Saturday, December 4, 2010

മുക്രിത്തരങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം.


റിച്ചാർഡ് ഡൊക്കിന്‍സിന്റെ The God Delusion-നും സി രവിചന്ദ്രന്റെ 'നാസ്തികനായ ദൈവവും' നിരൂപണം ചെയ്യാനിറങ്ങി ഒടുവില്‍ ദൈവത്തിന്റെ 'മൂത്ര'ത്തെ നിരൂപണം ചെയ്ത് ഗുസ്തിയില്‍ ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തി, താന്‍ അത് സമര്‍ത്ഥിച്ചു ഇത് സമര്‍ത്ഥിച്ചു എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് നാല്പതുവട്ടം വിടുവായത്തം വിടുന്നയാൾ ഒന്നും സമർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. ഇയാള്‍
 തന്റേതായ ചില വാദങ്ങള്‍ നിരത്തുന്നു; മറ്റുള്ളവര്‍ അതിനെ എതിര്‍വാദങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച്‌ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്‍ എം ഹുസ്സയിന്‍ ഇവിടെ എന്താണ്‌ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്?

വാട്ടച്ചക്കകള്‍ വെവ്വേറെ കുട്ടയിലിടണോ?

താന്‍ 'അക്കമിട്ട് നിരത്തിയതിനെ' സുശീല്‍ കുമാര്‍ അവഗണിച്ചുകളയുന്നു എന്നാണ്‌ പ്രധാന പരാതി. കാര്യങ്ങളെ അക്കമിട്ടവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു നല്ല ഗുണമാണ്‌.  എന്നാല്‍ അക്കമിടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ മിനിമം ചില വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം വേണം.  ഒന്നാമത്തെ അക്കം നോക്കൂ. അത് വിമർശനങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയെ പറ്റി 'സമഗ്രമായി സമർത്ഥിക്കുന്നു'. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അക്കം നോക്കൂ, അതും അതുതന്നെ. ഇതെന്ത് അക്കമാണപ്പാ? അക്കമിട്ട് നിരത്തലോ അതോ ചർവിതചർപ്പണമോ? മൂന്നാമത്തെ അക്കം സുശീല്‍കുമാറിന്‌ ഒന്നും മനസിലായിട്ടില്ലെന്ന് 'സമഗ്രമായി നിരൂപണം' ചെയ്യുന്നു. നാലമത്തെ അക്കത്തില്‍ മൂർത്തം അമൂർത്തം എന്നീ വാക്കുകളുടെ സാമാന്യമായ അർത്ഥം സുശീല്‍ കുമാറിന്‌ പിടികിട്ടി എന്ന് ഹുസ്സയിന്‌ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അത്രയും നല്ലത്.  ഇജ്ജാതി അക്കമിടലാണെങ്കില്‍ അതിനെ അക്കമിട്ട് ഖണ്ഡിക്കുക ഇത്തിരി വിഷമം തന്നെയാണ്‌. വാട്ടച്ചക്ക വെവ്വേറെ എണ്ണണമെന്നില്ല. അത് എല്ലാം കൂടി ഒരു കുട്ടയില്‍ കൂട്ടിയിടുന്നതാണുത്തമം. വെറുതെയെന്തിന്‌ സ്ഥലം മെനക്കെടുത്തണം?

ഈ തെളിവിനുമുന്നില്‍ ആരും തടിതപ്പിപ്പോകും!!

അക്വിനാസിന്റെ അഞ്ച് അമൂര്‍ത്ത തെളിവുകളെയും താന്‍ 'യുക്തിപരമായും' 'ശാസ്ത്രീയമായും' സമര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നും 'സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു'ണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സി കെ ബാബു കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന പച്ചനുണ തട്ടിവിട്ട് സുശീല്‍കുമാര്‍ തടിതപ്പുകയായിരുന്നു. അക്വിനാസിന്റെ തെളിവുകളെ വിലയിരുത്തി സമയം കളയേണ്ട എന്നേ ആദ്യ പോസ്റ്റില്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളു. രണ്ടാം പോസ്റ്റില്‍ അക്കാര്യം ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല, മൂലഗ്രന്ഥത്തില്‍ അക്കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്‌.
അക്വിനാസിന്റെ വാദങ്ങള്‍ പൊതുവെ കഴമ്പില്ലാത്തതാണെങ്കിലും അക്വിനാസിന്റെ പ്രശസ്തിയും മതരംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യവും കണക്കിലെടുത്താണ്‌ പ്രസ്തുത വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്കിന്‍സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ചെണ്ണത്തില്‍ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്‌ പറയുന്നത്. മൂന്ന് രീതിയില്‍ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈ വാദങ്ങളിലെല്ലാം പശ്ചാത്ഗമനമുണ്ട്(Regress).ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഓരോ
വിശദീകരണവും സത്യത്തില്‍ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്. അതങ്ങനെ അനന്തമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

1. സ്വയം ചലിക്കാതെ എല്ലാം ചലിപ്പിക്കുന്ന'വൻ'(Unmoved mover). ആദിയില്‍ ഒരു ശാക്തി ചലിപ്പിക്കാനില്ലാതെ ഒന്നിനും ചലനം തുടങ്ങാനാവില്ല. ആ 'ശക്തി'യാണ്‌ ദൈവം. (ഈ നിയമത്തില്‍ നിന്ന് ഔദാര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.)

ഈ വാദം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്‌ ഹുസ്സയിന്‍ ചെയ്യുന്നത്. മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ എഴുന്നെള്ളിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും പരിശോധിക്കണമായിരുന്നു. ഒരു 'ശക്തി' ചലിപ്പിക്കാനില്ലാതെ ഒന്നിനും ചലനം തുടങ്ങാനാകില്ല എന്ന വാദം അക്വിനാസിന്‌ ഉന്നയിക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹം അത് ഉന്നയിച്ചത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്‌. എന്നാൽ ഐൻസ്റ്റീന്റെ E=MC2 എന്ന ശാസ്ത്രീയ സമവാക്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും ഈ വിഡ്ഢിത്തരം എഴുന്നെള്ളിക്കാന്‍ അസാമാന്യ വിവരക്കേടുതന്നെ വേണം. ശക്തി അഥവാ ഊര്‍ജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ 'എന്തൊ ഒന്നാണെന്ന' ധാരണ വെച്ച്‌ ഡൊക്കിൻസിനെ ഖണ്ഡിക്കാനിറങ്ങിയ കാര്യമാണ്‌ മഹാ കഷ്ടം.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഒന്നിനും സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലെന്ന വാദം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പുമറിയാതെയാണ്‌ ഈ ഖണ്ഡന സാഹസത്തിന്‌ മുതിര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ പ്രപഞ്ചദ്രവ്യം നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നത് ഇന്ന് നഴ്സറി നിലവാരത്തിലുള്ള അറിവാണിന്ന്. ആറ്റത്തിനകത്തെ ഇലക്ടോണുകള്‍ പോലും സ്വയം ചലിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ ഹുസ്സയിന്റെ വിചിത്രമായ വാദം നോക്കൂ:
"അക്വിനാസിന്റെ ന്യായം വ്യക്തമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഒന്നിനും സ്വയം ചലനശേഷിയില്ല. ഒരാള്‍ സമനിരപ്പിലൂടെ ഒരു പന്ത് ശക്തിയില്‍ തള്ളി വിടുന്നു. കുറച്ചു ദൂരം ഉരുണ്ടശേഷം അത് നില്‍ക്കുന്നു. ഒരാള്‍ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നു. ഏതാനും മിനിട്ടുകള്‍ കത്തി തിരി കെട്ടമരുന്നു. ജീവികള്‍ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, മരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പോലും മരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലൊന്നിനും സ്ഥായിയായ ചലനശേഷിയില്ല. (ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ എന്‍ട്രോപ്പി വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.) അണുകണങ്ങള്‍ മുതല്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍വരെ സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലാത്തവയാണെങ്കില്‍ ഇവയെ ങ്ങനെ ചലനം തുടങ്ങി? സ്വയം ചലനശേഷിയില്ലാത്ത ഒന്നിന് സ്വയം ചലനം ആരംഭിക്കാനാവുമോ? ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്. സ്വയം സമ്പത്തി ല്ലാത്ത ഒരാള്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നതെങ്ങനെ? എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാവാത്ത ഒരാള്‍ നടക്കുന്നതെങ്ങനെ? വഴിയറിയാത്ത ഒരാള്‍ വഴികാട്ടിയാവുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് "ഇല്ല'' എന്ന ഉത്തരമാവും നിരീശ്വരവാദിയും നല്‍കുന്നത്. എങ്കില്‍, സ്വയം ചലിക്കാന്‍ ശേഷിയി ല്ലാത്ത കണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഈ ഭൌതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ചലനസജ്ജമായി? "

ഇജ്ജാതി ഫയങ്കരമായ ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനവും കൊണ്ടാൺ ഹുസ്സയിന്‍ ഖണ്ഡന സാഹസത്തിനുമുതിരുന്നത്. സമനിരപ്പിലൂടെ ഒരു പന്ത് തള്ളിവിടുമ്പോള്‍ അത് കുറച്ചുദൂരം ഉരുണ്ടശേഷം നില്‍ക്കുന്നതാണെത്രെ പന്തിന്‌ സ്വയം ചലനശേഷിയില്ല എന്നതിന്‌ തെളിവ്. ഘര്‍ഷണം എന്നൊരു സാധനത്തെക്കുറിച്ചറിയാത്ത ആറാം ക്ലാസില്‍ താഴെയുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന 'വിവര'മാണിത്. ദ്രവ്യം ഊർജവും ഊർജം ദ്രവ്യവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ ചലനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്‌ നടക്കുന്നത്? ലേഖകൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെയെടുക്കാം. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോള്‍ ദ്രവ്യം ഊർജമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവിടം ചൂടാവുകയും ഒടുവില്‍ സ്വയം തീപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അതീത ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനഫലമാണോ? മെഴുകുതിരി കെട്ടമരുന്നത് അതിന്‌ ചലനശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന അറിവ് അതി ഗംഭീരം തന്നെ. സോഡിയം എന്ന സാധനം വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴറിയാം അതിന്‌ സ്വയം ചലനശേഷിയുണ്ടോ എന്ന്. ഹുസ്സയിന്റെ ദൈവം വന്ന് അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മരമണ്ടൻ നിരീശ്വരവാദികളൊന്നും കാണുന്നില്ലേ?

ഗൗളിശാസ്ത്രം കൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസം!

അക്വിനാസിന്റെ ഈ വാദത്തെയാണ്‌ ഹുസ്സയിന്‍ ഖണ്ഡനാതീതമായ സംഭവമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചലനമില്ലാത്തതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ ദൈവമാണെന്ന ശാസ്ത്രീയ അറിവ് ഹുസ്സയിന്‌ ലഭിച്ചത് വെളിപാടിലൂടെയാകണം. പക്ഷേ ഹുസ്സൈന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ്‌ അതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് മനസ്സിലാകുക: "'മേല്‍ വിവരണത്തില്‍ 'ശാസ്ത്രീയം' എന്നതുകൊണ്ട് ആ വാക്കിന്റെ സാങ്കേതികാര്‍ഥമാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക, വിവരം ശേഖരിക്കുക, നിഗമനത്തിലെത്തുക, അത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആവര്‍ത്തിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ശാസ്ത്രീയരീതി.(9) എന്നാല്‍ 'ശാസ്ത്രീയം' ശാസ്ത്രീയം' എന്നതുകൊണ്ട് സാമാന്യമായി ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഈ അര്‍ഥമല്ല. യുക്തിപരമായതും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളുടെ പിന്‍ബലമുള്ളതുമായ വീക്ഷണങ്ങളെ 'ശാസ്ത്ര യം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. യുക്തിസഹമായത് എന്ന വിവക്ഷയി ലാണത്. ഈയര്‍ഥത്തില്‍ ദൈവവിശ്വാസവും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്."

അതായത് ശാസ്ത്രീയത്തിന്റെ 'ശാസ്ത്രീയ'മായ അര്‍ത്ഥത്തിലല്ല, മറിച്ച്‌ പക്ഷിശാസ്ത്രം, ഗൗളിശാസ്ത്രം, കൈനോട്ടം, മഷിനോട്ടം, കൂടോത്രം, ജ്യോല്‍സ്യം, അറബി ജ്യോല്‍സ്യം, ഇത്യാദി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥത്തിലാണ്‌ ടിയാന്‍ ദൈവവിശ്വാസവും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. അള്ളാവാദികളില്‍ നിന്ന് കയ്യടി കിട്ടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇത്തരം തൊലാപ്പി ശാസ്ത്രങ്ങളുമായി ശാസ്ത്രസംവദത്തിനിറങ്ങിത്തിരിക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി അപാരം തന്നെ.

2. എല്ലാറ്റിനും കാരണമായ കാരണമില്ലാത്തവന്‍( Uncoused Couse) കാരണമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം ആരാണോ അവനാണ്‌(അവളല്ല!!!) ദൈവം.

പ്രപഞ്ചം കാര്യകാരണങ്ങളുടെ സംഘനൃത്തമാണ്‌.

ഈ വാദവും പശ്ചാത്ഗമനം തന്നെയാണ്‌. എന്തെന്നാല്‍ നിയമം ദൈവത്തിന്‌ ബാധകമല്ല. ദൈവത്തിന്‌ പ്രത്യേക കാരണവും ആവശ്യമില്ല.
ഒരു കാര്യത്തിന്‌ ഒരു കാരണമല്ല, പല കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. മേശയുണ്ടായതിന്‌ ആശാരി എന്ന കാരണം മാത്രം പോര. അതിന്‌ മരം, വാൾ, ഉളി, ചുറ്റിക, ആണി, മറ്റുപകരണങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയവ കൂടി വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം ആരാണോ അവനാണ്‌ ദൈവം എന്ന തെളിവ്‌ ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടിവരും. അപ്പോഴും ഹുസ്സയിന്റെ നില പരുങ്ങലില്‍ തന്നെ. കാരണം, അത് ഒന്നിലേറെ ദൈവങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നതിന്‌ തെളിവാകും.

ഇനി ഈ കാരണങ്ങളെ എടുക്കാം. അവ ഓരോന്നും മറ്റുപലതിന്റെയും കാരണവും കാര്യവുമാകാം. . മരമുണ്ടാകാന്‍ വിത്ത്‌ വേണം, വളം വേണം, മണ്ണ് വേണം, വെള്ളം വേണം. ആണിയുണ്ടാകാന്‍ ഇരുമ്പ് വേണം, അത് കുഴിച്ചെടുക്കണം, ആണിയാക്കാന്‍ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വേണം, ചൂട് വേണം. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും കാരണവും അനന്തമായ ശൃംഗലയായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ഹുസ്സയിന്‍ 'പരിഹാസമല്ലാതെ' പറഞ്ഞ 'മുപ്പത്തിമുക്കോടി'യും കടക്കും.

3. പ്രാപഞ്ചികവാദം(The Cosmological Argument) ആദിയില്‍ മൂർത്തമായ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായതിനുപിന്നില്‍ അമൂര്‍ത്തമായ എന്തോ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ്‌ ദൈവം.

(ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോള്‍ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു.അമൂർത്ത ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാനാകും?)

'ദൈവം' വെറും മായ?

ഹുസ്സയിന്റെ മറുപടി നോക്കൂ:-

മൂര്‍ത്തമായ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നല്ലാതെ 'എവിടെ'യായിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. ദൈവത്തിന് നിലനില്‍ക്കാന്‍ സ്ഥലം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ 'എവിടെ' എന്ന ചോദ്യം തന്നെ അര്‍ഥശൂന്യമാണ്. മൂര്‍ത്തമായ ഭൌതികവസ്തുക്കള്‍ക്കാണ് നിലനില്‍ക്കാന്‍ സ്ഥലം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അമൂര്‍ത്തമായതിന് സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല.

ഭൗതിക വസ്തുക്കള്‍ക്കേ നിലനില്‍ക്കാന്‍ 'സ്ഥലം' ആവശ്യമുള്ളു എന്നത് ശരിയാണ്‌. 'അമൂർത്തമായ' സ്നേഹം, ദേഷ്യം, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നിലനില്‍ക്കാന്‍ സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല എന്നതും ശരിതന്നെ. എന്നു വെച്ച് 'സ്നേഹം ഇല്ല', 'ദേഷ്യം ഇല്ല' എന്ന് പറയാന്‍ കഴിയുമോ? ജൈവവികാരങ്ങളായ ആ ഗുണങ്ങള്‍ ജീവിയുടെ തലച്ചോറ്‌ ജീവനോടെ ഉള്ള സമയം വരെ നിലനില്‍ക്കും. അമൂര്‍ത്തദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാനാകും എന്ന ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് ഹുസ്സയിന്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏറ്റവും വലിയ നാറ്റമാണോ ദൈവം?

4. ഇനി അക്വിനാസിന്റെ നാലമത്തെ തെളിവെടുക്കാം. അത് താരതമ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ വാദമാണ്‌. എല്ലാറ്റിനും ഭിന്ന ഗുണനിലവാരമാണുള്ളത്. ഒന്ന് വേറൊന്നിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്‌. ഒരു വലിയ വരയുടെ സമീപം കുറെ കൂടി വലിയൊരു വര വരയ്ക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യത്തേത്‌ ചെറുതായിപ്പോകും. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒന്നും പൂർണമല്ല. പൂര്‍ണമല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണത നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നു. അതിനാല്‍ എല്ലാം കൊണ്ടും പൂര്‍ണമായ ഒന്നുണ്ട്. അതാണ്‌ ദൈവം. മനുഷ്യനിലും നന്മയും തിന്മയുമുണ്ട്. പരമാവധി നന്മയാണ്‌ ദൈവം.

A‌ യ്ക്ക് വിവരക്കേടുണ്ട്. Bയ്ക്ക്‌ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വിവിരക്കേടുണ്ട്. ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരക്കേടുള്ള എന്തോ ഉണ്ടെന്നുവരും. അതാണ്‌ ദൈവം.

ബൂലോകരേ, ഇപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അസന്ദിഗ്ദ്മായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് കയ്യടിച്ചേ, ആ അങ്ങനെ....നിരീശ്വരവാദികളേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഹാ കഷ്ടം..

നാറ്റങ്ങളില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നാറ്റമാണോ ദൈവം? അതിനാല്‍ ഞെളിയന്‍ പറമ്പുകാരേ നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാര്‍..

തോന്നല്‍ ഒരു തെളിവാണോ?

5. അടുത്തത് ആസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച വാദമാണ്‌.   പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി 'തോന്നുന്ന' തരത്തിലാണ്‌. അതിനാല്‍ അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യാന്‍ ഒരു ദൈവം കൂടിയേ തീരൂ.


സൃഷ്ടിവാദം ഒരു തെളിവല്ല. ലേഖകന്‍ തന്നെ പറയുന്നതുപോലെ അത് ഒരു തോന്നല്‍ മാത്രമാണ്‌. തോന്നല്‍ ഒന്നിന്റെയും തെളിവല്ല. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു തോന്നലാണ്‌. ആ തോന്നല്‍ സത്യമാണെന്ന് മനുഷ്യരാശി അടുത്തകാലം വരെയും വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അറിവും അപ്രകാരമായി. (ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രപ്രകാരമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞുകൂടി പോകുന്നത്!) അതിനാല്‍ തോന്നല്‍എന്ന തെളിവ് 'ഗൗളിശാസ്ത'പ്രകാരം മാത്രമേ തെളിവാകുന്നുള്ളു. ആ തെളിവുമായാണ്‌ ശസ്ത്രത്തിന്റെ ഗോധയിലിറങ്ങിയുള്ള ഈ മെയ്യഭ്യാസം മുഴുവനും.

തത്വ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍!!

നിരീശ്വരവാദി അറിവുസമ്പാദിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഈശ്വരവാദിക്കില്ലാത്തതിനാല്‍ അവര്‍ക്കും  "ദൈവത്തെ അറിയില്ലെന്ന് സുശീല്‍കുമാര്‍. നിരീശ്വരവാദികളുടെ അറിവിന്റെ ആഴം കണ്ട് ഈ ബ്ലോഗ് വായനക്കാര്‍ സ്തബ്ധരായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. ശാസ്ത്രവും തത്ത്വശാസ്ത്രവും സംബന്ധമായി എന്റെ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലും ഒട്ടേറെ വാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവയില്‍ ഒന്നിനെപ്പോലും ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങളോ ദാര്‍ശനിക ന്യായങ്ങളോ അവതരിപ്പിച്ച് ഖണ്ഡിക്കാന്‍ സുശീല്‍കുമാര്‍ അറിയേണ്ടക് ഒരൊറ്റക്കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു: ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അല്ലാഹുവാണോ അതോ അയ്യപ്പനോ ശിവനോ സായിബാബയോ എന്ന്? ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം ഉന്നയിക്കാന്‍ എത്ര അറിവുണ്ടാകണമെന്ന് സങ്കല്‍പ്പിച്ചു നോക്കൂ!

ഹുസ്സയിന്‍ ഇപ്പോഴും ചോദ്യത്തുനുത്തരം പറയാതെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണ്‌. ഗൗളിശാസ്ത്രപരമായ അറിവുകൾ അദ്ദേഹം സമൃദ്ധമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് പരമാര്‍ത്ഥം. പക്ഷേ തത്വശാസ്തം സംബന്ധിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ ആഴം കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റില്‍ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതാണ്‌.

"ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ അക്കാര്യം ഉണ്ട് എന്നു സമ്മതിക്കണമെന്ന് സുശീല്‍കുമാറല്ലാതെ ലോകചരിത്രത്തില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല." എന്നു ഞാനെഴുതിയിരുന്നു. ഇത് അറിവുകേടായാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഒരളെയെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ! അറിയപ്പെട്ട പതിനായിരം വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ നിന്നായാലും വിരോധമില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണു് അതു പറയേണ്ടതെന്നു വ്യക്തമാക്കാം. 'ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ അക്കാര്യം ഉണ്ട് എന്നൊരു സങ്കല്‍പ്പമെങ്കിലും ഉള്ളതായി സമ്മതിക്കണം'. 'ഉണ്ട് എന്നു സമ്മതിക്കുന്ന'തും  'ഉണ്ട് എന്നൊരു സങ്കല്‍പ്പമെങ്കിലും ഉള്ളതായി സമ്മതിക്കു'ന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാതെ എഴുതിയതിന് എന്നെ വിവരദോഷിയാക്കണോ?

'ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ അക്കാര്യം ഉണ്ട് എന്നൊരു സങ്കല്‍പ്പമെങ്കിലും ഉള്ളതായി സമ്മതിച്ചാല്‍ മതിയാകില്ലല്ലോ. മേശയില്‍ പേനയുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ മേശ എന്നും പേന എന്നും പേരില്‍ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നു സങ്കല്പിച്ചാല്‍ മതിയാകില്ല; അവ ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുകതന്നെ വേണം. സാങ്കല്പിക മേശയില്‍ സാങ്കല്പിക പേനയേ കാണൂവെന്നിരിക്കെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നടത്തുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമേ ആകൂ. സാങ്കല്പികദൈവത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി വാഴുവാൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളില്‍ വിവരമുണ്ടാകണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമൊന്നുമില്ല.

ചക്കപ്പുഴുക്കില്‍ ചക്കയില്ലാതെ വരുമോ?

പ്രപഞ്ചത്തിന് നല്‍കാവുന്ന യുക്തിപരമായ വിശദീകരണം ആസ്തികവാദമാണോ നാസ്തികവാദമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കാന്‍ ദൈവം അല്ലാഹുവാണോ അയ്യപ്പനാണോ സായിബാബയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സാമാന്യവിവരം പോലും നിരീശ്വരവാദികളുടെ തലയില്‍ അടിച്ചുകയറ്റിയാലും കയറില്ലെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ നിസ്സഹായരാണ്.

ആസ്തികവാദം പറയുന്നിടത്ത് മതം പറയണ്ട, മതദൈവം പറയേണ്ട എന്നുള്ളത്‌ എത്ര വിചിത്രമായ വാദമാണ്‌? ചക്കപ്പുഴുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയിൽ ചക്കയെക്കുറിച്ചല്ലാതെ പിന്നെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യമാണൊ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്?
അല്ലാഹുവും അയ്യപ്പനും ചാത്തനും  അല്ലാഹുവുമെല്ലാം പിന്നെ ഏത് ജനുസ്സില്‍ പെടും? പ്രവാചകനും മലക്കുകളും ജിന്നുകളുമില്ലാത്ത ഒരു മത ദൈവമോ?

ഹുസ്സയിൻ കളിക്കളത്തിലെ ഗോൾ പൊസ്റ്റുകൾ നിരന്തരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. ആ പോസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കുലുമൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് സ്ഥാപിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഗോളടിക്കാൻ പറയൂ.ഹുസ്സയിനും തന്‍കുഞ്ഞ് പൊന്‍ കുഞ്ഞ്.

സംഗതിയുടെ കിടപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെപറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൽ തനി നിറം പുറത്തുവന്നു. അല്ലാഹു എന്നത് പല ദൈവങ്ങളില്‍ ഒന്നല്ലെന്നും അത് GOD എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അറബി വിവർത്തനമാണെന്നുമാണ്‌ വാദം. എന്നാല്‍ ചാത്തനും മാടനും മരുതയും, അയ്യപ്പനുമൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, അവര്‍ 'മുപ്പത്തിമുക്കോടി'യില്‍ വരും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് GOD  ആണെങ്കില്‍ പരമേശരന്റെ അറബിവാക്ക്‌ അല്ലാഹുവാകുമല്ലൊ? പക്ഷേ, പാർവതിയുടെ അറബി വാക്ക് ഏതാണാവോ? പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിനൊന്നും ഉത്തരം തരാൻ ഹുസ്സയിന്‌ ബാധ്യതയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊൻകുഞ്ഞ് അല്ലാഹുവാണല്ലോ?


വീണാലും കാല്‌ മുകളില്‍ തന്നെ വേണം.

ദൈവം എന്നത് 'ഭൗതികാതീതയാഥാര്‍ത്ഥ്യ'മാണെന്ന മഹാസത്യം മനനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഹുസ്സയിന്‍ എത്ര മഹാന്‍!!! 'യാഥാര്‍ത്ഥ്യം' എന്ന മലയാളം വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്തെന്ന് വല്ല ധാരണയുമുണ്ടോ?

ചൊവ്വയെപ്പറ്റി ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് താങ്കളെന്തുകൊണ്ട് മെര്‍ക്കുറിയെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂണിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്യം പോലും പറഞ്ഞില്ല, താങ്കള്‍ പ്ലൂട്ടോയെ അവഗണിച്ചത് പ്ലൂട്ടോ ഗ്രഹത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നു സുബോധമുള്ളവരാരും ചോദിക്കാറില്ല.

ഈ വാദം അസാരം കടുപ്പമേറിയതുതന്നെ.

ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് മെര്‍ക്കുറിയെക്കുറിച്ചും നെപ്റ്റ്യൂണിനെക്കുറിച്ചും പ്ലൂട്ടോയെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്നതില്‍ അപാകതയൊന്നുമില്ല. കാരണം അതെല്ലാം സമാന സ്വഭാവമുള്ളവയും ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‌ ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നവയുമാണ്‌. എന്നാല്‍ ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് സില്‍ക്ക് സ്മിതയുടെ ഡാൻസിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കും.

എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും (എന്തിനെക്കുറിച്ചായാലും എന്തൊക്കെയായാലും) മനോഹരമായി സമര്‍ത്ഥിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഈ ബ്ലോഗിലും സുശീല്‍കുമാറിന്റെ ബ്ലോഗിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ നിക്ഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികള്‍ക്കു പോലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതുതന്നെയാണ്‌. അല്ലാവാദികളുടെ കയ്യടിയില്‍ നിന്നും അക്കാര്യം വ്യക്തമായതുമാണ്‌.

പക്ഷേ നിരീശ്വരവാദികളില്‍ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന ആറിവ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുപോലെതന്നെ തോന്നലാണോ? നിരീശ്വരവാദികൾ 'നിഷ്പക്ഷമായി' ചിതിക്കാറില്ല.  ശാസ്ത്രീയമായേ ചിന്തിക്കാറുള്ളു. അവരില്‍ നിന്നും കയ്യടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?
'ഞാന്‍ ദാർശനികമായും, തത്വശാസ്ത്രപർമായും, ശാസ്ത്രീയമായും മനോഹരമായും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ' ഗ്രഹിണി പിടിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചക്കക്കൂട്ടാൻ കിട്ടിയതുപോലെ അതി മനോഹരമായി 'സമർത്ഥിക്ക'പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമര്‍ത്ഥിച്ചു സമര്‍ത്ഥിച്ചു എന്ന് പുട്ടില്‍ തേങ്ങയിടും പോലെ ഇടതടവില്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഇയാളെന്താ സമർഘണ്ഡിലോ സമർത്ഥിസ്ഥാനിലോ മറ്റോ ജനിച്ചതാണോ?

ലേഖകന്‍ പറയുന്നു ദൈവം 'ഭൗതികാതീത യാഥാര്ത്ഥ്യ'മാണെന്ന്. ദൈവം 'ഭൗതികാതീത യാഥാര്ത്ഥ്യ'മാണെന്ന അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിനോടും ലേഖകന്‍ പ്രതികരിച്ചില്ല. "-സുശീല്‍കുമാറിന്റെ വരികളാണിത്. എന്നാല്‍ ഒന്നാമത്തെ മറുപടി ( 18 നവം 2010)യില്‍ത്തന്നെ ഞാനെഴുതിയത് ഇതായിരുന്നു: "ഇത്തരം നഴ്സറി നിലവാരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങള്‍ പ്രസക്തമാണ്. പക്ഷേ, ദൈവത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനിറങ്ങുന്നയാള്‍ ഇതൊക്കെ നിരത്തുന്നത് കൌതുകം തന്നെ. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാല്‍ പ്രപഞ്ചം അനാദിയാണെന്നോ സ്വയംഭൂവാണെന്നോ സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദം യുക്തിരഹിതവും അശാസ്ത്രീയവുമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനാവും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ ദൈവമാണെന്നും മനസ്സിലാവും.

നഴ്സറി നിലവാരമുള്ള ചോദ്യം എന്നത് തൃപ്തികരമായ ഒരു ഉത്തരമാണോ? അത് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല്‍ നിലവാരത്തിലുള്ള ഉരു 'ഞഞ്ഞാമിഞ്ഞ'യല്ലേ?

"പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാല്‍ പ്രപഞ്ചം അനാദിയാണെന്നോ സ്വയംഭൂവാണെന്നോ സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദം യുക്തിരഹിതവും അശാസ്ത്രീയവുമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനാവും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ ദൈവമാണെന്നും മനസ്സിലാവും."
നിരീശ്വവാദികൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേയുള്ളു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു 'ചിത്താന്ത'വുമില്ല. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയുന്നതെന്തോ അത് സ്വീകരിക്കും. ആ അറിവ് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതും സ്വീകരിക്കും. പക്ഷേ, 'ദൈവ'മാണെന്ന് 'മനസ്സിലാക്കാ'റില്ല.

ദൈവം എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷമാണ്‌ മതവിശ്വാസി ‍ അന്വേഷണത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

 ഒരുത്തനെത്തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാല്‍ വരുന്നതെല്ലാമവനെന്നു തോന്നും.

അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും തന്റെ ദൈവം എങ്ങനെയെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി നിനച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണുന്നതെല്ലാം അതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ തോന്നവും വെച്ച് ഗൗളിശാസ്ത്രത്തില്‍ മികവ് തെളിയിക്കാമെന്നാതെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗോദയിലിറങ്ങി മെയ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയാല്‍ കാലിടറി വീഴാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ വിഷമിക്കണ്ട്. വീണാലും കാല്‌ മുകളില്‍ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാല്‍ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം.

"മഹാവിസ്ഫോടനത്തിനു മുന്‍പ് ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫില്‍ സമയവും സ്ഥലവും മറ്റു ഭൌതിക വസ്തുക്കളുമെല്ലാം പൂജ്യമാണെന്ന ശാസ്ത്ര വസ്തുത സുശീല്‍കുമാറിനറിയുമോ?"

പണ്ടൊരു ക്ലാസ് മുറിയില്‍ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊടണ്ടിരിക്കെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്ലോബ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അധ്യാപകന്‍ പറഞ്ഞു, 'ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌'. ഇതുകേട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് സംശയം ഏതാണ്‌ സാർ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട്? ഉടനെ അധ്യാപകന്‍ സംശയദൂരീകരണത്തിനായി തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് വലിച്ചൂരി ഉയർത്തിക്കാട്ടി. 'ഇതാണ്‌ ആ സാധനം. എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം കണ്ടോളൂ'.

ഇതുപോലെ ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫൊക്കെ കീശയിലിട്ടാണ്‌ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപ്പ്‌. തനിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്‌ 'ചിന്തിച്ചപ്പോൾ' തോന്നിയ ദൈവത്തിന്‌ ഇതെങ്ങാനും ആവശ്യം വന്നാലോ? മൂപ്പരുടെ ദൈവം ഇപ്പോൾ സ്വര്‍ഗം, പരലോകം, നരകാഗ്നിയിലിട്ട് പൊരിക്കല്‍, പെണ്ണുകെട്ടുന്നതിന്റെ എണ്ണം, തന്നെമാത്രം ആരാധിപ്പിക്കല്‍, ഇത്യാദി പണികളൊക്കെ താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തി ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫും നോക്കി സ്ഥലം, കാലം, ഇവയൊക്കെ നിർണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌.

"ബിഗ് ബാങ്ങിനു ശേഷമാണ് ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്നിരിക്കെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായതെന്നു വാദിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ് വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞാല്‍ അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലാതാവുമോ?"


Fools rush in where angels fear to tread.

സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങ് മത്തിചുട്ടുതിന്നുന്ന കാര്യത്തില്‍ എന്തോ അബദ്ധം പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചുവശായെന്ന് തോന്നുന്നു.

"നോക്കൂ. ഇതാണ് സുശീല്‍കുമാറിന്റെ പരാതിയുടെ സാമ്പിള്‍. എന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റില്‍  നിരത്തിയ വിശദീകരണങ്ങള്‍ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് നല്‍കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളും മറച്ചുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വിശദീകരണവും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നു പരാതിപ്പെടുക! ഇത്തരം യുക്ത്യാഭാസങ്ങളല്ലാതെ യുക്തിപരമായ ഒരു വിമര്‍ശനമെങ്കിലും സുശീല്‍കുമാര്‍ മുന്നോട്ടു വച്ചുവോ?"


ഹുസ്സയിന്റെ സമര്‍ത്ഥനത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇതാ..

1. ഗോപാലന്‍ തങ്കപ്പന്റെ അച്ഛനാണ്‌.

2. കൃഷ്ണന്‍ നാണപ്പന്റെ അയൽക്കാരനാണ്‌.

ശരി, അതുകൊണ്ട്?

അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ പഴനിക്ക് പോവുകയാണ്‌.

ഞാന്‍ പഴനിക്ക് പോകുന്നതെന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ശാത്രീയമായും, ദര്‍ശനികമായും, ത്ത്വശാസ്ത്രപ്രകാരവും, തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞില്ലേ?

ടാണ്ടണം...

എല്ലാവരും ഒന്ന് കയ്യടിച്ചേ...

ഇനി അടുത്ത സ്റ്റൈല്‍:

"പോലീസുകാര്‍ക്കെന്താ ഈ വീട്ടീ കാര്യം?"

"തോന്നയ്ക്കല്‍ 'പഞ്ചവാദ്യത്തിലെ' അരിയെല്ലാം ഞാന്‍ പെറുക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി രാമന്‍ നായരുടെ വീട് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു."

ഇനി ഇന്നസന്റ് കുടിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നാലാചിച്ചുനോക്കൂ...

കരണം കുട്ടിക്കരണം

"ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ മനുഷ്യനു പരിമിതികളുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈവിധ്യവും വൈരുധ്യവുമാര്‍ന്ന ദൈവസങ്കല്‍പ്പങ്ങളുണ്ടായത് എന്ന് ഞാന്‍ എഴുതിയിരുന്നു.  "ഈ പരിമിതി അംഗീകരിച്ച് അറിയാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്‌ മിണ്ടാതിരുന്നുകൂടേ ഹുസ്സൈന്‍?"എന്നാണ് സുശീല്‍കുമാറിന്റെ ചോദ്യം. ഞാന്‍ മിണ്ടാതിരുന്നാല്‍ ഏറ്റവും സന്തോഷവാനാവുന്ന ഒരാളായി സുശീല്‍കുമാര്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല."


"മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ദൈവങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പരിമിതി മൂലമാണെന്നു പറഞ്ഞത് സുശീല്‍കുമാറിനു മനസ്സിലായില്ല. എല്ലാ വാദങ്ങളേയും തെറ്റായി ധരിക്കുന്നതുപോലെ ഇതും തെറ്റായി ധരിച്ച് ഒരു നുണകൂടി എന്റെ മേല്‍ കെട്ടിവെക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ വരികള്‍ നോക്കൂ: "അപ്പോള്‍‍ മറ്റൊരു മഹത്തായ കുറ്റസമ്മതം കൂടി ഹുസ്സൈന്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യസൃഷ്ടിയാണ്‍.  " വിഡ്ഢികൂടിയായാലേ ഒരാള്‍ക്ക് നിരീശ്വരവാദിയാകാനാവൂ എന്നു സുശീല്‍കുമാര്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ വരികളിലൂടെ. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ദൈവിക വചനങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതില്‍ മനുഷ്യനു പരിമിതികളുള്ളതിനാല്‍ വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണു ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ പരിമിതിമൂലമാണ് വ്യത്യസ്ത ദൈവസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നതിന് "മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യസൃഷ്ടിയാണ്‍.  "എന്ന വിവക്ഷയുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയെന്നു സുശീല്‍കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കുമോ?"

ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ മനുഷ്യന്‌ പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് ഹുസ്സയിന്‍ പറഞ്ഞാൽ അത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ദൈവങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പരിമിതി മൂലമാണെന്നു സുശീല്‍ കുമാർ മനസ്സിലാക്കണമെത്രെ. വായനക്കാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിഡ്ഢികളാക്കാൻ ഹുസ്സയിന്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.


ഹുസ്സയിന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സത്യം. മനുഷ്യസഹജമയ പരിമിതികൾക്കപ്പുറമുള്ളതൊന്നും മനുഷ്യന്‌ മനസ്സിലാവില്ല. അത് മനസ്സിലായി എന്ന് നടിക്കുന്നത് മതവാദം.

ഹുസ്സയിൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷവുമില്ല, മറിച്ച്‌ മിണ്ടുന്നതാണ്‌ കൂടുതൽ സൗകര്യം. എന്റെ പണി അത്രയും എളുപ്പമാകുമല്ലോ?

വീഴാം. വീണിടത്തുനിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നതും സ്വാഭവികം. പക്ഷേ വീണിടത്ത് കിടന്നുരുളുന്നത് ഹുസ്സയിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം.

"നിരത്താന്‍ പ്രത്യേക മഹത്വങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഞാന്‍ സംവാദത്തില്‍ "ജയിക്കു"ന്നതായി സുശീല്‍കുമാറിനു തോന്നിത്തുടങ്ങിയോ?"

(ഇത് മോഹൻലാലിന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ്‌ പറയേണ്ടത്.)
"കുറ്റബോധം തോന്നിത്തുടങ്ങിയാല്‍ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യാന്ത്രികമായിരിക്കും."-"Success is sweetest for those who never succeed."103 comments:

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഹുസ്സയിന്റെ സമര്‍ത്ഥനത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇതാ..


1. ഗോപാലന്‍ തങ്കപ്പന്റെ അച്ഛനാണ്‌.


2. കൃഷ്ണന്‍ നാണപ്പന്റെ അയൽക്കാരനാണ്‌.


ശരി, അതുകൊണ്ട്?


അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ പഴനിക്ക് പോവുകയാണ്‌.


ഞാന്‍ പഴനിക്ക് പോകുന്നതെന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ശാത്രീയമായും, ദര്‍ശനികമായും, ത്ത്വശാസ്ത്രപ്രകാരവും, തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞില്ലേ?


ടാണ്ടണം...
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റൈല്‍:


"പോലീസുകാര്‍ക്കെന്താ ഈ വീട്ടീ കാര്യം?"


"തോന്നയ്ക്കല്‍ 'പഞ്ചവാദ്യത്തിലെ' അരിയെല്ലാം ഞാന്‍ പെറുക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി രാമന്‍ നായരുടെ വീട് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു."


ഇനി ഇന്നസന്റ് കുടിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നാലാചിച്ചുനോക്കൂ...


New Post

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...

A good reply to islamist hussain.thanks for this effort, suseel. tracking

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

>>>> സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said... സോഡിയം എന്ന സാധനം വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴറിയാം അതിന്‌ സ്വയം ചലനശേഷിയുണ്ടോ എന്ന്. ഹുസ്സയിന്റെ ദൈവം വന്ന് അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മരമണ്ടൻ നിരീശ്വരവാദികളൊന്നും കാണുന്നില്ലേ?
<<<<

വെള്ളവുമായി സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടാവുമ്പോഴല്ലാതെ അതിനു സ്വയം ചനലശേഷി കൈവരുന്നതെങ്ങനേന്നു എത്ര ആലോശിച്ചിട്ടും ഞമ്മക്ക്‌ പുടിക്കിട്ട്ണില്ലാ..


ഈ പോസ്റ്റ്‌ കൊണ്ടു താങ്കള്‍ പറയാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ പ്രസ്താവനകൊണ്ടു വെന്തുരുകിയല്ലോ.. സൂക്ഷ്മതക്കുറവുണ്ട്‌ സുശീലിനു ..


ഹുസൈന്‍ സാബ്‌ ചമ്മട്ടിയുമായി വന്നാല്‍ ചൂലുകൊണ്ടു വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവുമോ ??

കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കിനെ ചുരണ്ടിയിറക്കാന്‍ ചൂലു മതിയാവില്ലല്ലോ . !


കാത്തിരിക്കാം...

Jack Rabbit said...

Good summary Susheel

..naj said...

As this is apt here, I copied my comment from Hussain's blog.

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...
""step 1 : സൃഷ്ടാവ് എന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കുക.
step 2 : അന്ത സൃഷ്ടാവ് എന്ന സാധനം ഞമ്മളെ ദൈവം ആണെന്ന് വരുത്തുക.""
_____________________
What a step "Questions" !!!
സൃഷ്ടാവ് എന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഇപ്പൊ അറിയേണ്ടത്,
അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും, കല്ലെരിയലിനെ കുറിച്ചും, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചും ഹുസൈന്റെ കാഴ്ച്ചപാടാണ്.
സഹോദരന്‍ ഹുസൈന്‍,
താങ്കള്‍ ഈ സംവാദം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ വ്യക്തി പരമായ അഭിപ്രായം..
ജബ്ബാര്‍ മാഷ്ടെ ശിഷ്യന്മാര്‍ ഇനി വണ്ടിയോടിച്ചു പല വഴിക്കും പോകും. അവരുടെ മെയിന്‍ പ്രശ്നം ഒരു സമൂഹ സമത്വത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നമസ്കാരവും, സര്‍ഗതിലുള്ള വിശ്വാസവുമോക്കെയാണ്...
_____________________
പോസ്റ്റു എന്ത്, ഇവര്‍ പറയുന്നതെന്തു...
സുശീല്‍ നല്ലൊരു സോമാര്‍സോല്ടരായി രംഗത്ത് ഉണ്ട്. വാക്കുകളിലും, മോഹന്‍ലാലും, ഇന്നസെന്റു ദയലോഗ്സും, പാട്ടുമൊക്കെയായി നില്‍ക്കുന്നു.
അവസാനം ബുദ്ധിജീവിയെന്നു തോന്നിയ ജാക്ക് രാബിട്ടിന്റെ "instinctum" പുറത്തു വന്നു. as I quoted his comment above
സൊ ദിസ്‌ ഈസ്‌ ദി റൈറ്റ് ടൈം ടു കണ്ക്ലൂദ് ആന്‍ഡ്‌ ലീവ് തെം ഫ്രീ വിത്ത്‌ തെയര്‍ അബോവ് ജങ്ക് കമ്മന്റ്സ്.

..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...

സുശീല്‍, "പഴമൊഴി" നിലവാരത്തിലുള്ള മറുപടികള്‍ ചായകടയിലോ, തട്ടുകടയിലോ/ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് പറയാന്‍ കൊള്ളാം. താങ്കളുടെ ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള മറുപടികള്‍ ഹുസ്സൈനില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. (ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ "യുക്തിവാതവും" വിശ്വാസത്തിലെ യുക്തിവാദവും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം ) . ഒരു intellectual സംവാദത്തില്‍ അതിനു സ്ഥാനമില്ല.
___________________
താങ്കള്‍ ഇത്തരം പ്രയോഗത്തിന് അടിമായാനെന്നു താങ്കളുടെ പോസ്റ്റുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

Subair said...

സുശീല്‍, താങ്കളുടെ മറുപടികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ അവഗാഹമുല്ല ആരെകൊണ്ടേങ്കിലും പരിശോധിപ്പിച്ച് അഭിപ്രായം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

യുക്തിവാദത്തിന് തെന്നെ അപമാനമാണ് താങ്കളുടെ മറുപടികള്‍.

Subair said...

സുശീല്‍, താങ്കളുടെ മറുപടികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ അവഗാഹമുല്ല ആരെകൊണ്ടേങ്കിലും പരിശോധിപ്പിച്ച് അഭിപ്രായം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

യുക്തിവാദത്തിന് തെന്നെ അപമാനമാണ് താങ്കളുടെ മറുപടികള്‍.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സുബൈറിന്‌ സ്വന്തമായൊന്നും പയാനില്ലന്നറിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം. ഏതെല്ലാം മറുപടികളാണ്‌ യുക്തിവാദത്തിന്‌ അപമാനകരമെന്നറിയിച്ചാല്‍ പരിശോധിപ്പിക്കാമായിരുന്നു.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സുശീല്‍, "പഴമൊഴി" നിലവാരത്തിലുള്ള മറുപടികള്‍ ചായകടയിലോ, തട്ടുകടയിലോ/ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് പറയാന്‍ കൊള്ളാം. താങ്കളുടെ ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള മറുപടികള്‍ ഹുസ്സൈനില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. (ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ "യുക്തിവാതവും" വിശ്വാസത്തിലെ യുക്തിവാദവും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം"

നാജ്,

ചായക്കടയിലും തട്ടുകടയിലുമുള്ളവര്‍ നിലവാരം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് താങ്കളോട് ആരാണ്‌ പറഞ്ഞത്? ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള മറുപടി ഹുസ്സൈനില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയുടെ നിലവാരം ബൂലോകര്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ?

Subair said...

സുശീല്‍, സ്വന്തമായി ഒന്നും പറയാനില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഇത് വായിച്ചപ്പോള്‍ ഇത് വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ തെന്നെ സുശീലിന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട്ടാണ് വീണ്ടും മറുപടി പറയാതിരുന്നത്.

ആദി കാരണം(first cause) എന്നതിനെ വിശദീകരിച്ചുവരുമ്പോള്‍ "എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം" എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആത്യന്തികമായ കാരണമാണ് എന്നാണര്‍ത്ഥം. അപ്പൊ പിന്നെ ‍, പല കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പല കാരണം ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ ദൈവമാണോ, അപ്പൊ ഒരു പാട് ദൈവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ലേ പോലെയുള്ള കുതര്‍ക്കങ്ങള്‍ യുക്തിവാദതിന് ഭൂഷണമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല.

ആരംഭമള്ള എന്തിനും കാരണം ഉണ്ടാകും. സമയ ബന്ധിതമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ അനന്തത സാധ്യവുമല്ല. സ്വാഭാവികമായും, സമയ ബന്ധിതമായ ഈ പ്രപഞ്ചതന്‍റെ പിന്നില്‍ കാരണമില്ലാത്ത ഒരു ആദ്യകാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനെ എന്ത് പേരില്‍ വിളിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു കാരണം (ആദ്യകാരണം) ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. ഇതാണ് വാദം.

കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാരണത്തെ ഉപയോഗിച്ചേ സമയ പ്രപഞ്ചം വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഉദാഹരണമായി സുശീല്‍ കുമാര്‍ പറയുകയാണ്‌ ഹുസൈന്‍ ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങിയാലെ ഞാന്‍ തുദന്ഗോഒ എന്ന്, ഹുസൈന്‍ പറയുകയാണ്‌, ബാബു പോസ്റ്റു തുടങ്ങിയാലെ ഞാന്‍ തുടങ്ങൂ എന്ന്, ബാബു പറയുകയാണ്‌ മറ്റൊരാള്‍ തുടങ്ങിയാലെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങൂ എന്ന്, ഇത് അനന്തമായി തുടര്നാല്‍ സുശീല്‍ ഒരു കാലത്തും പോസ്റ്റു തുടങ്ങുകയില്ല. അഥവാ സുശീല്‍ ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങിയാല്‍ അതിനര്‍ത്ഥം ആരോ ആരോ ആദ്യ ബ്ലോഗര്‍ ഉണ്ട് എന്നതാണ്.

ഇവിടെ സുശീലിന് പ്രപഞ്ചം അനാദിയാണ് എന്ന് വാദിക്കാം. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞിടത്തോളം യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും വിരുദ്ധമാണ്. അല്ലെങ്കിലും യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്ന് വാദിക്കാം. മാറ്റൊരു സാധ്യത ഞാന്‍ കാണുന്നില്ല. ഈ വാദം infinit regression ആണ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റമാണ്.

..naj said...

സുശീല്‍:"..നാജ്,ചായക്കടയിലും തട്ടുകടയിലുമുള്ളവര്‍ നിലവാരം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് താങ്കളോട് ആരാണ്‌ പറഞ്ഞത്? ""
______________________________
സംവാദം പോകുന്ന പോക്ക് നോക്കിയേ...

സുശീല്‍, താങ്കള്‍ ജബ്ബാര്‍ മാഷ്ടെ പാരമ്പര്യത്തെ തോല്‍പ്പിക്കും. പ്ലീസ് വാകുകളില്‍ പിടിച്ചു വെറുതെ തര്‍ക്കിക്കാന്‍ മാത്രമാണോ താങ്കളുടെ പോസ്റ്റു/കള്‍.
പരിചയപെട്ട യുക്തിവാധികളില്‍ കുറച്ചു മാന്യതയും, നല്ല ഭാഷയും, യുക്തിയും താങ്കളില്‍ ആണ് കണ്ടിരുന്നത്‌. അതും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അന്യമാ(ക്കു)കുകയാണ്.

Subair said...

ചലന മില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും ചലനം ഉടലെടുത്തെതെങ്ങേനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനും സുശീലിന്റെ മറുപടി അബദ്ധമാണ്.

ഇതിന് മറുപടിയായി സുശീല്‍ പറയേണ്ടത്, ചലനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല, അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം സുശീല്‍ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണും പ്രോടോനും അടക്കം എല്ലാം അനന്തമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്
എന്നാണ് - സുശീലിന് ഈ വാദമുണ്ടോ?

അതല്ല എങ്കില്‍, യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ചലനം ഉണ്ടായി എന്നാണ് - സുശീലിന് ഇങ്ങനെ വാദമുണ്ടോ?

Subair said...

tracking..

Subair said...

യുക്തിവാദത്തിന് അപമാനകമായ താങ്കളുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില പരമാര്‍ശങ്ങള്‍ താഴെകൊടുക്കുന്നു.
=================


മുക്രിത്തരങ്ങളുടെ....

ഒടുവില്‍ ദൈവത്തിന്റെ 'മൂത്ര'ത്തെ നിരൂപണം ..

വാട്ടച്ചക്കകള്‍ വെവ്വേറെ കുട്ടയിലിടണോ..

ദ്രവ്യം ഊര്‍ജവും ഊര്‍ജം ദ്രവ്യവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ ചലനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്‌ നടക്കുന്നത്?

ആസ്തികവാദം പറയുന്നിടത്ത് മതം പറയണ്ട, മതദൈവം പറയേണ്ട എന്നുള്ളത്‌ എത്ര വിചിത്രമായ വാദമാണ്‌? ചക്കപ്പുഴുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയിൽ ചക്കയെക്കുറിച്ചല്ലാതെ പിന്നെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യമാണൊ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്?

എന്നുള്ള തോന്നൽ' ഗ്രഹിണി പിടിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചക്കക്കൂട്ടാൻ കിട്ടിയതുപോലെ അതി മനോഹരമായി 'സമർത്ഥിക്ക'പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

ഇയാളെന്താ സമർഘണ്ഡിലോ സമർത്ഥിസ്ഥാനിലോ മറ്റോ ജനിച്ചതാണോ?

അത് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല്‍ നിലവാരത്തിലുള്ള ഉരു 'ഞഞ്ഞാമിഞ്ഞ'യല്ലേ?

സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങ് മത്തിചുട്ടുതിന്നുന്ന കാര്യത്തില്‍ എന്തോ അബദ്ധം പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചുവശായെന്ന് തോന്നുന്നു.

Subair said...

ഇനി Funniest reply of the year പുരാസ്കാരത്തിന് nominate ചെയ്യാവുന്ന ചില മറുപടികള്‍:


1:
പ്രസ്താവന:യുക്തിപരമായതും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളുടെ പിന്‍ബലമുള്ളതുമായ വീക്ഷണങ്ങളെ 'ശാസ്ത്ര യം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. യുക്തിസഹമായത് എന്ന വിവക്ഷയി ലാണത്. ഈയര്‍ഥത്തില്‍ ദൈവവിശ്വാസവും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്."

സുശീലിന്റെ മറുപടി:

അതായത് ശാസ്ത്രീയത്തിന്റെ 'ശാസ്ത്രീയ'മായ അര്‍ത്ഥത്തിലല്ല, മറിച്ച്‌ പക്ഷിശാസ്ത്രം, ഗൗളിശാസ്ത്രം, കൈനോട്ടം, മഷിനോട്ടം, കൂടോത്രം, ജ്യോല്‍സ്യം, അറബി ജ്യോല്‍സ്യം, ഇത്യാദി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ടിയാന്‍ ദൈവവിശ്വാസവും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. അള്ളാവാദികളില്‍ നിന്ന് കയ്യടി കിട്ടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇത്തരം തൊലാപ്പി ശാസ്ത്രങ്ങളുമായി ശാസ്ത്രസംവദത്തിനിറങ്ങിത്തിരിക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി അപാരം തന്നെ

2: ചോദ്യം:
"മഹാവിസ്ഫോടനത്തിനു മുന്‍പ് ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫില്‍ സമയവും സ്ഥലവും മറ്റു ഭൌതിക വസ്തുക്കളുമെല്ലാം പൂജ്യമാണെന്ന ശാസ്ത്ര വസ്തുത സുശീല്‍കുമാറിനറിയുമോ?"


സുശീലിന്റെ ഉത്തരം:
പണ്ടൊരു ക്ലാസ് മുറിയില്‍ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊടണ്ടിരിക്കെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്ലോബ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അധ്യാപകന്‍ പറഞ്ഞു, 'ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌'. ഇതുകേട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് സംശയം ഏതാണ്‌ സാർ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട്? ഉടനെ അധ്യാപകന്‍ സംശയദൂരീകരണത്തിനായി തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് വലിച്ചൂരി ഉയർത്തിക്കാട്ടി. 'ഇതാണ്‌ ആ സാധനം. എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം കണ്ടോളൂ'.


ഇതുപോലെ ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫൊക്കെ കീശയിലിട്ടാണ്‌ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപ്പ്‌. തനിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്‌ 'ചിന്തിച്ചപ്പോൾ' തോന്നിയ ദൈവത്തിന്‌ ഇതെങ്ങാനും ആവശ്യം വന്നാലോ? മൂപ്പരുടെ ദൈവം ഇപ്പോൾ സ്വര്‍ഗം, പരലോകം, നരകാഗ്നിയിലിട്ട് പൊരിക്കല്‍, പെണ്ണുകെട്ടുന്നതിന്റെ എണ്ണം, തന്നെമാത്രം ആരാധിപ്പിക്കല്‍, ഇത്യാദി പണികളൊക്കെ താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തി ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫും നോക്കി സ്ഥലം, കാലം, ഇവയൊക്കെ നിർണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌.


ഈ ബൌദ്ധിക ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പേരാണ് യുക്തിവാദം എങ്കില്‍, അതിന്റെ വക്താക്കള്‍ തെന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കട്ടെ.

Subair said...

സുശീല്‍ ഇത് വായിച്ചപ്പോള്‍, താങ്കള്‍ വളരെ ഭേദമാണ് എന്ന് തോന്നി!. സത്യമായിട്ടും.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സുബൈര്‍,

ഹുസ്സൈന്റെ വാദം നോക്കൂ:

"യുക്തിപരമായതും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളുടെ പിന്‍ബലമുള്ളതുമായ വീക്ഷണങ്ങളെ 'ശാസ്ത്ര യം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. യുക്തിസഹമായത് എന്ന വിവക്ഷയി ലാണത്. ഈയര്‍ഥത്തില്‍ ദൈവവിശ്വാസവും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്."

>>>> ജ്യോതിഷം ഒരു ശാസ്തം എന്ന നിലയിലാണ്‌ അതിന്റെ വക്താക്കള്‍ ഇന്ന് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്‌ അവര്‍ക്ക്‌ അവരുടേതായ 'യുക്തി'യും, 'തെളിവു'കളുടെ പിന്‍ബലവും ഒക്കെയുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിനാളുകള്‍ ജ്യോതിഷത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും അത് ജീവിതചര്യയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ശാസ്തീയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ സുബൈര്‍ തയ്യാറുണ്ടോ?

ഇല്ലെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട്?

കൃത്യമായ ഉത്തരം വേണം.

ആ ഉത്തരത്തിനുശേഷം ഹുസ്സൈന്റെ പ്രസ്ഥാവന നമുക്ക് തലനാരിഴകീറി പരിശോചിക്കാം.

സുബൈറിനോടോ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്ലോഗര്‍മാരോടോ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ എന്റെ ശൈലിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതായി ആരും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാജ് ഒരു ഗുഡ്സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെയെന്താണ്‌ കുഴപ്പം?

ഓരോരുത്തരുടെ ശൈലിക്കനുസരിച്ചേ അവരോട് മറുപടി വരൂ. നിങ്ങള്‍ ഈ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന എന്‍ എം ഹുസ്സൈന്‌ ഒരു സാധാരണ ബ്ലോഗറുടെ ഭാഷാനിലവാരമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോചിച്ചശേഷം എന്റെ വാചകങ്ങളെ വിലയിരുത്തൂ.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫ്‌ ദൈവമുണ്ടെന്നതിന്റെ 'തെളിവാ'ണെന്ന് ശാസ്തം തെളിയിക്കട്ടെ. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അത് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ മുന്നില്‍ തന്നെയുണ്ടകും സുബൈര്‍. ആ ദൈവം തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് തെളിയിക്കട്ടെ. അപ്പോള്‍ അതും മറ്റാരെക്കാളും ഭംഗിയായി ഞാന്‍ ചെയ്തോളാം.

അതുവരെ ഈ ആരാധനാ കസര്‍ത്തുകള്‍ ഒന്ന് നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ ഹുസ്സൈനോ സുബൈറിനോ പറ്റുമോ?

"ഒരുത്തനെത്തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാല്‍ വരുന്നതെല്ലാമവനെന്ന് തോന്നും."

ഈ മലയാളം പഴമൊഴി ദൈവവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ശരി. കൃസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്‍ നിനച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവും യഹോവയുമാകയാല്‍ അതാണ്‌വനെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്രീഡ്മാന്‍ ഗ്രാഫ്‌ 'തെളിവുനല്‍കുന്ന' ദൈവം. സുബൈറിനെയും ഹുസ്സൈനെയും സംബന്ധിച്ച് അത്‌ അല്ലാഹുവാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ രണ്ടുകൂട്ടര്‍ക്കും തര്‍ക്കമില്ല. ഒരു ബൗദ്ധികചര്‍ച്ചയില്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്വളിറ്റി ഈ ദൈവത്തിനില്ലെന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നു എന്നുമാത്രം.

ദൈവത്തിന്‌ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം തേടുന്നതില്‍ ആര്‍ക്കും വിരോധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ വിശദീകരണം കിട്ടിക്കഴിയുന്നതുവരെ മുന്‍ വിധികളുമായി കോപ്രായങ്ങള്‍ കാട്ടാതിരിക്കുക.

CKLatheef said...

Tracking

..naj said...

സുശീല്‍,
I have just skipped through the comments as time lacking.

താങ്കള്‍ മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഭാവിചാണോ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പലരൂപത്തില്‍ എഴുതുന്നത്‌.
സൃഷ്ടാവിനെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമങ്ങള്‍ ഭാഷകള്‍ക്കനുസരിച്ചു വിത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനു ജനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അര്‍ഥം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തിലെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കു ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്നതാണ്.

ആരാധനയില്‍ പ്രീതി പെടുന്ന ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌ പൌരോഹിത്യമാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇവര്‍ പാരമ്പര്യമായി, സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായി തങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പൂജ കാര്മികര്‍ എന്നാ രീതിയില്‍ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും, സൌജന്യങ്ങളും സീകരിച്ചു നിലകൊള്ളും. മടങ്ങളും, കോവിലുകളും, ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും, ഒക്കെ ഇതിന്റെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആണ്. ജനങ്ങളെ ചിന്താപരമായി നിഷ്ക്രിയരാക്കുന്ന ഇത്തരം ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് ഭരണകൂട ഒത്താശകളും നിര്‍ലോഭം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഒരു പരിധിവരെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചൂഷണ സമവാക്യങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പ്‌ "ഈ നിഷ്ക്രിയ" സൃഷ്ടികളിലൂടെ യാണ് അതിജീവിക്കുന്നത്.

ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ പൂജ വല്‍കൃത സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ നിന്നും വളരെ ഭിന്നമാണ്‌ ഇസ്ലാം എന്നാണു. പക്ഷെ യുക്തിവാദ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഇസ്ലാമിനെയും ഈ മത വൃന്തത്തില്‍ ഒതുക്കിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ കുഴപ്പമല്ല. ഈ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയാണ്‌ ഒരു പരിധിവരെ വെറും ആരാധന രീതിയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന വിശ്വാസികളെ "വിശ്വാസികളായി" കൊണ്ടെത്തിച്ചത്, അതിന്റെ സാമൂഹിക പ്രസക്തി വ്യക്തമാണെങ്കിലും.
ഇവിടെ മതത്തില്‍ ഇസ്ലാമിനെയും കെട്ടിയിട്ട യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കള്‍ "അല്ലാഹു" എന്നത് വ്യക്തി ദൈവമെന്നു മനപൂര്‍വം ആരോപിക്കുന്നത് വളരെ (കു)ബുധിപൂര്‍വമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ സുശീലിനു ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചതില്‍ കാര്യമായ അബദ്ധം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
അങ്ങിനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നതെന്ന് ഹുസൈന്റെയും, ഞങ്ങളുടെയും കമന്റില്‍ വളരെ വ്യക്തമാണ്. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവസങ്കല്പതിലെ നാമങ്ങളും, ചിത്രങ്ങളും എന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ അവരില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസത്തില്‍ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കു പിറകില്‍ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ "ദൈവ വിശ്വാസം" എന്നാ അടിസ്ഥാനം നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്നതിനെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതിനെ എതിര്‍ക്കാത്തത്. അവരുടെ കാഴ്ചപാടുകളും, കഥകളും മറ്റൊരു വിഷയമാണ്, അത് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല.

അപ്പോള്‍, യേശു, അയ്യപ്പന്‍, ചാത്തന്‍ കല്ല്‌ .....ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് അര്‍ത്ഥ ശൂന്യമാണ് !
പക്ഷെ എന്നീട്ടും ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ന്യൂനതയാണ് ???

മുക്കുവന്‍ said...

1. ഗോപാലന്‍ തങ്കപ്പന്റെ അച്ഛനാണ്‌.

2. കൃഷ്ണന്‍ നാണപ്പന്റെ അയൽക്കാരനാണ്‌.

ശരി, അതുകൊണ്ട്?

അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ പഴനിക്ക് പോവുകയാണ്‌.

ഞാന്‍ പഴനിക്ക് പോകുന്നതെന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ശാത്രീയമായും, ദര്‍ശനികമായും, ത്ത്വശാസ്ത്രപ്രകാരവും, തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞില്ലേ?


അദ്ദാണു... ഇവന്മാരൊടൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാ‍ക്കാന്‍ പറ്റില്ലാ സുശീലേ.. എന്നാലും ആവുന്നത് എഴുതു.. എന്നേലും നേരെ ഒരു ദിവസം ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും.

യുക്തി said...

നാജ് പറയുന്നു.......
അങ്ങിനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നതെന്ന് ഹുസൈന്റെയും, ഞങ്ങളുടെയും കമന്റില്‍ വളരെ വ്യക്തമാണ്. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവസങ്കല്പതിലെ നാമങ്ങളും, ചിത്രങ്ങളും എന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ അവരില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസത്തില്‍ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കു പിറകില്‍ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ "ദൈവ വിശ്വാസം" എന്നാ അടിസ്ഥാനം നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്നതിനെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതിനെ എതിര്‍ക്കാത്തത്. >>>>>>>>>>>

പ്രിയ നാജ്,
പതിവു പോലെ എന്നെ അളക്കാന്‍ (ആരെയും താങ്കള്‍ അളക്കാതെ വിട്ടിട്ടില്ല) ശ്രമിക്കാതെ ഉത്തരം നല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ചോദിക്കുകയാണ്
ഖുറാന്‍ പറയുന്ന ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്.
“അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അള്ളാഹുവിനു ഉപമകള്‍ പറയരുത്,നിച്ചയമായും അള്ളാഹു അറിയുന്നു,നിങ്ങല്‍ അറിയുന്നില്ല”(16:74)
മഠയത്തരങ്ങളില്‍നിന്നും റബ്ബേ നാജിനെ ഇനിയെങ്കിലും കാക്കേണമെ.ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അതിപ്രയോഗവാദിയാണ് ,എന്തുവന്നാലും ‘ക’ മ’എന്നദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടുകയില്ല.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഹുസ്സൈന്‍ കഴിഞ്ഞ 25 വര്‍ഷമായി പരിണാമവാദം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌; എന്തിന്‌? പരിണാമവാദത്തിന്റെ പഴുതുകളിലെവിടെയെങ്കിലും തന്റെ ദൈവത്തിനൊരു ഇരിപ്പിടം തരപ്പെടുത്താനാകുമോ എന്നറിയാന്‍. സൃഷ്ടിവാദികള്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലിറങ്ങി മഹത്തായ മുങ്ങിത്തപ്പല്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌; ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിടവുകള്‍ എവിടെയാണെന്നന്വേഷിക്കാന്‍. മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിലും പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലും അവര്‍ വിടവുകളും ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളും തപ്പി ഗവേഷണം നടത്തുകയും മഹത്തായ 'ഗവേഷണപ്രബന്ഥ'ങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കൂട്ടര്‍ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതുതന്നെ അതിന്റെ വിടവുകള്‍ തേടാനാണ്‌. (ക്ഷീരമുള്ളൊരകിടിന്‍ ചുവട്ടിലും....)

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ 'മനസ്സിലാകാത്ത' സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇവര്‍ ദൈവത്തെ സുരക്ഷിതമായി താമസിപ്പിക്കുന്നു. നിഗൂഢതയെ ദൈവമാക്കി മാറ്റുന്ന മാജിക്കാണ്‌ സൃഷ്ടിവാദം.

പക്ഷേ, ശാസ്തം മുന്നേറുംതോരും 'മനസ്സിലാകാത്ത' വിടവുകള്‍ കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്ന സത്യം അവരില്‍ അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു.

വസൂരിയുണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് ചിലര്‍ വിശ്വസിച്ചു. മഴപെയ്യിക്കുന്നതും ഇടിവെട്ടിക്കുന്നതും ദൈവമാണെന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ഈ ഭൂമിയെ പരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതു താനാണെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു. ശാസ്തം മുന്നേറിയപ്പോള്‍ അവിടെനിന്നെല്ലാം ദൈവത്തിന്‌ ഒഴിഞ്ഞുപോകേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് ശാസ്തം സൗരയൂഥത്തിലും അതിനുപുറമെ ഗാലക്സികളിലുമെത്തിയപ്പോള്‍ അതുണ്ടാക്കിയത് ദൈവമാണെന്നായി ചിലര്‍. അവിടെനിന്നും ശാസ്തം മുന്നേറിയപ്പോള്‍ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തില്‍ ചിലര്‍ ദൈവത്തെ തേടുന്നു.

ഫോസിലുകളിലെ വിടവുകള്‍ കണ്ട് പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്‌ പിഴവുണ്ടെന്ന് സംഘഗനമാലപിച്ചവര്‍ക്ക് ഫോസിലുകള്‍ എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയില്ല.

ഇനി മിസ്റ്റര്‍ ഹുസ്സൈന്‍,

പരിണാമസിദ്ധാന്തം മൊത്തം തെറ്റാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിവാദം ശരിയാണെന്നെങ്ങനെ പറയാം? ഒരാള്‍ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കില്‍ അയാള്‍ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വരാമന്നല്ലാതെ മറ്റേയാള്‍ പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തം ശരിയാകുന്നതെങ്ങനെ?

മതത്തിന്റെ സൃഷ്ടിവാദം ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തില്‍ 25 കൊല്ലം ഗവേഷണം നടത്തുകയല്ല വേണ്ടത്.തന്റെ സൃഷ്ടിവാദം ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ 24 മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠനം നടത്തി ഒരു ചെറുതെളിവെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്‌.

ദൈവം പോലുമുണ്ടായത് ഭൂമിയില്‍ ജീവനുണ്ടായതുകൊണ്ടണ്. (ജീവനില്‍ തന്നെ മനുഷ്യന്‍) അജൈവമായ ഒന്നിനും ദൈവമോ ദൈവചിന്തയോ ഇല്ലല്ലോ?

യുക്തി said...

സുശീല്‍ കുമാറെ ,
ദൈവത്തെ വിട്ട് വെറും പരിണാമവും ക്വാണ്ടവും പറ,നമ്മള്‍ സമര്‍ഥമായി മോഷണം നടത്തി തക്ക മറുപടികള്‍(?) തരും .അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അള്ളായെ ചുറ്റി നിന്നാ‍ല്‍ നമ്മള്‍ ചുറ്റിപ്പോവത്തേയുള്ളൂ.

Reaz said...

classical mechanics ല്‍ വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിച്ചപ്പോള്‍ ന്യൂട്ടന്‍റെ ചലന നിയമങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രം തള്ളിക്കളഞോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതോ ഉണ്ടാക്കിയതോ?

മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വിശ്വ്സിക്കുന്നു. അനാദി കാലം തൊട്ടുള്ളതാണ്‌ ആ വിശ്വാസം. മനുഷ്യന്‍ ഓരോന്നുണ്ടാക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതാവും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുണ്ടക്കിയതല്ലാത്തതും അവര്‍ക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാവത്തതും ദൈവത്തിന്റെ പണിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാല്‍ സംഗതി എളുപ്പമായല്ലൊ. വെറുതെ ചിന്തിച്ച് തലപുണ്ണാക്കണ്ട. പക്ഷേ, ഉണ്ടായതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലോ; മിണ്ടാതിരിക്കാനാവില്ല. ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കണം. അതെളുപ്പമല്ല. ഓരോ വിശദീകരണവും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും പുതിയ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കും നീളും. പിന്നെ വിശദീകരണങ്ങള്‍ക്ക് കടുപ്പം കൂടിക്കൂടിവരികയായി; വിശദീകരിക്കുന്നവരുടെയും വിശദീകരണം മനസ്സിലാകുന്നവരുടെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരും.

ദൈവത്തെ ഒണ്ടാക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് രാജന്‍ ഗുരുക്കളുടെ ലേഖനം. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

aniyan said...

ദൈവം ഉണ്ടെന്നെ ഈ ലോഗത്തിലെ എല്ലാവരും നിരീശ്വര വാദികള്‍ വരെ അങ്ഗീകരിച്ചാല്‍ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ പ്രശ്നം തീരുമോ? പിന്നെ അല്ലേ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് . ലോഗത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും തെറ്റെന്നു ഈ ലോഗം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം തങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാത്രം ആണ് സത്യം എന്നും ദൈവം ഈ പുസ്തത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി ഉള്ള ഒരു ഭ്രാന്തന്‍ സെല്‍ഫിഷ് പവര്‍ ആണേ എന്നും.

aniyan said...

ദൈവം ഉണ്ടെന്നെ ഈ ലോഗത്തിലെ എല്ലാവരും നിരീശ്വര വാദികള്‍ വരെ അങ്ഗീകരിച്ചാല്‍ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ പ്രശ്നം തീരുമോ? പിന്നെ അല്ലേ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് . ലോഗത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും തെറ്റെന്നു ഈ ലോഗം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം തങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാത്രം ആണ് സത്യം എന്നും ദൈവം ഈ പുസ്തത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി ഉള്ള ഒരു ഭ്രാന്തന്‍ സെല്‍ഫിഷ് പവര്‍ ആണേ എന്നും.

ea jabbar said...

ഹുസൈന്‍ ദൈവം ഉണ്ടെന്നു തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു !
എങ്ങനെയെന്നു കാണുക:
പ്രപഞ്ചത്തിനു ആരംഭമുണ്ട്. ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആരംഭമുള്ളതിനു കാരണം വേണം .
ആ കാരണമാനു ദൈവം.
അപ്പോള്‍ ദൈവത്തിനു കാരണം ?
മൂപ്പര്‍ക്ക് ആരംഭമില്ല. അതുകൊണ്ടു കാരണവും വേണ്ട.
ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ല എന്നതിനു തെളിവ്?
അതു മതം സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നാ പിന്നെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നതിനു തെളിവും അതു പോരേ ? മതം സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഉണ്ട് !
ദൈവത്തിനു ആരംഭമില്ല എന്നതിനു തെളിവെന്ത്?
ഉത്തരമില്ല.
പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകും മുമ്പ് ആരംഭമില്ലാതെ ദൈവം എന്തിനു നിലനില്‍ക്കണം ?
ഉത്തരമില്ല.
ദൈവവും പ്രപഞ്ചവും ഒന്നിച്ചുല്‍ഭവിച്ചാല്‍ എന്താ കുഴപ്പം ?
ദൈവത്തിനെ ശൂന്യതയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെക്കാള്‍ ഉത്തമം അതല്ലേ?
ശൂന്യതക്കു തന്നെ അപവാദമായി ഒരു ദൈവത്തെ എന്തിനു ഉല്‍ഭവമില്ലാതെ അലയാന്‍ വിടണം?
പ്രപഞ്ചകാരണം ദൈവമാണ് ദൈവകാരണം പ്രപഞ്ചവുമാണ്. രണ്ടും ഒരുമിച്ചുല്‍ഭവിച്ചു.പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവാണു ദൈവം. പരബ്രഹ്മം!
രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ.
അല്ലെന്നു ഹുസൈന്‍ തെളിയിക്കട്ടെ !

Kamar said...

ജബ്ബാറിന്റെ തന്നെ ബ്ലോഗില്‍ ജബ്ബാറിന്റെ ഒരു കമെന്റ്റ്‌ വായിക്കാം:
ഞാന്‍ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചില്ലല്ലോ? എനിക്ക് എന്റേതായ ദൈവമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെപ്പോലെയുള്ള നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗോത്ര ദൈവങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാന്‍ നിഷേധിക്കുന്നുള്ളു. ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന ചര്‍ച്ച വേറെത്തന്നെ നടന്നതല്ലേ?

= തികഞ്ഞ അവസര വാദം എന്നല്ലാതെ ഇതിനെന്താണ് പറയുക.

ea jabbar said...

എനിക്ക് എന്റേതായ ദൈവമുണ്ട്.

Subair said...

അതിന്‍റെ നിരവചനം ഒന്ന് തന്നാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

Subair said...
This comment has been removed by the author.
Subair said...
This comment has been removed by the author.
Jack Rabbit said...

Subair said to Jabbar..

അതിന്‍റെ നിരവചനം ഒന്ന് തന്നാല്‍ നന്നായിരുന്നു.


Yesterday, Hussain had restricted comments on his blog to only his newly created team members and instead started a new blog (dawkinsdebatecomments) exclusively to post comments. There was a comment (given below) by you there. But today it looks like Hussain has deleted the blog.

Subair said,
ഹുസൈന്‍ സാര്‍, ഞാനായിരുന്നു താങ്കളുടെ സ്ഥാനത് എങ്കില്‍, (താങ്കളുടെ പോലെ വിവരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍) കാളിടദാസനെയും, ജബ്ബാര്‍ മാഷിനെയും, സുശീലിനെയും, ജാക് രാബ്ബിറ്റിനെയും പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് മറുപടി എഴുതി സമയം കലയില്ലായിരിന്നു. താങ്കളുടെ മറുപടി അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല.


I hope the reason you are still discussing with Jabbar is you are yet to reach the STANDARD of Hussain ?


/JR

ea jabbar said...

അതിന്‍റെ നിരവചനം ഒന്ന് തന്നാല്‍ നന്നായിരുന്നു.
----
ഹ ഹ ഹ
നിര്‍വചനമില്ലാത്തതെന്തോ അതാണെന്റെ ദൈവം !!!
ഹുസൈന്റെ ദൈവം പോലൊന്ന്.
അമൂര്‍ത്തം .
അനിര്‍വചനീയം.
അജ്ഞാതം. അവര്‍ണനീയം .അനന്തം. ഉണ്മപോലും ആവശ്യമില്ലാത്തവിധം പരിപൂര്‍ണം. നിര്‍ഗുണം. പരബ്രഹ്മ. .....
എന്താ മതിയോ ?????
ഇനിയും വേണമെങ്കില്‍ പറയാം . ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റില്‍നിന്നെടുത്തു തന്നെ !

Subair said...

താഴെ കൊടുത്തതും മാഷ്‌ പറഞ്ഞത് തെന്നെയെല്ലേ?

ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും കയ്യും കാലുമൊന്നുമല്ല; അതിനെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാടു സങ്കീര്‍ണവും മഹത്വമാര്‍ന്നതുമായ വിശേഷസിദ്ധികളാണുള്ളത്. ദെവത്തെ നമുക്കു നിര്‍വ്വചിക്കാനൊ വിശദീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല. നാം അതിനു മുതിര്‍ന്നാല്‍ ദൈവം നമ്മെപ്പോലെയൊക്കെ ആയിത്തീരും . അതു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയേ ചെയ്യൂ.


നിരവചനം ഇല്ലാത്ത സാധനം മഹത്തരമാണ് എന്ന് മാഷ്‌ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ?? ദൈവത്തിന് കയ്യും കാലുമോന്നുമില്ലത്രേ, പക്ഷെ അസംബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് കയ്യും കാലുമൊക്കെ മുളച്ചു തുടങ്ങിയോ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം?

ജാക്, ശരിയാണ് എനിക്ക് കാര്യമായ വിവരമില്ല, ജബ്ബാറിനോടും, താങ്കളോടുമൊക്കെ തര്‍ക്കിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്‌.

Subair said...

ജ്യോതിഷം ഒരു ശാസ്തം എന്ന നിലയിലാണ്‌ അതിന്റെ വക്താക്കള്‍ ഇന്ന് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്‌ അവര്‍ക്ക്‌ അവരുടേതായ 'യുക്തി'യും, 'തെളിവു'കളുടെ പിന്‍ബലവും ഒക്കെയുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിനാളുകള്‍ ജ്യോതിഷത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും അത് ജീവിതചര്യയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ശാസ്തീയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ സുബൈര്‍ തയ്യാറുണ്ടോ?

ഇല്ലെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട്?

കൃത്യമായ ഉത്തരം വേണം.
================


സുശീല്‍, ജ്യോതിഷം യുക്തി വിരുദ്ധമായത് കൊണ്ട്, സുബൈര്‍ അതിനെ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കില്ല.

ea jabbar said...

ദൈവത്തെ മനുഷ്യന്‍ നിര്‍വ്വചിച്ചപ്പോള്‍, വിശദീകരിച്ചപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചതെന്താണ് ?
ദൈവം മനുഷ്യനെപ്പോലെ ആയി.
ദൈവം ദൈവമല്ലാതായി.

ea jabbar said...
This comment has been removed by the author.
Noushad said...

ഏതായാലും യുക്തി"വാതി"കള്‍ വിയര്ത്തുപോയി ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍. ജബ്ബാറും കൂട്ടരും ഇനി ഡാര്‍വിന്‍റെ സിദ്ധാന്തം പറയാന്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ഹ ഹ ഹ. ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നില്‍ പരുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ നില്പ്‌ കണ്ടാല്‍ വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയില്‍ എന്ന കവി വചനം കടമെടുക്കാം.

ea jabbar said...

നിരവചനം ഇല്ലാത്ത സാധനം മഹത്തരമാണ് എന്ന് മാഷ്‌ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ??
-------
ദൈവത്തിനാരംഭമില്ല എന്നു ഹുസൈനു മനസ്സിലായപോലെ ... !മഹത്തരമായതെന്തോ അതാണു ദൈവം !!!

Subair said...

ദൈവത്തിനാരംഭമില്ല എന്നു ഹുസൈനു മനസ്സിലായപോലെ ... !
=================


തങ്ക ലിപികളില്‍ എഴുതി വെക്കേണ്ട മറുപടികളാണ്.

[മാഷ്ക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടകാം ആരംഭമില്ലാത്തത് എന്നത് ഹുസൈന്‍ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഉണ്മയുടെ നിരവചനതിന്റെ ഭാഗമാണ് - സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മതി]

Jack Rabbit said...

Noushad said ...
ഏതായാലും യുക്തി"വാതി"കള്‍ വിയര്ത്തുപോയി ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍. ജബ്ബാറും കൂട്ടരും ഇനി ഡാര്‍വിന്‍റെ സിദ്ധാന്തം പറയാന്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ഹ ഹ ഹ. ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നില്‍ പരുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ നില്പ്‌ കണ്ടാല്‍ വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയില്‍ എന്ന കവി വചനം കടമെടുക്കാം.


Return of the unsinkable rubber ducks

യുക്തി said...

നൌഷാദ് പറയുന്നു.....
ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നില്‍ പരുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ നില്പ്‌ കണ്ടാല്‍ വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയില്‍ എന്ന കവി വചനം കടമെടുക്കാം. >>>>>>>>>

നൌഷാദേ എവിടയാണ് ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് ദൈവം ഉണ്ടെന്നു തെളിയിച്ചത്?

ആരംഭമില്ലാത്തത്,ഈ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങള്‍ക്കു അതീതമായത്,ഒടുക്കമില്ലാത്തത്,
ഗോചരമല്ലാത്തത്,അത്,ഇത്,
അതും ഇതും അല്ലാത്തത്,കാരണമില്ലാത്തത്,കാരണമായത്,
എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവത്തേ.

മനസ്സിലാകാത്തവര്‍ പുത്തികെട്ട യുക്തിവാദികള്‍,ശാസ്ത്രമറിയാത്തവര്‍,“ഹുസൈ”എന്നു കേട്ടാലെ വിയര്‍ത്തു വിയര്‍ത്തു നാറിയവര്‍.പരുങ്ങി പരുങ്ങി സിക്താണ്ഠത്തിലേക്കു ഉള്‍വലിയുന്നവര്‍,നരകത്തീവാസികള്‍.നജുസുന്‍.

യുക്തിവാദം അറബിക്കടലില്‍.അതു വേണ്ട, അതു
ഞമ്മന്റെ കടലാ,അത് നജീസാവണ്ട, യുക്തിവാദം ചെങ്കടലില്‍.

നൌഷാദെ ഇവന്മാര്‍ക്കു ഒന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കികൊട്.ജാഹിലുകള്‍ നന്നാവട്ടെ.
പെരുത്ത പോരിഷ മഹ്ശറയില്‍ കിട്ടും.കിട്ടിയ സ്വര്‍ഗ്ഗാവസരം പഴാക്കികളയല്ലേ.

യുക്തി said...

സുബൈറെ,

ദൈവത്തിനു ആരംഭമില്ലാ എന്നു ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനു എങ്ങനെ മനസ്സിലായി.

ജാക് റാബിറ്റിന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം കാത്തു കിടപ്പുണ്ട്..

(COMMENT 2: 5. ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ലെന്ന് ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടേയില്ല.(ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ്)
RESPONSE 2: Then what the heck does the below sentence mean ? I have been following up (asking for evidence for eternalness) many times only based on this concluding sentence by you.(JR)

ആസ്തിക്യവാദപ്രകാരം ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ല.ആരംഭമില്ലാത്തതിനു കാരണം ആവശ്യമില്ലെന്ന തത്വചിന്തിലെ പ്രാഥമികവിവരം പോലും ഡോക്കിന്‍സിനില്ല(HS)

Thanks for this big VOLTE-FACE. Then how was your God originated/created ?)JR

(കടപ്പാട്-ജാക് റാബിറ്റിന്റെ പോസ്റ്റ് dt/nov/ 2010/25)

യുക്തി said...

എന്തിനും ഏതിനും പരസ്യ സംവാദത്തിനു
പ്രതിപക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍.(തോല്‍ക്കുമ്പോള്‍ തൊപ്പി വേറെ അന്വേഷിക്കേണ്ടല്ലോ)

എന്തുകൊണ്ട് ഹുസൈന്‍ സാഹിബ് രവിചന്ദ്രന്‍ മാഷുമായി പരസ്യ സംവാദത്തിനു തയാറാവുന്നില്ല.

യുക്തി said...

കേരളാ സര്‍ക്കാര്‍ വക നിയമനം പാഠ പുത്തക കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയുടെ അതീവ ശ്രദ്ധക്കും ജാഗ്രതക്കുമായി,

ബൂലോക മമ്മാ‍ക്കാ Ltd വക തിട്ടൂരം,

മഹാമഹ പണ്ഠിത ശിരോമണി സര്‍വ്വവിജ്ഞാന ശാസ്ത്രനിപുണ ജനജനാബ്(ശ്രീ ശ്രീ)ഹുസ്സനുല്‍ ഇബ്നു മുഹമ്മദുകുട്ടി തങ്ങളവര്‍കള്‍

കഴിഞ്ഞുപ്പൊയ്പ്പൊയ നീണ്ടുനിവര്‍ന്ന ഇരുപതഞ്ചാണ്ടായി ശാസ്ത്രയജ്ഞനോയമ്പു നോറ്റ് ഡാര്‍വിന്‍ കാഫിറിന്റെ ‘പരിണാമ സിത്താന്തം‘കളവാണൊന്നും തെറ്റണൊന്നും ഫത്വവാ ഇറക്കിയിരിക്ക കൊള്‍വതാല്‍..

ഉടനെ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളുടെ പാഠപുത്തകങ്ങളില്‍ നിന്നും ടി ജാഹിലീയത്തിനെ നീക്കണമെന്നു ശാസിക്കുന്നു.
ഇല്ലേല്‍ ndf വക കൈയറുപ്പും solidarity വക രക്തദാനം തുടങ്ങിയുള്ള പൊല്ലാപ്പുകള്‍ അരങ്ങേറാന്‍ സാധ്യതകളേറയാണ്.
ns ജിഹാദ്=സമാധാനാ‍ആശയയുത്തം.

kaalidaasan said...

>>>ആരാധനയില്‍ പ്രീതി പെടുന്ന ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌ പൌരോഹിത്യമാണ്.
ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ പൂജ വല്‍കൃത സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ നിന്നും വളരെ ഭിന്നമാണ്‌ ഇസ്ലാം എന്നാണു.<<


അതെ അതേ, വളരെ ഭിന്നമാണ്.

30 ലക്ഷം മുസ്ലിം നാമധാരികളാണിപ്രാവശ്യം മൃഗബലിപ്പെരുന്നാളിന്നെന്നും പറഞ്ഞ മെക്കയില്‍ വന്നത്. ഇവരെല്ലാം കൂടി മെക്കയിലെ മണല്‍ക്കാടുകള്‍ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാന്‍ വിനോദയാത്രക്കു പോയതാണല്ലേ? അതും ഇന്‍ഡ്യയിലെ മറ്റ് ജനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന നികുതിപ്പണം കൂടി ഉപയോഗിച്ച്.

രണ്ടു കഷണം തുണി ശരീരത്തില്‍ ചുറ്റി( ഇപ്പോള്‍ അതെങ്കിലുമുണ്ട്. മൊഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് പൂര്‍ണ്ണ നഗ്നരായിട്ടായിരുന്നു ഈ ആഭാസത്തരം നടത്തിയിരുന്നത്), ഏഴു പ്രാവശ്യം കബയെ വലം വച്ച്, കറുത്ത കല്ലിനെ മുത്തി, ചെകുത്താനെ കല്ലെറിഞ്ഞ്, മരുഭൂമിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടി, മിണ്ടാപ്രണികളുടെ കഴുത്തറത്തത് സൌദി രജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനല്ലായിരുന്നോ? അതോ സൌദിയിലെ ടൂറിസം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനോ?

ഇതൊന്നും അള്ളായെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ പിശാചിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ?

ദിവസം അഞ്ച് നേരം നിലത്തു നെറ്റിയുരച്ച് പാടു വരുത്തുന്നത് ഭൂമിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ? മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് കഴുകുന്നത് വെള്ളത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ? മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടേയും കഴുത്തു വെട്ടുമ്പോള്‍ ബിസ്മില്ല എന്ന ഹൈന്ദവ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഏത് ഹിന്ദു ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്?


അതെ അതെ ഇതൊക്കെ ഭിന്നമാണ്, കാണുന്നവരെല്ലാം മന്ദബുദ്ധികളാണെങ്കില്‍.

kaalidaasan said...

ആരാധന വേണ്ടാത്ത ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍,

1. Al Fatiha
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, (2) The Beneficent, the Merciful. (3) Owner of the Day of Judgment, (4) Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help. (5) Show us the straight path, (6)

kaalidaasan said...

>>>>>ഏതായാലും യുക്തി"വാതി"കള്‍ വിയര്ത്തുപോയി ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍. ജബ്ബാറും കൂട്ടരും ഇനി ഡാര്‍വിന്‍റെ സിദ്ധാന്തം പറയാന്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ഹ ഹ ഹ. ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നില്‍ പരുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ നില്പ്‌ കണ്ടാല്‍ വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയില്‍ എന്ന കവി വചനം കടമെടുക്കാം.>>>>


ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തേക്കുറിച്ച് ഹുസൈനു കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എന്നദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. അജ്ഞത മുഴുവന്‍ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ബ്ളോഗടച്ചു പ്രതിക്ഷേധിച്ചു. റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി അനിവദിച്ചിട്ടും ആരും ഒന്നുമെഴുതിയില്ല പിന്നീട് എന്തോ സൌജന്യം പോലെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഭിപ്രായമെഴുതിക്കോളണം എന്ന തീട്ടൂരം കൂടി വച്ചു. പക്ഷെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അത്രക്കേ ഉള്ളു ഹുസൈന്‍ എന്ന പ്രതിഭാസം.

ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തതതേക്കുറിച്ച് സംവദിക്കാനുള്ള വിവരമൊനും ഹുസൈനില്ല. കുര്‍ആന്‍ വയിച്ചു പഠിച്ച് അസ്വാദനം എഴുതുന്നതിനെ അനുകരിച്ച്, പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര്‍ എഴുതുന്നതൊക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ച് പുസ്തകമെഴുതുന്നതുപോലെയല്ല അതേക്കുറിച്ച് സംവദിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ഹുസൈനു മനസിലായിക്കാണും.

Anonymous said...

കാളിദാസന്റെ cognitive capacityയെക്കുറിച്ച് ഹുസൈന്‍ സാര്‍ പറഞ്ഞതു ശരിയാണല്ലോ!
കാളിദാസന്‍ പറയുന്നു:>> അജ്ഞത മുഴുവന്‍ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ബ്ളോഗടച്ചു പ്രതിക്ഷേധിച്ചു. റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി അനിവദിച്ചിട്ടും ആരും ഒന്നുമെഴുതിയില്ല പിന്നീട് എന്തോ സൌജന്യം പോലെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഭിപ്രായമെഴുതിക്കോളണം എന്ന തീട്ടൂരം കൂടി വച്ചു. <<
ഇത് എഴുതിയ സമയംDecember 12, 2010 5:34 AM ആണ്.
എന്നാല്‍ തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 'ചിയര്‍ ഗേളാ'യ Jack Rabbit തലേന്നു് അതായത് December 11, 2010 7:36 PMന് തന്നെ ഇതിനുള്ള മറുപടിയെന്നോണം വാസ്തവം എന്തെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാത്തതോ അതോ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതോ ?>>Yesterday, Hussain had restricted comments on his blog to only his newly created team members and instead started a new blog (dawkinsdebatecomments) exclusively to post comments. ...... But today it looks like Hussain has deleted the blog <<
എന്താണിതിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്നു കാളിക്കു മനസ്സിലാക്കാനായില്ലേ? ഹുസൈന്‍ സാര്‍ തന്റെ ഡോക്കിന്‍സ് നിരൂപണം എന്ന ബ്ലോഗില്‍ comments restrictചെയ്യുകയും അതിന്നായി ഡോക്കിന്‍സ് നിരൂപണം കമന്റുകള്‍ എന്ന മറ്റൊരു ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചുവെന്നും അല്ലേ ജാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?അതായത് കമന്റ് എഴുതാനുള്ള അവസരം ആര്‍ക്കും അടച്ചില്ല എന്നല്ലേ അതിനര്‍ത്ഥം.?
കാളി പിന്നെയെഴുതിയിരിക്കുന്നതോ?
>> എന്തോ സൌജന്യം പോലെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഭിപ്രായമെഴുതിക്കോളണം എന്ന തീട്ടൂരം കൂടി വച്ചു. <<
പ്രസക്തമായ എല്ലാ കമന്റുകള്‍ക്കും വിശദീകരണം ( 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍) നല്‍കുന്നതാണ് എന്നെഴുതിയാല്‍ 48 മണിക്കൂറിനകം അഭിപ്രായമെഴുതിക്കൊള്ളണമെന്നാണോ സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ?
cognitive capacity അപാരം തന്നെ!

kaalidaasan said...

>>>>ഹുസൈന്‍ സാര്‍, ഞാനായിരുന്നു താങ്കളുടെ സ്ഥാനത് എങ്കില്‍, (താങ്കളുടെ പോലെ വിവരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍) കാളിടദാസനെയും, ജബ്ബാര്‍ മാഷിനെയും, സുശീലിനെയും, ജാക് രാബ്ബിറ്റിനെയും പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് മറുപടി എഴുതി സമയം കലയില്ലായിരിന്നു. താങ്കളുടെ മറുപടി അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല.>>>>


ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി ഹുസൈന്റെ വിജ്ഞാന ശേഖരത്തില്‍ ഇല്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ പറയാനുള്ള ന്യായീകരണം മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ.

ശരിക്കും വിവരമുള്ള ആളുകള്‍ ആരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും മറുപടി നല്‍കും. ഹുസൈനേപ്പോലുള്ള മുറി വിദഗ്ദ്ധരും വികല വിവരമുള്ളവരും വലിയ അവകാശവാദങ്ങള്‍ നടത്തും. ചുറ്റുവട്ടത്തു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണത്. 25 വര്‍ഷമല്ല 50 വര്‍ഷം പഠിച്ചാലും ഹുസൈനു കൂടുതല്‍ വിവരമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുമില്ല. അതിന്റെ കാരണം, തെറ്റാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഒരേയൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്‌ ഹുസൈന്‍ ഡാര്‍വിനിസം പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് പറ്റിയ അക്കിടിയാണിപ്പോഴുള്ളതും. അപ്പോള്‍ തെറ്റാണെന്നു സ്ഥപിക്കാന്‍ പാകത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ വരൂ. അതുകൊണ്ടാണിപ്പോഴും പോപ്പര്‍ ഡാര്‍വിനിസം not testable ആണെന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും.


25 വര്‍ഷം പരിണാമം പഠിച്ചിട്ടും അതെന്തെണെന്നു നിര്‍വചിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കിടന്നുരുളുന്നതു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാപട്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. . അതിനു നല്‍കിയ മറുപടി സഹതാപമര്‍ഹിക്കുന്നു. പരിണാമ വാദികളാണാ നിര്‍വചനം നല്‍കേണ്ടതെന്ന്.

യുക്തിവാദത്തേക്കുറിച്ചും, നിരീശ്വരവാദത്തേക്കുറിച്ചും കമ്യൂണിസത്തേക്കുറിച്ചുമൊക്കെ, നിര്‍വചന സഹിതം എനിക്കു നീണ്ട ക്ളാസെടുത്ത ഹുസൈനാണിതു പറഞ്ഞേതെന്നോര്‍ക്കുക. അപ്പോളൊഴൊന്നും അതൊക്കെ യുക്തി വാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും നിര്‍വചിക്കട്ടേ എന്ന നിലപാടെടുത്തില്ല. അതാണു ഹുസൈന്റെ കാപട്യം. അന്ധമായ ആരാധനകൊണ്ട് സുബൈറിനൊനുമത് മനസിലാക്കാനാകുന്നില്ല.

ഹുസൈന്റെ മറുപടിയുടെ ഒരു സാമ്പിള്‍ ഇതാണ്.

I am studied and further studying but you are making bluderous comments only. Is it advisable to any one?


ഇതില്‍ നിന്നും വിവരമുള്ളവര്‍ക്ക്
പലതും മനസിലാക്കാം

ഇംഗ്ളീഷ് ഭാഷാ പ്രയോഗം ഹുസൈനു വശമില്ല. എങ്കിലും ഇംഗ്ളിഷില്‍ തന്നെ കമന്റുകള്‍ എഴുതികൊണ്ടിരിക്കും.

ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് Conclusion ല്‍ എത്തി എന്നു പറയുന്ന മണ്ടത്തരം.

മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നവ ആദ്യം സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാനാകാത്ത ഉളുപ്പില്ലായ്മ.

മറ്റുള്ളവര്‍ എഴുതുന്നതെല്ലാം Bluderous എന്നു മുദ്രകുത്തുന്ന megalomania.

ഇതൊന്നും ഹുസൈനെ വിട്ടു പോകില്ല എന്നതാണു വാസ്തവം.

Jack Rabbit said...

യുക്തി,
ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിയതിനു നന്ദി. ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ്‌ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കരണം നടത്തി, ഉത്തരം പറയാതെ, കയ്യൊടെ പിടിച്ച പോലിസിനെ കള്ളനെന്നു വിളിച്ചു ഓടിപ്പോയ 3-4 അവസരങ്ങളുണ്ടു്‌.

ഇന്നലത്തെ മഴയ്ക്കു ബ്ലോഗ്ഗെര്‍ ഐഡി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടു വന്ന രവി മേനോന്‍ സാറിനു ഈയൊരെണ്ണത്തീനു വേണമെങ്കില്‍ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനെ സഹായിക്കാം. ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ മറ്റു ചിയര്‍ ഗേള്‍സിനു വെറുതെ കയ്യടിക്കാനെ അറിയാവൂ.

ea jabbar said...

ആരാധനയില്‍ പ്രീതി പെടുന്ന ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌ പൌരോഹിത്യമാണ്.
---------


ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും എന്നെ ആരാധിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. [കുര്‍ ആന്-‍51-56]

അപ്പോള്‍ കുര്‍ ആന്‍ പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ വകയാണല്ലേ???

ea jabbar said...

ദൈവം ഉണ്ടെന്നു “ശാസ്ത്രീയമായി” തെളിയിക്കാന്‍ വന്നതാണു ഹുസൈന്‍.
അക്വിനാസിന്റെ ആദികാരണവാദം തെളിയിച്ച രീതി നാം കണ്ടു.
പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉല്‍ഭവമുണ്ട്.[ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചുവത്രേ!]
ഉല്‍ഭവമുള്ളതിനു കാരണം വേണം [ഹുസിന്റെ തന്നെ പ്രസ്താവന ]ആ കാരണമാണു ദൈവം [ഈ വിവരം എവിടെനിന്നു കിട്ടി?]ദൈവത്തിനു ഉല്‍ഭവമില്ല. [ആരു പറഞ്ഞു?] തെളിവ് :ഉല്‍ഭവമില്ലാത്തതെന്തോ അതാണു ദൈവം [സ്വയം പ്രസ്താവന ]
അക്വിനാസിന്റെ വാദം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ഡോകിന്‍സിന്റെ വാദം പൊളിഞ്ഞു !
ഇതിന്റെ പേരാണു ശാസ്ത്രം !
-----
ദൈവമില്ല എന്നു ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാന്‍ എന്തെളുപ്പം !
ഇല്ലാത്തതെന്തോ അതാണു ദൈവം !
ഹായ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു !!!!!

ea jabbar said...

നിരീശ്വരവാദികളേ ! ഒന്നു കയ്യടിച്ചേ !!

ea jabbar said...

[മാഷ്ക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടകാം ആരംഭമില്ലാത്തത് എന്നത് ഹുസൈന്‍ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഉണ്മയുടെ നിരവചനതിന്റെ ഭാഗമാണ് - സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മതി]
----
അതെ സുബൈറേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു വിശ്വസിക്കാത്തതും ! അതൊന്നു മനസ്സിലാക്കിത്താ ...
ദൈവത്തിനാരംഭമില്ല എന്ന വിവരം എവിടെനിന്നു കിട്ടി?
പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകും മുമ്പ് ആരംഭമില്ലാതെ ഒരു ദൈവം എന്തിനു നിലനില്‍ക്കണം ?
അതൊരു പാഴവേലയല്ലേ ?
പ്രപഞ്ചകാരണം എന്നതാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ നിര്‍വ്വചനം. എങ്കില്‍ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു മൈക്രോസെകന്റ് മാത്രം മുമ്പ് ദൈവം ഉണ്ടായാല്‍ മതിയെന്നിരിക്കെ എന്തിനു ചുമ്മാ മൂപ്പര്‍ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് അനന്തകാലം ബോറടിക്കണം ?

ea jabbar said...

ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും എന്നെ ആരാധിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. [കുര്‍ ആന്-‍51-56]
-----
ആരാധിക്കാനും സ്തുതിക്കാനും ചൊറി മാന്തിക്കൊടുക്കാനും ആരുമില്ലാതെ ആപാവം അനന്തകാലം “വെള്ളത്തില്‍” ഇരുന്ന കാര്യം - ഹോ -ഓര്‍ക്കാനേ വയ്യ ! പാവം !!

kaalidaasan said...

രവിമേനോന്‍ ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ചീയര്‍ ഗേളാണെന്നു മനസിലായി. എന്തോ സൌജന്യം പോലെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഭിപ്രായമെഴുതിക്കോളാം എന്ന തീട്ടൂരം കൂടി വച്ചു, എന്നെഴുതിയതില്‍ വന്ന അക്ഷരത്തെറ്റാണ്‌ എഴുതിക്കോളണം എന്നായിപ്പോയത്.

സൌജന്യം നല്‍കി എന്നു തന്നെയല്ലേ ഞാന്‍ എഴുതിയത്? തീട്ടൂരമെന്നത് വിളംബരം എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണു ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. അല്ലാതെ കല്‍പ്പന എന്ന തരത്തില്ല. കല്‍പ്പനക്ക് ആരും സൌജന്യം എന്നു പറയാറില്ല.

ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ഗതികേടില്‍ രവി മേനോനു വിഷമം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാം. രവിമേനോന്‍ കരുതുമ്പോലെ അത്ര വലിയ ഒരു സംഭവമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം. പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പഠിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു conclusion ല്‍ എത്തിയാല്‍ മതി എന്ന ഒരുപദേശം അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുക്കുക. എങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില്‍ അപഹസ്യനാകാതെയിരിക്കാം.

..naj said...

ജബ്ബാര്‍ maash : "... ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും എന്നെ ആരാധിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. [കുര്‍ ആന്-‍51-56]""
______________________________

മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ ജാതീയമായി തിരിച്ചു ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന (ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അവര്‍ക്ക് ദൈവ പ്രീതിക്ക് ആരാധനാ രീതികളും ഉണ്ട്) വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ദൈവ പ്രീതിക്ക് പൌരോഹിത്യ ആരാധന രീതികള്‍ പരിച്ചയപെടുതിയത്. (താഴ്ന്നവന്‍ ഇരുന്നു അശുദ്ധമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടിയില്‍ കസേര മാറ്റുകയും, പുണ്യാഹം തെളിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഈ പ്രഭുധ കേരളത്തില്‍ ഈയടുത്താണ് നടന്നത്, യുക്തി വാദം കണ്ടു കാണില്ല !, "മുഖ്യ ധാര"പത്രങ്ങളും )

ഇസ്ലാം അതിനെ അന്യമാക്കി മനുഷ്യനെ സമത്വത്തില്‍ നിര്‍ത്തുകയും, ആരാധന എന്നത് മനുഷ്യന്റെ നീതിപൂര്‍വകമായ ഇടപെടല്‍ ആണെന്ന് വരച്ചു കാനിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്.
അത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇന്നും, എന്നും ലോകത്തില്‍ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമാകുന്നത്. അഴിമതിക്കും പൂഴ്ത്തിവെപ്പിനും, അശ്ലീലതക്കും, സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും എതിരെ അതിന്റെ ശബ്ദം ഉയരുന്നത്.
_____________________

അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രധിനിതി (ഖലീഫ)അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ (ഉള്കൊള്ളീചീട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകള്‍ നല്‍കപെട്ട സൃഷ്ടി) എങ്ങിനെ ജീവിക്കണമെന്നും, സാമൂഹിക ക്രമം എങ്ങിനെയാകനമെന്നും, നീതി എന്താണെന്നും, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കുമ്പോള്‍ എപ്രകാരം നീതിയുടെ പക്ഷത്തു നിലകൊള്ളനമെന്നും, ധാര്‍മികത എന്താണെന്നും, അധാര്‍മിക ക്കെതിരെ എങ്ങിനെ നിലകൊള്ളന്മേന്നും, നല്ല സമൂഹ സൃഷ്ടിക്കു എങ്ങിനെ മാതൃക ആകണമെന്നും, അശ്ലീലത എന്താണെന്നും, അത് സമൂഹത്തില്‍ ഇല്ലാതിരിക്കാന്‍ എപ്രകാരം സമൂഹത്തെ നയിക്കനമെന്നും, പ്രകൃതി എന്താണെന്നും, പ്രകൃതിയില്‍ എങ്ങിനെ ഇടപെടണമെന്നും, ഭൂമിയില്‍ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന, വര്‍ക്കെതിരെ എങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും, സ്ത്രീകളോട്, കുട്ടികളോട്, നീതി നിഷേധിക്കപെട്ടവരോട്, അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാന്‍....അപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ മാര്‍ഗത്തെ മനുഷ്യനു വേണ്ടി വരച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകന്മാരെ മാതൃകയായി, സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. സമൂഹത്തില്‍ ഇടപെട്ട് അവര്‍ ജീവിച്ചത്.മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ, അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ, കുടുമ്പ ജീവിതത്തെ, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ, തകര്‍ക്കുന്ന പലിശക്കും,മദ്യത്തിനും, അശ്ലീലതക്കും, ചൂഷണത്തിനും എതിരെ പ്രവര്തിക്കനമെന്നതാണ് "അല്ലാഹുവിന്റെ മാര്‍ഗം (ദീന്‍) / ഇബാദത്ത് ".

മാഷേ,

ദാമ്പത്യ ബന്ധം പോലും ഇബാദത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരും. അപ്പൊ താങ്കള്‍ വരട്ടു ചൊറി മാന്തിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവ് താങ്കള്‍ എതിര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി താങ്കള്‍ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മൂര്ത്തിയാകാനെ വഴിയുള്ളൂ. സ്വന്തം വിവരകെടിനു ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയല്ല, സ്വയം മാന്തിയിരിക്കുക, അത് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ മാന്തണ്ട !

Anonymous said...

>>>അഭിപ്രായമെഴുതിക്കോളാം എന്ന തീട്ടൂരം കൂടി വച്ചു, എന്നെഴുതിയതില്‍ വന്ന അക്ഷരത്തെറ്റാണ്‌ എഴുതിക്കോളണം എന്നായിപ്പോയത്.<<<
ഹ ഹ ഹ.
കാളിയുടെ ഉരുളിച്ച കാണാന്‍‍ നല്ല ചേലുണ്ട് . ഏതായാലും ഞാനെഴുതിയത് കാളിയുടെ 'ചിയര്‍ഗേളാ'യ ജാക്കിനെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ. അത്രയും cognitive capacityഅയാള്‍ക്കുണ്ടെന്നതില്‍ സന്തോഷം.

kaalidaasan said...

നാജ്,

മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തേക്കുറിച്ചൊന്നും ജബ്ബാര്‍ എഴുതിയില്ലല്ലോ. കുര്‍ആന്‍ എന്ന കെട്ടിയിറക്കപ്പെട്ട പൊത്തകത്തില്‍ അള്ള എന്ന ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്‌ ജബ്ബാര്‍ എഴുതിയത്. മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും, തന്നെ ആരാധിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ്‌ അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണതിന്റെ നേരെയുള്ള വായന. ഇസ്ലാമിക രീതി ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് അതിനെ,പിശാചിനെ ആരാധിക്കുവാന്‍ എന്നു വായിക്കാമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. എങ്കിലും അള്ളാ പറഞ്ഞ വളരെ ലളിതമായ ഒരു വാചകം നാജിനു മനസിലാകാതെ പോകുന്നതിന്റെ നിദാനശാസ്ത്രം ഒന്നു വിശദീകരിക്കാമോ?

kaalidaasan said...

രവി മേനോണു മതിയകും വരെ വ്യാഖ്യാനിച്ചോളൂ. എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല.

ഞാന്‍ എഴുതിയതു തന്നെയാണു ജാക്കുമെഴുതിയത്. ബ്ളോഗ് അടച്ചുപൂട്ടി റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി സംവരണം ചെയ്ത്, ആരും അഭിപ്രായം എഴുതാതെ വന്നപ്പോള്‍ വീണ്ടും തുറന്ന്, 24 മണുക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഭിപ്രായം ​എഴുതിക്കോളാം എന്ന സൌജന്യം വിളംബരം ​ചെയ്തു എന്നു തന്നെയല്ലേ ജാക്കുമെഴുതിയത്.


ഹുസൈനേക്കാള്‍ ജാള്യത ഇപ്പോള്‍ cheer girls നാണല്ലോ.

..naj said...

ജബ്ബാര്‍ mash:"...ദൈവത്തിനു ശേഷമുള്ള ആയിരം സങ്കീര്‍ണമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഗോദയില്‍ വരാം. ഹുസൈന്‍ തയ്യാറുണ്ടോ ? മറുപടി തരാന്‍ ?
സോപ്പു കുമിള പോലെ ഹുസൈന്‍റെ ദൈവം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതു ഞാന്‍ കാണിച്ചു തരാം ! ""
_____________________________

യുക്തിവാടന്തിന്റെ യുക്തി രാഹിത്യത്തെ തെളിയിക്കാന്‍ ആയിരമല്ല, പതിനായിരം ചോദ്യങ്ങളുമായി വരാം. താങ്കളുടെ യുക്തിവാതം വെറും ചിന്താ ശൂന്യരായവരുടെ തലയിലെ
വിഡിത്വമാനെന്നു തെളിയിക്കാന്‍ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. (ഹുസൈന്‍ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കെ, മാഷ്ക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് സ്വന്തം കുഴപ്പമാണ് !)

____________________________
അപ്പൂട്ടന്‍ വിത്യസ്തനായ, മാന്യനായ വ്യക്തിയാണ്.He is an exception. അദ്ധേഹത്തെ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടി വഷളാക്കണ്ട. (നിങ്ങളുടെയും, അധെഹതിന്റെയും സംവാദ ശൈലിയില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാകും )
അദ്ധേഹത്തിന്റെ യുക്തിവാദത്തെ യുക്തിവാദമായി പരിഗണിക്കാന്‍ പറ്റൂ.. നിങ്ങളുടേത് യുക്തിവാദമല്ല, ""യുക്തി വാതമാണ് ""!

December 12, 2010 1:16 PM


..naj said...
മാഷ്ടെ ഒരു ഭയങ്കര ചോദ്യം : സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് ??
____________________________
സൃഷ്ടാവ് (സൃഷ്ടാവ് - സൃഷ്ടിക്കുന്നവന്‍) എന്നാ പദത്തിന്റെ അര്‍ഥം അറിയാത്ത അന്ജത സ്വയം വിളിച്ചു അറിയിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആ ചോദ്യം അന്യമാക്കുന്ന തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഈ ബുദ്ധിയാണ് ആയിരം ചോദ്യങ്ങളുമായി വരുന്നത് !!
_____________
അധികം തമാശ ചോദ്യങ്ങളുമായി വരല്ലേ മാഷേ.

kaalidaasan said...

തമാശചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാന്‍ നാജുള്ളപ്പോള്‍ മറ്റൊരാളോ!!.

അനുവദിക്കില്ല. ജബ്ബാറായാലും!!.

..naj said...
This comment has been removed by the author.
..naj said...

Kalidas said നാജ്,

""മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും, തന്നെ ആരാധിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ്‌ അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണതിന്റെ നേരെയുള്ള വായന."
_______________________

ആ ആരാധന എന്താണ് എന്നതാണ് കുറ ആനിലൂടെ മുഴുവന്‍ വിവരിക്കുന്നത്/വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാന്‍ ചുരുക്കി എഴുതിയത്. ഒരു കല്ലോ മുട്ടിയോ എടുത്തു നെയ്യും, പാലും , അപ്പവും, വീഞ്ഞും എടുത്തു അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ആരാധന. നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ വാക്ക് മതിയായിരുന്നെങ്കില്‍ കുര്‍aanil ആ ഒരൊറ്റ വരി മാത്രം മതിയല്ലോ. ആ ഒരു വരി മാത്രം കണ്ട കാളിദാസന്റെ കണ്ണിന്റെ (മനസ്സിന്റെയും) കാഴ്ചക്ക് എന്താണ് തകരാര് എന്ന് പരിശോദിപ്പിക്കുക..

kaalidaasan said...

>>>ആ ആരാധന എന്താണ് എന്നതാണ് കുറ ആനിലൂടെ മുഴുവന്‍ വിവരിക്കുന്നത്/വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാന്‍ ചുരുക്കി എഴുതിയത്.>>>>

താങ്കള്‍ ചുരുക്കുന്നതോ നീട്ടുന്നതോ അല്ല ഞാന്‍ പരാര്‍ശിച്ചത്. തന്നെ ആരാധിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണു നാജിനെയും കൂടെ കുറെ ജിന്നുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അള്ളാ കുര്‍ആനില്‍ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു വായിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അതെന്താണെന്നു മനസിലായിട്ടുമുണ്ട്. താങ്കള്‍ ചുരുക്കി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട എന്നേ ഞാനുദ്ദേശിച്ചുള്ളു.

താങ്കള്‍ ചുരുക്കുന്നതുപോലെ മറ്റ് മത വിശ്വസികളും, താങ്കള്‍ വിവക്ഷിക്കുന്ന പൌരോഹിത്യ മതം ഉള്‍പ്പടെ, അവരുടെ ആരാധനയും ഇതു പോലെ ചുരുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ‍ആ ചുരുക്കലിനെ താങ്കള്‍ അംഗീകരിക്കില്ല. കൂടെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ താങ്കളുടെ ചുരുക്കലിനെ ഞാനും ഒന്നു കളിയാക്കിയതേ ഉള്ളു. താങ്കളുടെ ചുരുക്കലിനൊരു തട്ടമിട്ട് മൈലാഞ്ചി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ.

മൊഹമ്മദിന്റെ മാനസിക നില മാറിയതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ ആരാധനയുടെ സ്വഭാവവും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആരാധനയുടേതു മാത്രമല്ല കുര്‍ആനില്,പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലതിന്റെയും.

കല്യാണം വിനോദമാക്കി കൊണ്ടു നടന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളൊക്കെ നഗ്നരായി കബയേയും കല്ലിനേയും ആരാധിക്കുന്നത് മൊഹമ്മദ് വിലക്കിയില്ല. കാരണം വ്യക്തം. കല്യാണത്തിന്റെ ആര്‍ത്തിയൊക്കെ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഈ നഗ്നനൃത്തം നിറുത്തി. അനുയായികള്‍ക്ക് പലതും നിഷേധിച്ച കൂട്ടത്തില്‍ ഇതും നിഷേധിച്ചു.

എന്റെ കണ്ണു പരിശോധിക്കാന്‍ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുര്‍നും മൊഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രവും നേരാം വണ്ണം വായിച്ചാല്‍ ഇതൊക്കെ മനസിലാകും.

..naj said...

kalidas: "മൊഹമ്മദിന്റെ മാനസിക നില മാറിയതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ ആരാധനയുടെ സ്വഭാവവും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്
""എനിക്കറിയാം"".
___________________________

സഹോദരന്‍ കാളിദാസ് ,
താങ്കള്‍ക്കു കിട്ടിയ അറിവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതോടെ എല്ലാവര്ക്കും കാര്യം പിടികിട്ടി !

യുക്തി said...

മി.രവിമേനോന്‍,

യുക്തിവാദികള്‍ ചിയര്‍ ഗേളന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കളയും.കാര്യമാക്കണ്ട.

നമുക്കു ഈ ചി.ഗേ ജാക് റാബിറ്റിന്റെ ആ ആവശ്യം നടത്തികൊടുക്കണം.ധൈര്യമായി ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനോടു മറുപടി എഴുതാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാം.

“പോരിശയും കടല്‍ജ്ഞാനവും കരുണയുമുറ്റ
ഹുസ്സൈന്‍ തങ്ങളെ ഈ പേരുദോശത്തില്‍ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടതു ചേയ്യേണമേ,ഇല്ലേല്‍ ഞാന്‍ എന്റെ പിത്രശൂന്യതയാല്‍ നിത്യദുഖനരകത്തിലായിപ്പോകുമേ.”

Noushad said...

കാളി പറയുന്നു

ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തേക്കുറിച്ച് ഹുസൈനു കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എന്നദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. അജ്ഞത മുഴുവന്‍ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ബ്ളോഗടച്ചു പ്രതിക്ഷേധിച്ചു. റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി അനിവദിച്ചിട്ടും ആരും ഒന്നുമെഴുതിയില്ല പിന്നീട് എന്തോ സൌജന്യം പോലെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഭിപ്രായമെഴുതിക്കോളണം എന്ന തീട്ടൂരം കൂടി വച്ചു. പക്ഷെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അത്രക്കേ ഉള്ളു ഹുസൈന്‍ എന്ന പ്രതിഭാസം.

ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തതതേക്കുറിച്ച് സംവദിക്കാനുള്ള വിവരമൊനും ഹുസൈനില്ല. കുര്‍ആന്‍ വയിച്ചു പഠിച്ച് അസ്വാദനം എഴുതുന്നതിനെ അനുകരിച്ച്, പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര്‍ എഴുതുന്നതൊക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ച് പുസ്തകമെഴുതുന്നതുപോലെയല്ല അതേക്കുറിച്ച് സംവദിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ഹുസൈനു മനസിലായിക്കാണും


ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ

പ്രിയ വായനക്കാരെ ഒന്ന് ഹുസൈന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പോയി വായിക്കൂ. തോറ്റു തൂറി നാറി വന്നിരിക്കുന്നു യുക്തിവാദികള്‍. ഡാര്‍വിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ പാവം യുക്തിവാദികള്‍ ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍ ഏത്തമിട്ടു. ഇപ്പോള്‍ ഹുസൈന്‍റെ കൂടെ ആ വിഷയം സംസാരിക്കാന്‍ ഒരുത്തനും പോകില്ല.

ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ

എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു വാച്ചകമാടിക്കുന്നു. കാളി, മോനെ, നിന്‍റെയൊക്കെ വിവരം അവിടെ കണ്ടെടാ. തോറ്റു തൂറിയവര്‍ ഇപ്പോള്‍ അങ്ങാടിയില്‍ തൊട്ടതിനു അമ്മയോട് എന്ന മട്ടില്‍ ഇവിടെ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ

യുക്തി said...

Noushad said...

ഏതായാലും യുക്തി"വാതി"കള്‍ വിയര്ത്തുപോയി ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍. ജബ്ബാറും കൂട്ടരും ഇനി ഡാര്‍വിന്‍റെ സിദ്ധാന്തം പറയാന്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കു>>>>>>>>>>>>

ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ‘പരിണാമ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ‘തെളിവ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ......

ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് mathrubumy ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പരിണാ‍മ സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രസത്യമാണെന്നു സമര്‍ഥിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ജീവജാതികളുടെ ഉദ്ഭവം വശദീകരിക്കാന്‍ ഡാര്‍വിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രിയമായി സമര്‍ഥിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു അയക്കുകയുണ്ടായി.........
“ആ ലേഖനം പത്രാധിപര്‍ തിരിച്ചയച്ചു”......
(പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പുതിയ പ്രതിസദ്ധികള്‍ എന്‍ എം ഹുസ്സൈന്‍ p7)

Noushad said...

പ്രസക്തമായ എല്ലാ കമന്റുകള്‍ക്കും വിശദീകരണം ( 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍) നല്‍കുന്നതാണ് എന്നെഴുതിയാല്‍ 48 മണിക്കൂറിനകം അഭിപ്രായമെഴുതിക്കൊള്ളണമെന്നാണോ സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ?
cognitive capacity അപാരം തന്നെ

ഹ ഹ ഹ ഹ

കാളി മോനെ, ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍ ഏത്തമിട്ട വീരാ ഇവിടെ എന്തിനീ പരാക്രമം. ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗ്‌ അടചിറ്റൊന്നുമില്ല. നീയൊന്നും അവിടെ അഭിപ്രായം പറയില്ല.നിന്റെയൊക്കെ നിലവാരം അറിയാം.

അട്ടയെ മെത്തയില്‍ കിടത്തിയാല്‍ കിടക്കുമോ

ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ

രവി മേനോന്‍ വെല്‍ സെഡ്‌

Noushad said...

ജാക്ക് രാബിട്ടെ

ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ കാനാനില്ല്ലോ എന്ത് പറ്റി, വല്യ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അല്ലെ അളിയന്? ഇവിടെ കിടന്നു നിലവിളിക്കാതെ അവിടെ പോയി ആണുങ്ങളെ പോലെ സംസാരിക്കെന്റെ പൊന്നേ

പാണ്ടന്‍ നായുടെ പല്ലിനു ശൌര്യം പണ്ടേ പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല

ഹഹഹഹ

യുക്തി said...

ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ആഴക്കടലോളമുള്ള
‘പരിണാമ ബോധം‘ കാണുക.....

“ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ ജീവജാതികള്‍ ഉള്ളതില്‍ മനുഷ്യനൊഴിച്ച് മറ്റേതങ്കിലും ഒരു മ്രഗം സര്‍വ്വകലാശാല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ,പി.എച്ച്.ഡി എടൂത്തിട്ടുണ്ടോ,അധ്യാപകനായിട്ടുണ്ടോ,വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ആയിട്ടുണ്ടോ,...........
(പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പുതിയ പ്രതിസന്ധികള്‍-എന്‍ എം ഹുസ്സൈന്‍ p78)

Noushad said...

ഹ ഹ ഹ ഹ

യുക്തിയുടെ പിടിവള്ളി എല്ലാരും വായിച്ചോ?

ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ‘പരിണാമ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ‘തെളിവ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ......ആ ലേഖനം പത്രാധിപര്‍ തിരിച്ചയച്ചു”......


ഹഹഹഹഹ

ഇത്രയൊക്കെ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനമുള്ളവര്‍ യുക്തികൊണ്ട് സംപന്നമായവര്‍ ഉണ്ടായിട്ടും ഹുസൈനെ തളക്കാന്‍ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത യുക്തി എഴുതിയത മാലോകരെ വായിക്കൂ..

ഹ ഹഹഹഹ

വല്ലഭനു പുല്ലും ആയുധം


ഹഹഹഹ്ഹ

Noushad said...

ഹഹഹഹഹ്

യുക്തി തകര്‍ക്കുന്നു. ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ ഒന്ന് പോയി പരിണാമ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു ആണ്‍കുട്ടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കൂ യുക്തീ.

ഹഹഹഹ

എവിടെ, പേടിച്ചു അരണ്ട് പോയില്ലേ യുക്തിയും കൂട്ടരും.

യുക്തി said...

നൌഷാ‍ദെ ,
മി .രവിമേനോന്റെ കാമ്പൌണ്ടിലാണൊ താമസം,വാക്കുകള്‍ക്കു അതീവ പിത്ര് സാമീപ്യം.

Noushad said...

യുക്തി ഇതിനിടയില്‍ എന്‍ ഡി എഫ് സോളിടാരിട്ടി എന്നൊക്കെ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞു.

വിഡ്ഢി. പടുവിഡ്ഢി. മാന്യതയില്ലാത്ത കഴുത. സത്യസന്തതയില്ലാത്ത വിദ്വേഷകോമരം. ഇതൊക്കെയാടാ താന്‍

വായനക്കാരെ, ഇതൊന്നും വിളിക്കരുത്‌ എന്നറിയാം. പകെഹ്സ് ഇവനോയൊക്കെ ഇങ്ങിനെ വിളിക്കണം.

സുശീല്‍ നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ. സംവാദം നടക്കുമ്പോള്‍, അത് ഒരു സമുദായത്തിന് നേരെ വിദ്വേഷം ചര്ടിച്ചു നടത്തുന്ന ഇത്തരം കഴുതകളെ ഇങ്ങിനെയല്ലാതെ വിളിക്കാന്‍ കഴിയില്ല സുശീല്‍. എന്നോടു ക്ഷമിക്കൂ വായനക്കാരെ.

എടാ യുക്തി, നീ വിഷയം സംസാരിക്കെടാ. അല്ലാതെ വിദ്വേഷം അല്ല നടത്തേണ്ടത്. ഇതൊന്നും നേരെവാ നേരെ പോ സംവാടമാല്ലെടാ

Noushad said...

യുക്തിയില്ലാത്ത, വിദ്വേഷ കൊമാരമേ, ഞാന്‍ രവി മേനോന്‍ ഒന്നുമല്ല. ഹുസൈനുമായി സംവദിക്കാന്‍ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിന്നെ പലരും. എന്നിട്ടും ഉളുപ്പില്ലാതെ വെറുമൊരു ചിയര്‍ഗേള്‍ ആയി കഴിയാതെ ആണ്‍കുട്ടിയാവൂ

Noushad said...

ജാക്ക് രാബിട്റ്റ്

ഇയാള് അല്പം മാന്യനാണ് എന്നാണു കരുതിയത. ഹുസൈന്‍ ബ്ലോഗ്‌ അടച്ചു എന്ന് ഇയാള് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വായിച്ചു. അപവാദം പറഞ്ഞു തറ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയാവാതെ മാന്യമായി സംവടിക്കൂ. അല്ലാതെ സാദാ യുക്തിവാദികളെ പോലെ ആവുകയാണോ?

ചന്ദനം ചാരിയാല്‍ ചന്ദനം മണക്കും, ചാണകം ചാരിയാല്‍ ചാണകം മണക്കും.

ഹാഹ്ഹഹഹ

എന്‍റെ ജാക്ക് രാബിട്ടേ ഇയാള് പോയി ഹുസൈന്‍റെ കൂടെ ഡാര്‍വിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്ക് ഞങ്ങള്‍ എല്ലാം കേട്ട് പഠിക്കട്ടെ.

ഹഹഹഹ്ഹ

kaalidaasan said...

>>>>സഹോദരന്‍ കാളിദാസ് ,
താങ്കള്‍ക്കു കിട്ടിയ അറിവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതോടെ എല്ലാവര്ക്കും കാര്യം പിടികിട്ടി !<<<<നാജ്,

അറിവ് തങ്കളേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്ന ധാരണ മാറ്റി വച്ചേക്കു. അറിവു കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അറിവു കിട്ടും. ഹുസൈനൊന്നും അറിവു കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയല്ല പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത്. അതു കൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ്. നാജൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എന്തോ മഹാ സംഭവം പോലെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു നടന്നപ്പോള്‍ മൂപ്പര്‍ വളരെ അങ്ങുയര്‍ന്നുപോയി. കൂടുതല്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്നും വീഴുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പരുക്ക് പറ്റും.

ജബ്ബാര്‍ എഴുതിയത് ഞാന്‍ പകര്‍ത്തിയതല്ലേ ഉള്ളു. അദ്ദേഹമെഴുതിയതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനസിലാക്കിയിട്ടും നാജ് ഒരു പൊട്ടന്‍ കളി നടത്തിയതുകൊണ്ടല്ലെ ഞാന്‍ ചിലതു പറഞ്ഞത്.

കാര്യം പിടികിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടേ? മരിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പല്ലേ മൊഹമ്മദ് കബക്കു ചുറ്റുമുള്ള നഗ്നനൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ചത്?. പ്രവാചകനായി സ്വയം അവരോധിച്ച സമയത്തോ വര്‍ഷങ്ങളോളം ഇത് സ്വയം ചെയ്ത അവസരങ്ങളിലോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആഭാസത്തരം നിറുത്താന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയില്ല.? മൊഹമ്മദന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ എന്തെ താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാക്കുമതു തോന്നിയില്ല? അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം അള്ളായും പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ലേ? ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമെന്നു താങ്കളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന കബക്കു ചുറ്റും നഗ്നനൃത്തം നടത്തിയത് അനുവദിച്ച ഈ ശക്തിയെ എങ്ങനെയാണു താങ്കള്‍ ദൈവം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. അള്ള ഇതറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന മുക്രിത്തരം വെറും തട്ടിപ്പെന്നു തെളിയുന്നില്ലെ ഇവിടെ? അള്ളായുടെ ഈ സ്വഭാവം മൊഹമ്മദിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നല്ലേ ഇതില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാന്‍ ആകൂ. ഇതല്ലേ അള്ളായെ മൊഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്‍ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നു സുശീല്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ അര്‍ത്ഥം.?

യുക്തി said...

നൌഷാദെ ,
ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ പരിഞ്ജാനം കാണൂ...

[Hussain to Jack Rabbit] :(4)I don’t claim to have more knowledge than all the scientists. I simply refuse to follow them blindly and refuse to accept your blunders.

Tell me Mr. Hussain, how can a person with less knowledge and less evidence can invalidate evolutionary theory which is the conclusion of many scientists with more knowledge and more evidence than you have (as you himself as agreed)

Refuting evolutionary theory isn't a logical argument where a less knowledgeable person can beat a more knowledgeable person
December 5, 2010 8:24 PM

അതായത് അദ്ദേഹം ഇവ്വിഷയത്തില്‍ അല്പജ്ഞാനിയാണ്,എന്നിട്ടു തര്‍ക്കം......

Noushad said...

യുക്തിയും ബോധം തന്നെയും നഷ്ടപ്പെട്ട യുക്തിവാദികള്‍ ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ കണ്ട ഈ അറിയിപ്പ്‌ വായിക്കാന്‍ അപേക്ഷ

കമന്റുകള്‍ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവര്‍ത്തനം ഒഴിവാക്കുക. ഒരേ കമന്റ് തന്നെ വിവിധ പോസ്റ്റുകളില്‍ ഇടാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.അനോണികളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. പ്രസക്തമായ എല്ലാ കമന്റുകള്‍ക്കും വിശദീകരണം ( 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍) നല്‍കുന്നതാണ്


ജബ്ബാരിനെയും മറ്റും പോലെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തില്‍ പറയാന്‍ ഒന്നുമില്ലാതെ വെള്ളമടിച്ച പോലെ കലപില കൂട്ടുന്നത് വേണം യുക്തിവാദികള്‍ക്ക് എങ്കില്‍ അത് അവിടെ പറ്റില്ല.

ഡാര്‍വിനും, പരിണാമവും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ യുക്തിവാദികള്‍ക്ക് എന്തേ ധൈര്യമില്ല. ഹഹഹഹ്ഹ

പല നാള്‍ കള്ളന്‍ ഒരു നാള്‍ പിടിയില്‍

ഹഹഹഹ

Noushad said...

പാവം കാളിയുടെ വാക്കുകള്‍ വായിക്കൂ

അറിവ് തങ്കളേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്ന ധാരണ മാറ്റി വച്ചേക്കു. അറിവു കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അറിവു കിട്ടും. ഹുസൈനൊന്നും അറിവു കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയല്ല പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത്. അതു കൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ്. നാജൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എന്തോ മഹാ സംഭവം പോലെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു നടന്നപ്പോള്‍ മൂപ്പര്‍ വളരെ അങ്ങുയര്‍ന്നുപോയി. കൂടുതല്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്നും വീഴുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പരുക്ക് പറ്റും.


കാളി, പ്രിയ കാളി, മോനെ കാളി

എന്നാ പിന്നെ പരിണാമാം പഠിച്ച കാളി അത് ഹുസൈന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്‌.

വര്‍ത്താനം കേട്ടാല്‍ തോന്നും കാളി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വല്യ നിഷ്കളങ്കതയോടെയാണെന്ന്. കാളി, ബുധിജീവികാളി, മോന്‍ പോയി ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍ പരിണാമം പറ,അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നു ചിലക്കാതെ അവിടെ പോയി സംസാരിക്ക്. അതിനു ധൈര്യമുണ്ടോ?

ഹഹഹഹഹ

വാളെടുത്തവന്‍ വാളാലെ

ഹഹഹഹഹ

Noushad said...

യുക്തി ഉരുളുന്നു. കേറിപ്പിടിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിളല്ല, വാക്കുകളില്‍. ഹഹഹഹഹ

നിസ്സഹായമീയവസ്ഥ, പാവം ജീവിക്കുമെങ്ങിനെ ഈ അപമാനം താങ്ങി....ഹഹഹ്ഹഹഹ

യുക്തി ഹുസൈനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു

അതായത് അദ്ദേഹം ഇവ്വിഷയത്തില്‍ അല്പജ്ഞാനിയാണ്,എന്നിട്ടു തര്‍ക്കം......

എന്‍റെ യുക്തിയില്ലാത്ത യുക്തിക്കൂട്ടാ, എന്നിട്ടെന്തേ, അല്പജ്ഞാനിയായ ഹുസൈനെ സര്‍വ്വജ്ഞാനികലായ യുക്തിവാദി മഹാന്മാര്‍ തോല്പിക്കാതിരുന്നത്. ഹുസൈന്‍റെ മുന്നില്‍ ഡാര്‍വിന്‍ എന്നും പരിണാമം എന്നും പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാന്‍ പോകാന്‍ ധൈര്യമുള്ള ഏതെന്കിലും ആണ്‍കുട്ടി യുക്തിവാദികളില്‍ ബാക്കിയുണ്ടോ?

ഹഹഹഹഹ്ഹാ... യുക്തിവാദികളെ കുറിച്ചുള്ള എന്‍റെ ചിന്ത ഇതാണ്.

ആന മെലിഞ്ഞാലും തൊഴുത്തില്‍ കെട്ടാമോ

ഹഹഹഹഹ

യുക്തി said...

നൌഷാദെ,
അത്രയ്ക്കു കോപം നന്നല്ല.ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു പോയാല്‍ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതല്ലല്ലൊ വിശ്വാസം.എന്നെ തെറി വിളിച്ചതില്‍ എനിക്കു ഒരു പ്രയാസവുമില്ല,പരസ്പര ആശയ കൈമാറ്റമല്ലേ
സംവാദത്തിന്റെ ആരോഗ്യം .ഞാന്‍ ഇതിലൂടെ മഹാന്‍ ചമയുകയല്ല.നമുക്കു തുടരാം?

Noushad said...

യുക്തി,

താങ്കളുടെ വാക്കുകള്‍ ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കട്ടെ.

അത്രയ്ക്കു കോപം നന്നല്ല.ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു പോയാല്‍ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതല്ലല്ലൊ വിശ്വാസം.എന്നെ തെറി വിളിച്ചതില്‍ എനിക്കു ഒരു പ്രയാസവുമില്ല,പരസ്പര ആശയ കൈമാറ്റമല്ലേ
സംവാദത്തിന്റെ ആരോഗ്യം .ഞാന്‍ ഇതിലൂടെ മഹാന്‍ ചമയുകയല്ല.നമുക്കു തുടരാം

ഇനി എന്റെ മറുപടി,

ഇവിടെ വിഷയം പരിണാമസിദ്ധാന്തവും, ഡാര്‍വിനും ദൈവാസതിത്വവുമാണ്. അതിനിടയില്‍ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം വിഷയം കടന്നു വരേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. കൂടാതെ, ഒരു സമുദായത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍ അകപ്പെടുത്തന്‍ പൊതുവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടവുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇകഴ്ത്ത്തല്‍ ശ്രമിക്കുകയുയം അരുത. അതൊന്നും നല്ല സംവാദരീതിയല്ല. തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൂറെ, നിങ്ങള്‍ യുക്തിവാദികള്‍ മനുഷ്യസ്നേഹികള്‍ ആണെങ്കില്‍ എന്തിനു ഇത്തരം സങ്കുചിത രീതി പിന്തുടരുന്നു. ആശയത്തെ വിമര്ഷിചോളൂ. പക്ഷെ വിദ്വേഷം വേണോ യുക്തി?

വിമര്‍ശനവും വിദ്വേഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യുക്തിവാദികള്‍ മനുഷ്യസ്നേഹികള്‍ ആണെങ്കില്‍ ദയവായി കണക്കിലെടുക്കണം. ഇസ്ലാമിനെ വിമര്ഷിക്കുന്നതോറൊപ്പം തന്നെ, മാനുഷികമായ അനുഭാവം അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ അവര്‍ക്ക്‌ കൊടുക്കാന്‍ യുക്തിവാദികള്‍ മനുഷ്യസ്നേഹികള ആണെങ്കില്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പ്രായോഗികമായി കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യസ്നേഹം എഴുതിയിടുന്നതു കൊണ്ട് കാര്യമില എന്ന് യുക്തിവാദികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കെണ്ടല്ലോ?

Noushad said...

ഹുസൈന്‍ ബ്ലോഗ്‌ എഴുതിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കരുതി, നല്ലൊരു വൈജ്ഞാനിക വിരുന്നു തരാന്‍ യുക്തിവാദികള്‍ പലരും തയ്യാറാവും എന്നാണു. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ വിവരമുള്ള യുക്തിവാദികള്‍ ഇല്ല എന്നാണു തോന്നുന്നത്. ഡാര്‍വിന്‍ പരിണാമം തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ പോലും വിശദീകരിക്കാനോ സമര്തിക്കാണോ കഴിയാത്ത ഇവരൊക്കെ എങ്ങിനെ യുക്തിവാദികള്‍ ആയി.

യുക്തി എന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെ എടുത്ത്‌ പരിശോധിക്കൂ. അയാള്‍ എങ്ങിനെയാണ് യുക്തിവാദി ആയത?

എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അയാളും വിശാസിയാണ്. യുക്തിവാദത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലാതെ യുക്തിവാദി അല്ല അയാള്‍. യുക്തിവാടമാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി മാത്രമാണ് യുക്തി. അത് പോലെ മറ്റു പലരും.

അല്ലെങില്‍ യുക്തി എന്ത് കൊണ്ട് ഹുസൈനുമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. യുക്തിവാദികളെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാന്‍ ഹുസൈന്റെ ബ്ലോഗു സഹായിച്ചു. വെറും വിശ്വാസികളാണ് യുക്തിവാദികള്‍

അഹഹഹ്ഹഹ

അന്ടിയോടു അടുക്കുംപോഴല്ലേ, മാങ്ങയുടെ പുളി അറിയൂ.

ഹഹഹഹഹ്

ഹഹഹ്ഹ

Noushad said...

ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...
Dear Mr.Jack/Kaalidaasan,

What happened to YOU who repeatedly Challenged me for explanations?

Have you WITHDRAWN from the debate?

Are you preparing?

Do you need a break?

December 12, 2010 9:05 PM

Noushad said...
Hi Mr. Hussain,

Well done so far,

they may need a break. Usually these aethist bloggers in kerala dont know good way of debate. You may notice that they were trying to move away from the topic you are addressing. I guess they may not come back to discuss with you further because they cannot loose again.

Poor performance of Aethist bloggers in this debate may cause many aethist believers to be disappointed. Also Please visit susheel's blog, there you can see they are talking each others in their own camp.

I was there and I could notice disappointment in their voice, lack of confidence in their expression, also they feel secure in their own camp it seems.

Funny part in their discussion is from cheer girls, servents to the top leaders in aethist camp is still making some funny evaluation about the debate here and in a week voice they are making challenges there. I am sure they will not dare to come here and challenge you here.

It is sure that this is the one of the biggest blow they got recently in blogs. It is proved that Aethist believers are not even able to convince their own theories.

Mr. Hussain, Let them take rest now and prepare well to come for debate with you.

I forgot to tell you one thing. Their Aacharya, State Committee member Jabbar showed here funny baffoon performance. He was talking about some other topic always and not about Evolution or Existance of God. He and Kalidasan is trying their best to divert topic but failed. Both are trying the same in Susheel's Blog.

Hope these Aethist believers will be okay from this psychological blow that they got after a while.

kaalidaasan said...

>>>അന്ടിയോടു അടുക്കുംപോഴല്ലേ, മാങ്ങയുടെ പുളി അറിയൂ.<<<<

അണ്ടിയോടടുക്കുമ്പോഴേ മാങ്ങയുടെ പുളി അറിയൂ. അതിന്‌ അണ്ടിയോടടുക്കണം. അടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ താങ്കളുടെ ഹുസൈന്‍ സാര്‍ ഭീരുവിനേപ്പോലെ ഒളിച്ചോടി. ഞാന്‍ എന്റെ അഭിപ്രയം എഴുതി കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ കമന്റ് ഓപ്ഷന്‍ ഇല്ല. റ്റീം അംഗങ്ങളെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നു കണ്ടു. ഇതാണോ താങ്കളുടെ ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ആണത്തം? മൂടൂതാങ്ങി നടന്നാല്‍ മാത്രം പോരാ. എന്തു കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി എന്നു കൂടി ചോദിക്കൂ.

അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ എന്റെ അഭിപ്രായം എഴുതാതിരുന്നില്ല. എന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഹുസൈനു മറുപടി എഴുതി. ഇവിടേയും എഴുതി. അതു കണ്ട ഹുസൈന്‍ മണ്ടത്തരം മനസിലാക്കി. വീണ്ടും കമന്റ് തുറന്നു.

എന്റെ ബ്ളോഗിലും സുശീലിന്റെ ബ്ളോഗിലും എഴുതിയ അഭിപ്രായം ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗിലേക്ക് പകര്‍ത്താന്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല.

Anonymous said...

>>>ഞാന്‍ എന്റെ അഭിപ്രയം എഴുതി കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോള്‍ കമന്റ് ഓപ്ഷന്‍ ഇല്ല. റ്റീം അംഗങ്ങളെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നു കണ്ടു. ഇതാണോ താങ്കളുടെ ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ആണത്തം?<<<
നൌഷാദേ,
ഇതാണ് കാളിയുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ്. എന്തെങ്കിലും ഞൊട്ടുഞായം പറഞ്ഞ് ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവസരം നോക്കിയിരിക്കയായിരുന്നു കക്ഷി . അപ്പോളാണ് ഹുസൈന്‍ സാര്‍ കമന്റ് എഴുതാന്‍ മറ്റൊരു ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കി ബ്ലോഗില്‍ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത്. ഉടന്‍ അതേപ്പിടിച്ചു് മുങ്ങി. ഹുസൈന്‍ സാര്‍ തന്റെ ബ്ലോഗ് പിറ്റേന്നുതന്ന പഴയ പടി ആക്കിയിട്ടും കാളി പഴയ പല്ലവി ആവര്‍ത്തിച്ച് ആ ബ്ലോഗ് ഒഴിവാക്കി നില്‍ക്കയാണ്. ഇത് കൈയോടെ പിടിച്ചപ്പോള്‍ നടത്തുന്ന ഉരുണ്ടുകളിയാണിപ്പോള്‍ . പാവത്തിനെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. അധികം പറഞ്ഞ് ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വരുത്തി ഉള്ള ചീത്തപ്പേര് കളഞ്ഞുകുളിപ്പിക്കേണ്ട.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

പരിണാമം ദൈവത്തിന്റെ 'ലീല'യാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന 'പരിണാമവദികള്‍' മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടിവാദികളും ഇന്നുണ്ട്. കത്തോലിക്കാ പോപ്പ് പോലും ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഇന്ന് കാണുന്നവിധം വേറെവേറെ സൃഷ്ടിച്ചതാകാന്‍ വഴിയില്ല, സൃഷ്ടിക്കുശേഷം പരിണമിച്ചുണ്ടായതാകാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.ഹിന്ദുക്കള്‍ അങ്ങനെ കരുതുന്നേയില്ല. അഹ്മദിവിഭാഗക്കാരും ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മതവാദികള്‍ ഇക്കാലമത്രയും നഖശിഖാന്തം എതിര്‍ത്ത പരിണാമവാദത്തിനുമുന്നില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴുള്ള പിന്തിരിഞ്ഞോട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇത് സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ വിജയത്തെയല്ല, മറിച്ച്‌ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്തത്തെയാണ്‌ വെളിവാക്കുന്നത്. വീണത് വിദ്യയാക്കി ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്‌ നിരീശ്വരവാദികള്‍ എന്നൊക്കെ വിടുവായത്തം എഴുന്നെള്ളിക്കുന്നത് ഭോഷ്ക് മാത്രം പരിണാമവാദത്തിന്റെ ഗോദയിലിറങ്ങി മെയ്യഭ്യാസം നടത്തുന്ന അള്ളാവാദികളുടെ പൊള്ളത്തരം ചുരുളഴിയുന്നു. പുതിയ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം.

kaalidaasan said...

>>>>അപ്പോളാണ് ഹുസൈന്‍ സാര്‍ കമന്റ് എഴുതാന്‍ മറ്റൊരു ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കി ബ്ലോഗില്‍ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത്.<<<

മറ്റൊരു ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കിയതിനേക്കുറിച്ചു തന്നെയാണു ഞാന്‍ എഴുതിയത്. ആ ഓപ്ഷന്‍ രവിയേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടീ മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തതിനേപ്പറ്റിയാണ്. റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ അഭിപ്രായമെഴുതാന്‍ പാടുള്ളു എന്നായിരുന്നു ആ ഓപ്ഷന്‍.

ബ്ളോഗ് പഴയ പടി ആക്കുമ്പേഴേക്കും അവിടെ ഓടിച്ചെന്നില്ലെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും കൈ വെട്ടുമോ?

ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ബ്ളോഗാണ്, മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല പേരുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതെന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. ശരാശരിയിലും താണ വിവരമുള്ളവര്‍ക്ക് പോലും ഹുസൈന്‍ സാര്‍ എഴുതുന്ന പൊട്ടത്തരം കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അവര്‍ക്ക് ഹുസൈന്‍ സാറിനേക്കാള്‍ പേരു കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

രവി മേനോന്‍ ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ബ്ളോഗ് കണ്ടോ ആവോ.

Anonymous said...

രവി മേനോന്‍ പറയുന്നു
ഇതാണ് കാളിയുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ്. എന്തെങ്കിലും ഞൊട്ടുഞായം പറഞ്ഞ് ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവസരം നോക്കിയിരിക്കയായിരുന്നു കക്ഷി . അപ്പോളാണ് ഹുസൈന്‍ സാര്‍ കമന്റ് എഴുതാന്‍ മറ്റൊരു ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കി ബ്ലോഗില്‍ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത്. ഉടന്‍ അതേപ്പിടിച്ചു് മുങ്ങി. ഹുസൈന്‍ സാര്‍ തന്റെ ബ്ലോഗ് പിറ്റേന്നുതന്ന പഴയ പടി ആക്കിയിട്ടും കാളി പഴയ പല്ലവി ആവര്‍ത്തിച്ച് ആ ബ്ലോഗ് ഒഴിവാക്കി നില്‍ക്കയാണ്. ഇത് കൈയോടെ പിടിച്ചപ്പോള്‍ നടത്തുന്ന ഉരുണ്ടുകളിയാണിപ്പോള്‍ . പാവത്തിനെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. അധികം പറഞ്ഞ് ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വരുത്തി ഉള്ള ചീത്തപ്പേര് കളഞ്ഞുകുളിപ്പിക്കേണ്ട.


നിങ്ങള്‍ എഴുതിയത ശരിയാണ് രവി മേനോന്‍, ഹുസൈന്‍ കമന്റ് ബോക്സ് മാത്രമായി ഒരു ബ്ലോഗ്‌ ഓപണ്‍ ചെയ്തിരുന്നു. അതില്‍ സുബൈര്‍ എന്ന് പേരുള്ള ബ്ലോഗര്‍ കമന്റും എഴ്തി. ഈ സാങ്കേതിക കാര്യത്തില്‍ പിടിച്ചാണ് കാളി മോന്‍ കളിക്കുന്നത്. ഹഹഹഹ്ഹഹ . ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങിനെയല്ലാതെ അറിയില്ല. അല്ലാതെ ഡാര്‍വിനെയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇവനൊക്കെ അവിടെ പോയാല്‍ വിവരം അറിയും. ഇവനോക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കൂട്ടക്കരച്ചില്‍ എന്താണ്? കാളി മോന്‍ ഹുസൈന്റെ മുന്നില്‍ പോവാതെ ഇവിടെ കിടന്നു നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?

ഹഹഹ്ഹഹഹ

കഴുത കാമം കരഞ്ഞു തീര്‍ക്കുന്നു.

ഹഹഹഹ്ഹാ

Anonymous said...

മറ്റൊരു ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കിയതിനേക്കുറിച്ചു തന്നെയാണു ഞാന്‍ എഴുതിയത്. ആ ഓപ്ഷന്‍ രവിയേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടീ മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തതിനേപ്പറ്റിയാണ്. റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ അഭിപ്രായമെഴുതാന്‍ പാടുള്ളു എന്നായിരുന്നു ആ ഓപ്ഷന്‍.

ബ്ളോഗ് പഴയ പടി ആക്കുമ്പേഴേക്കും അവിടെ ഓടിച്ചെന്നില്ലെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും കൈ വെട്ടുമോ?

കാളി മോന്‍ എഴുതിയതാണ് മുകളില്‍,

ഹഹഹഹ്ഹ അപ്പോള്‍ ബ്ലോഗ്‌ ഇപ്പോള്‍ പഴയപടിയാണ് എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ?

ഇപ്പോള്‍ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ലേ കാളി മോനെ? ആരും കൈ വെട്ടില്ല കാളിമോനെ, നിന്‍റെ വിദ്വേഷം വായിചെടുക്കുന്നു കാളിമോനെ, ആദ്യം മനുഷ്യനാകൂ കാളി മോനെ, ഇവനൊക്കെ പരിണാമത്തിനു സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതും മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നേരെ വിദ്വേഷം ചീറ്റുന്നതും എന്തിനാണ്? ആദ്യത്തെ രണ്ടും ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്തിനു വിദ്വേഷം ചീട്ടണം.സുശീലേ, ഇത്തരക്കാരെ കൂടെ കൂട്ടി നീയും നിന്‍റെ മനസ്സാക്ഷി പണയം വെക്കരുത്. കാളി മോന്‍ വിഷം ചീറ്റുന്ന കാളിയനാണ്. വായിച്ചാല്‍ അറിഞ്ഞൂടെ ഇവന്‍റെ മനസ്സിലെ വിഷം.

ഹഹഹഹ്ഹ

ഉണ്ണിയെ കണ്ടാല്‍ അറിഞ്ഞൂടെ ഊരിലെ പഞ്ഞം.

ഹഹ്ഹഹഹഹ്

Anonymous said...

>>>ആ ഓപ്ഷന്‍ രവിയേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടീ മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തതിനേപ്പറ്റിയാണ്. റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ അഭിപ്രായമെഴുതാന്‍ പാടുള്ളു എന്നായിരുന്നു ആ ഓപ്ഷന്‍.<<<
കാളീ,
ഇന്നലെ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച്ചയായതിനാല്‍ വല്ല ഫിറ്റായി എഴുതിയതാണെന്നു കരുതാമായിരുന്നു. ഇന്നും മത്ത് മാറിയില്ലേ ?
മറ്റൊരു ബ്ലോഗുണ്ടാക്കി അതില്‍ കമന്റെഴുതാനുള്ള സൌകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും നിലവിലെ ബ്ലോഗില്‍ "റ്റീമംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായി "കമന്റ് ഓപ്ഷന്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനെ രണ്ടു ബ്ലോഗിലും കമന്റ് എഴുതാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന പച്ചനുണ തട്ടിവിടുന്ന കാളി ഗീബല്‍സിന്റെ അളിയനോ മറ്റോ ആണോ?

Jack Rabbit said...

Noushad said ..

കഴുത കാമം കരഞ്ഞു തീര്‍ക്കുന്നു.Noushad,
എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാണു കരയുന്നതെന്നു ?

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...
Dear Mr.Jack/Kaalidaasan,

What happened to YOU who repeatedly Challenged me for explanations?

Have you WITHDRAWN from the debate?

Are you preparing?

Do you need a break?എല്ലാവരും കണ്ട്താണല്ലോയിതു ? ബ്ലോഗില്‍ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോള്‍ ഒന്നു ഇന്ഫൊം ചെയ്യുക എന്ന മാന്യത പോലും ഇല്ലാതെ, കമ്മന്റ്‌ ഓപ്ഷന്‍ റ്റീം അംഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തതിട്ടു, ഓടിപ്പോയി വേറെ സ്പെഷ്യല്‍ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി. അതില്‍ സുബൈര്‍ മാത്രമേ കമ്മന്റ്‌ ചെയ്തതു. പിന്നെ ആരൊ നല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചെട്ടാണോ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞെല്ലാം പൂട്ടി കെട്ടി വീണ്ടും വന്നു കരയുന്നതു ?

/JR

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

"മതദര്‍ശനത്തെപ്പറ്റി നിരീശ്വരവാദികള്‍ക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പണ്ടേ ഏവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിപ്പോലും അവര്‍ക്കറിയില്ല എന്നത് ഇപ്പോള്‍ തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. താപഗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരണം "വെളിപാടിലൂടെ ലഭിച്ചതാകണം" എന്നു പരിഹസിക്കണമെങ്കില്‍ നിരീശ്വരവാദികള്‍ എത്രമാത്രം വിവരദോഷികളാവണം!
ആറാം ക്ലാസ് ശാസ്ത്രവുമായി ഗോദയിലേക്ക്!

..naj said...

Murali said: "..സൌരയൂഥത്തിന് വെളിയില്‍ ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടെന്ന് അവര്‍ക്ക് അറിയുകതന്നെയില്ലായിരുന്നു, എന്തിന്, സൌരയൂഥത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി തന്നെ അവര്‍ അജ്ഞരായിരുന്നു""
_________

Murali, ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പണ്ടത്തെ ആള്കാരില്‍ ""പുരോഗമിച്ചു"" കിഴങ്ങും കഞ്ഞി കുടിയും നിറുത്തി ""വെളി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണോ !

അതോ കഞ്ഞി കുടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ??
പുറത്തൊരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട് എന്നരിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ കാര്യം ആകെ കുഴപ്പമായേനെ.
പിന്നെ, സ്ഫോടനങ്ങള്‍ എല്ലാം മതത്തില്‍ ചാരുന്ന ""ശാസ്ത്ര ബുജികള്‍".
_________
"""....മാര്‍ക്കറ്റിലുമെല്ലാം ‘പടക്കം’ പൊട്ടിക്കുന്നതും, ജംബോജെറ്റുകള്‍ റാഞ്ചി അംബരചുമ്പികളില്‍ ഇടിച്ചിറക്കുന്നതുമല്ലാം അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചപ്പാടേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ, അല്ലേ!""


ഇല്ലാത്ത WMD പറഞ്ഞു ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ അതെ WMD ഉപയോഗിച്ച് ചിന്നഭിന്നമാക്കിയ ""യുദ്ധ ശാസ്ത്ര"" വക്താക്കളുടെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട അറിയാത്ത ഈ"" ബുജികള്‍ക്കു"" അഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സമവാക്ക്യ്തിനു പിന്നിലെ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ മൌഡ്യമായിരിക്കും.

എന്തായാലും"" യുക്തികള്‍"" പരിണാമ രാമായണ ശാസ്ത്രം വായിച്ചു ഇരിക്കുക.

എല്ലാ സ്ഥാസ്ത്രതെയും തങ്ങളുടെ തലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയല്ലേ.
ഇബിന്‍ സീനയും, ഇബിന്‍ ഹയ്തമും, രാസീയും, അല്‍ കവാരിസ്മിയും, ഇബിന്‍ ജെബ്രിനെയും , അല്‍ കെമിയും അങ്ങിനെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ""ഈ ബുജികള്‍ക്കു" മുമ്പ് ശാസ്ത്രത്തിനു ഒരുപാട് സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. അതറിയണമെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന ""പരിണാമ കുരങ്ങില്‍"" നിന്നും കുറച്ചു കൂടി മുമ്പോട്ട്‌ പോയി ചിന്തിക്കണം, അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കണം.
______________
sorry Murali, no time i have to spare for your foolishness.