്? അത് കണ്ടു കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പേ ഖുര്‍ആന്‍ അതിനെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചത് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?
==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

ഇനി അഥവാ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന്‌ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ലല്ലൊ.
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

മനുഷ്യര്‍ക്ക് പ്രകൃതിനിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാണല്ലോ? അവിടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എങ്ങിനെയാ അര്‍ത്ഥ മില്ലായിമയാവുന്നത്? പ്രകൃതിനിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാവാത്ത ദൈവത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലല്ലേ ശാസ്ത്രം പറയാതിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.
==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

ബാക്റ്റീരിയ നാഗരികത സൃഷ്ടിച്ചുവോ ഇല്ലയോ എന്നതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ? ചിമ്പാൻസി സർവകലാശാലയുണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന്‌ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണിത്‌. ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ ആദിമമനുഷ്യൻ, ഹോമോസാപ്പിയൻസ്‌ തന്നെ, നമ്മേക്കാൾ എത്രയോ പടി താഴെയാണ്‌. അവരും ഇപ്പറയുന്ന നാഗരികതയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലൊ. കൃഷി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമാണ്‌ ഇപ്പറയുന്ന സാമൂഹികചുറ്റുപാടുകളും മറ്റും നാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌. അതിനുമുൻപ്‌ മൻഷ്യൻ വെറും hunters-gatherers ആയിരുന്നു. സമൂഹമായി ജീവിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു നാഗരികതയുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നന്ദി പറയേണ്ടത്‌ ദൈവത്തിനോടല്ല, മനുഷ്യനോടുതന്നെയാണ്‌, കാരണം അവൻ നേടിയ അറിവുകൾ തന്നെയാണ്‌ അവനെ ഈ നാഗരികതയിലേയ്ക്ക്‌ നയിച്ചത്‌.
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

നമ്മുക്ക് താങ്ങളുടെ ഈ വരികളില്‍ നിന്ന് അനുമാനങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും മാറ്റി നിര്‍ത്തി ഒരു പുനര്‍ വായന നടത്തികൂടെ?
ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ആദ്യനാളില്‍ തന്നെ ഒരു നാഗരികത സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു നാഗരികത സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ആദ്യമനുഷ്യനില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു, അത് എപ്പോള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു /സ്രിഷ്ടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നത് സമയത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും പ്രശ്നം മാത്രം.
==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

മനുഷ്യന്‌ ഒട്ടും ഇണങ്ങാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ജീവികളുണ്ട്, പാറ്റ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം. അപ്പോൾ എന്താണ്‌ ഇപ്പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം?
താങ്കൾ മാനസികവ്യാപാരങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്‌ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിർവചിച്ചത് എന്നുകൂടി ചേർക്കട്ടെ.
------------------
മനസ്സിലായില്ല.

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

പരിണാമം കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കൂ ഖാദർ. എന്നാലല്ലേ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയവശം എന്തെന്ന്‌ മനസിലാകൂ. ഫോസിലുകളാണ്‌ തെളിവ്‌ എന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മറുപടി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. സുശീൽ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലൊ.
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

ഈയിടെ ഞാന്‍ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ ഒരു ശ്രമം നടത്തി, JR നല്‍കിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു അവലംബം, നിര്‍ഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ എവലൂഷ്യന്റെ ബേസിക് മെക്കാനിസം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നാച്ചുറല്‍ സെലെക് ഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ (http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_25):


Natural selection

Natural selection is one of the basic mechanisms of evolution, along with mutation, migration, and genetic drift.

Darwin's grand idea of evolution by natural selection is relatively simple but often misunderstood. To find out how it works, imagine a population of beetles:

There is variation in traits.
For example, some beetles are green and some are brown.


There is differential reproduction.
Since the environment can't support unlimited population growth, not all individuals get to reproduce to their full potential. In this example, green beetles tend to get eaten by birds and survive to reproduce less often than brown beetles do.

There is heredity.
The surviving brown beetles have brown baby beetles because this trait has a genetic basis.

End result:
The more advantageous trait, brown coloration, which allows the beetle to have more offspring, becomes more common in the population. If this process continues, eventually, all individuals in the population will be brown.If you have variation, differential reproduction, and heredity, you will have evolution by natural selection as an outcome. It is as simple as that.

ഇതില്‍ എവിടെയാണ് ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുന്നത്? നിറം മാറുന്നതും ചില നിറത്തിലുള്ളവ നശിച്ചുപോകുന്നതും ചില നിറത്തിലുള്ളവ നിലനിന്നു പോകുന്നതു മൊക്കെയാണോ പരിണാമം?

ഇവിടെ എന്‍റെ ഒരു ചെറിയ ശംസയം കിഴക്കോട്ട് കാറുമായി പോകൊന്ന ഒരാള്‍ കണ്ടു നമ്മള്‍ അയാള്‍ ജപ്പനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?

Abdul Khader EK said...

അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

നോഹയുടേയും സാലിഹിന്റേയും കാര്യം ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്‌ “ദൈവകോപമാണ്‌” എന്നതിന്‌ തെളിവ്‌ എന്നാണ്‌ ഞാൻ ചോദിച്ചത്‌. നോഹ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നത്‌ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ പറയുന്നത്‌? ആ കഥ ശരിയാണെന്നതിന്‌ മതഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാതെ വേറെ സോഴ്സ്‌ ഒന്നുമില്ലല്ലൊ?

------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

നൂഹിന്റെ കാര്യം കപ്പലിന്‍റെ നിര്‍മാണത്തിലൂടെ നോക്കികാണുമ്പോള്‍ ഒന്നുങ്കില്‍ അത് ദൈവിക ശിക്ഷ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും, അല്ലായെങ്കില്‍ നൂഹിനു അമാനുഷികതയുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവിഅരിയാന്‍ കഴിയും എന്നും പറയേണ്ടി വരും, ദൈവിക ശിക്ഷ എന്നത് നോഹ് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടതിനാല്‍ അത് നമ്മുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം.


==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും അവർ അർഹിക്കാത്ത ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌, ഖാദർ? അവർക്ക്‌ ജീവൻ നല്കുന്നത്‌, താങ്കളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം, ദൈവം, അവരെ ജീവിക്കാനനുവദിക്കാത്തതും ദൈവം. അതെന്ത്‌ നീതിയാണെന്ന്‌ മനസിലാകുന്നില്ല.
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം ഈ നിസ്സാരമായ ഇഹലോകജീവിതത്തോട് കൂടി അവസാനിക്കും എന്ന വീക്ഷണമാണ് തങ്ങളെ അങ്ങിനെ പറയാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ചൊരു ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെങ്കില്‍ നമ്മുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ നല്ലരീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണോ അഴിമതിക്കാരാകുന്നത്‌? ക്ഷമിക്കൂ, അത്‌ വസ്തുതകൾക്ക്‌ നിരക്കാത്ത ഒരു കണക്കാണ്‌. പിന്നെ, സൌകര്യപൂർവം “ശരിയായ വിശ്വാസം” എന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ഈ തിന്മയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാമെന്ന രീതി സാധാരണയായി കാണാറുള്ളതാണ്‌, ആ ഒഴിവുകഴിവ്‌ അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതല്ല.
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

ഒരാളുടെ ജനനമല്ല ഒരാള്‍ വിശ്വാസി(മുഅമിന്‍)യും മുസ്ലിമും ആകാനുള്ള മാനടന്ധം, പകരം ജീവിതമാണ്, സത്യവിശ്വാസം ഉള്‍കൊണ്ടവര്‍ക്ക് മാത്രമേ സ്ഥായിയായി നന്മയില്‍ ചരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അതാണ് ചരിതം, മറിച്ചു ചില അപവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും.
==============


അപ്പുട്ടന്‍ എഴുതുന്നു :

താങ്കളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പരലോകം അനിവാര്യമാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വായിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി മൂലമാണ്‌ പരലോകം ആവശ്യമായി വരുന്നത്‌. പക്ഷെ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന്‌ തിരിച്ചുവച്ചാൽ മനസിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അത്‌ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ നിന്നും തന്നെ വന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും. മനുഷ്യപ്രകൃതി ഇത്തരത്തിലായിരിക്കേ ഇങ്ങിനെയൊന്ന്‌ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന്‌ പറയുന്ന ശക്തിയേയുള്ളു ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക്‌.
------------------
പ്രിയ അപ്പുട്ടന്‍,

തീര്‍ച്ചയായും അതെ, മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികളെ പോലെ വിശേഷബുദ്ധിയും ഇച്ചസ്വാതന്ത്യവും നല്‍കാതെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എങ്കില്‍ പരലോകത്തിന്‍റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു.

ദൈവനിഷേധത്തിലും പരലോകനിഷേധതിലും നില കൊള്ളുവാനുള്ള താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്യത്തെ ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാന്‍ ഒരു ഗുണകാംക്ഷിയായ ഉള്‍ബോധകന്‍ മാത്രം.

എല്ലാവര്‍ക്കും നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു.

Jack Rabbit said...

[Abdul Khader said to Appoottan]: മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികളെ പോലെ വിശേഷബുദ്ധിയും ഇച്ചസ്വാതന്ത്യവും നല്‍കാതെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എങ്കില്‍ പരലോകത്തിന്‍റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു.

അപ്പോള്‍ പരലോകത്ത് മറ്റു ജീവികള്‍ ഇല്ലേ ? അതോ പരലോകത്ത് എത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ eternal sensual life support ചെയ്യാന്‍ അവ ആവശ്യമാണോ ?

/JR

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

കാദര്‍ കുറെ സംഭവങ്ങളുദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണെന്നാണ്. അതേ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണോ? എന്തേ ഈ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാന്‍ ഇത്ര മടി. താങ്കളും ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യന്‍ തന്നെയല്ലേ?
-----------------------------------------------------------------
സ്രഷ്ടിക്കും സംഹാരത്തിനും ഇടയിലുള്ള സര്‍വ്വകാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിയാണ്.അതിനെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി എന്നും പറയുന്നത്.എല്ലാ വിധിയും അല്ലാഹുവിന്‍റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്‌.ആ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ദുരന്തങ്ങള്‍ നല്‍കിയോ സമ്പത്ത് നല്‍കിയോ ആവാം.
രണ്ടായാലും ഈ വിധികള്‍, പ്രധാനമായും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കര്മ്മഫലങ്ങളാണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.മറ്റ് രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ നമുക്ക്‌ ലഭിച്ച വിധികള്‍ ,രക്ഷയുടെയോ ശിക്ഷയുടെയോ സ്വഭാവങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അഥവാ ചിലര്‍ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വിധികള്‍ എല്ലാം നാം ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതും,അവയെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്‍റെ പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ്‌.അത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം പരീക്ഷണലോകം മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ പരീക്ഷണ ലോകത്തില്‍ നമുക്ക്‌ ലഭിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധി,അതിന് ശിക്ഷയുടെ/ദുരന്ത രൂപമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അഥവാ അത് ദൈവശിക്ഷായായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ വിധി അഥവാ ദൈവത്തിന്‍റെ രക്ഷയും ശിക്ഷയും,ശേഷം പരലോകത്തില്‍ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ .ആ യഥാര്‍ത്ഥ വിധിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ല.
ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ എന്‍റെ മുന്കമെന്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഈ തത്വങ്ങള്‍ക്ക് പുരത്താണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് താങ്കള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്,അല്ലാതെ,ചോദ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പല കോലത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയല്ല.
പലകൊലത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ചോദ്യം വിധിവിശ്വസത്തിലെ തത്വങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്താണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കില്‍,ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി പറയാമായിരുന്നു.അല്ലാത്തപക്ഷം,അഥവാ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഈ തത്വങ്ങളില്‍ തന്നെയുണ്ടെങ്കില്‍ ,താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യകമായി മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
ഈ തത്വങ്ങള്‍ എന്‍റെ പല കമെന്റിലായി ചിതറിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിലും, അവ അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.അപ്പോള്‍ പോലും താങ്കള്‍ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ല.അത് കൊണ്ടാണ് താങ്കള്‍ ആ ചോദ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ വിധിവിശ്വസത്തിലെ തത്വങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.()
പിന്നെ ഈ ലോകത്തെ ദുഷ്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും അഥവാ ഈ ലോകത്ത് മാത്രമേ ശിക്ഷ ലഭിക്കൂ എന്നത് ഇസ്ലാമിന് അന്യമായൊരു ആശയമാണ്,അഥവാ അത് ഇസ്ലാമിലെ മൂന്ന് മൌലിക തത്വങ്ങളില്‍ മൂന്നാമത്തെ തത്വമായ പരലോക വിശ്വാസത്തിന്‌ വിരുദ്ധമാണ്.ഈ ലോകത്തിലെ കര്‍മ്മ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ലോകത്തില്‍ തന്നെ ദൈവശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്നത്,പുനര്‍ജന്മത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതത്തില്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ.അതാണ് താങ്കളുടെ വിശ്വസമെങ്കില്‍,താങ്കള്‍ക്ക് അത് പറയാവുന്നതും താങ്കളുടെ വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാണ്.അതിനെ ഇസ്ലാമുമായി കൂട്ടി കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

കാദര്‍ കുറെ സംഭവങ്ങളുദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണെന്നാണ്. അതേ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളായുടെ ശിക്ഷയാണോ? എന്തേ ഈ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാന്‍ ഇത്ര മടി. താങ്കളും ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യന്‍ തന്നെയല്ലേ?
-------------------------------------------------------------
ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്‍റെ എല്ലാ വിധിയും ഈ പരീക്ഷണലോകത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. ഈ ദൈവവിധികള്‍,ഈ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ദുരന്ത രൂപത്തിലോ അല്ലാതെയോ ആവാം.രണ്ടായാലും ഈ വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യകര്‍മ്മങ്ങളാണ്‌. അത് കൊണ്ടിതിനെ കര്‍മ്മഫലം എന്ന് പറയാം

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

സദ്ദാംഹുസൈന്‍റെ കുവൈറ്റ്‌ ആക്രമണം മുതല്‍ സദ്ദാംഹുസൈന്‍റെ മരണം വരെയുള്ള കാലയളവില്‍,അവയുമായി ബന്ധപെട്ട കര്‍മ്മങ്ങളുടെ,കാര്യകാരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും, കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ ചങ്ങലയുടെ വലിപ്പവും അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ.എങ്കിലും പ്രധാനപെട്ട ചില കര്‍മ്മങ്ങളും(ദൃശ്യമായ) അവയുടെ പിഴവുകളും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും.
അതില്‍ ഒന്നാമതായി കുവൈറ്റ് ആക്രമണം തന്നെയാണ്,കുവൈറ്റ്‌ പിടിച്ചത് ശരിയാണെന്നും തെറ്റാണെന്നും പറയാന്‍ പറ്റില്ല.ശരിയാണെങ്കില്‍ തന്നെ ആ ശരിയെ ലോകം മുഴുവന്‍ പിന്തുണക്കുമോ എന്ന് സദ്ദാംഹുസൈന്‍ ആലോചിക്കെണ്ടാതായിരുന്നു.ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ സദ്ദാംഹുസൈന്‍ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ കുവൈറ്റ്‌ ആക്രമണം എന്ന സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇറാക്ക് ദുരന്തം തന്നെയുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല.കാരണം കാലങ്ങള്‍ പരസ്പ്പരം ആശ്രയിച്ച് മാത്രമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.അതായത് ഭൂതകാലത്തില്‍ നിന്ന് വര്‍ത്തമാനകാലവും അതില്‍ നിന്നു`ഭാവി കാലവും ഉണ്ടായി വരുകയാണ് .സദ്ദാംഹുസൈന്‍ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു പിഴവ്‌ പോലും വലിയൊരു ജനതയെയാണ് ബാധിക്കുക.സദ്ദാംഹുസൈന്‍ പിഴവ്‌ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ പിഴവ്‌ വന്‍ ദുരന്തമായി മാറാത്ത രീതിയില്‍ തിരുത്തുകയായിരുന്നു ഗള്‍ഫ്‌ രാജ്യങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.എന്നാല്‍ സൗദി ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്‍റെ കൊടിയ ശത്രുവായ ഇസ്രായേലിന്‍റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി അമേരിക്കയെ അറേബിയയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
നമുക്ക്‌ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രണ്ടാമത്തെതും ഏറ്റവും വലിയ പിഴവും ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.അത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്‍റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് കൂടി സൌദിയെ മുസ്ലിം ലോകം തള്ളി പറഞ്ഞു സദ്ദാംഹുസൈനെ പിന്തുണച്ചത്.അമേരിക്ക രംഗത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍, അതിന് പകരം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇറാക്ക് ദുരന്തം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല,അഥവാ അതിന്‍റെ അവസാനം മറ്റൊരു രീതിയിലാവുമായിരുന്നു.
ഇറാക്ക് സംഭവത്തില്‍ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.എല്ലാ മനുഷ്യകര്‍മ്മങ്ങളിലും ദൈവം ഇടപെടുകയാണെങ്കില്‍ മനുഷ്യ സ്രഷ്ടിപ്പ് തന്നെ അനാവശ്യമാണല്ലോ.പുരാതന കാലത്തെ പുരാണകഥകളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദൈവസങ്കല്‍പമാണ് പലര്‍ക്കുമുള്ളത്.സങ്കല്‍പ്പവും യാഥാര്‍ത്യവും തമ്മില്‍ വളരെ വലിയ അന്തരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ.ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം ഒരു സങ്കല്പമല്ല യാഥാര്‍ത്യമാണ്.
എന്നാല്‍ മറ്റൊരു രീതിയില്‍ അഥവാ തത്വത്തില്‍ എല്ലാ മനുഷ്യകര്‍മ്മങ്ങളിലും ദൈവം ഇടപെടുന്നുണ്ട്.അതായത് ഓരോ കര്‍മ്മവും ചെയ്യാനുള്ള ഊര്‍ജ്ജം നല്‍കുന്നത് ദൈവമാണ്.

kaalidaasan said...

>>>>> ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിയാണ്. . <<<<<


ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നന്നായി.

താങ്കള്‍ കുറെയധികം വലിച്ചു വാരി എഴുതുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ദയവു ചെയ്ത് അതൊഴിവക്കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

പാക്സിതാനിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തില്‍ സാധാരണ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ്, മോസ്കുകളില്‍ പോലും മുസ്ലിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം ബോംബ് വച്ച് കൊല്ലുന്നത്? എന്തിനാണ്, അള്ളാ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിധി അവര്‍ക്ക് നല്കിയത്?

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

@kaalidaasan
>>>>വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ കണ്ടെത്തി തന്റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണാ, ദൈവം പറഞ്ഞത്.<<<<<

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വക്താവായി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ വാക്കുകളാണിത്.ഇതില്‍ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.അതോ ,താങ്കള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യവും താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ?.

സര്‍വ്വശക്തനായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം വഴി തെറ്റി പോകുന്നവരെ തന്‍റെ(ആ ദൈവത്തിന്റെ) മാര്‍ഗത്തില്‍ കൊണ്ട് വരും,എന്നാണ് താങ്കളുടെ ഈ വാചകത്തില്‍ നിന്ന് എനിക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും മനസ്സിലാവുക.ഈ ദൈവദര്‍ശനം മാത്രമാണ് യുക്തിസഹം എന്നും താങ്കള്‍ക്ക് വാദമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ താങ്കള്‍ പറയുന്ന ഈ ദൈവദര്‍ശനം യുക്തി ഭദ്രമല്ലെന്നു യുക്തിബോധമുള്ള ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാവും.അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഞാന്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് താങ്കള്‍ക്ക് അത് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതിയത്‌.അഥവാ എന്‍റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കില്‍,അത് പറയുകയായിരുന്നല്ലോ താങ്കള്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.
...എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ,താങ്കള്‍ പറയുന്നത് ,താങ്കള്‍ പറയുന്നതില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ...താങ്കളുടെ മനസ്സില്‍ ആകുന്ന "സാധനത്തിനോ" "മനസ്സിനോ" എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ്‌.ഈ കുഴപ്പം രണ്ടു രീതിയില്‍ ഉണ്ടാവാം, താങ്കള്‍ ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള ഖുര്‍ആന്‍ വചനത്തില്‍ പറയുന്ന പോലെ,പൈശാചിക ദുര്‍ബോധനം കാരണം "മനസ്സില്‍" മൂടി വീഴുക.ഇത് മറ്റൊരു രീതിയില്‍ ഞങ്ങടെ നാട്ടിലും പറയാറുണ്ട്‌ ."പോത്തിനോട് വേദമോതുക"(ഞാന്‍ അതാണോ ചെയ്യുന്നത് ,റബ്ബേ?..).
മറ്റൊന്ന്,ഗ്രാഹ്യശേഷി എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്.അത് താങ്കള്‍ക്ക് മിനിമം ലെവലിനും താഴെയാണെങ്കിലും,കാര്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷി(മനസ്സില്‍ ആക്കുന്ന സാധനത്തിന്‍റെ ശേഷി ) കുറവായിരിക്കും.
ഏതായാലും ഞാന്‍ ചോദ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു,മനസ്സിലാക്കാന്‍ താങ്കള്‍ മാക്സിമം ശ്രമിക്കൂ ...

ബാക്കി താഴെയുണ്ട്....

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

ഇവിടെ താങ്കള്‍ പറയുന്നത് ,സര്‍വ്വശക്തന്‍ ഒരു പ്രത്യക കാര്യത്തിന് ശ്രമം നടത്തും എന്നാണ്!!!!!!!!!!???????

ഇവിടെ "സര്‍വ്വശക്തന്‍ " "ശ്രമം" എന്നിവയെ എങ്ങിനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുക,കാര്യകാരണ "ബന്ധത്തെ"യാണല്ലോ "യുക്തി" എന്ന് പറയുന്നത്?താങ്കള്‍ വക്താവായ ഈ ദര്‍ശനത്തില്‍ "എന്തിലെ" യുക്തിയാണ് ഉള്ളത്.
സര്‍വ്വശക്തന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ ഒരേഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സര്‍വ്വമനുഷ്യരെയും തന്‍റെ വഴിയില്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ കഴിയും,താങ്കളുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ഈ സര്‍വ്വശക്തന്‍ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.എന്നിട്ടും എന്ത് കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള സര്‍വ്വ മനുഷ്യരും ഒരേഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യനികളായി മാറിയില്ല?അപ്പോള്‍ ഈ ദൈവം സര്‍വ്വ ശക്തന്‍ അല്ലെ?..അല്ലെങ്കില്‍ ആ ദൈവത്തിന്‍റെ ശ്രമത്തിന് തടസ്സമാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തി/സാത്താന്‍ ഈ ദര്‍ശനത്തില്‍ ഉണ്ടോ ?ആ സാത്താന്‍ വേണ്ടി ഈ സര്‍വ്വ ശക്തന്‍ വീട് പണി ചെയ്യുകയാണോ?അതോ താങ്കളുടെ ആ സര്‍വ്വ ശക്തന്റ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നില്‍കുന്ന ശക്തിയാണോ സാത്താന്‍?.അങ്ങനെയാണങ്കില്‍ "സര്‍വ്വശക്തന്‍" എന്നതിന് താങ്കള്‍ സ്വന്തമായി ഗവേഷണം നടത്തി ഒരു നിര്‍വചനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?ഉണ്ടെങ്കില്‍,ആ നിര്‍വചനം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാതെ തന്നെ,താങ്കള്‍ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവര്‍ക്കും അത് സ്വീകാര്യമാവും എന്ന് കരുതുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് താങ്കളുടെ മനസ്സ്‌ പരിണമിചിട്ടുണ്ടോ? ....

താങ്കള്‍ ആരെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചാലും ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ യുക്തിസഹമായി പറയാവുന്ന ഒരറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ അഥവാ ഒരറ്റ പരിഹാരമേയുള്ളൂ .താങ്കളുടെ വായിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ വീണ്ടുമെടുത്തു കഴിക്കുക.താങ്കളുടെ വായില്‍ നിന്ന് വന്ന മാലിന്യം ഇതായിരുന്നു...""സ്വന്തം ശവക്കുഴി തോണ്ടി, പിശാചിനു വിടുപണി ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം. അത് കുര്‍ആനിലെ ദൈവമാണ്""
അതായതു,ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം സര്‍വ്വ മനുഷ്യരെയും ദൈവ മാര്‍ഗത്തില്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കാതെ,സാത്താന് വീട് പണി ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറി പറയുകയാണല്ലോ താങ്കള്‍ ചെയ്യുന്നത്.ഇതും ഇതുപോലുള്ള മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും വീണ്ടുമെടുത്തു കഴിക്കാന്‍ സമയമായി...
യുക്തിയുടെ മതമായ ഇസ്ലാമില്‍ ഈ പ്രശനത്തിനുള്ള പരിഹാരം വളരെയധികം യുക്തിപരമാണ്.സാത്താനടക്കം സര്‍വ്വ സ്രഷ്ടികളും ദൈവത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അഥവാ ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനാണ്‌.എന്നാല്‍ മനുഷ്യന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയ പോലെ സാത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.സാത്താന് മനുഷ്യനെ ദുര്‍ബോധനം നടത്താനുള്ള ശക്തി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് അതോടപ്പം തന്നെ ആ ദുര്ബോധാത്തിനെതിരെ,വിശുദ്ധിയിലൂടെയും ധാര്‍മ്മികതയിലൂടെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യനും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.സങ്കീര്‍ണമായ ആ പ്രശനം വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ ഇസ്ലാമിക ദര്‍ശനം പരിഹരിച്ചില്ലേ....

N.B. ഈ കമെന്റിനു താങ്കള്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍, ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങള്‍ ആരോടും മിണ്ടാതെ താങ്കള്‍ വീണ്ടുമെടുത്തു കഴിച്ചതായി ഞാന്‍ കരുതിക്കോളാം.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

@kaalidaasan
>>>>>താങ്കള്‍ കുറെയധികം വലിച്ചു വാരി എഴുതുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ദയവു ചെയ്ത് അതൊഴിവക്കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു.പാക്സിതാനിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തില്‍ സാധാരണ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ്, മോസ്കുകളില്‍ പോലും മുസ്ലിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം ബോംബ് വച്ച് കൊല്ലുന്നത്? എന്തിനാണ്, അള്ളാ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു""""""വിധി""""""അവര്‍ക്ക് നല്കിയത്?<<<<<

അതെ, അപ്പോഴും "വിധി" തന്നെയാണ് പ്രശനം, ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാനാണ് താങ്കള്‍ ഇതുവരെ പല കോലത്തിലും ചോദിച്ചത്.ഈ വിധിവിശ്വസത്തിലെ തത്വങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഞാന്‍ പല കമെന്റിലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും.അതായത്,വിധിയെന്താണെന്നും ഓരോ വിധിക്കും കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നും പല കമെന്റിലായി ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.താങ്കള്‍ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?താങ്കള്‍ക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ?താങ്കള്‍ അവയെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും പറയാത്തത് കൊണ്ട്,താങ്കള്‍ക്ക് അവയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നും അവയൊക്കെ താങ്കള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ്‌ ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുക.മറ്റൊരു കാരണമില്ലെങ്കില്‍ ഞാനെന്നല്ല മറ്റെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക.ഇനിയും താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കില്‍ ചോദിക്കാം,വിയോജിക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍ വിയോജികാം.ഇനി താങ്കള്‍ക്ക് വിധിയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കണ്ടെത്തല്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍,അത് അവതരിപ്പിക്കാം,പോതു യുക്തിയുടെ(തത്വശാസ്ത്ര യുക്തി) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അത് സ്ഥാപിക്കാം
.
ഈ കമെന്റിനു അംഗീകൃതമായ രീതിയില്‍ താങ്കള്‍ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിലെക്ക് കടക്കാം.അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു കോപി പേസ്റ്റിനോട് ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ തുനിഞ്ഞ എന്‍റെ അബദ്ധം ഞാന്‍ സ്വയം അംഗീകരിച്ചു താങ്കളുമായുള്ള ചര്‍ച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം.

kaalidaasan said...

>>>>> ഈ കമെന്റിനു അംഗീകൃതമായ രീതിയില്‍ താങ്കള്‍ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിലെക്ക് കടക്കാം.അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു കോപി പേസ്റ്റിനോട് ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ തുനിഞ്ഞ എന്‍റെ അബദ്ധം ഞാന്‍ സ്വയം അംഗീകരിച്ചു താങ്കളുമായുള്ള ചര്‍ച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം. <<<<<

അംഗീകൃതമായ രീതിയോ? ആരംഗീകരിക്കുന്ന രീതി?

ചര്‍ച്ച തുടരുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ തനക്ളുടെ ഇഷ്ടം.

ശിക്ഷയെന്നോ വിധിയെന്നോ എന്തു വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളു. മുസ്ലിങ്ങള്‍ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നുടുക്കുന്ന കലാപരിപാടി ഏത് തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയാണ്? അല്ലെങ്കില്‍ വിധിയാണ്. ഉത്തരമുണ്ടെങ്കില്‍ പറയൂ.

ആനക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിപ്പ said...

kaalidaasan said...
>>>> മുസ്ലിങ്ങള്‍ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നുടുക്കുന്ന കലാപരിപാടി ഏത് തെറ്റിനുള്ള "ഭല്‍ഭേസ്" ആണ് ? അല്ലെങ്കില്‍ "ഭല്‍ഡോക്ക്" ആണ്. ഉത്തരമുണ്ടെങ്കില്‍ പറയൂ.<<<<<
-------------------------------------------------------------
താങ്കളുടെ ഭാഷയില്‍ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായോ?എങ്കില്‍ പറഞ്ഞു തരൂ?..
എന്തിനെയാണ് താങ്കള്‍ "ഭല്‍ഭേസ്",അല്ലെങ്കില്‍ "ഭല്‍ഡോക്ക്" എന്ന് പറയുന്നത് ?അഥവാ "ശിക്ഷ",അല്ലെങ്കില്‍ "വിധി" എന്ന് പറയുന്നത് ?
താങ്കള്‍ "പറയുന്ന" "ശിക്ഷ",അതുപോലെ "വിധി" എന്നിവ എന്താണെന്ന് താങ്കള്‍ തന്നെ വിശദീകരിക്കൂ...."ശിക്ഷ" "വിധി" എന്ന പദങ്ങള്‍ സമാന അര്‍ത്ഥമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആണെന്ന വാദം താങ്കള്‍ക്ക് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് സ്ഥാപിക്കൂ ?അത് പോലെ,എല്ലാ വിധിയും ശിക്ഷ മാത്രമാണെന്ന വാദം താങ്കള്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍ അതും തെളിയിക്കൂ?.
മാത്രമല്ല,ഒരു തെറ്റിന് ഒരേഒരു ശിക്ഷ മാത്രമാണ് ലോകനീതിയെന്നും ആ ശിക്ഷ ഇവിടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍,പിന്നെയൊരു പരലോകമോ പരലോകശിക്ഷയോ താങ്കള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും,പരലോകവിശ്വസമില്ലാത്ത പുനര്‍ജന്മ വിശ്വാസം മാത്രമുള്ള ഹിന്ദു മതം മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന വാദം താങ്കള്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് അതും പറയാം.

ഇപ്പറയുന്ന "വിധിയും" "ശിക്ഷയും" എന്താണെന്നും, "ശിക്ഷയും" "യഥാര്‍ത്ഥ ശിക്ഷയും"(പരലോക)തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും എന്‍റെ പല കമെന്റിലും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അവയൊന്നും തൊടാനുള്ള ധൈര്യം പോലും താങ്കള്‍ കാണിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ യോജിക്കുകയോ വിയോജിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഇനിയൊരു ചോദ്യം,താങ്കള്‍ മുകളില്‍ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടി അഥവാ മുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന "നിലം വിട്ടു"(കെട്ടിടമോ ,മറ്റെന്തെങ്കിലും).ചാടി.സ്വാഭാവികമായും,ദൈവം സ്രഷ്ടിച്ച ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം എന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഉറപ്പായും താങ്കള്‍ താഴെ വീഴും,ചിലപ്പോള്‍ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും.ഇതും ദൈവശിക്ഷയാണോ എന്ന ചോദ്യം താങ്കളില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?.

ഇവ്വിഷയത്തില്‍ കോപി പേസ്റ്റ്‌ മന്ദബുദ്ധികളുടെ വീക്ഷണം എന്തായിരിക്കും?.ഇവിടെ,ദൈവം സ്രഷ്ടിച്ച ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം എന്ന പ്രാപഞ്ചിക വ്യവസ്ഥ കാരണമാണ് താങ്കള്‍ താഴെ വീഴുന്നത്,അത് കൊണ്ട് താങ്കളുടെ മരണത്തിന് ദൈവവും ദൈവിക വ്യവസ്ഥകളും മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി എന്നും അത് ദൈവത്തിന്‍റെ ശിക്ഷയാണെന്നും വാദിക്കാം.
എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ താങ്കള്‍ "നിലവിട്ട്" ചാടിയത് കൊണ്ടാണ് താഴെ വീഴുന്നത് അഥവാ "ദൈവികകവ്യവസ്തകളെ ധിക്കരിച്ചത് കൊണ്ട്".എന്നിട്ടും അത് ദൈവശിക്ഷയാണെന്ന് താങ്കള്‍ വാദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ അതില്‍ വിരോധമൊന്നുമില്ല.അഥവാ വിശ്വാസികളും അങ്ങനെ തന്നെ പറയും.എന്നാല്‍ .....
ദൈവികവ്യവസ്തകളെ ധിക്കരിച്ചതിനുള്ള ഒരേഒരു ദൈവശിക്ഷ അത് മാത്രമാണെന്നും,ഇനിയൊരു പരലോകമോ പരലോകശിക്ഷയോ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും താങ്കള്‍ വാദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ,വിശ്വാസികള്‍ അത് അംഗീകരിക്കില്ല.അവര്‍ ഇടപെട്ടു പറയും,....
ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന,നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ശിക്ഷകള്‍ നമ്മുടെ "കര്മ്മഫലങ്ങളും",അത് ഈ പരീക്ഷണ ലോകത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് ,ഇനി വരാനുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ ലോകത്തില്‍ അഥവാ പരലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥ ശിക്ഷയെന്നും അവര്‍ക്ക്‌ പറയാതിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.
എന്ന് വെച്ചാല്‍,ഈ ലോകത്തിലെ "കര്‍മ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം" ദൈവശിക്ഷയാക്കി മാറ്റി പരലോകത്തെയും പരലോകശിക്ഷയെയും നിരാകരിക്കാമെന്നു "മനസ്സില്‍" പോലും കരുതണ്ട.കാരണം ഇസ്ലാമിക ദര്‍ശന പ്രകാരം "മനസ്സിന് " ഏഴ് ""മാന""ങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അതെ..താങ്കള്‍ "മനസ്സില്‍" കണ്ടാല്‍ ഞാനത് ""മാന""ത്ത് കാണും.

Abdul Khader EK said...

JR :
അപ്പോള്‍ പരലോകത്ത് മറ്റു ജീവികള്‍ ഇല്ലേ ? അതോ പരലോകത്ത് എത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ eternal sensual life support ചെയ്യാന്‍ അവ ആവശ്യമാണോ ?
----------------
പ്രിയ JR,
അപ്പുട്ടന്റെ ഈ വാക്കുകള്‍ നോക്കൂ: "ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ്‌ പൂർണമാണെന്ന്‌ ശാസ്ത്രബോധം ഉള്ളവരാരും പറയില്ല. അതിൽ അൽഭുതമൊന്നും ഇല്ലതാനും. പുതിയ അറിവുകൾ ധാരാളം നാം നേടുന്നുണ്ട്‌, ഇനിയും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടുതാനും."

ഇതില്‍ നിന്ന് നാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ മോസ്റ്റ്‌ മോഡേണ്‍ യുഗത്തില്‍ പോലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതായതു നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കില്‍ എത്ര പരിതാപകരം എന്ന് വിലപ്പിക്കുകയെ നിവര്‍ത്തിയുള്ളൂ. നാം അല്‍പാല്‍പമായി പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നിന്ന് പലതും കണ്ടെത്തുന്നു, നാം കണ്ടെത്താത്ത എത്രയത്ര രഹസ്യങ്ങളാവും ഇനിയും പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഉണ്ടാവുക? അവ താനെ ഉണ്ടായതോ? അതോ സര്‍വ്വ ശക്തനായ ഒരു യുക്തിമാന്‍ അത് അങ്ങിനെ സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ചതോ?

അവ താനേ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് അഭിപ്രയമുള്ളവരോട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല, എന്‍റ!